Закон України N 1783-VI

Закон України N 1783-VI Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок Верховна Рада України постановляє: 1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України Відомості Верховної Ради України 2002 р. N 3 - 4 ст. 27 такі зміни: 1 пункт 14 після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року"; 2 у пункті 15: абзац перший після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року"; абзац другий підпункту "б" після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року". 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН м. Київ 19 січня 2010 року N 1783-VI