Наказ N 140 від 28.04.2010 р.

Наказ N 140 від 28.04.2010 р. Про внесення доповнення до Плану діяльності Мінрегіонбуду з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 28.04.2010 м. Київ № 140 Про внесення доповнення до Плану діяльності Мінрегіонбуду з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік З метою реалізації положень Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Н А К А З У Ю: 1. Внести доповнення до Плану діяльності Мінрегіонбуду з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік далі - План затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 14.12.2009 № 599 згідно з додатком. 2. Адміністративному департаменту Мороко О.Б. у п'ятиденний строк забезпечити розміщення змін до Плану на офіційному сайті Мінрегіонбуду в мережі Інтернет. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С.А. Романюка. Міністр В.Г. Яцуба ПІДГОТОВЛЕНО: Управління правової та законопроектної роботи Начальник О.І.Ляшенко 2010 ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра С.А.Романюк 2010 Директор Адміністративного департаменту О.Б.Мороко 2010 Начальник Управління технічного регулювання у будівництві Д.В.Барзилович 2010 Доповнення до Плану діяльності Мінрегіонбуду з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік № з/п Вид і назва проекту регуляторного акта Цілі прийняття Строки підготовки проекту Відповідальний структурний підрозділ за розроблення проекту регуляторного акта 1. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм" Виконання Закону України "Про будівельні норми" травень Управління технічного регулювання у будівництві 2. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового Положення про фонди галузевих будівельних норм" Виконання Закону України "Про будівельні норми" травень Управління технічного регулювання у будівництві 3. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві" Виконання Закону України "Про будівельні норми" травень Управління технічного регулювання у будівництві 4. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення погодження затвердження внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими що втратили чинність" Виконання Закону України "Про будівельні норми" травень Управління технічного регулювання у будівництві 5. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил прийнятих до набрання чинності Закону України "Про будівельні норми" Виконання Закону України "Про будівельні норми" листопад Управління технічного регулювання у будівництві 6. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції розвитку системи нормативного забезпечення будівництва в Україні на 2010-2015 роки" Виконання Закону України "Про будівельні норми" травень Управління технічного регулювання у будівництві 7. Проект наказу Мінрегіонбуду "Про затвердження Порядку взаємодії Держархбудінспекції та її територіальних органів - інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі і органів внутрішніх справ при виявленні та протидії самочинному будівництву" Виконання Указу Президента України від 22.01.2010 № 55/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 жовтня 2009 року "Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення" червень Держархбудінспекція 8. Проект наказу Мінрегіонбуду "Про затвердження форми повідомлення про початок виконання будівельних робіт" Документальне оформлення наміру замовника розпочати будівельні роботи серпень Держархбудінспекція Начальник Управління правової та законопроектної роботи О.І. Ляшенко