Стратегія удосконалення системи консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, стандартизованої лабораторної діагностики на 2009 - 2013 роки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 14 липня 2009 року N 509 Про затвердження Стратегії удосконалення системи консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію стандартизованої лабораторної діагностики на 2009 - 2013 роки та плану її реалізації На виконання завдань і заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки затвердженої Законом України від 19.02.2009 N 1026-VI та плану заходів на виконання рішення колегії МОЗ від 19.02.2009 "Про ефективність впровадження державної політики протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу" затвердженого наказом МОЗ від 24.03.2009 N 178 наказую: 1. Затвердити Стратегію удосконалення системи консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію та стандартизованої лабораторної діагностики на 2009 - 2013 роки далі - Стратегія що додається. 2. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії далі - План заходів що додається. 3. Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам: 3.1. Довести Стратегію та План заходів до відома голів рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Раді Міністрів АР Крим обласних Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях; 3.2. Забезпечити контроль за реалізацією Стратегії та виконанням Плану заходів. 4. Керівникам структурних підрозділів МОЗ директору Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ головним позаштатним спеціалістам фахівцям МОЗ Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальникам управлінь охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: 4.1. Забезпечити виконання Стратегії і Плану заходів; 4.2. Надавати звіт про виконання Стратегії і Плану заходів до Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам щорічно до 1 лютого року наступного за звітним. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В. Г. Міністр В. М. Князевич ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МОЗ України від 14 липня 2009 р. N 509 Стратегія удосконалення системи консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію стандартизованої лабораторної діагностики на 2009 - 2013 роки Загальні положення За рівнем поширення ВІЛ-інфекції Україна посідає одне з перших місць у Європі. Дані офіційної статистики свідчать що на початок 2009 року на диспансерному обліку перебувало понад 91 тис. ВІЛ-інфікованих осіб. За оціночними даними вітчизняних та міжнародних експертів реальна кількість ВІЛ-інфікованих у п'ять разів перевищує офіційні дані і складає близько 440 тис. Це означає що лише кожна 5 особа яка живе з ВІЛ в Україні пройшла відповідне тестування і знає свій ВІЛ-статус. Серед обстежених три чверті тестувань щороку становлять вагітні жінки та донори крові і лише одна з чотирьох припадає на загальне населення та групи підвищеного ризику щодо ВІЛ-інфікування. Частка ВІЛ-позитивних серед цих груп дорівнює 86 %. Ситуація що склалась в країні свідчить про можливості розширення доступу до послуг добровільного консультування і тестування ДКТ для уразливих до ВІЛ груп населення. Затвердження у 2005 році Порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію протоколу забезпечило стандартизацію надання послуг перед- та післятестового консультування. Розвиток мережі кабінетів "Довіра" та нові штатні нормативи що затверджені у 2008 році сприяли покращенню ситуації щодо тестування на антитіла до ВІЛ. Щороку збільшується кількість таких досліджень серед різних груп населення. У 2006 р. проведено 2 5 млн. тестувань у 2007 - 2 8 млн. у 2008 р. відповідно 3 2 млн. Діагностичний скринінг на антитіла до ВІЛ здійснюється у 124 лабораторіях лікувально-профілактичних закладів ЛПЗ України в т. ч. лабораторіях станцій переливання крові СПК та центрів профілактики і боротьби зі СНІДом центр СНІДу . Підтверджуюче тестування проводиться в 20 лабораторіях обласних центрів СНІДу та спеціалізованій лабораторії вірусних гепатитів та СНІДу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України. Методичну координацію функціонування обласних лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції здійснює Референс-лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом РЛ . На додаток до рутинного тестування на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу ІФА в Україні нещодавно започатковано програму тестування представників уразливих щодо інфікування ВІЛ груп населення за допомогою швидких тестів. Незважаючи на розширення доступу до послуг консультування і тестування та покращення діяльності лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції в Україні все ще існують численні перепони. Нещодавня незалежна зовнішня оцінка Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки виявила низку проблем серед яких: 1. Відсутність стратегії розвитку консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію далі - КіТ спрямованої на підвищення якості та доступності послуг для груп найвищого ризику насамперед СІН ЖКС ЧСЧ ув'язнених хворих на інфекції що передаються статевим шляхом ІПСШ туберкульоз тощо; 2. Недосконалість нормативно-правової бази з питань КіТ на ВІЛ-інфекцію та лабораторної діагностики в Україні; 3. Недосконалість методик оцінки потреб у тестуванні населення на ВІЛ та пов'язаному з ним консультуванні; 4. Обмеженість доступу та недосконалість нормативної бази щодо послуг ДКТ із застосуванням швидких тестів в т. ч. в польових умовах; 5. Недосконалість навчальних програм з питань консультування тестування та лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції; 6. Невідповідність нормативам приміщення та структури РЛ. Наявні на цей час приміщення є такими що не відповідають визначеним нормативам і потребують збільшення простору до 600 м2 на одній території; 7. Відсутність дієвого плану щодо розширення можливості: - визначення рівня СД4 лімфоцитів методом проточної цитометрії ця потреба в Україні покривається лише на 13 % ; - визначення вірусного навантаження ВН вагітних та пацієнтів які отримують антиретровірусну терапію АРТ потреба задовольняється на 80 % та які перебувають під диспансерним наглядом та не отримують АРТ перебуваючи під диспансерним наглядом; - тестування на опортуністичні інфекції; - визначення резистентних до АРВ-препаратів штамів ВІЛ. На сьогодні ця технологія не застосовується для оцінки причин невдач у лікуванні; - здійснення епіднагляду за передачею резистентних штамів ВІЛ; - визначення дезоксирибонуклеїнової кислоти ДНК методом полімеразної ланцюгової реакції ПЛР для діагностики ВІЛ-інфекції у дітей народжених ВІЛ-позитивними матерями потреба покривається на 58 % та можлива лише в РЛ ; 8. Відсутність програм забезпечення якості та контролю якості в т. ч. програми перевірки якості тест-систем у процесі їх реєстрації поточного використання та при поновленні дозволу на реєстрацію; 9. Недосконалість процедури закупівель лабораторного обладнання тест-систем та витратних матеріалів; 10. Відсутність плану зміцнення потенціалу РЛ та лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції; 11. Відсутність спроможності для тестування методом ДНК ПЛР на "сухій краплині"; 12. Недостатність матеріальних кадрових ресурсів для забезпечення потреб у КіТ на ВІЛ-інфекцією та клінічному моніторингу пацієнтів. Визначені перешкоди носять переважно нормативно-правовий організаційний та фінансовий характер. Прийнята Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки далі - Загальнодержавна програма передбачає окремі заходи для подолання перешкод але вони не забезпечують системний підхід у реалізації цієї програми та досягненні очікуваних результатів. З метою розв'язання проблеми виникла необхідність у розробці затвердженні та запровадженні Стратегії щодо удосконалення консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію та стандартизованої лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції далі - Стратегія . Впровадження Стратегії здійснюватиметься відповідно до плану її реалізації. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ: АРВ-препарати - антиретровірусні препарати АРТ - антиретровірусна терапія ВІЛ - вірус імунного дефіциту людини ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я ВН - вірусне навантаження ДКТ - добровільне консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію ДЕН - дозорні епідеміологічні дослідження ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота ЄС - Європейський Союз ЖКС - жінки комерційного сексу Загальнодержавна програма - Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки ЗОЗ - заклади охорони здоров'я ІПСШ - інфекції що передаються статевим шляхом ІФА - імуноферментний аналіз КіЗ - кабінет інфекційних захворювань КіТ - консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію ЛЖВ - люди що живуть з ВІЛ ЛПЗ - лікувально-профілактичний заклад МБФ ВМ ЛЖВ - міжнародний благодійний фонд Всеукраїнської мережі людей які живуть з ВІЛ МіО - моніторинг і оцінка НДІ - науково-дослідний інститут ОГ - об'єднання громадян Протокол ДКТ - Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію протокол затверджений наказом МОЗ України N 415 від 19.08.2005 ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція РЛ - Референс-лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом СІН - споживачі ін'єкційних наркотиків СНІД - синдром набутого імунного дефіциту ЧСЧ - чоловіки що мають секс з чоловіками ЮНЕЙДС - об'єднана програма Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу. Мета Стратегії Метою стратегії є визначення перспективи подальшого розвитку та реформування послуг КіТ та стандартизованої лабораторної діагностики спрямованих на забезпечення до 2013 року: - вільного доступу населення до якісних послуг КіТ та охоплення ними до 60 % уразливих щодо ВІЛ груп населення; - високоефективних результатів лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції та контролю за лікуванням хворих за рахунок стандартизації діяльності РЛ та регіональних лабораторій укомплектованих професійно підготовленим персоналом технічно забезпечених та отримуючи стабільне фінансування. Основними напрямами Стратегії є: 1. Удосконалення КіТ в Україні; 2. Удосконалення стандартів лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції та розвиток інфраструктури лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції. 1. Удосконалення КіТ в Україні Основні завдання для досягнення мети: 1.1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань КіТ; 1.2. Координація заходів та розвиток партнерства; 1.3. Розвиток інфраструктури організацій та установ для надання якісних послуг КіТ; 1.4. Організація навчання та кадрове забезпечення відповідних структур що надають послуги КіТ; 1.5. Запровадження та удосконалення супервізії моніторингу та оцінки послуг КіТ. Цільовими групами для розширення охоплення тестуванням на ВІЛ-інфекцію за рекомендацією ВООЗ та національних експертів є: 1. Групи високого ризику щодо інфікування ВІЛ: СІН ЖКС ЧСЧ; 2. Статеві партнери осіб із груп високого ризику; 3. Вагітні жінки; 4. Діти народжені ВІЛ-позитивними матерями; 5. Донори крові; 6. Особи які повернулись з місць позбавлення волі; 7. Особи які перебувають під наглядом протитуберкульозних наркологічних дерматовенерологічних ЗОЗ або звертаються до них за допомогою; 8. Особи які звертаються до інших ЛПЗ зі станами та хворобами зумовленими ВІЛ; 9. Особи які мають поведінкові ризики щодо інфікування ВІЛ. Заходи з реалізації основних завдань щодо удосконалення КіТ в Україні 1.1. Удосконалення нормативної бази з питань КіТ: - визначення кола організацій що можуть надавати послуги КіТ; - удосконалення порядку КіТ з ініціативи медичних працівників; - визначення видів та моделей КіТ в т. ч. й для уразливих щодо ВІЛ-інфікування груп населення в умовах роботи мобільних пунктів ДКТ; - розробка та запровадження порядку тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів; - удосконалення системи державної звітності щодо послуг консультування пов'язаного з тестуванням на ВІЛ; - розробка положення про мобільні пункти ДКТ; - розробка та затвердження функціональних обов'язків для психологів і соціальних працівників кабінетів "Довіра"; - визначення принципів прогнозування потреби у кількості тестувань за рахунок державного і місцевого бюджету кадрових ресурсах для надання послуг КіТ у майбутньому а також їх професійного складу і географічного розподілу. 1.2. Координація заходів та розвиток партнерства: - внесення до переліку проблем що розглядатимуться на засіданні Національної та регіональних рад з питань туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу питання щодо організації надання послуг КіТ стану виконання указів та доручень Президента України із зазначеного питання та їх фінансового забезпечення; - підтримка ініціативи ОГ щодо запровадження механізму соціального замовлення для надання послуг КіТ на міському та районному рівнях; - удосконалення механізмів пропагування послуг КіТ; - сприяння формуванню попиту на послуги КіТ шляхом розробки комунікаційних матеріалів включаючи розробку та рецензування друкованих матеріалів участі у плануванні та проведенні радіо- та телепрограм навчальних тренінгів з урахуванням потреб цільових аудиторій. 1.3. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічного забезпечення: - продовження подальшого створення кабінетів "Довіра" та кадрове їх забезпечення відповідно до встановлених нормативів; - забезпечення розвитку мережі мобільних пунктів ДКТ для реалізації програми тестування на ВІЛ груп населення з найбільшим ризиком інфікування ВІЛ у польових умовах з використанням швидких тестів; - удосконалення послуг КіТ з ініціативи медичних працівників у спеціалізованих ЗОЗ та жіночих консультаціях; - проведення аналізу фінансових витрат на фактичні послуги КіТ в Україні здійснення вчасного планування та корекції потреб для забезпечення зазначених послуг. 1.4. Організація навчання та кадрове забезпечення: - розробка плану до- та післядипломного навчання лікарів медичних психологів та середнього медичного персоналу з питань КіТ у медичних навчальних закладах III - IV рівнів акредитації; - розробка затвердження та запровадження навчальних програм до- та післядипломного навчання для лікарів медичних психологів та середнього медичного персоналу з питань КіТ у медичних навчальних закладах III - IV рівнів акредитації; - планування спільних навчальних програм та тренінгів для працівників центрів СНІДу кабінетів "Довіра" та ОГ що надають послуги ДКТ на ВІЛ-інфекцію у польових умовах із застосуванням швидких тестів та подальшого перенаправлення ВІЛ-позитивних пацієнтів. 1.5. Запровадження та удосконалення супервізії моніторингу і оцінки послуг КіТ: - подальше запровадження та удосконалення дієвого механізму супервізії з надання послуг КіТ що надаються у кабінетах "Довіра" та пунктах ДКТ; - забезпечення моніторингу функціонування кабінетів "Довіра" державної та комунальної форми власності потреби їх у кадрових ресурсах технічної та методичної допомоги від міжнародних та вітчизняних ОГ та донорських організацій; - здійснення моніторингу діяльності та джерел фінансування ОГ які працюють у сфері надання послуг ДКТ на адміністративних територіях на постійних та/або тимчасових умовах; - створення всеукраїнської бази даних щодо послуг КіТ та розміщення її на сайті центру СНІДу. Реалізація визначених завдань сприятиме досягненню індикаторів охоплення населення тестуванням на ВІЛ-інфекцію що розроблені відповідно до оціночних показників додаток 1 . 2. Удосконалення стандартів лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції та розвиток інфраструктури лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції Основні завдання для досягнення мети Стратегії: 2.1. Здійснення регуляторної реформи спрямованої на покращення якості роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції; 2.2. Забезпечення функціонування РЛ; 2.3. Забезпечення лабораторного супроводження АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу у хворих; 2.4. Організація навчання та кадрового забезпечення ресурсів РЛ та лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції. 2.1. Здійснення регуляторної реформи спрямованої на покращення якості роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції: 2.1.1. Розробка та впровадження нових національних стандартів акредитації лабораторій що відповідатимуть міжнародним стандартам ISO 15189 : - забезпечення участі представника РЛ в роботі комісії МОЗ України з питань акредитації; - забезпечення доступу членів комісії МОЗ України до міжнародних стандартів ISO 15189 та інших ; - удосконалення та затвердження порядку акредитації українських лабораторій; - надання методичної допомоги у запровадженні нових правил акредитації лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції; - проведення відбору та навчання фахівців з питань акредитації; - початок проведення акредитації перших трьох лабораторій центрів профілактики і боротьби зі СНІДом початок з 2011 року до кінця чинної та продовження протягом дії наступної Загальнодержавної програми . 2.1.2. Реформування процедури реєстрації тест-систем задля приведення її у відповідність до міжнародних стандартів EU 98/99 : - забезпечення доступу до керівництв ЄС з питань міжнародних стандартів реєстрації тест-систем для діагностики ВІЛ EU 98/99 ; - затвердження нових правил реєстрації тест-систем адаптованих до міжнародних стандартів; - визначення Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення лабораторій що підлягатимуть акредитації та її проведення; - забезпечення акредитованих лабораторій належними панелями; - оцінка першої групи тест-системи визначених Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення та РЛ. 2.1.3. Удосконалення стандартів лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції у проведенні первинних підтверджувальних та верифікаційних досліджень: - визначення донорських організацій що надаватимуть технічну допомогу у підготовці проекту документа; - проведення первинної експертизи щодо існуючих стандартів лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції; - призначення координатора консультантів та рецензентів для опрацювання проекту наказу; - визначення строків реалізації певних етапів підготовки проекту документа та умови контролю за реалізацією заходу. 2.1.4. Реформування процедури закупівель лабораторного обладнання приладів та витратних матеріалів до них. 2.1.5. Удосконалення звітності документації щодо використання витратних матеріалів і лабораторних процесів та перерозподілу ресурсів між лабораторіями та регіонами. 2.2. Забезпечення функціонування РЛ зокрема: 2.2.1. Упорядкування структури РЛ відповідно до запропонованої національними та міжнародними експертами схеми: Детальний опис функцій відділів РЛ та функціональних обов'язків їх співробітників визначатиметься Положенням про РЛ. 2.2.2. Посилення координуючої та організаційно-методичної ролі РЛ у діяльності регіональних лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції з питань пов'язаних із лабораторною діагностикою ВІЛ-інфекції в Україні; 2.2.3. Проведення аналізу діяльності лабораторної служби з діагностики ВІЛ-інфекції в Україні з метою її удосконалення підвищення ефективного функціонування та впливу на епідемію; 2.2.4. Удосконалення організації стандартизації та уніфікації діяльності усіх лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції в Україні; 2.2.5. Приведення алгоритмів тестування на ВІЛ відповідних стратегій і процедур у відповідність до міжнародних стандартів; 2.2.6. Координації зусиль та взаємодії в тому числі в сфері планування потреб закупівель розподілу обладнання реактивів і витратних матеріалів у відповідності до міжнародних та національних стандартів; 2.2.7. Забезпечення якості тестування на ВІЛ-інфекцію в тому числі координація та участь у розробці стандартів та інструкцій із забезпечення якості контролю якості організація та впровадження програм зовнішньої оцінки якості; 2.2.8. Участь у процесах акредитації лабораторій та реєстрації тест-систем; 2.2.9. Участь у створенні навчальних програм та підвищенні кваліфікації лабораторного персоналу шляхом координації зусиль і взаємодії з кафедрами Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика та інших вищих навчальних закладів до- та післядипломної освіти; 2.2.10. Удосконалення методик тестування підвищення їх якості в тому числі тестування на резистентність ВІЛ до АРВ-препаратів. 2.3. Забезпечення лабораторного супроводження АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД включаючи: - розвиток потенціалу лабораторії кожного регіонального центру СНІДу щодо проведення підтверджуючих тестувань в т. ч. при застосуванні швидких тестів визначення кількості CD4 та ВН; - розвиток спроможності лабораторій щодо ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей народжених ВІЛ-позитивними матерями; - забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД до повного пакета послуг з підтверджувальних серологічних досліджень та лабораторного моніторингу кількість лімфоцитів CD4 вірусне навантаження біохімічні та мікробіологічні аналізи у кожній лабораторії регіонального центру СНІДу; - розширення послуг пов'язаних з діагностикою опортуністичних інфекцій; - участь у спеціальних або популяційних дослідженнях з епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією в Україні та на окремих її адміністративних територіях. 2.4. Організація навчання та кадрове забезпечення ресурсів РЛ та лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції: - розробка та запровадження навчальних програми для лабораторного персоналу РЛ та інших лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції мультидисциплінарні та професійні тренінги ; - планування потреби у до- та післядипломному навчанні фахівців з лабораторної діагностики для РЛ та інших лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції; - вирішення питання щодо градації рівня кваліфікації фахівців з вищою біологічною освітою які працюють у лабораторіях закладів охорони здоров'я та удосконалення їх професійних навичок. Реалізація завдань Стратегії щодо удосконалення КіТ та стандартизованої лабораторної діагностики на 2009 - 2013 роки здійснюватиметься відповідно до робочого плану її реалізації. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та інші необхідні ресурси Реалізація Стратегії здійснюватиметься в рамках Загальнодержавної програми за рахунок коштів державного місцевих бюджетів та інших донорських асигнувань не заборонених законодавством України. Для розробки проектів нормативних документів навчальних програм залучення відповідних консультантів та фахівців в тому числі вчених практиків національних та міжнародних експертів надаватиметься міжнародна технічна допомога. Координація роботи та контроль за реалізацією Стратегії Координація роботи та контроль за виконанням заходів Стратегії покладається на Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України Партнери МОЗ України - Український та регіональні центри СНІДу навчальні медичні заклади III - IV рівнів акредитації міжнародні агенції та донорські організації національні та міжнародні експерти. Термін реалізації заходів визначається планом реалізації Стратегії щодо удосконалення КіТ та стандартизованої лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції на 2009 - 2013 роки. В. о. голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам О. Г. Єщенко Додаток до Стратегії ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МОЗ України від 14 липня 2009 р. N 509 Рекомендовані індикатори охоплення населення тестуванням на ВІЛ різних категорій населення відносно місця проведення тестування на 2009 - 2013 рр. 2009 2010 2011 2012 2013 Всього тестувань ВСЬОГО ВІЛ + N Код Місця тестування К-ть тест осіб % ВІЛ + Виявлені ВІЛ + К-ть тест. осіб % ВІЛ + Виявлені ВІЛ + К-ть тест. осіб % ВІЛ + Виявлені ВІЛ + К-ть тест. осіб % ВІЛ + Виявлені ВІЛ + К-ть тест. осіб % ВІЛ + Виявлені ВІЛ + 1 114 Каб. "Довіра" / Центр СНІДу мобільні пункти ДКТ 35000 4 5 1575 45000 4 5 2025 55000 4 5 2475 70000 4 5 3150 100000 4 5 4500 305000 13725 2 116 Каб. "Довіра" / Центр СНІДу 250000 1 0 2500 250000 1 0 2500 300000 1 0 3000 300000 1 0 3000 350000 1 0 3500 1450000 14500 3 102 Наркологічні диспансери/кабінети 30000 16 0 4800 30000 16 0 4800 35000 16 0 5600 35000 16 0 5600 40000 16 0 6400 170000 27200 4 104 Дерматовенерологічні диспансери/кабінети 60000 2 0 1200 80000 2 0 1600 100000 2 0 2000 120000 2 0 2400 140000 2 0 2800 500000 10000 5 113 Протитуберкульозні диспансери/кабінети 37000 16 0 5920 40000 16 0 6400 40000 16 0 6400 45000 16 0 7200 50000 16 0 8000 212000 33920 6 110.1 ЛПЗ для дітей пологові будинки 3500 7 0 245 3500 7 0 245 3500 7 0 245 3500 7 0 245 3500 7 0 245 17500 1225 7 109 Жіночі консультації та пологові будинки 500000 0 7 3500 500000 0 7 3500 500000 0 7 3500 500000 0 7 3500 500000 0 7 3500 2500000 17500 8 108 СПК донори 600000 0 15 900 600000 0 15 900 600000 0 15 900 600000 0 15 900 650000 0 15 975 3050000 4575 9 113 Інші медичні заклади 300000 3 31 9930 350000 3 31 11585 400000 3 31 13240 450000 3 31 14895 550000 3 31 18205 2050000 67855 10 102 Мобільні пункти ДКТ СІН 30000 30 0 9000 30000 30 0 9000 35000 30 0 10500 40000 30 0 12000 45000 30 0 13500 180000 54000 11 105 Мобільні пункти ДКТ ЖКС 35000 8 00 2800 35000 8 0 2800 40000 8 0 3200 40000 8 0 3200 45000 8 0 3600 195000 15600 12 103 Мобільні пункти ДКТ ЧСЧ 20000 4 00 800 30000 4 0 1200 40000 4 0 1600 55000 4 0 2200 70000 4 0 2800 215000 8600 13 106 Військкомати 14000 0 10 14 14000 0 1 14 14000 0 1 14 14500 0 1 15 15000 0 1 15 71500 72 14 112 Пенітенціарні заклади 25000 14 50 3625 25000 14 5 3625 30000 14 5 4350 30000 14 5 4350 35000 15 0 5250 145000 21200 15 Всього протестовано осіб протягом року 1939500 2032500 2192500 2303000 2593500 11061000 16 Всього виявлено ВІЛ + результатів 46809 50194 57024 62655 73290 17 Всього виявлено нових випадків 46809 50194 57024 62655 73290 18 Кумулятивно 46809 97003 154027 216682 289972 289972 19 Пропорція: кількість тестувань / позитивний результат 40/1 38/1 36/1 34/1 32/1 Пояснення до таблиці Дана таблиця є доповненням до Стратегії удосконалення системи консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію стандартизованої лабораторної діагностики на 2009 - 2013 роки Стратегія і відповідає стратегічній меті забезпечити вільний доступ населення до якісних послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію та охопити ними до 60 % уразливих щодо ВІЛ груп населення СІН ЖКС та ЧСЧ . Індикатори щодо кількості тестувань є орієнтовними. Досягнення даних показників залежить від рівня організації роботи відповідних установ закладів та організацій які обслуговують відповідні категорії населення. Розрахунок показників здійснювався за даними чисельності певних категорій населення та поширеності ВІЛ-інфекції в цих категоріях що базуються наданих Центру статистики МОЗ рядки N 3 4 5 7 9 оціночних даних України рядки 10 11 12 та офіційних даних Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом. Дані про рівень поширеності ВІЛ-інфекції серед відповідних категорій базуються на даних сероепідмоніторингу Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України даних дозорних епідеміологічних досліджень та прогностичних даних представлених міжнародними організаціями. Дані які використовувались для визначення чисельності цільових груп 1 37038 осіб пройшли наркологічне лікування у 2008 році: 10752 - стаціонарно та 25339 - амбулаторно 2 219620 нових випадків ІПСШ зареєстровано у 2008 та 221836 у 2007 роках. Дані Центру статистики МОЗ 3 35925 нових випадків туберкульозу зареєстровано у 2008 році та 37095 - у 2007. Дані Центру статистики МОЗ 4 509402 пологів зареєстровано у 2008 році. Дані Центру статистики МОЗ 5 10 5 млн. госпіталізацій протягом 2008 року; 231270 2 21 % осіб протестовано на ВІЛ у 2008 році 6 Станом на березень 2009 року погоджені нові розрахункові дані чисельності основних груп ризику: СІН: 230000 - 360000; ЖКС: 63000 - 93000; ЧСЧ: 95000 - 213000 7 14000 призовників в середньому проходять тестування на ВІЛ протягом року 8 110000 осіб знаходяться в місцях позбавлення волі та близько 35000 протягом року потрапляють у слідчі ізолятори. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МОЗ України від 14 липня 2009 р. N 509 План реалізації Стратегії удосконалення системи консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію стандартизованої лабораторної діагностики на 2009 - 2013 роки N з/п Стратегічна сфера Ключові заходи Строк виконання Виконавці 2009 2010 2011 2012 2013 1. Заходи з удосконалення законодавства та управління п. I пп. 1 Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки далі - ЗДП 1.1. Заходи з удосконалення законодавства Розробити та подати до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту СНІД та соціальний захист населення" III кв. Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам далі - Комітет Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом далі - Центр СНІДу за участі громадських далі - ГО та донорських організацій далі - ДО 1.2. Заходи з удосконалення та розробки відповідних підзаконних актів Кабінету Міністрів України та МОЗ спрямованих на покращення якості послуг консультування тестування і лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції Розробити та затвердити положення про мобільні пункти добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію ДКТ IV кв. Комітет Центр СНІДу за участі ГО ДО Розробити та затвердити типові функціональні обов'язки психологів соціальних працівників кабінетів "Довіра" IV кв. Комітет Центр СНІДу за участі ГО ДО Розробити та затвердити порядок звітності щодо консультування пов'язаного з тестуванням на ВІЛ IV кв. Комітет Центр СНІДу Центр медичної статистики МОЗ Удосконалити державну звітність щодо результатів серомоніторингу за ВІЛ-інфекцією III кв. Комітет Центр СНІДу Центр медичної статистики МОЗ Розробити та затвердити тимчасовий порядок застосування швидких тестів на ВІЛ-інфекцію в Україні IV кв. Комітет Центр СНІДу Національна академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика далі - НМАПО Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України далі - Інститут ЕІХ за участі ГО ДО Вивчити результати запровадження тимчасового порядку застосування швидких тестів на ВІЛ-інфекцію в Україні удосконалити його та подати на затвердження II кв. Комітет Центр СНІДу НМАПО Інститут ЕІХ за участі ГО ДО Розробити та затвердити порядок удосконалення послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію з ініціативи медичних працівників IV кв. Комітет Центр СНІДу за участі ГО ДО Здійснити перегляд нормативних документів що визначають градацію рівня кваліфікації фахівців з вищою біологічною освітою які працюють у лабораторіях закладів охорони здоров'я та удосконалення їх професійних навичок II кв. Департамент кадрової політики освіти та науки Комітет НМАПО Інститут ЕІХ Удосконалити Інструкцію з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції та врегулювати розбіжності між наказами МОЗ України* III кв. Комітет Центр СНІДу НМАПО Інститут ЕІХ за участі ГО ДО Затвердити порядок державної реєстрації контролю та проведення іспитів продукції призначеної для діагностики ВІЛ IV кв. Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я Центр СНІДу НМАПО Інститут ЕІХ Удосконалити порядок акредитації лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції III кв. 1.3. Координація заходів та розвиток партнерства Підготувати до розгляду на Національну і регіональні ради з питань туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу аналітичні матеріали з організації надання послуг консультування тестування та лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції та їх результатів III кв. II кв. I кв. III кв. Комітет Центр СНІДу Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим далі - МОЗ АР Крим управління охорони здоров'я далі - УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 2. Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах загальної мережі п. I пп. 2 3 та 5 ЗДП 2.1. Розвиток інфраструктури організацій та установ для надання якісних послуг КіТ Продовжити подальше створення кабінетів "Довіра" відповідно до встановлених нормативів I кв. МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Організувати роботу мобільних пунктів ДКТ з метою наближення послуг ДКТ до уразливих груп населення IV кв. IV кв. IV кв. IV кв. IV кв. МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за участі ГО та ДО Забезпечити вчасну закупівлю тестів на антитіла до ВІЛ в т. ч. швидких для охоплення тестуванням 60 % представників груп ризику IV кв. IV кв. IV кв. IV кв. IV кв. МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 2.2. Організація навчання та кадрове забезпечення Розробити та затвердити план навчання та навчальні програми для лікарів психологів та середнього медичного персоналу з питань КіТ на ВІЛ у навчальних медичних закладах III - IV рівнів акредитації II кв. Департамент кадрової політики освіти та науки МОЗ України за участі ГО та ДО Запровадити навчальні програми для лікарів психологів та середнього медичного персоналу з питань КіТ на ВІЛ у навчальних медичних закладах IV кв. IV кв. Навчальні медичні заклади III - IV рівнів акредитації Забезпечити проведення навчальних тренінгів з питань ДКТ для працівників громадських організацій та персоналу ЛПЗ що надають послуги в умовах мобільних пунктів ДКТ I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. Комітет Центр СНІДу Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні Розробити та запровадити навчальні програми для лабораторного персоналу центрів СНІДу мультидисциплінарні та професійні тренінги IV кв. Департамент кадрової політики освіти та науки МОЗ НМАПО Інститут ЕІХ Розробити та затвердити навчальний модуль з питань консультування і тестування на ВІЛ з використанням швидких тестів I кв. Комітет Центр СНІДу НМАПО Інститут ЕІХ за участі та технічної підтримки ГО та ДО 2.3. Удосконалення супервізії моніторингу та оцінки послуг КіТ Запровадити механізм супервізії надання послуг КіТ у кабінетах "Довіра" та кабінетах ДКТ громадських організацій IV кв. Комітет Центр СНІДу МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Провести аналіз витрат на фактичні послуги консультування і тестування в Україні IV кв. IV кв. Комітет Центр СНІДу за участі ГО та ДО Здійснювати моніторинг функціонування кабінетів "Довіра" державної та комунальної форми власності потребу їх у кадрових ресурсах тест-системах отриманої технічної та методичної допомоги від міжнародних та громадських організацій IV кв. IV кв. IV кв. IV кв. IV кв. Комітет Центр СНІДу МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Здійснювати моніторинг діяльності та джерел фінансування громадських організацій які працюють у сфері надання послуг ДКТ на адміністративних територіях на постійних та тимчасових умовах I кв. I кв. I кв. I кв. Комітет Центр СНІДу МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за участі ГО Створити всеукраїнську базу даних щодо послуг КіТ на сайті Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом та забезпечити її функціонування III кв. I кв. I кв. I кв. I кв. Центр СНІДу за інформацією МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підтримки ГО Запровадити звітність щодо консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ IV кв. IV кв. IV кв. IV кв. Центр СНІДу Центр медстатистики МОЗ України МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за підтримки ГО 3. Забезпечення функціонування Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я п. I пп. 2 ЗДП 3.1. Удосконалення нормативної бази спрямоване на функціонування Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу Внести зміни до Положення про Референс-лабораторію діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу та робити функціональні обов'язки співробітників III кв. Комітет Центр СНІДу Інститут ЕІХ Розробити та затвердити комплексну програму забезпечення внутрішнього та зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень пов'язаних з ВІЛ II кв. Комітет Центр СНІДу НМАПО Інститут ЕІХ за технічної допомоги ВООЗ та інших міжнародних організацій 3.2. Розвиток інфраструктури Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу та регіональних лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції Забезпечити діяльність Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом відповідно до удосконаленого порядку роботи IV кв. I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. Центр СНІДу 4. Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ різних категорій населення загального населення та представників уразливих груп військовослужбовців у закладах пенітенціарної системи п. II пп. 4 ЗДП 4.1. Запровадження заходів спрямованих на розширення доступу та покращення якості послуг консультування і тестування на ВІЛ Запровадити у закладах охорони здоров'я послуги консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію з ініціативи медичних працівників I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Запровадити тимчасовий порядок застосування швидких тестів на ВІЛ-інфекцію в Україні I - IV кв. I кв. МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Поширити на усі адміністративні території країни затверджений порядок застосування швидких тестів на ВІЛ-інфекцію в Україні IV кв. I - IV кв. I - IV кв. МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Визначити принципи прогнозування потреб у кількості тестувань за рахунок державного і місцевого бюджету кадрових ресурсах для надання послуг КіТ II кв. IV кв. IV кв. Комітет Центр СНІДу МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за підтримки ВООЗ 4.2. Розвиток партнерства Взяти участь у розробці Держкомтелерадіо проекту національної інформаційної стратегії пропагування профілактики ВІЛ та послуг ДКТ I - IV кв. I - IV кв. Комітет Центр СНІДу 5. Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД п. III пп. 2 5 і 6 ЗДП Забезпечити проведення підтверджувальних досліджень на АТ до ВІЛ досліджень з визначення СД4+ та вірусного навантаження в усіх регіональних центрах СНІДу I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. Центр СНІДу МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Забезпечити проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. Центр СНІДу МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Створити систему лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів та забезпечити її функціонування IV кв. I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. Центр СНІДу НМАПО Інститут ЕІХ за технічної допомоги ВООЗ та інших міжнародних організацій Забезпечити обов'язкове використання систем закритого типу для взяття крові для проведення гематологічних імунологічних біохімічних та молекулярно-біологічних досліджень у хворих на ВІЛ-інфекцію III - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. I - IV кв. Центр СНІДу НМАПО Інститут ЕІХ МОЗ АР Крим УОЗ обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій * Урегулювати розбіжності між наказами МОЗ України: - від 22.02.2002 N 71 "Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції"; - від 09.06.2003 N 255 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування швидких тестів для перевірки крові на антитіла до ВІЛ облікової форми N 498/о та інструкції щодо її заповнення"; - від 23.09.2004 N 467 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування швидких тестів для перевірки крові на інфекційні хвороби облікової форми та інструкції щодо її заповнення". Внести доповнення які регламентують види моделі КіТ на ВІЛ-інфекцію та порядок надання послуг КіТ з ініціативи медичних працівників. В. о. голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам О. Г. Єщенко