Положення про служби державного нагляду за охороною праці системи МВС

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 31 грудня 2009 року N 567 Про затвердження Положення про служби державного нагляду за охороною праці системи МВС Відповідно до вимог Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року N 244/95 "Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах в установах організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України" постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 року N 608 "Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року N 244" та з метою приведення нормативно-правових актів із забезпечення державного нагляду за охороною праці та державного технічного нагляду за обладнанням підвищеної небезпеки у відповідність до чинного законодавства наказую: 1. Затвердити Положення про служби державного нагляду за охороною праці системи МВС України додається . 2. Начальникам головних управлінь управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі в місячний термін розробити та затвердити Положення і функціональні обов'язки працівників підпорядкованих служб державного нагляду за охороною праці відповідно до вимог цього Положення. 3. Визнати таким що втратив чинність наказ МВС України від 10.11.2003 N 1338 "Про затвердження Положення про служби державного нагляду за охороною праці системи МВС України". 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра полковника міліції Ембулатова О. Г. 5. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів внутрішніх справ. Міністр Ю. В. Луценко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС 31.12.2009 N 567 ПОЛОЖЕННЯ про служби державного нагляду за охороною праці системи МВС 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці" Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року N 244/95 "Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах в установах організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України" постанов Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 року N 608 "Про заходи щодо виконання постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року N 244" та від 15 вересня 2006 року N 1315 "Питання Державного комітету з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду" Угоди між Державним комітетом України по нагляду за охороною праці і Міністерством внутрішніх справ України про порядок здійснення державного нагляду на об'єктах МВС де працюють особи за трудовими договорами наказ МВС України від 2 серпня 1995 року N 516 . 1.2. Служби державного нагляду за охороною праці системи МВС далі - служби ДНОП реалізують державну політику в галузі охорони праці в органах і підрозділах внутрішніх справ у з'єднаннях і військових частинах внутрішніх військ у навчальних медичних закладах науково-дослідних установах підприємствах та організаціях системи МВС та ЦР ФСТ "Динамо" України далі - підрозділи органів внутрішніх справ вивчають та аналізують умови праці служби і здійснюють періодичний контроль за їх діяльністю щодо виконання ними правових організаційно-технічних санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на збереження життя і здоров'я працівників. 1.3. Служби ДНОП відповідно до Угоди між Держнаглядохоронпраці і МВС здійснюють: 1.3.1. Державний нагляд і внутрішньовідомчий контроль за дотриманням вимог законодавчих та нормативних актів з питань безпечного ведення робіт особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ військовослужбовцями внутрішніх військ курсантами слухачами навчальних закладів системи МВС а також державними службовцями працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ з якими укладено трудову угоду. 1.3.2. Державний технічний нагляд за дотриманням вимог чинного законодавства з питань монтажу ремонту та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів посудин що працюють під тиском вантажопідіймальних кранів і ліфтів підйомників призначених для переміщення працівників пасажирських канатних доріг та витягів буксирних канатних для гірськолижників далі - обладнання підвищеної небезпеки що експлуатуються в підрозділах органів внутрішніх справ. 1.4. Служби ДНОП у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України указами Президента України постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України державними і відомчими нормативними актами про охорону праці та цим Положенням. 1.5. Посадові особи служб ДНОП допускаються до самостійної інспекторської діяльності після проходження відповідного навчання стажування і складання іспитів у встановленому порядку які мають відповідне посвідчення МВС а також припис завдання відповідного керівника на право інспектування і особистий штамп із зазначенням посади. 1.6. Права і відповідальність посадових осіб служб ДНОП визначаються цим Положенням і функціональними обов'язками які затверджуються начальниками у безпосередньому підпорядкуванні яких ці служби перебувають. Посадові особи служб ДНОП є державними інспекторами з нагляду за охороною праці в системі МВС. 1.7. Рішення посадових осіб служб ДНОП оформляються приписом встановленого зразка та є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами підрозділів органів внутрішніх справ. Припис посадової особи служби ДНОП може скасувати відповідна посадова особа якій підпорядкований цей працівник. 1.8. Залучати посадових осіб служб ДНОП до робіт не пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків забороняється. 1.9. Служби ДНОП мають гербову печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням. Діловодство ведуть самостійно в порядку встановленому законодавством України та нормативними актами МВС. 1.10. Служби ДНОП виконання своїх функцій здійснюють у підрозділах органів внутрішніх справ за територіальним принципом незалежно від підпорядкованості цих підрозділів. 1.11. Начальники структурних підрозділів МВС начальники ГУМВС УМВС ректори начальники навчальних та медичних закладів науково-дослідних установ керівники органів і підрозділів внутрішніх справ підприємств та організацій ЦР ФСТ "Динамо" командири з'єднань та військових частин внутрішніх військ зобов'язані сприяти працівникам служб ДНОП під час виконання ними службових обов'язків а також надавати необхідні під час інспекторської діяльності відомості з питань державного нагляду за охороною праці транспортні засоби службові приміщення інструмент устаткування спецодяг. 1.12. Служби ДНОП забезпечуються фінансуванням службовими приміщеннями транспортом та іншим обладнанням у встановленому порядку. 1.13. До служб ДНОП належать: 1.13.1. Відділ державного нагляду за охороною праці МВС далі - Відділ ДНОП . 1.13.2. Служби державного нагляду за охороною праці головних управлінь управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі далі - служби ДНОП ГУМВС УМВС . 1.14. Відділ ДНОП є самостійним структурним підрозділом центрального апарату МВС і виконує функції головного підрозділу державного нагляду за охороною праці системи МВС. Відділ ДНОП очолює начальник який підпорядкований безпосередньо заступникові Міністра внутрішніх справ України. На посаду начальника Відділу ДНОП та його заступника призначаються працівники які мають не менше 5 років досвіду роботи в службах державного нагляду за охороною праці. 1.15. Служби ДНОП ГУМВС УМВС є самостійними підрозділами які підпорядковуються відповідним заступникам начальника ГУМВС УМВС. 1.16. Посадові особи служб ДНОП які виконують роботу керівника служби ДНОП ГУМВС УМВС призначаються на посаду і звільняються з неї керівниками ГУМВС УМВС за погодженням з начальником Відділу ДНОП. 1.17. Структура і штати служб ДНОП ГУМВС УМВС затверджуються у встановленому порядку. 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 2.1. Комплексне управління охороною праці в системі МВС. 2.2. Організація і здійснення державного нагляду за охороною праці в системі МВС: 2.2.1. За дотриманням вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо безпеки гігієни праці виробничого середовища під час виконання робіт навчання особами рядового та начальницького складу підрозділів органів внутрішніх справ військовослужбовцями внутрішніх військ курсантами слухачами навчальних закладів системи МВС. 2.2.2. За дотриманням вимог щодо безпечного ведення робіт під час монтажу ремонту та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки в підрозділах органів внутрішніх справ. 2.3. Організація і здійснення внутрішньовідомчого контролю за дотриманням вимог охорони праці під час виконання робіт вільнонайманими працівниками підрозділів органів внутрішніх справ. 3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ МВС 3.1. З організації і здійснення державного технічного нагляду: 3.1.1. Здійснює державний технічний нагляд за дотриманням вимог діючого законодавства наказів вказівок положень правил норм інструкцій та інших нормативних актів МВС з питань монтажу ремонту та безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки у підрозділах органів внутрішніх справ. 3.1.2. Бере участь у роботі комісії МВС по перевірці знань з питань охорони праці. Організовує перевірку знань посадових осіб спеціалістів підрозділів органів внутрішніх справ відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки а також задіяних у навчальному процесі по підготовці обслуговуючого персоналу обладнання підвищеної небезпеки. 3.1.3. Розробляє проекти наказів оглядів інформаційних листів з питань державного технічного нагляду і відповідних методичних вказівок. 3.1.4. Проводить у встановленому порядку розслідування аварій та нещасних випадків які сталися під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки і контролює виконання заходів щодо їх попередження. 3.1.5. Аналізує причини аварійності та травматизму стан державного технічного нагляду за утриманням і умовами експлуатації обладнання підвищеної небезпеки розробляє заходи щодо усунення аварійності і травматизму в необхідних випадках взаємодіє з іншими міністерствами та відомствами. 3.1.6. Видає підрозділам органів внутрішніх справ дозволи: а на монтаж та введення в експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки зареєстрованого у Відділі ДНОП. б на навчання персоналу що обслуговує обладнання підвищеної небезпеки. 3.1.7. Здійснює контроль в підрозділах органів внутрішніх справ за організацією безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки та утриманням його у справному стані. 3.1.8. Веде облік реєструє та знімає з обліку обладнання підвищеної небезпеки. 3.1.9. Здійснює в необхідних випадках попередній нагляд за монтажем обладнання підвищеної небезпеки. 3.1.10. Проводить передбачені правилами й методичними вказівками технічні огляди та обстеження обладнання підвищеної небезпеки. 3.1.11. Проводить первинну та періодичну перевірку знань нормативних актів з питань державного нагляду за обладнанням підвищеної небезпеки працівниками служб ДНОП для допуску їх до самостійної інспекторської діяльності. 3.1.12. Організує стажування та обмін досвідом роботи працівників служб ДНОП з питань провадження державного технічного нагляду. 3.1.13. Здійснює контроль за допуском до роботи у встановленому порядку посадових осіб і спеціалістів з питань монтажу ремонту та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки. 3.1.14. Узгоджує учбові програми контролює організацію навчання атестацію періодичну перевірку знань та допуск персоналу до виконання робіт з обслуговування обладнання підвищеної небезпеки. 3.1.15. Здійснює контроль за діяльністю постійно діючих екзаменаційних комісій підрозділів органів внутрішніх справ з перевірки знань посадових осіб і спеціалістів які мають відношення до ремонту монтажу та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки і кваліфікаційних комісій з атестації персоналу який обслуговує обладнання підвищеної небезпеки. У необхідних випадках бере участь у роботі цих комісій. 3.1.16. Проводить безпосередньо на робочих місцях перевірку знань і практичних навичок персоналу який обслуговує обладнання підвищеної небезпеки а також перевірку знань посадових осіб і спеціалістів відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. 3.1.17. Надає методичну допомогу підрозділам органів внутрішніх справ з питань організації технічного нагляду утримання та безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки. 3.1.18. Розглядає листи заяви скарги з питань державного технічного нагляду. 3.1.19. Розробляє проекти відомчих нормативних актів з питань державного технічного нагляду інспекторської діяльності умов безпечної експлуатації та утримання у справному стані обладнання підвищеної небезпеки. 3.2. З організації і здійснення державного нагляду та внутрішньовідомчого контролю за охороною праці: 3.2.1. Провадить методичне керівництво роботою з охорони праці та здійснює перевірку організації відповідної роботи в підрозділах органів внутрішніх справ. 3.2.2. Готує матеріали для підведення підсумків роботи із створення безпечних умов праці розгляду найважливіших питань охорони праці на засіданнях колегії нарадах семінарах тощо. 3.2.3. Розробляє разом з підрозділами органів внутрішніх справ галузевими службами центрального апарату комплекс заходів щодо поліпшення умов праці попередження випадків травматизму. Співпрацює з державними і громадськими організаціями в питаннях охорони праці. 3.2.4. При необхідності разом з галузевими профспілковими організаціями опрацьовує проект колективного договору угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці. 3.2.5. Організовує: а виконання рішень органів Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду далі - Держгірпромнагляд України віднесених до компетенції Міністерства; б розроблення проектів нових перегляд або скасування чинних нормативних актів з охорони праці; в облік та аналіз нещасних випадків і аварій; г розробку перспективних і поточних планів роботи підрозділів органів внутрішніх справ із створення безпечних та нешкідливих умов праці; д підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці. 3.2.6. Видає: а дозволи навчальним закладам системи МВС на проведення навчання з охорони праці посадових осіб і спеціалістів підрозділів органів внутрішніх справ; б висновки з охорони праці на запити органів які розглядають трудові спори; в приписи встановленого зразка керівникам підрозділів органів внутрішніх справ для усунення порушень нормативно-правових актів з охорони праці; г в межах своєї компетенції підтвердження про факт наявності виробничої ситуації небезпечної для життя чи здоров'я працюючого у разі виникнення трудового спору; д довідки щодо відповідності проведених розслідувань нещасних випадків вимогам Порядку розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій що сталися в органах і підрозділах системи МВС. 3.2.7. Бере участь у: а розгляді питань про внесення змін до списків виробництв робіт професій посад і показників що дають право на пільги і компенсації згідно з чинним законодавством; б розслідуваннях нещасних випадків згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій що сталися в органах і підрозділах системи МВС України; в розробці відомчих положень інструкцій інших нормативних актів з охорони праці; г роботі комісій з питань приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів будівництва службового соціально-культурного і побутового призначення; д роботі комісії МВС по перевірці знань з питань охорони праці; е розгляді технічних завдань та технічних умов щодо виготовлення нової техніки спеціального та військового призначення засобів індивідуального захисту далі - ЗІЗ які будуть виготовлені на замовлення МВС а також у роботі комісій з приймання дослідних зразків цієї техніки та ЗІЗ; ж опрацюванні програм та комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці або для підвищення існуючого рівня охорони праці та контролює їх виконання. 3.2.8. Розглядає листи заяви та скарги з питань охорони праці. 3.2.9. Контролює: а функціонування системи управління охороною праці; б дотримання чинного законодавства державних міжгалузевих та інших нормативних актів з охорони праці виконання працівниками інструкцій з заходів безпеки під час виконання службових трудових обов'язків; в відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці стану машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працюючих наявність технологічної документації на робочих місцях; г своєчасне проведення навчання перевірку знань та інструктажів з питань охорони праці; д забезпечення працюючих ЗІЗ спецодягом лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; е використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством; ж виконання наказів розпоряджень з питань охорони праці якість проведених розслідувань нещасних випадків; з додержання вимог законодавства з охорони праці під час укладення трудового договору; і додержання порядку зберігання транспортування і використання отруйних вогне- вибухонебезпечних та шкідливих речовин; к забезпечення працюючих правилами стандартами нормами положеннями інструкціями та іншими актами з охорони праці. 3.2.10. Забезпечує підрозділи органів внутрішніх справ інформацією з питань охорони праці причин аварій та нещасних випадків і готує пропозиції щодо запобігання їм. 3.2.11. Надає допомогу підрозділам органів внутрішніх справ у вирішенні питань: а використання вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з охорони праці; б пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці; в забезпечення працюючих правилами стандартами нормами положеннями інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; г атестації робочих місць за умовами праці та приведення їх у відповідність вимогам охорони праці. 3.2.12. Координує роботу служб охорони праці підрозділів органів внутрішніх справ та здійснює методичне керівництво роботою цих служб. 3.2.13. Погоджує відомчі нормативні акти з охорони праці. 3.2.14. Погоджує програми навчання за дисциплінами "Основи охорони праці" "Охорона праці в галузі" що викладаються у навчальних закладах системи МВС. Приймає участь по перевірці знань викладачів цих дисциплін у відповідній комісії МВС. 3.2.15. Збирає та узагальнює звіти про стан охорони праці в підрозділах органів внутрішніх справ доповідає керівництву МВС України. 3.2.16. Контролює роботу підпорядкованих служб ДНОП та здійснення ними інспекторської діяльності. Розглядає та погоджує річні плани роботи цих підрозділів. 3.2.17. Розглядає звіти про діяльність служб ДНОП та оцінює результати їх роботи. 3.3. Взаємодіє з Держгірпромнаглядом України та його територіальними органами. 3.4. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності служб державного нагляду за охороною праці системи МВС України. 4. ФУНКЦІЇ СЛУЖБ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ГУМВС УМВС 4.1. З організації і здійснення державного технічного нагляду за обладанням підвищеної небезпеки яке експлуатується у підрозділах органів внутрішніх справ розташованих на території області: 4.1.1. Здійснюють державний технічний нагляд за дотриманням вимог діючого законодавства наказів вказівок положень правил норм інструкцій та інших нормативних актів МВС України з питань монтажу ремонту та безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки. 4.1.2. Організовують роботу відповідних комісій по перевірці знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів підрозділів органів внутрішніх справ відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. 4.1.3. Аналізують причини аварійності та травматизму стан технічного нагляду за утриманням і умовами експлуатації обладнання підвищеної небезпеки розробляють заходи щодо усунення аварійності і травматизму. Готують проекти наказів оглядів інформаційних листів з цих питань. 4.1.4. Здійснюють контроль за організацією безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки та утриманням його у справному стані. 4.1.5. За погодженням з Відділом ДНОП здійснюють в необхідних випадках попередній нагляд за монтажем обладнання підвищеної небезпеки та видають дозволи на введення його в експлуатацію. 4.1.6. Надають власникам обладнання підвищеної небезпеки необхідну практичну допомогу щодо порядку реєстрації цього обладнання постановки його на облік та зняття з обліку. Контролюють правильність заповнення паспортів обладнання підвищеної небезпеки роблять в них необхідні відмітки. 4.1.7. Проводять передбачені правилами й методичними вказівками періодичні технічні огляди та обстеження обладнання підвищеної небезпеки. 4.1.8. Здійснюють контроль за допуском до роботи у встановленому порядку посадових осіб і спеціалістів з питань монтажу ремонту та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки. 4.1.9. Контролюють організацію навчання атестацію періодичну перевірку знань та допуск персоналу до виконання робіт з обслуговування обладнання підвищеної небезпеки. 4.1.10. Здійснюють контроль за діяльністю постійно діючих екзаменаційних та кваліфікаційних комісій з атестації персоналу який обслуговує обладнання підвищеної небезпеки. У необхідних випадках беруть участь у роботі цих комісій. 4.1.11. Проводять безпосередньо на робочих місцях перевірку знань і практичних навичок персоналу який обслуговує обладнання підвищеної небезпеки а також перевірку знань посадових осіб і спеціалістів відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. 4.1.12. Надають методичну допомогу галузевим службам ГУМВС УМВС підрозділам органів внутрішніх справ та військовим частинам внутрішніх військ з питань організації технічного нагляду утримання та безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки. 4.1.13. Розглядають листи заяви скарги з питань державного технічного нагляду. 4.1.14. Розглядають технічну документацію на обладнання підвищеної небезпеки щодо відповідності чинним нормативним актам перед поданням її до Відділу ДНОП. 4.1.15. Повідомляють Відділ ДНОП про аварії і нещасні випадки що сталися на обладнанні підвищеної небезпеки. 4.1.16. Подають до Відділу ДНОП для погодження річні плани роботи по обстеженню обладнання підвищеної небезпеки і щоквартально звітують про проведену роботу. 4.2. З організації і здійснення державного нагляду та внутрішньовідомчого контролю за станом охорони праці у підрозділах органів внутрішніх справ розташованих на території області: 4.2.1. Здійснюють перевірку галузевих служб ГУМВС УМВС підрозділів органів внутрішніх справ та військових частин внутрішніх військ з питань організації роботи з охорони праці. 4.2.2. Готують матеріали для щорічного підведення підсумків роботи із створення безпечних умов праці розгляду найважливіших питань з охорони праці на засіданнях колегії нарадах семінарах тощо. 4.2.3. Розробляють разом з підрозділами органів внутрішніх справ комплекс заходів щодо поліпшення умов праці попередження випадків травматизму. Співпрацюють з державними і громадськими організаціями в питаннях охорони праці. 4.2.4. Приймають участь у формуванні розділу "Охорона праці" в колективному договорі ГУМВС УМВС у разі його укладення. 4.2.5. Організують: а виконання рішень територіальних органів Держгірпромнагляду України віднесених до компетенції підрозділів органів внутрішніх справ; б навчання працівників служб охорони праці підрозділів органів внутрішніх справ проведення з ними семінарів; в облік аналіз нещасних випадків та аварій а також завданих матеріальних збитків; г роботу комісій ГУМВС УМВС підрозділів органів внутрішніх справ по перевірці знань з охорони праці; д розробку перспективних і поточних планів роботи підрозділів органів внутрішніх справ із створення безпечних та нешкідливих умов праці; е підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці. 4.2.6. Видають: а висновки з охорони праці на запити органів які розглядають трудові спори; б довідки приписи встановленого зразка керівникам підрозділів органів внутрішніх справ для усунення порушень нормативно-правових актів з охорони праці; в в межах своєї компетенції підтвердження про факт наявності виробничої ситуації небезпечної для життя чи здоров'я працюючого у разі виникнення трудового спору; г довідки щодо відповідності проведених розслідувань нещасних випадків вимогам Порядку розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій що сталися в органах і підрозділах системи МВС. 4.2.7. Беруть участь у: а проведенні розслідувань нещасних випадків згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій що сталися в органах і підрозділах системи МВС; б роботі комісій з питань приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів будівництва службового соціально-культурного і побутового призначення; в опрацюванні програм та комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці або для підвищення рівня охорони праці та контролюють їх виконання. 4.2.8. Розглядають листи заяви та скарги з питань охорони праці. 4.2.9. Контролюють: а функціонування системи управління охороною праці в підрозділах органів внутрішніх справ; б дотримання чинного законодавства державних міжгалузевих та інших нормативних актів з охорони праці виконання працівниками інструкцій з заходів безпеки під час виконання службових трудових обов'язків; в відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці стану машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працюючих наявність технологічної документації на робочих місцях; г своєчасне проведення навчання перевірку знань та інструктажів з питань охорони праці в підрозділах органів внутрішніх справ; д забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту спецодягом лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; е використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством; ж виконання наказів розпоряджень з питань охорони праці якість проведених розслідувань нещасних випадків а також повноту виконання заходів зазначених в актах розслідування; з додержання вимог законодавства з охорони праці під час укладення трудового договору контракту ; й додержання порядку зберігання транспортування і використання отруйних вогне- вибухонебезпечних та шкідливих речовин; и забезпечення працюючих правилами стандартами нормами положеннями інструкціями та іншими актами з охорони праці. 4.2.10. Забезпечують підрозділи органів внутрішніх справ інформацією з питань охорони праці причин аварій та нещасних випадків і готують пропозиції щодо запобігання їм. 4.2.11. Надають допомогу підрозділам органів внутрішніх справ у вирішенні питань: а пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці; б атестації робочих місць за умовами праці та приведення їх у відповідність до вимог охорони праці. 4.2.12. Координують роботу служб охорони праці підрозділів органів внутрішніх справ та здійснюють методичне керівництво цими службами. 4.2.13. Збирають та узагальнюють звіти про стан охорони праці в підрозділах органів внутрішніх справ доповідають керівництву ГУМВС УМВС. Узагальнену інформацію в установлені терміни направляють до Відділу ДНОП. 4.3. Взаємодіють з територіальними управліннями Держгірпромнагляду України. 4.4. Залучають спеціалістів підрозділів органів внутрішніх справ з дозволу їх керівників до перевірок дотримання законодавства про охорону праці. 5. ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЛУЖБ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ СИСТЕМИ МВС 5.1. Посадові особи служб ДНОП мають право: 5.1.1. Представляти МВС ГУМВС УМВС в державних та громадських установах під час розгляду питань здійснення державного нагляду за охороною праці. 5.1.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати об'єкти структурні підрозділи органів внутрішніх справ для перевірки дотримання законодавства про охорону праці одержувати від посадових осіб підрозділів органів внутрішніх справ необхідні пояснення матеріали та інформацію з цих питань. 5.1.3. Зупиняти експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки виробництв дільниць машин механізмів устаткування та інше у разі виявлення порушень які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих. 5.1.4. Перевіряти стан безпеки гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підрозділів органів внутрішніх справ видавати керівникам перевірених підрозділів обов'язкові для виконання приписи. 5.1.5. Видавати керівникам підрозділів органів внутрішніх справ що ведуть монтаж і ремонт обладнання підвищеної небезпеки обов'язкові для виконання приписи щодо усунення недоліків при монтажі та ремонті устаткування що знижують безпеку його експлуатації і контролювати виконання цих приписів. 5.1.6. Вимагати призначення в необхідних випадках проведення технічної експертизи обладнання підвищеної небезпеки із залученням спеціалізованих організацій а також брати участь у підготовці висновків за матеріалами експертизи. 5.1.7. Вимагати від керівників підрозділів органів внутрішніх справ відсторонення від роботи працівників які не пройшли необхідного медичного огляду навчання інструктажу перевірки знань з охорони праці не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці. 5.1.8. Вносити керівникам підрозділів органів внутрішніх справ пропозиції про притягнення до відповідальності усунення від виконання службових обов'язків а в необхідних випадках - про звільнення в установленому порядку з посади працівників які порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; клопотати про заохочення працівників які беруть участь у підвищенні безпеки праці та поліпшенні її умов. 5.2. Працівники служб ДНОП несуть відповідальність за: а невідповідність прийнятих рішень вимогам чинного законодавства з охорони праці; б невиконання своїх функціональних обов'язків; в недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці; г низьку якість проведених розслідувань нещасних випадків та аварій. 6. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ МВС 6.1. Обов'язки начальника Відділу ДНОП: 6.1.1. Організує роботу Відділу ДНОП несе відповідальність за його діяльність. Забезпечує якісне й ефективне виконання покладених на Відділ ДНОП завдань і функцій. 6.1.2. У межах своєї компетенції вносить пропозиції щодо вдосконалення структури і чисельності служб ДНОП щодо призначення переміщення звільнення а також з інших питань трудової діяльності працівників Відділу ДНОП. Організує службову підготовку у Відділі ДНОП контролює цю роботу на місцях. 6.1.3. Розробляє функціональні обов'язки працівників Відділу ДНОП контролює їх виконання. 6.1.4. Забезпечує добір розстановку навчання і виховання працівників Відділу ДНОП забезпечує додержання ними дисципліни і законності. Організує проведення службових перевірок у випадках порушення законності працівниками служб ДНОП. 6.1.5. Погоджує призначення на посади працівників які виконують роботу керівника служби ДНОП. 6.1.6. Вносить пропозиції керівництву МВС України щодо встановлення працівникам Відділу ДНОП посадових окладів та грошових доплат у межах передбачених чинним законодавством. 6.1.7. Організує планування роботи Відділу ДНОП та контроль за виконанням планів і доручень керівництва МВС. 6.1.8. Організує підготовку проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань пов'язаних з державним наглядом за охороною праці. 6.1.9. Інформує керівництво МВС та підрозділів органів внутрішніх справ про аварійність і травматизм порушення чинного законодавства з охорони праці вносить пропозиції щодо їх усунення і притягнення винних посадових осіб і спеціалістів до відповідальності. 6.1.10. Забезпечує особистий прийом громадян що звернулися до МВС з питань державного нагляду за охороною праці. У встановленому порядку розглядає скарги заяви листи та іншу кореспонденцію що находить до Відділу ДНОП дає доручення щодо її своєчасного й об'єктивного розгляду. 6.1.11. В межах повноважень забезпечує взаємодію Відділу ДНОП з галузевими службами апарату Міністерства із зацікавленими міністерствами та відомствами. 6.1.12. За згодою керівництва Міністерства представляє МВС в державних органах виконавчої влади і організаціях у питаннях віднесених до компетенції Відділу ДНОП. 6.2. Начальник Відділу ДНОП має право: 6.2.1. Готувати проекти наказів вказівок інструкцій оглядів з організації діяльності служб ДНОП розробляти методичні рекомендації тощо; запитувати за необхідності з місць потрібну інформацію з питань що стосуються компетенції Відділу ДНОП. 6.2.2. За дорученням керівництва Міністерства брати участь у розгляді в органах державної та виконавчої влади інших інстанціях питань державного нагляду за охороною праці. 6.2.3. Ознайомлюватися з особовими справами працівників служб ДНОП брати участь в їх атестуванні. 6.2.4. Вносити керівництву ГУМВС УМВС подання про притягнення до відповідальності працівників підпорядкованих служб ДНОП які не виконують обов'язків покладених на них цим Положенням. 6.2.5. Скасовувати в необхідних випадках рішення працівників служб ДНОП. 6.2.6. Приймати рішення щодо необхідності перегляду скасування актів про нещасні випадки та приведення їх у відповідності до вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 6.2.7 Скликати і проводити з дозволу керівництва Міністерства наради-семінари або учбові збори з питань віднесених до компетенції Відділу ДНОП. 6.2.8. Залучати у встановленому порядку до участі в комплексних обстеженнях та перевірках з питань безпеки праці працівників служб ДНОП а також інших спеціалістів органів внутрішніх справ. 6.2.9. За згодою керівництва Міністерства викликати працівників служб ДНОП для звітів про виконання ними своїх службових обов'язків і реалізацію заходів щодо поліпшення ефективності роботи. 6.2.10. Підводити підсумки роботи служб ДНОП та надавати їм необхідну методичну й практичну допомогу. Начальник Відділу державного нагляду за охороною праці Д. А. Ноур