Порядок формування, ведення та зберігання реєстраційних справ надання дозволів на виконання підготовчих або будівельних робіт згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держархбудінспекції 13.11.2009 N 163 Порядок формування ведення та зберігання реєстраційних справ надання дозволів на виконання підготовчих або будівельних робіт згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт" 1. Цей Порядок встановлює процедуру формування ведення та зберігання реєстраційних справ щодо надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт далі - реєстраційна справа . 2. Реєстраційна справа формується ведеться та зберігається: а в Державній архітектурно-будівельній інспекції: - при виконанні підготовчих і будівельних робіт щодо об'єкта або його будівництва проект будівництва якого затверджується Кабінетом Міністрів України; б в територіальних органах Державної архітектурно-будівельної інспекції: - при виконанні підготовчих і будівельних робіт щодо об'єкта або його будівництва що розташовується на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 3. У реєстраційній справі міститься заява з відповідними документами що додаються до неї а також копія дозволу на виконання підготовчих і будівельних робіт. 4. Формування реєстраційної справи: 4.1. Формування реєстраційної справи розпочинається з моменту надання замовником або уповноваженою ним особою далі - заявник до Держархбудінспекції або її територіального органу заяви разом з документами що додаються до неї. 4.2. У реєстраційній справі повинні міститися такі документи: 4.2.1. При наданні дозволу на виконання підготовчих робіт: - заява для одержання дозволу на виконання підготовчих робіт; - копія документа що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договору суперфіцію; - містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки одержані в установленому законом порядку; - копія проекту виконання підготовчих робіт погодженого та затвердженого відповідно до вимог державних будівельних норм; - документ про призначення відповідальних виконавців підготовчих робіт; - копія дозволу на виконання підготовчих робіт; - копія рішення про скасування анулювання дозволу на виконання підготовчих робіт у разі його скасування анулювання . 4.2.2. При наданні дозволу на виконання будівельних робіт: - заява для одержання дозволу на виконання будівельних робіт; а від замовника будівництва: - копія документа що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договору суперфіцію; - проектна документація на будівництво погоджена та затверджена в установленому законодавством порядку; - відомості про здійснення авторського та технічного нагляду; - копія документа що засвідчує право власності на будинок чи споруду або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції реставрації капітального ремонту об'єкта містобудування ; - фінансова звітність що складається відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та копія ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг засвідчена в установленому законом порядку у разі здійснення будівництва що передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб ; - копія зареєстрованої проектної декларації та документ що підтверджує її опублікування у разі спорудження об'єктів житлового будівництва фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів залучених від фізичних та юридичних осіб ; б від підрядника будівництва: - копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію; - копія ліцензії на виконання функцій генерального підрядника будівництва об'єкта засвідчена в установленому законом порядку крім випадків коли ці роботи виконуються однією організацією ; - копія договору контракту підряду на будівництво об'єкта; - документ про призначення відповідальних виконавців робіт; - відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів які братимуть участь у виконанні замовлення; - пропозиції щодо залучення субпідрядників; в від Держархбудінспекції або її територіального органу копії: - дозволу на виконання будівельних робіт; - дозволу на продовження строку дії дозволу на виконання будівельних робіт; - перереєстрованого дозволу на виконання будівельних робіт у разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено будівельну організацію генерального підрядника або підрядника ; - документа про розконсервацію об'єкта засвідченому в установленому порядку та акт про технічний стан конструкцій об'єкта і можливість поновлення будівництва у разі розконсервації об'єкта ; - документа про скасування анулювання дозволу на виконання будівельних робіт у разі його скасування анулювання . 4.3. Документи реєстраційної справи містяться у спеціально призначеній для цього папці формату А-4 які повинні бути пронумеровані прошнуровані та скріплені печаткою територіального органу Держархбудінспекції. Відповідній справі присвоюється номер який відповідає реєстраційному номеру дозволу. 4.4. Відомості що містяться в реєстраційній справі не підлягають розголошенню. 4.5. Забудовник має право на ознайомлення з документами які містяться у його реєстраційній справі. 4.6. Ведення справи включає надання: - замовнику виготовленої та завіреної копії дозволу на виконання підготовчих або будівельних робіт; - інформації та матеріалів за зверненнями правоохоронних та судових органів з питань правомірності видачі дозволу на виконання підготовчих або будівельних робіт у випадках передбачених чинним законодавством. 4.7. Реєстраційна справа зберігається в територіальному органі Держархбудінспекції протягом строку будівництва об'єкта та десяти років після прийняття його в експлуатацію. Після закінчення терміну реєстраційна справа підлягає внесенню до складу Національного архівного фонду. 4.8. Формування ведення та зберігання реєстраційних справ забезпечується працівниками територіального органу Держархбудінспекції відповідно до їх посадових інструкцій. Контроль покладається на перших заступників керівників територіальних органів Держархбудінспекції. Начальник Управління дозвільних процедур О. П. Ситнік