Правила обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення плановопопереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ “ 9 “ червня 1998 р. м.Київ № 123 Про затвердження Правил обстежень оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-попереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. №409 "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель споруд та інженерних мереж" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Правила обстежень оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-попереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них що додаються. 2. ВАТ Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню теплопостачанню та благоустрою міст і селищ України А.В.Власюк забезпечити доведення вказаних Правил на договірних засадах до власників теплових мереж та споруд спеціалізованих організацій що виконують роботи з обстеження та паспортизації існуючих інженерних мереж та споруд до них а також відповідних міністерств. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держбуду України Г.М.Семчука. Голова Комітету В.М.Гусаков Підготовлено: Погоджено: Відділ комунальної енергетики С.І.Дударєв Заступник Голови Держбуду України Г.М.Семчук Управління науково-технічного забезпечення В.В.Рода Відділ кадрів спцроботи та юридичного забезпечення В.Є.Купчук Управління апарату Науково-технічної Ради колегій та проблемно-аналітичної роботи А.Ф.Григор ВАТ Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню теплопостачанню та благоустрою міст і селищ України А.В.Власюк ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного Комітету будівництва архітектури та житлової Політики України 09.06.1998 р. №123 Правила обстежень оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-попереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Дані Правила поширюються на обстеження оцінки технічного стану та паспортизацію існуючих закінчених будівництвом або реконструйованих тих що експлуатуються виведених з експлуатації для реконструкції або капітального ремонту теплових мереж і споруд до них. 1.2. Вимоги цих Правил повинні виконуватись при експлуатації теплових мереж комунальної теплоенергетики. Правила не розповсюджуються на об'єкти контроль за якими виконують Міненерго Держкоматом Мінекобезпеки. Правила містять основні вимоги до процедур організації та проведення обстежень а також оцінки технічного стану теплових мереж. 1.3. Терміни та визначення Довговічність теплової мережі Здібність теплової мережі і споруд на ній не зміняти свої експлуатаційні якості на протязі тривалого періоду. Довговічність теплової мережі і споруд до неї визначається довговічністю матеріалів з яких вона споруджена а також якістю антикорозійного захисту конструкцій. Коефіцієнт безпеки теплової мережі Безрозмірна величина що інтегрально характеризує капітальність споруди екологічну небезпеку агресивність щодо матеріалів конструкцій трубопроводів . Надійність тепломережі Здібність теплової мережі і споруд на ній сприймати різні навантаження і діяння без втрат експлуатаційної якості. Об'єкт діагностики Матеріальна система технічний стан якої визначається. Об'єктом діагностики можуть бути: матеріали елементи конструкції трубопроводу його частини споруд на тепловій мережі та інш. Обстеження Процес отримання якісних і кількісних показників експлуатаційної придатності теплової мережі або частин її конструкції. Обстеження попереднє Вид обстеження при якому як основний метод визначення показників експлуатаційної придатності використовують аналіз технічної документації і зовнішній огляд теплових мереж надземної прокладки і доступних частин теплових мереж підземної прокладки огляд траси а також споруд на теплових мережах. Обстеження інструментальне Вид обстеження при якому як основний метод визначення показників експлуатаційної придатності використовують інструментальні тести конструкцій і матеріалів трубопроводів грунта та інш. . Обстеження спеціальне Вид обстеження при якому як основний метод визначення показників експлуатаій-ної придатності використовують спеціальні вишукування дослідження натурні чи модельні випробування. Обстеження суцільне Вид обстеження при якому обстеженню підлягають усі конструктивні елементи теплової мережі і споруд до неї. Обстеження вибіркове Вид обстеження при якому обстеженню підлягають тільки окремі найбільш зношені елементи теплової мережі і споруд до неї. Обстеження планове Обстеження яке проводиться в терміни попередньо визначені регламентом експлуатації теплових мереж. Обстеження позачергове Обстеження яке проводиться через наявність яких-небудь різних порушень експлуатаційного регламенту. Технічний стан теплової мережі Сукупність якісних і кількісних показників які характеризують експлуатаційну придатність теплової мережі Теплова мережа Система трубопроводів і споруд для передачі теплової енергії від джерела енергії до її споживача. Система планово-попереджувальних ремонтів ППР Сукупність планових організаційних і технічних заходів по догляду нагляду обслуговуванню та профілактичному ремонту теплових мереж 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСТЕЖЕНЬ 2.1. Галузь застосування Всі теплові мережі які знаходяться в експлуатації незалежно від їх балансової належності терміну експлуатації повинні періодично піддаватися обстеженням з метою оцінки їх технічного стану та прийняття обгрунтованих заходів по забезпеченню надійності та безпечності при подальшій експлуатації консервації . Відповідно цих Правил для кожної теплової мережі обстежуються та оцінюються: техногенні зміни навколишнього середовища інженерно-геологічні умови траси; хімічний склад ґрунтових вод; конструкції які захищають теплові мережі від небезпечних геологічних процесів; місця входу та виходу теплових мереж; підземні огороджувальні та гідроізолюючі конструкції; надземні несучі та огороджувальні конструкції; антикорозійна захищеність конструкцій; ізоляційні покриття; інші елементи теплових мереж проектування та обладнання яких регламентується ДБН СНиП . Вимоги цих Правил поширюються на підземні безканальної і канальної прокладки і надземні теплопроводи. 2.2. Види обстежень За термінами проведення обстеження підрозділяються на планові і позачергові. Планові обстеження виконуються в терміни які передбачені графіками планово-запобіжних ремонтів що розробляються власником тепломережі. Позачергові обстеження призначаються додатково до планових якщо виникли обставини які порушили чи можуть порушити нормальну експлуатацію теплової мережі а також при суттєвій зміні режим експлуатації За об'ємом виконуємих робіт обстеження підрозділяються на суцільні та вибіркові. При суцільному обстеженні інженерній діагностиці підлягають усі конструкції теплової мережі і вся мережа в цілому. При вибіркових обстеженнях діагностуються окремі ділянки чи частини тепломережі або окремі її конструкції. Планові обстеження як правило призначаються суцільними. Позачергові обстеження можуть бути в залежності від вирішуємих завдань як суцільними так і вибірковими. 2.3. Періодичність обстежень Планові суцільні обстеження теплових мереж проводяться їх власниками в терміни які визначаються нормативами відповідних міністерств. При цьому повинні враховуватись терміни проведення планово-попереджувальних ремонтів вимоги експлуатації якість ремонтів та інше. Позачергові суцільні або вибіркові обстеження усіх або окремих тепломереж проводяться їх власниками у таких випадках: при виявленні ознак аварійного стану окремих конструкцій або ділянок тепломереж; при суттєвій зміні передбачених проектом навантажень і впливу діяння; при плануванні реконструкції і технічного переоснащення; при виниканні надзвичайних ситуацій стихійне лихо техногенні аварії пожежі тощо . Об'єм позачергових обстежень тепломереж залежить від особливостей вирішувальних завдань і в кожному конкретному випадку визначається спільним рішенням власника тепломережі і представника організації яка проводить обстеження. В найбільш складних випадках в роботі приймає участь автор проекту. 2.4. Класифікація ушкоджень теплопроводів В залежності від характеру і важкості наслідків впливу на персонал втрати стійкості енергосистеми відхилення параметрів енергоносія екологічного впливу об'ємів пошкоджень обладнання і інших факторів зниження надійності енерговиробництва порушення в роботі енергоустановок підрозділяються на аварії і відмови. Ознаки порушень Аварії 1 категорії. До аварій 1 категорії відносяться пошкодження споруд чи обладнання теплових мереж які привели до перерви теплопостачання всіх споживачів на термін більше доби. Аварії 2 категорії. До аварій 2 категорії відносяться пошкодження споруд чи обладнання теплових мереж які привели до перерви теплопостачання всіх споживачів на термін 12 годин і більше. Відмови 1-ї категорії Порушення роботи теплової мережі з діаметром трубопроводу 500 мм і більше в опалювальний сезон які привели до перерви теплопостачання об'єктів житлосоцкультпобуту. Порушення роботи теплової мережі з діаметром трубопроводу від 250 до 500 мм в опалювальний сезон які привели до перерви теплопостачання об'єктів житлосоцкультпобуту тривалістю більше 48 годин. Відмови 2 категорії Порушення роботи теплової мережі з діаметром трубопроводу від 250 до 500 мм в опалювальний період які привели до перерви теплопостачання об'єктів житлосоцкультпобуту тривалістю від 16 до 48 годин. Порушення роботи теплової мережі з діаметром трубопроводу від 100 до 250 мм в опалювальний сезон які привели до перерви теплопостачання об'єктів житлосоцкультпобуту тривалістю більше 48 годин. 2.5. Організаційний регламент проведення обстежень Власник тепломережі в терміни і в випадках які обумовлені в п.2.3 повинен забезпечити обстеження тепломережі. Для цього наказом по підприємству повинна бути створена експертно-технічна комісія. Комісія може бути створена з фахівців підприємства або шляхом залучення на договірній основі для виконання цієї роботи спеціалізованої організації яка атестована згідно з "Переліком окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт інженерних вишукувань для будівництва надання інжинірингових послуг які потребують відповідної атестації виконавця" затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. №451 та має ліцензію згідно з Законом України "Про підприємництво". Для організації роботи власник тепломережі видає розпорядження по підприємству організації з вказівкою об'єктів які належать обстеженню видів та термінів обстежень осіб відповідальних за заключення договору і організаційно-технічне забезпечення робіт джерела фінансування. В договорі на обстеження тепломережі формулюється мета і об'єми обстежень а також вартість окремих етапів і термін їх виконання. Методи і об'єми окремих видів робіт і досліджень деталізуються у технічному завданні яке додається до договору. Крім того у договорі регламентуються обов'язки сторін по виконанню підготовчих та допоміжних робіт. При проведенні обстежень діючих тепломереж повинні бути прийняті необхідні заходи по забезпеченню безпеки працівників які проводять обстеження. Відповідальність за безпечне виконання робіт визначається договірними відносинами. Результати обстежень і оцінка технічного стану тепломережі оформляються у виді технічного звіту який передається власнику тепломережі і використовується ним для заповнення паспорта технічного стану тепломережі та прийняття необхідних заходів по організації ремонту та подальшій експлуатації. 2.6. Технічна документація яка використовується при обстеженні теплових мереж В процесі організації та проведення обстежень тепломережі або її ділянки використовується технічна документація тепломережі ділянки . Власник тепломережі повинен на протязі усього терміну експлуатації тепломережі зберігати технічну документацію в обсязі: проектно-кошторисна документація і робочі креслення; типові проекти і рішення; виробнича виконавча документація; акти робочих і державних комісій; проекти ремонтів посилень реконструкцій які виконані за період експлуатації; звіти про обстеження та випробування конструкцій тепломереж; паспорт технічного стану тепломережі. При втраті тих чи інших креслень чи документів вони повинні бути відновлені власниками тепломереж. За результатами обстежень складаються акт та технічний звіт. 2.7. Обов'язки учасників обстежень Власник тепломережі при організації обстежень зобов'язаний: правильно призначати терміни і види обстежень; вчасно заключати договори і проводити фінансування по обстеженню тепломереж; забезпечити повноту та достовірність технічної документації яка надається; своєчасно і якісно заповнювати паспорт технічного стану тепломережі; своєчасно і повно проводити заходи за рекомендаціями які видані при обстеженні теплових мереж спеціалізованою організацією. Експертна комісія чи спеціалізована організація яка виконує обстеження тепломереж несе відповідальність згідно з договором укладеним на проведення обстежень. 3. ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ 3.1. Підготовчі роботи Підготовчі роботи проводяться до обстеження і включають: розробку організаційних і технічних заходів по безпечному доступу до місць огляду відбору проб установки приладів і т.і.; очистку конструкцій відкопування шурфів розкриття місць огляду важливих елементів і т.і.; тимчасове кріплення аварійних конструкцій улаштування захисних настилів загороджень риштувань; узгодження графіків зупинок обладнання технологічних процесів відключення струмоведучих пристроїв і інших заходів які пов'язані з необхідністю безпечного виконання обстежень. Інші роботи пов'язані з технічним і організаційним забезпеченням нормативних умов по виконанню обстежень. По закінченню підготовчих робіт складається протокол узгодження умов безпечного проведення обстежень конструкцій на діючій тепломережі який підписується відповідальними представниками власника тепломережі і спеціалізованої організації якщо вона виконує обстеження. Цей протокол доцільно використовувати як один з додатків до договору на обстеження теплової мережі. 3.2. Етапи проведення обстежень Планові обстеження тепломереж як правило виконуються в чотири етапи. Етап 1. Попередньє обстеження яке включає: збір та аналіз технічної документації; візуальний огляд з оцінкою загального стану конструкцій і визначенням найбільш спрацьованих а також аварійних конструкцій; складання програми інструментальних та спеціальних обстежень і технічного завдання на виконання робіт по обстеженню. Етап 2. Інструментальне обстеження яке включає: уточнення обміром конструктивних схем навантажень приладне визначення фізико-механічних характеристик матеріалів; виявлення вимірювання ескізування дефектів і ушкоджень конструкцій; інструментальне вимірювання деформацій конструкцій; уточнення завдання по спеціальному обстеженню. Етап 3. Спеціальне обстеження яке включає: аналіз результатів попередніх інструментальних обстежень; уточнення даних інженерно-геологічних інженерно-геодезичних і інших вишукувань; випробування конструкцій пробними навантаженнями і діяннями; тривале спостерігання і вимірювання деформацій осідання корозійної активності грунту блукаючих струмів та інш. Етап 4. Аналіз результатів обстежень складання акту звіту висновків та рекомендацій. 3.3. Збір та аналіз технічної документації Крім збору технічної документації на тепломережу яка згідно п.2.6 повинна постійно зберігатись у власника тепломережі доцільно при обстеженні прийняти заходи до її розширення і поглиблення зі рахунок отримання в проектних у авторів проекту експлуатуючих підрядних і інших організаціях копій архівних документів які містять: розрахункові схеми та інші розрахунки конструкцій та ін. ; виконавчі креслення і виробничу документацію заводів-виготовлювачів конструкцій фактичні дані по режимах роботи і навантажень; фактичні дані про екстремальні природні явища катастрофічні паводки землетруси та інше . Відомості які неможливо встановити із документів виявляються по опитуванню експлуатаційного персоналу а також шляхом розрахунків обстежень і вишукувань. Вивчення та аналіз технічної документації дозволяють виявити невдалі та застарілі технічні проектні рішення слабкі місця в конструкціях тепломереж найбільш небезпечні навантаження і впливи а також імовірності їх несприятливого сполучення. 3.4. Візуальний огляд характерні пошкодження конструкцій До найбільш характерних дефектів і ушкоджень конструкцій які підлягають виявленню при візуальному огляді теплових мереж відносяться: невідповідність розрахункової схеми дійсним умовам відступ від норм проектування; дефекти виготовлення конструкцій які допущені на заводах-виготовлювачах; дефекти монтажа конструкцій та прокладки трубопроводів; механічні ушкодження через порушення умов експлуатації; ушкодження від непередбачених проектом статичних динамічних температурних діянь; ушкодження від зовнішніх агресивних діянь робочого та навколишнього середовища та інш 3.5. Інструментальні обстеження На основі результатів попереднього обстеження намічаються ділянки та конструкції для інструментального обстеження. При інструментальних обстеженнях вимірюють: геометричні параметри конструкцій лінійні розміри кути вертикальність горизонтальність та інш. ; зміщення і деформації конструкцій зміщення у плані прогини осідання та інш. ; деформації швів та стиків; положення та діаметри трубопроводів і арматури товщину ізоляційного покриття; фізико-механічні характеристики матеріалів міцність відносне подовження густина теплопровідність і інш. . Результати вимірювань розмірів деформацій дефектів конструкцій подають у вигляді виконавчих схем. Результати вимірювань фізико-механічних характеристик оформляють у вигляді таблиць. 3.6. Спеціальні обстеження Спеціальні обстеження призначаються у тих випадках коли даних попередніх і інструментальних обстежень недостатньо для прийняття обгрунтованого рішення про технічний стан функціональну придатність і безпеку теплової мережі або ділянки теплової мережі. Спеціальні обстеження потребують в порівнянні з інструментальними більше терміну для спостережень високої точності проведення вишукувань досліджень випробувань конструкцій чи споруд в натурних умовах. До виконання спеціальних обстежень доцільно залучати головні з досліджуємої проблеми науково-дослідні інститути спеціалізовані організації які мають державну ліцензію на право проведення таких робіт і які відповідають вимогам що пред'являються до спеціалізованих організацій по проведенню обстежень діагностики та паспортизації. До спеціальних обстежень відносяться: складні інженерно-геологічні вишукування випробування устаткування на теплових мережах проведення натурних досліджень проведення обстеження ізоляції шляхом визначення втрат теплоти новітніми методами і приладами наприклад тепловізорами тощо ; тривалі високоточні геодезичні спостереження за осіданнями і деформаціями а також за рівнем блукаючих струмів протіканням внутрішньої і зовнішньої корозії; натурні випробування конструкцій і споруд статичні динамічні гідравлічні тощо ; інші складні вишукувальні випробувальні та дослідні роботи пов'язані з визначенням технічного стану конструкції теплових мереж та споруд на них. Періодичність планових спеціальних суцільних обстежень визначається за формулою Тпл = Кб · m де Тпл - термін між плановими спеціальними суцільними обстеженнями; Кб - коефіцієнт який характеризує екологічну безпеку виробництва; по ДБН А.2.2-1-95 с.12 до другої групи відповідальності по екологічній безпеці небезпечні виробництва відносяться виробництво електроенергії і тепла на базі органічного палива. Для цієї групи коефіцієнт Кб = 0 9; m - коефіцієнт що залежить від терміну експлуатації теплової мережі. Для системи що знаходиться в експлуатації до 5 років коефіцієнт m = 10; для системи що експлуатується від 5 до 10 років - m = 6; для систем які експлуатуються більше як 20 років m = 3. Період Тпл визначається округленням цифри при розрахунку до більшої. Для ділянок теплових мереж на яких розташовані зелені насадження а також прибудови термін обстеження розраховується із умови m = 2. 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛОМЕРЕЖ 4.1. Основними критеріями які визначають технічний стан тепломереж та споруд на них є герметичність теплопроводів і теплообмінників становище металу труби і якість зварних з'єднань становище ізоляційного покриття корозійна небезпека. 4.2. При визначенні стану герметичності тепломереж повинні враховуватись витоки теплоносія які пов'язані з корозійним ушкодженням металу труби або розкриттям або розривом зварних швів які були виявлені у період експлуатації включаючи і заключне обстеження. При цьому не враховуються пошкодження тепломережі і витоки теплоносія які пов'язані з будівництвом або ремонтом що проводився поблизу тепломережі і які мали епізодичний характер і не пов'язані з загальним технічним станом. 4.3. При визначенні стану металу труб його перевірка повинна проводитись у всіх шурфах які відривають в процесі експлуатації з метою ремонту ізоляції або ліквідації витоку теплоносія а також при планових обстеженнях тепломереж. Результати обстежень повинні бути внесені в акти які необхідно зберігати разом з паспортами по тепломережі. 4.4. У актах необхідно відобразити ступінь корозії металу яка визначається за таблицею 1. Таблиця 1 Ступінь корозії Характеристика пошкоджень стінки труби Незначна Сильна Дуже сильна Метал на поверхні має ржаві п'ятна і одиночні виразки поглибленням до 0 6 мм Поверхнева корозія з одиночними або гніздовими виразками поглибленням до 30 % товщини стінки труби Корозія з одиночними і гніздовими виразками більш як 30 % товщини стінки труби і до наскрізних корозійних ушкоджень Гніздовими виразками вважаються дві або більше виразок відстань між якими не більш 10 діаметрів найменшої з них. 4.5. Контроль за якістю зварних стиків на діючих тепломережах повинен проводитись тільки у випадках коли: у процесі експлуатації на теплопроводі були випадки розкриття або розриву зварних стиків; при останній перевірці теплопроводів на герметичність було встановлено що місцем витоку є неякісний зварний стик. Якщо в процесі експлуатації на тепломережі разривів стиків і витоків теплоносія не зафіксовано то стики визначаються придатними і перевірка їх не відбувається. 4.6. Основні критерії оцінки становища ізоляційного покриття теплопровода - кількість і величина ушкоджень а також їх характер . Характер ушкоджень залежить від механічного і хімічного впливу грунту ґрунтових та інших вод а також від дефектів пов'язаних з порушенням технології при підготовці і нанесенні покриття відсутність адгезії через недодержання технологічних режимів або поганої очистки труб порушення технології виготовлення покриття та інш. . 4.7. Критерії корозійної небезпеки визначаються такими факторами: станом ізоляційного покриття; корозійною активністю грунтів ґрунтових та інших вод; наявністю і величиною блукаючих струмів; наявністю захисних потенціалів на теплопроводах; наявністю анодних знакозмінних зон та внутрішньої корозії. 4.8. Крім вказаних вище критеріїв при визначенні подальшої експлуатації тепломереж необхідно враховувати: рік забудови тепломережі тиск у трубопроводі; наявність та ефективність електрозахисту щільність забудови території по якій проходить тепломережа; план забудови реконструкції та ремонту дорожнього покриття яке розташоване на трасі теплопроводу. 4.9. Оцінка герметичності теплопроводів Перевірка теплопроводів на герметичність проводиться методом "опресовки" у відповідності з вимогами діючих нормативних документів. Оцінка герметичності теплопроводів проводиться у відповідності з табл.2. Таблиця 2 4.9.1. Оцінка герметичності теплопроводів Число випадків витоку теплоносія з теплопроводів з корозійними ушкодженнями або ушкодженнями зварних стиків які виникли з початку експлуатації на кожному кілометрі обстеження тепломережі Оцінка бали >2 2 1 0 1 2 3 5 Оцінка стану всього перевіряємого теплопроводу визначається як середньоарифметичне значення оцінок які отримані для кожної кілометрової ділянки або методом інтерполяції в випадках якщо ділянки тепломережі не кратні 1 км. Якщo протяжність перевіряємого теплопроводу менше 1 км оцінка у балах визначається шляхом приведення кількості випадків витоків до протяжності теплопровода рівній 1 км. 4.9.2. Оцінка стану ізоляційного покриття підземних теплопроводів Оцінка стану ізоляційного покриття підземних теплових мереж що прокладені безканальним способом повинна проводитись в два етапи. На першому етапі визначається кількість ушкоджень ізоляційного покриття приладним методом без розкриття грунту. В залежності від кількості визначених місць ушкоджень ізоляції на кожних 100 м теплопроводу в відповідності з табл.З проводиться оцінка в балах стану ізоляційного покриття 100-метрових ділянок. Таблиця З Оцінка стану ізоляційного покриття в залежності від числа ушкоджень Число місць ушкоджень ізоляції які виявлені приладами при перевірці теплопроводів без розкриття грунту на кожній 100-метровій ділянці Оцінка бали 0-1 2-3 4-8 >8 4 3 2 1 Таблиця 4 Оцінка стану ізоляційного покриття теплопроводу в цілому Номер 100-метрової ділянки теплопроводу Оцінка стану ізоляційного покриття бали 100-метрової ділян-ки теплопроводу зарезультатами перевірки інстру-ментальнимметодом Теплопроводу в цілому за результатами перевірки Інструментальним методом Загальна оцінка з урахуванням результатів шур-фових оглядів 1 1 2 2 3 3 4 4 а А 5 2 n аn В графі 2 табл.4 проставляються оцінки визначені за табл. З для кожної перевіреної 100-метрової ділянки теплопроводу. Оцінка стану ізоляційного покриття теплопроводу в цілому визначається як середньоаріфметичне значення оцінок отриманих для 100-метрових ділянок теплопроводів за формулою де а1 а2 ... аn - оцінка у балах по кожній 100-метровій ділянці Результати проставляються у графі 3. На другому етапі стан ізоляційного покриття теплопроводів перевіряється візуально і за допомогою приладів для чого на кожних 500 м теплопроводу який обстежується треба вирити не менше як один контрольний шурф довжиною 1 5-2 м в місцях найбільшого пошкодження ізоляції що виявлені при приладному інструментальному обстеженні. Якщо при шурфовому огляді встановлено що стан ізоляційного покриття в цілому добрий а мають місце тільки незначні пошкодження проколи порізи після виправлення яких захисні властивості покриття відновлюються то оцінку ізоляції теплопроводу а треба підвищити на 1 бал. Якщо виявлені такі дефекти ізоляції як хрупкість сипучисть відсутність адгезії покриття то оцінка стану ізоляційного покриття повинна бути знижена на 1 бал. Ділянки теплопроводів які мають ізоляційні покриття з такими дефектами підлягають переізоляції. Оцінка в балах А з урахуванням шурфових оглядів проставляється у графі 4 табл.4. Оцінка стану ізоляційного покриття підземних теплопроводів що прокладені канальним засобом а також теплопроводів що прокладені на поверхні землі чи над землею проводиться за допомогою приладів та візуально і оцінюється у відповідності з табл.З в залежності від числа ушкоджень. При обстеженні підземних теплопроводів що розташовані у каналах проводять розкриття каналу яке виконується в місці де був хоча б один випадок на рік пориву теплопровода а також на відстані 100 м до і після місця ушкодження. 4.9.3. Оцінка стану металу труб Перевірка стану металу труб повинна проводитись у всіх шурфах які риють для ліквідування витоків теплоносія і ремонту ізоляційного покриття крім того в процесі експлуатації у всіх шурфах які риють при різних ремонтних роботах. Якщо в останніх не буде знайдено ушкоджень ізоляції то перевірку стану металу труб не проводять. Результати перевірки повинні бути зафіксовані актом. Для перевірки стану металу у відкритому шурфі необхідно старанно оглянути поверхню металу труби нижню частину труби рекомендується оглянути з допомогою дзеркала.Виразкові ураження металу часто забиті продуктами корозії і виявити їх можливо тільки при пильному огляді і виведенні продуктів корозії гострим ножем або яким-небудь гострим предметом. Для заміру глибини виразок треба використовувати штангенциркуль або спеціальний мікрометричний глибиномір. При наявності суцільної корозії поверхні труби необхідно визначати товщину стінки труби. Для визначення товщини стінки труби треба застосовувати імпульсні резонансні товщиноміри які дозволяють вимірювати товщину при односторонньому доступі. Для цієї мети можуть бути рекомендовані товщиноміри "Кварц-6" "Кварц-14" "УИТ-Т10" "ТУЗ-1". Якщо при огляді що проводиться в відкритому шурфі на поверхні труби виявляєтья сильна або дуже сильна корозія то треба провести додаткові обстеження теплопроводу шляхом огляду металу труб у двох шурфах які відривають на кожних 500 м в місцях з найбільшими пошкодженнями ізоляції які виявлені приладами. При виявленні п'яти місць з сильною або дуже сильною корозією що розташовані на 0 7 довжини теплопроводу який оглядається він підлягає заміні. Якщо місця з такими ушкодженнями розташовуються на довжині менше ніж 0 7 довжини оглядаємого теплопроводу то заміні підлягають тільки ділянки теплопроводів з виявленими дефектами. Результати перевірки заносяться в табл.5 з оцінками у балах. Теплопроводи які за станом металу труби одержали оцінку в один бал незалежно від загальної суми балів що одержані за іншими критеріями підлягають заміні. Таблиця 5 Оцінка стану металу труб Стан металу труб Оцінка бали > 50% обстежених місць мають сильну і дуже сильну корозію труби 1 < 50% обстежених місць мають сильну і дуже сильну корозію 2 Незначна корозія 3 Корозія відсутня 4 4.9.4. Оцінка якості зварних стиків Якість зварних стиків швів слід перевіряти згідно "Правші устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды". Якщо при обстеженні буде виявлено хоча б один неякісний стик то повинна бути проведена додаткова перевірка не менше як 5 % усіх стиків теплопроводу. Оцінка у балах проставляється згідно з таблицею 6. Таблиця 6 Оцінка якості зварних швів Якість стиків Оцінка бали Дефекти % >50 1 <50 2 гідні 3 Якщо встановлено що 50 % і більше перевіряємих стиків дефектні то проставляється оцінка в один бал перевірку за іншими показниками які характеризують технічний стан теплопроводу проводити не обов'язково і теплопровід призначається на перекладку. 5. ОЦІНКА КОРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 5.1. Для оцінки корозійної небезпеки теплопроводів повинні визначатися фактори які впливають на зовнішню та внутрішню корозію. 5.2. Оцінка небезпеки зовнішньої корозії теплопроводів повинна визначатися: за результатами перевірки стану ізоляційного покриття; наявністю анодних і знакозмінних зон які викликані блукаючими струмами; наявністю захисних потенціалів на теплопроводі; за корозійною небезпекою грунту. 5.3. Для оцінки корозійної небезпеки підземних теплопроводів повинні бути виявлені: ділянки теплопроводів які знаходяться в зонах з корозійно-небезпечними грунтами; ділянки теплопроводів які мають анодні та знакозмінні потенціали викликані блукаючими струмами; зони впливу діючих електрозахисних установок які захищають суміжні підземні споруди. 5.4. Для виявлення умов поширення блукаючих струмів необхідно мати дані про потенціали рейок і відсмоктуючих пунктів відносно землі про різницю потенціалів між негативними шинами тягових підстанцій. 5.5. Наявність блукаючих струмів на діючих теплопроводах необхідно визначати за результатами вимірювань різниці потенціалів між теплорпро-водом і землею. Змінення різниці потенціалів за величиною та знаком або тільки за величиною вказує на наявність в землі блукаючих струмів. 5.6. При вимірюванні електропотенціалів на теплопроводах через контрольно-вимірювальні пункти які обладнані сталевими електродами порівняння з метою запобігання помилок необхідно проводити вибірковий контроль за вимірюванням за допомогою переносних мідносульфатних електродів порівняння. При одержанні значних розбіжностей в результатах вимірювань вказаними електродами електропотенціали необхідно вимірювати тільки за допомогою мідносульфатних електродів які повинні установлюватися в грунт поряд з контрольними провідниками. 5.7. Вимірювання різниці потенціалів між теплопроводом та землею а також величини та напрямку струмів в теплопроводі та обробку результатів необхідно проводити згідно з ГОСТ 9.602-89 "ЕСЗКС.Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии". 5.8. Наявність на теплопроводах при впливі зовнішньої поляризації анодних або знакозмінних зон є в корозійному відношенні небезпечним незалежно від величини різниці потенціалів "труба-земля" та корозійної активності грунту. 5.9. Небезпечними в корозійному відношенні є зони на підземних сталевих теплопроводах де під впливом стікаючого струму електрофікованого транспорту який працює на змінному струмі спостерігається зміщення різниці потенціалів між трубою та мідносульфатним електродом порівняння в негативну сторону більш ніж на 10 мВ в порівнянні зі стаціонарним потенціалом теплопроводу. 5.10. При наявності на теплопроводах небезпечних в електрокорозійному відношенні зон необхідно уточнити: зони дії електрозахисних установок які захищають вказані теплопроводи в тому числі і змінення режимів роботи електрозахисних установок ; шляхи витоку захисного струму. 5.11. Оцінку небезпечності зовнішньої корозії при наявності на теплопроводах анодних та знакозмінних зон необхідно провадити згідно з таблицею 7. Таблиця 7 Оцінка корозійної небезпеки при наявності анодних та знакозмінних зон Наявність анодних та знакозмінних зон Оцінка бали > 50 % протяжності теплопроводів < 50 % протяжності теплопроводів Відсутність 1 2 3 5.12. Корозійна активність грунтів ґрунтових та інших вод повинна визначатися за ГОСТ 9.602-89. 5.13. Оцінка небезпеки внутрішньої корозії теплопроводів повинна визначатися: за результатами перевірки наявності розчиненого кисню і вільної вуглекислоти; за результатами перевірки стану внутрішньої поверхні теплопроводів під час поточного та капітального ремонтів оглядом труб що вирізуються для заміни і труб біля знятої арматури. 5.14. Обсяг і порядок огляду та вимірювань визначається "Рекомендаціями з електрохімічного захисту від корозії підземних трубопроводів теплових мереж та гарячого водопостачання" 5.15. Для систематичного контролю за внутрішньою корозією на подаючому та зворотньому трубопроводах теплових мереж на конденсатопроводах і на трубопроводах гарячого водопостачання до та після водопідігрівників в характерних точках мереж необхідно установлювати індикатори корозії. 5.16. Оцінка корозійної небезпеки при внутрішній корозії приведена в таблиці 8. Таблиця 8 Оцінка корозійної небезпеки при внутрішній корозії Група Швидкість корозії металу мм/рік Бал Стійкі від 0 01 до 0 05 від 0 05 до 0 1 2 Пониженостійкі від 0 1 до 0 5 від 0 5 до 1 0 Малостійкі від 1 0 до 5 0 від 5 0 до 10 0 1 Нестійкі Вище 10 5.17. Перед остаточною оцінкою корозійної небезпеки теплопроводу який перевіряється необхідно одержати відомості про заплановані заходи та їх строки по обмежуванню величини блукаючих струмів про можливі зміни режиму роботи споруд джерел блукаючих струмів які можуть привести до збільшення небезпеки корозії теплопроводу який знаходиться в зоні блукаючих струмів цих джерел а також відомості про заходи що приймаються для зменшення корозійної активності теплоносія. 5.18. В залежності від факторів вказаних в пунктах 5.2 та 5.13 визначається об'єм ремонтних робіт і призначається вид ремонту. Особливу увагу повинно бути звернуто на зменшення корозійної активності води а також на можливість скорочення витрат захисного струму за допомогою використання електроізолюючих фланців і доцільність розташування електрозахисних установок або змінення режимів їх роботи з метою повного використання потужності установок. 6. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛОПРОВОДІВ 6.1. Загальна оцінка технічного стану теплопроводів визначається як сума балів по кожному показнику: герметичності стану ізоляційного покриття металу труби якості зварних швів корозійної небезпеки у відповідності з таблицями. 6.2. Теплопроводи які одержали суму оцінок 11 балів і менше визначаються як аварійні і підлягають заміні. Загальна оцінка такої тепломережі визначається балом 4. 6.3. Теплопроводи що одержали суму балів від 12 до 14 включно визначаються як непридатні до нормальної експлуатації і підлягають ремонту. Загальна оцінка їх стану визначається балом 3. 6.4. Стан теплопроводів що одержали суму балів вище 14 до 16 балів включно визначаються як задовільний. Загальна оцінка визначається балом 2. 6.5. Стан теплопроводів які одержали суму балів 17 визначається як нормальний. Загальна оцінка визначається балом 1. 7. ЗВІТ ПРО ТЕХНІЧНИЙ СТАН КОНСТРУКЦІЙ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ Результати роботи по обстеженню та аналіз технічного стану оформляються у вигляді звіту експертної комісії чи спеціалізованої організації яка проводила обстеження. В загальному випадку звіт повинен містити: дані про технічну документацію її повноту якість висновки про невдалі застарілі і помилкові проектні рішення; відомості які характеризують проектний і фактичний стан експлуатації конструкцій теплових мереж фактичні навантаження і діяння корозійну активність теплоносія режим експлуатації відомості і схеми дефектів деформацій і ушкоджень конструкції; результати геодезичних і інших вимірювань конструкцій неруйнівних методів контролю інших натурних досліджень і випробувань; результати фізико-механічних випробувань зразків матеріалів хімічних аналізів середовища; результати аналізів дефектів деформацій і ушкоджень а також причин їх виникнення; повірочні розрахунки конструктивних елементів тепломережі і споруд; відомості необхідні для заповнювання паспорта про технічний стан тепломережі; стисле технічне рішення і рекомендації по методам ремонту та заміни дефектних конструкцій. 8. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПАСПОРТУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ 8.1. Паспорт про технічний стан теплової мережі є технічним документом в якому на основі об'єктивних даних які одержані в процесі проведення інструментальних обстежень міститься висновок про придатність непридатність теплової мережі ділянки до подальшої експлуатації який періодично уточнюється. Форма паспорта наведена в додатку 1. 8.2. Головною метою паспортизації теплових мереж є подовження терміну їх нормальної експлуатації. 8.3. Паспортизації підлягають теплові мережі усіх форм власності. Результатом паспортизації буде створення єдиної системи обліку та моніторингoвогo контролю за станом об'єктів з метою своєчасного виявлення попередаварійних та аварійних ситуацій а також припинення експлуатації аварійно- небезпечних теплових мереж. 8.4. Форму паспорта на підставі даних повного обстеження та визначення технічного стану теплової мережі заповнює його власник керівник при участі представника організації що проводила обстеження. Обстеження здійснюється спеціалізованою організацією на договірних умовах за рахунок власника об'єкту. Достовірність даних занесених у паспорт підтверджується підписами власника керівника об'єкту та представника спеціалізованої організації яка проводила обстеження. 8.5. Паспорт складається в двох примірниках. Один з них зберігається у власника теплової мережі другий - в організації що проводила паспортизацію. Коли при обстеженні виявлено що теплова мережа чи її окремі ділянки відноситься до 3 або 4 категорії технічного стану копія паспорту надсилається власником теплової мережі на адресу організації яка формує та веде реєстр аварійно небезпечних об'єктів структура реестра приведена в додатку 2 . Така організація повинна призначатися вищестоящою галузевою організацією у підпорядкуванні якої знаходяться власники теплових мереж. 8.6. Зміни технічного стану об'єкта зафіксовані наступними обстеженнями заносять в паспорт у виді доповнень з вказанням дати обстеження та засвідчують підписами власника паспорта і особи відповідальної за обстеження у результаті якого були виявлені вказані зміни. 8.7. Власник керівник підприємства повинен внести в паспорт вказані зміни не пізніше ніж за місяць після закінчення обстеження. Доповнення до паспорту повинні бути направлені власником теплової мережі до організації яка проводила паспортизацію і до реєстру аварійно-небезпечних об'єктів коли теплова мережа відноситься до 3 або 4 категорій. 8.8. Періодичність наступних після паспортизації обстежень визначається цими Правилами чи необхідністю позапланового обстеження у зв'язку з надзвичайною ситуацією що викликала зміну технічного стану теплової мережі. 8.9. Паспорта для нових теплових мереж а також після реконструкції чи капітального ремонту складаються безпосередньо після приймання теплової мережі державною чи технічною комісією. 8.10. Сторінки паспорта повинні бути пронумеровані прошнуровані та скріплені печаткою власника теплової мережі. 8.11. Паспорт є документом що свідчить про технічний стан теплової мережі і використовується для підтвердження факта експлуатаційної придатності непридатності теплової мережі у всіх випадках передбачених діючим законодавством. 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ РЕМОНТНИХ І РЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗАХОДІВ З метою забезпечення надійності і безпеки експлуатації теплових мереж і споруд на них власник теплової мережі повинен за підсумками обстежень приймати необхідні заходи по ремонту заміні чи реконструкції окремих конструктивних елементів тепломереж чи споруд на них. Реконструкція ділянок тепломереж повинна виконуватись за проектом розробленим спеціалізованою проектною організацією яка має на це ліцензію. 10. ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ РЕМОНТИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 10.1. Нагляд за збереженням теплових мереж в період експлуатації 10.1.1. Основним завданням експлуатації теплових мереж є організація надійної безперебійної подачі споживачам теплової енергії необхідних параметрів. 10.1.2. Основою надійної безперебійної та економічної роботи теплових мереж є правильна експлуатація а також своєчасне і якісне проведення профілактичних ремонтів. 10.1.3. Сукупність планових організаційних і технічних заходів по догляду нагляду обслуговуванню та профілактичному ремонту теплових мереж називається системою планово-попереджувальних ремонтів ППР . Система ППР покликана забезпечити зменшення відказів в експлуатації надійність номінальну пропускну здатність і подовження строку служби мереж зниження витрат на ремонт пошкоджень. 10.1.4. Систему ППР слід постійно удосконалювати з урахуванням передових методів ремонту інженерних мереж механізації ремонтних робіт удосконалення системи оплати праці при забезпеченні високої якості виконуємих ремонтних робіт. 10.1.5. Відповідальність за впровадження і суворе виконання ППР покладається на головного інженера теплопостачального підприємства. 10.1.6. Відповідальними за справний стан мереж правильну його експлуатацію догляд та проведення ремонтів є експлуатаційні організації -власники теплових мереж. 10.1.7. Нагляд за збереженням теплових мереж здійснюється персоналом служби теплових мереж що входить до складу теплопостачального підприємства. 10.1.8. Для обслуговування теплового господарства організовується ремонтно-експлуатаційна база. База призначається для якісного ремонтно-експлуатаційного обслуговування котелень теплових мереж та споруд до них. 10.1.9. Ремонтно-експлуатаційна база забезпечує проведення поточного та капітального ремонтів обладнання котелень теплових мереж і спецустановок а також відновлювального ремонту будівельних конструкцій теплових мереж; проведення аварійно-відновлювальних робіт з допомогою виїздних бригад; проведення налагодження та випробувань обладнання котелень теплових мереж спеціальних установок центральних теплових пунктів насосних та підкачуючих станцій а також виготовлення запасних деталей і виробів зберігання матеріалів виробів приладів апаратури. 10.1.10. Періодичність оглядів теплових мереж визначається головним інженером підприємства в залежності від місцевих умов але не рідше термінів встановлених правилами технічної експлуатації і техніки безпеки при експлуатації теплових мереж а також інструкціями заводів-виробників по заздалегідь затвердженому графіку. На основі записів в журналі дефектів чи заяв обслуговуючого персоналу огляд проводять і раніше наміченого графіком строку. Під час огляду виявляють дефекти експлуатації і порушення ПТБ уточнюють склад та обсяг робіт які підлягають виконанню при черговому плановому ремонті. 10.2. Проведення ремонтних робіт 10.2.1. Поточний ремонт П - вид ремонту при якому шляхом очистки перевірки заміни окремих частин та вузлів а в необхідних випадках і шляхом налагодження в період між капітальними ремонтами забезпечується нормальна експлуатація трубопроводів та споруджень з технічними показниками близькими до рівня досягнутому після капітального ремонту. Поточний ремонт являється основним профілактичним видом ремонту який забезпечує довговічність і безвідказність роботи теплових мереж. Перелік робіт які проводяться при поточному ремонті теплових мереж: А. Канали камери павільйони опори та естакади 1. Усунення окремих свищів в стінах прохідних каналів і камер та закладка окремих випадаючих цеглин. 2. Зміна окремих сходів ходових скоб . 3. Ремонт сходів площадок і огорожі з підваркою металоконструкцій. 4. Очистка "йоржами" дренажних трубопроводів від відкладень та мулу. 5. Відновлення пофарбування металоконструкцій. 6. Відбудова та зарівнювання зруйнованих люків. Б. Трубопроводи арматура та обладнання мереж насосних станцій та теплових пунктів 1. Заміна окремих труб. 2. Зварювання чи підварювання окремих стиків труб. 3. Частковий ремонт теплової ізоляції до 5 % загальної довжини трубопроводів з відновленням антикорозійного покриття і фарбування. 4. Розкриття та ревізія запірної дренажної повітряно-спускної та регулюючої арматури засувки вентилі регулюючі оборотні запобіжні та редукційні клапани ремонт цієї арматури зі зміною окремих деталей притирка дисків або золотників; набивка або заміна сальникових ущільнень; заміна прокладок і підтяжка болтів сальникових і фланцевих з'єднань. 5. Ревізія та дрібний ремонт насосів: розкриття огляд дисків заміна набивки сальникових ущільнень заміна підшипників. 6. Ревізія та дрібний ремонт електричних електромагнітних і гідравлічних приводів запірної і регулюючої арматури електродвигунів насосів і пускової апаратури до них без заміни деталей. 7. Зміна та ремонт гільз для термометрів і кранів для контрольно-вимірювальних приладів. 8. Розкриття та очистка грязьовиків фільтрів конденсаційних і акумуляторних баків. 9. Дрібний ремонт автоматичної апаратури і самописних приладів контролю та обліку; розбирання і очистка імпульсних ліній діафрагм. 10.2.2. Капітальний ремонт К - найбільш складний і повний за обсягом вид планово-попереджувальних робіт. При проведенні капітальних ремонтів необхідно виконувати заходи спрямовані на збільшення тривалості безперервної роботи мереж покращення техніко-економічних показників а при необхідності модернізацію окремих елементів і вузлів з урахуванням передового досвіду експлуатації. Перелік робіт які проводяться при капітальному ремонті теплових мереж: А. Канали камери і опори повітряних прокладок 1. Відновлення пошкоджених або заміна непридатних будівельних конструкцій каналів камер оглядових колодязів павільйонів та опор повітряних прокладок. 2. Відновлення пошкоджених заміна непридатних або прокладка додаткових дренажів із камер та каналів а також попутних дренажів для зниження рівня ґрунтових вод в існуючих мережах. 3. Відновлення або улаштування нового захисного шару в залізобетонних конструкцях каналів камер опор повітряних прокладок а також штукатурка цегляних конструкцій. 4. Повна чи часткова заміна гідроізоляції каналів та камер. 5. Відновлення або заміна рухомих і нерухомих опор а також системи кріплення трубопроводов при повітряних прокладках на естакадах і штучних спорудах мости шляхопроводи і т.п. . 6. Розкриття та очистка каналів від замулювання з відновленням гідроізоляції. 7. Заміна металевих спускних сходів в камері і на естакадах або більше 50 % ходових скоб. 8. Заміна люків. Б.Трубопроводи арматура та обладнання мереж насосних станцій і теплових пунктів 1. Заміна окремих непридатних ділянок трубопроводів з модернізацією в необхідних випадках прокладки шляхом збільшення діаметра труб не більше ніж на два типорозміри використання компенсаторів засувок та інших пристроїв більш доскональних конструкцій ізоляції більш досконалих типів. 2. Відновлення або нанесення знову на діючі трубопроводи гідроізоляції. 3. Повна чи часткова заміна теплової ізоляції. 4. Заміна або установка додаткових засувок або іншої запірної арматури компенсаторів і фасонних частин або їх ремонт з заміною зношених деталей. 5. Заміна непридатних регулювальної та запобіжної апаратури і автоматичного устаткування а також засобів автоматики телемеханіки і зв'язку або ремонт з заміною основних спрацьованих деталей. 6. Заміна або ремонт із заміною деталей електричних електромагнітних гідравлічних та інших приводів засувок авторегуляторів насосів вентиляторів а також пускової апаратури до них. 7. Заміна або ремонт зі зміною деталей силової та освітлювальної апаратури і шаф робочого освітлення в камерах каналах колекторах павільйонах на естакадах і насосних станціях. 8. Заміна або ремонт із заміною деталей насосів грязьовиків пароводяних або водоводяних підігрівників конденсатовідвідників елеваторів акумулюючих ємкостей та іншого тепломеханічного обладнання насосних і акумуляторних станцій та теплових пунктів. 9. Ремонт доустаткування та заміна теплових щитів і тепловимірювальних приладів. 10. Ремонт із заміною непридатних деталей або нова установка на діючих мережах устаткувань для захисту від електрокорозії. 11. Ліквідація перекосів арматури які утворилися в результаті осідання трубопроводів при безканальній прокладці пов'язана з перевіркою конструкцій трубопроводу компенсатори фланцеві з'єднання відгалуження або несучих і направляючих опор. 12. Очистка внутрішньої поверхні труб і тепломеханічного обладнання від накипу і продуктів корозії механічним або хімічним шляхом або гідропневматичною промивкою. 10.3. Планування заходів планово-попереджувальних робіт ППР 10.3.1. Всі роботи які здійснюються по графіку ППР поділяються на: міжремонтне обслуговування періодичні профілактичні ремонти планові поточні і капітальні ремонти. 10.3.2. Міжремонтне обслуговування є одним із найважливіших профілактичних заходів системи ППР і здійснюється слюсарями та іншим оперативним персоналом теплових мереж. Обсяг і періодичність робіт повинні бути чітко обумовлені в місцевих інструкціях у відповідності з вимогами ПТЕ інструкціями заводів-виготовлювачів і ПТБ. 10.3.3. Періодичні профілактичні ремонти проводяться по графіку і включають періодичні огляди О і профілактичні випробування. 10.3.4. Періодичність оглядів установлюється головним інженером підприємства в залежності від місцевих умов але не рідше термінів установлених ПТЕ по раніше затвердженому графіку. На основі записів в журналі дефектів чи заяв обслуговуючого персоналу огляд може бути проведений і раніше наміченого графіком строку. 10.3.5. Профілактичні випробування проводяться в строки установлені ПТБ ПТБ та інструкціями по експлуатації. 10.3.6. Виявлені під час періодичних профілактичних робіт дефекти усуваються по можливості негайно чи підлягають усуненню під час майбутніх поточних і капітальних ремонтів. 10.3.7. Нормативи системи ППР установлюють структуру і тривалість ремонтних циклів типові обсяги робіт по ремонтам і міжремонтному обслуговуванню. 10.3.8. Ремонтним циклом Ц називається проміжок часу між капітальними ремонтами міжремонтним періодом Цт - проміжок часу між двома плановими ремонтами. Перелік і послідовність виконання ремонтних робіт і робіт по технічному догляду в період між капітальними ремонтами чи між вводом в експлуатацію і першим капітальним ремонтом представляють собою структуру ремонтного циклу. Планування тривалості ремонтного циклу базується на календарному терміні експлуатації теплових мереж та їх обладнання. Структура і тривалість ремонтних циклів теплових мереж комунальних теплопостачальних підприємств представлені в таблиці 9. Таблиця 9 Структура і тривалість ремонтних циклів теплових мереж і споруд до них Обладнання і структура ремонтного циклу Тривалість між поточним і черговим ремонтом міс. ремонтного циклу років 1 2 3 Теплові мережі та споруди до них 1 . Теплові мережі при підземній прокладці Магістральні теплові мережі в каналах ТС-01-01 КЛ КС. КЛС при безкгчальній прокладці в футлярах і тонелях сальниковий компенсатор К-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-К 12 16 Засувка на фланцях зварці з механізованим і ручним приводом зворотні клапани вентилі К-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-К 12 6 Крани сальникові та трьохходові К-О-П-О-П-О-К 12 3 2. Теплові мережі при надземній прокладці Теплові мережі на опорах і естакадах сальниковий компенсдтор К-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-К 12 16 Засувка на фланцях зварці з електроприводом К-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-К 12 6 3. Тепломеханічне обладнання теплових пунктів і насосних Продовження табл.9 1 2 3 Водоводяні підігрівники ВТИ ВВП ОСТ 34-588-68 МВН 2052-62 та ін. К-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-К 12 6 Насоси К НДВ НДС Д. СД СЄ К-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-К 6 4 Грязевики К-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-П-О-К 12 15 Елеватори К-О-П-О-П-С -П-О-П-О-К 36 15 Баки-акумулятори К-О-П-О-П-О-К 12 3 Арматура К-О-П-О-П-О-К 12 3 10.4. Фінансування ремонтних робіт 10.4.1. Джерела фінансування ремонтних робіт залежать від обсягів та видів виконуваних робіт класифікація яких приведена в п.10.2. 10.4.2. Основним джерелом фінансування капітального ремонту є амортизаційні відрахування які використовуються для капітального ремонту. Об'єктами для нарахування амортизації є основні фонди які знаходяться на господарському рахунку об'єднань підприємств та організацій. 10.4.3. У вигляді джерел фінансування капітального ремонту крім амортизаційних відрахувань використовують: бюджетні асигнування цільового призначення; кошти направлені із фонду розвитку виробництва; кошти фондів соціально-культурних заходів і житлового будівництва в частині призначеній для капітального ремонту; кошти отримані від реалізації придатних матеріалів які залишилися від розбирання будівель та обладнання поставлених на капітальний ремонт; кошти отримані від зниження вартості капітального ремонту який виконується господарським способом. 10.4.4. При недостачі власних амортизаційних відрахувань для фінансування капітального ремонту можуть використовуватися позики банку. Позики банку видаються під сезонну недостачу амортизаційних відрахувань внаслідок сезонного характеру ремонтних робіт а також у випадку перевиконання плану капітального ремонту в 1-3-му кварталах якщо розмір вироблених і очікуваних затрат не перевищує запланованого річного обсягу капітального ремонту. Позики банку сплачуються в середині поточного календарного року стосовно до надходжень амортизаційних відрахувань. 10.4.5. На особливих розрахунках по капітальному ремонту акумулюються всі кошти призначені для фінансування капітального ремонту. 10.4.6. Поточний ремонт здійснюється за рахунок коштів експлуатації. Витрати на поточний ремонт відображають в собівартості виробництва і реалізації теплової енергії теплопостачальним підприємством. 10.4.7. Використання коштів призначених на капітальний ремонт основних фондів на поточний ремонт не допустиме також як і використання коштів поточного ремонту на капітальний. 10.5. Порядок оформлення і затвердження проектно-кошторисної документації на проведення ремонту 10.5.1. Оформлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонту проводиться в повній відповідності з діючою інструкцією по розробці проектів і кошторисів. Загальну відповідальність за склад і оформлення проектних матеріалів по даному об'єкту несе головний інженер проекту. Крім головного інженера проекту відповідальність за економічну і технічну доцільність проекту в цілому несуть керівник та головний інженер проектної організації. 10.5.2. Проекти та робочі креслення повинні бути складені ясно і чітко щоб користування ними при затвердженні проектів і при будівництві не викликало труднощів. 10.5.3. Проектування по ремонту теплових мереж включає слідуючі етапи: а отримання вихідних даних для проектування; б складання проектно-кошторисної документації; в погодження та затвердження проектно-кошторисної документації. 10.5.4. Стадії проектування: технічний проект; робочі креслення Для нескладних ділянок теплових мереж допускається одночасна розробка технічного проекту та робочих креслень у вигляді єдиного техноробочого проекту. 10.5.5. Робочі креслення є останньою і обов'язковою для здійснення ремонту стадією проектування всіх видів теплових мереж та вводів до абонентів. Робочі креслення представляють собою детальну розробку трас елементів мереж і їх конструкцій в обсязі необхідному для проведення монтажних будівельних та ізоляційних робіт. 10.5.6. Незалежно від порядку затвердження проекту проектна організація чи споживач тепла повинні представити проект робочих креслень для погодження на підприємстві теплових мереж. Для погодження представляються два екземпляри зброшурованого проекту робочих креслень до якого входять: розрахунково-псяснювальна записка; креслення будівельної тепломеханічної та електричної частин; КВП та автоматика; заходи по захисту мереж від корозії. 10.5.7. У випадку перетину теплової мережі з підземними комунікаціями проект повинен бути погоджений з організаціями які експлуатують ці комунікації. 10.5.8. Неузгодженості які виникли при погодженні проекту вирішуються інстанцією яка виконує проект. 10.6. Організація проведення робіт по ремонту 10.6.1. Для якісного і своєчасного виконання ремонтних робіт велике значення мають заходи спрямовані на скорочення терміну проведення ремонтів. Ці заходи розподіляються на організаційні і технічні. До перших відносяться підготовка робочого місця і матеріально-технічне забезпечення; до других - підготовка проектно-кошторисної документації. Велику ефективність дає механізація трудомістких робіт. 10.6.2. Для визначення норм часу на роботи по поточному і капітальному ремонтам теплових мереж та споруд до них слід користуватися "Нормами часу на виконання експлуатаційних та ремонтних робіт у комунальній теплоенергетиці" які розроблені інститутом "Комунекономіка" в 1997 році і затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України №40 від 6.06.1997р. 10.6.3. Норми витрат матеріалів які використовуються при поточному і капітальному ремонтах визначаються згідно "Положення о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий с нормами расхода материалов ". 10.6.4. Послідовність проведення робіт по ремонту теплових мереж: - створення комісії під головуванням головного інженера в складі начальників служб і чергових слюсарів. В результаті огляду по кожному цеху складають "Акт інвентарного опису обладнання"; - розбивка обладнання за видами типами моделями і визначення виду ремонтних робіт; - складання на кожний вид обладнання специфікації запасних частин для виконання планово-попереджувальних ремонтів; - заготовка необхідної кількості і асортименту запасних частин деталей і матеріалів; - виконання ремонтних робіт; - випробування відремонтованого обладнання перед пуском в експлуатацію. Проведення ремонтних робіт оформляється в установленому порядку нарядом. 10.7. Приймання в експлуатацію теплових мереж після капітального ремонту 10.7.1. Після закінчення капітального ремонту окремих головних магістралей квартальних і розподільчих теплових мереж насосних станцій проводиться приймання їх в експлуатацію від будівельно-монтажної організації. 10.7.2. Приймальна комісія оглядає об'єкт будівництва в натурі ознайомлюється з технічною документацією яку представляє будівельно-монтажна організація і при умові відсутності недоробок які перешкоджають нормальній експлуатації об'єкту і при позитивній оцінці якості головних видів робіт будівельні монтажні та ізоляційні складає приймальний акт див. додаток 3 . До акту здачі-приймання робіт повинні бути прикладені виконавчі креслення. ДОДАТОК 1 до пункту 8.1 Правил обстежень оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-попереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них ПАСПОРТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ 1. Дані про підприємство Міністерство відомство КороткоХ Повно х Найменування енерго-управління Коротко Повно Поштова адреса Індекс Ідентифікаційний код Форма власності Власник керівник енергоуправління дільниці району Прізвише ім'я по батькові Телефон факс х береться з відповідного довідника стандартизованих значень 2. Загальні відомості про теплову мережу Експлуатаційний район Призначення теплової мережі Магістраль № Джерело теплопостачання Ділянка від мережі - від камери № - до камери № Найменування проектної організації Номер проекту Продовження додатка 1 Загальна довжина теплотраси м Робоче середовище Робочі параметри - тиск МПа кгс/см2 - температура °С Категорія трубопроводів Рік збудування Рік введення в експлуатацію Розрахунковий строк служби років* Розрахунковий ресурс год. * Розрахункове число пусків * заповнюється для трубопроводів 1 та 2 категорій Балансова вартість тис.грн. Номер страхового полісу Дата складання паспорту Організація що провела обстеження для паспортизації - найменування - ідентифікаційний код Періодичність планових обстежень технічного стану років Дата останнього обстеження Організація що провела останнє обстеження - найменування - ідентифікаційний код Перелік схем креслень свідоцтв та інших документів на виготов-лення і монтаж тепломережі які подаються при реєстрації ** М.П. Підпис головного інженера підприємства власника теплової мережі " " 19 р. Продовження додатка 1 ОСОБА ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗА СПРАВНИЙ СТАН ТА БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ Номер і дата наказу про призначення Посада прізвище ім'я по батькові Дата перевірки знань Правил котлонагляду Підпис відповідальної особи ЗАПИСИ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРО РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ Дата запису Перелік робіт проведених при ремонті і реконструкції теплової мережі дата їх проведення Підпис відповідальної особи ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПОСВІДЧЕННЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ Дата опосвідчення Результати опосвідчення Строк наступного опосвідчення Підпис відповідальної особи РЕЄСТРАЦІЯ** Теплова мережа зареєстрована за № найменування реєструючого органу У паспорті пронумеровано сторінок і прошнуровано всього аркушів у тому числі креслень схем на аркушах посада особи яка зареєструвала теплову мережу та ії підпис МП " " 19 p. * Заповнюється за даними проектної організації ** Заповнюється для теплових мереж що реєструються у місцевому органі Держнаглядохоронпраці України. З •о о ї-1 о ш * CD Я ьа із О iJ О> X со 3. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 3.1. Труби Назва ділянки Подаюча труба Поворотна труба Товщина стінки труби мм ДСТУ ГОСТ і група труби Номер сертифікату труби Місткість труби м3 Примітка Зовнішній діаметр MM Довжина м Зовнішній діаметр MM Довжина м подаючої поворотної подаючої поворотної подаючої поворотної подаючої поворотної 3.2. МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ Номер камери Засувки Компенсатори Дренажні крани Повітряні клапани Насоси Перемички При мітка Умов ний діам. MM Кількість шт. Умовний ліаметр MM Кількість шт. Умовний діаметр MM Кількість шт. Умовний діам. MM Кількість шт. Тип Кількість шт. Елек-трична потужність кВт Умовний діаметр MM Кі-ль-кі-сть шт. Вид запірного органа Чавунних сталевих зруч ним приводом з елек тро-при-водом з гід-ро-при-во- дом Продовження додатка 1 Продовження додатка 1 3.3. Канали Назва ділянки Тип каналу Внутрішні розміри мм Товщина стінки мм Конструкція перекриття Довжина м Висота Ширина 3.4 Камери Номер камери Внутрішні розміри мм Товщина стінки мм Конструкція перекриття Наявність нерухомих опор Наявність гідроізоляції Наявність дренажу випуску Матеріал стінки 3.5. Нерухомі опори в каналі Номери камер між якими розміщено канал Прив'язка до камери № Конструкція Примітка 3.6. Спеціальні будівельні конструкції щити дюкери мостові переходи Назва Довжина м Опис або номер типового креслення 3.7. Теплова ізоляція Назва ділянки номер камери Ізоляційний матеріал Товщина ізоляції мм Зовнішнє покриття Матеріал Товщина шару мм 3.8. Захист зовнішньої поверхні труб від корозії Назва ділянки Спосіб прокладки Вид покриття Наявність і тип електрохімічного захисту Примітка Продовження додатка 1 3.9. Контрольні розкриття Місце розкриття Дата Призначення розкриття Результати огляду і номер акта 3.10. Експлуатаційні випробування Характер випробування Дата Результати випробувань і номер акта 3.11. Записи результатів огляду трубопроводів Дата огляді Результати огляду Термін наступного огляду 4. Облік пошкоджень теплової мережі Пошкодження Зміст інформації Дата та час виникнення год. хв. Назва ділянки Пошкоджене обладнання марка завод-виготівник Тривалість відключення Вид пошкодження Причина пошкодження Наслідки пошкодження Із TJ о і-4 о а * о Ј І І о jj Ы й Й 5. ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЕЛЕМЕНТІВ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ЗА ЧОТИРИБАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ТА ВИСНОВКИ ЩОДО її ПОДАЛЬШОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ перелік елементів приймається за матеріалами обстеження Назва ділянки номер каме-ри Подаюча труба Поворотна труба Засувки Компенсатори Дренажні крани Повітряні клапани Насоси Перемички Канали Каме- ри Нерухомі опори Спеціальні будівельні конструкції Теплова ізоляція ТРУб Захист зовнішньої поверхні труб від корозії Продовження додатка 1 Технічний стан теплової мережі в цілому х цифрами прописом х Проставляється цифрами та прописом одна із чотирьох категорій технічного стану: 1 - нормальний 2 - задовільний 3 - непридатний до нормальної експлуатації 4 – аварійний Пропозиції щодо подальшої експлуатації Інші відомості Х Характерні креслення теплової мережі необхідні матеріали із загальних даних по робочих кресленнях та з паспорту проекта розрахункові теплові потоки технічні характеристики труб і сталей вимоги до поставки труб величина пробного тиску для гідравлічного випробування вимоги до воднохімічного режиму документація щодо перетинів траси теплової мережі іншими інженерними мережами та їх спільної прокладки перелік документів про погодження з усіма зацікавленими організаціями та інше . х Наводяться в додатку до паспорту Власник керівник енергоуправління підпис Керівник групи обстеження підпис Дата обстеження " " 199 р. Список додатків В паспорті пронумеровано cтop. і прошнуровано лист. в т.ч. креслень схем на листах. МП дата посада та підпис відповідальної особи ДОДАТОК 2 до пункту 8.5 Правил обстежень оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-попереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них СТРУКТУРА РЕЄСТРУ АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ У реєстрі аварійно-небезпечних теплових мереж утримуватимуться дані про теплові мережі що знаходяться в незадовільному технічному або аварійному стані незалежно від їх відомчої належності та форми власності. Реєстр реалізується у вигляді комп'ютерної бази даних і ведеться організацією призначеною для виконання цих функцій. Запис реєстру являтиме собою набір реквізітів-характеристик одного об'єкта. Основою структури та змісту реєстру а цебто і відповідної комп'ютерної бази даних є паспорт теплової мережі що складається за результатами обстеження та оцінки її технічного стану. Загальний стан оцінюється в паспорті за чотирибальною системою: 1 - нормальний 2 - задовільний 3 - непридатний до нормальної експлуатації 4 - аварійний. До реєстру власники теплових мереж повинні надсилати паспорти теплових мереж третьої та четвертої категорій а також своєчасно повідомляти про зміни зафіксованих в паспорті характеристик для актуалізації їх в реєстрі або навіть виключення теплової мережі з реєстру аварійно-небезпечних. Програмне забезпечення для створення та ведення реєстру надаватиме можливість включити теплову мережу до реєстру виключити її звідти постійно підтримувати реєстр в актуальному стані знаходити та представляти для перегляду дані про потрібний об'єкт відбирати та групувати об'єкти за заданими ознаками обчислювати зведені кількісні характеристики цих виборок та формувати відповідні вихідні документи див.форми 1 і 2 . Комп'ютерний моніторинг - постійне відслідкування наявності та стану аварійно-небезпечних теплових мереж дозволить уповноваженим на це органам в будь-який момент одержувати потрібну інформацію з цих питань відібрану згруповану і надану відповідно до поточних потреб повну чи вибіркову докладну чи узагальнену щоб на її основі виробляти та здійснювати заходи щодо запобігання аварій та ліквідації їх наслідків. Показники реєстру див.форму 1 згруповані по таких групах: - загальні дані про підприємство; - адресні дані підприємства; - власник керівник підприємства; - загальні дані про теплову мережу; - дані про технічний стан конструктивних елементів теплової мережі оцінені за чотирибальною системою; - висновки щодо подальшої експлуатації теплової мережі; - загальна Оцінка її стану за чотирибальною шкалою; - пропозиції щодо подальшої експлуатації. Функції центру з ведення реєстру: - прийом паспортів далі - "Паспортів" та матеріалів з поточної зміни актуалізації паспортних даних далі - "Актуалізації" від власників теплових мереж з перевіркою повноти та правильності їх оформлення; - звертання з запитами до власників теплових мереж з питань повноти та правильності оформлення Паспортів та їх Актуалізації; - регістрація і облік Паспортів та їх Актуалізації; - занесення даних з Паспортів та їх Актуалізації до комп'ютерного реєстру аварійно-небезпечних теплових мереж далі - "Реєстру" ; - сортування та групування Паспортів та їх Актуалізації що надійшли від власників теплових мереж скажімо по місяцях чи кварталах та регіонах і передача їх до архіву для зберігання; - формування регулярних зведень щодо стану і змісту Реєстра та представлення їх до відповідних органів державного нагляду; - формування та представлення даних щодо загального стану і змісту Реєстра або по окремих його об'єктах за індивідуальними запитами органів державного нагляду; - вироблення пропозицій до органів державного нагляду про нові форми аналітичних зведень що їх можна одержувати на базі даних що містяться в Реєстрі; - удосконалення і розвиток програмного забезпечення по створенню і веденню Реєстра та адаптація його до еволюціонуючих потреб користувачів; - створення та ведення комп'ютерного реєстру експертних організацій з питань обстеження теплових мереж і видача довідок щодо їх переліку та профілю. Продовження додатка 2 Форма 1 НАДАННЯ ДАНИХ ПРО ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО РЕЄСТРУ АВАРІЙНО- НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ Запис реєстру Підприємство енергоуправління Ідентифікаційний код Назва коротко повно Міністерство коротко * повно* Форма власності Адресні дані підприємства Поштовий індекс Поштова адреса Власник керівник підприємства Прізвище ім'я по батькові Телефон факс * - береться з відповідного довідника стандартизованих значень Загальні відомості про теплову мережу Експлуатаційний район Призначення теплової мережі Магістраль № Джерело теплопостачання Ділянки від мережі - від камери № - до камери № Загальна довжина теплотраси м Продовження додатка 2 Робоче середовище Робочі параметри - тиск МПа кгс/см2 - температура °С Рік збудування Балансова вартість тис.грн. Номер страхового полісу Дата складання паспорту Періодичність планових обстежень технічного стану років Дата останнього обстеження Організація що провела останнє обстеження - найменування - ідентифікаційний код Чотирибальна система оцінки технічного стану об'єкта: 1 - нормальний 2 - задовільний 3 - непридатний до нормальної експлуатації 4 - аварійний "Э о LJ о со * о U о Ll Ы аі hj Технічний стан елементів теплової мережі за чотирибальною системою Назва ділянки номер камери Подаюча труба Поворотна труба Засувки Компенсатори Дренажні крани Повітряні клапани Насоси Перемички Канали Камери Нерухомі опори Спеціальні будівельні конструкції Теплоізоляція тpyб Захист зовнішньої поверхні труб від корозії Оцінка стану Продовження додатка 2 Висновки щодо подальшої експлуатації теплової мережі Загальна оцінка стану за чотирибальною шкалою цифрами прописом Пропозиції щодо подальшої експлуатації а •о р >~2 о ш у. ПІ ”k. .1 X lJ о Lj Ь •ч ?; Ш to Форма 2 Надання зведених даних про стан реєстру аварійно-небезпечних теплових мереж за звітний період По регіонах Регіон місто населений пункт На початок періода Надійшло до реєстру + Вибуло з реєстру - На кінець пер і ода Всього Не придатні Аварійні Всього Не придатні Аварійні Всього Не придатні Аварійні Всього Не придатні Аварійні Загалом По галузях виробництва Галузь На початок періода Надійшло до реєстру + Вибуло з реєстру - На кінець періода Всього Не придатні Аварійні Всього Не придатні Аварійні Всього Не придатні Аварійні Всього Не придатні Аварійні Теплові мережі Загалом ДОДАТОК З до пункту 10.7.2 Правил обстежень оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-попереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них АКТ ПРИЙМАННЯ МЕРЕЖ І УСТАТКУВАННЯ ІЗ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ " " 19 р. Цей акт складено про те що відповідно з планом робіт по капітальному ремонту теплових мереж по об'єкту вказані слідуючі роботи короткий опис робіт і характеристика об'єкту Роботи слід вважати закінченими і виконаними у відповідності з проектом найменування проекту складач проекту з попередньою оцінкою якості робіт добре задовільно Даний об'єкт прийнято в експлуатацію. ЗДАВ: ПРИЙНЯЛИ: Начальник ремонтного цеху Головний інженер тепломережі назва підприємства Начальник району Начальник виробничо-техніч- ного відділу ДОДАТОК 4 До Правил обстежень оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-попереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1. ГКД 34.08.551-94. Інструкція з розслідування і обліку технологічних порушень в роботі електростанцій мереж та енергосистем. Міненерго України Київ 1994. 2. ДБН А.2.2-1-95. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд. Основні положення проектування. 3. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Киев 1998 г. 4. ГОСТ 9.602-89 “ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии”. 5. Р 204 України 002-96. Рекомендації з електрохімічного захисту від корозії підземних трубопроводів теплових мереж та гарячого водопостачання. 6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. М.: Энергоатомиздат 1989. 7. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. М.:Энергоатомиздат 1985. 8. Норми часу на виконання експлуатаційних та ремонтних робіт у комунальній теплоенергетиці. К.: Комунекономіка 1997. 9. Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий с нормами расхода материалов М.: Стройиздат 1986. ЗМІСТ 1.Загальні положення 3 2. Організація обстежень 4 2.1. Галузь застосування 4 2.2. Види обстежень 5 2.3. Періодичність обстежень 5 2.4. Класифікація ушкоджень теплопроводів 5 2.5. Організаційний регламент проведення обстежень 6 2.6. Технічна документація яка використовується при обстеженні теплових мереж 6 2.7. Обов'язки учасників обстежень 6 3. Проведення обстежень 7 3.1. Підготовчі роботи 7 3.2. Етапи проведення обстежень 7 3.3. Збір та аналіз технічної документації 8 3.4. Візуальний огляд характерні пошкодження конструкцій 8 3.5. Інструментальні обстеження 8 3.6. Спеціальні обстеження 8 4. Критерії оцінки технічного стану тепломереж 9 5. Оцінка корозійної небезпеки 13 6. Загальна оцінка технічного стану теплопроводів 15 7. Звіт про технічний стан конструкцій висновки та рекомендації 15 8. Порядок ведення зберігання та використання паспорту технічного стану теплової мережі 16 9. Організація проектування ремонтних і реконструктивних заходів 17 10. Планово-попереджувальні ремонти теплових мереж 17 10.1. Нагляд за збереженням теплових мереж в період експлуатації 17 10.2. Проведення ремонтних робіт 17 10.3. Планування заходів планово-попереджувальних робіт ППР 19 10.4. Фінансування ремонтних робіт 21 10.5. Порядок оформлення і затвердження проектно-кошторисної документації на проведення ремонту 22 10.6. Організація проведення робіт по ремонту 22 10.7. Приймання в експлуатацію теплових мереж після капітального ремонту 23 Додаток 1 Паспорт технічного стану теплової мережі 24 Додаток 2 Структура реєстру аварійно-небезпечних теплових мереж 33 Додаток З Акт приймання мереж і устаткування із капітального ремонту 40 Додаток 4 Нормативні посилання 41 1