Методичні рекомендації щодо організації договірної роботи на підприємствах, установах, організаціях, що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 12 квітня 2010 року N 93 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації договірної роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства іншого органу виконавчої влади державного підприємства установи та організації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 та з метою координації договірної роботи на підприємствах установах та організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу наказую: 1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації договірної роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу що додаються. 2. Управлінню відомчого контролю та адміністративного забезпечення Н. І. Майстренко довести цей наказ до відома підприємств установ організацій що віднесені до сфери управління Міністерства. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр О. П. Попов ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінжитлокомунгоспу 12.04.2010 N 93 Методичні рекомендації щодо організації договірної роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу 1. Загальні положення Методичні рекомендації щодо організації договірної роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу далі - підприємства розроблені з метою координації та надання методичної допомоги юридичним службам цих підприємств. Юридична служба юрисконсульт підприємства далі - юридична служба організовує договірну роботу бере участь в укладанні договорів в контролі за дотриманням договірних зобов'язань аналізує практику договірно-претензійної роботи. 2. Організація договірної роботи Для забезпечення належної організації договірної роботи підприємства юридичній службі рекомендується розробити відповідний порядок який затверджується наказом керівника. Порядок про організацію договірної роботи підприємства повинен визначати: чіткий механізм укладання договорів та контролю за їх виконанням пред'явлення та розгляд претензій; відповідальних осіб за оформлення реєстрацію та облік договорів; осіб з якими проекти договорів повинні бути погоджені на підприємстві черговість та строки погодження; осіб які повинні приймати міри по врегулюванню розбіжностей по проектам договорів; осіб які оформлюють протоколи розбіжностей порядок погодження протоколів розбіжностей; порядок контролю за виконанням договірних зобов'язань підприємства та його контрагентами по виконанню зобов'язань; форми участі юридичної служби в роботі по укладанню договорів розгляд переддоговірних спорів та контроль за станом договірної дисципліни на підприємстві за допомогою правових засобів; облік та зберігання договорів а також усієї договірної документації Для ефективної реалізації договірної роботи юридичній службі рекомендується розробити зразки договорів актів претензій які найчастіше використовуються на підприємстві. Зразки цих документів розробляються з урахуванням вимог чинного законодавства відповідно до визначених типових примірних договорів тощо. Перед укладанням договорів юридичній службі рекомендується провести нараду за участю працівників які безпосередньо приймають участь у договірній роботі з використанням матеріалів складеної практики договірної та претензійної роботи задля запобігання спірних ситуацій. Всі договори підприємства обов'язково погоджуються із юридичною службою. Тільки після того як проект договору буде завізований юридичною службою він передається у встановленому порядку керівнику підприємства на підпис. 3. Контроль за виконанням договорів Юридична служба бере участь у здійсненні контролю за виконанням договорів. В окремих випадках юридична служба здійснює безпосередній контроль за виконанням договорів на підприємстві. У випадках виявлення фактів порушення договірних зобов'язань юридична служба повинна вжити відповідних заходів: повідомити керівника підприємства підготувати всі матеріали стосовно факту порушення договірних зобов'язань і надати пропозиції щодо їх врегулювання досудове або судове . У разі необхідності юридична служба забезпечує своєчасне пред'явлення претензій до всіх контрагентів. У випадках коли пред'явлені претензії необґрунтовано відхилені або не задоволені контрагентами у встановлені строки юридична служба повинна підготувати позовні матеріали до суду. 4. Аналіз договірної роботи Юридична служба підприємства повинна систематично узагальнювати та аналізувати практику укладання та виконання договорів результати розгляду претензій та позовів задля запобігання недоліків у договірній роботі. Про результати проведеного аналізу юридична служба повідомляє керівника підприємства. Начальник Юридичного управління І. І. Крилова