Лист N 22-17-593 від 05.02.2010 р.

Лист N 22-17-593 від 05.02.2010 р. Щодо застосування норм під час реалізації порядків надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ ЛИСТ від 05.02.2010 р. N 22-17-593 Щодо застосування норм під час реалізації порядків надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Під час реалізації порядків надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 та від 08.10.2008 N 923 зі змінами виникає ряд питань щодо застосування норм зазначених регуляторних актів у тих чи інших випадках. З метою формування та реалізації єдиної позиції Держархбудінспекції та її територіальних органів надаємо наступні роз'яснення та рекомендації. Щодо випадків відмов деяких інспекцій держархбудконтролю приймати в експлуатацію об'єкти роботи з будівництва яких не потребували дозволу включені до переліку будівельних робіт на виконання яких не вимагається дозвіл . Повідомляємо що відповідно до статті 29 Закону України "Про планування і забудову територій" дозвіл на виконання будівельних робіт - це посвідчення права замовника та підрядника на виконання підготовчих якщо підготовчі роботи не були виконані раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд. У разі виконання будівельних робіт визначених затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1104 переліком будівельних робіт на виконання яких не вимагається дозвіл таке право наступає без посвідчення за умови наявності всіх передбачених законодавством документів необхідних для здійснення будівництва. При цьому відповідно до статті 9 Закону України "Про архітектурну діяльність" будівництво нове будівництво реконструкція реставрація капітальний ремонт об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації державних стандартів норм і правил місцевих правил забудови населених пунктів у порядку визначеному статтею 24 Закону України "Про планування і забудову територій". Відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів далі - Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 зі змінами прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі сертифіката про відповідність збудованого об'єкта проектній документації вимогам державних стандартів будівельних норм і правил далі - сертифікат відповідності . Крім того згідно ст. 301 Закону України "Про планування і забудову територій" сертифікат відповідності є підставою для укладання договорів про постачання на об'єкти необхідних для їх функціонування ресурсів - води газу тепла електроенергії тощо включення даних про цей об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на об'єкт. Виходячи з викладеного у разі виникнення у забудовника необхідності отримання сертифіката відповідності у інспекцій держархбудконтролю за місцем розташування об'єктів будівництва відсутні законні підстави для відмови у видачі такого сертифікату за умови надання забудовником усіх необхідних документів. Крім того звертаємо увагу на той факт що у відповідності до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 N 1434 при здійсненні перевірок Держархбудінспекція має право залучати спеціалістів органів виконавчої влади підприємств установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань що належать до її компетенції а також залучати незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки висновків з питань що належать до їх компетенції. З урахуванням зазначеного та на підставі п. 8 Порядку при проведенні підсумкових перевірок можливе залучення інших фахівців з урахуванням специфіки чи складності об'єкта. Щодо оформлення територіальними органами Держархбудінспекції сертифікатів відповідності на ті об'єкти будівництва дозволи на будівельні роботи на яких видавалися органами держархбудконтролю місцевих рад. Як вже зазначалося дозвіл на виконання будівельних робіт - це посвідчення права замовника та підрядника на виконання підготовчих і будівельних робіт підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд. Відтак замовник який отримав дозвіл на виконання будівельних робіт після завершення будівництва для отримання сертифіката відповідності має звернутися до територіального органу Держархбудінспекції - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у відповідності до Порядку за умови що отриманий ним раніше дозвіл на виконання будівельних робіт на момент завершення будівництва був дійсним і не потребував перереєстрації.