Лист N 2132/19/17-10 від 15.04.2010 р.

Лист N 2132/19/17-10 від 15.04.2010 р. Щодо правил користування електричною енергією

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 15.04.2010 р. N 2132/19/17-10 04112 м. вул. Дорогожицька 10 Концерну радіомовлення радіозв'язку та телебачення Київському ТП НКРЕ Донецькому ТП НКРЕ Щодо надання роз'яснень Національна комісія регулювання електроенергетики України розглянула ваш лист від 30.03.2010 N 1177/11Е-08 та повідомляє таке. Відповідно до положень пункту 3.35 Правил користування електричною енергією затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 зі змінами далі - Правила окрема площадка вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок або заявленим обсягом споживання електричної енергії для нових електроустановок 50 тис. кВт·год. і більше має бути забезпечена локальним устаткуванням збору та обробки даних у межах періоду визначеного для встановлення зазначених засобів обліку відповідно до договору. Відповідно до пункту 1.2 Правил локальне устаткування збору та обробки даних ЛУЗОД - улаштована з метою розрахунків за спожиту електричну енергію сукупність засобів обліку або один засіб обліку які забезпечують вимірювання збір накопичення оброблення результатів вимірювань за відповідними періодами часу формування первинної вимірювальної інформації про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій площадці вимірювання та мають інтерфейс передачі даних для роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії. Відповідно до положень пункту 3.23 Правил організація каналів зв'язку та передача інформації з ЛУЗОД від споживача до електропередавальної організації проводиться за рахунок електропередавальної організації. Тому для виконання вимог пункту 3.35 Правил у разі організації електропередавальною організацією GSM-каналу зв'язку споживач має за свій рахунок встановити комунікаційне обладнання яке забезпечить можливість приєднання ЛУЗОД до цього каналу зв'язку а електропередавальна організація здійснювати плату за послуги з передачі даних. Член Комісії К. Теличко