Наказ N 599 від 14.12.2009 р.

Наказ N 599 від 14.12.2009 р. Про підготовку проектів регуляторних актів Мінрегіонбудом у 2010 році

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 14 грудня 2009 року N 599 Про підготовку проектів регуляторних актів Мінрегіонбудом у 2010 році Із змінами і доповненнями внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня 2010 року N 30 З метою виконання статті 7 Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" наказую: 1. Затвердити План діяльності Мінрегіонбуду з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік далі - План регуляторної діяльності згідно з додатком. 2. У разі внесення змін та доповнень до Плану регуляторної діяльності інформацію надавати до Управління правової та законопроектної роботи. 3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства Державній архітектурно-будівельній інспекції Мухіну В. Г. надавати до управління правової та законопроектної роботи: 3.1 при розробленні проекту регуляторного акта пакет документів що містить: - проект регуляторного акта; - пояснювальну записку; - аналіз регуляторного впливу; - інформацію щодо оприлюднення проекту регуляторного акта на офіційній сторінці Мінрегіонбуду в мережі Інтернет; 3.2 копію рішення Держкомпідприемництва щодо результатів погодження проекту регуляторного акта. 4. Адміністративному департаменту Герула Т. І. у п'ятиденний строк забезпечити розміщення Плану регуляторної діяльності на офіційній сторінці Мінрегіонбуду в мережі Інтернет. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра згідно з розподілом повноважень. Міністр В. Куйбіда Додаток до наказу Мінрегіонбуду від 14 грудня 2009 р. N 599 План діяльності Мінрегіонбуду з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік N з/п Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Строк подання проекту регуляторного акта до КМУ Відповідальний структурний підрозділ за розроблення проекту Центральні органи виконавчої влади установи та організації що розроблятимуть проект регуляторного акта 1 2 3 4 5 6 1. Проекти Законів України 1. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення розміру штрафів за здійснення незаконної забудови та диференціювання цих штрафів У зв'язку з тим що експлуатація або використання власниками - фізичними особами об'єктів будівництва без прийняття їх в експлуатацію а так само самовільне будівництво таких об'єктів набуває системного явища необхідно встановити більш жорстку відповідальність за вказані правопорушення шляхом збільшення розмірів штрафних санкцій. Крім того доцільно удосконалити процесуальні норми що регулюють сам порядок притягнення порушників до відповідальності. червень Держархбудінспекція Мінрегіонбуд Мінфін Мінекономіки Мін'юст Держкомпідприємництва 2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Генеральну схему планування території України" Приведення у відповідність із змінами адміністративно-територіального устрою та системи розселення урахування нових транскордонних містобудівних проектів зміни транспортних схем. грудень Управління містобудування та архітектури Мінрегіонбуд Мінфін Мінекономіки Мін'юстом Держкомпідприємництво 2. Проекти актів Кабінету Міністрів України 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення вартості адміністративних послуг з проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва" Приведення порядку визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 N 724 та від 17.07.2009 N 737. Через два місяця після набрання чинності Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг затвердженої рішенням Уряду України Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіонбуд ДП "Укрдержбудекспертиза" Мінфін Мінекономіки Мін'юстом Держкомпідприємництво 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок використання коштів Стабілізаційного фонду передбачених на реалізацію проектів соціально-економічного розвитку міст сіл селищ" Виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік". Впродовж місяця після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Департамент регіональної політики Мінрегіонбуд Мінфін Мінекономіки Мін'юстом Держкомпідприємництво 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на будівництво придбання доступного житла" Виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки. березень Департамент політики житлового будівництва та програм ЧАЕС Мінрегіонбуд Мінфін Мінекономіки Мін'юстом Держкомпідприємництво 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності у сфері виробництва будівельних матеріалів виробів і конструкцій та критеріїв оцінки ступеня ризику у сфері будівництва містобудування та архітектури" Приведення законодавства у відповідність до Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності". червень Держархбудінспекція Мінрегіонбуд Мінфін Мінекономіки Мін'юст Держкомпідприємництва 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми оновлення містобудівної документації на період до 2013 року" Недостатні темпи оновлення містобудівної документації визначення пріоритетності фінансування з державного бюджету. грудень Управління містобудування та архітектури Мінрегіонбуд Мінфін Мінекономіки Мін'юстом Держкомпідприємництво 6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію" Приведення Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію у відповідність до законодавства. грудень Держархбудінспекція Мінрегіонбуд Мінфін Мінекономіки Мін'юст Держкомпідприємництва 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми оновлення містобудівної документації на період до 2013 року Недостатні темпи оновлення містобудівної документації визначення пріоритетності фінансування з державного бюджету. грудень Управління містобудування та архітектури Мінрегіонбуд Мінфін Мінекономіки Мін'юстом Держкомпідприємництво 8. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 522 та від 25 червня 2001 р. N 702" Врегулювання проблемних питань пов'язаних із проведенням державної експертизи містобудівної документації різного рівня грудень Управління містобудування та архітектури 3. Проекти наказів що підлягають реєстрації в Мін'юсті 1. Проект наказу "Про затвердження правил проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва" На виконання Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1269. грудень Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіонбуд ДП "Укрдержбудекспертиза" Мінфін Мінекономіки Мін'юстом Держкомпідприємництво 2. Проект наказу "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" На виконання пункту 2 розділу 2 протоколу 4 засідання робочої групи Комітету з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. вересень Державна архітектурно- будівельна інспекція Мінрегіонбуд Держкомпідприємництво Мін'юст 3. Проект наказу Мінрегіонбуду "Про затвердження типових форм технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єктів містобудування" Затвердження типових форм технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єктів містобудування дасть можливість отримувати технічні умови визначеного зразка на всій території України грудень Управління містобудування та архітектури 4. Проект наказу Мінрегіонбуду "Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2010 року" Приведення у відповідність балансової вартості об'єктів існуючого житлового фонду з вартістю будівництва житла станом на 1 січня 2010 року за допомогою індексів що затверджуються цим наказом березень Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Начальник управління правової та законопроектної роботи О. І. Ляшенко план із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2010 р. N 30