Лист N 1727/11/17-10 від 01.04.2010 р.

Лист N 1727/11/17-10 від 01.04.2010 р. Щодо правил користування електричною енергією

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 01.04.2010 р. N 1727/11/17-10 04136 м. Київ вул. Стеценка 1А ЗАТ "A.E.S. "Київобленерго" 03127 м. Київ просп. 40-річчя Жовтня 105В Київське ТП НКРЕ Щодо надання роз'яснень Національна комісія регулювання електроенергетики України далі - НКРЕ розглянула лист ЗАТ "A.E.S. "Київобленерго" від 03.03.2010 N 4/674 щодо надання роз'яснень та в межах своєї компетенції повідомляє. Відповідно до положень пункту 1.3 Правил користування електричною енергією затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.11.2005 за N 1399/11679 із змінами далі - Правила постачання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановки здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії що укладається між власником цієї електроустановки уповноваженою власником особою та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом або договору про купівлю-продаж електричної енергії що укладається між власником цієї електроустановки уповноваженою власником особою та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом. Згідно з положеннями пункту 1.11 Правил у разі передачі електроустановки або її частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії щодо електрозабезпечення орендованої електроустановки або її частини між орендарем та суб'єктами електроенергетики мають бути укладені відповідні договори згідно з вимогами цих Правил. Положеннями пункту 5.4 Правил встановлено що для укладення договору про постачання електричної енергії заявник має надати відповідній організації такі документи зокрема копію документа яким визначено право власності чи користування на об'єкт приміщення та/або земельну ділянку споживача. Таким чином у разі якщо договором оренди обумовлена передача орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії щодо електрозабезпечення орендованої електроустановки або її частини орендар під час укладення договору про постачання електричної енергії надає енергопостачальній компанії копію документа яким визначено право власності чи користування на об'єкт приміщення та/або земельну ділянку. Звертаємо увагу ЗАТ "A.E.S. "Київобленерго" що відповідно до положень пункту 7.5 Правил постачальник електричної енергії електропередавальна організація або основний споживач за погодженням постачальника електричної енергії зобов'язаний попередивши споживача не пізніше ніж за три робочих дні припинити повністю або частково постачання йому електричної енергії передачу або спільне використання технологічних електричних мереж у тому числі на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади зокрема у разі закінчення терміну дії розірвання або неукладення між суб'єктами господарювання договорів наявність яких передбачена цими Правилами. Додатково повідомляємо що згідно з положеннями пункту 6.18 Правил у разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний повідомити постачальника електричної енергії та у разі наявності відповідного договору електропередавальну організацію або основного споживача не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією та надати заяву щодо розірвання договору і в цей самий термін здійснити сплату всіх видів платежів передбачених відповідними договорами до заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією включно. Постачальник електричної енергії зобов'язаний припинити постачання електричної енергії за договором а електропередавальна організація основний споживач - передачу електричної енергії спільне використання технологічних електричних мереж з заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією. Член НКРЕ Ю. Андрійчук