Лист N 12/19-2-8-14-2348 від 09.03.2010 р.

Лист N 12/19-2-8-14-2348 від 09.03.2010 р. Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Л И С Т м. Київ 09 березня 2010 р. № 12/19-2-8-14-2348 Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду У зв'язку із запровадженням відповідно до законодавства атестації інженерів технічного нагляду Міністерство регіонального розвитку та будівництва України повідомляє. Згідно з ч. 2 ст. 11 Закону України "Про архітектурну діяльність" яка набула чинності 29.08.2006 р. технічний нагляд забезпечується замовником забудовником та здійснюється особами які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.Пунктом 3 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 також встановлено що технічний нагляд здійснюють особи що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат. Запровадження сертифікації інженерів технагляду обумовлено необхідністю персоніфікації та підвищення рівня відповідальності вказаних фахівців оскільки саме інженери технічного нагляду особисто контролюють дотримання вимог пов'язаних із забезпеченням стійкості надійності і міцності будівель та споруд. Зазначене питання врегульовано наказом Мінрегіонбуду від 09.06.2009 № 224 із змінами внесеними наказом від 19.12.2009 № 609 яким утворено архітектурно-будівельну атестаційну комісію інженерів технічного нагляду.При проведенні атестації з метою автоматизації цього процесу та неупередженості при прийнятті рішень проводиться тестування інженерів технічного нагляду за допомогою ПК. Організацію та програмне забезпечення тестування здійснює державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві" що належить до сфери управління Мінрегіонбуду. Вартість послуг з організації тестування із використанням ПК становить 360 0 гривень. Після проходження атестації інженери технічного нагляду мають можливість укласти з державним підприємством "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві" договори про надання послуги з обробки інформації та формування бази даних реєстру спеціалістів з технічного нагляду. Вартість таких послуг становить 500 00 гривень. Вказані послуги передбачають централізоване оприлюднення в мережі Інтернет www.minregionbud.gov.ua контактних даних та інформації про інженерів технічного нагляду що сприяє працевлаштуванню зазначених фахівців в умовах масових скорочень працівників будівельної галузі а також забезпечує запровадження внутрішнього контролю прозорості і відкритості їх діяльності. При цьому слід зазначити що оскільки кваліфікаційний сертифікат видається не суб'єкту господарювання а інженеру технічного нагляду як фізичній особі сплату зазначених витрат має здійснювати така фізична особа. Чинним законодавством України встановлено певні вимоги до інженера технічного нагляду.Так пп. 6.1.2 п. 6.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві пов'язаної із створенням об'єктів архітектури затверджених наказом Мінреніонбуду від 27.01.2009 № 47 встановлено що інженер з нагляду за будівництвом інженер технічного нагляду повинен пройти підвищення кваліфікації. Наявність у інженера технічного нагляду документа про підвищення кваліфікації враховується атестаційною комісією при видачі відповідного кваліфікаційного сертифіката. Необхідність підвищення кваліфікації вказаних фахівців обумовлюється також постійними змінами нормативних документів у галузі будівництва ДБН СНІП ГОСТ тощо знання яких вимагається від інженерів технічного нагляду. Інженер технічного нагляду може проходити підвищення кваліфікації за відповідним навчальними програмами у будь-яких навчальних закладах та організаціях у тому числі - у державних підприємствах що належать до сфери управління Мінрегіонбуду які проводять таку діяльність та самостійно встановлюють обсяги і вартість таких послуг. Заступник міністра Д.В.Ісаєнко