Наказ N 24 від 22.01.2010 р.

Наказ N 24 від 22.01.2010 р. Про питання щодо проведення державної атестації наукових установ

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 22 січня 2010 року N 24 Про питання щодо проведення державної атестації наукових установ З метою забезпечення проведення державної атестації науково-дослідних науково-технічних установ і організацій згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та відповідно до Положення про державну атестацію науково-дослідних науково-технічних установ затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.98 N 469 наказую: 1. Склад Експертної комісії Мінрегіонбуду з проведення експертизи науково-дослідних науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування затверджений наказом Мінрегіонбуду від 07.05.2008 N 194 "Про проведення державної атестації наукових установ" викласти в редакції згідно з додатком 1 до цього наказу. 2. Форми анкетних матеріалів додатки 2 - 4 затверджені вищезазначеним наказом викласти в новій редакції згідно з додатками 2 - 4 до цього наказу. 3. Визнати такими що втратили чинність: 3.1. Наказ Мінрегіонбуду від 24.10.2008 N 477 "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 07.05.2008 N 194 "Про проведення державної атестації наукових установ"; 3.2. Наказ Мінрегіонбуду від 19.02.2009 N 75 "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 07.05.2008 N 194 "Про проведення державної атестації наукових установ"; 3.3. Наказ Мінрегіонбуду від 27.11.2009 N 529 "Про внесення змін до складу Експертної комісії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України з проведення атестації науково-дослідних науково-технічних установ і організацій". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д. В. Ісаєнка. Міністр В. Куйбіда Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду від 22 січня 2010 р. N 24 ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України з проведення атестації науково-дослідних науково-технічних установ і організацій Голова комісії Заступник Міністра Д. В. Ісаєнко Заступник голови Начальник відділу наукового розвитку Л. М. Котова Секретар комісії Гол. спеціаліст відділу наукового розвитку Ю. В. Бабак Члени комісії ГОЛОДНОВ Олександр Іванович учений секретар Відкритого акціонерного товариства "Український науково-дослідний та проектний інститут конструкцій імені В. М. Шимановського" д. т. н. ІВАНЕНКО Віталій Олексійович заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту будівельного виробництва "НДІБВ" к. т. н. КОЖАН Володимир Пантелеймонович начальник технічного управління Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд" КРИШТОП Тетяна Володимирівна заступник директора з наукової роботи Українського державного і проектного інституту цивільного сільського будівництва "УкрНДІпроцивільсільбуд" к. т. н. ЛУГАНОВ Олександр Григорович перший заступник Голови Ради Асоціації "Українське об'єднання проектних організацій" к. т. н. МИХАЙЛЮК Дмитро Васильович головний інженер Відкритого акціонерного товариства "Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України "УкрНДІінжпроект" ПАНЧЕНКО Тамара Федотівна заступник директора Державного підприємства "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" "НДПІмістобудування" д. арх. ПАЛЕХА Юрій Миколайович заступник директора з наукової роботи Українського державного інституту проектування міст "Діпромісто" д. геогр. н. ТАРАСЮК Василь Григорович заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій "НДІБК" к. т. н. ТОРОПОВ Борис Іванович заступник директора з науково-дослідної роботи Державного підприємства "Науково-дослідного та проекно-вишукувального інституту транспортного будівництва "Київдіпротранс" к. т. н. САФАРОВ Артур Аскарович директор Державного підприємства "Центру з сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій" "СепроКИЇВбудпроект" к. х. н. БАРЗИЛОВИЧ Дмитро Владиславович начальник управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду БОСЕЦЬКИЙ Максим Володимирович начальник відділу координації та нормативно - методичного забезпечення діяльності заповідників управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини Мінрегіонбуду ЄВСТАФ'ЄВ Вадим Іванович начальник відділу конструктивних систем та експериментального будівництва управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінрегіонбуду к. т. н. ДЕНИСЮК Ігор Петрович начальник відділу наукового та нормативно-методичного забезпечення управління планування забудови територій ПАНЧУК Галина Володимирівна заступник начальника управління економіки та розвитку будівельної діяльності - начальник відділу організації та розвитку будівельної галузі Мінрегіонбуду. Начальник відділу наукового розвитку Л. М. Котова Додаток 2 Анкетні матеріали атестації науково-дослідних науково-технічних установ і організацій 1. Назва організації Повна Скорочена Код ЄДРПОУ 2. Відомча приналежність міністерство або відомство 3. Керівництво організації Посада Прізвище ім'я по батькові Телефон Директор Заступник з наукової роботи Головний інженер Вчений секретар 4. Адреса організації повна поштова 5. Банківські реквізити номер рахунку МФО та назва банку Бюджетний рахунок Розрахунковий рахунок 6. Види зв'язку Телефон e-mail Факс Телетайп Інші 7. Основні напрями науково-технічної та проектно-конструкторської діяльності 8. Ключові слова що характеризують спеціалізацію науково-технічної діяльності 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 Додаток 3 Анкетні матеріали основні показники науково-технічної діяльності Показники На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010 1. Кадровий склад осіб 1.1. загальна чисельність працюючих 1.2. чисельність працівників основної діяльності 1.3. в тому числі спеціалісти з вищою та середньою освітою які виконують НДДКР 1.4. із загальної чисельності - докторів наук 1.5. кандидатів наук 1.6. аспірантів та докторантів 1.7. залучено фахівців організації в якості експертів до міжнародної експертизи 1.8. обрано фахівців організації членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств 2. Джерела фінансування науково-технічних робіт тис. грн. 2.1. загальний обсяг фінансування науково-технічних робіт за рахунок всіх джерел 2.2. із них - за рахунок Держбюджету 2.3. бюджету місцевих рад 2.4. договорів із замовниками всього 2.5. в тому числі - із замовниками з України 2.6. близького зарубіжжя країн СНД 2.7. далекого зарубіжжя крім СНД 2.8. інших джерел 2.9. із загального обсягу - фінансування на науково-технічні програми та проекти 2.10 інноваційний фонд 3. Виконання науково-технічних робіт тис. грн. 3.1. обсяг робіт виконаних власними силами за договірн. цінами 3.2. з нього - науково-дослідні роботи 3.3. в тому числі - фундаментальні 3.4. проектно-конструкторські і технологічні 3.5. роботи по створенню дослідних зразків партій 3.6. проектні роботи для будівництва 3.7. науково-технічні послуги 3.8. обсяг виконаних робіт не пов'язаних з основною діяльністю не включаючи доходи від оренди 3.9. обсяг робіт виробництво продукції виконаних експериментальною базою наукової організації всього 3.10 в тому числі - дослідних і експериментальних робіт 4. Оплата праці тис. грн. 4.1. фонд оплати працівників які виконують НДДКР 4.2. середньомісячна заробітна плата по всіх працівниках 4.3. середньомісячна заробітна плата по виконуючих НДДКР 5. Основні фонди тис. грн. 5.1. балансова вартість власних основних фондів 5.2. залишкова вартість власних основних фондів 6. Виробничі площі 6.1. загальна площа нежилих будинків приміщень яка використовується організацією кв. м 6.2. в тому числі - знаходиться на балансі кв. м 6.3. загальна балансова вартість будинків приміщень тис. грн. 6.4. розмір загальної площі власних будинків приміщень що призначена для виконання НДДКР кв. м 6.5. в тому числі - на 1 виконуючого НДДКР кв. м 6.6. загальна площа нежилих будинків приміщень яка надається в оренду іншим організаціям кв. м 6.7. кількість орендарів одиниць 6.8. загальна сума орендної плати що одержана організацією тис. грн. 6.9. кількість малих форм МП СП та інші заснованих організацією одиниць 6.10 з них - існують на території організації одиниць 7. Науково-технічна діяльність одиниць 7.1. кількість закінчених наукових робіт і науково-технічних розробок 7.2. з них - на створення і вдосконалення нової техніки 7.3. в тому числі технічний рівень яких перевищує кращі світові аналоги 7.4. відповідає світовому рівню 7.5. нижче рівня кращих світових аналогів 7.6. не визначено 7.7. кількість розробок що впроваджено на власному підприємстві 7.8. на підприємствах галузі 7.9. на підприємствах інших галузей 7.10 в країнах СНД 7.11 в країнах далекого зарубіжжя крім країн СНД 7.12 кількість отриманих авторських свідоцтв 7.13 кількість діючих патентів за кордоном 7.14 заключено ліцензійних угод 7.15 кількість друкованих праць всього 7.16 в тому числі - книг підручників монографій тощо 7.17 публікацій в іноземних виданнях 7.18 загальна кількість грантів в організації 7.19 в тому числі - міжнародних ISF INTAS NATO тощо 7.20 кількість іменних державних та міжнародних премій вручених фахівцям організації Додаток 4 Анкетні матеріали додаткові показники науково-технічної діяльності 1. Дата та шлях створення організації реорганізації з філії відділу тощо Дата створення Шлях створення 2. Відомства до яких належала організація останні 5 років 3. Напрямки науково-технічної діяльності в яких організація... виконувала раніше функції головної визначала політику могла б виконувати функції головної визначати політику 4. Найбільш відомі фахівці що працюють працювали в організації повні прізвище ім'я по батькові 5. Власна та головні зовнішні інформаційні бази бібліотеки банки даних архіви тощо якими користуються співробітники організації оцінити об'єм 6. Перелік програм національні міждержавні галузеві у виконанні яких організація бере участь 7. Самооцінка стану діяльності організації підкресліть ОДИН з п'яти варіантів відповіді Рівень наявного потенціалу для успішного виконання робіт не задіяно низький середній достатній більший ніж задовільний Рівень найбільш вагомих результатів отриманих станом на 01.01.2008 - 01.01.2010 роках нижчий за світовий відповідає світовому вищий за світовий оригінальні результати не визначено Потреба у Ваших дослідженнях загальногосподарська галузева соціальна наукова культурна 8. Самооцінка перспектив діяльності організації Який обсяг фінансування потрібен для утримання організації та виконання нею своїх функцій в умовних одиницях на місяць Оцініть науково-практичні перспективи діяльності організації на ближчі рік-два і дайте пропозиції 9. Вкажіть найбільш значні дослідження та найвагоміші розробки що передбачається виконати в 2010 р. 10. Наявність в організації наукових шкіл груп до п'яти найбільш відомих Назва наукової школи групи Керівник повністю прізвище ім'я по батькові вчена ступінь звання Кількісний склад % до загальної чисельності працюючих в організації 11. Наявність в організації об'єктів що становлять національне надбання до п'яти найбільш значних Назва об'єкта що становить національне надбання Загальні витрати на утримання % до обсягу фінансування організації 12. Наявність унікального обладнання перелік 13. Специфічні показники за поданням міністерств та відомств Керівник організації підпис прізвище ініціали дата М. П.