Рішення N 1 від 23.09.2009 р.

Рішення N 1 від 23.09.2009 р. Про питання забезпечення діяльності Комісії

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ ІНЖЕНЕРІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ РІШЕННЯ від 23 вересня 2009 року N 1 Про питання забезпечення діяльності Комісії Відповідно до наказів Мінрегіонбуду від 9 червня 2009 р. N 224 "Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду" від 28 серпня 2009 р. N 352 "Про затвердження персонального складу Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду" від 28 серпня 2009 р. N 350 "Про виготовлення бланків кваліфікаційних сертифікатів інженерів технічного нагляду" з метою забезпечення своєї діяльності Архітектурно-будівельна атестаційна комісія інженерів технічного нагляду вирішила: 1. Засідання Комісії проводити по мірі комплектування справ для атестації за адресою: вул. В. Житомирська 9 Мінрегіонбуд. У разі неможливості зібрання членів Комісії на засідання в окремих випадках рішення можуть прийматись у робочому порядку. 2. Затвердити положення про робочий орган Архітектурно-будівельної комісії інженерів технічного нагляду та покласти тимчасове виконання функцій робочого органу Комісії на Державне підприємство "Науково-дослідна виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку". 3. Затвердити перелік документів на підставі яких Комісія проводить професійну атестацію інженерів технічного нагляду: • заява встановленого зразка П. І. Б. паспортні дані ідентифікаційний код контактні дані ; • копія паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; • копія документа документів про освіту; • витяг з трудової книжки про стаж роботи в будівельній галузі зокрема за фахом інженера з технічного нагляду; • документ про підвищення кваліфікації за галузевою програмою у кваліфікації "Інженер з технагляду за будівництвом" протягом останніх двох років; • копії посвідчень свідоцтв та інших документів що засвідчують фаховий рівень державні нагороди звання дипломи тощо за наявності. За рішенням Комісії у разі потреби можуть бути витребувані і інші документи. 4. Встановити наступні критерії визначення категорії атестованих інженерів технічного нагляду: 4.1. Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затвердженого наказами Держбуду України від 13.10.99 р. N 249 від 08.08.2002 р. N 25 від 22.12.2003 р. N 218: Провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду за будівництвом I категорії не менше 2 років. Інженер з технічного нагляду за будівництвом I категорії. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи для спеціаліста стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду за будівництвом II категорії не менше 2 років для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з технічного нагляду за будівництвом II категорії. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр . Підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду за будівництвом не менше 2 років. Інженер з технічного нагляду за будівництвом. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр . Підвищення кваліфікації. Без вимог до стажу роботи. 4.2. У разі виникнення спірних питань щодо освітньо-кваліфікаційного рівня керуватись: статтею 17 Закону України "Про архітектурну діяльність": "Громадянам які здобули вищу архітектурну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст магістр та мають стаж роботи за фахом не менше трьох років а так само особам які не мають вищої архітектурної освіти стаж роботи яких у сфері містобудування та архітектури становить не менше десяти років може бути виданий відповідний кваліфікаційний сертифікат архітектора". Рекомендаціями відповідного регіонального осередку Всеукраїнської громадської організації "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури" щодо виробничих досягнень професійної кваліфікації атестованого. 5. Формування Реєстру інженерів технічного нагляду що отримали кваліфікаційний сертифікат доручити робочому органу Комісії. Технічний супровід реєстру оприлюднення списків в центральних і регіональних засобах масової інформації мережі Інтернет покласти на Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у виробництві" ДНДІАСБ . 5.1. Затвердити наступний перелік даних що заносяться до Реєстру інженерів технічного нагляду що отримали кваліфікаційний сертифікат: 1. Реєстраційний номер 2. Дата реєстрації 3. Прізвище ім'я по батькові 4. Контактні дані за згодою 5. Кваліфікаційний сертифікат Серія N 6. Категорія 7. Дата видачі 8. Рішення АБАК від N 9. Дійсний до 10. Примітка 6. Доручити робочому органу організувати регіональні центри з підготовки до професійної атестації осіб які здійснюють технічний нагляд за будівництвом об'єктів архітектури у Львові Одесі Харкові. 7. Погодити перелік питань підсумкового залікового тестування інженерів з технічного нагляду за будівництвом і форму атестаційної картки додаються . 8. Погодити дизайн графічного зображення кольорову гаму титульної сторінки голографічної наклейки кваліфікаційного сертифіката інженера технічного нагляду. Заступник голови Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду В. Мухін Відповідальний секретар Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду Ю. Рубан