Лист N 12/19-3-9-14-295 від 16.03.2010 р.

Лист N 12/19-3-9-14-295 від 16.03.2010 р. Щодо застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ЛИСТ від 16.03.2010 р. N 12/19-3-9-14-295 Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло <...> лист щодо застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві Акт приймання виконаних будівельних робіт типова форма N КБ-2в та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати типова форма N КБ-3 затверджених наказом Мінрегіонбуду від 4 грудня 2009 року N 554 і роз'яснює. Зазначені типові форми підлягають обов'язковому застосуванню при проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств установ і організацій державної власності. По об'єктах будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування типові форми застосовуються відповідно до умов договору підряду. У випадку здійснення поточного ремонту господарським способом застосування типових форм не обов'язкове. Приклад оформлення типових форм при виконанні будівельних робіт із застосуванням матеріалів поставки замовника наведений на с. 27 - 38 збірника офіційних документів та роз'яснень "Ціноутворення у будівництві" N 2 лютий 2010. Порядок урахування зворотних сум у типових формах наведений на с. 60 - 61 збірника офіційних документів та роз'яснень "Ціноутворення у будівництві" N 2 лютий 2008. Періодичність подання підрядником типових форм визначається у договорі підряду пункти 98 99 та 102 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 N 668 пункт 3.3.8 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000 . Практикою проведення взаєморозрахунків за виконані роботи з будівництва як правило прийнято щомісячне оформлення таких документів. Журнал обліку виконаних робіт форма N КБ-6 є документом який може слугувати підставою для складання звітності з виконання будівельно-монтажних робіт використання основних матеріалів здійснення контролю за обсягами робіт тощо. На даний час заповнення зазначеного журналу не є обов'язковим. Перший заступник Міністра А. Беркута