План заходів щодо розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010 - 2012 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25 листопада 2009 р. N 1685-р Деякі питання розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010 - 2012 роки 1. Затвердити: план заходів щодо розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010 - 2012 роки далі - план заходів згідно з додатком 1; перелік сучасного лабораторного обладнання необхідного для проведення бактеріологічних молекулярно-генетичних вірусологічних санітарно-хімічних радіологічних досліджень з урахуванням міжнародних вимог згідно з додатком 2. 2. Міністерству охорони здоров'я забезпечити виконання плану заходів та їх фінансування за рахунок видатків передбачених у державному бюджеті на утримання Міністерства. 3. Міністерству фінансів разом з Міністерством охорони здоров'я під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2010 рік та підготовки проектів Державного бюджету України на наступні роки передбачити кошти для виконання плану заходів. Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО Інд. 28 Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1685-р ПЛАН ЗАХОДІВ щодо розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010 - 2012 роки I. Оснащення сучасним лабораторним обладнанням Найменування заходу Загальний обсяг фінансування тис. гривень У тому числі за роками 2010 2011 2012 Оснащення сучасним лабораторним обладнанням необхідним для проведення бактеріологічних молекулярно-генетичних вірусологічних санітарно-хімічних радіологічних досліджень з урахуванням міжнародних вимог 1418903 4 100008 201626 3 1117269 1 II. Проведення капітального або поточного ремонту у приміщеннях лабораторій будівництво типових реконструкція пристосованих під лабораторії приміщень Найменування робіт Орієнтовна вартість робіт на одному об'єкті тис. гривень Кількість об'єктів Загальний обсяг фінансування тис. гривень У тому числі за роками 2010 2011 2012 1. Реконструкція 200 1 61 12206 1 859 3 1718 6 9628 2 2. Капітальний ремонт 250 5 143 35821 5 2521 8 5043 7 28256 3. Поточний ремонт 109 5 239 26170 5 1842 4 3684 8 20643 3 4. Будівництво нових лабораторій 12200 49 597800 42085 1 84170 2 471544 6 Разом 671998 1 47308 7 94617 3 530072 1 Усього за розділами I і II 2090901 5 147316 7 296243 6 1647341 2 III. Удосконалення системи державного санітарно-епідеміологічного нагляду Найменування заходу Строк виконання Підготовка та підвищення рівня кваліфікації фахівців 1. Організація постійно діючих курсів спеціалізованої підготовки для лікарів з питань лабораторної діагностики постійно 2. Організація і проведення семінарів та нарад за участю спеціалістів державної санітарно-епідеміологічної служби з питань організації лабораторного контролю один раз на рік 3. Забезпечення участі в навчаннях за програмами Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших міжнародних організацій постійно 4. Проведення навчання з питань діагностики та епідеміологічного нагляду з метою впровадження сучасних технологій і методів діагностики - " - Розвиток інформаційно-аналітичної системи 5. Комп'ютеризація лабораторної мережі 2010 6. Створення методологічних підходів до розроблення комп'ютерних програм аналізу результатів досліджень та проведення моніторингу. - " - 7. Організація оснащення сучасним комп'ютерним та іншим обладанням - " - 8. Підготовка фахівців з користування комп'ютерними системами і програмами - " - Створення нормативно-правової бази 9. Підготовка посібника з контролю якості внутрішній контроль зовнішня оцінка якості 2010 10. Розроблення і затвердження: Порядку обліку збереження передачі та транспортування біоагентів I - IV групи патогенності - " - Положення про режимні комісії біобезпеки - " - інструкції з питань лабораторної діагностики деяких нозологій - " - стандартів оперативних процедур - " - стандарту визначення випадку інфекційного захворювання - " - форм облікової та звітної документації - " - Порядку організації роботи лабораторій - " - Розроблення та впровадження нових методик методів удосконалення експрес-діагностики і швидкої діагностики біологічних патогенних агентів імунохімічні молекулярно-генетичні методи та інші 11. Розроблення та впровадження нових високочутливих методів виявлення детекторів біологічних патогенних агентів - " - 12. Удосконалення методів і методик лабораторної діагностики - " - 13. Розроблення методів і методик лабораторної діагностики та приведення їх у відповідність з міжнародними вимогами - " - Підвищення ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду 14. Створення єдиної державної інформаційно-аналітичної системи моніторингу епідемічного процесу в тому числі системи епідеміологічного нагляду за хворобами людини 2010 - 2012 15. Розроблення програми моніторингу харчових продуктів з метою отримання оперативної та достовірної інформації щодо поширення хвороб спричинених харчовими продуктами і факторів ризику в системі забезпечення харчовими продуктами 2010 - 2011 16. Проведення епідеміологічного аналізу захворюваності складення прогнозу захворюваності розроблення і виконання комплексних програм оперативних планів додаткових заходів із запобігання епідемічним ускладненням постійно 17. Розроблення і впровадження критеріїв оцінки ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду за протиепідемічними заходами - " - Розвиток міжнародного співробітництва 18. Забезпечення співробітництва з Всесвітньою організацією охорони здоров'я органами охорони здоров'я та науковими закладами зарубіжних країн - " - 19. Забезпечення участі у реалізації програм міжнародних лабораторних мереж - " - 20. Акредитація та сертифікація лабораторій установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби відповідно до національних та міжнародних вимог - " - Додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1685-р ПЕРЕЛІК сучасного лабораторного обладнання необхідного для проведення бактеріологічних молекулярно-генетичних вірусологічних санітарно-хімічних радіологічних досліджень з урахуванням міжнародних вимог Найменування обладнання Орієнтовна ціна за одиницю тис. гривень Кількість приладів Усього тис. гривень У тому числі за роками 2010 2011 2012 1. Автоклав стерилізатор паровий 50 1000 50000 10560 39440 2. Автомат для екстракції нуклеїнових кислот 800 29 23200 2320 20880 3. Автоматизована система для проведення санітарно-бактеріологічних досліджень типу Темпо або аналізатор мікробіологічний для вимірювання кількості та індикації мікроорганізмів у різних об'єктах типу БакТрак 840 30 25200 5322 2 19877 8 4. Автоматизований термо-люмінесцентний дозиметр-система для визначення зовнішнього дозового навантаження 100 17 1700 170 1530 5. Автоматичний дозатор для рідини 5 36 180 25 3 154 7 6. Автоматичний прилад для підрахунку колоній бактерій 5 400 2000 280 8 1719 2 7. Автономне джерело електричного струму 20 482 9640 1353 5 8286 5 8. Альфа- бета- гамма-спектрометр з комп'ютерним та програмним забезпеченням 245 2 42 10298 4 1030 9268 4 9. Ампліфікатор планшетний 96-лунковий типу Roche 480 96 1150 1 1150 1150 10. Анаеростат або контейнер типу GENBOX 6 400 2400 337 2063 11. Аналізатор бактеріологічний ідентифікація та визначення чутливості до антибіотиків автоматичний 600 60 36000 36000 12. Аналізатор бактеріологічний ідентифікація та визначення чутливості до антибіотиків напівавтоматичний 350 100 35000 35000 13. Аналізатор вольтамперометричний 45 190 8550 855 7695 14. Аналізатор імуноферментний рідер з керуванням через зовнішній персональний комп'ютер типу miniVidas або інші аналогічні прилади 220 50 11000 1100 9900 15. Аналізатор нафтопродуктів 25 100 2500 250 2250 16. Аналізатор ртуті 13 280 3640 364 3276 17. Апарат для бідистиляції води 15 58 870 87 783 18. Апарат для дослідження методом мембранної фільтрації 10 397 3970 397 3573 19. Апарат для згортання та інактивації сироватки 15 51 765 76 5 688 5 20. Апарат для струшування типу шуттель 25 36 900 90 810 21. Апарат для струшування типу шейкер 3 150 450 45 405 22. Аспіратор для відбору проб повітря 8 600 4800 480 4320 23. Атомно-абсорбційний спектрофотометр 150 70 10500 1050 9450 24. Багатодіапазонний портативний універсальний радіометр-дозиметр 15 73 1095 109 5 985 5 25. Багатофункціональна система для аналізу електромагнітного поля 300 26 7800 7800 26. Багатофункціональна система для дослідження параметрів шуму та вібрації 320 27 8640 8640 27. Баня водяна з терморегулятором 10 500 5000 500 4500 28. Багатодетекторний альфа-бета-гамма-радіометр з комп'ютерним та програмним забезпеченням 100 24 2400 240 2160 29. Батометр 6 500 3000 300 2700 30. Безєхова камера 1400 1 1400 1400 31. Бета-гамма-нейтронний індикатор-сигналізатор 13 4 47 629 8 63 566 8 32. Бета-спектрометр з комп'ютерним та програмним забезпеченням цифровий 114 8 27 3099 6 310 2789 6 33. Бокс безпеки I класу 35 95 3325 332 5 2992 5 34. Бокс безпеки II класу 50 616 30800 7150 2340 21310 35. Бокс безпеки III класу 100 28 2800 784 201 6 1814 4 36. Бокс стерилізаційний з фільтром 2 136 272 27 2 244 8 37. Ваги аналітичні 9 475 4275 427 5 3847 5 38. Ваги електронні або лабораторні загального призначення з максимальною межею зважування до 200 г з похибкою зважування ±2 мг 6 716 4296 429 6 3866 4 39. Ваги електронні або лабораторні загального призначення з максимальною межею зважування до 1000 г з похибкою зважування ±10 мг 4 307 1228 122 8 1105 2 40. Ваги лабораторні квадратні 2 5 316 790 79 711 41. Ваги технічні з комплектом гир 0 3 312 93 6 9 4 84 2 42. Вимірювач густини потоку енергії 110 119 13090 13090 43. Вимірювач електричного і магнітного поля 15 251 3765 376 5 3388 5 44. Вимірювач напруженості електростатичного поля та електростатичного потенціалу 27 190 5130 513 4617 45. Вимірювач яскравості екранів комп'ютери телевізори тощо 5 112 560 56 504 46. Вимірювач напруженості електромагнітного поля у тому числі промислової частоти 35 102 3570 357 3213 47. Витяжна шафа 40 179 7160 716 6444 48. Віброметр 39 341 13299 1329 9 11969 1 49. Газоаналізатор для визначення CO 7 364 2548 254 8 2293 2 50. Газоаналізатор для експресаналізу 13 300 3900 390 3510 51. Гамма- бета-спектрометр з комп'ютерним та програмним забезпеченням 123 1 134 16495 4 1650 14845 4 52. Гамма-бета-радіометр 3 170 510 51 459 53. Генератор водню 8 102 816 81 6 734 4 54. Гідропульт автомакс 10 24 240 24 216 55. Гомогенізатор для тканин 50 33 1650 165 1485 56. Гомогенізатор перистальтичного типу 30 610 18300 1830 16470 57. Дальномір 5 127 635 63 5 571 5 58. Дистилятор 4 996 3984 398 4 3585 6 59. Дозиметр гамма-випромінювання 4 2 447 1877 4 188 5 1688 9 60. Дозиметр лазерного випромінювання 27 41 1107 1107 61. Дозиметр рентгенівського та гамма- випромінювання 12 171 2052 205 2 1846 8 62. Електропіч муфельна 8 5 356 3026 302 6 2723 4 63. Електростерилізатор 2 27 54 5 4 48 6 64. CO2-інкубатор 150 28 4200 420 3780 65. Камера для дослідження полімерів у модельованих умовах 25 70 1750 175 1575 66. Камера для підрахунку клітин 2 35 70 7 63 67. Камера для підрахунку яєць гельмінтів 1 30 30 3 27 68. Колориметр фотоелектричний 13 311 4043 404 3 3638 7 69. Комплект для полімеразної ланцюгової реакції 700 70 49000 4900 44100 70. Комплект картриджів до системи для одержання деіонізованої очищеної води 2 5 6000 15000 1500 13500 71. Комплект лабораторних меблів 100 1250 125000 12500 112500 72. Комплект обладнання для імуноферментного аналізу ІФА 100 193 19300 19300 73. Комплект обладнання для прискореного методу дослідження води 50 478 23900 2390 21510 74. Комплект обладнання для проведення електрофорезу у пульсуючому електричному полі 800 5 1 800 5 800 5 75. Комплект обладнання для радіо-імунологічного аналізу 120 3 360 36 324 76. Компресор лабораторний 3 124 372 37 2 334 8 77. Компресорій 2 100 200 20 180 78. Комп'ютер 5 1625 8125 812 5 7312 5 79. Кондиціонер та/або система для кондиціонування повітря 5 1950 9750 975 8775 80. Кульковий термометр для визначення індексу теплового навантаження середовища ТНС-індекс 8 179 1432 143 3 1288 7 81. Лампа освітлювальна до мікроскопа ОІ-32 3 352 1056 105 6 950 4 82. Лічильник аероіонів 23 121 2783 278 3 2504 7 83. Люксметр 2 229 458 458 84. Магнітна мішалка з підігрівом 5 16 80 8 72 85. Мікрометр об'єктивний 5 203 1015 101 5 913 5 86. Мікрометр окулярний 5 286 1430 143 1287 87. Мікроскоп бінокулярний з аксесуарами люм фазовий контраст темне поле відеомонітор 290 215 62350 6235 56115 88. Мікроскоп бінокулярний біологічний базовий 30 781 23430 2343 21087 89. Мікроскоп інвертований 70 40 2800 280 2520 90. Мікроскоп люмінесцентний 50 46 2300 230 2070 91. Мікроскоп стереоскопічний 20 639 12780 1278 11502 92. Мінералізатор 13 200 2600 260 2340 93. Мішалка магнітна 2 222 444 44 4 399 6 94. Морозильна камера з температурним режимом до -20° C 10 27 270 27 243 95. Морозильна камера з температурним режимом до -40° C 20 27 540 54 486 96. Насос вакуумний 4 228 912 91 2 820 8 97. Насос водоструменевий 3 100 300 30 270 98. Овоскоп 1 21 21 2 1 18 9 99. Опромінювач бактерицидний пересувний 2 792 1584 158 4 1425 6 100. Опромінювач-рециркулятор бактерицидний стаціонарний 9 1287 11583 49 2393 5 9140 5 101. Опромінювач ртутно-кварцевий настільний 2 294 588 58 8 529 2 102. Опромінювач хроматографічний для виявлення мікотоксинів 2 50 100 10 90 103. Пересувний монітор альфа-бета-аерозолів з прокачкою повітря 38 25 950 95 855 104. Пересувна радіологічна лабораторія 691 5 47 32500 5 3250 7 29249 8 105. Пилосос з насадками 3 200 600 60 540 106. Пральна машина 5 617 3085 308 5 2776 5 107. Прилад для визначення мутності бактеріальної суспензії типу Денсиламетр 5 580 2900 290 2610 108. Прилад для вимірювання інфрачервоного випромінювання 10 143 1430 143 1287 109. Прилад для вимірювання температури нагрітих поверхонь 6 101 606 60 6 545 4 110. Прилад для вимірювання ультрафіолетового випромінювання 15 172 2580 258 2322 111. Прилад для відбору зразків повітря 30 472 14160 1416 12744 112. Прилад для концентрації вірусів 4 29 116 11 6 104 4 113. Прилад для миття та дезінфекції лабораторного посуду 100 734 73400 14680 58720 114. Прилад для приготування та розливу поживних середовищ 250 564 141000 2820 138180 115. Прилад вакуумного фільтрування 10 30 300 30 270 116. Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату 12 344 4128 4128 117. Пробовідбірник 12 200 2400 240 2160 118. Радіометр радону 57 101 5757 5757 119. Радонометр трековий 340 30 10200 10200 120. pH-метр з точністю ± 0 1 одиниці pH 10 813 8130 813 7317 121. Ротаційний випарювач 15 235 3525 352 5 3172 5 122. Секвенатор 1000 2 2000 2000 123. Система для одержання деіонізованої очищеної води 45 207 9315 931 5 8383 5 124. Система для фільтрування поживних середовищ 40 21 840 84 756 125. Система зберігання рідкого азоту з низьким ступенем випаровування 80 19 1520 1520 126. Спектрофотометр 18 190 3420 342 3078 127. Спеціалізований вимірювальний комплекс типу DASY5 NEO 9000 1 9000 9000 128. Станція для автоматичної підготовки проб на 32 визначення 1000 14 14000 7000 7000 129. Станція для автоматичної підготовки проб на 8 визначень 700 24 16800 1680 15120 130. Стаціонарний альфа-бета-гамма-радіометр з комп'ютерним та програмним забезпеченням 100 27 2700 2700 131. Столик з підігрівом до мікроскопа 3 200 600 60 540 132. Струшувач для скляних пробірок типу "Вортекс" 2 529 1058 105 8 952 2 133. Судина Дюара 50 45 2250 225 2025 134. Термостат 5 165 825 82 5 742 5 135. Термостат електричний 6 272 1632 163 2 1468 8 136. Термостат електричний що дає змогу підтримувати температуру в межах від +28° C до +55° C 30 1521 45630 4563 41067 137. Термостат електричний що дає змогу підтримувати температуру від +20° C 35 847 29645 2964 5 26680 5 138. Тесламетр 25 51 1275 127 5 1147 5 139. Флуориметр 25 25 625 62 5 562 5 140. Флюорат 100 99 9900 990 8910 141. Фотометр 8 135 1080 108 972 142. Холодильник з морозильною камерою що дає змогу підтримувати температуру до -20° C 5 1000 5000 500 4500 143. Холодильник низькотемпературний що дає змогу підтримувати температуру до -70° C 150 76 11400 1140 10260 144. Хроматограф газорідинний 200 150 30000 10000 20000 145. Хроматограф рідинний 500 25 12500 12500 146. Хроматомасспектрометр 750 8 6000 600 5400 147. Центрифуга лабораторна 15 578 8670 375 1751 8 6543 2 148. Центрифуга лабораторна із змінним ротором 15 200 3000 3000 149. Центрифуга молочна 5 207 1035 103 5 931 5 150. Центрифуга низькошвидкісна з охолодженням 110 13 1430 143 1287 151. Цифровий фотоапарат 2 118 236 23 6 212 4 152. Цукромір 0 4 78 31 2 3 5 27 7 153. Частотомір 2 72 144 14 4 129 6 154. Шафа сушильна 3 5 472 1652 165 2 1486 8 155. Шафа сушильна для визначення вмісту вологи 3 5 150 525 52 5 472 5 156. Шафа сушильно-стерилізаційна діапазон регульованих температур від +55° C до +200° C 50 698 34900 17570 17330 157. Шейкер для ПЛР планшет 25 37 925 92 5 832 5 158. Шейкер орбітальний 30 37 1110 111 999 159. Шумомір 37 440 16280 1628 14652 Усього 1418903 4 100008 201626 3 1117269 1