Рішення НТР N 31 від 25.03.2010 р.

Рішення НТР N 31 від 25.03.2010 р. Про можливість погодження вимушених відхилень від вимог ДБН В.2.2-15-2005 „Житлові будинки. Основні положення” об’ємно-планувальних рішень житлових будинків типових серій, конструкції яких виготовляють підприємства індустріального домобудування

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ 25.03.2010 № 31 Про можливість погодження вимушених відхилень від вимог ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" об'ємно-планувальних рішень житлових будинків типових серій конструкції яких виготовляють підприємства індустріального домобудування З метою реалізації державної політики щодо будівництва економічного доступного житла а також підтримки індустріального домобудування яке виходячи із призначення та вартісних показників залишається одним із сучасних видів будівництва але потребує значних коштів на модернізацію і приведення до сучасних норм заслухавши інформацію начальника відділу конструктивних систем та експериментального будівництва Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінрегіонбуду В.І. Євстаф'єва та генерального директора ВАТ "Домобудівник" м. Чернігів А.М. Рогового з проблемних питань індустріального домобудування НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА: 1. Вважати за можливе погоджувати підприємствам індустріального домобудування обґрунтовані відхилення проектів житлових будинків типових серій від окремих вимог чинних нормативів на період до фізичного зносу опалубочного обладнання за відповідними розрахунками та за умови узгодження цих відхилень з державними наглядовими органами за належністю питань. 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд разом з Департаментом політики житлового будівництва та програм ЧАЕС за зверненнями місцевих органів виконавчої влади забезпечити розгляд конкретних обґрунтованих пропозицій підприємств індустріального домобудування та підготовку відповідних висновків -погоджень. 3. Рекомендувати: - обласним державним адміністраціям разом з керівниками підприємств індустріального домобудування і заводів ЗБК провести інвентаризацію існуючих потужностей та розробити заходи щодо використання їх для вирішення питань забезпечення населення економічним доступним житлом та реконструкції існуючого фонду з урахуванням потреб регіонів попиту населення а також місцевих особливостей і традицій; - підприємствам які виробляють комплекти збірних конструкцій і виробів для будівництва житлових будинків за типовими серіями що містять обґрунтовані відхилення від вимог чинних норм які не впливають на стійкість надійність і безпечну експлуатацію будинків готувати відповідні обґрунтування та пропозиції щодо проведення чергової модернізації виходячи зі стану опалубочного обладнання для погодження з місцевими органами виконавчої влади та Мінрегіонбудом. Заступник Голови Науково-технічної ради Д.В.Ісаєнко ?? ?? ?? ??