Наказ N 155 від 30.07.2001 р.

Наказ N 155 від 30.07.2001 р. Про перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для господарської діяльності

Про перелік документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для господарської діяльності Наказ від 30 липня 2001 р. № 155 Кабінет Міністрів України постановою від 4 липня 2001 р. № 756 затвердив перелік документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремих видів господарської діяльності. З метою виконання зазначеної постанови щодо здійснення будівельної діяльності і централізованого водопостачання та водовідведення і з урахуванням положень ст.10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” наказую: 1. Начальнику Держархбудінспекції України В.Папка начальнику Управління реформування водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер при розгляді заяв на видачу ліцензій для здійснення будівельної діяльності централізованого водопостачання та водовідведення вимагати документи згідно з переліком вказаним у додатку. 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Комітету В.Присяжнюка та Г.Семчука. Голова Комітету В.Череп   Додаток ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Держбуду України від 30.07.2001 № 155 ПЕРЕЛІК документів які додаються до заяви про видачу ліцензій на: 1. Будівельну діяльність вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж : * заява встановленого зразка; * копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засвідчена нотаріально або органом який його видав; * засвідчені в установленому порядку копії документів що підтверджують рівень освіти і кваліфікації необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності; * відомості за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності про систему контролю та управління якістю виробництва на підприємстві відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів. 2. Централізоване водопостачання та водовідведення: * заява встановленого зразка; * копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засвідчена нотаріально або органом який його видав; * відомості за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; * відомості за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження відповідного виду господарської діяльності; * технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності; * засвідчена в установленому порядку копія атестата акредитації лабораторії яка проводить виробничий лабораторний контроль або договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій. Начальник Держархбудінспекції України В.Папка