Наказ N 417 від 25.12.2009 р.

Наказ N 417 від 25.12.2009 р. Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2009 року N 417 Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мінжитлокомунгоспу На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.04.2009 N 52055/215/1-06 про забезпечення виконання протоколу засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24.03.2009 N 1 наказую: 1. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Міністерства з питань житлово-комунального господарства України згідно з додатком 1. 2. Затвердити функціональні обов'язки посадових осіб комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Міністерства з питань житлово-комунального господарства України згідно з додатком 2. 3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та роботи з персоналом Кикоть О. Г. довести наказ до відома заступників Міністра керівників структурних підрозділів Міністерства керівників підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Мінжитлокомунгоспу. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр О. Ю. Кучеренко Додаток 1 до наказу Мінжитлокомунгоспу від 25 грудня 2009 р. N 417 ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 1. Загальна частина 1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій далі - комісія Міністерства з питань житлово-комунального господарства України створена відповідно до наказу Мінжитлокомунгоспу від 10.11.2009 N 353 для організації і керівництва комплексом заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру а також для керівництва силами та засобами при ліквідації їх наслідків. 2. Комісія - це координуючий орган функціональної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру далі - ЄСЦЗ яка формується з керівного складу Міністерства. Голова комісії - перший заступник Міністра. 3. У повсякденній діяльності комісія керується: • Законом України від 03.02.93 N 2974 "Про Цивільну оборону України"; • Постановою КМ України N 1198 від 03.08.98 року "Про єдину державну систему запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру"; • Іншими законодавчими і нормативними документами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та територій. • Наказами та вказівками МНС. 4. Рішення комісії в межах її повноважень приймаються колегіально більшістю голосів оформлюються протоколом. Протокол підписує голова комісії. Прийняте рішення комісії обов'язкове до виконання структурними підрозділами Мінжитлокомунгоспу а також підприємствами установами та організаціями що належать до сфери управління Міністерства. 5. Комісія при прийнятті рішень з питань ліквідації НС за необхідності узгоджує їх з керівництвом Державної комісії ТЕБ та НС. 6. В процесі діяльності комісія взаємодіє: • з штабом ЦЗ і НС Голосіївського району м. Києва; • з Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві. 7. Комісія розробляє і представляє Міністру: • розрахунки для створення фондів матеріальних та фінансових ресурсів; • кошторис витрат на оснащення сил і засобів системи оповіщення управління та зв'язку а також на заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій. 2. Основні завдання комісії з питань ТББ та НС Комісія впроваджує свою діяльність у чотирьох режимах: У режимі повсякденної діяльності: • керівництво повсякденною діяльністю функціональної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; • розробка заходів з попередження НС в Міністерстві на підприємствах в установах та організаціях що належать до сфери управління Міністерства зменшення втрат при їх виникненні; • керівництво заходами по забезпеченню сталої роботи Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства при загрозі і виникненні НС; • прогнозування виникнення НС і масштабів їх наслідків; • забезпечення постійної готовності сил та засобів до дій у НС; • створення фондів матеріальних та фінансових ресурсів для протидії НС; • організація підготовки та перепідготовки посадових осіб Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства навчання персоналу діями у НС; • визначення та узгодження зі структурними підрозділами Міністерства ступені їх участі в заходах по запобіганню і реагуванню на НС. В режимі підвищеної готовності: • виконання заходів режиму повсякденної діяльності; • приведення до стану підвищеної готовності сил та засобів які є в наявності уточнення планів їх дій; • проведення заходів по зменшенню загрози виникнення НС або максимального зниження дій можливого негативного фактору; • введення цілодобового чергування членів комісії в залежності від рівня НС . В режимі надзвичайної ситуації: • виконання заходів підвищеної готовності; • керівництво проведенням комплексу тимчасових заходів з оповіщенням посадових осіб працівників центрального апарату Міністерства керівників підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства захисту працівників і локалізації джерела НС; • оцінка масштабів НС втрат та можливого матеріального збитку; • організація рятувальних та інших невідкладних робіт заходів по ліквідації наслідків НС; • визначення режиму доступу та поведінки в районі зоні НС забезпечення суспільного порядку; • організація розвідки збору та обліку інформації про динаміку розвитку НС заходах які здійснюються; • своєчасне інформування про ситуацію яка склалася; • підготовка пропозицій щодо залучення додаткових сил та засобів району міста до ліквідації НС та її наслідків. В режимі надзвичайного стану: • здійснюються заходи передбачені Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану". 3. Права комісії з питань ТЕБ та НС Комісія з питань ТЕБ та НС Міністерства має право: • брати участь в розслідуванні причин виникнення НС та приймати рішення відповідно до покладених завдань; • контролювати діяльність структурних підрозділів Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства з питань НС; • направляти керівникам структурних підрозділів Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства з метою виконання всі рішення комісії у згоді з її компетенцією; • заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників структурних підрозділів Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства про виконання прийнятих комісією рішень та стану справ з питань запобігання і реагування на НС. 4. Організація роботи комісії з питань ТЕБ та НС При повсякденній діяльності: • організує свою роботу відповідно до річного плану затвердженого Міністром з питань житлово-комунального господарства України; • один раз на місяць квартал та за необхідності проводити засідання на яких розглядати і затверджувати заходи з питань віднесених до компетенції комісії; • в період між засіданнями комісії рішення приймає голова комісії або його заступник; • голова розподіляє обов'язки між своїми заступниками та організує роботу членів комісії. При підвищеній готовності та НС: • здійснює безпосереднє керівництво усім комплексом заходів з питань НС захисту працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства ліквідації наслідків НС; • здійснює перехід на безперервний режим роботи. Місце роботи комісії при цьому - кабінет голови комісії або пункт управління. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільної оборони А. І. Конько Додаток 2 до наказу Мінжитлокомунгоспу від 25 грудня 2009 р. N 417 Функціональні обов'язки посадових осіб комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій далі - ТЕБ та НС Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 1. Функціональні обов'язки Голови комісії з питань ТЕБ та НС Голова комісії відповідає за організацію роботи комісії її готовність до виконання покладених завдань реалізацію прийнятих комісією рішень з питань запобігання та реагування на НС а також здійснення постійного контролю за виконанням заходів по захисту працівників центрального апарату Мінжитлокомунгоспу підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Він зобов'язаний: - забезпечити своєчасну розробку та затвердження річного плану роботи комісії; - керувати повсякденною діяльністю комісії своєчасно проводити планові та позапланові засідання комісії; - планувати заходи по зниженню небезпеки виникнення НС в Міністерстві на підприємствах в установах та організаціях що належать до сфери управління Міністерства та контролювати їх виконання; - організовувати підготовку персоналу структурних підрозділів та служб робітників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях; - здійснювати загальне керівництво; - розробляти типові плани ліквідування можливих НС та їх наслідків підвищення надійності та сталості функціонування Міністерства в умовах НС: При виникненні загрози надзвичайних ситуацій голова комісії зобов'язаний: - при отриманні інформації про НС розпорядження сигналу і т. п. віддати розпорядження на оповіщення та збір членів комісії та прибути на місце роботи; - оцінити та уяснити обставини які склалися масштаби та характер небезпеки для працівників центрального апарату Мінжитлокомунгоспу підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства; - прийняти запобіжне рішення по протидії НС невідкладні заходи по захисту працівників локалізації джерела небезпеки організації розвідки приведення до готовності сил та засобів реагування ; - ввести в дію відповідні розділи плану ліквідації НС; - особисто та через членів комісії здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень; - підтримувати постійний зв'язок та інформаційний обмін з Державною комісією з питань ТЕБ та НС а також з комісіями з питань ТЕБ та НС Київської міськдержадміністрації та Голосіївського району м. Києва; - інформувати Міністра про ситуацію яка склалася прийнятих заходах протидії НС необхідності притягання додаткових сил функціональних та територіальних ; - надавати Міністру пропозиції комісії щодо режимів роботи Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства у цілому в умовах ліквідації НС та її наслідків. 2. Функціональні обов'язки заступника голови комісії - працівника Міністерства який відповідає за заходи ЦО ЦЗ Працівник Міністерства який відповідає за заходи ЦО ЦЗ планує заходи щодо питань НС своєчасного приведення до готовності сил та засобів Міністерства з метою проведення рятувальних та інших невідкладних робіт забезпечення надійного та сталого управління в НС. Він зобов'язаний: - керувати розробкою "Плану дій по запобіганню та ліквідації НС" та своєчасним його корегуванням; - розробляти річний план роботи комісії з питань ТЕБ та НС здійснювати контроль за його виконанням; - періодично проводити тренування щодо оповіщення і збору комісії відповідно до плану роботи або за розпорядженням голови комісії ; - планувати та контролювати підготовку керівного складу Міністерства навчання працівників центрального апарату з питань цивільного захисту та ліквідації НС; - проводити роботу щодо комплектування формувань цивільної оборони Міністерства забезпечувати їх постійну готовність до дій. При підвищеній готовності та НС заступник голови комісії: - з отриманням інформації про НС прибути на своє робоче місце організувати контроль за прибуттям членів комісії та доповісти голові про їх збір; - організовувати роботу експертної групи комісії щодо оперативного прогнозування можливого розвитку НС; - організовувати постійне чергування членів комісії на місці їх роботи; - організовувати розвідку спостереження та контроль за зміною обставин; - організувати збір та обробку інформації; - привести до готовності необхідні сили та засоби Міністерства; - надавати голові комісії відпрацьовані експертною групою пропозиції щодо захисту персоналу та ліквідації НС організації рятувальних та інших невідкладних робіт; - організувати рятування працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства та майна; - забезпечити управління силами та засобами реагування на всіх етапах локалізації НС ведення рятувальних та інших невідкладних робіт ліквідації наслідків НС; - своєчасно інформувати голову комісії про відпрацьовані заходи про виконання рішень комісії. 3. Функціональні обов'язки заступника голови комісії - заступника Міністра Заступник голови комісії - заступник Міністра відповідає за своєчасне виконання заходів щодо сталого функціонування Міністерства при загрозі та виникненні НС. Він зобов'язаний: - оцінювати можливе виникнення в Міністерстві на підприємствах в установах та організаціях що належать до сфери управління Міністерства надзвичайних ситуацій; - розробляти сумісно з іншими фахівцями Міністерства заходи щодо профілактики та попередження можливих НС в Міністерстві на підприємствах в установах та організаціях що належать до сфери управління Міністерства; - контролювати виконання структурними підрозділами Міністерства заходів щодо зниження небезпеки виникнення НС та втрат від них; - брати участь в роботі експертної групи з питань її компетенції. При загрозі та виникненні НС заступник голови комісії зобов'язаний: - з отриманням інформації про НС прибути на місце роботи комісії; - провести оцінку обстановки масштаби НС розміри втрат та інші наслідки НС; - надати свої пропозиції щодо протидії НС в оперативно-експертну групу; - контролювати приведення до готовності формування цивільної оборони Міністерства структурних підрозділів щодо виконання завдань в НС; - брати участь в організації рятувальних та інших невідкладних робіт та контролювати їх виконання з урахуванням обставин які складаються; - надавати допомогу в адміністративному та технічному розслідуванні причин виникнення на об'єкті НС; - брати участь в роботі щодо оцінювання втрат у наслідку НС. 4. Завдання оперативно-експертної групи комісії з питань ТЕБ та НС Оперативно-експертна група комісії з питань ТЕБ та НС створюється з складу членів комісії рішенням Міністра та призначена для оперативної оцінки можливого розвитку подій при загрозі виникнення НС а також прогнозування розвитку НС при їх виникненні ступені впливу небезпечного фактору ураження на персонал оцінку обставин та підготовки пропозицій щодо протидії НС та ліквідуванню її наслідків. Основні завдання групи: При повсякденній діяльності: • участь членів групи в складанні річного плану роботи комісії; • участь в розробці розділів та додатків планів попередження та ліквідації НС в Міністерстві на підприємствах в установах та організаціях що належать до сфери управління Міністерства; • участь в розробці нормативних документів щодо питань запобігання НС забезпечення безпеки та захисту персоналу сталого функціонування Міністерства; • участь в роботі планових та позапланових засіданнях комісії. При підвищеній готовності та НС: • аналіз первинної інформації про загрозу або виникнення НС та оперативне прогнозування можливих масштабів в НС її вплив на роботу Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства; • оцінка обставин які склалися характер можливого розвитку НС в Міністерстві на підприємствах в установах та організаціях що належать до сфери управління Міністерства; • підготовка пропозицій комісії щодо змісту та характеру екстрених заходів спрямованих на захист персоналу та локалізації джерела НС організації рятувальних та інших невідкладних робіт; • підготовка пропозицій щодо можливих режимів функціонування Міністерства в умовах НС та ліквідації її наслідків; • здійснення постійного спостереження за динамікою розвитку НС та зусиллям протидії; • попередня оцінка матеріальних збитків від НС та її наслідків. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільної оборони А. І. Конько