Лист N 12/20-11-90 від 30.01.2010 р.

Лист N 12/20-11-90 від 30.01.2010 р. Щодо поновлення на квартобліку. Щодо оплати власниками квартир послуг з утримання житла. Щодо махінацій продажу квартири. Щодо підключення газового опалення у приватному будинку до мереж газопостачання, а також оплати послуг БТІ. Щодо підключення системою електричного опалення приватного будинку до мереж електропостачання. Звернення щодо права на отримання житла з житлового фонду соціального призначення.

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЛИСТ від 30.01.2010 р. N 12/20-11-90 Кабінету Міністрів України Щодо розміщення інформації на Урядовому порталі На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.10.2003 N 59994 стосовно організації подання центральними органами виконавчої влади матеріалів про їх діяльність для наступного розміщення на веб-сторінці "Уряд і громадськість" Урядового порталу Мінжитлокомунгосп подає інформацію за наданими формами. Додаток: на 32 аркушах в 1 примірнику. Міністр О. Ю. Кучеренко Додаток до листа Мінжитлокомунгоспу від 30 січня 2010 р. N 12/20-11-90 Інформація Мінжитлокомунгоспу України для розміщення на веб-сторінці "Уряд і громадськість" Урядового порталу До рубрики "Ви запитуєте" N з/п Дата надходження звернення Автор запитання прізвище ім'я та по батькові адреса професія пенсіонер де навчається Зміст запитання Прізвище ім'я по батькові посадової особи яка надала відповідь роз'яснення зміст даної відповіді роз'яснення 1. 29.12.2009 Пінчук О. М. вул. О. Бичка буд. 43 м. Бобровиця Чернігівська обл. 17400 Щодо поновлення на квартобліку Заявнику надано роз'яснення листом від 25.01.2010 N 23/261 за підписом заступника начальника ДЖКІ Чорного М. М. Повідомляємо що питання розподілу і надання житлових приміщень вирішується відповідно до Житлового кодексу Української РСР та Правил обліку громадян які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР затверджених постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.84 N 470 і належить до виключної компетенції органів місцевої влади на які відповідно до ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" покладено повноваження щодо обліку громадян які згідно з чинним законодавством потребують поліпшення житлових умов розподілу та надання відповідно до законодавства житла що належить до комунальної власності. Згідно із зазначеними Правилами такими що потребують поліпшення житлових умов визнаються громадяни які забезпечені жилою площею нижчою за рівень встановлений обласними Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями спільно з радами профспілок. Жиле приміщення надається в межах 13 65 кв. м жилої площі на одну особу але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті пункт 53 Правил . При цьому враховується жила площа у жилому будинку квартирі що перебуває у приватній власності громадян. Жиле приміщення може бути надано з перевищенням зазначеного вище максимального розміру якщо воно становить одну кімнату однокімнатну квартиру або у випадках зазначених в абзаці першому пункту 52 і абзацах першому та другому пункту 67 цих Правил. Рівень середньої забезпеченості громадян жилою площею в населеному пункті визначається і періодично переглядається виконавчими комітетами обласних Київської та Севастопольської міських рад народних депутатів спільно з радами профспілок виходячи з даних статистичної звітності. Відповідно до пунктів 37 і 39 цих Правил жилі приміщення надаються тільки громадянам які перебувають на квартирному обліку в порядку загальної черги крім осіб що мають право першочергового одержання жилих приміщень. До таких зокрема належать багатодітні сім'ї які мають у своєму складі трьох і більше дітей а також особи які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань їх перелік наведено у наказі Міністерства охорони здоров'я Української РСР від 08.02.85 N 52 . Щодо зняття з квартирного обліку повідомляємо що п. 17 зазначених Правил зазначено що громадяни які штучно погіршили житлові умови не беруться на квартирний облік. Пунктом 26 Правил означено що в разі подання відомостей що не відповідають дійсності які стали підставою для взяття на облік то такі громадяни знімаються з квартирного обліку. Враховуючи вищевикладене порушене у зверненні питання необхідно вирішувати за місцем проживання. Також інформуємо що відповідно до частини 2 статті 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб що виникають в результаті рішень дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування вирішуються в судовому порядку. 2. 30.12.2009 Нікіфоров Д. В. вул. Кірова 31 кв. 3 Кіровський р-н Дніпропетровська обл. 49101 Щодо оплати власниками квартир послуг з утримання житла Заявнику надано роз'яснення листом від 27.01.2010 N 23/293 за підписом заступника начальника ДЖКІ Чорного М. М. Відповідно до пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями власники приватизованого житла в багатоквартирних будинках до них належать і власники квартир у кооперативних будинках та викуплених квартир є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку та його технічного обладнання і повинні сплачувати свою частку витрат у загальних витратах на утримання будинку житла та прибудинкової території пропорційно до займаної площі. Статтею 66 Житлового кодексу УРСР встановлено що плата за користування житлом квартирна плата обчислюється виходячи із загальної площі квартири. Відповідно до вимог наведеної статті та Закону України "Про житлово-комунальні послуги" Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 калькуляційною одиницею є 1 кв. м загальної площі квартири. Розмір тарифів нормативних витрат пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій визначається по кожному будинку окремо залежно від кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного протипожежного технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій. Також повідомляємо що згідно із Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації" повноваження щодо управління об'єктами житлово-комунального господарства забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації здійснення контролю за належною експлуатацією цінних історичних забудов належить до місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до виключної компетенції сільських селищних міських рад відноситься прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення. Враховуючи вищевикладене для вирішення порушених у листі питань пропонуємо Вам звернутися до органу місцевого самоврядування та Державної житлово-комунальної інспекції у Дніпропетровській області за адресою: 49000 м. Дніпропетровськ вул. Ширшова 7 тел. 744-20-94. Згідно із Законом України "Про прокуратуру" нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади органами державного і господарського управління та контролю Радою міністрів Автономної Республіки Крим місцевими Радами їх виконавчими органами військовими частинами політичними партіями громадськими організаціями незалежно від форм власності підпорядкованості та приналежності посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. Отже якщо Ви вбачаєте порушення своїх прав і маєте відповідні докази для доведення незаконних чи злочинних дій інших осіб за Вами залишається право звернутися до органів прокуратури для захисту своїх законних прав та інтересів. Разом з тим якщо на Вашу думку рішення міської ради порушує Ваші права відповідно до ч. 2 ст. 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Ви можете звернутися до суду для поновлення своїх прав що виникли у результаті рішення дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування. 3. 31.12.2009 Фельбуш О. Є. м. Київ 01001 Головпоштам до вимоги Щодо махінацій продажу квартири Автору надано відповідь листом від 25.01.2010 N 11/16-605 за підписом заступника Міністра О. В. Гаврилюк. Ніхто не може бути обмежений у праві власності а також у володінні та користуванні житловими приміщеннями інакше ніж на підставах і в порядку визначених законом; виселений із житлового приміщення яке він займає на законних підставах або обмежений у праві користування житловими приміщеннями інакше ніж за рішенням суду на підставах і в порядку визначених законом. Громадяни України забезпечуються житлом шляхом: • створення умов для одержання кредитів на будівництво чи придбання житла громадянами які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов; • створення умов для надання цільових житлових позик; • надання державою та органами місцевого самоврядування у межах встановленої норми соціального житла громадянам на основі договору найму на певний строк; • надання житла громадянам які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов у випадках визначених законом на основі договору найму. Фізичні особи що перебувають у трудових та інших стосунках з підприємствами установами та організаціями всіх форм власності можуть забезпечуватись житлом за рахунок цих підприємств установ та організацій. Затверджені Кабінетом Міністрів України програми забезпечення житлом громадян які виконуються із застосуванням механізмів кредитування на пільгових умовах та залученням коштів державного бюджету не охоплюють усі категорії громадян що потребують поліпшення житлових умов. Так на даний час відповідно до законодавства здійснюються заходи щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян зокрема молоді індивідуальних сільських забудовників військовослужбовців осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Державної кримінально-виконавчої служби службових осіб митних органів та членів їх сімей військовослужбовців звільнених у запас або відставку громадян що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи суддів державних службовців інвалідів по слуху та зору депортованих кримських татар та осіб інших національностей що повернулися для проживання в Україну вчених Національної академії наук. Крім того відповідно до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" громадянам України які відповідно до закону потребують соціального захисту органами місцевого самоврядування надається безоплатно соціальне житло. Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України: а для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону; б середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму встановленого законодавством. Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік їх перебування на такому обліку та зняття з нього затверджується постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 N 682. Відповідно до ст. 13 14 вказаного Закону взяття громадян на соціальний квартирний облік здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі їх письмової заяви. До заяви про взяття на соціальний квартирний облік додаються документи які підтверджують обґрунтованість визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим та таким що потребує надання соціального житла. Вичерпний перелік таких документів встановлюється органом місцевого самоврядування який здійснює взяття на соціальний квартирний облік. Рішення про взяття на соціальний квартирний облік або про відмову у взятті на такий облік приймається органом місцевого самоврядування що здійснює взяття на облік за результатами розгляду заяви та інших представлених документів не пізніше тридцяти робочих днів від дня подання зазначених документів у даний орган. Орган місцевого самоврядування що прийняв рішення про взяття на соціальний квартирний облік громадянина для якого соціальне житло є єдиним місцем проживання одночасно за письмовою заявою зазначеного громадянина приймає рішення про надання йому жилого приміщення у соціальному гуртожитку протягом усього терміну його перебування на соціальному квартирному обліку. Громадяни без визначеного місця проживання звертаються для отримання соціального житла до органу місцевого самоврядування за місцем свого перебування. У день звернення до органу місцевого самоврядування громадяни без визначеного місця проживання отримують направлення на безоплатне тимчасове до шести місяців проживання в тимчасовому притулку для дорослих. Відсутність у громадянина без визначеного місця проживання документів що засвідчують особу не може бути підставою для відмови йому органом місцевого самоврядування в наданні місця у тимчасовому притулку для дорослих. Щодо механізмів сприяння держави у набутті громадянами житла повідомляємо що Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 22.10.2008 N 1406-р схвалив Концепцію Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2009 - 2016 роки далі - Концепція . Відповідно до Концепції метою Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2009 - 2016 роки далі - Програма є поліпшення стану забезпечення громадян житлом шляхом оптимізації існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва придбання доступного житла що полягає у забезпеченні державної підтримки будівництва придбання житла для окремих категорій громадян шляхом використання існуючих механізмів такої підтримки відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України програм і одночасному впровадженні нових фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва придбання доступного житла для громадян що потребують поліпшення житлових умов не мають або втратили у зв'язку з підвищенням своїх доходів право на забезпечення соціальним житлом і не можуть користуватися зазначеною підтримкою. Новими фінансово-інвестиційними механізмами будівництва придбання доступного житла є: • заощадження коштів для будівництва придбання житла шляхом накопичення громадянином протягом певного періоду на депозитних вкладних рахунках коштів для першого внеску на будівництво придбання житла. У свою чергу кредитор надає позичальникові іпотечний кредит за стандартами Державної іпотечної установи за доступною відсотковою ставкою. З метою стимулювання запровадження такого механізму держава виплачує позичальникам премії у розмірі 20 відсотків суми першого внеску та індексує щороку заощадження з урахуванням рівня інфляції за минулий рік. Застосування зазначеного механізму забезпечує запровадження нижчих за ринкові відсоткових ставок за кредитами та депозитами що є його безперечною перевагою; • сплата перших внесків на будівництво придбання житла у розмірі 30 відсотків його вартості за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів для отримання іпотечних житлових кредитів за стандартами Державної іпотечної установи за доступною відсотковою ставкою; • спільна участь громадян та держави у фінансуванні будівництва придбання житла. Програму передбачається виконувати в 3 етапи: 2009 - 2010 роки - проводиться робота з удосконалення існуючих та розроблення нових законодавчих та нормативно-правових актів з питань запровадження нових фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва придбання доступного житла для громадян що потребують поліпшення житлових умов. 2011 - 2013 роки - здійснюються заходи щодо запровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла реконструкції будинків перших масових серій із заміною застарілого житлового фонду та модернізації об'єктів комунальної соціальної інфраструктури а також реалізація в усіх регіонах пілотних проектів будівництва доступного житла. Водночас формується матеріально-технічна база житлового будівництва шляхом впровадження в дію сучасних архітектурно-конструктивних і технічних рішень. 2014 - 2016 роки - запроваджуються нові фінансово-інвестиційні механізми державної допомоги зазначеним громадянам що дасть можливість нарощувати обсяг будівництва доступного житла. Проект Програми було схвалено рішенням науково-технічної ради Мінрегіонбуду України від 28.04.2009 N 44 та передано на розгляд Кабінету Міністрів України. Крім того Верховною Радою України зареєстровано проект Закону України "Про забезпечення громадян доступним житлом" яким передбачено право на доступне житло громадян які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов середньомісячний сукупний дохід яких в розрахунку на одну особу члена сім'ї не дає права на отримання соціального житла та дохід яких не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні за даними центрального органу виконавчої влади у галузі статистики. Відповідно до ст. 5 вказаного законопроекту державна підтримка будівництва придбання доступного житла надається громадянам шляхом: • сплати за рахунок бюджетних коштів частини вартості будівництва придбання доступного житла; • надання пільгового іпотечного житлового кредиту фінансовий кредит що надається громадянинові для будівництва придбання доступного житла уповноваженим банком рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або Національний банк України з урахуванням вимог уповноваженого банку до позичальника ; • виплати премій громадянам - членам житлово-будівельних кооперативів які здійснили накопичення житлових заощаджень на перший внесок для будівництва доступного житла. Щодо реєстрації громадян повідомляємо що відповідно до ст. 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод передбачених Конституцією законами чи міжнародними договорами України або підставою для їх обмеження. Громадянин України а також іноземець чи особа без громадянства які перебувають в Україні на законних підставах зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Відповідно місцем проживання фізичної особи є місце де вона постійно або переважно проживає як власник житлового будинку приміщення за договором його наймання піднаймання оренди або на інших підставах передбачених законодавством України. Реєстрація місця проживання та місця перебування особи здійснюється відповідним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації в АРК областях містах районах районах у містах а також у містах Києві та Севастополі. Рішення уповноваженого органу про відмову в реєстрації за місцем проживання а також дії посадової особи уповноваженого органу що призводять до порушення порядку розгляду матеріалів із питань реєстрації зняття з реєстраційного обліку фізичної особи яка на законних підставах перебуває в Україні можуть бути оскаржені в установленому порядку до уповноваженого органу вищого рівня Державного департаменту у справах громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб або у судовому порядку. 4. 13.01.2010 Нестеренко І. Г. Сумська область Буринський район с. Вознесенка інвалід II групи Щодо підключення газового опалення у приватному будинку до мереж газопостачання а також оплати послуг БТІ. Автору надано відповідь листом від 14.01.2010 за N 11/14-229 за підписом заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства Гаврилюк О. В. Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про житлово-комунальні послуги" повноваження щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги затвердження норм споживання та якості цих послуг контроль за їх дотриманням забезпечення населення паливом електроенергією газом та іншими енергоносіями а також здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів покладено на органи місцевого самоврядування. Питання пов'язані з постачанням населенню природного газу не належать до повноважень Мінжитлокомунгоспу і входять до компетенції Міністерства палива та енергетики. Для підключення системи опалення приватного будинку до мереж газопостачання Вам слід звернутись до місцевої газопостачальної організації в якої отримати перелік документів необхідних для оформлення підключення. Що стосується оформлення документів на право власності то відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна затвердженої наказом Держбуду від 24.05.2001 N 127 зареєстрованим Мін'юстом 10.07.2001 за N 582/5773 на будинок має бути виготовлений технічний паспорт. Наступним етапом згідно з Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно затвердженим наказом Мін'юсту від 07.02.2002 N 7/5 та зареєстрованим ним 18.02.2002 за N 157/6445 має бути проведено реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна. При цьому: - згідно з п. 1.4 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна технічну інвентаризацію новозбудованих реконструйованих та наявних об'єктів виконують за рахунок замовників комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації; - відповідно до п. 1.4 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно державна реєстрація прав власності на нерухоме майно - це внесення запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно у зв'язку з виникненням існуванням або припиненням права власності на нерухоме майно що здійснюється БТІ за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна на підставі правовстановлювальних документів коштом особи що звернулася до БТІ. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів інвалідів одиноких непрацездатних дітей-сиріт одиноких матерів багатодітних сімей інших громадян які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави сприяння поданню адресної соціальної допомоги та підтримки призначення та виплата цільової грошової допомоги здійснення інших компенсаційних заходів соціального захисту належать до повноважень місцевих державних адміністрацій. Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" фінансування заходів щодо соціальної захищеності інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в тому числі Фондом соціального захисту інвалідів місцевих бюджетів а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів. Бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за рахунок коштів державного бюджету благодійних внесків добровільних пожертвувань та інших надходжень. Органи місцевого самоврядування мають право утворювати цільові фонди соціальної допомоги інвалідам які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. Порядок і умови витрачання коштів цих фондів визначаються органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій громадських організацій інвалідів. Виходячи з зазначеного вирішення порушеного питання відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій за місцем проживання. 5. 18.01.2010 Маляренко О. М. Житомирська область Радомишльський район с. Біла-Криниця Щодо підключення системою електричного опалення приватного будинку до мереж електропостачання Автору надано відповідь листом від 28.01.2010 за N 11/14-726 за підписом заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства Гаврилюк О. В. Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про житлово-комунальні послуги" повноваження щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги затвердження норм споживання та якості цих послуг контроль за їх дотриманням забезпечення населення паливом електроенергією газом та іншими енергоносіями а також здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів покладено на органи місцевого самоврядування. Питання пов'язані з постачанням населенню електричної енергії а також приєднання споживачів до мереж електропостачання не належать до повноважень Мінжитлокомунгоспу і входять до компетенції Національної комісії регулювання електроенергетики а також місцевих енергопостачальних організацій. Виходячи з зазначеного вирішення порушеного Вами питання відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування а також місцевої енергопостачальної організації за місцем проживання. Окрім того звернення заявника для надання відповідних роз'яснень направлено до Національної комісії регулювання електроенергетики 6. 25.12.2009 Ткаченко Є. П. вул. Святогорівська 20/409 смт Вишневе Києво-Святошинський район Київська обл. 08132 Звернення щодо права на отримання житла з житлового фонду соціального призначення Автору надано відповідь листом за номером 11/12-636 від 25.01.2010 року за підписом заступника Міністра Лотоцького О. Б. Міністерство з питань житлово-комунального господарства розглянуло Ваше звернення в редакцію газети "Пенсійний кур'єр" що надійшло з Міністерства праці та соціальної політики щодо права на отримання житла з житлового фонду соціального призначення і повідомляє. Правові організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла визначає Закон України "Про житловий фонд соціального призначення". Соціальний квартирний облік - облік громадян України які користуються правом на соціальне житло і перебувають у черзі на його отримання. Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян які мають право на отримання квартир садибних одноквартирних жилих будинків із житлового фонду соціального призначення після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону. Відповідно до пункту 2 статті 10 зазначеного Закону правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України: а для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону; б середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму встановленого законодавством. При визначенні середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна що знаходиться у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік. Порядок врахування вартості майна що знаходиться у власності громадянина та членів його сім'ї затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. N 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" визначає механізм врахування вартості майна що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї для визначення їх права взяття на соціальний квартирний облік. Порядок визначення величини опосередкованої вартості наймання оренди житла в населеному пункті також затверджено згаданою постановою. Відповідно до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік їх перебування на такому обліку та зняття з нього затвердженого цією ж постановою для взяття на облік громадянин або уповноважена ним особа що підтверджується завіреною в установленому законом порядку довіреністю подає письмову заяву. До заяви про взяття громадянина на облік додаються такі документи: - довідка про місце проживання та склад сім'ї за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку; - копії документів що посвідчують особу громадянина та членів його сім'ї; - копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам його сім'ї; - копії документів що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час взяття на облік; - довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік; - відомості про вартість майна що перебувало та перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї за останні п'ять років. Рішення про взяття громадянина на облік або про відмову приймає відповідний орган місцевого самоврядування за результатами розгляду заяви разом з документами що додаються до неї не пізніше 30 робочих днів після їх надходження. Зазначене рішення приймається з урахуванням вартості майна що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік. Громадянинові може бути відмовлено у взятті на облік у разі подання документів: - у неповному обсязі; - які містять виправлення; - що не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку громадянина таким що потребує надання соціального житла; - які містять недостовірні відомості що встановлено відповідним органом місцевого самоврядування. Повідомлення про відмову надсилається не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення. Відмова у взятті громадянина на облік може бути оскаржена в судовому порядку. Надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення здійснюється за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. Відповідно до статті 11 згаданого Закону право позачергового отримання квартир або садибних одноквартирних жилих будинків із житлового фонду соціального призначення за наявності в них права на отримання такого житла мають: 1 інваліди війни та особи прирівняні до них законом - протягом двох років з дня взяття на соціальний квартирний облік а з них інваліди I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - протягом року; 2 особи на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту" - протягом двох років з дня взяття на соціальний квартирний облік; 3 колишні малолітні яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років в'язні концентраційних таборів гетто та інших місць примусового тримання які визнані інвалідами від загального захворювання трудового каліцтва та з інших причин; 4 дружини чоловіки померлих жертв нацистських переслідувань визнаних за життя інвалідами від загального захворювання трудового каліцтва та з інших причин які не одружилися вдруге; 5 особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 - протягом року з дня взяття на соціальний квартирний облік; 6 особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2; 7 діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей дитячому будинку сімейного типу прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло а також особи з їх числа при завершенні ними строкової служби у Збройних Силах України або при поверненні їх з установ які виконують покарання у вигляді позбавлення волі - протягом місяця; 8 діти-інваліди які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і які проживають в установах соціального захисту населення після досягнення повноліття; 9 громадяни незаконно засуджені і згодом реабілітовані в разі неможливості повернення жилого приміщення займаного ними раніше; 10 громадяни житло яких визнане в установленому порядку непридатним для проживання або не підлягає ремонту та реконструкції; 11 громадяни з якими органом місцевого самоврядування було розірвано договір найму соціального житла на підставі визначеній частиною шостою статті 20 цього Закону але протягом наступних трьох років з дня розірвання договору у них знов виникло таке право. Згідно із статтею 12 Закону право першочергового отримання квартир або садибних одноквартирних жилих будинків із житлового фонду соціального призначення за наявності в них права на отримання такого житла мають: 1 учасники бойових дій та особи прирівняні до них законом а з них учасники бойових дій які дістали поранення контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби - протягом двох років з дня взяття на соціальний квартирний облік; 2 учасники війни та особи прирівняні до них законом; 3 інваліди I і II груп; 4 особи які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 5 Герої України Герої Радянського Союзу Герої Соціалістичної Праці а також особи нагороджені орденами Слави Трудової Слави "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів чотирма і більше медалями "За відвагу"; 6 колишні неповнолітні яким на момент ув'язнення не виповнилося 16 років в'язні концентраційних таборів гетто інших місць примусового тримання створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни а також діти які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків; 7 колишні в'язні концентраційних таборів гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особи які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР або на території окупованих Німеччиною інших держав; діти партизанів підпільників інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям фізичним розправам гонінням; 8 особи реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"; 9 громадяни які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань за переліком що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я; 10 сім'ї та одинокі матері й батьки які мають трьох і більше дітей а також у разі народження близнюків; 11 сім'ї які мають дитину-інваліда віком до 18 років або інваліда з дитинства I чи II групи; 12 звільнені в запас або у відставку офіцери і військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань що створюються Верховною Радою України які проходили службу за контрактом або перебували на кадровій військовій службі; 13 сім'ї осіб які загинули під час виконання службових чи громадських обов'язків у тому числі під час рятування життя людини або на виробництві; 14 особи які одержали на виробництві травму або професійне захворювання у зв'язку з чим не можуть проживати в одній кімнаті з іншими особами; 15 молоді сім'ї в яких вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років або неповні сім'ї в яких мати батько віком до 35 років одинокі молоді громадяни віком до 35 років та молоді вчені віком до 35 років; 16 сім'ї з неповнолітніми дітьми; 17 вагітні жінки; 18 особи які втратили працездатність; 19 пенсіонери. Кожен громадянин має право звернутися за захистом своїх прав до суду.