Наказ N 418 від 25.12.2009 р.

Наказ N 418 від 25.12.2009 р. Положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2009 року N 418 Про затвердження Положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Мінжитлокомунгоспу На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.04.2009 N 52055/215/1-06 про забезпечення виконання протоколу засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24.03.2009 N 1 наказую: 1. Затвердити Положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Міністерства з питань житлово-комунального господарства України далі - функціональна підсистем що додається. 2. Керівникам постійних органів управління функціональної підсистеми організувати діяльність цих органів відповідно до затвердженого Положення. 3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та роботи з персоналом Кикоть О. Г. довести наказ до відома заступників Міністра керівників структурних підрозділів Міністерства керівників підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Мінжитлокомунгоспу. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр О. Ю. Кучеренко Додаток до наказу Мінжитлокомунгоспу від 25 грудня 2009 р. N 418 ПОЛОЖЕННЯ про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Міністерства з питань житлово-комунального господарства України I. Загальна частина 1. Це Положення визначає принципи створення функціональної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Міністерства з питань житлово-комунального господарства України основні завдання склад сил і засобів порядок виконання завдань і взаємодії структурних підрозділів Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства а також регулює основні питання діяльності підсистеми. 2. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: - функціональна підсистема єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Міністерства з питань житлово-комунального господарства України далі - функціональна підсистема - складова частина єдиної державної системи яка створена на базі Мінжитлокомунгоспу включає структурні підрозділи центрального апарату Міністерства підприємства установи та організації що належать до сфери управління Міністерства з відповідними силами і засобами які організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства зменшення матеріальних втрат; - орган управління функціональною підсистемою - уповноважений структурний підрозділ Міністерства визначений в межах своєї компетенції для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації далі - НС ; - сили і засоби функціональної підсистеми - формування цивільного захисту Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства призначені або залучені до виконання завдань щодо запобігання і реагування на НС; - надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов діяльності працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства спричинене аварією катастрофою стихійним лихом або іншими чинниками що призвело може привести до загибелі людей та значних матеріальних втрат; - реагування на надзвичайні ситуації - скоординовані дії структурних підрозділів Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства щодо реалізації планів дій уточнених в умовах конкретного виду та рівня НС з метою надання невідкладної допомоги потерпілим усунення загрози життю та здоров'ю працівників; - запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка та реалізація комплексу правових соціально-економічних політичних організаційно-технічних та інших заходів спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки завчасне реагування на загрозу виникнення НС на основі експертизи досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у НС або пом'якшення її можливих наслідків. 3. Основною метою створення функціональної підсистеми є забезпечення реалізації в сфері житлово-комунального господарства державної політики з питань запобігання і реагування на НС цивільного захисту населення. 4. Основними завданнями функціональної підсистеми є: - участь у розробленні інженерно-технічної документації з питань реконструкції та експлуатації протизсувних та інших споруд інженерного захисту у розробленні та реалізації заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства в умовах стихійного лиха аварій катастроф і ліквідації їх наслідків; - нормативно-методичне забезпечення заходів запобігання та реагування на НС у процесі здійснення будівництва та інженерного захисту об'єктів і територій; - експертне забезпечення визначення обсягів невідкладних робіт з відновлення об'єктів постраждалих внаслідок НС; - проведення разом з відповідними місцевими державними адміністраціями розрахунку шкоди заподіяної внаслідок НС та потреб у матеріальних ресурсах необхідних для їх ліквідації; - організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на НС на підвідомчих об'єктах; - забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань у межах їх тактико-технічних можливостей спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на територіях впливу НС; - контроль якості проведення відновлювальних робіт на зазначених територіях; - управління створенням і діяльністю функціональною підсистемою єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру. II. Органи управління функціональної підсистеми 1. Функціональна підсистема має постійні органи управління щодо розв'язання завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям захисту працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства від їх наслідків систему повсякденного управління сили і засоби систему інформаційного забезпечення. 2. Постійними органами управління функціональної підсистеми з НС є: - комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій далі - ТЕБ та НС - для організації захисту працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства від наслідків НС а також організації забезпечення реалізації державної регіональної політики у сфері житлово-комунального господарства у випадках виникнення НС державного та місцевого рівнів; - штаб цивільної оборони далі - ШЦО - для організації і виконання заходів щодо підготовки та переведення цивільного захисту Міністерства на роботу в умовах особливого періоду; - оперативна група далі - ОП - для підготовки позаміського запасного пункту управління у випадку переведення роботи центрального апарату Міністерства у заміську зону; - евакуаційна комісія далі - ЕК - для планування підготовки та проведення евакуації відправлення та розміщення працівників центрального апарату Міністерства у заміську зону у випадках виникнення НС та при переведенні цивільної оборони Міністерства на роботу в умовах особливого періоду; - уповноважені представники Міністерства в оперативному міжвідомчому штабі Державної комісії з питань ТЕБ та НС - для організації взаємодії постійних органів управління функціональної підсистеми у подоланні НС. 3. До системи повсякденного управління функціональною підсистемою входять оснащені необхідними засобами зв'язку та оповіщення: - пункт управління Міністерства у місті постійної дислокації; - пункт управління Міністерства у заміській зоні; - служба чергових Міністерства. 4. Для організації своєчасного проведення оповіщення працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства про можливість або виникнення НС техногенного та природного характеру рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим ведення спостереження за радіаційним і хімічним зараженням місцевості та інших заходів для ліквідації наслідків НС створюються формування цивільного захисту функціональної підсистеми: - група оповіщення і зв'язку; - група опрацювання і узагальнення інформації; - пост радіаційного і хімічного спостереження; - ланка охорони громадського порядку; - ланка пожежогасіння; - ланка обслуговування захисних споруд; - санітарний пост. До складу сил і засобів функціональної підсистеми входять відповідні сили і засоби підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства. 5. Інформаційне забезпечення функціональної підсистеми здійснюється: - центром управління за НС Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; - силами і засобам Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС; - центром управління за НС Міністерства; - інформаційними службами підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства із залученням засобів зв'язку і передачі даних. Порядок збирання інформації з питань захисту працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства і територій від НС і обміну цією інформацією між центрами управління за НС визначається Регламентом інформаційного обміну між користувачами Урядової інформаційної системи затвердженим постійним органом управління функціональної підсистеми. 6. Діяльність функціональної підсистеми узгоджується: - на загальнодержавному рівні - з Державною комісією з питань ТЕБ та НС; - на місцевому рівні - з комісією з питань ТЕБ та НС Шевченківського району м. Києва; - на об'єктовому рівні - з комісіями з питань НС підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства. III. Режим діяльності функціональної підсистеми 1. Залежно від масштабів і особливостей НС що прогнозується або виникла установлюються режими дій функціональної підсистеми: - режим повсякденної діяльності - при нормальній виробничій радіаційній хімічній біологічній бактеріологічній сейсмічній гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановки з одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення НС ; - режим підвищеної готовності - при істотному погіршені виробничої радіаційної хімічної біологічної бактеріологічної сейсмічної гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки з одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення НС ; - режим діяльності за надзвичайної ситуації - при реальній загрозі виникнення НС і реагування на них; - режим діяльності у надзвичайному стані - запроваджується в Україні або на окремих її територіях у порядку визначеному Конституцією України та Законом України "Про надзвичайний стан". 2. Основні заходи що реалізуються функціональною підсистемою: а у режимі повсякденної діяльності: - участь у розробленні та виконанні заходів щодо запобігання НС забезпечення безпеки працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства зменшення можливих матеріальних втрат забезпечення сталого функціонування державної регіональної політики у сфері житлово-комунального господарства в разі виникнення НС; - удосконалення процесу підготовки формувань цивільного захисту Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства; - організація навчання працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства методам і користуванню засобами індивідуального захисту у разі виникнення НС правильним діям у цих ситуаціях; - оцінка загрози виникнення НС та можливих її наслідків; б у режимі підвищеної готовності: здійснення заходів визначених для режиму повсякденної діяльності і додатково: - формування оперативної групи для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення НС підготовка пропозицій щодо її нормалізації; - посилення роботи пов'язаної з прогнозуванням можливості виникнення НС та її масштабів; - розроблення комплексних заходів щодо захисту працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства і територій їх виконання при потребі забезпечення сталого функціонування державної регіональної політики у сфері житлово-комунального господарства в разі виникнення НС; - приведення до стану підвищеної готовності формувань цивільного захисту Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства уточнення планів їх дій; - проведення заходів щодо запобігання виникненню НС; - запровадження цілодобового чергування членів комісії з питань ТЕБ та НС; в у режимі діяльності за надзвичайної ситуації: - організація захисту працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства і територій; - переміщення оперативної групи у район НС; - організація роботи пов'язаної з ліквідацією або локалізацією НС із залученням відповідних сил і засобів; - організація робіт спрямованих на забезпечення сталого функціонування державної регіональної політики у сфері житлово-комунального господарства разі виникнення НС; - інформування Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо рівня НС та вжитих заходів пов'язаних з реагуванням на цю ситуацію оповіщення працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства та надання їм потрібних рекомендацій щодо поведінки в умовах які склалися; г у режимі діяльності за надзвичайного стану: - здійснення заходів передбачених Законом України "Про надзвичайний стан". IV. Фінансування функціональної підсистеми 1. Функціональна підсистема фінансується в межах загальних асигнувань що передбачені в державному бюджеті на утримання Міністерства коштів державних підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства. 2. Для ліквідації наслідків НС в межах функціональної підсистеми на об'єктовому рівні створюються запаси матеріальних та фінансових ресурсів за рахунок власних коштів державних підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства. 3. Якщо для ліквідації або локалізації НС на підприємствах в установах та організаціях що належать до сфери управління Міністерства потрібні матеріальні та фінансові ресурси в обсягах що перевищують їх власні можливості то комісія з питань ТЕБ та НС Міністерства звертається за допомогою: - до відповідної регіональної комісії з питань ТЕБ та НС - у разі виникнення НС регіонального рівня; - до Державної комісії з питань ТЕБ та НС - у разі виникнення НС загальнодержавного рівня з поданням належних документів і розрахунків які підтверджують розмір та вид потрібної допомоги. V. Планування роботи функціональної підсистеми 1. Масштаби і наслідки можливих НС визначаються на підставі експертної оцінки прогнозу чи результатів модельних експериментів проведених кваліфікованими експертами. Залежно від отриманих результатів розробляється план реагування на загрозу виникнення конкретної НС. Основним завданням плану реагування на НС або загрозу її виникнення є збереження життя і здоров'я працівників центрального апарату Міністерства підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства мінімізація матеріальних втрат. 2. План реагування на загрозу виникнення НС на підприємствах в установах та організаціях що належать до сфери управління Міністерства з визначеними джерелами фінансування робіт затверджується керівниками цих підприємств установ та організацій за погодження уповноваженого органу з питань НС та ЦЗ населення місцевих органів виконавчої влади. 3. З метою завчасного здійснення заходів щодо реагування на загрозу виникнення НС і максимально можливого зниження втрат проводиться планування дій функціональної підсистеми відповідно до плану взаємодії. Обсяг і зміст цих заходів визначаються з дотриманням вимоги необхідної достатності і максимально можливого використання сил і засобів. VI. Основні засади взаємодії органів управління функціональної і територіальної підсистем єдиної державної системи та їх структурних підрозділів 1. З метою запобігання НС своєчасного і ефективного реагування організується взаємодія постійних органів управління функціональної підсистеми і підпорядкованих їм сил з територіальною підсистемою єдиної державної системи а саме: - визначаються центральні і територіальні органи управління які взаємодіють за НС склад сил і засобів реагування на НС; - погоджується порядок спільних дій реагування на НС з визначенням основних завдань місця часу і способів виконання; - розв'язуються питання всебічного забезпечення спільних заходів що здійснюватимуться органами управління з питань НС та підпорядкованими їм силами у тому числі взаємного надання допомоги транспортними інженерними матеріальними технічними та іншими засобами; - установлюється порядок приведення до готовності і організації управління спільними діями органів управління з питань НС і сил у процесі виконання завдань. 2. Залежно від обставин масштабу характеру та можливого розвитку НС взаємодія організовується: - на загальнодержавному рівні - безпосередньо між постійними органами управління за НС уповноваженими структурними підрозділами і силами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади функціональними підсистемами під загальним керівництво Державної комісії з питань ТЕБ та НС; - на регіональному та місцевому районному рівні - між територіальними і місцевими структурами управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх силами під керівництвом регіональної або місцевої комісії з питань ТЕБ та НС. Взаємодія у подоланні НС організовується через уповноважених представників Міністерства в оперативному міжвідомчому штабі Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільної оборони А. І. Конько