ГН 2.2.6.-166-2009

ГН 2.2.6.-166-2009 Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА СПИСОК ОРІЄНТОВНИХ БЕЗПЕЧНИХ РІВНІВ ВПЛИВУ ОБРВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ Гігієнічний норматив ГН 2.2.6 - 166 - 2009 Київ - 2009 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА 2. Комунальна гігієна. 2.6. Атмосферне повітря та повітря закритих приміщень санітарна охорона повітря. "ОРІЄНТОВНО БЕЗПЕЧНІ РІВНІ ВПЛИВУ ОБРВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ" Гігієнічний норматив ГН 2.2.6. - 166 - 2009 Видання офіційне Київ - 2009 ПЕРЕДМОВА Гігієнічний норматив "Орієнтовно безпечні рівні впливу ОБРВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць" далі - ГН встановлює єдині показники значення гігієнічних нормативів ОБРВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. Зазначений ГН розроблений на підставі значень гігієнічних нормативів хімічних речовин затверджених постановами головного державного санітарного лікаря України від 19.04.2006 р. № 16 від 20.04.2006 р. № 17 від 03.11.2006 р. № 36 від 10.04.2007 р. №12 від 14.05.2007 р. № 14 від 06.02.2008 р. № 4 від 18.11.2008 р. № 16 від 05.12.2008р. № 18 від 01.07.2009 р. № 14 від 27.07.2009 р. № 18 від 26.10.2009 р. № 26. Значення ОБРВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць у зазначеному ГН обґрунтовані з додержанням вимог чинних методичних вказівок МВ 2.2.6.-111-2004 "Обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу ОБРВ хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" затверджених наказом МОЗ України від 07.10.2004 р. № 485; Список ОБРВ рекомендований до затвердження Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. ГН підготовлений авторським колективом фахівців у складі: Ситенко М.А. Омельчук С.А. - Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України 01601 м.Київ вул. М.Грушевського 7 ; Кравчук О.П. Вітер В.П. Коршун М.М. Тімошина Д.П. - Комітет з питань гігієнічного регламентування МО3 України 01033 м. Київ - 33 вул. Саксаганського 75 . Бабій В.Ф. Кондратенко О.Є. - ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМН України" 02660 м. Київ - 94 вул. Попудренка 50 . Видання офіційне c Міністерство охорони здоров'я України Державна санітарно-епідеміологічна служба Цей гігієнічний норматив не можє бути повністю або частково відтворений тиражований і поширений без дозволу Головного державного санітарного лікаря України МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Державна санітарно-епідеміологічна служба ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ вул.М.Грушевського 7 м. Київ 01601 тел. 044 200-07-92 E-mail: moz@moz.gov.ua web:http://www.moz.gov.ua код ЄДРПОУ 00012925 ПОСТАНОВА від 11 грудня 2009 року № 34 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Затвердити рекомендовані Комітетом з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров?я України гігієнічні нормативи хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць додається . 2. Визнати такими що втратили чинність постанови головного державного санітарного лікаря України від 19.04.2006 р. № 16 від 20.04.2006 р. № 17 від 03.11.2006 р. № 36 від 10.04.2007 р. №12 від 14.05.2007 р. № 14 від 06.02.2008 р. № 4 від 18.11.2008 р. № 16 від 05.12.2008р. № 18 від 01.07.2009 р. № 14 від 27.07.2009 р. № 18 від 26.10.2009 р. № 26. 3. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров?я України дану постанову довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби міністерств інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку. О.М. Біловол ЗАТВЕРДЖЕНО постанова Головного державного санітарного лікаря України від 11 грудня 2009 р. № 34 Список орієнтовних безпечних рівнів впливу ОБРВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць №№ п/п Назва речовини ОБРВ мг/м? * 1 2 3 1. Автоконсервант "Галіцил-1" розчин нафтопродуктів низьководного гудрону в уайт-спірит 0 1 2. Адамантан** 0 0075 3. Аденозин-5-трифосфорної кислоти динатрієва сіль 0 05 4. Аерозоль лакофарбових матеріалів лак БТ-577 емалі ПФ-115 й НЦ-5123 - суміш у рівних кількостях 0 1 5. Азафен 0 01 6. Азлоцилін 0 01 7. Азофарбник аніонний коричневий 5К 0 03 8. Азофарбник аніонний синій 0 03 9. Азофарбник кислотний оранжевий 0 03 10. Азофарбник кислотний синє-чорний 0 03 11. Азофарбник кислотний чорний 0 03 12. Азофарбник прямий чорний 2С 0 03 13. Азофарбник спирторозчинний оранжевий 2Ж 0 03 14. Азофоска суміш солей фосфату і нітрату амонію фосфату кальцію 0 02 15. Акриламід 0 005 16. Аланін 0 7 17. Аліламін 0 008 18. Алкілбензол на основі внутрішніх олефінів 0 01 19. Алкілбензосульфокислота з внутрішніх олефінів 0 04 20. Алкілброміди С10-С12 за бромистим ундецилом 0 02 21. Алкілдиметиламіни фракцій С10-С16 0 01 22. Алкілтриметиламоній хлорид 0 03 23. Алкілфеноли на ?-олефінах фракції С8-С10 неонол АФ-14 0 02 24. Алкілфеноли на основі тримерів неонол АФ-12 0 04 25. Алкілфосфати С12-С14 з спиртів алюмоорганічного синтезу 0 2 26. Алкілфосфати фракцій С12-С16 1 0 27. Алкілфосфати фракцій С10-C18 1 0 28. Альдегід глутаровий 0 03 29. Альдегід метилмеркаптопропіоновий 0 0001 30. Альдегід трихлороцтовий хлораль трихлоретаналь трихлорацетальдегід 0 01 31. Альдегід ?-гексилкоричний ?-N-гексилцинналь 0 1 32. Альдегід ?-ціанпропіоновий 0 15 33. Алюмінію нітрид у перерахунку на алюміній 0 01 34. Алюмінію стеарат у перерахунку на алюміній 0 001 35. Амброксолу гідрохлорид аерозоль 0 02 36. Амілаза 0 02 37. ?-Амілкоричний альдегід жасмінальдегід за бензальдегідом 0 04 38. Амілформіат 0 1 39. Аміни аліфатичні С10-С16 0 005 40. 3-Аміно-4-мeтокси-N-крезол крезидін 0 02 41. ? -Аміноантрахінон 1-аміноантрахінон антрахіноніламін 0 05 42. п-Амінобензойної кислоти диметиламіноетиловий ефір 0 06 43. 2- п-Амінобензолсульфамідо 4 6-диметилпіримідин /сульфодімезин/ 0 01 44. 2- Амінобензолсульфамідо тіазол /норсульфазол/ 0 01 45. 4-пapa-Амінобензолсульфамідо-2 6-диметилоксипіримідин сульфадиметоксин 0 004 46. п-Амінобензолсульфенамід стрептоцид 0 01 47. 2- п-Амінобензосульфамідо 5-етил-1 3 4-тіадіазол/етазол/ 0 01 48. м-Амінобензотрифторид ? ? ?-трифтор-м-толуїдин 0 01 49. 2-Аміно-2-дезокси-Д-глюкоза гідрохлорид П + -глюкозамін гідрохлорид 0 0005 50. 2-Аміно-1 9-дигідро-9-[ 2-гідроксіетокси метил]-6Н-пурін-6-ОН ацикловір 0 05 51. 4-Аміно-3 5-дихлортрихлорметил-піридин пентахлорамінопіколін 0 01 52. N- 2-Аміно-3 5-дібромбензил N-метилциклогексиламіну гідрохлорид бромгексин бісолвон брокин бромобенс паксіразол солвін флегамін фульпен А 0 2 53. п-Амінодіетиланілінсульфат N N-диметил-п-фенілендіамінсульфат 0 015 54. 2-амінофенол орто-амінофенол 2-гідроксианілін 1-аміно-2-оксибензол 0 01 55. N-b-Амідаетилпіперазин 0 01 56. 2-Аміно-4-метил-6-метокси-1 3 5-триазін триазін 0 02 57. 4-Аміно-6-метоксипіримідин 0 01 58. Амінопарафіни C12-C18 0 003 59. 2- Амінотіоксометил -ацетогідразид 0 1 60. о-Амінотолуол о-метиланілін 0 025 61. 4-Аміно-3 5 6-трихлор-2-трихлорметилпіридин гексахлорамінопіколін 0 015 62. п-Амінофенол 0 026 63. ?-Аміно-?-фенілмасляної кислоти гідрохлорид фенібут 0 02 64. Аміфурин суміш фурокумаринів: ізопімпінеліну бергаптену ксантотоксину 0 006 65. Амоксицилін тригідрат аерозоль 0 005 66. Амоній роданистий 0 05 67. Амоній щавлевокислий 0 03 68. Амонію гумат 0 15 69. Амонію карбонат 0 04 70. Амонію стеарат 0 02 71. Амонію хлорид 0 1 72. Ампіцилін натрієва сіль тригідрат 0 005 73. Анаприлін 0 003 74. Ангідрид борний 0 02 75. Ангідрид 1 8-дикарбонової кислоти нафталіну ангідрид нафталевий 0 015 76. Ангідрид пропіонової кислоти 0 015 77. п-Анізидин 0 008 78. 9 10- Антрахінон 0 02 79. Антрацен 0 01 80. Апатитовий концентрат з вмістом фосфору до 40% фтору - до 3% 0 1 81. Аргинін 1 2 82. L-Аспарагіназа 0 3 мкг/м? 83. Аспарагінова кислота 1 2 84. Аценафтен 0 07 85. п-Ацетамінофенол фенацетин 0 01 86. 2-Ацетиламіно-5-нітротіазол нітазол 0 01 87. Ацетиламінотіазол 0 01 88. Ацетиланізол 0 03 89. Ацетилбромід бромистий ацетил 0 005 90. Ацетилен 1 5 91. Ацетоацетанілід 0 01 92. Ацетонітрил ціанометан ціаністий метил 0 1 93. Ацетооцтовий ефір 1 0 94. ?-Ацетопропіловий ефір оцтової кислоти 0 04 95. Барвник органічний ріазолан червоний 2ж 0 003 96. Барій металічний 0 004 97. Барію гідроксид у перерахунку на барій 0 004 98. Барію оксид у перерахунку на барій 0 004 99. Барію пероксид у перерахунку на барій 0 01 100. Барію розчинні солі ацетат нітрат нітрит хлорид у перерахунку на барій 0 004 101. Барію стеарат у перерахунку на барій 0 003 102. Барію сульфат у перерахунку на барій 0 1 103. Барію тіосульфат у перерахунку на барій 0 05 104. Барію фторид у перерахунку на барій 0 002 105. Барію хлорид у перерахунку на барій 0 004 106. Бензамід бензойної кислоти амід 0 01 107. Бензантрон 0 003 108. Бензил хлористий хлорметилбензол 0 05 109. Бензил ціанистий фенілацетонітрил 0 01 110. 2-Бензилбензімідазолу гідрохлорид дибазол 0 01 111. N-Бензил-бета-хлорпропіонамід хлоракон 0 02 112. N-Бензиліденциклогексиламін інгібітор корозії ВНХ-л-49 0 05 113. 5-Бензил-фурил-3-метиловий ефір- 1R -трансхризантемової кислоти /біоресметрин/ 0 06 114. Бензин неетильований синтетичний А-76 з вуглеводнів коксохімічного виробництва 0 3 115. Бензинових двигунів внутрішнього згорання відпрацьовані гази у перерахунку на оксид вуглецю 0 1 116. Бензоїл хлористий 0 04 117. п-Бензоїламіносаліцилат кальцію бепаск 0 04 118. 3-Бензоїл-оксихінуклідину гідрохлорид оксилідін 0 005 119. N-Бензоїл-N- 4-фтор-3-хлорфеніл-DL -аланіну ізопропіловий ефір барнон 0 01 120. Бензолсульфокислота 0 6 121. Бензолсульфохлорид 0 005 122. Бензотриазол азимідобензол інгібітор БТА 0 01 123. Бензотрихлорид а-трихлортолуол 0 01 124. Берилій та його сполуки у перерахунку на берилій 0 00001 125. Білково-мінеральна домішка БМД 0 0001 126. Біостимулятор з гідролізного лігніну 2 0 127. Біс/ 3 5-ди-трет-бутил-4-гідрокси-феніл етоксикарбонілетил/ сульфід /фенозан-30/ 0 1 128. Болєтин 0 5 129. Бор аморфний 0 01 130. Бора нітрид 0 02 131. Борогліцерин 0 05 132. 1-Бромадамантан 0 0075 133. п-Броманізол 0 12 134. п-Броманілін 0 03 135. Бромацетогуанамін 0 002 136. З-Бромбензальдегід 0 01 137. п-Бромбензальдегід 0 05 138. Бромбензантрон 0 003 139. Бромистий етил брометан етилбромід 0 05 140. Бромистий метил 0 2 141. N- ?-Бромізовалеріаніл сечовина /бромізовал/ 0 02 142. Бромкамфора 0 05 143. N N-біс 3-Бромпропіоніо - N N- диспіротрипіперазинію дихлорид /спіробромін/ 0 05 144. м-Бромтолуол 0 08 145. о-Бромтолуол 0 09 146. п-Бромтолуол 0 13 147. 1-Бромундекан ундецил бромистий 0 03 148. 1 4-Бутандіол 0 1 149. 1 4-Бутандіолу дигліцидиловий ефір 0 07 150. 2 3-Бутандіон діацетил 0 1 151. Бутиламін 0 07 152. 4-Бутиланілін 0 04 153. Бутилбензилфталат-90 0 01 154. 1-Бутилбігуанідину гідрохлорид глібутід 0 003 155. 4-Бутил-1 2-дифенілпіперазолідин-3 5-діон бутадіон 0 003 156. Бутилмеркаптан 3?10-4 157. Бутилнітрит 0 01 158. Бутиловий ефір масляної кислоти бутилбутірат 0 05 159. Бутиловий ефір пропіонової кислоти бутилпропіонат 0 5 160. 1 -Бутил-2 4 6-триметилпіролідинкарбоксаніліду гідрохлорид бумекаїн гідрохлорид піромекаїн 0 005 161. м-Бутилфенол 0 01 162. о-Бутилфенол 0 015 163. п-Бутилфенол 0 01 164. 1 4-Бутиндіол 0 15 165. Валін 0 7 166. Вінілацетилен бутепін моновінілацетилен 2 0 167. Вініл хлористий 0 005 168. Вінілбутиловий ефір пари 0 1 169. Вініліден хлорид 0 2 170. Вінілнорборнен 5-вінілбіцикло 2 2 1 гептен-2 0 01 171. 2-Вінілпіридин вінілазин 0 01 172. N-вініл-2-піролідол N-вініл-4-бутанлактам N-вініл-2-піролідінон 0 03 173. о-Вінілтолуол 0 014 174. Вінілтриетоксисилан 0 1 175. Вінілтриметилсилан 0 01 176. Вінілтриметоксисилан 0 1 177. Вінілтрихлорсилан 0 05 178. Вінілциклогексан циклогексиетилен 0 03 179. 1-Вініл циклогексен-1 0 03 180. 1-Вініл циклогексен-3 0 03 181. Вісмуту германат у перерахунку на вісмут 0 05 182. Вісмуту нітрат у перерахунку на вісмут 0 005 183. Вітамін В12 кормовий - за білком 0 001 184. Вітамін В12 кормовий - за вітаміном Вітатетрин за тетрацикліном 0 00002 185. Водню перекис 0 02 186. Вольфраму карбід 0 07 187. Вуглецю сіркооксид 0 1 188. Вулканізаційні гази шинного виробництва за амінами 0 002 189. Гадолінію силікат у перерахунку на гадоліній 0 02 190. Галантамін нівалін 0 0005 191. Гас 1 2 192. Гексавінілдісилоксан 0 1 193. Гексаметилдісилазан 0 01 194. 1 6-Гексаметилен-біс-диметиламін 0 005 195. Гексаметилендіамін оцтовокислий 0 001 196. Гексаметилентетрамін уротропін 0 03 197. Гексаметилциклотрисилазан 0 01 198. 1 2 3 5-цис-4 6-гексаоксициклогексан мезоінозит 0 1 199. Гексафторпропілен 0 05 200. Гексафторпропілену оксид 0 03 201. Гексахлорбензол 0 013 202. Гексахлор-м-ксилол 0 04 203. Гексахлор-п-ксилол 0 1 204. Гексахлорциклопентадієн 0 001 205. Гексиленгліколь 2 4-пентадіол-2-метил 0 1 206. 6 12-Гемікеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклін гемікеталь окситетрацикліну 0 04 207. Гентаміцину сульфат 0 005 208. Геовет за тетрацикліном 0 01 209. Гептанова фракція Нефрас К 94/99 1 5 210. Гетінакс 0 1 211. Гідразин гідрат 0 001 212. Гідроаерозоль зворотної води з високим вмістом солей до 1 2 г/л на основі очищених міських і виробничих стічних вод які містять переважно органічні сполуки що легко окислюються з температурою кипіння до 150°С і невелику кількість органічних сполук що не окислюються виробництво емульсійних дивініл-стирольних дивінілметилстирольних каучуків /застосований інгібітор корозії - інгібітор "4К-ЛІНГО"/ 0 01 мл/м? 10 мг/м? 213. Гідроаерозоль зворотної води з низьким солевмістом на основі очищених міських стічних вод застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор 0 02 мл/м? 20 мг/м? 214. Гідроаерозоль зворотної води з підвищеним солевмістом до 6 0 г/л на основі очищених міських стічних вод застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор 0 01 мл/м? 10 мг/м? 215. Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод які містять органічні сполуки що важко окислюються з температурою кипіння до 200 °С виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації: дивінілу і ізопрену з ізопентану /застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор/ 0 01 мл/м? 10 мг/м? 216. Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених стічних вод виробництва антибіотиків 0 008мл/м? 8мг/м? 217. Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод які містять органічні сполуки що не окислюються з температурою кипіння вище 200 °С виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації дивінілу ізопрену з ізопентану ізопрену з формальдегіду та ізобутилену /застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор/ 0 004 мл/м? 4мг/м? 218. Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод які містять невелику кількість органічних сполук що важко окислюються з температурою кипіння до 200°С виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації СКД і дивінілу /застосований інгібітор корозії - інгібітор "4К-ЛІГНО"/ 0 01 мл/м? 10 мг/м? 219. Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням інгібітора 4КХ-ЛІГНО-Ф дозування в зворотній воді: лігносульфата натрію-20 0 мг/л ОЗДФ -10 0 мг/л цинка 2+ - 2 5 мг/л 0 07 мл/м? 70 мг/м? 220. Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням хром- цинкфосфатного інгібітора корозії дозування в зворотній воді: хром 6+ - до 1 7 мг/л цинк 2+ - до 2 0 мг/л 0 05 мл/м? 50 мг/м? 221. 2-Гідро-2-перфторметилперфторпропан октафторпентадієн хладон-329 0 01 222. Гістидін 0 05 223. Гліцидилметакрилат 0 05 224. Гліцин 0 7 225. Глюкоза 0 1 226. Глютарова кислота 1 2 227. Гранату алюмоітрієвого шихта за ітрієм . 0 02 228. Гризеофульвін 0 002 229. Грунт MC-MIOZINC HS GKV пари за ксилолом 0 2 230. Дезінфекційний засіб ОБП 1050 аерозоль 0 1 231. Декабромдифінілоксид пербром-дифінілоксид пербромдифініловий ефір 0 03 232. Дефедрин 0 002 233. Ди алкілфенілполігліколь фосфіт /біс-фосфіт/ 0 08 234. N N-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацикліну дибіоміцин 0 006 235. Диборан 0 005 236. Диборид магнію 0 02 237. Диборид титану 0 02 238. Диборид титану-хрому 0 02 239. Дибромбензантрон 0 003 240. м-Дибромбензол 0 13 241. о-Дибромбензол 0 13 242. 2 3-Дибромпропанол 2 3-дибромпропіоновий спирт 0 002 243. 2 3-Дибромпропілфосфат 0 002 244. 2.4-Дибромфенол 0 09 245. 2 6-Дибромфенол 0 06 246. Дибутиладіпінат 0 05 247. Дибутилмалеат 0 2 248. Дибутиловий ефір 0 1 249. Дибутилфталат 0 1 250. Ди-втор-октилсебацинат 0 1 251. Дигексиладіпінат 0 1 252. Дигексилфталат 0 01 253. Дигексилфталат ДАФ-6 складний ефір спирту фталевої кислоти 0 01 254. 1 3-Дигідробензол резорцин 0 015 255. Дигідроліналоол 0 005 256. 1 2-Дигідрооксибензол пірокатехін 0 007 257. Дигідрострептоміцину парааміносаліцилова сіль пасоміцин 0 005 258. Диетиланілін 0 1 259. Диізододецилфталат 0 03 260. Диізопропіламін 0 03 261. Диізопропіловий ефір ізопропіловий ефір 0 4 262. Диізопропілтіофосфат амонію 0 08 263. 0 0-Диізопропілфосфіт 0 04 264. Диметиламінна сіль 3 6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти діанат 0 015 265. 4-Диметиламіно-1 4 4а 5 5а 6 11 12-октагідро-3 5 10 12 12а-пентагідрокси-6-метилен 1 11 -діоксинафтацен-2-карбоксаміду гідрохлорид метациклін 0 01 266. 4-Диметиламіно-1 4 4а 5 5а 6 11 12а-октагідро-3 5 10 12 12а-пентагідрокси-6-альфа-метил-1 11-діоксонафтацен-альфакар-боксаміду гідрохлориду геміетаноляту гемігідрат діоксициклін 0 01 267. п-Діметиламінобензальдегід 0 03 268. ?-Диметиламіноетиловнй ефір бензгідролу гідрохлорид димедрол 0 0005 269. ?- 3-Диметиламінометиленіміно-2 4 6-трийод-феніл пропіонової кислоти натрієва сіль /білімін/ 0 02 270. 4-Диметиламіно-5-нітро-2-метокси-N 2-діетиламіноетил бензамід гідрохлорид /диметилпрамід/ 0 01 271. 3- 3-Диметиламінопропіламіно пропіламіду оксиамінооцтової кислоти дигідрохлорид /дамоксим/ 0 005 272. ?-Диметиламінопропіонітрил 0 1 273. Диметилбензиламін 0 03 274. 2 6-Диметилгептанон-2 диізобутилкетон 0 05 275. N N-Диметилгліцингідрохлорид 0 05 276. 2 6-Диметил-3 5-дикарбоетокси- 1 4-дигідропіридин дилудін 0 5 277. 2 6-Диметил-3 5-диметилоксикарбоніл-4- 2-дифгорметоксифеніл -1 4-дигідро-піридин /форідон/ 0 02 278. 2 6-Диметил-3 5-диметоксикарбоніл-4- 0-нітрофеніл -1 4-дигідропіридин /фенігідін корінфар/ 0 005 279. Диметилдитіокарбамат кальцію 0 03 280. Диметилдихлорсилан 0 03 281. Диметилкетазин ацетоназин 0 002 282. 1 3-Диметилксантин теофілін 0 004 283. Диметиловий ефір 0 2 284. Диметиловий ефір сірчаної кислоти диметилсульфат 0 005 285. 3 7-Диметилоктен-6-ол-1 цитронелоп 0 05 286. 2 2-Диметилолпропандіол пентаерітрит 0 04 287. 1 4-Диметилпіперазин 0 001 288. 2 5-Диметилпіразин 0 02 289. 1 3-Диметилпропандіамін 0 1 290. Диметилпропілентриамін 0 08 291. Диметилсебацинат 0 1 292. Диметилсульфоксид 0 1 293. N N-Диметил-2 4 6-триброманілін 0 01 294. Диметилциклобутан димер алену 0 07 295. 5 5-Диметіогідантоїн 0 1 296. Диметкарб /диметпромід-40% сидноларб-2% молочний цукор-40%; крохмаль-17%; стеарат магнію-1%/ 0 007 297. Ди-н-бутиламін 0 06 298. Динітроанілін 0 004 299. м-Динітробензол 0 01 300. о-Динітробензол 0 01 301. п-Динітробензол 0 01 302. Динітродіетиленгліколь 0 01 303. 2 4-Динітро-о-крезол 0 002 304. 2 4-Динітротолуол 0 004 305. Динітрофенол 0 004 306. Динітрохлорбензол 0 002 307. Ди-н-пропіламін 0 02 308. Дипропілацеталь пропаналю 0 35 309. Диспергатор НФ суміш натрієвих солей динафтилметансульфокислот і динафтил-метандисульфокислот 0 02 310. 6- 2' 4'-Дитретамілфенокси бутиламід 1-окси-4- 1"-окси-3" 6-дисульфо-8-ацетиламіно-2-нафтозо -4-фенокси 2-нафтойної кислоти /компонента 616 М/ 0 1 311. ?- 2 4-Дитретамілфенокси бутил-амід-Т-окси-2-нафтойної кислоти /компонента голуба ЗГ-97/ 0 1 312. 2 4-Дитретамілфеноксимасляної кислоти хлорангідрид 0 02 313. 2 4-Дитретамілфенол 0 05 314. Дифеніламін 0 07 315. Дифенілдихлорсилан 0 01 316. 4 4-Дифенілметандиізоціанат 0 02 317. Дифенілметандиізоціанат 0 001 318. 2 5-Дифенілоксазол 0 02 319. Дифенілоксид феноксибензол дифеніловий ефір 0 03 320. Дифенілолпропан бісфенол А діан 0 04 321. Дифенілолпропан оксипропільований 0 05 322. Дифенілсульфід 0 05 323. 1 1 -Дифторетан фреон-152 8 0 324. Дихлорангідрид терефталевої кислоти 0 004 325. Дихлоранілін 0 01 326. Дихлорацетанілід 0 02 327. м-Дихлорбензол 0 03 328. о-Дихлорбензол 0 03 329. п-Дихлорбензол 0 035 330. 1 3-Дихлорбутадіен 0 005 331. 1 4-Дихлорбутен-2 0 005 332. 3 4-Дихлорбутен-1 0 02 333. 1 3-Дихлор-5 5-димегідантоїн дихлорантин 0 005 334. Дихлординікотинамід заліза ферамід 0 1 335. 2 6-Дихлордифеніламін 0 03 336. 1 2-Дихлор-1 1-дифторетан фреон 132-В 5 0 337. ? ?Дихлордіетиловий ефір хлорекс 0 02 338. 3 4-Дихлорнітробензол 0 004 339. Дихлорсилан 0 03 340. 2 4-Дихлортолуол 0 1 341. Дихлорфенол 0 012 342. Дициклобутиліден 0 07 343. Дициклогексиламін 0 03 344. Дициклопентадієни 0 01 345. Диціандіамід ціаногуанідин 0 1 346. 1 4-Діазобіцикло-2 2 2-октан триетилендіамін ДАБКО 0 01 347. Діаліламін 0 01 348. Діалілфталат діаліловий ефір фталевої кислоти 0 01 349. Діалкіладипінат-810 ефіри адипінової кислоти і спиртів C8-С10 0 1 350. Діалкілфталат-810 складний ефір о-фталевої кислоти і спиртів фракцій C8-С10 0 03 351. 1 -4-Діамінодифенілметан 0 01 352. Діамінодифеніловий ефір 0 05 353. Діангідрид 1 4 5 8-нафталін-тетракарбонової кислоти мономер 0 01 354. Діацетатдибромнеопентилгліколь 0 03 355. Діацетаттриетиленгліколь 0 1 356. Діацетен-2-кетоґулонової кислоти гідрат 0 1 357. Діацетилен 1 5 358. Діепоксид кристалічний ФОУ-8 0 4 359. Діетаноламін 2 2-діоксиетиламін 2 2-імідоетанол 0 05 360. 2- Діетиламіно етиламід параамінобензойної кислоти гідрохлорид /амідопрокаїн прокаїнамід новокаїнамід/ 0 03 361. Діетиламінометилтриоксисилан 0 1 362. ?-Діетиламіно-2 4 6-триметил-ацетанілід гідрохлорид тримекаїн 0 01 363. Діетиламонію 2 5-діокси-бензолсульфонат етамзилат 0 025 364. Діетилбензол 0 005 365. Діетил-2-бензтіазолсульфенамід сульфенамід БТ 0 1 366. Діетилдихлорсилан 0 03 367. Діетиленамідоксид тетрагідро-1 4-оксазин морфолін 0 01 368. Діетилендіамін піперазин 0 01 369. Діетилетаноламін 0 04 370. 1 -Діетил карбамоіл-4-метилпіперазин дитразин основа 0 05 371. Діетиловий ефір малеїнової кислоти 0 03 372. N N-Діетил-С6-С8алкілоксамат оксамат 0 06 373. Діетилтолуамід діетиламіди о м п-толуілових кислот 0 03 374. Діетилфталат 0 01 375. 1 3-4-діетоксибензиліден -6 7-діетокси-1 2 3 4-тетрагідроізохінолін гідрохлорид Но-шпa дротаверину гідрохлорид 0 01 376. п-Діоксибензол гідрохінон 0 02 377. 2 5-Діоксибензолсульфонат кальцію 0 02 378. 3 6-Діоксифлуоран флуоресцеїн 0 006 379. Діоктилфталат 0 02 380. Добавка змазочна "Екос-Б-3" 0 1 381. Добавка прискорювач МС А 25 пари 0 01 382. Добавка прискорювач PURQuik r пари 0 01 383. н-Додекатетраєн-2 4 6 10 0 01 384. Доксициклін тозилат 0 01 385. Дріжджі кормові порошкоподібні 0 01 386. Дроперидол 0 005 387. Екстракт стероїдних сапонінів Юки Шидігера аерозоль 0 1 388. Електрокорунд нормальний ЕН аерозоль 0 15 389. Емульсол склад: вода-97 6% нітрит натрію-0 2% сода кальцинована-0 2% масло мінеральне-2% 0 05 390. Епоксидний цинкувмісний грунт нормацинк СЕ-бар'єр аерозоль за оксидом цинку у перерахунку на цинк за ксилолом 0 05 0 2 391. Ергокальциферол вітамін Д2 0 1 392. Ергокальциферолу 3 5-динітробензоат 0 01 393. Ергостатрієн-5-7-22-ол-3 ергостерин 0 1 394. Ерготаміну тартрат гінекорн секотамін фемергін ерготартрат 0 01 395. Ескорець 1102 пил смоли 0 1 396. Етан 65 0 397. Етантіол етилмеркаптан 3х10-5 398. Етацизин/2-карбоксиаміно-10- 3-діетиламінопропіоніл -фенотіазину хлоргідрат 0 01 399. 5-Етил-2-аміно-1 3 4-тіадіазол 0 04 400. Етилбензиланілін 0 01 401. N-Етилгексеналь ?-пропіл-?-етилакролеїн 0 05 402. 2-Етилгексилацетат 0 1 403. 2-етилгексил нітрат аерозоль 0 1 404. Етилдихлорсилан 0 01 405. о-Етил-дихлортіофосфат дихлорангідрид 0 01 406. о-Етил-2 4-дихлорфеніл-хлор-тіофосфат хлорангідрид 0 02 407. Етиленгліколь етандіол 1 0 408. Етилендіамін 0 03 409. Етилену діоксид діоксан 0 07 410. 1 1 -Етилендіамін N-[2-[[5-[ димеламіно метил]-2-фураніл]метил]тіо]етил-N -метил-2-нітро-моногідрохлорид синоніми: 1 1-етилендіаміну гідрохлорид ранітидин зонтаг пепторан сострил раніплекс ранісан 0 01 411. Етиленхлоргідрин 0 01 412. Етиліденнорборнен 5-етиліденбіцикло-2 2 1 -гептен-2 0 01 413. 2-Етилкапронової кислоти натрієва сіль 0 05 414. 2-Етил-6-метил-оксипіридин гідрохлорид емоксипін 0 03 415. N-Етилморфолін 4-етилпергідро-1 4-оксазин 0 05 416. Етиловий ефір масляної кислоти етилбутират 0 05 417. Етиловий ефір монохлороцтової кислоти етилхлорацетат 0 01 418. Етиловий ефір пропіонової кислоти етилпропіонат 0 1 419. Етил-о-фенілхлортіофосфат 0 01 420. О-Етил-N- п-сульфофеніл тіокарбамат натрію флотореагент МФТК-Е 0 85 421. Етилстирол 0 05 422. м-Етилтолуол 0 03 423. о-Етилтолуол 0 03 424. Етилтрихлорсилан 0 005 425. 1-етил-6-фтор-1 4-дигідро-4-оксо-7- 1-піперазиніл -3-хінолін карбонової кислоти у виді гідрохлориду норфлоксацин 0 03 426. Етинілвінілбутиловий ефір 0 01 427. Е - RS -1-етиніл-2-метилпент-2-єніл- 1RS -цис транс-2 2-диметил-3- 2-метилпроп-1єніл циклопропан карбоксилат емпентрин вапортрин аерозоль 0 1 428. 2-Етоксиетанол етилцелозольв етиловий ефір етиленгліколю 0 7 429. 2-Етоксиетилацетат целозольвацетат 1 0 430. Етоксилати вторинних спиртів С13-С17 неонол 2В 1317-12 0 02 431. Етоксилати первинних спиртів С12-С15 з спиртів оксосинтезу і гідрооксидату /неонол П 1215-12/ 0 02 432. Еуфілін 0 015 433. Ефір 3 5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і пентаеритриту фенозан 23 0 1 434. Ефір 3 5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і діетиленгліколю фенозан 28 0 1 435. Жарильок С101 суміш: монобензилтолуол-75% дибензилтолуол- 25% епоксидна добавка 0 02 436. Заліза гліцерофосфат 0 04 437. Заліза нітрат за залізом 0 004 438. Заліза пентакарбоніл 0 001 439. Заліза стеарат у перерахунку на залізо 0 004 440. Заліза сульфіт основний /за залізом/ 0 05 441. Заліза фероціанід /берлінська блакить фероцин/ 0 04 442. Замаслювач БВ 0 05 443. Замаслювач Синтокс-12 0 05 444. Замаслювач Синтокс 20м 0 05 445. Замаслювач Тепрем-6 0 05 446. Замаслювачі: П-22 М-11 Н-1 0 05 447. Зола лушпиння соняшнику 0 3 448. Ідантрон кубовий синій О пігмент синій антрахіноновий 0 05 449. Ізоамілацетат 0 2 450. Ізоамінопарафіни 0 03 451. Ізоамінопарафінів хлоргідрат 0 1 452. Ізоборнеол 1 4 453. Ізобутан 2-метилпропан 1 5 454. Ізобутилбензол 0 2 455. Ізобутилізобутират 0 15 456. Ізобутилмалонової кислоти діетиловий ефір 0 02 457. 2- п-Ізобутилфеніл -пропіонова кислота /ібупрофен/ 0 01 458. Ізокапронової кислоти хлорангідрид 0 005 459. Ізолейцин лейцин 0 7 460. Ізометіоліонон іралій 0 05 461. Ізопропіл хлористий 2-хлорпропан 0 05 462. Ізопропіламін 0 01 463. 2-Ізопропіл-4-гідрокси-6-метилпіримідин оксипіримідин 0 1 464. Ізопропілметакарборан за бором 0 02 465. 2-ізопропіл-5-метилфенол тімол 0 02 466. Ізопропілнітрат 0 05 467. Ізопропіловий ефір оцтової кислоти ізопропілацетат 0 1 468. N-Ізопропіл-N'-феніл-п-фенілендіамін діафен ФП 0 02 469. Імід о-сульфобензойної кислоти сахарин 0 02 470. Інгібітор корозії "Нефтехим-1" талове масло-32% гас-20% поліетиленполіаміди-8% стабільний каталізатор -10% 0 5 471. Інгібітор корозії ВНХ-1 1 5 472. Інгібітор корозії ВНХ-5 2 0 473. Інгібітор корозії ВНХ-Л-20 ТУ-6-02-7-140-80 1 0 474. Інгібітор корозії ІФХАН-25 0 4 475. Інгібітор корозії ІФХАН-29 1 2 476. Інгібітор корозії ІФХАН-31-1 0 08 477. Інгібітор корозії ІФХАН-31-2 0 12 478. Інгібітор корозії ІФХАН-31 -3 0 05 479. Інгібітор корозії КЛОЕ-15 ТУ-6-О6-32-293-79 8 0 480. Інгібітор корозії ЛНХ-В-1 1 1 0 481. Інгібітор корозії ЛНХ-В-1 9 0 1 482. Інгібітор корозії М-1 ТУ-6-02-1 132-78 0 8 483. Інгібітор корозії СНПХ1002"Б" 0 02 484. Інгібітор корозії СНПХ1003 0 02 485. Інгібітор корозії СНПХ6011"Б" 0 15 486. Інгібітор корозії СНПХ6301"З" 0 2 487. Інгібітор корозії ТАФ 0 02 488. Інгібітор корозії ФАН натрієва сіль фенілантранілової кислоти 0 12 489. Інгібітори корозії: СНПХ-6302"А" СНПХ-6302"Б" СНПХ-6301"А" за ізопропіловим спиртом 0 2 490. ?-Іонон 0 01 491. Іргафос-128 0 5 492. Ітрію оксид у перерахунку на ітрій 0 02 493. Йодбензол 0 02 494. Йодоформ 0 04 495. Йодпірон йодінол у перерахунку на йод 0 04 496. Кадмію стеарат у перерахунку на кадмій 0 0003 497. Каїніт природний 0 5 498. Калієва сіль метил-2-етоксикар-бонілвініл-Д- - амінофенілоцтової кислоти ДК-С-фенілгліцин 0 05 499. Калій сірчанокислий кислий 0 04 500. Калій-натрій виннокислий сегнетова сіль 0 3 501. Калій азотнокислий калію нітрат калієва селітра 0 05 502. Калію алюмінію сульфат 0 05 503. Калію ацетат 0 1 504. Калію бромід у перерахунку на бром 0 2 505. Калію йодат калій йодноватокислий 0 01 506. Калію йодид у перерахунку на йод 0 03 507. Калію пероксоборат 0 04 508. Калію пірофосфат 0 07 509. Калію стеарат у перерахунку на калій 0 006 510. Калію хлорат бертолетова сіль 0 05 511. Калію хлорид 0 1 512. Кальцію азотнокислого кальцію нітрату кальцієвої селітри норвезької селітри аерозоль 0 1 513. Кальцію гіпохлорид 0 1 514. Кальцію гліцерофосфат 0 25 515. Кальцію глюконат 0 25 516. Кальцій 2 5-діоксибензолсульфонат кальцію добезилат 0 025 517. Кальцію карбід 0 3 518. Кальцію лактат 0 25 519. Кальцію пантотенат вітамін В3 0 05 520. Кальцію стеарат у перерахунку на кальцій 0 02 521. Кальцію сульфат дигідрат кальцій сірчанокислий гіпс алебастр 0 05 522. Кальцію фосфат 0 05 523. Камфен 2 4 524. Камфора синтетична ГОСТ 1 123-72 1 0 525. Каніфолі глицериновий ефір 0 1 526. Каніфоль талова ГОСТ 14201-74 0 5 527. Капрозоль коричневий 4К суміш цис- і трансізомерів діетокси-біс-бензімідазо- 2 1 6 2' 1`-лямбда 2бензо I m n 3 8-фенатрамен-8 16-діонів 0 05 528. ?-Капролактон 0 05 529. Карбоксибензилпеніциліну динатрієва сіль карбеніцилін 0 0025 530. Карбоксиметилцелюлоза 0 15 531. Карбоксиметилцелюлози натрієва сіль 0 1 532. Карбоксиполіметилен 0 1 533. Карболігносульфонат пековий таловий пек-43%; лігносульфонати-42%; натр їдкий-5%; карбо-ксиметилцелюлози натрієва сіль-10% 0 2 534. Карпатол-3 0 5 535. Каучук СКТІІ пил 0 5 536. Кислота адипінова 0 05 537. Кислота 2-амінобензойна кислота орто-амінобензойна кислота антранілова 0 03 538. Кислота 2-аміноетансульфонова тауфон 0 1 539. Кислота 2-аміноетилсірчана 0 02 540. Кислота амінокапронова 0 01 541. Кислота 4-аміно-3 5 6-три-хлорпіколінова 0 1 542. Кислота 7-аміноцефалоспоранова 0 005 543. Кислота аскорбінова вітамін С 0 5 544. Кислота бензойна 0 03 545. Кислота борофтористоводнева 0 01 546. Кислота 0-бромбензойна 0 1 547. Кислота глутамінова 0 1 548. Кислота Д - -?-амінофенілоцтова 0 06 549. Кислота 3 5-динітробензойна 0 03 550. Кислота дихлоретанова дихлороцтова 0 4 551. Кислота ізовалеріанова 0 3 552. Кислота ізокапронова 0 01 553. Кислота ізомасляна 0 03 554. Кислота ізонікотинова 0 01 555. Кислота ізофталева кислота 1 3-дикарбонова 0 01 556. Кислота кротонова 0 02 557. Кислота лимонна 0 3 558. Кислота малеїнова цис-1 2-етилендикарбонова 0 01 559. Кислота м-бромбензойна 0 06 560. Кислота мета-титанова 0 5 561. Кислота молочна 0 1 562. Кислота монохлороцтова 0 02 563. Кислота нітрилотриметиленфосфонова 0 03 564. Кислота оксиетилідендифосфонова 0 04 565. Кислота олеїнова 0 1 566. Кислота оротова вітамін В 13 0 02 567. Кислота о-фосфорна 0 02 568. Кислота п-амінометилбензойна амбен 0 05 569. Кислота параамінобензойна 0 03 570. Кислота п-бромбензойна 0 04 571. Кислота перфторенантова 1 0 572. Кислота п-нітробензойна 0 03 573. Кислота саліцилова 0 01 574. Кислота сульфамінова 0 05 575. Кислота тіооцтова 0 02 576. Кислота тримелітова 1.2 4-Трикарбоксибензол 0 008 577. Кислота фенілмалонова 0 1 578. Кислота фенілундеканова 0 02 579. Кислота феноксиоцтова 0 02 580. Кислота о-хлорбензойна 0 06 581. Кислота щавлева 0 015 582. Кислота ?-бромізовалеріанова 0 3 583. Кислота ?-хлорпропіонова 0 03 584. Кислота ? ?-дихлорпропіонова 0 03 585. Кислота ?-амінопеніциланова 0 001 586. Кислота ?-хлормолочна 0 01 587. Кислота ?- 2 4-дитретамілфенокси масляна 0 04 588. Кислоти бензойної метиловий ефір метилбензоат 0 003 589. Кислоти винні 0 3 590. Кислоти жирні синтетичні фракцій С10-С16 0 1 591. Кислоти жирні талові 0 5 592. Клей ВК-9 за ацетальдегідом 0 01 593. Клей укріплений ТУ-81-05-105-72 1 0 594. Кобальту карбонат у перерахунку на кобальт 0 003 595. Кобальту хлорид 0 001 596. Кокарбоксилази гідрохлорид 0 003 597. Композиційний матеріал БТХ-15 0 02 598. Конденсована сульфітно-спиртова барда КССБ-2 1 0 599. Консервоваційна суміш "ВРПА" основа: шлам присадки С-150 гашене вапно кубовий залишок СЖК бензин і ін. 0 05 600. м-Крезол 0 02 601. о- Крезол 0 028 602. п-Крезол 0 02 603. Кремній чотирьоххлористий 0 2 604. Кремнію діоксид аморфний Аеросил-175 0 02 605. Ксероформ трибромфенолят вісмуту основний з оксидом вісмуту у перерахунку на вісмут 0 01 606. 2 3-Ксилідин 0 012 607. 2 4-Ксилідин 0 012 608. 2 5-Ксилідин 0 012 609. 3 4-Ксилідин 0 01 610. Кубові залишки виробництва бутилових спиртів 0 1 611. Лак УР-231 за ксилолом 0 2 612. Лактон-БТ водний розчин алкіл-сульфосукцинатів триетанол аміну ПАР "Лактон" 0 02 613. Лантану оксид 0 06 614. Лантану ортоалюмінат кальцію метатитанат алюмінат лантану - титанат кальцію 0 05 615. Латекс СКС-30 ШР за стиролом 0 04 616. Левоміцетин 0 01 617. Леворин 0 01 618. Леткі продукти 25% розчину метил-орто-форміату в метанолі за метил-форміатом 0 04 619. Лікарський препарат бромід 1?-фенілетил -4- 4' диметиламінобензил-іденаміно 1 2 4 триазолія кардіотрил пил 0 001 620. Лігниновий перетворювач іржі у перерахунку на фосфорну кислоту 0 02 621. Лігносульфонат технічний модифікований гранульований на сірчанокислому натрії ЛСТМ-Г 0 1 622. Лізин 0 7 623. Лінкоміцин 0 01 624. Лінолілацетат 0 1 625. Літію карбонат у перерахунку на літій 0 005 626. Літію фторид 0 01 627. Літію хлорид 0 02 628. Лоратадин аерозоль 0 001 629. Люмінофор КТЦ-626-1 за ітрієм 0 02 630. Магнію поліборид 0 02 631. Магнію хлорид хлористий магній 0 1 632. Малеїнової кислоти натрієва сіль натрій малеїновокислий 3-х водний 0 01 633. Малонової кислоти діетиловий ефір малоновий ефір 0 1 634. Маніт 0 05 635. Марганцю стеарат у перерахунку на марганець 0 005 636. Масло геранієве гераніол 0 002 637. Масло мінеральне нафтове веретенне машинне циліндрове і ін. 0 05 638. Масло соснове флотаційне МСФ-ГОСТ 6792-74 1 0 639. Масло талове легке 0 5 640. Масло талове листвяне 0 5 641. Мастика У9М за етилацетатом 0 1 642. Мастила "Дитор" "Ринол" "Фарина" за олією мінеральною 0 05 643. Мастила технологічні: Зимол Літас Літол-24 Трансол-100 Трансол-200 Укрінол-212 Уніол Шрус-4 Северянка 0 05 644. Мастило "Вутол" за пропінолом 0 02 645. Мастило "Ігнол" за хлором 0 03 646. Мастило "Літвол" основа: нафтенове масло петролатум поліізобутилен і ін. 0 05 647. Мастило Алюмол 0 05 648. Мастило Геол-1 0 05 649. Мастило ЛКС текстильне металургійне 0 05 650. Мастило Полімол Ф 0 05 651. Мастило Укрінол-214 1 0 652. Мастило Укрінол-215 0 05 653. Мастило Укрінол 211-М 0 05 654. Мастильно-охолоджуюча рідина "Авітол" за синтанолом 0 01 655. Мастильно-охолоджуюча рідина "Авітол-2" основа: масло рапсове масло індустріальне триетаноламін гідроксид калію неіоногенний емульгатор 0 04 656. Мастильно-охолоджуюча рідина "Аквол-18" за триетаноламіном 0 04 657. Мастильно-охолоджуюча рідина "Аквол-2М" основа: індустріальне масло з сіркою Укрінол-216 калієвотриетаноламінове мило хлорпарафін і ін. 0 04 658. Мастильно-охолоджуюча рідина "Версал" основа: масло індустріальне продукти взаємодії СЖК з триетаноламіном триетаноламін і ін. 0 04 659. Мастильно-охолоджуюча рідина "Галол-2" основа: масло індустріальне технологічне мастило "Укрінол-216" триетаноламін і ін. 0 04 660. Мастильно-охолоджуюча рідина "Магнітол" основа: масло індустріальне триетаноламін кислота масляна масло талове і ін. 0 04 661. Мастильно-охолоджуюча рідина "Мирол" основа: продукт взаємодії триетаноламіну з СЖК триетаноламін мінеральне масло і ін. 0 04 662. Мастильно-охолоджуюча рідина "МР-10М" основа: нафтенове масло складний ефір жирних синтетичних кислот С10-С16 0 05 663. Мастильно-охолоджуюча рідина "Сумирол" основа: сульфонати натрію сульфат натрію органічні розчинники - бутаноли ізопропанол гідроксид натрію 0 06 664. Мастильно-охолоджуюча рідина "Укрінол-21" основа: трансформаторне і індустріальне масло сірка жир тваринний чи рослинний присадки С-150 "Дніпрол" "Фосан" і ін. 0 05 665. Мастильно-охолоджуюча рідина БУС-1 основа: триетаноламін терефталева кислота гідропол КОН СЖК вода 0 04 666. Мастильно-охолоджуюча рідина ОСМ-А 0 05 667. Мастильно-охолоджуюча рідина "Талол-1" основа: технологічне масло "Укрінол-216" індустріальне мастило триетаноламін і ін. 0 04 668. Ментол рецемічний суміш ?- і L-ізомерів 0 03 669. 1-[ 2S -3-меркапто-2-метилпропіоніл]-L-проліну каптопріл 0 005 670. Металілхлорид 0 01 671. Метан 50 0 672. Метилацетилен пропін алілен 3 0 673. 2-метил-1 2 3 7 8-?-гексагідро-3 7-диметил-8-[2- тетрагідро-4-гідрокси-6-оксо-2Н-піран-2-іл -етил]-1-нафталінілового ефіру бутанової кислоти ловастатин мевакор медостатин 0 002 674. Метил хлористий хлорметан 0 06 675. З-Метил-дельта-1 2.4-триазолін-5 тіон 0 1 676. N-Метил-п-амінофенолсульфат метол 0 02 677. N- 11-Метилбензолсульфоніл -N-бутилсечовина /бутамід/ 0 05 678. 8-3-Метилбут-2-оніл-5 4-діокси 7-О-В-Д-глікопіраносифлавана-нолфелавін флакозид амоден 0 03 679. 2-Метил-5-вінілпіридин 0 02 680. 6-Метил-5-гептен-2-он метилгептенон 0 1 681. 4-Метил-4 2-гідроксиетил 1 3-діоксан/діоксановий спирт/ 0 01 682. N-Метилглюкамін 0 15 683. Метилдіетаноламін 0 05 684. 2-Метил-1 3-діоксолан ацетальдегіду етилацеталь 0 2 685. N -Метилентрибутиламін 0 01 686. Метиленциклобутан 0 1 687. 2-Метил-5-етилазин 2-метил 5-етилпіридин 0 01 688. 2-Метил-6-етиланілін 0 04 689. Метилетилкетон 0 1 690. Метилізобутират 0 1 691. Метилізовалерат 0 05 692. Метилізопропеніловий ефір 0 5 693. 1-Метил-3-ізопропілбензол м-цимол 0 03 694. 1-Метил-4-ізопропілбензол п-цимол 0 03 695. Метилізоціанат 0 003 696. Метилкапронат 0 03 697. 1-Метил-2-меркаптоімідазол мерказоліл 0 1 698. 2-Метил-6-метилен-2 7-октадієн мірцен 0 015 699. 2-Метилнафталін 0 02 700. 6- 1-Метил-4-нітроімідазоліл 5 меркаптопурін /азотіоприн/ 0 002 701. 3-/ 5Метил-4Н-1 2 4-триазол-З / тіоцтової кислоти 0 1 702. Метиловий ефір 3 5-ди-трет-бутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти фенозан-1 0 03 703. Метиловий ефір масляної кислоти метилбутират 0 05 704. Метиловий ефір пропіонової кислоти метилпропіонат 0 1 705. Метиловий ефір саліцилової 4-оксибензойної кислоти /ніпагін/ 0 02 706. Метиловий ефір ціанопропіонової кислоти 1 5 707. RS -2-метил-4-оксо-3- 2-проініл циклопент-2-еніл IRS -цис-транс-хризантемат праллетрин еток аерозоль 0 01 708. N-Метил-о-толілкарбамат дикрезил 0 01 709. 4-Метилпентен-З-Он-2 мезитилу оксид 0 03 710. 3 5-Метилпіразол 0 03 711. 4-Метилпіридин ?-піколін 0 08 712. ?-Метилпіридин 2-піколін 0 2 713. [3 N -Метил-2-піролідил піридину] нікотин 0 001 714. N-Метил-2-піролідон 0 3 715. 2-Метил-1 3-пропандіол 0 1 716. 2-Метилпропен ізобутилен 0 1 717. Метилтестостерон 0 0001 718. Метнлтетрагідрофталевий ангідрид цис-і ізо 0 03 719. Метилтрихлорсилан 0 03 720. Метилурацил 0 01 721. 6 5- Метил-З-феніл-4-ізоксазолкарбоксамідо пеніциланової кислоти натрієва сіль моногідрат /оксацилін/ 0 003 722. Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу за ацетофеноном 0 003 723. Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу за ?-фенілетиловим спиртом 0 14 724. Метилформіат 0 04 725. Метилфуран 0 015 726. 5-Метилфурфурол 0 2 727. Метилхлорформіат 0 001 728. З-Метил ?2-1 2 4-триазолін-5 тіон 0 1 729. N -Метил-?-L-глюкозамідо-?-L-дигідрострептозидострептидин дигідрострептоміцин 0 005 730. Метоксибензол анізол 0 1 731. 2-Метоксиетанол метилцелозольв 0 3 732. 1 -Метокси-4-нітробензол п-нітроанізол 0 02 733. 5- п-N- 3-Метоксипіридазиніл 6-сульфамідо /фенілазо саліцилова кислота /салазопіридазин/ 0 01 734. 1-Метоксипропанол-2 ?-метиловий ефір пропіленгліколю 0 5 735. 1-п-Метоксифеніл-2 2 1 -дифенілітанол-1 карбінол 0 05 736. о-Метоксифенол гваякол 0 015 737. 3-Метокси-6- N-4-фталілсульфаніламідо піридазин фтазин 0 01 738. Миючо-дезинфікуючий засіб МДС-4 за синтанолом ДС-10 0 005 739. Міді стеарат у перерахунку на мідь 0 005 740. Мікроорганізми і мікроорганізми-продуценти галузей промисловості: мукомельної комбікормової дріжджової пивоварної кормових дріжджів амінокислот ферментів біопрепаратів на основі молочнокислих бактерій за загальним бактеріальним рахунком 5?10? кл./м? 741. Молібдену дисульфід у перерахунку на молібден 0 1 742. Моноалкілові С8-С10 ефіри алкенілянтарних С14-С17 кислот 0 02 743. Монобутиловий ефір діетиленгліколю бутилкарбітол 1 3 744. Моногідроперфторпропіл-тетрафторетиловий ефір "Гідрид" М-100 1 0 745. Моноетиловий ефір діетиленгліколю етилкарбітол 1 5 746. Моноетиловий ефір резорцину 0 005 747. Монометиладіпінат монометиловий ефір адіпінової кислоти 0 05 748. Монометилтерефталату амід 0 03 749. Моно-н-пропіламін 0 04 750. Моносилан 0 005 751. Монохлордиметиловий ефір 0 02 752. Монохлорфенілксилілетан 0 1 753. Морфоліній-З-метил-1 2 4-триазоліл-5-тіоацетат тіотриазазин 0 3 754. Натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти 0 03 755. Натрієва сіль Е-амінокапронової кислоти ацильована вищими жирними кислотами . 0 1 756. Натрієва сіль-6- ?-феноксикарбонілфенілацетамідо пеніциланової кислоти /карфецилін/ 0 01 757. Натрієві солі мефенамінової і ізомефенамінової кислот 0 12 758. Натрій кислий сірчанокислий гідрат 0 04 759. Натрію бензоат 0 05 760. Натрію гідрокарбонат бікарбонат натрію питна харчова сода 0 1 761. Натрію гідрооксид натр їдкий сода каустична 0 01 762. Натрію гідроцитрат 0 1 763. Натрію гіпохлорид 0 1 764. Натрію індіго-біс сульфонат /індігокармін кислотний синій 74/ 0 001 765. Натрію йодид за йодом 0 03 766. Натрію карбонат сода кальцинована 0 04 767. Натрій азотнокислий натрію нітрат натрієва селітра чилійська селітра 0 05 768. Натрію нітрит 0 005 769. Натрію оксибутират 0 02 770. Натрію олеат 1 3 771. Натрію ортофосфат тринатрій фосфат 0 1 772. Натрію 2 пара-аміно-бензол-сульфамідо -5-ітил-1 3 4 тіадіазол етазол натрію етазол розчинний 0 01 773. Натрію перборат натрій надборнокислий . 0 02 774. Натрію силікат натрій кремнекислий 0 3 775. Натрію сульфід 0 01 776. Натрію тетраборат бура тимкал /у перерахунку на бор/ 0 02 777. Натрію тіопентал натрієва сіль 5-етил-5- метилбутил -2-тіобарбітурової кислоти 0 01 778. Натрію триполіфосфат 0 5 779. Нагрію хлорид кухонна сіль 0 15 780. Натрію цитрат 0 1 781. Нафталін-2-сульфокислота натрієва сіль ?-нафталін-сульфокислота натрієва сіль 0 05 782. ?-Нафтиламід-S-оксинафтойна кислота /азотол АНФ/ 0 1 783. ? -Нафтиламін 0 003 784. ? -Нафтол 0 003 785. Неодиму фторид /у перерахунку на неодим/ 0 03 786. Нікотинамід /вітамін РР/ 0 01 787. Ніобату літію шихта ніобію оксид-51 % літію оксид-49% 0 1 788. Ніобій металічний 0 15 789. Ніобію оксид 0 15 790. Ністатин 0 05 791. Нітрил ? -гідрооксиізомасляної кислоти ацетонціангідрин ? -гідроксиізобутиронітрил 0 01 792. Нітрили синтетичних жирних кислот С17-С20 0 04 793. м-Нітроанілін 0 01 794. о-Нітроанілін 0 006 795. п-Нітроанілін 0 006 796. Нітрометан 0 1 797. N-Нітро- N -метил-2 4 6-тринітроанілін 0 012 798. 4-Нігро-м-ксилол 0 008 799. 4-Нітро-о-ксилол 0 008 800. Нітропарафіни 0 25 801. 2-Нітро-п-ксилол 0 008 802. 2-Нітропропан 0 1 803. п-Нітростиролу оксид 0 02 804. м-Нітротолуол 0 006 805. о-Нітротолуол 0 008 806. п-Нітротолуол 0 006 807. п-Нітрофенол 0 003 808. п-Нітрофторбензол 0 008 809. N - 5-Нітро-2-фурил алілденаміногідантіон фурагін 0 02 810. N - 5-Нітро-2-фурфуриліден 3-аміно-2-оксазолідон фуразолідон 0 01 811. 5-Нітрофурфурол семікарбозон фурацилін 0 005 812. З-Нітро-4-хлоранілін 0 002 813. Норборнадієн 0 01 814. Норборнен 2 3-біцикло 2 2 1-гептен 0 03 815. Одорант СПМ суміш природних меркаптанів 5?10-5 816. Окзил хром-лігно-сульфонат 1 0 817. о-Оксибензамід 0 01 818. п-Оксибензойної кислоти метиловий ефір 0 05 819. N - ?-Оксиетил піперазин 0 02 820. Оксиетилкрохмаль 0 1 821. 1-?-оксиетил-2-метил-5-нітроімідазол метронідазол новонідазол 0 02 822. Оксиетилцелюлоза 0 1 823. 4-Окси-З-метоксибензальдегід ванілін 0 03 824. а-Оксинафтойна кислота 0 01 825. 1-Октадеканол стеариловий спирт 0 1 826. Олефіни фракцій С15-С18 0 07 827. Олефінсульфокислота з внутрішніх олефінів C15-C18 0 3 828. Олефінсульфонати на основі внутрішніх олефінів C15-C18 0 1 829. Олефінсульфонати натрію С12-С14 0 01 830. Олія бавовняна 0 1 831. Олія василькова /рос. "Базилик"/ 0 001 832. Олія обліпихова 1 0 833. Пектиназа грибна 0 04 834. Пентаметиленімін піперидин 0 01 835. Пентахлорбензол 0 003 836. Пентахлорнітробензол 0 01 837. Пентахлорпропан 0 03 838. Пентахлорфенол 0 02 839. Перліт 0 05 840. Пероксиди фракцій жирних кислот С7-С9 0 15 841. Перфторбутени суміш ізомерів 0 1 842. Перфторпеларгонової кислоти моноетаноламід 0 001 843. Перфторпропілперфторвініловий ефір М-100 1 0 844. ?- ?-Перфторпропокси ?-трифторметилперфторетоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид тример оксиду перфторпропілену /за фтористим воднем/ 0 5 845. ?-Перфторпропоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид димер оксиду перфторпропілену /за фтористим воднем/ 0 3 846. Перхлорметилмеркаптан перхлорметантіол тіокарбонілтетрахлорид 0 003 847. n-Етилтолуол 0 03 848. Пил абразивний корунд білий монокорунд 0 04 849. Пил абразивно-металічний SiО2 СаО Сг2Оз Fе2Оз Аl2O3 і ін. 0 4 850. Пил агломераційно-доменного виробництва 0 15 851. Пил аерозолеутворюючих вибуховостримуючих за хлоридом натрію 0 1 852. Пил акрилонітрилбутадієнстирольних пластиків АБС-2020 ТУ 6-05 10-57-84 0 03 853. Пил алюмосилікатів цеоліти природні немодифіковані 0 02 854. Пил амінопластів 0 04 855. Пил ампіоксу 0 005 856. Пил антрациту кам'яне вугілля 0 11 857. Пил біциліну-5 суміш новокаїнової солі бензилпеніциліну і біциліну-1 0 01 858. Пил борошна 0 06 859. Пил бокситу 0 15 860. Пил бориду заліза феробор феросплав 0 07 861. Пил бурого вугілля 0 13 862. Пил ваграночний 0 1 863. Пил відпрацьованої формувальної землі 0 2 864. Пил вініпласту-90 0 01 865. Пил вугільного концентрату кам'яне вугілля 0 11 866. Пил вуглепородний кам'яне вугілля 0 03 867. Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі гідратцелюлозних волокон 0 05 868. Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі поліакрилонітрилових волокон за акрилонітрилом 0 03 869. Пил вуглецевого волокна Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт" 0 05 870. Пил гумовий 0 1 871. Пил деревний 0 1 872. Пил деревного вугілля що використовується у виробництві латуні та міді 0 15 873. Пил електрокорунду 0 075 874. Пил етролу 0 13 875. Пил желатину 0 15 876. Пил інденкумаронової смоли ІКС 0 01 877. Пил какао 0 06 878. Пил кам'яновугільного коксу 0 1 879. Пил карбіду бору 0 07 880. Пил карбіду кремнію карборунду 0 07 881. Пил крупнокристалічного карбіду кремнію 0 15 882. Пил капрону 0 05 883. Пил кварцовий 0 02 884. Пил кісткової муки у перерахунку на білок 0 01 885. Пил клею карбамідного сухого 0 06 886. Пил комбікормовий у перерахунку на білок 0 01 887. Пил композиційного полімерного носія ВФС 42-1840-88 інтерполімерний комплекс еквімолярних кількостей поліметакрилової кислоти і поліетиленоксиду 4000 0 1 888. Пил кремнію 0 07 889. Пил крохмалю 0 1 890. Пил латуні у перерахунку на мідь 0 003 891. Пил лушпиння соняшнику 0 14 892. Пил магнезиту 0 1 893. Пил металевий легуючих сталей 0 1 894. Пил меліоранта 0 3 895. Пил м'ясокісткової муки у перерахунку на білок 0 01 896. Пил насіння сої 0 05 897. Пил насіння соняшника 0 11 898. Пил неорганічний гіпсового в'яжучого з фосфогіпсу з цементом 0 5 899. Пил нітрону ТУ 6-06-0281-90 0 02 900. Пил ново цину 0 01 901. Пил н-парафінів церезинів 0 6 902. Пил оптичного відбілювача Бєлофор КД-2 0 05 903. Пил паперовий 0 1 904. Пил пемоксолі 0 03 905. Пил пемолюксу 0 02 906. Пил пінополіуретану 0 13 907. Пил піриту залізний колчедан сірчаний колчедан 0 1 908. Пил поліаміду 0 5 909. Пил полівінілпіролідону 0 15 910. Пил полівінілхлориду 0 1 911. Пил поліметилметакрилату 0 1 912. Пил поліпропілену 0 1 913. Пил полістиролу 0 35 914. Пил полісульфонів 0 3 915. Пил природного гіпсу двоводного і гіпсу напівводного 0 1 916. Пил продуктів вуглезбагачення 0 15 917. Пил силікокальцію кальцію силіцид 0 1 918. Пил скловолокна 0 06 919. Пил склопластика 0 06 920. Пил сольового шлаку при виробництві алюмінієвих сплавів з металобрухту та алюмінієвмісних відходів 0 1 921. Пил сульфонолу НП-1 0 03 922. Пил сульфонолу НП-3 0 03 923. Пил сухого бурякового жому 0 06 924. Пил сушеного панциря креветки 0 0001 925. Пил текстоліту 0 04 926. Пил титану 0 5 927. Пил торфу 0 11 928. Пил тютюну 0 035 929. Пил фенолформальдегідної смоли резольного типу 0 04 930. Пил фенопластів резольного типу Е2-330-02 У2-301-07 0 05 931. Пил хлорованого натурального каучуку 0 02 932. Пил хромової руди хроміту аерозоль 0 02 933. Пил хромово-цинкового каталізатору каталізатор К-16 0 01 934. Пил хромомагнезиту аерозоль 0 04 935. Пил хутряний вовняний пуховий 0 03 936. Пил цукру сахарози 0 1 937. Пил червоного шламу відходи глиноземного виробництва 0 15 938. Пил шаруватого епоксидного вуглепластику 0 02 939. Пил шихти магнезіального виробництва вогнетривів 0 1 940. Пил шихти парфумного скла 0 05 941. Пил шроту сої 0 05 942. Пил шроту соняшника 0 11 943. Пил яєць зернової молі тріхограм і пилку метеликів зернової молі у перерахунку на білок 0 001 944. Пилогасник ВПП-3 0 005 945. Піперазин 0 01 946. Піперазину адіпінат 0 05 947. 3- 2-Піперидил -піридин анабазин основа 0 001 948. Піперидину 1 2 2 6 6-пентаметил паратолуолсульфонат пірилен 0 003 949. Пірален мастило трансформаторне - суміш гексахлорбіфенілу-60% та трихлорбензолу-40% 0 002 950. Пірен 0 001 951. ?- 2-Піролідон-1-іл ацетамід/пірацетам/ 0 05 952. Піромелітовий діангідрид 0 03 953. цис-Платина 0 0001 954. Покриття епоксидне йотакоут універсальний леткі фракції аерозоль за епіхлоргідрином 0 2 955. Покриття оздоблювальне MC-LUSTER пари контроль за ксилолом 0 15 956. Покриття поліуретанове нормадур 90 HS леткі фракції аерозоль за ксилолом 0 2 957. Покриття проміжне MC-FERROX B HS пари контроль за ксилолом 0 3 958. Поліакриламід аніонний АК-618 0 25 959. Поліакриламід катіонний АК-617 0 25 960. Поліамін Т 0 03 961. Полі/N'-біс- гідроксиетил уреїдо /фенілметан ЭМ-30 0 05 962. Полі/N'-біс- триметилсилоксиетил уреїдо /фенілметан ДЕМ-31 0 05 963. Полівінілбутираль 0 1 964. Полі- N'-гідпроксилетилуреїдо фенілметан M-42 0 05 965. Поліетилен 0 1 966. Поліетиленгліколі: ПЕГ-400 ПЕГ-6000 0 15 967. Поліетиленполіамін 0 01 968. Поліетилентерефталат 0 05 969. Поліізоціанат 0 02 970. Полікарбонат полі-2 2- 4 4'фенокси -пропанкарбонат 0 2 971. Полімер проп-2-енаміду з про-2-еноатом натрію флокулянт "Магнофлок 338" Алкомери Алкофлади 0 1 972. Поліметилсилоксанова рідина ЛМС-400 за тетраетоксисиланом 0 1 973. Полімиксин-М 0 01 974. Полісорб-1 сополімер стиролу с 2% п-дивінілбензолу 0 1 975. Поліхлоркамфен 0 007 976. Пом'якшувач АСМГ основа: асфальтени смоли олії 0 05 977. Прегнадієн-1 4-тріол П ? 17 ? 21діон-3 20 преднізолон 0 00001 978. Присадка "Імпрол" основа: поліізобутилен мінеральне масло І-20 і.інш 0 05 979. Присадка "МАСМА- 1604" основа: моноалкілфеноли на основі тримерів пропілену гідроксид кальцію масло індустріальне 0 04 980. Присадка "МАСМА-1605" основа: осірчений алкілфенол карбонат кальцію алкілсаліцинат кальцію мінеральне масло І-20 і ін. 0 04 981. Присадка "Мікс" за дисульфідом ізобутилену 0 1 982. Присадка "Фосфоксит-7" за триетаноламіном 0 04 983. Присадка "Фріктол-МЦ" основа: діалкілдитіо-фосфорні кислоти триоксид молібдену оксид цинку масло УА-12 алкілфенол 0 3 984. Присадка Необас алкілсаліцилат барію на олігомерах етилену /за алкілфенолом/ 0 01 985. Присадка С-5А олігоізобутиніл сукцинімід діетилентриаміну в олії індустріальній 0 1 986. Присадка сульфофенатна "СФ-200" основа: суміш масла мінерального з алкісульфонатом кальцію і карбонатом кальцію 0 05 987. Присадка "Фріктол" 0 05 988. Присадки "Бopин" "Масма-1602" за алкілфенолами 0 01 989. Присадки "Гідропол-200" "Пропінол Б-400" за оксидом пропілену 0 02 990. Пролін оксипролін 0 7 991. Пропан 65 0 992. Пропандіол-1 2 пропіленгліколь 0 03 993. н-Пропантіол пропілмеркаптан 0 0001 994. 1 2 3-Пропантріол гліцерин 0 1 995. Пропіленгліколькарбонат 0 07 996. Пропілену тетрамер ізододецилен 1 5 997. Пропілену тримери 0 05 998. Пропілмеркаптан 5?10-5 999. Пропіловий ефір масляної кислоти пропілбутират 0 05 1000. Пропіловий ефір 4-оксибензойної саліцилової кислоти /піпазол/ 0 1 1001. Пропіловий ефір пропіонової кислоти пропілпропіонат 0 5 1002. Протаргол у перерахунку на срібло 0 01 1003. Протеаза лужна 0 01 1004. Раунатин 0 004 1005. Реагент антихлорозний з гідролізного лигніну 2 0 1006. Реагент лилафлот С у перерахунку на аліфатичні аміни 0 003 1007. Реагент СОП-83 0 5 1008. Ревициклін за рифампіцином 0 001 1009. Ремантадин 0 005 1010. Рибонуклеїнової кислоти гідролізат 0 1 1011. Рідина НГЖ-4 ТУ38 101740-80 /за дибутилфенілфосфатом/ 0 01 1012. Ріфампіцин 0 001 1013. Розчинник для епоксидних фарб ЛМК йотун № 17 аерозоль за ксилолом 0 2 1014. Розчинник для поліуретанових фарб ЛМК йотун № 10 аерозоль за етилбензолом 0 02 1015. Розчинник органічний WASSER MC-THINNER контроль за ксилолом 0 14 1016. Розчинник фарб "РПК-230П" основа: рідкі парафіни - суміш н-алканів С11-С17 1 0 1017. Розчинники РПК-240 РПК-280 за насиченими вуглеводнями С12-С19 1 0 1018. Ртуті бромід 0 0003 1019. Ртуті роданід 0 0003 1020. Ртуті сульфат І 0 0003 1021. Ртуті сульфат 11 0 0003 1022. Рутенію оксид 0 03 1023. Срібла стеарат у перерахунку на срібло 0 005 1024. Свинцю стеарат у перерахунку на свинець 0 0003 1025. Селен аморфний 0 05 1026. Сенадексин 0 15 1027. Серин 0 7 1028. Синестрол 0 0001 1029. Синтанол АЦСЕ-12 за ефірами оксиетильованих спиртів 0 004 1030. Синтанол ДС-10 суміш фракцій спиртів С10-С20 і оксиду етилену 0 005 1031. Синтетичний миючий засіб 'Бис-С" 0 01 1032. Синтетичний миючий засіб типу "Ера" 0 03 1033. Синтетичний миючий засіб типу "Лотос" 0 03 1034. Синтетичний миючий засіб типу "Ока" 0 01 1035. Синтетичні миючі засоби: "Бриз" "Вихор" "Лотос-автомат" "Юта" 0 03 1036. Сірка елементарна 0 07 1037. Сірки гексафторид 0 001 1038. Сірки хлорид 0 01 1039. Скандію оксид 0 04 1040. Смола СТУ-3 0 024 1041. Сорбіталь 20 суміш поліетиленгліколевих ефірів моно-дистеаратів ангідронсорбітів 3 0 1042. Сольвент нафта 0 2 1043. Сополімер полівінілхлориду з нітрилом акрилової кислоти 0 1 1044. Сополімер метакрилової кислоти і метилметакрилату 0 05 1045. Сополімер метилакрилату бутилакрилату і стиролу лакрис 25 т 0 1 1046. Сополімер метилметакрилату і метакрилової кислоти лакрис 20 0 05 1047. Сополімер формальдегіду з діоксаланом СДФ 0 1 1048. Сополімери і полімери на основі акрилових і метакрилових мономерів лакрис АТМ М-90і ін. 0 1 1049. Сорбіт Д гекситол 0 1 1050. L-Сорбоза 0 1 1051. Спирт 2-алілоксиетиловий 2-алілоксиетанол 0 05 1052. Спирт аліловий 0 02 1053. Спирт діацетоновий 0 3 1054. Спирт епігідриновий гліцидол 0 04 1055. Спирт ізогексиловий метилізобутилкарбінол 0 07 1056. Спирт ізодециловий 0 01 1057. Спирт полівініловий 0 1 1058. Спирт тетрагідрофуриловий 0 1 1059. Спирт тригідроперфтораміловий 0 05 1060. Спирт тригідроперфторгептиловий 0 05 1061. Спирт 3-феноксибензиловий 0 05 1062. Спирт фуриловий 0 01 1063. Спирт ?-фенілетиловий 0 14 1064. Спирт ? ? -диметилбензиловий диметилфенілкарбінол 0 06 1065. Спирт ?-фенілетиловий 2-фенілетанол 0 1 1066. Спирт ?-ацетопропіловий 0 07 1067. Стеарин 0 2 1068. Стиралілацетат метилфенілкарбинілацетат 0 4 1069. Стирилкарбінол спирт коричний 0 01 1070. Стиролу оксид 0 03 1071. Стрептоміцину сульфат 0 005 1072. Стрептоміцину хлоркальцієвий комплекс 0 005 1073. Стронцію карбонат 0 05 1074. Сульгин п-амінобензол сульфонілгуанідин 0 01 1075. Сульсен 0 005 1076. Сульфанен за феноксиметилпеніциліном 0 05 1077. Сульфапіридазин 0 005 1078. Сульфоетоксилати натрію С10-С13 0 02 1079. Сульфомонометаксин 0 005 1080. Суміш альфа і бета іононів бета-іонон технічний 0 01 1081. Суміш бромистих солей N-алкілпіридинію 0 3 1082. Суміш водо- і поганорозчинннх у воді сполук ртуті: сулема каломель азотнокисла окисна і закисна оксиди червоний і жовтий оцтова амідохлорна двойодиста у перерахунку на ртуть 0 001 1083. Суміш водорозчинних сполук ртуті: сулема оцтовокисла азотнокисла окисна і закисна ртуть у перерахунку на ртуть 0 0008 1084. Суміш 2 4-Д-амінової солі і 2 3 6-трихлорбензойної кислоти у співвідношенні 10:1 амідим 0 0003 1085. Суміш диметиламінних солей 2 3 6-трихлорбензойної кислоти полідим 0 01 1086. Суміш ізомерів спиртів С7-С11 0 1 1087. Суміш карбонових кислот С1-С6 за мурашиною кислотою 0 2 1088. Суміш кубових залишків тетрафгоретилену за тетрафторетиленом 0 01 1089. Суміш насичених вуглеводнів С2-С8 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів С1-С4 Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт" 3 0 1090. Суміш пальмітинової 40% олеїнової 15% стеаринової 45% кислот жир тваринний спеціальний /за стеариновою кислотою/ 0 2 1091. Суміш поганорозчинних у воді сполук ртуті: двойодиста амідохлорна оксиди червоний і жовтий хлориста ртуть у перерахунку на ртуть 0 0009 1092. Сурма 0 01 1093. Третбутилциклогексан 0 1 1094. 1 6-біс- 1-Триметиламоній гексану дибензосульфат бензогексоній 0 1 1095. 1 1 4 4' 4' 4'-Триметилен-біс 4-сульфаліл-сульфаніламід /дисульформін/ 0 01 1096. 1 1-Триметилен-біс- 4-оксимінометилпіридіній бромід моногідрат дипіроксин 0 01 1097. 3 5 5-Триметилоксазолідіндіон триметин 0 01 1098. Три оксиметиламіно -амінометан /трисамін/ 0 15 1099. Три хлоретил фосфат 0 01 1100. 1 1 1 -Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол 0 02 1101. Талію йодид у перерахунку на талій 0 0004 1102. Таловий пек 0 5 1103. Танацехол танафлон 0 05 1104. Тантал 0 15 1105. Теофедрин за амідопірином 0 003 1106. Теплоносій ароматизований АМТ-300 0 05 1107. Терлон арамід 0 1 1108. ?-Терпенілацетат 0 05 1109. Терпінгідрат 0 5 1110. Терпінеол ?-ментен-1-ол-8 0 0003 1111. п-Терфеніл 0 05 1112. Тетрабутоксититан бутиловий ефір о-титанової кислоти - продукти гідролізу за бутанолом 0 1 1113. 2 3 5 6- тетрафлуоробензил 1R 3S -3- 2 2-дихлоровініл -2 2-диметилциклопропанкарбоксилат ТРАНСФЛУТРИН аерозоль + пари 0 01 1114. Тетрафтордиброметан хладон 114 В2 5 0 1115. Тетрабромдифенілолпропан 0 1 1116. 1 2 5 6-Тетрагідробензальдегід 0 01 1117. Тетрагідродициклопентадієн 0 1 1118. Тетрагідроінден За 4 7 7а-тетрагідро-1-н-інден 0 01 1119. Тетрагідронафталін тетралін 0 04 1120. 2-Тетрагідрофуранон ?-бутиролактон 0 025 1121. Тетраетилсвинець 3?10-6 1122. Тетраетоксисилан етилсилікат 0 5 1123. а-Тетралон 0 003 1124. 2 4 6 8-Тетраметил-2.4 6 8 тетрааза-біцикло- 3 3 3 октадіон-3 7 0 05 1125. 1 2 4 5-Тетраметилбензол 0 01 1126. Тетраметиленімін піролідин 0 005 1127. Тетран-5 0 05 1128. Тетран-6 0 02 1129. Тетран-7 0 04 1130. Тетран двокомпонентний 0 06 1131. Тетран чотирикомпонентний 0 06 1132. 1 1 1 2-Тетрафторетан фреон- 134-а 2 5 1133. 1 2 4 5 -Тетрахлорбензол 0 13 1134. Тетрахлорпропан 0 01 1135. 3 4 5 6-Тетрахлор-2-трихлорметилпіридин гептахлорпіколін 0 02 1136. Тетрацин 0 06 1137. Технологічне мастило "Віол" основа: нафтове масло антифрикційна присадка 0 05 1138. Технологічне мастило "Літас-1" основа: нафтове масло розчинник нафтовий трихлоретилен і ін. 0 05 1139. Технологічне мастило "Укрінол-218" основа: мастило "Укрінол-216" масло індустріальне триетаноламін 0 04 1140. Тилозин фосфат 0 02 1141. Тинувін-350 0 5 1142. Тирозин 0 7 1143. Титанові пилові возгони від шахтних хлораторів 0 2 1144. Титану діоксид 0 5 1145. Тіамінхлорид фармакопейний вітамін В1 0 003 1146. Тіоациланілід тіоанілід синтетичних жирних кислот фракцій C5-С6 0 2 1147. Тіокарбамід тіосечовина 0 01 1148. Тіонілхлорид 0 005 1149. Тіотриазазин 0 5 1150. Токоферолу ацетат вітамін Е 0 08 1151. м-Толуїдин 0 01 1152. о-Толуїдин 0 005 1153. п-Толуїдин 0 01 1154. м-Толуїлендіамін 0 01 1155. м-Толуолсульфокислота 0 6 1156. о-Толуолсульфокислота 0 6 1157. п-Толуолсульфокислота 0 6 1158. транс транс транс-Додекатриєн-1 5 9 0 01 1159. Треонін 0 05 1160. трет-Бутилпербензоат 0 01 1161. 2-Трет-бутил-п-крезол 0 01 1162. п-Трет-бутилтолуол 0 023 1163. п-Третбутилциклогексанол 0 15 1164. 1- 1 2 4-Триазол-1-ил -1 - 4-хлор-фенокси -3 3-диметилбутан-2-о л триадіменол 0 01 1165. Триаліламін 0 01 1166. Триалкіламіни суміш амінів фракцій С7-С9; тригептиламіну триоктиламіну і триноніламіну 0 07 1167. Триалкілфосфіни С12-С15 0 1 1168. 2 4 4-Триамінобензанілід 0 03 1169. 2 4 6-Триаміно-1 3 5-триазин меламін 0 05 1170. 2 4 6-Триброманілін 0 02 1171. 1 3 5-Трибромбензол 0 1 1172. Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти трибутилфосфат 0 01 1173. Трибутилфосфін 0 09 1174. Тридеканол 0 4 1175. Триетаноламін 0 04 1176. Триетиленгліколь 1 0 1177. Триетиленпентаамін 0 01 1178. Триетилентриамін 0 01 1179. Триетил-орто-ацетат 0 2 1180. Триетоксисилан 0 01 1181. 2 4 6-Трийод-1 3-діоксибензол ріодоксол 0 03 1182. Трикрезилфосфат з вмістом ортоізомера менш 3% ' 0 01 1183. 1 3 5-Триметилбензол мезитилен 0 1 1184. Триметилкарбінол 2-метил-2-пропанол 0 3 1185. Триметилхлорсилан 0 01 1186. 1 5 5-Триметилциклогексанон ізофорон 0 01 1187. Тринатрієва сіль оксиетиліденфосфонової кислоти 0 2 1188. Три-н-бутиламін 0 01 1189. 2 4 4-Тринітробензанілід 0 025 1190. Тринітрогліцерин нітрогліцерин 0 001 1191. Тринітроетилбензол 0 005 1192. 2 4 6-Тринітро-м-ксилол 0 005 1193. 2 4 6-Тринітротолуол 0 007 1194. 2 4 6-Тринітрофенол 0 01 1195. Три-н-пропіламін 0 02 1196. Триптофан 0 05 1197. З-Трифторметилдифеніламін 0 01 1198. 1 2 2-Трифтор-1 1 2-трихлоретан фреон 113 8 0 1199. Трифторхлоретилен хлортрифторетилен 0 01 1200. 2 3 6-Трихлорбензойної кислоти диметиламінна сіль Трисбен-200 0 01 1201. Трихлорбензол 0 008 1202. Трихлордифеніл 0 001 1203. 1 1 1 -Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол 0 02 1204. Трихлорсилан 0 02 1205. 2 3 6-Трихлортолуол 0 1 1206. 3 4 5-Трихлор-2-трихлорметилпіридин гексахлорпіколін 0 02 1207. 1- 2 4 6-Трихлорфеніл -3 3- 2 4-біс-третамін -феноксиацетиламіно /Бензоїламінопіразолон-5/ продукт ЗП-24 0 1 1208. Трихлорфенілгідразин солянокислий 0 001 1209. 2 4 6-Трихлорфенол 0 003 1210. Уайт-спірит 1 0 1211. Урацил-4-карбонової кислоти калієва сіль калію оротат 0 03 1212. Уродан 0 5 1213. Фарба порошкова епоксидна ПЕП-971 0 01 1214. Фарбник кислотний чорний суміш кислотного синє-чорного і кислотного оранжевого 0 02 1215. Фарбники органічні активні вінілсульфонові: червонокоричневий 2КТ червоно-фіолетовий 2КТ бордо 4СТ жовтий світлотривкий 2КТ6 яскраво-червоний 4ЖТ жовтий 2КТ червоний СТ 0 02 1216. Фенантрен 0 01 1217. п-Фенетидін п-етоксианілін п-амінофенетол 0 006 1218. епселон-1-Феніл-2 метиламіно-пропанола-1-гідрохлорид ефедрин 0 01 1219. Фенілаланін 0 7 1220. 2 2'-біс-п-Феніламінофеноксидіетиловий ефір 0 15 1221. 1 -Феніл-2 3-диметил-4-диметил-амінопіразолон амідопірин 0 01 1222. 1-Феніл-2 3-диметил-4-метиламінопіразолон-5-метан сульфат натрію анальгін 0 01 1223. N N'-Фенілендималеімід малеімід 0 01 1224. м-Фенілендіамін 0 003 1225. о-Фенілендіамін 1 2-бензолдіамін 0 005 1226. п-Фенілендіамін 1 4-діамінобензол урсол 0 0005 1227. 2-Феніл-3-карбатокси-4-диметил-амінометил-5-оксибензофурану гідрохлорид фенікаберан 0 03 1228. N-Фенілкарбамоїл-3- ?-фенілізо-пропіл сиднодимін /сиднокарб/ 0 005 1229. Фенілксилілетан 0 02 1230. Фенілмеркаптан тіофенол 0 00003 1231. 1 -Феніл-З-метилпіразолон-5 0 01 1232. N-Феніл-2-нафтиламін нафтам-2 неозон Д при відсутності в нафтамі 2-нафтиламіну 0 03 1233. 1- 4-Феніл-2-піролідон ацетилід /карфедон/ 0 01 1234. Фенілпропанол 0 45 1235. N-Феніл-п-фенілендіамін п-амінодифеніламін 0 02 1236. Фенілтрихлорсилан 0 01 1237. З-Феноксибензальдегід 0 03 1238. Феноксиетанол 0 05 1239. Феноксиметилпеніцилін 0 0025 1240. Фенотіазин-2-карбамат етмозин 0 02 1241. Ферит магній-цинковий 0 04 1242. Флотореагент Лілафлот М N -алкіл- N -ацетил-?-аланін у розчині талової олії 0 4 1243. Флотореагент МФТК-ЗГ МФТК-ЗГ з домішкою тіогліколяту 11 2% і дитіогліколяту 14 4% натрію 0 15 1244. Флотореагент НК-82 0 5 1245. Флотореагент "Прокол СК 921 М " 0 01 1246. Форстерит суміш: 97% ортосилікату магнію і 3% барію оксиду 0 05 1247. Формальгліколь діоксолан 1 3 6 0 1248. Фосген 0 003 1249. N-Фосфонометилгліцин гліфосфат 0 04 1250. Фосфор білий 0 0005 1251. Фосфор жовтий 0 0005 1252. Фосфор трихлористий 0 01 1253. Фосфор червоний 0 0005 1254. Фосфор чотирихлористий 0 01 1255. Фосфору тіотрихлорид 0 01 1256. Фосфору хлороксид 0 005 1257. Фталазол 0 01 1258. Фторангідриди перфторованих органічних кислот серії ФК напівпродукти виробництва мономеру ФК-96 /за фтористим воднем/ 0 01 1259. м-Фторанізол 0 5 1260. о-Фторанізол 0 6 1261. п-Фторанізол 0 5 1262. Фторацизин /2-трифтор-10-/3-діетиламінопропіоніл фенотіазину гідрохлорид 0 01 1263. Фторбензол 0 1 1264. 9-фтор-2 3-дигідро-3-метил-10- 4-метил-1-піперазиніл -7-оксо 7Н-піридо[1 2 3-de]-1 4-бензоксазин-6-карбонової кислоти офлоксацин 0 01 1265. Фторетилен вінілфторид 0 15 1266. о-Фтортолуол 0 2 1267. п-Фтортолуол 0 3 1268. Фузидієвої кислоти натрієва сіль 0 01 1269. Фурадонін N -/5-нітро-2-фурфуліден /1-аміногідантіон 0 005 1270. Фуран фурфуран 0 01 1271. Фурфуриламін 0 01 1272. п-Хінондіоксим 0 03 1273. Хінуклідин-3-дифеніл-карбонілу гідрохлорид фенкарол 0 01 1274. Хітин полі- 1 -4 -2-ацетамідо-2-дезокси-?-Д-глюкан; полі- N -ацетил-Д-глюкозамін 0 0005 1275. Хітозан полі- 1 -4 -2-аміно 2-дезокси-?-Д-глюкан; полі- Д-глюкозамін 0 0005 1276. Хлоралкани C12-C15 0 1 1277. Хлорангідрид п-нітробензойної кислоти 0 01 1278. Хлорацетилхлорид 0 02 1279. ?-Хлорацетоанілід 0 01 1280. 1-4-Хлорбензоїл-5-метокси-2-метиндол-3-оцтової кислоти індометацин метиндол сидалгон ревмадолон ревматин 0 002 1281. п-Хлорбензотрихлорид 0 001 1282. Хлорбромметан 100 0 1283. З-Хлорбутанон-2 хлоркетон 0 02 1284. 2-Хлор-5/гама- 2 4дитретамілфенокси бутироіламіно/анілід триметилоцтової кислоти /компонента ЗЖ-165/ 0 1 1285. N - 6-Хлоргексил - N'- гідроксиетил -сечовина МЕ-344 0 01 1286. Хлоргідринстирол 1 4 1287. 1 -Хлор-3 3 -диметилбутан-2-он 0 2 1288. 2 -Хлор-5 /2" 4" -дитретамілфенокси /бутиропламіно/ анілід ?- 4-карбо-ксифенокси пивалоілоцтової кислоти /компонента Н-596/ 0 1 1289. Хлорйодметан 0 06 1290. Хлорметациклін тозилат 0 03 1291. З-Хлор-4-метиланілін 0 01 1292. біс-Хлорметилксилол 0 004 1293. N - 4-2- 5-Хлор-2-метоксибензамідо етил фенілсульфоніл-N-циклогексилсечовина глібенкламід манініл міглюкан мікроназа 0 001 1294. ?-Хлормолочної кислоти метиловий ефір 0 005 1295. 2-Хлор-4-нітротолуол 0 005 1296. 2-Хлор-6-нітроанілін 0 02 1297. N-2-Хлор-4-нітрофеніл-5-хлорсаліциланілід фенасал 0 01 1298. Хлорноборнен 0 02 1299. ХлорпарафіниХП-1100 0 1 1300. Хлорпіколіни легкокиплячі суміш трипентахлорпіколінів 0 02 1301. Хлорпропамід 0 05 1302. З-Хлор-6-сульфаніламінопіридазин 0 01 1303. м-Хлортолуол 0 01 1304. о-Хлортолуол 0 02 1305. п-Хлортолуол 0 01 1306. м-Хлорфенол 0 01 1307. о-Хлорфенол 0 02 1308. 4-Хлор- N - 2-фуриметил -5-сульфамоілантрамілова кислота /фуросемід/ 0 01 1309. Хрому тривалентні сполуки у перерахунку на Сг3+ 0 01 1310. Цезій йодистий у перерахунку на цезій 0 005 1311. Целюлоза 0 03 1312. Церій і його неорганічні сполуки діоксид полірит фотопол /у перерахунку на церій/ 0 06 1313. Цефалексин 0 005 1314. Цефалоспорін С цинкова сіль 0 005 1315. Цефалотин натрієва сіль 0 005 1316. Циклоацетат п-третбутилциклогексилацетат 0 3 1317. Циклогексиламін 0 01 1318. 2-Циклогексилкарбоніл 1 3 4 6 7 11 -гексагідро-2н-піразино- 2 1 -а ізохінолін /азинокс/ 0 02 1319. Циклогексилнітрат 0 08 1320. цис транс траис-Циклододекатрієн-1 5 9 0 008 1321. Циклопентадієни 0 05 1322. Циклопентан пентаметилен 0 1 1323. Циклопентен 0 1 1324. Цинку ацетат у перерахунку на цинк 0 005 1325. Цинку карбонат у перерахунку на цинк 0 01 1326. Цинку метіонат у перерахунку на цинк 0 005 1327. Цинку монофосфат у перерахунку на цинк 0 005 1328. Цинку нітрат у перерахунку на цинк 0 005 1329. Цинку селенід у перерахунку на цинк 0 02 1330. Цинку стеарат у перерахунку на цинк 0 005 1331. Цинку сульфід у перерахунку на цинк 0 01 1332. Цинку хлорид у перерахунку на цинк 0 005 1333. Цирконію карбід 0 01 1334. Цирконію нітрид 0 7 1335. Цирконію фторид 0 01 1336. Цистеїн цистин 0 05 1337. Цитронелаль 0 025 1338. Ціанурхлорид 0 005 1339. Цукрол 0 1 1340. Янтарна кислота аерозоль 0 05 Примітка. -*м3 при нормальних умовах: температурі 0°С 273К і тиску 760 мм рт.ст. 101 3 кПа -**При сумісній присутності адамантану 1-бромадамантану і реамантадину ОБРВ не більше ніж 0 02 мг/м? Показчик технічних та торгових назв речовин Аеросил-175 604 Азимідобензол 122 Азинокс 1318 Азотіоприн 700 Азотол АМФ 782 Аланін 16 Алебастр 521 Алілен 672 Алкомери Алкофлади 971 Амбен 568 Амідим 1084 Амідопірин 1221 Амідопрокаїн 360 1-Аміноантрахінон антрахіноніламін 41 n-Амінобензол сульфонілгуанідин 1074 п-Амінодифеніламін 1235 1-аміно-2-оксибензол 54 Амоден 678 Анабазин основа 947 Анальгін 1222 Анізол метоксибензол 730 Арамід 1107 Аргинін 81 Аспарагінова кислота 83 Ацетоназин 281 Ацикловір 50 Барнон 119 Бепаск 117 Бензогексоній 1094 Бертолетова сіль 510 Білімін 269 Біоресметрин 113 Бісфенол А діан 320 Біс-фосфіт 233 2 3-Біцикло-2 2 1-гептен 814 Бромгексин 52 Брометан етилбромід 139 Бромізовал 141 Бромистий ацетил 89 Бура 776 Бутадіон 155 Бутепін 166 Бутилбутірат 158 Бутилкарбітол 743 Бутилпропіонат 159 ?-Бутиролактон 1120 Валін 165 Ванілін 823 Вапортрин 427 Вінілазин 171 5-Вінілбіцикло- 2 2 1 гептен-2 170 N-вініл-4-бутанлактам N-вініл-2-піролідінол 172 Вінілфторид 1265 Вітамін С 543 Вітамін В1 1145 Вітамін В3 519 Вітамін Е 1150 Вітамін Д2 391 Вітамін В13 566 Вітамін РР 786 Гваякол 736 Гексахлорамінопіколін 61 Гексахлорпіколін 1206 Гекситол 1049 Гераніол 636 2-гідроксианілін 54 Гідрохінон 376 Гінекорн секотамін фемергін ерготартрат 394 Гіпс 521 Гістидін 222 Глібенкламід манініл міглюкан мікроназа 1293 Глібутід 154 Гліцерин 994 Гліцидол 1054 Гліцин 224 Гліфосфат 1249 Глютарова кислота 226 Дамоксим 271 Дибазол 110 Димедрол 268 2 3-Дибромпропіоновий спирт 242 Дигідрострептоміцин 729 Дикрезил 708 Дилудін 276 Димер алену 294 Димер оксиду перфторпропілену 845 Диметилпрамід 270 Диметилсульфат 284 Диметилфенілкарбінол 1064 Дихлорангідрид 405 Дипіроксин 1096 Дисульформін 1095 Дихлорантин 333 Діанат 264 Діафен ФП 468 Діацетил 150 Діоксан 409 Діоксановий спирт 681 Діоксолан-1 3 1247 ДК-С фенілгліцин 498 Д Nа солі А5ТФУ кислоти 3 Дротаверину гідрохлорид 375 Емоксипін 414 Емпентрин 427 Ергостерин 393 Етазол 47 Етамзилат 363 Етандіол 407 Етилбутират 416 5-Етиліденбіцикло-2 2 1 гептен-2 412 Етилкарбітол 745 Етилмеркаптан 397 4-Етилпергідро-1 4-оксазин 415 Етилпропіонат 418 Етилсилікат 1122 Етилцелозольв етиловий ефір етиленгліколю 428 Етмозин 1212 Еток 707 п-Етоксианілін п-амінофенетол 1217 Ефедрин 1218 Жасминальдегід 37 Залізний сірчаний колчедан 907 Ібупрофен 457 Ізобутилен 716 Ізододецилен 996 Ізолейцин лейцин 459 Ізопропілацетат 467 Ізопропіловий ефір 261 Ізофорон 1186 Іралій 460 Інгібітор БТА 122 Індігокармін 764 Індометацин метиндол сидалгон ревмадолон ревматин 1280 Йотакоут універсальний 954 Йотун № 10 1014 Йотун № 17 1013 Калію оротат 1211 Кальцію добезилат 516 Кальцію силіцид 917 Каптопріл 669 Карбеніцилін 529 Карбінол 735 Карборунд 880 Кардіотрил 619 Карфедон 1233 Карфецилін 756 Кислота антранілова 537 Компонента голуба ЗГ-97 311 Компонента 616 М 310 Компонента ЗЖ-165 1284 Компонента Н-596 1288 Корінфар 278 Коричний спирт 1069 Корунд білий 848 Крезидін 40 Кубовий синій О пігмент синій антрахіноновий 448 Кухонна сіль 779 Лакрис 25 т 1045 Лакрис 20 1046 Лакрис ATM M-90 1048 Лізин 622 Лінкоміцин 623 Ловастатин 673 ЛСГМ-Г 621 М-100 843 Малеімід 1223 Малоновий ефір 633 МЕ-344 1285 Мезитилен 1183 Мезитилу оксид 709 Мезоінозит 198 Меламін 1169 ?-Ментен-1-ол-8 1110 Метациклін 265 Метилбензоат 588 о-Метиланілін 60 Метилбутират 703 Метилгептенон 680 2-Метил-5-етилпіридин 687 Метилізобутилкарбінол 1055 2-Метилпропан 453 2-Метил-2-пропанол 1184 ?-Метиловий ефір пропіленгліколю 734 Метилпропіонат 704 Метилцелозольв 731 Метол 676 Метронідазол новонідазол 821 Мірцен 698 Мерказоліл 697 Моновінілацетилен 166 Натрієва сіль 5-етил-5 метилбутил -2-тіобарбітурової кислоти 777 Натрій кремнекислий 774 Натрій надборнокислий 773 Натр їдкий сода каустична 761 ?-нафталін-сульфокислота натрієва сіль 781 Нафтам-2 неозон-Д 1232 Неонол АФ-12 24 Неонол АФ-14 23 Неонол П 1215-12 431 Неонол 2 В 1317-12 430 Нівалін 190 Нікотин 713 Ніпагін 705 Нітазол 86 п-Нітроанізол 732 Нітрогліцерин 1190 N -/5-нітро-2-фурфуліден/-1 -аміногідантіон 1269 Нормадур 90 HS 956 Нормацинк СЕ-бар'єр 390 Норсульфазол 44 Норфлоксацин 425 Но-Шпа 375 Оксамат 372 Оксацилін 721 Оксилідін 118 Оксипіримідин 463 Офлоксацин 1264 Пасоміцин 257 2 4-Пентадіол-2-метил 205 Пентаерітрит 286 Пентаметилен 1322 Пентахлорамінопіколін 51 Перхлорметантіол тіокарбонілтетрахлорид 846 ?-Піколін 711 2-Піколін 712 Піпазол 1000 Піперазин 368 Піперидин 834 Пірацетам 951 Пірилен 948 Пірокатехін 256 Піромекаїн 160 Піролідин 1126 Полідим 1085 Праллетрин 707 Преднізолон 977 Продукт ЗП-24 1207 Пролін оксипролін 990 Пропілбутират 999 Пропіленгліколь 992 ?-Пропіл-?-етилакролеїн 401 Пропілмеркаптан 993 Пропілпропіонат 1001 Пропін 672 Протаргол 1002 Ранітидин раніплекс 410 Резорцин 254 Ріодоксол 1181 Салазопіридазин 733 Сахарин 469 Сегнетова сіль 500 Серин 1027 Сиднокарб 1228 Сода кальцинована 766 Сода питна харчова 760 Спіробромін 143 Стеариловий спирт 825 Стрептоцид 46 Сульфадиметоксин 45 Сульфенамід БТ 365 Сульфодімезин 43 Суміш природних меркаптанів 815 Танафлон 1103 Тауфон 538 Теофілін 282 За 4 7 7а-Тетрагідро-1 -н-інден 1118 Тетрагідро-1 4-оксазин морфолін 367 Тетралін 1119 Тімол 465 Тімкал 776 Тіосечовина 1147 Тіотриазазин 753 Тіофенол 1230 Тирозин 1142 м-Толуїдин 1151 о-Толуїдин 1152 п-Толуїдин 1153 ТРАНСФЛУТРИН 1113 Триадіменол 1164 Триазін 56 Трибутилфосфат 1172 Триетилендіамін ДАБКО 346 1 2 4-Трикарбоксибензол 576 Тримекаїн 362 Тример оксиду перфторпропілену 844 Триметин 1097 Тринатрій фосфат 771 Триптофан 1196 Трисбен-200 1200 Трисамін 1098 ? ? ?-трифтор-м-толуїдин 48 ?-Трихлортолуол 123 Ундецил бромистий 147 Урсол 1226 Уротропін 196 Фенасал 1297 Фенацетин 85 Фенібут 63 Фенігідин 278 Фенікаберан 1227 Фенілаланін 1219 Фенілацетонітрил 109 2-Фенілетанол 1065 Фенкарол 1273 Фенозан 1 702 Фенозан 23 433 Фенозан 28 434 Фенозан 30 127 Феноксибензол дифеніловий ефір 319 Ферамід 334 Феробор феросплав 860 Фероцин 441 Флакозид 678 Флокулянт "Магнофлок 338" 971 Флотореагент МФТК-Е 420 Флуоресцеїн 378 Форідон 277 Фреон-113 1198 Фреон-132-В 336 Фреон 134а 1132 Фреон-152 323 Фтазин 737 Фурагін 809 Фуразолідон 810 Фурацилін 811 Фуросемід 1308 Фурфуран 1270 Хладон-329 221 Хладон 114В2 1114 Хлоракон 111 Хром-лігно-сульфонат 816 Хлораль трихлоретаналь трихлорацетальдегід 30 Хлорангідрид 406 Хлорекс 337 Хлоркетон 1283 Хлор метилбензол 108 2-Хлорпропан 461 Целозольвацетат 429 Ціанометан ціаністий метил 92 Циклогексиетилен 178 п-Цимол 694 м-Цимол 678 Цистеїн цистин 1336 Цитронелоп 285 Чілійська селітра 767 ?? ?? ?? ?? 2