План основних організаційно-технічних заходів у паливно-енергетичному комплексі з охорони праці на 2010 рік

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 29 січня 2010 року N 34 Про підсумки роботи ПЕК в галузі охорони праці у 2009 році та завдання на 2010 рік На виконання Закону України "Про охорону праці" вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 та з метою підвищення ефективності роботи в галузі охорони праці щодо створення належних і безпечних умов праці запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням поліпшення стану охорони праці на виробництві наказую: 1. Затвердити План основних організаційно-технічних заходів у паливно-енергетичному комплексі з охорони праці на 2010 рік згідно з додатком 1. 2. Керівникам державних підприємств що належать до сфери управління Мінпаливенерго та господарських товариств щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави далі - підприємств ПЕК : 2.1. Узяти до відома аналітичну довідку "Стан охорони праці в паливно-енергетичному комплексі за 2009 рік" додаток 2 та ознайомити з нею керівників структурних підрозділів і працівників підприємств ПЕК; 2.2. Забезпечити створення належних і безпечних умов праці сприяти запобіганню нещасним випадкам і професійним захворюванням поліпшенню стану охорони праці; 2.3. Забезпечити придбання необхідних сучасних засобів захисту працюючих з поліпшеними технічними характеристиками. 2.4. Вжити заходів щодо: 2.4.1. Дотримання регламентів проведення оглядів поточних і планових ремонтів обладнання його модернізації заміни застарілого та зношеного обладнання; 2.4.2. Подання у встановленому порядку оперативної інформації про всі випадки травматизму; 2.4.3. Уникнення допуску до роботи осіб з медичними протипоказаннями. 3. НАК "Нафтогаз України" Дубина О. В. НАК "Енергетична компанія України" Зіневич В. О. : 3.1. Розробити та надати Мінпаливенерго затверджений керівником акціонерної Компанії план перевірок стану охорони праці в господарських товариствах щодо яких акціонерні компанії здійснюють управління корпоративними правами держави. Термін - березень 2010 року 3.2. Надати Мінпаливенерго копії актів перевірок стану охорони праці в господарських товариствах. Термін - за фактом перевірок 2010 рік 4. Департаменту фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Іванов П. А. : 4.1. Організувати та провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб Міністерства; 4.2. Забезпечити здійснення перевірок стану охорони праці на підприємствах ПЕК згідно із затвердженим планом основних організаційно-технічних заходів у паливно-енергетичному комплексі з охорони праці на 2010 рік; 4.3. Організувати проведення галузевих нарад-семінарів з питань охорони праці за участі керівників функціональними обов'язками яких передбачено вирішення таких питань. 5. Господарському управлінню Дячук Г. І. забезпечити оплату навчання з охорони праці фахівців Мінпаливенерго відповідно до чинного законодавства. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шумкову Н. Ю. Міністр Ю. Продан Додаток 1 до наказу Міністерства палива та енергетики України 29.01.2010 N 34 ПЛАН основних організаційно-технічних заходів у паливно-енергетичному комплексі з охорони праці на 2010 рік N з/п Заходи Термін виконання Виконавці 1 2 3 4 1. Розробити та затвердити комплексний план організаційно-технічних заходів на 2010 рік щодо забезпечення безпечних умов праці на виробництві із зазначенням в першу чергу заходів спрямованих на запобігання травматизму. лютий 2010 року підприємства ПЕК 2. Здійснювати відомчий контроль за станом охорони праці в ПЕК відповідно до Положення про відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах ПЕК затвердженого наказом Мінпаливенерго України від 07.08.2008 N 412. протягом року Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності 3. Надавати Мінпаливенерго інформацію про результати виконання заходів з охорони праці у визначені наказом Мінпаливенерго від 07.08.2008 N 412 терміни. протягом року підприємства ПЕК 4. Забезпечити методичне керівництво діяльністю підприємств ПЕК з охорони праці. протягом року Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності 5. Розробити та затвердити план заходів з підготовки та проведення в паливно-енергетичному комплексі заходів з нагоди Дня охорони праці на виконання Указу Президента України від 18.08.2006 N 685/2006 "Про День охорони праці". березень 2010 року Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності 6. Розробити плани підготувати та провести на підприємствах заходи з нагоди Дня охорони праці. згідно із затвердженим планом заходів підприємства ПЕК 7. Провести перевірки стану охорони праці структурних підрозділів підприємств та здійснити відповідні заходи щодо усунення виявлених недоліків. згідно із календарним графіком на 2010 рік підприємства ПЕК 8. Забезпечити навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників підприємств із використанням навчальних тренажерів полігонів та сучасних комп'ютерних програм. протягом року підприємства ПЕК 9. Розробити план-графік проведення галузевих нарад-семінарів з питань охорони праці. лютий 2010 року Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності 10. Узяти участь в організації та проведенні галузевих нарад-семінарів з питань охорони праці за участю керівників функціональними обов'язками яких передбачено вирішення таких питань згідно з планом. згідно із планом - графіком на 2010 рік НАК "Нафтогаз України"; НАК "Енергетична компанія України" та ДП НАЕК "Енергоатом" 11. Організувати та провести на підприємствах тематичні науково-практичні конференції круглі столи семінари з питань охорони праці. протягом року підприємства ПЕК 12. Повідомляти про нещасні випадки відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112. протягом року підприємства ПЕК 13. Контролювати своєчасне подання інформації про нещасні випадки. Забезпечити безумовне інформування про такі події до диспетчерських служб НАК "Нафтогаз України" ДП НЕК "Укренерго" та пункту системного моніторингу Мінпаливенерго. протягом року підприємства ПЕК 14. Своєчасно розглядати та аналізувати випадки виробничого травматизму в структурних підрозділах підприємств та вживати необхідних запобіжних заходів. протягом року підприємства ПЕК 15. Провести підсумковий за 2008 рік аналіз обставин і причин випадків смертельного травматизму. лютий 2010 року Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності підприємства ПЕК 16. Забезпечити фінансування заходів з охорони праці у розмірах визначених Законом України "Про охорону праці". Про стан фінансування заходів інформувати Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. щокварталу протягом року підприємства ПЕК 17. Здійснювати закупівлю засобів індивідуального та колективного захисту тільки за наявності технічних умов технічних специфікацій для продукції іноземного виробництва погоджених у встановленому порядку а також державних сертифікатів відповідності цим технічним умовам. протягом року підприємства ПЕК 18. Забезпечити наявність засобів захисту спецодягу і спецвзуття для працюючих на обладнанні підприємств ПЕК. Відповідно до "Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці підприємства" підприємства ПЕК 19. Вжити додаткові організаційні заходи спрямовані на посилення контролю за дотриманням вимог охорони праці під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: • на висоті; • в колодязях шурфах траншеях котлованах; • експлуатації електроустановок та електрообладнання; • газонебезпечних робіт; • вантажо-розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів. протягом року підприємства ПЕК 20. Забезпечити підвищення рівня безпеки газопостачання міст та населених пунктів. протягом року НАК "Нафтогаз України" 21. Забезпечити працівників необхідною кількістю примірників державних і галузевих нормативних документів з охорони праці. протягом року підприємства ПЕК 22. Розробити і затвердити організаційно-технічні заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру на 2010 рік. I квартал 2010 року підприємства ПЕК 23. Організувати та провести разом з профспілками спільні заходи з вшанування пам'яті загиблих на виробництві та надання допомоги їх сім'ям а також інвалідам праці. протягом року підприємства ПЕК 24. Провести обстеження необхідний ремонт або реконструкцію приміщень і споруд робота в яких пов'язана із підвищеним рівнем небезпеки для працюючого персоналу. протягом року підприємства ПЕК 25. Вжити додаткових заходів для забезпечення безпечних умов експлуатації об'єктів що відпрацювали нормативні терміни. протягом року підприємства ПЕК 26. Провести на підприємствах змагання бригад з питань безпечного виконання робіт; конкурси: "Кращий працівник" "Краща виробнича дільниця бригада " "Кращий за професією" тощо з відзначенням та заохоченням кращих працівників підприємств. протягом року підприємства ПЕК 27. Організувати навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці. протягом року Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності підприємства ПЕК 28. Здійснити перевірки підприємств ПЕК з питань охорони праці: протягом року Мінпаливенерго • ДП "Дирекція підприємства що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" II квартал Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності • НАК "Нафтогаз України"; III квартал • ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" IV квартал • ВАТ "Черкасиобленерго" НАК "Енергетична компанія України" II квартал НАК "Енергетична компанія України" • ВАТ "Чернівціобленерго" НАК "Енергетична компанія України" III квартал 29. Брати участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з охорони праці. протягом року Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності підприємства ПЕК 30. Доводити до відома підприємств інформацію про нещасні випадки зі смертельними наслідками шляхом розміщення на web-сайті Мінпаливенерго. протягом року Департамент фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Інформація про фінансування заходів з охорони праці у господарських товариствах пакети акцій яких передано до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України" за 2009 рік Підприємства Реалізована продукція Витрати на охорону праці % витрат на охорону праці в реалізованій продукції в тарифі тис. грн. фактично тис. грн. в тарифі тис. грн. фактично тис. грн. в тарифі фактично 1 2 3 4 5 6 7 Дніпроенерго 3985634 4210710 19928 17 27955 12 0 5 0 66 Донбасенерго 2695888 2737132 5 14783 5 17215 6 0 54 0 62 Західенерго 4465341 30618 0 7 Дністровска ГАЕС 22249 22249 130 130 0 584 0 584 Центренерго 4488653 4469809 11059 43 7978 0 25 0 2 Укргідроенерго 900877 954268 4504 1989 0 5 0 21 Вінницяобл 283673 319393 937 1100 0 33 0 34 Волиньобл 212354 598 3340 0 28 Дніпрообл 789798 1010708 4447 5081 0 5 0 5 Донецькобл 897697 941653 4488 3460 7 0 5 0 4 Закарпаттяобл 498242 510808 1400 2409 39 0 3 0 5 Запоріжжяобл 390960 420211 1545 2047 43 0 395 0 49 Київенерго 6909427 6 6387479 6 6532 9 5323 5 0 095 0 083 Крименерго 7300387 6 6807690 6 8077 9 7370 93 0 6 0 2 Миколаївобл 227697 233166 1138 2154 373 0 5 0 92 Одесаобл 1836115 1889424 3166 2947 0 17 0 16 Прикарпаттяобл 245271 242862 564 1985 0 20 % 0 80 % Тернопільобл 184693 202033 383 1210628 0 2 0 539 Харківобл 506191 548343 2752 2299 0 54 0 42 Хмельницькобл 229535 257742 1050 0 5 Черкасиобл 269701 270531 1224 736 0 45 0 27 Чернівціобл 152644 151851 460 776 0 3 0 51 ДДТЕЦ 102423 77304 512 13 678 6 0 5 0 88 ОдесаТЕЦ 153685 85480 2241 2 0 01 0 01 0 6 ХарківТЕЦ-5 1128248 555016 1100 2770 0 1 0 5 Херсонська ТЕЦ 145668 109641 182 327 0 1 0 3 Всього по НАК ЕКУ 34345357 2 38093199 7 92605 23 1338578 437 0 3 0 4 Додаток 2 Аналітична довідка "Стан охорони праці в паливно-енергетичному комплексі за 2009 рік" Мінпаливенерго України в межах повноважень визначених Положенням про Міністерство палива та енергетики України затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1540 "Про Міністерство палива та енергетики України" та Законом України "Про охорону праці" забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони праці в паливно-енергетичному комплексі далі - ПЕК поглиблює співпрацю з Держгірпромнаглядом України з питань організації безпечних умов праці. У грудні 2009 року Держгірпромнаглядом проведено перевірку виконання функцій державного управління промисловою безпекою та охороною праці в енергетиці та нафтогазовому комплексі Мінпаливенерго. За результатами перевірки робота Мінпаливенерго в зазначених напрямках визнана задовільною. I. Стан охорони праці у ПЕК Протягом 2009 року Мінпаливенерго державними підприємствами що належать до сфери його управління та господарськими товариствами щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави далі - підприємства ПЕК виконано роботу в напрямку створення безпечних умов праці запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням на виробництві. У ПЕК розроблено комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці і виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання виробничому травматизму професійним захворюванням і аваріям та здійснюється контроль за їх виконанням забезпечується додержання вимог чинного законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. План основних організаційно-технічних заходів на 2009 рік затверджено наказом Мінпаливенерго від 06.02.2009 N 77 "Про підсумки роботи ПЕК в галузі охорони праці у 2008 році та завдання на 2009 рік". На виконання цих заходів у Мінпаливенерго та на підприємствах ПЕК: • створено служби охорони праці і призначено посадових осіб затверджено інструкції про їх обов'язки права та відповідальність за виконання покладених на них функцій а також контроль за їх додержанням; • розроблено за участю трудових колективів та адміністрації підприємств колективні договори реалізуються комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; • забезпечено виконання необхідних профілактичних заходів їх фінансування та проведено у встановленому законодавством порядку періодичні медичні огляди працівників зайнятих на важких роботах роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі. За результатами періодичних медичних оглядів забезпечується проведення відповідних оздоровчих заходів; • фінансування охорони праці в основному здійснено відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці". • проведено роботу з утримання будівель і споруд виробничого обладнання та устаткування в належному технічному стані здійснюється його моніторинг; • виконується робота з усунення причин що призводять до нещасних випадків професійних захворювань та проведено профілактичні заходи; • щомісяця оперативні звіти про стан виробничого травматизму пожежі та аварії розміщуються на web-сайті Мінпаливенерго; • вживаються термінові заходи для допомоги потерпілим залучаються за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків; • проведено атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та за їх підсумками вжито заходів з усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; • розроблюються та затверджуються положення інструкції інші акти з охорони праці що діють у межах ПЕК які встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємств у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці безоплатно забезпечено працівників нормативно-правовими актами та актами підприємств з охорони праці. Протягом 2009 року виконано певну роботу в напрямку створення безпечних умов праці запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням на виробництві. Наказом Мінпаливенерго "Про підготовку та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці на підприємствах ПЕК" від 27.03.2009 N 183 створено Організаційний комітет Мінпаливенерго України з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та здійснено відповідні організаційно-технічні заходи. Відомчий контроль за станом охорони праці на державних підприємствах що належать до сфери управління Мінпаливенерго та в господарських товариствах щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави здійснюється відповідно до Положення затвердженого наказом Мінпаливенерго від 07.08.2008 N 412. 15 - 20 червня 2009 року здійснено перевірку стану охорони праці ДП НЕК "Укренерго" за результатами якої складено відповідний акт. Керівники підприємств члени комісій та спеціалісти служб охорони праці ПЕК проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до нормативно-правових актів. Наказом Мінпаливенерго від 30.11.2009 N 673 затверджено Порядок перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій інших підприємств діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії який зареєстровано в Мін'юсті 25.12.2009 за N 1252/17268. Протягом 2009 року в комісіях Мінпаливенерго пройшли перевірку знань: - 263 особи - правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки; - 296 осіб - з технічної експлуатації об'єктів електроенергетики у тому числі безпечної експлуатації електроустановок . Протягом 2009 року відділом охорони праці Департаменту фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності спільно із фахівцями з охорони праці підприємств ПЕК проведено таку роботу з удосконалення нормативно-правової бази: 1. Надано пропозиції Мінпаливенерго до нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки розроблених Держгірпромнаглядом України до проектів: • Концепції забезпечення безпечних умов праці і здоров'я працюючих в Україні; • постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку здійснення реєстрації та ведення обліку великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів"; • постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці"; • постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві"; • Порядку проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій пов'язаних з використанням газу в побуті; • постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку видачі дозволів Державним комітетом України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду"; • розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції забезпечення безпечних умов праці і здоров'я працюючих в Україні"; • постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання що працює під тиском". 2. Опрацьовано розроблені МОЗ: • проект нормативно-правового документа "Порядок безоплатної видачі молока або рівноцінних харчових продуктів працівникам зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці"; • проект наказу "Про затвердження нормативів щодо безоплатного забезпечення працівників мийними та знешкоджувальними засобами"; • проект нормативно-правового документа "Порядок забезпечення газованою солоною водою або іншими напоями працівників зайнятих на роботах в умовах нагріваючого мікроклімату"; • проект нормативно-правового документа "Нормативи щодо безоплатного забезпечення працівників мийними та знешкоджувальними засобами"; • проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку безоплатного забезпечення працівників зайнятих на роботах з важкими умовами праці лікувально-профілактичним харчуванням продуктами газованою солоною водою та Порядку безоплатної видачі працівникам зайнятим на роботах пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами мийних та знешкоджувальних засобів"; • проект наказу МОЗ та Держгірпромнагляду "Про затвердження порядку організації та проведення психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та тих що потребують професійного добору"; • проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 139 1974 року "Про боротьбу з небезпекою спричиненою канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах та заходи профілактики"; • проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку безоплатного надання лікувально-профілактичного харчування працівникам зайнятим на роботах з особливо шкідливими умовами праці Порядку безоплатної видачі молока та інших рівноцінних харчових продуктів працівникам зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці Порядку безоплатного забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою та Порядку безоплатної видачі мила та знешкоджувальних засобів працівникам зайнятим на роботах пов'язаних із забрудненням у тому числі шкідливими речовинами". 3. Опрацьовано розроблені МНС: • проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної програми профілактики травматизму невиробничого характеру"; • проект Закону України "Про Основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру". 4. Опрацьовано розроблений Мінпраці проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці". 5. Опрацьовано розроблений ННДІПБОП проект нормативно-правового акта з охорони праці "Вимоги до роботодавців про захист працівників від шкідливого впливу хімічних речовин. Важкі метали та їх сполуки". 6. Мінпаливенерго розроблені та направлені Мінпраці проекти галузевих переліків робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими умовами праці на яких встановлюється підвищена оплата праці що передбачено статтею 100 Кодексу законів про працю України. 7. Мінпаливенерго підготовлено та направлено до Ради національної безпеки і оборони України інформаційно-довідкові матеріали до засідання Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу. 8. Робочою групою Мінпаливенерго України з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі створеною відповідно до наказу Мінпаливенерго України від 20.08.2008 N 428 за участю представників Держгірпромнагляду проведені засідання з питань опрацювання проекту нормативного акта "Правила охорони праці під час експлуатації електроустановок" оприлюдненого на сайті Держгірпромнагляду. 9. Мінпаливенерго ініційовано перед Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Держгірпромнаглядом: виконання НДР: - Перегляд та перезатвердження нормативного документа "Нормативи річної потреби в засобах захисту при експлуатації електроустановок НР 34-70-048-84" НАОП 1.1.10.-3.01.83; Міненерго СРСР 23.11.83 . - Перегляд нормативного документа Мінпаливенерго "Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення" ГНД 34.03.205-2004 . - Перегляд та перезатвердження нормативного документа "Паспорт санітарно-технічного стану умов праці" НАОП 1.1.10-8.01-91; Міненерго СРСР 21.06.1991 . - Перегляд нормативного документа "Правила охорони електричних мереж" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 209. - Перегляд Інструкції з експлуатації повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ із самоутримними ізольованими проводами ГКД 34.20.662.2002 . - Розроблення Типових інструкцій з охорони праці основних професій електроенергетичної галузі згідно із довідником кваліфікаційних характеристик працівників та інструкцій з охорони праці по видах робіт. виконання ДКР: - Розробка та впровадження інтегрованої автоматизованої системи управління охороною праці для електроенергетичної нафтогазової та атомно-промислової галузей паливно-енергетичного комплексу. - Створення галузевого навчального центру з питань охорони праці впровадження систем дистанційної підготовки з питань охорони праці та автоматизованої системи навчання і перевірки знань з питань охорони праці в навчальних центрах підприємств паливно-енергетичного комплексу та в комісіях Мінпаливенерго. - Проведення семінарів з охорони праці. - Випуск навчальних фільмів із запобігання травматизму. Організовано пропаганду безпечних методів виконання робіт шляхом участі в міжнародних змаганнях виставках і семінарах з охорони праці та залучено працівників підприємств ПЕК до співпраці у галузі охорони праці. Відповідно до наказу Мінпаливенерго від 06.02.2009 N 77: - у період з 18 по 22 травня 2009 року на базі ВАТ "Дніпрообленерго" проведено галузеву нараду-семінар з питань охорони праці та пожежної безпеки в енергопостачальних компаніях; - у період з 1 по 5 червня 2009 року на базі ВАТ "Західенерго" проведено галузеву нараду-семінар з питань охорони праці та пожежної безпеки в енергогенеруючих компаніях. 22.05.2009 проведено службову нараду з питань охорони праці та пожежної безпеки в ДП "38 ВІТЧ". Здійснюється контроль за додержанням працівниками технологічних процесів правил поводження з машинами механізмами устаткуванням та іншими засобами виробництва використанням засобів колективного та індивідуального захисту виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці. На підприємствах електроенергетичного комплексу проводиться триступеневий оперативний контроль; на підприємствах нафтогазового комплексу функціонує 5-ступенева система оперативного контролю. До працівників які допустили порушення вимог нормативних документів з охорони праці технічної експлуатації вживаються заходи згідно з чинним законодавством. З метою здійснення додаткових організаційних заходів щодо запобігання нещасним випадкам під час виконання робіт посилення контролю за дотриманням вимог безпеки на обладнанні енергетичних компаній на виконання вимог Положення "Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики" ГНД 343.03.205-2004 затвердженого наказом Мінпаливенерго від 05.03.2004 N 134 наказами Мінпаливенерго від 12.06.2009 N 308 та від 18.06.2009 N 317 вводилися особливі умови безпечного виконання робіт в АК "Київенерго" та ВАТ ЕК "Чернівціобленерго" НАК "Енергетична компанія України". Вжито заходів з усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з охорони праці. Проводилися додаткові заходи: позапланові інструктажі навчання позачергова перевірка знань. У зв'язку з введенням у листопаді 2009 року на території України вищого рівня небезпеки поширення пандемічного грипу на підприємствах ПЕК: - вжито заходів щодо запобігання розповсюдженню серед працівників захворювання на грип типу A/H1N1/каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань затверджених наказом Мінпаливенерго від 30.04.2009 N 229; - запроваджено посилений протиепідемічний режим на робочих місцях; - здійснено контроль за виконанням заходів і моніторинг стану захворюваності. Стан охорони праці в різних галузях ПЕК має свої складові визначені створеними в цих галузях системами управління охороною праці. З огляду на організаційну структуру паливно-енергетичного комплексу визначальним в організації охорони праці є її стан на найбільших підприємствах ПЕК. В електроенергетичному комплексі - це ДП НЕК "Укренерго" НАК "Енергетична компанія України"; в атомно-промисловому - ДП НАЕК "Енергоатом"; в нафтогазовому - НАК "Нафтогаз України". ДП НЕК "Укренерго" Система управління охороною праці в ДП НЕК "Укренерго" функціонує відповідно вимог статті 13 Закону України "Про охорону праці". У всіх підрозділах ДП НЕК "Укренерго" згідно з галузевим керівним документом "Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики Мінпаливенерго України. Положення" розроблені відповідні Положення в яких визначені обов'язки та відповідальність усіх посадових осіб які беруть участь в управлінні охороною праці. У ДП НЕК "Укренерго" виконані усі організаційно-технічні заходи з охорони праці та пожежної безпеки які затверджені наказом ДП НЕК "Укренерго" від 08.01.2009 N 3 на 2009 рік. Працівників забезпечено засобами індивідуального та колективного захисту спецодягом і спецвзуттям відповідно до норм на 100 %. Витрати на заходи з охорони праці становили 18166 тис. грн. що відповідає 0 8 % в тому числі: - придбання засобів індивідуального та колективного захисту - 2705 0 тис. грн.; - придбання спецодягу та спецвзуття - 1951 0 тис. грн.; - проведена атестація 809 робочих місць за умовами праці на суму 496 1 тис. грн.; - витрати на забезпечення роботи кабінетів і куточків з охорони праці та пожежної безпеки становили 246 тис. грн. поновлено обладнання 43 кабінетів і куточків ; - проведено навчання з питань охорони праці 1295 працівників витрати становили 463 6 тис. грн.; - витрати на забезпечення працюючих нормативно-правовими документами з охорони праці становили 78 6 тис. грн.; - проведено медичні в тому числі наркологічні та психіатричні огляди 8141 працівника витрати на проведення оглядів становили 589 2 тис. грн.; Відповідно до Плану основних організаційно-технічних заходів у паливно-енергетичному комплексі з охорони праці на 2009 рік затвердженого наказом Мінпаливенерго від 06.02.2009 N 77 в ДП НЕК "Укренерго" вжито таких організаційно-технічних заходів: - наказом ДП НЕК "Укренерго" від 10.04.2009 N 128 затверджено план заходів з підготовки та проведення в ДП НЕК "Укренерго" 28 квітня 2009 р. Дня охорони праці під гаслом "Життя та здоров'я на робочому місці - основне право людини"; - згідно з календарним графіком на 2009 рік затвердженим наказом від 08.01.2009 N 3 проведено комплексні перевірки стану охорони праці 23 магістральних електричних мереж. За підсумками перевірок розроблено заходи щодо усунення виявлених недоліків виконання яких контролюють енергосистеми і СОП ДП НЕК "Укренерго". Крім цього керівниками і фахівцями НЕК "Укренерго" та ВСО проводяться оперативні перевірки робочих місць. Обсяг цих перевірок затверджено наказом ДП НЕК "Укренерго" від 08.01.2009 N 3. За результатами перевірки комісією Мінпаливенерго стану охорони праці в ДП НЕК "Укренерго" видано наказ ДП НЕК "Укренерго" від 10.07.2009 N 243. Заходи які розроблено за виявленими зауваженнями виконано повністю. Разом з профспілковими організаціями підрозділів проводились огляди-конкурси стану охорони праці промсанітарії на звання: "Краща ремонтно-виробнича база" "Краща підстанція" "Краща лінійна дільниця". Стан профілактичної роботи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці запобігання виробничому травматизму і профзахворюванням знаходиться під постійним контролем керівництва Компанії. Випадків смертельного виробничого травматизму та професійних захворювань протягом 2009 року у працівників ДП НЕК "Укренерго" не зареєстровано. НАК "Енергетична компанія України" З метою створення безпечних умов праці на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці згідно з вимогами статті 13 Закону України "Про охорону праці" у господарських товариствах пакети акцій яких передано до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України" далі - Компанія функціонує система управління охороною праці СУОП . Керівним нормативним актом із цього питання у господарських товариствах є "Положення про систему управління охороною праці" яке розроблене відповідно до галузевого керівного документа "Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики Мінпаливенерго України" СОУ-Н МПЕ 40.1.03.107-2004 . Положенням розподілено обов'язки права та відповідальність у галузі охорони праці між усіма учасниками виробничого процесу. Очолює роботу з управління охороною праці та несе відповідальність за її функціонування в цілому по господарських товариствах - керівник генеральний директор або голова правління через призначеного заступника директора з питань охорони праці. У структурних підрозділах господарських товариств відповідальні за стан умов та безпеку праці - керівники структурних підрозділів. У посадових інструкціях осіб які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці визначено покладені на них обов'язки права та відповідальність. Організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів з охорони праці підготовку управлінських рішень і контроль за їх реалізацією у підрозділах здійснюють служби відділи охорони праці які функціонують на підставі "Положення про службу охорони праці" та розроблених ними нормативних документів що затверджені наказами по господарських товариствах а саме: • Організація роботи з персоналом. Положення розроблено відповідно до нормативного документа Мінпаливенерго СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005 "Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення." ; • Положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників товариства з питань охорони праці пожежної безпеки та технічної експлуатації електричних мереж розроблено на основі нормативного документа Мінпаливенерго СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005 "Навчання і перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення" ; • Інструкції з охорони праці з усіх видів робіт що існують у товариствах; • Інші нормативні документи що діють у межах товариств з питань організації безпечного виконання робіт проведення медичних оглядів працівників певних професій атестації робочих місць із шкідливими та небезпечними умовами праці тощо. Інформація про фактичні обсяги фінансування заходів з охорони праці наведена у таблиці додаток 1 . Працівники товариств Компанії забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту спецодягом та спецвзуттям згідно норм. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.92 N 442. У кожній структурній одиниці та підрозділах товариств створено кабінети та куточки з охорони праці для проведення організаційної роботи щодо навчання працівників з питань охорони праці пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці. Усі кабінети охорони праці оснащено державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці навчальними програмами інструктивними та іншими матеріалами необхідними для проведення навчання інструктажу працівників з питань безпеки праці виробничої санітарії пожежної безпеки. Робота кабінетів охорони праці здійснюється відповідно до річного плану затвердженого керівником товариства. Для координації діяльності всіх структурних підрозділів і служб та здійснення роботи у напрямку створення безпечних умов праці запобігання нещасним випадкам та навчання персоналу у товариствах складаються щорічні плани: • комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці і виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання виробничому травматизму професійним захворюванням і аваріям; • основних організаційно-технічних заходів з охорони праці; • план підвищення кваліфікації персоналу. Ці плани визначають як перелік необхідних для виконання заходів з охорони праці та навчання персоналу протягом року так і обсяги їх фінансування. Так у 2009 році зокрема виконано таку роботу: • навчання персоналу у навчально-курсових комбінатах центрах що входять до складу товариств і мають відповідні ліцензії та у спеціалізованих навчальних закладах; • організаційні заходи щодо щорічного теоретичного навчання персоналу на виробництві з питань ОП визначено наказами керівників товариств. Навчання персоналу без відриву від виробництва проводилось за програмами затвердженими керівниками товариств Компанії; • навчання керівників і фахівців що мають право на видавання нарядів і розпоряджень з питань їх оформлення; • навчальні семінари з майстрами диспетчерами керівниками робіт з питань безпечного виконання робіт; • навчання персоналу з питань технології робіт та техніки безпеки на полігонах комбінатів центрів та тренажерах; • у березні - квітні 2009 року товариствами у структурних підрозділах проведено місячники безпечного виконання робіт протягом яких перевірялась підготовка персоналу та робочих місць до весняно-літнього ремонтного періоду відповідно до затвердженого переліку питань; Щомісяця в товариствах Компанії проводяться Дні охорони праці за затвердженими програмами. За підсумками проведення Дня охорони праці наказом визначено заходи щодо усунення виявлених недоліків та притягнуто до відповідальності особи що порушували нормативно-правові акти з ОП. Перевірка знань працівників товариств проводиться постійно діючими комісіями згідно з визначеними та затвердженими для кожної професії обсягами знань за вимогами нормативних документів та згідно із затвердженими графіками. Для посилення контролю за дотриманням правил безпеки при виконанні робіт у товариствах здійснювались перевірки робочих місць на триступеневому рівні майстрами керівниками та спеціалістами структурних підрозділів керівниками та провідними спеціалістами виконавчої дирекції . Результати перевірок оформлюються актами приписами чи записами в журналах оперативного контролю. Спеціалісти служб охорони праці проводили комплексні перевірки стану охорони праці у підрозділах здійснювали оперативний контроль за безпекою праці на робочих місцях за затвердженим графіком з виданням приписів. Перевірка виконання приписів а також усунення недоліків і порушень за матеріалами перевірок здійснюється працівниками СОП. Господарські товариства проводять обов'язкові періодичні медичні огляди працівників певних категорій згідно з наказом МОЗ України від 21.05.2007 N 246 та відповідного наказу по товариству. На виконання Плану основних організаційно-технічних заходів затвердженого наказом Мінпаливенерго від 06.02.2009 N 77: - фахівцями служби охорони праці Компанії проведено перевірки стану охорони праці у ВАТ "Харківобленерго" ВАТ "Одеська ТЕЦ" ВАТ "Донецькобленерго" за результатами яких складено відповідні акти та вжито заходів щодо усунення виявлених порушень; взято участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків що сталися у товариствах що входять до складу Компанії; - узято участь у підготовленні та проведенні галузевих нарад-семінарів з питань охорони праці та пожежної безпеки на базі ВАТ "Дніпрообленерго" та ВАТ "Західенерго"; - згідно із затвердженим графіком у товариствах здійснюються комплексні перевірки стану охорони праці структурних підрозділів з виданням приписів і розробкою заходів з усунення порушень; - навчання та підвищення кваліфікації персоналу проводиться у навчально-курсових комбінатах або у спеціалізованих закладах що мають відповідні ліцензії. Навчання персоналу практичним навичкам безпечного виконання робіт проводиться на полігонах. - у товариствах згідно з планами у 2009 році проведено семінари з питань ОП з працівниками служб охорони праці та керівниками структурних підрозділів які відповідають за стан ОП; - фінансування заходів з охорони праці здійснюється у розмірах визначених Законом України "Про охорону праці"; - у господарських товариствах Компанії затверджено та виконуються організаційно-технічні заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру на 2009 рік; - у березні - квітні поточного року разом з профспілками проведено спільні заходи з ушанування пам'яті загиблих на виробництві та надана допомога сім'ям інвалідів що постраждали на виробництві; - у товариствах Компанії проводились обстеження усіх будівель і споруд складено довгострокові графіки проведення їх реконструкції та ремонту; - у листопаді - грудні до професійного свята господарськими товариствами проводились щорічні конкурси "Кращий за професією". У господарських товариствах вжито додаткових організаційних заходів спрямованих на посилення контролю за дотриманням вимог охорони праці: • проведено додаткове навчання персоналу що має дозвіл на оперативні перемикання і підготовку робочих місць; • проведено позачергове тренування оперативного персоналу з виконання оперативних перемикань в умовах реальних дій персоналу; • вводились особливі умови безпечного виконання робіт в електроустановках тих підрозділів де стався виробничий травматизм; • у структурних підрозділах проводяться місячники безпеки виконання робіт протягом яких перевіряються підготовка персоналу та робочих місць до весняно-літнього ремонтного періоду та осінньо-зимового періодів відповідно до заздалегідь затвердженого переліку питань; • проводяться додаткові обстеження обладнання автоматичні вимикачі 0 4 кВ з терміном експлуатації що перевищує 25 років та складаються перспективні графіки замін. ДП НАЕК "Енергоатом" У ДП НАЕК "Енергоатом" згідно із Законом України "Про охорону праці" Типовим положенням про службу охорони праці та Положенням про службу охорони праці ДП НАЕК "Енергоатом" функціонує служба охорони праці що складається з відділу охорони праці та пожежної безпеки дирекції з нагляду за безпекою і служб охорони праці відокремлених підрозділів Компанії. Усі служби охорони праці відокремлених підрозділів Компанії працюють згідно з Положеннями про служби охорони праці відокремлених підрозділів. В Компанії проводиться постійна робота щодо підвищення існуючого рівня охорони праці і культури безпеки профілактична робота щодо попередження нещасних випадків профзахворювань і аварій забезпечення прав працівників атомної енергетики на охорону праці здійснюються перевірки стану охорони праці у структурних підрозділах на робочих місцях проводяться навчання з питань охорони праці пропаганда безпечних методів праці розробляються і виконуються Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища які є невід'ємною частиною Колективного договору. Сумарні витрати на засоби та заходи з охорони праці які віднесено до валових витрат відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 N 994 становили для ДП НАЕК "Енергоатом" у 2009 році майже 102 млн. 590 тис. грн. що дорівнює 0 78 % вартості реалізованої товарної продукції що відповідає вимогам статті 19 Закону України "Про охорону праці". На 2009 рік у відокремлених підрозділах заплановано виконання 170 Комплексних заходів з охорони праці вартістю понад 8 млн. 758 тис. грн. Фактично виконано 113 заходів 66 4 % вартістю 8 млн. 298 тис. грн. 94 7 % . Перенесено на 2010 рік 24 заходи вартістю 684 8 тис. грн. знято в установленому порядку виконання 34 заходів вартістю 476 6 тис. грн. Працівники атомної енергетики згідно з чинним законодавством забезпечуються засобами індивідуального та колективного захисту спецодягом і спецвзуттям. Витрати на забезпечення працівників Компанії ЗІЗ та ЗКЗ становили у 2009 році понад 19 млн. 636 тис. грн. у т. ч. на спецодяг - майже 9 млн. 535 тис. грн. на спецвзуття - понад 2 млн. 719 тис. грн. Важливою частиною роботи з охорони праці є проведення атестації робочих місць виведення працівників з умов які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Так на 2009 рік заплановано проведення атестації 870 робочих місць на яких працює 3113 працівників. Фактично проведено атестацію 915 робочих місць на яких працює 3226 осіб. За результатами атестації робочих місць за умовами праці яка проведена у 2009 році не підтверджено відхилення показників виробничого середовища та важкості і напруженості праці від санітарно-гігієнічних норм на 24 робочих місцях на яких працює 37 осіб. Вартість робіт для забезпечення проведення атестації робочих місць становила у звітному році 235 8 тис. грн. На забезпечення працюючих і роботи кабінетів охорони праці нормативно-правовими актами з охорони праці комп'ютерною та оргтехнікою засобами наочної агітації у 2009 році витрачено 568 9 тис. грн. Навчання та перевірка знань працівників Компанії здійснюється згідно із чинним законодавством за розробленими та затвердженими в установленому порядку положеннями графіками і програмами. Витрати на проведення навчання і перевірки знань з охорони праці становили у 2009 році 459 3 тис. грн. Вартість обов'язкових медичних оглядів і медичного обслуговування у 2009 році досягла понад 4 млн. 89 тис. грн. Згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго України від 06.02.2009 N 77 в ДП НАЕК "Енергоатом" видано наказ від 12.03.2009 N 202 "Про підсумки роботи з охорони праці у 2008 році та завдання на 2009 рік". Стан виконання заходів передбачених Планом постійно аналізується зведені по Компанії квартальні звіти про стан охорони праці надсилаються до відокремлених підрозділів Компанії. Стан профілактичної роботи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці запобігання виробничому травматизму і профзахворюванням знаходиться під постійним контролем керівництва Компанії. Результатом проведеної роботи є стабільно низький рівень виробничого травматизму в Компанії. Усі випадки травматизму що сталися з працівниками ДП НАЕК "Енергоатом" у 2009 році проаналізовано розроблено та здійснено відповідні заходи інформація про причини та наслідки цих випадків доведена до всіх відокремлених підрозділів внесена до програм інструктажів з охорони праці. НАК "Нафтогаз України" Згідно із Законом України "Про охорону праці" нормативно-правовими актами та документами з охорони праці галузевим стандартом СОУ 74.1-20077720-025:2006 "Система управління охороною праці НАК "Нафтогаз України". Основні положення" іншими відповідними документами у звітному періоді в ДК АТ та ДП НАК "Нафтогаз України" далі - підприємства Компанії виконано роботу спрямовану на створення безпечних і здорових умов праці на кожному робочому місці запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням на виробництві реалізацію Комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблених на підприємствах. У звітному періоді на виконання заходів з охорони праці за рахунок усіх джерел фінансування витрачено понад 126 млн. грн. що становить 0 24 % від реалізованої продукції у 2008 році - понад 107 млн. грн. в тому числі на виконання комплексних заходів - понад 106 млн. грн. у 2008 році - понад 91 млн. грн. . Обсяг фінансування заходів з охорони праці підприємств Компанії за останні 5 років збільшився в два рази. Більшу частину витрачених коштів спрямовано на приведення основних фондів відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих чинників проведення цільового навчання з охорони праці атестації робочих місць за умовами праці. Усі працівники підприємств Компанії застраховані від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань забезпечені згідно з нормативами санітарно-побутовими приміщеннями засобами індивідуального та колективного захисту. Проводиться навчання та перевірка знань інструктажі підвищення кваліфікації працівників. До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань підприємствами перераховано кошти в сумі понад 55 млн. грн. Стан охорони праці та промислової безпеки систематично розглядається на нарадах засіданнях правлінь підприємств Компанії загальних зборах трудових колективів підприємств та структурних підрозділів визначаються додаткові заходи щодо покращення умов праці профілактики виробничого травматизму та аварійності. На підприємствах функціонує п'ятиступенева система оперативного контролю за станом охорони праці що включає перевірки виробничих підрозділів і робочих місць Службами охорони праці та постійно діючими комісіями у звітному періоді проведено 18 7 тис. у 2008 році - 18 5 тис. перевірок виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці За виявлені порушення 2 4 тис. працівників позбавлено премії 451 - винесено догану звільнено із займаних посад 12 осіб у 2008 році відповідно: понад 2 5 тис. / 349 / 9 . У 2009 році фахівці Департаменту охорони праці та промислової безпеки брали участь у перевірках виробничої діяльності з питань що стосуються компетенції Департаменту підприємств Компанії та їх філій структурних і виробничих підрозділів: ДК "Укртрансгаз" ДК "Укргазвидобування" ДАТ "Чорноморнафтогаз" ВАТ "Укртранснафта" ДП "Укргазмережі" ВАТ "Донецькоблгаз" ВАТ "Луганськгаз" ВАТ "Київоблгаз" ВАТ "Маріупольгаз" ВАТ "Львівгаз" ВАТ "Одесагаз" ВАТ "Миколаївгаз" ВАТ "Полтавагаз" ВАТ "Волиньгаз" ВАТ "Закарпатгаз" ДП "Газ-тепло". За результатами перевірок на підприємствах розроблено заходи з усунення виявлених недоліків. На виконання наказів Мінпаливенерго від 06.02.2009 N 77 "Про підсумки роботи ПЕК в галузі охорони праці у 2008 році та завдання на 2009 рік" та від 27.03.2009 N 183 "Про підготовку та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці на підприємствах ПЕК" наказу НАК "Нафтогаз України" від 24.02.2009 N 79 відповідно до Звернення Організаційного комітету Плану заходів з підготовки та проведення в Україні в 2009 році заходів з нагоди Дня охорони праці під гаслом: "Життя та здоров'я на робочому місці - основне право людини" затвердженого Держгірпромнаглядом 23.03.2009 розроблено і затверджено керівництвом Компанії план заходів з підготовки та проведення відповідних заходів на підприємствах Компанії. На підставі цих документів у квітні поточного року підприємствами Компанії проведено Тиждень охорони праці. 20 серпня 2009 року проведено галузеву нараду з питань охорони праці на підприємствах НАК "Нафтогаз України" прийнято та затверджено керівництвом Компанії рішення щодо реалізації додаткових заходів стосовно покращення стану безпеки праці та запобігання нещасним випадкам на виробництві яке надіслано підприємствам для виконання. Наказами НАК "Нафтогаз України" від 26.01.2009 N 37 та N 38 затверджено стандарти організації України СОУ "Засоби контролю загазованості. Облаштування об'єктів НАК "Нафтогаз України". Загальні технічні вимоги" та "Одорант. Отримання перевезення зберігання і застосування на підприємствах НАК "Нафтогаз України". Вимоги безпеки" відповідно. Наказом Мінпаливенерго від 09.04.2009 N 203 затверджено СОУ "Небезпечні та шкідливі виробничі чинники на об'єктах нафтової промисловості. Класифікація". Протягом 2009 року на підприємствах Компанії органами Держгірпромнагляду проведено 2061 перевірку. За порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці органами Держгірпромнагляду у 442 випадках заборонено виконання робіт експлуатацію 1148 одиниць обладнання та об'єктів притягнуто до адміністративної відповідальності 1992 працівники. Мають місце випадки коли медичні висновки не відповідають фактичному стану здоров'я працівника. Як наслідок протягом 2009 року на виробництві сталося 18 випадків раптової природної смерті працівників на робочих місцях за результатами розслідування яких складено акти за формою НПВ невиробничий травматизм . II. Рівень виробничого травматизму за 2009 рік та аналіз нещасних випадків на підприємствах ПЕК Мінпаливенерго Протягом 2009 року на підприємствах ПЕК підпорядкованих Мінпаливенерго сталося 205 випадків виробничого травматизму 2008 рік - 212 випадків у яких постраждало 223 особи 2008 рік - 255 осіб з них із смертельними наслідками - 30 осіб 2008 рік - 60 осіб . За звітний період сталося 12 групових нещасних випадків у яких постраждало 30 осіб з них із смертельними наслідками - 4 особи 2008 рік - 10 групових нещасних випадків у яких постраждало 53 особи 38 з яких смертельно . Серед чинників що зумовили травмування слід виділити: - ураження електрострумом - травмовано 26 осіб з них 13 - смертельно 2008 рік - 17 осіб з них 8 - смертельно ; - падіння з висоти - 25 осіб з них 4 особи смертельно 2008 рік - 23 особи з них 5 - смертельно ; - ДТП - 32 особи з них 4 - смертельно 2008 рік - 28 осіб з них 2 - смертельно ; - дія сторонніх осіб - 17 осіб 2008 рік - 13 осіб ; - внаслідок інших чинників - 123 особи з них 9 - смертельно 2008 рік - 173 особи з них 45 - смертельно . Дані про виробничий травматизм у розрізі підприємств ПЕК сфери управління Мінпаливенерго наведено у додатках 2 3. - На підприємствах електроенергетичної галузі протягом 2009 року сталося 108 випадків виробничого травматизму 2008 рік - 112 випадків у яких постраждало 110 осіб 2008 рік - 116 осіб з них смертельно травмовано 15 осіб 2008 рік - 13 випадків травматизму зі смертельним наслідком . У господарських товариствах пакети акцій яких передано до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України" протягом 12 місяців 2009 року сталося: - 99 випадків виробничого травматизму проти 102 у 2008 році у тому числі: - 15 випадків зі смертельним наслідком проти 11 у 2008 році ; - 1 груповий випадок проти 3 у 2008 році . На енергогенеруючих підприємствах сталося 15 випадків виробничого травматизму проти 20 у 2008 році . На енергопостачальних підприємствах сталося 84 випадки виробничого травматизму проти 80 у 2008 році . - На підприємствах ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу протягом 2009 року сталося 29 випадків виробничого травматизму у яких постраждало 30 осіб з них зі смертельним наслідком - 2 особи 2008 рік - 21 випадок травматизму у яких постраждало 22 особи . Зазначені смертельні випадки сталися на ДП "СхідГЗК". У 2009 році в ДП НАЕК "Енергоатом" не зареєстровано нещасних випадків із смертельним наслідком. У звітному році з працівниками Компанії сталося 7 нещасних випадків виробничого характеру у тому числі один груповий з двома потерпілими. Загальна кількість потерпілих ДП НАЕК "Енергоатом" у звітному році налічувала 8 осіб у тому числі 3 жінки. У 2008 році кількість потерпілих становила 6 осіб у тому числі 3 жінки. З експлуатацією атомних електростанцій у 2009 році пов'язано два нещасних випадки. • Аналогічне співвідношення кількості випадків пов'язаних з експлуатацією або ремонтом обладнання АЕС до загальної кількості нещасних випадків спостерігалося і за останні 5 років. Відповідно до класифікатора "Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві" видами подій що призвели до нещасних випадків у 2009 році стали: • падіння потерпілих під час пересування; • дія підвищених температур; • дія предметів що розлітаються через руйнування обладнання; • дія рухомих і таких що обертаються деталей машин; • дія предметів що розлітаються внаслідок вибуху. Із 7 нещасних випадків зареєстрованих ДП НАЕК "Енергоатом" протягом 2009 року 4 сталося з промислово-виробничим персоналом. - На підприємствах нафтогазового комплексу протягом 2009 року сталося 68 випадків виробничого травматизму 2008 рік - 79 випадків у яких постраждало 83 особи 2008 рік - 117 осіб з них із смертельними наслідками - 13 осіб 2008 рік - 47 осіб . За звітній період на зазначених підприємствах сталося 10 групових нещасних випадків внаслідок яких постраждало 25 осіб з них 4 особи отримали смертельні травми. На підприємствах НАК "Нафтогаз України" протягом 2009 року сталося 67 нещасних випадків 10 з яких групові 5 - внаслідок дорожньо-транспортних пригод 1 - через обвалення ґрунту 1 - внаслідок загоряння газоповітряної суміші 1 - через пожежу 1 - внаслідок травм заподіяних іншими особами 1 - дія предметів що розлітаються 82 працівники травмовано в тому числі 13 смертельно . Нещасні випадки сталися під час таких подій: • дорожньо-транспортні пригоди - травмовано 22 працівники з них 4 - смертельно у тому числі: - наїзд транспортних засобів - травмовано 4 працівники з них 2 - смертельно; • падіння потерпілого - травмовано 17 працівників у тому числі: - під час пересування - 9 працівників; - з висоти - 4 працівники; - у колодязь ємність яму - 1 працівник; • дії предметів та деталей що рухаються розлітаються обертаються - травмовано 11 працівників з них 2 - смертельно у тому числі: - дія рухомих і таких що обертаються деталей обладнання машин і механізмів - 8 працівників з них 2 - смертельно; - дія предметів що розлітаються внаслідок вибуху або руйнування приладів посудин які перебувають під тиском у вакуумі - 2 працівники; • травми заподіяної іншою особою - 8 працівників; • внаслідок падіння обрушення обвалення предметів матеріалів породи ґрунту тощо - 6 осіб з них 3 - смертельно у тому числі: - обвалення та обрушення породи ґрунту тощо - 2 працівники смертельно; - обрушення обвалення будівель споруд та їх елементів - 1 працівник; • ушкодження внаслідок контакту з тваринами комахами укуси собак бджоли - 5 працівників з них 1 - смертельно; • внаслідок пожеж - 4 працівники з них 1 - смертельно; • внаслідок ураження електричним струмом - 3 працівники з них 2 - смертельно; • внаслідок дії підвищених температур - 1 працівник; • під час інших видів подій загоряння газоповітряної суміші дія предмету який перебував у напруженому стані - 5 працівників. Нещасні випадки на підприємствах НАК "Нафтогаз України" сталися внаслідок: - організаційних причин 69 % від загальної кількості нещасних випадків ; - технічних причин 13 % ; - психофізіологічних причин 9 % ; - інших 9 % . Головним чинником виробничого травматизму на підприємствах ПЕК є низький рівень виробничої дисципліни внаслідок чого допускається:: - незадовільна організація виконання робіт; - відсутність належного контролю та відповідальності з боку керівництва посадових осіб служб охорони праці щодо дотримання працівниками вимог безпеки праці; - формальне проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці особливо під час виконання робіт підвищеної небезпеки; - допуск до роботи працівника без проведення спеціального навчання; - самовільне проведення робіт; - виконання робіт без нарядів - допусків; - виконання робіт без дозволу диспетчера; - невикористання засобів індивідуального захисту; - порушення під час виконання робіт організаційних і технічних заходів норм і вимог нормативних документів щодо безпечної експлуатації обладнання; - порушення вимог посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці; - наближення потерпілих до струмопровідних частин що перебувають під напругою на відстань меншу від допустимої; - порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування машин механізмів; - порушення правил безпечної експлуатації електроустановок; - особиста необережність та неуважність потерпілих; - порушення правил дорожнього руху. Серед технічних причин нещасних випадків у 2009 році виявлені такі: • конструктивні недоліки недосконалість недостатня надійність засобів виробництва; • незадовільний технічний стан засобів виробництва; • конструктивні недоліки недосконалість недостатня надійність транспортних засобів; • незадовільний технічний стан виробничих об'єктів будинків споруд території; • незадовільний технічний стан транспортних засобів; • незадовільний стан виробничого середовища перевищення гранично допустимих концентрацій рівнів небезпечних і шкідливих виробничих факторів . Актуальними завданнями у сфері охорони праці та промислової безпеки на підприємствах ПЕК залишаються: • використання таких важелів впливу на персонал як: - прямий вплив накази розпорядження вказівки завдання тощо ; - проведення відповідної роботи з персоналом а саме: виховання персоналу; проведення інструктажів; навчання у підрозділах; розгляд на засіданнях профкому нарадах порушень вимог нормативних документів у присутності працівників які їх допустили; здійснення контролю за діями та дисципліною персоналу; • забезпечення працівників сучасними засобами захисту спецодягом плакатами засобами малої механізації приладдям пристосуванням ; • навчання персоналу безпечним прийомам виконання робіт у діючих електроустановках; • забезпечення працівників необхідними нормативними документами правилами інструкціями тощо; • проведення згідно з вимогами нормативних документів попередніх і періодичних медичних оглядів працівників певних категорій; • посилення відповідальності керівників структурних підрозділів підприємств ПЕК за діяльністю і підвищенням ефективності управління охороною праці на підприємстві а також за дотриманням підлеглим персоналом вимог чинних нормативних документів з охорони праці; • посилення мотивації до безпечної праці стимулювання за зменшення ризику травмування та профзахворювань на виробництві; • посилення уваги щодо дотримання вимог чинних нормативних документів з охорони праці працівниками які виконують роботи підвищеної небезпеки та найчастіше наражаються на ризик нещасного випадку а саме: через відсутність професійного досвіду брак підготовки у спеціалізованих навчальних закладах які готують працівників відповідних професій і у зв'язку із тим недостатнє розуміння небезпеки на робочих місцях загрози виникнення аварійних ситуацій та інше; • проведення технічних оглядів транспортних засобів перед їх випуском на лінію пропаганди з питань безпеки руху. З огляду на наведене питання промислової безпеки підвищення надійності та удосконалення технічного стану обладнання створення безпечних умов праці на підприємствах ПЕК - є основними а принцип пріоритетності життя та здоров'я працівників підприємств - головним.