Наказ N 553 від 04.12.2009 р.

Наказ N 553 від 04.12.2009 р. Про затвердження рішення ПДК з охорони праці, промислової, екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому від 23 листопада 2009 року

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НАКАЗ від 4 грудня 2009 року N 553 Про затвердження рішення ПДК з охорони праці промислової екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому від 23 листопада 2009 року Відповідно до Положення про Міністерство вугільної промисловості України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1527 наказу Мінвуглепрому від 31 березня 2008 року N 132 "Про постійно діючу комісію з охорони праці промислової екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому" далі - ПДК та за результатами засідання ПДК Міністерства вугільної промисловості України від 23 листопада 2009 року наказую: 1. Затвердити рішення ПДК з охорони праці промислової екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому від 23 листопада 2009 року що додається . 2. Прийняти до безумовного виконання рішення ПДК з охорони праці промислової екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому від 23 листопада 2009 року. 3. Довести рішення ПДК до відома всіх інженерно-технічних працівників державних підприємств що належать до сфери управління Мінвуглепрому та щодо яких Міністерство здійснює корпоративне управління. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Офіцерова С. П. Міністр В. Полтавець КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПОСТІЙНО ДІЮЧА КОМІСІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕГАЗАЦІЇ Рішення засідання постійно діючої комісії з охорони праці промислової екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому від 23 листопада 2009 року Рішення затверджено та прийнято до безумовного виконання згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості України від 4 грудня 2009 року N 553 За 9 місяців 2009 року на вугільних підприємствах які підпорядковані Мінвуглепрому відбулося 3032 випадки загального виробничого травматизму у тому числі 86 нещасних випадків зі смертельним наслідком. У порівнянні з аналогічним періодом 2008 року рівень загального виробничого травматизму зменшився на 221 випадок - 6 9 % рівень смертельного травматизму знизився на 7 випадків - 7 5 % . Коефіцієнт частоти виробничого травматизму зі смертельними наслідками на 1 мільйон тонн видобутого вугілля по Мінвуглепрому зріс і склав 2 62 2 3 у 2008 р. + 0 32. Коефіцієнт частоти виробничого травматизму зі смертельними наслідками на 1000 працюючих знизився і склав 0 37 0 39 у 2008 році - 0 02. Коефіцієнт частоти загального виробничого травматизму на 1 млн. тонн видобутого вугілля по підприємствах Мінвуглепрому зріс і склав 89 89 78 23 у 2008 р. + 11 66. Коефіцієнт частоти загального виробничого травматизму на 1000 працюючих по підприємствах Мінвуглепрому знизився й склав - 13 3 13 9 у 2008 р. - 0 6. Коефіцієнт важкості по Мінвуглепрому зріс і склав 31 4 доби непрацездатності на 1 випадок травмування 31 3 у 2008 році + 0 1. За факторами травмування смертельні випадки з початку 2009 року розподілилися наступним чином: - обвалення порід та вугілля - 21 чоловік 24 4 % у 2008 році 22 чоловіки -1 ; - рейковий та конвеєрний транспорт - 7 чоловік 8 1 % у 2008 році - 8 чоловік -1 ; - експлуатація машин та механізмів - 4 чоловіки 4 7 % у 2008 році - 7 чоловік -3 ; - ураження електрострумом - 1 чоловік 1 2 % у 2008 році - 4 чоловіки -3 ; - прорив води та пульпи - 1 чоловік 1 2 % у 2008 році - 0 чоловік +1 ; - падіння з висоти - 2 чоловіки 2 3 % у 2008 році - 4 чоловіки -2 ; - падіння під час пересування - 1 чоловік 1 2 % у 2008 році - 0 чоловік +1 ; - вибухи газу та пилу - 8 чоловік 9 3 % у 2008 році - 11 чоловік -3 ; - отруєння газами - 1 чоловік 1 2 % у 2008 році - 2 чоловіки -1 ; - викиди - 13 чоловік 15 1 % у 2008 році - 13 чоловік 0 ; - ГСН - 16 чоловік 18 6 % у 2008 році - 12 чол. +4 ; - інші - 11 чоловік 12 8 % у 2008 році - 8 чоловік +3 . З початку 2009 року відбулися 36 аварій в 2008 році 34 аварії у тому числі 9 екзогенних пожеж 3 ендогенних пожежі 5 вибухів газу й вугільного пилу 1 раптовий викид вугілля і газу 13 обвалень порід 4 аварії на поверхні шахти 1 затоплення гірничих виробок. Забезпеченість підприємств Мінвуглепрому основними засобами індивідуального захисту за підсумками 9 міс. 2009 р. наступна: - 136229 головних світильників 101 % - 122272 саморятівників 86 8 % - 97986 комплектів спецодягу 62 3 % - 96587 пар спецвзуття 60 % - 95815 протипилових респіраторів 80 5 % . На низькому рівні залишається придбання вогнегасників при плані придбання - 28797 шт. 2009 р. пінних та порошкових в тому числі: вугледобувні 23309 шт. + невугледобувні 5488 шт. та 24859 шт. 2008 р. за звітній період придбано - 2551 шт. 2009 р. пінних та порошкових в тому числі: вугледобувні 2165 шт. + невугледобувні 386 шт. та 16688 шт. 2008 р. відсоток виконання становить 8 8 % 2009 р. від загальної кількості та 67 % 2008 р. . З 1 по 23 жовтня 2009 року Департаментом охорони праці та надзвичайних ситуацій проведено перевірки стану охорони праці та промислової безпеки виконання вимог СУОП нарядної системи рішень ПДК Мінвуглепрому на ДП "Первомайськвугілля" ДП "Донбасантрацит" ДП "Луганськвугілля" ДП "Добропіллявугілля" ДП "Макіївугілля" ДП "ДВЕК". На виконання наказу Мінвуглепрому від 04.12.2008 р. N 628 "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну промисловість України" Департаментом охорони праці та надзвичайних ситуацій були розроблені на підставі рекомендацій наданих депресійною службою ДВГРС "Невідкладні антикризові заходи у вугільній промисловості" заходи зі скорочення наднормативних зовнішніх підсосів та внутрішніх витоків повітря зупинці ремонтах заміні ВГП зменшенню протяжності гірничих виробок які можливо виключити з вентиляційної мережі проведенню нових виробок перекріпленню виробок з метою зменшення аеродинамічного опору возведення нових вентиляційних споруд з метою приведення у відповідність мережі гірничих виробок шахт заощадження електроенергії за рахунок виконання цих видів робіт а у кінцевому підсумку підвищення промислової безпеки та економії бюджетних коштів. За 9 місяців 2009 року запланований обсяг робіт по Мінвуглепрому було виконано на 84 2 %. За результатами виконання цих робіт в цілому по підприємствах Мінвуглепрому отримано економічний ефект 54 6 кВт·год. що в сумі становить 28 4 млн. гривень. На засіданні Постійно діючої комісії з охорони праці було розглянуто наступні питання: 1. Аналіз стану охорони праці і промислової безпеки на підприємствах Мінвуглепрому виконання заходів Комплексної програми "Підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" за підсумками роботи за 9 місяців 2009 року. 2. Аналіз виконання нарядної системи системи управління охороною праці на підприємствах Мінвуглепрому виконання державними підприємствами рішень засідань ПДК виконання пункту 34 Плану невідкладних антикризових заходів у вугільній промисловості затвердженого наказом Мінвуглепрому від 04.12.2008 р. N 628 за підсумками роботи за 9 місяців 2009 року. 3. Аналіз результатів перевірки Мінвуглепрому та державних підприємств за напрямком дотримання органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання вугільної промисловості вимог законів при використанні бюджетних коштів на охорону праці а також вимог Закону України "Про охорону праці" у вугільній промисловості Рахунковою палатою України та Генеральною прокуратурою України. 4. Аналіз виконання заходів з екологічної безпеки зниженню шкідливих викидів в атмосферу експлуатація породних відвалів та шахтних відстійників. Під час проведення засідання було заслухано доповіді та виступи керівників фахівців Мінвуглепрому науково-дослідних інститутів звіти керівників державних підприємств та директорів самостійних шахт їх заступників з охорони праці директорів відокремлених підрозділів та прийнято відповідне рішення. Рішення Постійно діючої комісії з охорони праці: З метою попередження виробничого травматизму запобігання аваріям зміцнення технологічної та трудової дисципліни посилення контролю за виконанням вимог законодавства інших нормативно-правових актів з охорони праці: Постійно діюча комісія вирішила що певна робота з поліпшення забезпечення та створення сприятливих умов для безпечної роботи шахтарів їх соціального захисту поліпшення стану техніки безпеки та охорони праці на підприємствах Мінвуглепрому проводилась та запропонувала: 1. Мінвуглепрому та керівникам вугледобувних підприємств: 1.1. Пріоритетним напрямком у своїй діяльності вважати забезпечення конституційного права громадян на належні безпечні і здорові умови праці та вирішення питань які направлені на попередження травматизму професійної захворюваності й аварійності укріплення дисципліни організованості та підвищення відповідальності за виконану роботу. 1.2. У своїй повсякденній діяльності із забезпечення безпечних умов праці керуватися Законом України "Про охорону праці" Гірничим законом України указами та розпорядженнями Президента України Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці. 1.3. Визнати організацію роботи Мінвуглепрому за 9 місяців 2009 року в сфері управління охороною праці задовільною. 1.4. З метою зменшення соціальної напруги що виникла через труднощі отримання архівних довідок колишніми працівниками гірничих підприємств доручити розслідування причин виникнення професійних захворювань у колишніх працівників вугільних підприємств ліквідованих без правонаступника державним підприємствам за місцем територіального розташування ліквідованих підприємств. У разі виникнення суперечливих питань рекомендувати колишнім працівникам ліквідованих підприємств здійснювати вирішення їх у судовому порядку. 1.5. Керівникам структурних підрозділів Мінвуглепрому та державних підприємств забезпечити своєчасне надання звітів до Держгірпромнагляду України у відповідності до чинного законодавства та якісне опрацювання відповідних матеріалів. Термін - постійно. 2. Генеральним директорам державних підприємств директорам відокремлених підрозділів: 2.1. Здійснити поглиблений аналіз виконання заходів Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах на 2009 рік особливо у частині цільового та ефективного використання бюджетних коштів забезпечення відрахувань на придбання засобів індивідуального та колективного захисту не менш як 3 % від реалізації вугільної продукції згідно з Галузевою угодою між Мінвуглепромом іншими державними органами власниками об'єднаннями власників що діють у вугільній галузі і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості та у разі незабезпечення виконання заходів притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності. Копії наказів надати Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій. Термін виконання - до 15.12.2009 р. 2.2. За підсумками роботи 9 місяців 2009 року притягнути до відповідальності осіб винних у зростанні виробничого травматизму профзахворюваності та заохотити працівників які приймали активну участь у зниженні їх рівня та заходах з поліпшення умов праці і здоров'я робітників. Копії наказів надати Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій. Термін виконання - до 15.12.2009 р. 2.3. Забезпечити відрахування коштів від реалізації вугільної продукції згідно з Галузевою угодою між Мінвуглепромом іншими державними органами власниками об'єднаннями власників що діють у вугільній галузі і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості на придбання засобів індивідуального та колективного захисту не менше ніж 3 %. Термін виконання - до 01.01.2010 р. 2.4. Забезпечити виконання заходів та графіків умов узгодження довго діючих відступів від нормативних актів з охорони праці на друге півріччя 2009 року. Термін виконання - до 01.01.2010 р. 2.5. Забезпечити виконання проектних рішень дотримання технологічної дисципліни при веденні гірничих робіт та виконання програми навчання в учбовому центрі ДП "ДонВУГІ" керівників технічної служби. Термін виконання - до 01.01.2010 р. 2.6. Розробити заходи з усунення порушень а також причин і умов що їм сприяють виявлених у ході перевірок Генеральною прокуратурою України та Рахунковою палатою України та забезпечити їх виконання у повному обсягу. Розроблені заходи надати Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій. Термін виконання - до 10.12.2009 р. 2.7. Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій Ященко І. О. Департаменту перспективного розвитку та координації підготовчих робіт Держак В. В. Департаменту координації виробництва Ничипор М. В. провести вибіркові перевірки державних підприємств з метою встановлення фактів порушень охорони праці відповідно до подання Генеральної прокуратури України та Рахункової палати України та стан їх усунення. Термін виконання - до 10.12.2009 р. 2.8. Забезпечити виконання планів навчання інженерно-технічних працівників з питань охорони праці. Державним підприємствам що мають заборгованість перед навчальними центрами за проведене навчання сплатити борги. Термін виконання - до 01.01.2010 р. 2.9. Забезпечити виконання графіків проведення планових медичних оглядів працівників на 2009 рік. Термін виконання - до 01.01.2010 р. 2.10. Розробити графіки забезпечення працівників державних підприємств найнеобхіднішими засобами індивідуального захисту у повному обсягу до кінця поточного року та встановити особистий контроль за їх виконанням. Термін виконання - до 01.12.2009 р. 2.11. Забезпечити виконання пункту 34 Плану невідкладних антикризових заходів у вугільній промисловості з метою одержання максимального позитивного ефекту при виконанні цих робіт до кінця 2009 року. Термін виконання - до 01.01.2010 р. 2.12. Забезпечити виконання природоохоронних заходів згідно з затвердженою Комплексною програмою з вирішення питань охорони довкілля та екологічної безпеки вугільних регіонів України на 2009 рік. Термін виконання - до 01.01.2010 р. 2.13. Розглянути можливість погашення заборгованості минулих років з екологічних платежів. Розробити графіки погашення заборгованості з екологічних платежів та затвердити наказами по підприємству. Копії наказів надати Департаменту ОП та НС. Термін виконання - до 10.12.2009 р. 2.14. Забезпечити виконання робіт з гасіння породних відвалів у повному обсягу згідно з паспортами та вимогами чинного законодавства з залученням спеціалізованих підприємств. Термін виконання - постійно. 2.15. Забезпечити виконання заходів стосовно оформлення дозвільної документації на 2010 рік в сфері охорони навколишнього природного середовища. Термін виконання - до 15.12.2009 р. 2.16. Надати пропозиції про внесення змін в структуру організації управління охороною праці на підприємствах Міністерства вугільної промисловості з метою підвищення ефективності профілактичної роботи по запобіганню аварійності виробничого травматизму та професійних захворювань. Пропозиції надати Департаменту ОП та НС. Термін виконання - до 15.12.2009 р. 3. За низький рівень контролю та організації профілактичної роботи по запобіганню нещасних випадків на виробництві на ввірених їм підприємствах попередити генеральних директорів: - ДП "Торезантрацит" Марштупу Олега Миколайовича; - ДП "Волиньвугілля" Солонинку Петра Іляриновича; - ДП "Артемвугілля" Гончарова Анатолія Дмитровича; - ДП "Шахтоуправління Донбас" Баранова Юрія Івановича; - ДП "Макіїввугілля" Толчина Станіслава Марксовича; - ДП "Добропіллявугілля" Панібратченка Володимира Федоровича; - ДП "Луганськвугілля" Єрмакова Олександра Миколайовича; - в. о. генерального директора ДП "ДВЕК" Коваля Олександра Івановича; - в. о. генерального директора - голови правління ВАТ "Лисичанськвугілля" Теросипова В'ячеслава Михайловича. 3.1. РЕКОМЕНДУВАТИ вищезазначеним генеральним директорам: 3.1.1. За допущення високого рівня загального виробничого травматизму та травматизму із смертельними наслідками незадовільну організацію робіт з охорони праці з укріплення промислової дисципліни організованості та підвищення відповідальності працівників за організацію безпечних умов праці на державних підприємствах: - попередити технічного директора ДП "Торезантрацит" Голенка Едуарда Івановича; оголосити догани: - в. о. технічного директора ДП "Волиньвугілля" Хмельницькому Валерію Юлієвичу; - заступнику генерального директора ДП "Шахтоуправління Донбас" Леонтовічу Костянтину Костянтиновичу; - заступнику генерального директора з ОП ДП "Добропіллявугілля" Шумейку Анатолію Федоровичу; - заступнику генерального директора з ОП ДП "Луганськвугілля" Воротникову Олександру Сергійовичу; - в. о. директора ВП "Шахта "ім. Г. Г. Капустіна" ВАТ "Лисичанськвугілля" Кір'якову Євгенію Євгеновичу. 3.2. За невиконання своїх службових обов'язків по створенню належних умов праці шахтарів поліпшення стану техніки безпеки та охорони праці на підприємствах притягнути до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та їх заступників з охорони праці. Копії наказів надати Департаменту ОП та НС. Термін виконання - до 10.12.2009 р. 4. За низький рівень контролю та організації профілактичної роботи по запобіганню профзахворюваності попередити вдруге генерального директора ДП "Львіввугілля" Гарбузюка Володимира Леонідовича. 4.1. Рекомендувати генеральному директору ДП "Львіввугілля" за невжиття заходів щодо зниження рівня профзахворюваності та враховуючи попереднє попередження згідно з Рішенням ПДК від 7 серпня 2009 р. п. 6 оголосити догану заступнику генерального директора з охорони праці ДП "Львіввугілля" Соколовському Валерію Вікторовичу. 5. Рекомендувати: генеральному директору ДП "Ровенькиантрацит" Зюкову Юрію Євгенійовичу; генеральному директору ДП "Антрацит" Узлову Юрію Володимировичу; в. о. генерального директора-голові правління ВАТ "Лисичанськвугілля" Теросипову В'ячеславу Михайловичу; генеральному директору ДП "Луганськвугілля" Єрмакову Олександру Миколайовичу: 5.1. За неприпустимо низький рівень відрахування коштів від реалізації вугільної продукції згідно з Галузевої угоди між Мінвуглепромом іншими державними органами власниками об'єднаннями власників що діють у вугільній галузі і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості на охорону праці та враховуючи попередні попередження згідно з Рішеннями ПДК від 11 березня 2009 року та 7 серпня 2009 р. оголосити догани: - заступнику генерального директора з охорони праці ДП "Ровенькиантрацит" Шашнєву Дмитру Миколайовичу; - директору з економіки та фінансів ДП "Ровенькиантрацит" Старудубцеву Сергію Володимировичу; - заступнику генерального директора з охорони праці ДП "Антрацит" Копашко В'ячеславу Федоровичу; - директору з економіки та фінансів ДП "Антрацит" Козловій Тетяні Іванівні; - заступнику генерального директора з економіки ВАТ "Лисичанськвугілля" Кадатському Сергію Георгійовичу; - заступнику генерального директора з охорони праці ДП "Луганськвугілля" Воротникову Олександру Сергійовичу; - директору з економіки ДП "Луганськвугілля" Потаповій Ользі Миколаївні. Копії наказів надати Департаменту ОП та НС. Термін виконання - до 10.12.2009 р. 6. Генеральним директорам ДП "Первомайськвугілля" Воротіліну Володимиру Михайловичу ВАТ "Лисичанськвугілля" Теросипову В'ячеславу Михайловичу: 6.1. За незадовільне виконання заходів п. 34 Плану невідкладних антикризових заходів у вугільній промисловості затвердженого наказом Мінвуглепрому від 04.12.2008 р. N 628 оголосити догани: - технічному директору ДП "Первомайськвугілля" Шишкіну Володимиру Михайловичу; - технічному директору ВАТ "Лисичанськвугілля" Крючкову Віктору Петровичу. 6.1.1. За незадовільне виконання заходів п. 34 Плану невідкладних антикризових заходів у вугільній промисловості затвердженого наказом Мінвуглепрому від 04.12.2008 р. N 628 попередити: - директора ВП "Шахта "ім. Д. Ф. Мельникова" ВАТ "Лисичанськвугілля" Федоренка Володимира Миколайовича. 6.2. Оголосити догани та розглянути питання щодо доцільності перебування на посаді директорів СП "Шахта "Первомайська" Баранова С. О. та ВП "Шахта "Новодружеська" Боярського В. А. 6.3. Копії наказів надати Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій Термін виконання - до 10.12.2009 р. 7. Директора Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки праці Брюханова Олександра Михайловича попередити про невиконання п. 4.3 4.4 наказу Мінвуглепрому від 19 березня 2009 року N 115 та п. 12 наказу Мінвуглепрому від 20 серпня 2009 року N 357 "Про затвердження рішення ПДК з охорони праці промислової екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому від 11 березня 2009 року та 7 серпня 2009 року" щодо доопрацювання проектів нової редакції "Правил безпеки у вугільних шахтах з урахуванням вимог європейських норм" та "Системи управління виробництвом та охороною праці на вугільних шахтах України" в зазначений термін. 8. Начальника відділу координації наукової діяльності Красника В'ячеслава Григоровича попередити про послаблення контролю за виконанням НДДКР "Система управління виробництвом та охороною праці на вугільних шахтах України" та НД "Правила безпеки у вугільних шахтах з урахуванням вимог європейських норм" у визначений термін. 9. Директору департаменту перспективного розвитку та координації підготовчих робіт Держаку Віктору Васильовичу директору департаменту ОП та НС Ященку Ігорю Олексійовичу директору МакНДІ Брюханову Олександру Михайловичу створити робочу групу з відповідних фахівців та доопрацювати проекти нової редакції "Правил безпеки у вугільних шахтах з урахуванням вимог європейських норм" та "Системи управління виробництвом та охороною праці на вугільних шахтах України" до кінця поточного року. Термін виконання - до 01.01.2010 р. 10. Скасувати абзац перший п. 6 рішення засідання постійно діючої комісії з охорони праці промислової екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому від 22 червня 2009 року затвердженого наказом Мінвуглепрому від 30 червня 2008 року N 271 а саме: Директору ДонНДІ Алишеву М. О. наказом по інституту: - заступника директора по науковій роботі Ткаченка М. М. який погоджував "Зміни до паспорта кріплення і управління покрівлею в лаві дільниці N 71-585 м пласта 15 "Солоний" ДП "Шахта "Новодзержинська" не передбачивши витягання призабійного кріплення і кострів а також заходів по примусовій посадці покрівлі звільнити з посади. 11. Директору ДонНДІ Алишеву М. О. наказом по інституту скасувати дію відповідних дисциплінарних стягнень якщо такі були вжиті до заступника директора ДонНДІ по науковій роботі Ткаченка М. М. 12. Директору департаменту ОП та НС Ященку І. О. разом з фахівцями галузевих інститутів державних підприємств та Мінвуглепрому організувати прийом та узагальнення заходів Комплексної програми "Підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах на 2010 рік" з визначенням щоквартальних показників зменшення виробничого травматизму професійних захворювань та підвищення проценту забезпеченості засобами індивідуального та колективного захисту які розглянути та затвердити на засіданні ПДК за підсумками роботи у 2009 році. Перший заступник Міністра С. Офіцеров