Наказ N 205 від 15.12.2009 р.

Наказ N 205 від 15.12.2009 р. Про затвердження Плану діяльності Держгірпромнагляду з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ НАКАЗ від 15 грудня 2009 року N 205 Про затвердження Плану діяльності Держгірпромнагляду з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою впорядкування регуляторної діяльності наказую: 1. Затвердити План діяльності Держгірпромнагляду з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік що додається. 2. Начальникам управлінь та структурних підрозділів Комітету забезпечити виконання положень Плану та взяти до уваги що у разі виникнення потреби у розробці проектів регуляторних актів що не увійшли до Плану діяльності забезпечується внесення відповідних змін до наказу та оприлюднення відповідних змін у спосіб передбачений статтею 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 3. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду. 4. Відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. довести цей наказ до відома управлінь та структурних підрозділів комітету. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників голови Держгірпромнагляду відповідно до розподілу обов'язків. Голова Держгірпромнагляду С. О. Сторчак ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 15 грудня 2009 р. N 205 ПЛАН діяльності Держгірпромнагляду з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік N п/п Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Центральні органи виконавчої влади установи та організації що розроблятимуть регуляторний акт Строк подання проекту регуляторного акта 1 Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві". Проект постанови розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.03.2006 N 8815/1/1-06 та з метою врегулювання деяких питань розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві забезпечення своєчасного призначення та здійснення страхових виплат та послуг потерпілим членам їх сімей а також внесення змін та уточнень до деяких положень чинного Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду та обліку травматизму IV квартал 2 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці" Проект постанови розроблено відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" та Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 року за N 1250-р Держгірпромнагляд управління нормативно-правового та юридичного забезпечення II квартал 3 Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.95 року за N 134" Приведення вимог Положення у відповідність до вимог законодавства Держгірпромнагляд Відділ організації державного нагляду за охороною надр геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин IV квартал 4 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції забезпечення безпечних умов праці і здоров'я працюючих в Україні" План заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 N 1250-р Держгірпромнагляд управління нормативно-правового та юридичного забезпечення II квартал 5 Положення про порядок організації та здійснення державного гірничого нагляду державного нагляду контролю у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду. Положення розробляється на виконання пункту 2 Критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду контролю затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року за N 413 Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду та обліку травматизму I півріччя 6 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом Приведення у відповідність з вимогами Закону України "Про охорону праці" Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами I квартал 7 Правила безпеки під час розробки рудних та нерудних корисних копалин підземним способом Приведення у відповідність з вимогами Закону України "Про охорону праці" Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами I квартал 8 Правила охорони праці під час дроблення і сортування збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів Приведення у відповідність з вимогами Закону України "Про охорону праці" Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами IV квартал 9 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах Приведення у відповідність з вимогами Закону України "Про охорону праці" Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами IV квартал 10 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення Приведення у відповідність з вимогами Закону України "Про охорону праці" Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами IV квартал 11 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення за переліком що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення Приведення у відповідність до чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами I квартал 12 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом Приведення у відповідність з вимогами Закону України "Про охорону праці" Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами IV квартал 13 Правила охорони праці під час експлуатації хвостових та шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств Приведення у відповідність з вимогами Закону України "Про охорону праці" Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами IV квартал 14 Правила охорони праці у будівництві Розроблення нового нормативно-правового акта у зв'язку з відсутністю його в цій галузі Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 15 Правила будови і безпечної експлуатації підвісних пасажирських канатних доріг Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 16 Правила будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 17 Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 18 Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 19 Правила охорони праці для водних господарств в чорній металургії Розроблення нормативно-правового акту у зв'язку з відсутністю його в цій галузі Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 20 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії Розроблення нормативно-правового акту у зв'язку з відсутністю його в цій галузі Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду I квартал 21 Правила улаштування та експлуатації електрозахисних засобів в електроустановках Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду III квартал 22 Правила охорони праці під час експлуатації електроустановок Приведення даного нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду II квартал 23 Правила охорони праці під час експлуатації теплових установок і мереж Приведення даного нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 24 Правила охорони праці під час гарячої ї холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів Розроблення нормативно-правового акту у зв'язку з відсутністю його в даній галузі Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 25 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт Приведення даного нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 26 Правила охорони праці під час заварювання металів Приведення даного нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 27 Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів Розроблення нормативно-правового акту у зв'язку з відсутністю його в даній галузі Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 28 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом Приведення даного нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 29 Правила охорони праці у ливарному виробництві Приведення даного нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 30 Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів Приведення даного нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 31 Правила охорони праці під час виробництва радіо та електронної апаратури Приведення даного нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 32 Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат Приведення даного нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 33 Правила охорони праці для суднобудівних та судноремонтних робіт Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку з відсутністю його в даній галузі Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду IV квартал 34 Порядок визначення незалежних експертних організацій передбачених Законом України "Про охорону праці" Розроблення нормативно-правого акта відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці" Держгірпромнагляд управління науково-технічного забезпечення державного нагляду II квартал 35 Порядок призначення органів сертифікації персоналу з неруйнівного контролю які проводять роботи на об'єктах підвищеної небезпеки Розроблення нормативно-правового акта Держгірпромнагляд управління науково-технічного забезпечення державного нагляду III квартал 36 Положення про органи із сертифікації фахівців з неруйнівного контролю Розроблення нормативно-правого акта Держгірпромнагляд управління науково-технічного забезпечення державного нагляду III квартал 37 Порядок проведення первинного технічного огляду ліфтів Розроблення нормативно-правого акта Держгірпромнагляд управління науково-технічного забезпечення державного нагляду III квартал 38 Правила безпеки у вугільних шахтах Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду у вугільній промисловості II квартал 39 Правила безпеки праці на вуглезбагачувальних брикетних фабриках і установах Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду у вугільній промисловості II квартал 40 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань Розроблення нормативно-правового акта Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду у вугільній промисловості I квартал 41 Положення про службу охорони праці вугільних підприємств Розроблення нормативно-правового акта Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду у вугільній промисловості IV квартал 42 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері II квартал 43 Правила безпеки при експлуатації каналів трубопроводів інших гідротехнічних споруд водогосподарських систем меліорації Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 44 Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва Розроблення акту у зв'язку з відсутністю його в цій галузі Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 45 Правила охорони праці для працівників бібліотек Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 46 Правила охорони праці для працівників циркової галузі Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 47 Правила охорони праці для працівників музеїв Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 48 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах лабораторіях фізики загальноосвітніх навчальних закладах Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 49 Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 50 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах лабораторіях хімії загальноосвітніх навчальних закладах Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 51 Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 52 Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку відсутності його в даній галузі Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 53 Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників виробництва нетканих матеріалів Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку відсутності його в даній галузі Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 54 Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників архівних установ Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку відсутності його в даній галузі Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 55 Правила охорони праці у шкіргалантерейному виробництві Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку відсутності його в даній галузі Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 56 Правила охорони праці під час виробництва хутра та хутряних виробів Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку відсутності його в даній галузі Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 57 Правила безпеки з улаштування та утримання гірськолижних трас Розроблення нормативно-правового акта Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері IV квартал 58 Правила безпечної експлуатації контактної мережі і пристроїв електропостачання автоблокування залізниць Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку відсутності його в даній галузі Держгірпромнагляд сектор організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні на транспорті та у зв'язку IV квартал 59 Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам метрополітенів Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку відсутності його в даній галузі Держгірпромнагляд сектор організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні на транспорті та у зв'язку II квартал 60 Правила охорони праці на автомобільному транспорті Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд сектор організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні на транспорті та у зв'язку IV квартал 61 Правила охорони праці для особового складу відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку з його відсутністю Держгірпромнагляд сектор організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні на транспорті та у зв'язку III квартал 62 Правила безпеки систем газопостачання України Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 63 Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій пов'язаних з використанням газу в побуті Розроблення даного нормативно-правового акта здійснюється відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року за N 1640 Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 64 Порядок проведення періодичної оцінки технічного стану обладнання для поліетиленових труб при будівництві і ремонті газопроводів Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку з відсутністю його в галузі систем газопостачання Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 65 Правила експлуатації виробництв з випуску та переробки вибухових матеріалів і речовин Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 66 Правила з улаштування підприємств по виготовленню порохів ракетних твердих палив вибухових речовин піротехнічних засобів і сумішей засобів ініціювання та виробів воєнної техніки на їх основі Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 67 Правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних нафтохімічних та нафтопереробних виробництв Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 68 Правила охорони праці при виробництві зберіганні транспортуванні та застосуванні хлору Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки I квартал 69 Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки I квартал 70 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки I квартал 71 Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 72 Правила охорони праці безпечної експлуатації та будови аміачно-холодильних установок Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки I квартал 73 Порядок проведення експертного обстеження технологічного обладнання нафтопереробних нафтохімічних та хімічних виробництв Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 74 Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 75 Правила охорони праці під час виробництва зберігання водню та роботи з ним Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 76 Правила охорони праці при транспортуванні хімічних сипких продуктів стрічковими конвеєрами Розроблення нормативно-правового акта у зв'язку з відсутністю його в хімічній галузі Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 77 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 78 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних миючих засобів Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 79 Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 80 Правила охорони праці з виробництва основної органічної продукції та полімерів Розроблення даного нормативно-правового акта у зв'язку з відсутністю його в хімічній галузі Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 81 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва барвників та пігментів Розроблення даного нормативно-правового акта у зв'язку з відсутністю його в хімічній галузі Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 82 Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 3 Розроблення даного нормативно-правового акта у зв'язку з відсутністю його в хімічній галузі Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 83 Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 84 Правила охорони праці для целюлозно-паперової промисловості Перегляд нормативно-правового акта з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки II квартал 85 Правила безпеки під час розвідування і розроблення родовищ нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів Розроблення нормативно-правового акта Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду за охороною надр геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин I квартал 86 Внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства Держгірпромнагляд відділ організації державного нагляду за охороною надр геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин I квартал Начальник управління нормативно-правового та юридичного забезпечення В. В. Прохоров