Наказ N 609 від 16.12.2009 р.

Наказ N 609 від 16.12.2009 р. Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.06.2009 N 224 "Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду"

Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.06.2009 N 224 "Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду" Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16 грудня 2009 року N 609 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2010 р. за N 20/17315 Відповідно до статті 11 Закону України "Про архітектурну діяльність" Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 903 НАКАЗУЮ: 1. Внести такі зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09.06.2009 N 224 "Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2009 за N 738/16754 далі - Наказ : 1.1. Пункт 3 після слів "технічного нагляду" доповнити словами " далі - кваліфікаційний сертифікат ". 1.2. Після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту: "4. Особа що здійснює технічний нагляд інженер технічного нагляду повинна мати кваліфікаційний сертифікат та особисту печатку інженера технічного нагляду.". У зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 5 - 7. 2. Внести такі зміни до Положення про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію інженерів технічного нагляду затвердженого Наказом: 2.1. Пункт 3.1 після підпункту 3.1.8 доповнити новим підпунктом 3.1.9 такого змісту: "3.1.9 затвердження типового ескізу особистої печатки інженера технічного нагляду та його опису за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України;". У зв'язку з цим підпункт 3.1.9 вважати відповідно підпунктом 3.1.10. 2.2. Пункт 4.1 викласти в такій редакції: "4.1. Організаційно-технічне методичне правове та інше забезпечення діяльності Комісії здійснює уповноважена нею організація яка є робочим органом Комісії. Робочий орган Комісії уповноважується на період діяльності Комісії.". 2.3. Пункт 4.2 після слів "який є членом Комісії" доповнити словами "та представником її робочого органу". 2.4. Підпункт 4.4.1 пункту 4.4 викласти в такій редакції: "4.4.1 вживає всіх необхідних заходів спрямованих на забезпечення діяльності Комісії зокрема забезпечує розроблення та подання на затвердження Комісії регламенту її діяльності;". 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Департаменту політики житлового будівництва та програм ЧАЕС Непомнящий О. М. в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д. В. Ісаєнка. Міністр В. Куйбіда ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра внутрішніх справ України О. І. Савченко Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. Кужель