Лист N 2328/21/12-10 від 28.01.2010 р.

Лист N 2328/21/12-10 від 28.01.2010 р. Щодо державної реєстрації права власності (користування) на земельну ділянку, яка має значення при видачі забудовникам дозволів на підготовчі чи будівельні роботи

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЛИСТ від 28.01.2010 р. N 2328/21/12-10 Щодо державної реєстрації права власності користування на земельну ділянку яка має значення при видачі забудовникам дозволів на підготовчі чи будівельні роботи Згідно зі статтею 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Порядок укладання та реєстрації договорів оренди землі регулюється Земельним та Цивільним кодексами України Законом України "Про оренду землі" постановами Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1088 "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру" та від 03.03.2004 N 220 "Про затвердження Типового договору оренди землі" а також Інструкцією про порядок складання видачі реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі затвердженою наказом Держкомзему від 04.05.99 N 43 та зареєстрованою в Мін'юсті України 04.06.99 за N 354/3647 Тимчасовим порядком ведення державного реєстру земель затвердженим наказом Держкомзему від 02.07.2003 N 174 зареєстрованим в Мін'юсті України 25.07.2003 за N 641/7962. Так відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1088 "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру" адміністратором бази даних державного реєстру земель є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" далі - Центр ДЗК яке до створення єдиної системи органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень здійснює державну реєстрацію земельних ділянок та прав на них згідно з чинним на сьогодні Тимчасовим порядком ведення державного реєстру земель. Отже повноваження щодо реєстрації прав на земельні ділянки покладені саме на Центр ДЗК і здійснюються його регіональними Київською обласною Київською та Севастопольською міськими філіями. Статтею 9 Земельного кодексу України визначені повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин статтею 17 Кодексу - повноваження місцевих державних адміністрацій якими не передбачено ведення державного земельного кадастру в тому числі державної реєстрації земельних ділянок та прав на них. Підпунктом 2 пункту "б" частини першої статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року встановлено що до делегованих повноважень виконавчих органів сільських селищних міських рад у сфері регулювання земельних відносин належить реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів що посвідчують право власності і право користування землею. Слід зазначити що до вказаних повноважень не належать повноваження з ведення державного земельного кадастру в тому числі державної реєстрації земельних ділянок. Згідно із пунктом 3 Прикінцевих положень Земельного кодексу України закони та інші нормативно-правові акти прийняті до набрання чинності цим Кодексом 1 січня 2002 року діють у частині що не суперечить цьому Кодексу.