Лист N 13658 від 05.11.2009 р.

Лист N 13658 від 05.11.2009 р. Щодо основихі засад державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛИСТ від 05.11.2009 р. N 13658 Про розгляд листа Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 01.10.2009 та в межах компетенції повідомляє наступне. Відповідно до статті 28 Закону України "Про правові засади цивільного захисту" у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту яким в свою чергу є Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи діють: урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки та урядовий орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки. Закон України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" далі - Закон про контроль визначає правові та організаційні засади основні принципи і порядок здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності повноваження органів державного нагляду контролю їх посадових осіб і права обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду контролю . Так статтею 1 Закону про контроль встановлено що державний нагляд контроль - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади їх територіальних органів органів місцевого самоврядування інших органів далі - органи державного нагляду контролю в межах повноважень передбачених законом щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства зокрема належної якості продукції робіт та послуг прийнятного рівня небезпеки для населення навколишнього природного середовища. Заходи державного нагляду контролю - планові та позапланові заходи які здійснюються шляхом проведення перевірок ревізій оглядів обстежень та інших дій. Статтею 2 Закону про контроль встановлено що дія цього Закону поширюється на відносини пов'язані зі здійсненням державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Абзацом 2 статті 2 Закону про контроль визначені відносини на які не поширюється дія Закону про контроль серед яких відсутні відносини що виникають під час здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту. Таким чином дія Закону про контроль поширюється на заходи державного нагляду контролю у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту. Отже якщо орган державного нагляду контролю здійснює планову перевірку її проведення повинно здійснюватись відповідно до річних або квартальних планів які затверджуються органом державного нагляду контролю до 1 грудня року що передує плановому або до 25 числа останнього місяця кварталу що передує плановому та за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу стаття 5 Закону про контроль . Позапланові заходи державного нагляду контролю здійснюються без попереднього письмового повідомлення суб'єкта господарювання за наявності підстав передбачених в статті 6 Закону про контроль. Проведення позапланових заходів з інших підстав крім передбачених цією статтею забороняється якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Одночасно повідомляємо що 21 травня 2009 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" далі - Постанова N 502 яка набрала чинності 29 травня 2009 року. Пунктом 1 Постанови N 502 передбачено органам і посадовим особам уповноваженим законами здійснювати державний нагляд контроль у сфері господарської діяльності до 31 грудня 2010 року: тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання крім перевірок суб'єктів господарювання що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику та планових заходів державного нагляду контролю за додержанням санітарного і податкового законодавства правильністю обчислення повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів державних цільових фондів податків і зборів обов'язкових платежів ; установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб'єктів господарювання крім перевірок що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб'єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням; видавати суб'єктові господарювання припис про усунення протягом 30 діб виявлених порушень підготовлений на підставі акта про проведення перевірки якщо інший строк не передбачено законом; приймати рішення про застосування до суб'єктів господарювання фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень крім порушень що неможливо усунути ; не застосовувати санкції щодо порушень усунених на виконання припису. Стосовно розповсюдження сфери дії Постанови N 502 на органи державного нагляду контролю повідомляємо що відповідно до пункту 1 цієї постанови її дія поширюється на органи і посадових осіб уповноважених законами здійснювати державний нагляд контроль у сфері господарської діяльності. В той же час являючись базовим Закон про контроль визначає правові та організаційні засади основні принципи і порядок здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності повноваження органів державного нагляду контролю їх посадових осіб і права обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду контролю . Враховуючи вищевикладене та розпорядчий зміст Постанови N 502 вважаємо що положення зазначеної постанови поширюється на всі органи державного нагляду контролю що підпадають під сферу дії Закону про контроль. Норма щодо розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику передбачена Законом України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" далі - Закон про контроль . Так статтею 5 Закону про контроль зазначено що орган державного нагляду контролю визначає у віднесеній до його відання сфері критерії за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності. З урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності всі суб'єкти господарювання що підлягають нагляду контролю відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим середнім та незначним. Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду контролю визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду контролю . На даний час Кабінетом Міністрів України за поданням органів державного нагляду контролю у віднесеній до їх відання сфери прийнято 41 постанову про затвердження Критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності. Так за поданням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи були затверджені постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 N 1324 "Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки житія і здоров'я населення навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки" та від 28.05.2008 N 493 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду контролю ". Також повідомляємо що на офіційному сайті Держкомпідприємництва www.dkrp.gov.ua розміщені роз'яснення щодо застосування норм Постанови N 502 зокрема перелік суб'єктів господарювання віднесених до високого ступеня ризику відповідно до постанов затверджених Кабінетом Міністрів України. Стосовно Вашого питання щодо процедури здійснення державного нагляду контролю повідомляємо що відповідно до статті 7 Закону про контроль перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду контролю зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення направлення та службове посвідчення що засвідчує посадову особу органу державного нагляду контролю і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення направлення . Посадова особа органу державного нагляду контролю без посвідчення направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд контроль суб'єкта господарювання. Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду контролю до здійснення заходу якщо вони не пред'явили документів передбачених цією статтею. Враховуючи зазначене обов'язковість присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи при здійсненні заходів державного нагляду контролю визначена Законом про контроль. Голова О. В. Кужель