Лист N 859/М/17-0314 від 26.01.2010 р.

Лист N 859/М/17-0314 від 26.01.2010 р. Щодо плати за землю

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 26.01.2010 р. N 859/М/17-0314 Щодо плати за землю Шановний Володимире Володимировичу! Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист від *** щодо орендної плати за землю і повідомляє. Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25.10.2001 року N 2768-III далі - Кодекс а справляння плати за землю - Законом України "Про плату за землю" від 03.07.1992 року N 2535-XII далі - Закон N 2535 . Відповідно до статті 2 Закону N 2535 та статті 206 Кодексу використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати і визначається залежно від грошової оцінки земель. Власники землі та землекористувачі крім орендарів сплачують земельний податок. За земельні ділянки надані в оренду справляється орендна плата. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка яка перебуває у власності або користуванні у тому числі на умовах оренди. Суб'єктом плати за землю платником є власник землі і землекористувач у тому числі орендар стаття 5 Закону N 2535 . Згідно статті 14 Закону N 2535 платники земельного податку а також орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності крім громадян самостійно обчислюють суму земельного податку та орендної плати щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою встановленою центральним податковим органом з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. Орендні відносини в Україні регулюються Законом України від 06.10.98 року N 161-XIV "Про оренду землі" далі - Закон N 161 статтею 1 якого визначено що оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Статтею 5 Закону N 161 встановлено що орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи яким на підставі договору оренди належить право користування земельною ділянкою. Згідно зі статтею 13 Закону N 161 договір оренди землі - це договір за яким орендодавець зобов'язаний передати орендареві земельну ділянку у користування на певний строк а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Однією із істотних умов договору оренди землі між орендодавцем та орендарем є орендна плата із зазначенням її розміру індексації форм платежу строків порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату стаття 15 Закону N 161 . Статтею 13 Закону N 2535 встановлено що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку яка перебуває у державній або комунальній власності є договір оренди такої ділянки. Орендна плата за землю як визначено статтею 21 Закону N 161 це платіж який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Відповідно до статті 16 Закону N 2535 облік громадян - платників земельного податку а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності і нарахування відповідних сум проводиться щороку станом на 1 травня. Статтею 14 Закону N 2535 визначено що нарахування громадянам сум земельного податку а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться органами державної податкової служби які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу. Згідно статті 17 Закону N 2535 земельний податок а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності громадянами сплачується рівними частками до 15 серпня і 15 листопада. Враховуючи вищезазначене громадянин - орендар сплачує орендну плату за земельну ділянку державної і комунальної власності рівними частками до 15 серпня і 15 листопада на підставі договору оренди. З повагою Заступник Голови С. І. Лекарь