Лист N 01/04-03/806 від 12.02.2009 р.

Лист N 01/04-03/806 від 12.02.2009 р. На лист N А-01-47 від 13.01.2009

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ЛИСТ від 12.02.2009 р. N 01/04-03/806 Депутату Жовтневої районної у м. Харкові ради п'ятого скликання Летюку О. І. На лист N А-01-47 від 13.01.2009 Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду повідомляє. Відповідно до статті 27 Закону України "Про охорону праці" нормативно-правові акти з охорони праці - це правила норми регламенти положення стандарти інструкції та інші документи обов'язкові до виконання. Статтею 28 Закону зазначено що опрацювання та прийняття нових перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці провадяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці Держгірпромнагляд за участі професійних спілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків та за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці. Згідно до пункту 17 Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року за N 1640 Держгірпромнагляд веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці. До реєстру нормативно-правових актів входять нормативно-правові акти з охорони праці що затверджуються Держгірпромнаглядом України та нормативно-правові акти колишнього СРСР з питань охорони праці які діють на території України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР". Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція в Україні має вищу юридичну силу. Закони України та інші нормативні акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Враховуючи зазначене у разі невідповідності положень підзаконного нормативного акта вимогам Закону застосовуються вимоги Закону. У разі існування неузгодженості між підзаконними актами виданими одним і тим органом якщо такі мають різну юридичну силу підзаконний акт застосовується у визначеній сфері встановлений у відповідному акті та за принципом акта вищої юридичної сили. У разі суперечності правових норм у підзаконних нормативно-правових актів однакової юридичної сили відповідно до вимог Конституції України застосовуються правові норми нормативно-правового акта прийнятого пізніше за часом. У разі наявності у змісті нормативно-правових актів прогалин повної або часткової відсутності норм що повинні регулювати певні відносини правозастосовний орган у межах своєї компетенції повинен вжити заходів щодо урегулювання подібних випадків. Вищевикладеними принципами Держгірпромнагляд керується під час застосування нормативно-правових актів з охорони праці в тому числі і Правилами. Заступник Голови Держгірпромнагляду О. І. Долматов