Рішення N 2 від 28.12.2009 р.

Рішення N 2 від 28.12.2009 р. Про впровадження Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року"

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА РІШЕННЯ від 28 грудня 2009 року N 2 Про впровадження Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" та виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" Рішення затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 31 грудня 2009 року N 223 Заслухавши та обговоривши доповідь директора Юридичного департаменту Гавви Л. В. з зазначеного питання Колегія відзначає що за два роки після вступу в силу Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877-V Держкомпідприємництвом України проведено відповідну роботу щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України згідно з яким на Комітет покладено обов'язки відповідального виконавця за стан його впровадження. Цей Закон є першим кроком на шляху реформування системи державного контролю у сфері господарської діяльності. Вперше на законодавчому рівні запроваджуються основні засади державного контролю - єдині для всіх державних органів на підставі яких належить відкоригувати спеціальні закони. На сьогоднішній день Верховною Радою України прийнято 7 законів якими були внесені зміни в 10 законів 10 проектів законів знаходяться на розгляді у Верховній Раді України якими вносяться зміни до 16 законів та ще 7 законів України потребують внесення змін. Були прийняті постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції" та "Про затвердження Порядку відшкодування суб'єктом господарювання витрат пов'язаних з проведенням експертизи випробування зразків продукції". Слід зазначити що Законом запроваджено оцінку ризику суб'єктів господарювання пов'язаного з їх діяльністю та визначення залежно від ступеня ризику частоти необхідних перевірок визначені виключні підстави для проведення заходів державного нагляду та контролю встановлені граничні строки тривалості перевірок. На даний час розроблено 42 постанови Кабінету Міністрів України якими затверджуються критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику які розповсюджуються на 53 органи державного контролю. 8 проектів постанов якими затверджуються критерії для 11 органів у їх сферах державного нагляду контролю знаходяться на стадії погодження. 29 травня 2009 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" далі - Постанова N 502 . Постанова N 502 була розроблена з метою підтримки суб'єктів господарювання в умовах світової фінансової кризи створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності та встановила певні тимчасові обмеження у здійсненні контролюючими органами заходів державного нагляду контролю . Майже одразу після прийняття Постанови N 502 з метою відстеження дотримання контролюючими органами її вимог Урядом було запроваджено роботу "гарячої лінії". Щотижнево здійснювався аналіз скарг суб'єктів господарювання. Поряд з цим на етапі впровадження цього Закону виникають певні труднощі. Контролюючі органи намагаються ігнорувати вимоги Закону зволікають з виконанням норм Закону передбачених прикінцевими положеннями ініціюють внесення змін до нього з метою виведення їх із сфери дії застосування цього Закону. До цього часу 13 органів не розробили відповідні критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику Державний департамент страхового фонду документації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики України Міністерство палива та енергетики України Українська державна лісонасіннєва інспекція Державного комітету лісового господарства України Державна геологічна служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Державна служба геодезії картографії та кадастру Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Державна служба з охорони прав на сорти рослин Міністерства аграрної політики України Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України Служба безпеки України Державна митна служба України Національне космічне агентство України Державний комітет статистики України Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення . Залишається невиконаною норма Закону про перелік питань т. з. "чек-листи" для здійснення планових заходів які затверджуються відповідним органом контролю. На запит Держкомпідприємництва до органів контролю про затвердження таких наказів тільки 11 повідомили про їх прийняття. Аналіз таких наказів показав що вони не відповідають вимогам Закону "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про засади державної регуляторної політики". Загалом система державного нагляду контролю потребує подальшого реформування. Метою другого етапу реформування має стати суттєве скорочення органів державного контролю. На сьогодні в Україні діє 85 контролюючих органів. Тільки у складі Мінагрополітики функціонує 10 інспекцій що здійснюють заходи державного нагляду контролю в сфері аграрної політики. Порівняно з державами СНД та східноєвропейських країн така кількість є чи не найбільшою Латвія - 16; Сербія - 30; Словенія - 26; Узбекистан - 44; Білорусь - 56; Росія - 43 федеральних близько 40 суб'єктів федерації ; Казахстан - 30; Киргизстан - 23 Молдова - 56; Албанія - 31; Грузія - 20 . Виходячи з вищезазначеного Колегія вирішила: 1. Доповідь "Про впровадження Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" та виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" взяти до відома. 2. Визнати недостатньою роботу: Міністерства транспорту та зв'язку Закону України "Про транспорт" від 10.11.94 N 232 Міністерства освіти і науки Закону України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 N 2984 Міністерства охорони навколишнього природного середовища Закону України "Про захист тварин від жорсткого поводження" від 21.02.2006 N 3447 Міністерства охорони здоров'я Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 23.12.97 N 771 Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 N 2245 НАЕР Міністерства палива та енергетики Закону України "Про альтернативні джерела енергії" від 20.02.2003 N 555 Державного комітету з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду Закону України "Про охорону праці" від 14.10.92 N 2694 щодо підготовки змін до законів України які потребують приведення у відповідність із Законом "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності"; Державного департаменту страхового фонду документації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства палива та енергетики України Української державної лісонасіннєвої інспекції Державного комітету лісового господарства України Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Державної служби геодезії картографії та кадастру Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Державної служби з охорони прав на сорти рослин Міністерства аграрної політики України Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України Служби безпеки України Державної митної служби України Національного космічного агентства України Державного комітету статистики України Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення стосовно подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів рішень щодо затвердження критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності періодичності проведення планових заходів. 3. Юридичному департаменту Гавва Л. В. : 3.1. Продовжити здійснювати координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо виконання норм Прикінцевих положень Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" та в установленому порядку інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання цих норм. Термін - постійно. 3.2. Розробити та подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про переліки питань для здійснення планових заходів державного нагляду контролю " на виконання абз. 5 пункту 2 статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності". Термін - I квартал 2010 року. 3.3. Розробити та подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" щодо впровадження припису. Термін - I квартал 2010 року. 3.4. Завершити роботу щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1164 "Про затвердження критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності пов'язаної з виробництвом випуском і реалізацією продукції виконанням робіт наданням послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду контролю ". Термін - лютий 2010 року. 3.5. Розробити проект нормативно-правового акта що врегулює питання скорочення кількості органів державного нагляду контролю зокрема в системі аграрної політики. Термін - I квартал 2010 року. 3.6. Проводити роз'яснювальну роботу щодо реалізації норм Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877 проводити навчально-методичні семінари з цього питання на регіональному рівні та спільно з Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення Головатенко В. В. розміщувати відповідні інформаційні матеріали на сайті Держкомпідприємництва в інших засобах масової інформації. Термін - постійно. Голова Колегії О. В. Кужель Відповідальний секретар О. В. Васильківська