Лист N 12/19-2-4-12-580 від 22.01.2010 р.

Лист N 12/19-2-4-12-580 від 22.01.2010 р. Щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.97 р. N 1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ЛИСТ від 22.01.2010 р. N 12/19-2-4-12-580 Міністерство регіонального розвитку та будівництва України розглянуло лист <...> про надання роз'яснень щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.97 р. N 1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування" далі - постанова від 03.12.97 р. N 1349 та повідомляє. Щодо правомірності застосування типових штатів органів місцевого самоврядування. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" затвердження за пропозицією сільського селищного міського голови структури виконавчих органів ради загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів витрат на їх утримання є виключною компетенцією сільської селищної міської ради. Пунктом 1 вказаної постанови передбачено що для органів місцевого самоврядування типові штати є рекомендованими до використання. Таким чином уповноважені посадові особи та органи місцевого самоврядування розробляють та затверджують штати цих органів у межах визначених законодавством виходячи із місцевих умов та можливостей. Типові штати ними можуть використовуватися у добровільному порядку. Типові штати органів місцевого самоврядування призначені для використання у розрахунках показників обсягу видатків районних бюджетів сіл селищ міст районного значення на утримання органів управління відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2009 р. N 995 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин". Щодо визначення місячних посадових окладів бухгалтерів апарату сільських селищних рад та їх виконавчих комітетів. Місячні посадові оклади спеціалістів-бухгалтерів апарату сільських селищних рад та їх виконавчих комітетів визначаються на рівні місячних посадових окладів спеціалістів що визначені додатком 54 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади органів прокуратури судів та інших органів". Місячні посадові оклади бухгалтерів централізованих бухгалтерій утворених при сільських селищних радах та їх виконавчих комітетах визначаються на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". Щодо посади головного бухгалтера у апараті сільських селищних рад та їх виконавчих комітетів. За час чинності постанови від 03.12.97 р. N 1349 до типових штатів апарату сільських селищних рад та їх виконавчих комітетів посади головних бухгалтерів не включалися. Доцільність введення посад головних бухгалтерів до типових штатів апаратів сільських селищних рад та їх виконавчих комітетів буде розглянуто при опрацюванні їх нової редакції. При цьому буде враховуватися реальний обсяг бухгалтерського обліку та фінансової звітності у вказаних органах місцевого самоврядування. При вирішенні організаційних питань щодо ведення бухгалтерського обліку у органах місцевого самоврядування та бюджетних установах потрібно керуватися статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Заступник Міністра А. Ткачук