План впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд на 2007-2020 роки

 Додаток до наказу Мінбуду від 5 квітня 2007 р. N 114  План впровадження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд на 2007 - 2020 роки Назва етапу впровадження та заходів  Виконавці  Термін виконання  початок рік  закінчення рік  1. Підготовчий етап  1.1. Розроблення тлумачних і керівних документів до Технічного регламенту будівельних виробів далі - ТР   Мінбуд Держспоживстандарт МНС МОЗ  2007  2008  1.2. Створення Ради із впровадження ТР із залученням представників Держспоживстандарту Мінприроди МНС МОЗ інших центральних органів виконавчої влади фахівців профільних організацій та за необхідності фахівців ЄС  Мінбуд Держспоживстандарт МНС МОЗ інші центральні органи виконавчої влади на які покладено функції технічного регулювання у визначеній сфері  2007  2007  1.3. Створення консультаційно-методичного центру із впровадження ТР із залученням до проведення консультацій за необхідності фахівців ЄС  Мінбуд Держспоживстандарт МНС МОЗ 2007  2008  1.4. Призначення організації що відповідає за впровадження ТР  Мінбуд  2007 2007  1.5. Затвердження та видання офіційного переліку чинних регламентних технічних умов що можуть сприйматися як доказ відповідності вимогам цього ТР  Мінбуд Держспоживстандарт МНС МОЗ інші центральні органи виконавчої влади на які покладено функції технічного регулювання у визначеній сфері  2007 Далі - щорічно  1.6. Складання та періодичне поновлення переліку виробів які мають незначний вплив на здоров'я та безпеку розміщення яких на ринку дозволено за наявності складеної виробником декларації про відповідність і які не маркуються національним знаком відповідності  Мінбуд Держспоживстандарт  2007  Далі - щорічно  1.7. Формування Плану державної стандартизації щодо розроблення національних стандартів гармонізованих з міжнародними та їх актуалізації Мінбуд Держспоживстандарт  2007 Далі - щорічно  1.8. Доопрацювання та внесення змін до чинних національних стандартів України згідно з Планом державної стандартизації з метою виконання вимог ТР  Мінбуд Держспоживстандарт 2007  2010  1.9. Приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до положень ТР  Мінбуд МНС МОЗ Держспоживстандарт  2007  2010  1.10. Популяризація впровадження ТР за допомогою засобів масової інформації семінарів конференцій тощо Мінбуд 2007  Далі - щорічно  1.11. Забезпечення вітчизняних підприємств-виробників нормативною базою для виготовлення продукції за вимогами ТР  Мінбуд  2007  2010  1.12. Підготовка органів з оцінки відповідності до призначення на виконання робіт із підтвердження відповідності за ТР  Мінбуд Держспоживстандарт 2007 2008  1.13. Створення інфраструктури органів з оцінки відповідності на виконання робіт із підтвердження відповідності за ТР  Мінбуд Держспоживстандарт НАУ МНС МОЗ інші центральні органи виконавчої влади на які покладено функції технічного регулювання у визначеній сфері 2007  Далі - постійно  1.14. Підготовка пропозиції щодо удосконалення системи ринкового нагляду Мінбуд Держспоживстандарт 2007  2007  2. Поетапне застосування Технічного регламенту  2.1. Поетапне застосування підприємствами ТР із впровадженням процедури оцінки відповідності за вимогами нормативних документів України які підпадають під сферу дії ТР  Мінбуд 2008 2009  2.2. Поетапне розроблення актуалізація та впровадження національних регламентних технічних умов України гармонізованих з європейськими відповідно до щорічних Планів державної стандартизації; доопрацювання та внесення змін до чинних національних стандартів України відповідно до щорічних Планів державної стандартизації  Мінбуд Держспоживстандарт  2007  щорічно  2.3. Призначення органів з оцінки відповідності на право проведення робіт з підтвердження відповідності за даним ТР із включенням до галузі їх акредитації нормативних документів України які підпадають під сферу дії ТР та за бажанням уповноваженого органу європейських норм  Мінбуд Держспоживстандарт  2008  Далі - щорічно  2.4. Організація впровадження ринкового нагляду за продукцією на яку розповсюджується ТР  Мінбуд  2008  2009  2.5. Створення та ведення реєстрів призначених органів сертифікатів   Мінбуд 2007  Далі - постійно  2.6. Коригування ТР за результатами його добровільного застосування за потреби Мінбуд  2016  2020  2.7. Обов'язкове застосування підприємствами ТР у повному обсязі  Мінбуд ЦОВВ  2020 Далі - постійно    Начальник Управління технічного регулювання в будівництві    Д. В. Барзилович  МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 5 квітня 2007 року N 114 Про затвердження Плану впровадження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд" наказую: 1. Затвердити погоджений з Держспоживстандартом МНС МОЗ та Мінприроди План впровадження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд що додається.   В. о. Міністра  А. О. Орлов