Наказ N 603 від 20.11.2009 р.

Наказ N 603 від 20.11.2009 р. Регламент підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" до Системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ НАКАЗ від 20 листопада 2009 року N 603 Про затвердження Регламенту підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК до Системи моніторингу З метою забезпечення моніторингу виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України" наказую: 1. Затвердити такі що додаються: 1.1. Регламент підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" далі - Центр ДЗК до Системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки далі - Система моніторингу . 1.2. Графік підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК до Системи моніторингу. 2. Голові Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим начальникам головних управлінь Держкомзему в областях містах Києві і Севастополі в. о. генерального директора Центру ДЗК забезпечити неухильне виконання цього наказу. 3. Установити що дані Системи моніторингу є джерелом адміністративної інформації щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 844. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Кулініча В. В. Голова О. М. Кулініч ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомзему від 20 листопада 2009 р. N 603 РЕГЛАМЕНТ підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" до Системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки I. Загальні положення 1.1. Цей Регламент визначає порядок підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" далі - Центр ДЗК до Системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки їх взаємодію та формування статистичної звітності щодо виконання заходів передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України". 1.2. Система моніторингу створена для забезпечення роботи територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК користувачів системи з єдиною базою даних через Web-сайт. Повноваження кожного користувача визначені його роллю в Системі моніторингу та межами території область місто або район яку він обслуговує. 1.3. Доступ до Системи моніторингу здійснюється двома шляхами: за допомогою глобальної мережі Інтернет - http://landcadastre.gov.ua:8080/srpv; за допомогою корпоративної MPLS-мережі Центру ДЗК - http://844.mpls.lokal:8080/srpv. 1.4. Система моніторингу реалізує послідовність дій по виконанню робіт та наданню послуг із складання реєстрації та видачі державних актів на право власності на земельну ділянку за спрощеною процедурою яка передбачена Порядком безоплатних оформлення та видачі громадам України державних актів на право власності на земельні ділянки затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 844. Робота із Системою моніторингу здійснюється у відповідності зі схемою виробничого процесу що наведена в Інструкції користувача розміщена в розділі "Документи" загального вікна Web-сайту Системи моніторингу . Інтерактивне спілкування користувачів Системи моніторингу здійснюється за допомогою електронної пошти з адресою 844@dzk.gov.ua. 1.5. Для тестового використання Системи моніторингу її користувачами функціонує Web-сайт http://dev.ils.com.ua/srpv . II. Користувачі Системи моніторингу 2.1. Користувачами Системи моніторингу є працівники територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК які отримали відповідний дозвіл на роботу з Системою моніторингу. Дозвіл на роботу з Системою моніторингу надається наказом Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим головних управлінь Держкомзему в областях містах Києві і Севастополі Центру ДЗК регіональних філій Центру ДЗК відповідно до якого визначаються права доступу до системи. Кожний користувач системи ідентифікується своїм особистим логіном ім'я користувача та паролем символьний код які визначають можливість роботи кожного користувача з відомостями в Системі моніторингу тільки в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці що обслуговується відповідним територіальним органом Держкомзему чи структурним підрозділом Центру ДЗК. 2.2. В Системі моніторингу реалізовані наступні повноваження права доступу користувачів: • "Адміністратор" - здійснює адміністрування користувачів та імпорт даних із електронних журналів обліку заяв та укладених відповідно до них договорів на розроблення технічної документації та на реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку далі - журнал обліку ; • "Спостерігач" - має доступ до всієї інформації в Системі моніторингу без можливості її змінювати; • "Виконавець" - вносить дані до Системи моніторингу; • "Приймальник" - "Виконавець" що приймає та реєструє заяви в Системі моніторингу; • "Редактор" - має право на погодження виправлень даних в Системі моніторингу та видалення відомостей про зареєстровані заяви; • "Статист" - має право на формування адміністративних звітів. 2.3. На районному міському рівні в територіальних органах Держкомзему призначаються користувачі з повноваженнями "Спостерігач" "Виконавець" та "Приймальник" в структурних підрозділах Центру ДЗК - "Спостерігач" та "Виконавець". 2.4. На регіональному рівні призначаються користувачі з повноваженнями "Спостерігач" "Редактор" та "Статист" в структурних підрозділах Центру ДЗК - додатково призначаються користувачі з повноваженнями "Виконавець". 2.5. На центральному рівні призначаються користувачі з повноваженнями "Спостерігач" та "Статист". 2.6. Користувачі з повноваженнями "Адміністратор" призначаються тільки на центральному та регіональному рівні. На регіональному рівні "Адміністратор" здійснює лише імпорт даних із електронних журналів обліку. 2.7. Користувачі з повноваженнями "Редактор" "Статист" та "Адміністратор" призначаються не більше двох основний та резервний . III. Порядок прийому інформації до Системи моніторингу 3.1. Даними для Системи моніторингу є вся попередньо накопичена інформація в журналі обліку про заяви на безоплатне оформлення та видачу державних актів на право власності на земельні ділянки далі - заява та хід робіт з виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844. 3.2. Введення всієї попередньо накопиченої інформації імпорт даних з усіх журналів обліку здійснює "Адміністратор" за допомогою модуля імпорту даних що входить до складу Системи моніторингу відповідно до розділу "Адміністрування" Інструкції користувача Системи моніторингу. Модуль імпорту дозволяє завантажити до Системи моніторингу інформацію про заяви та визначити на якій стадії знаходиться кожна з них. При імпорті даних можливе стовідсоткове введення інформації до Системи моніторингу за умови коректно набраної інформації у журналі обліку. При імпорті даних до Системи моніторингу формується протокол результатів імпорту в електронному вигляді у форматі програмного забезпечення Excel в якому перелічені всі заяви які не потрапили до Системи моніторингу та зазначені причини відмови в імпорті дата імпорту та кількість заяв які були успішно імпортовані. 3.3. Уповноважений представник територіального органу Держкомзему далі - уповноважена особа передає "Адміністратору" всі журнали обліку своїх підрозділів для імпорту їх даних до Системи моніторингу та отримує по одному екземпляру акта другий примірник залишається у "Адміністратора" до протоколів результатів імпорту підписаних ним та "Адміністратором". Акти до протоколів імпорту складаються у задовільній формі із зазначенням загальної кількості наданих записів кількості успішно внесених записів та записів з помилками. 3.4. Отримані протоколи уповноважена особа передає до відповідного територіального органу Держкомзему для подальшого виправлення результатів імпорту всіх знайдених помилок та невідповідностей у журналі обліку. Виправлені дані знову надаються "Адміністратору" для здійснення процедури імпорту у 3-денний термін з моменту складання протоколів результатів імпорту відповідно до пункту 3.3 цього Регламенту. 3.5. Повторне імпортування здійснюється "Адміністратором" тільки для заяв які ще не потрапили до Системи моніторингу тобто для заяв по яких при попередньому імпорті були виявлені помилки та тих що були зареєстровані з моменту попереднього імпорту до поточного. 3.6. Інформація яка стосується існуючої заяви не може бути змінена шляхом повторного імпортування. 3.7. Заяви які не були імпортовані за допомогою модуля імпорту уводяться користувачем з повноваженнями "Приймальник" після отримання доступу до Системи моніторингу відповідно до Інструкції користувача. IV. Підключення користувачів до Системи моніторингу 4.1. Керівник територіального органу Держкомзему або структурного підрозділу Центру ДЗК визначає кількість користувачів та повноваження кожного з них при роботі з Системою моніторингу в розрізі кожного району призначає "Адміністратора" регіонального рівня та формує заявку на отримання відповідних логінів та паролів. 4.2. "Адміністратор" регіонального рівня для роботи з Системою моніторингу в режимі реального часу забезпечує доступ до мережі Інтернет або MPLS територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК. 4.3. Логіни та паролі для ідентифікації та автентифікації користувачів регіонального та районного міського рівня генеруються "Адміністратором" центрального рівня згідно з попередньо направленими на адресу 844@dzk.gov.ua заявками підписаними керівниками територіальних органів Держкомзему або структурних підрозділів Центру ДЗК. 4.4. У заявках зазначається назва органу підрозділу кількість та повноваження користувачів для яких необхідно згенерувати логіни та паролі. 4.5. Термін виконання заявок - до 2 робочих днів для одного регіону. 4.6. Надруковані на папері логіни та паролі згортаються вчетверо та заклеюються таким чином щоб знаки логіна та пароля були всередині згорнутого пакета а ззовні вказується: - адміністративно-територіальна одиниця; - відмітки: "ДКЗ" - територіальний орган Держкомзему або "ЦДЗК" - структурний підрозділ Центру ДЗК; - підпис "Адміністратора". 4.7. Облік виданих логінів та паролів ведеться у відомості форма 1 додатка за якою видаються в запечатаному вигляді під підпис уповноваженій особі згідно попередньо надісланої заявки. Відомості форми 1 нумеруються та обліковуються у описі відомостей який ведеться "Адміністратором" центрального рівня. 4.8. Повноваження працівників як користувачів Системи моніторингу визначаються відповідним наказом територіального органу Держкомзему або структурного підрозділу Центру ДЗК у 3-денний термін з моменту отримання логінів та паролів у "Адміністратора" центрального рівня. 4.9. "Адміністратори" регіонального рівня забезпечують ознайомлення визначених користувачів з Інструкцією користувача і проводять навчання роботі з Системою моніторингу видають логіни та паролі згідно з наданими користувачам повноваженнями у 5-денний термін з моменту отримання логінів та паролів у "Адміністратора" центрального рівня. 4.10. Видача та облік логінів та паролів виданих користувачам здійснюється "Адміністратором" за відомістю форма 2 додатка під особистий підпис кожного користувача. Відомість підлягає реєстрації у загальному відділі територіального органу Держкомзему та структурного підрозділу Центру ДЗК у 5-денний термін з моменту отримання логінів та паролів у "Адміністратора" центрального рівня. Електронна копія відомості форми 2 направляється "Адміністратору" центрального рівня електронною поштою зазначеною в пункті 1.4 цього Регламенту в день її реєстрації. Термін зберігання відомостей становить 5 років. 4.11. У разі невідповідності кількості логінів та паролів визначених та отриманих від "Адміністратора" центрального рівня існуючій потребі на момент підключення до Системи моніторингу керівник територіального органу Держкомзему або структурного підрозділу Центру ДЗК врегульовує це питання. При цьому якщо кількість отриманих логінів та паролів перевищує потребу - зайві логіни та паролі залишаються на зберіганні у "Адміністратора" регіонального рівня а якщо логінів та паролів недостатньо - керівник територіального органу Держкомзему або структурного підрозділу Центру ДЗК визначає додаткову кількість логінів та паролів які отримуються відповідно до пунктів 4.3 - 4.10 цього Регламенту. 4.12. "Адміністратор" центрального рівня здійснює підключення користувачів до Системи моніторингу у 2-денний термін з моменту отримання відомості форми 2 та повідомляє про це "Адміністратора" регіонального рівня. 4.13. "Адміністратор" регіонального рівня до моменту підключення користувачів системи вносить до довідника Системи моніторингу первинні дані про реквізити всіх територіальних органів Держкомзему структурних підрозділів Центру ДЗК підприємств що беруть участь у виконанні робіт. 4.14. Визначені користувачі починають роботу з Системою моніторингу на наступний день після повідомлення про підключення. При цьому введення первинних даних супроводжується внесенням особистих даних користувача Системи моніторингу які повинні співпадати з даними внесеними до відомості форми 2. З метою захисту інформації та унеможливлення доступу до даних сторонніх осіб при первинному вході у Систему моніторингу користувач зобов'язаний змінити пароль. 4.15. Порядок зміни пароля та вимоги до пароля викладені у Інструкції користувача. В подальшій роботі з Системою моніторингу користувачам рекомендується періодично змінювати свій пароль але не рідше ніж один раз у два місяці. 4.16. З метою захисту інформації користувачеві забороняється: • приймати пропозиції інших осіб щодо вибору змісту пароля доступу; • записувати свій пароль доступу на будь-які паперові магнітні або інші носії інформації • повідомляти пароль будь-кому; • вводити пароль з клавіатури у присутності інших осіб які мають можливість візуального контролю за клавіатурою. 4.17. Втрата зміна або відновлення логіна чи пароля здійснюється згідно Положення про експлуатацію Системи моніторингу. Додаток 1 до Регламенту підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК до Системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки Форма 1 Відомість N від " " 20 року видачі логінів та паролів користувачам назва органу підрозділу регіон N з/п Реєстраційний номер логін Назва підрозділу П. І. Б. одержувача уповноваженої особи Підпис одержувача за отримання Примітки Видачу здійснив: посада підпис прізвище ініціали Примітка. За цією відомістю здійснюється видача логінів та паролів "Адміністратором" Системи моніторингу уповноваженим особам Рескомзему АР Крим головних управлінь Держкомзему в областях містах Києві та Севастополі та регіональних філій Центру ДЗК. Додаток 2 до Регламенту підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК до Системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки Форма 2 Відомість N від " " 20 року видачі логінів та паролів користувачам назва районного міського регіонального органу підрозділу регіон N з/п Реєстраційний номер логін Назва органу підрозділу П. І. Б. користувача Посада користувача Роль користувача Номер і дата наказу про присвоєння повноважень Підпис і дата Контактний телефон користувача електронна адреса Видачу здійснив: посада підпис прізвище ініціали Примітка. За цією відомістю здійснюється видача логінів та паролів від "Адміністратора" регіонального рівня безпосередньо користувачам Системи моніторингу. Видача здійснюється на підставі наказу про визначення повноважень. Допускається направлення поштою. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомзему від 20 листопада 2009 р. N 603 Графік підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру ДЗК до Системи моніторингу N п/п Код КОАТУУ Назва адміністративно-територіальної одиниці Дата імпорту даних Дата підключення 1 0100000000 АР Крим 23.11.2009 26.11.2009 2 0500000000 Вінницька обл. 23.11.2009 26.11.2009 3 0700000000 Волинська обл. 23.11.2009 26.11.2009 4 1200000000 Дніпропетровська обл. 30.11.2009 07.12.2009 5 1400000000 Донецька обл. 23.11.2009 26.11.2009 6 1800000000 Житомирська обл. 23.11.2009 26.11.2009 7 2100000000 Закарпатська обл. 23.11.2009 26.11.2009 8 2300000000 Запорізька обл. 23.11.2009 26.11.2009 9 2600000000 Івано-Франківська обл. 23.11.2009 26.11.2009 10 3200000000 Київська обл. 23.11.2009 26.11.2009 11 3500000000 Кіровоградська обл. 30.11.2009 07.12.2009 12 4400000000 Луганська обл. 30.11.2009 07.12.2009 13 4600000000 Львівська обл. 30.11.2009 07.12.2009 14 4800000000 Миколаївська обл. 30.11.2009 07.12.2009 15 5100000000 Одеська обл. 23.11.2009 26.11.2009 16 5300000000 Полтавська обл. 30.11.2009 07.12.2009 17 5600000000 Рівненська обл. 30.11.2009 07.12.2009 18 5900000000 Сумська обл. 30.11.2009 07.12.2009 19 6100000000 Тернопільська обл. 23.11.2009 26.12.2009 20 6300000000 Харківська обл. 23.11.2009 26.11.2009 21 6500000000 Херсонська обл. 23.11.2009 26.11.2009 22 6800000000 Хмельницька обл. 23.11.2009 26.11.2009 23 7100000000 Черкаська обл. 30.11.2009 07.12.2009 24 7300000000 Чернівецька обл. 23.11.2009 26.11.2009 25 7400000000 Чернігівська обл. 30.11.2009 07.12.2009 26 8000000000 м. Київ 30.11.2009 07.12.2009 27 8500000000 м. Севастополь 23.11.2009 26.11.2009 і