НАПБ В.02.004-95/180

НАПБ В.02.004-95/180 Тимчасові положення щодо заходів пожежної безпеки для місць зберігання цукру

ЗАТВЕРДЖУЮ В. О. головного державного інспектора України з пожежного нагляду О.В. Скобелев 8 червня 1995 р. Тимчасові положення щодо заходів пожежної безпеки для місць зберігання цукру Дата введення 1 липня 1995 р. Ці положення розроблені у зв'язку з тим що в чинних нормативних документах недостатньо відображені питання щодо забезпечення пожененої безпеки місць зберігання цукру на що вказують наслідки пожеж які виникли за останні роки в Україні та призвели до великих матеріальних збитків. 1. Галузь застосування 1.1. Чинність "Тимчасових положень щодо заходів пожежної безпеки для місць зберігання цукру" далі Тимчасових положень поширюється на будівлі споруди та приміщення для зберігання цукру-рафінаду і цук-ру-піску у тарі та без тари підприємств які проектуються експлуатуються або будуються реконструюються ремонтуються переоснащуються незалежно від форм власності та їх відомчої належності. 1.2. Поряд з Тимчасовими положеннями при забезпеченні пожежної безпеки місць зберігання цукру слід керуватися Законом України "Про пожежну безпеку" стандартами будівельними нормами нормами технологічного проектування правилами улаштування електроустановок правилами пожежної безпеки та іншими чинними нормативними документами які регламентують вимоги пожежної безпеки щодо таких будівель споруд і приміщень. 2. Загальні положення 2.1. Згідно з Законом України "Про поженену безпеку" стаття 2 забезпечення пожежної безпеки місць зберігання цукру покладається на керівників підприємств і уповноважених ними осіб якщо інше не передбачено відповідним договором а в приватних будівлях спорудах на їх власників або наймачів якщо це обумовлено договором найму . 2.2. Обов'язки власників та орендарів щодо забезпечення пожежної безпеки встановлені статтею 5 Закону України "Про пожежну безпеку". Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути визначені у договорі оренди. 2.3. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих будівель споруд та приміщень для зберігання цукру а також їх оренда можливі тільки з дозволу органів державного пожежного нагляду. 2.4. Проведення реконструкції ремонту будівель і споруд перепланування приміщень їх технічне переоснащення дозволяється лише за наявності проектної документації яка пройшла попередню експертизу перевірку в органах державного пожежного нагляду. 3. Конструктивні та об'ємно-планувальні рішення 3.1. Ступінь вогнестійкості кількість поверхів площа між протипожежними стінами будинків споруд і приміщень для тарного упакованого і безтарного не-упакованого зберігання цукру повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм з урахуванням категорій по вибухопожежній та пожежній небезпеці. По вибухопожежній та пожежній небезпеці приміщення та будинки для зберігання цукру відносяться до: - категорії В будинки та приміщення тарного зберігання цукру-рафінаду цукру-піску транспортні галереї подачі упакованого цукру; - категорії Б - споруди та приміщення для безтарного зберігання цукру-піску силоеи підсилосні надсилосні приміщення галереї приміщення елеваторів норій елеваторних башт транспортні галереї подачі неупакованого цукру-піску . 3.2. Складські будівлі для зберігання цукру у тарі в залежності від ступенів вогнестійкості слід розділяти на відсіки площа яких повинна не перевищувати допустиму площу пожежного відсіку але не більше 2500 м2. Приміщення для зберігання цукру у тарі повинно відокремлюватися від інших суміжних виробничих приміщень а також транспортних галерей протипожежними стінами 2-го типу або протипожежними перегородками 1-го типу. 3.3. У протипожежних стінах перегородках допускається улаштування отворів для проходу обслуговуючого персоналу та пропускання конвеєрів і подачі готової продукції. Отвори в протипожежних стінах перегородках що призначені для проходу обслуговуючого персоналу повинні бути захищені самозакривними протипожежними дверима а. технологічні отвори - швидкодіючими протипожежними клапанами в протипожежних стінах 1-го та 2-го типів встановлюються протипожежні двері і клапани відповідно 1-го чи 2-го типів а в протипожежних перегородках 1-го типу - протипожежні двері та клапани 2-го типу . У разі неможливості захисту технологічних отворів зазначеними клапанами в цих місцях необхідно улаштовувати відкриті без дверей тамбури довжиною не менше 4 м які повинні бути обладнані дренчерними установками автоматичного пожежогасіння з витратою води не менше 1 л/с на 1 м2 підлоги тамбуру. У місцях отворів в протипожежних стінах перегородках які відокремлюють приміщення для тарного зберігання цукру від цукросушильного та цукропакувально-го відділень або інших приміщень категорій А Б необхідно улаштовувати тамбур-шлюзи. 3.4. У зовнішніх стінах кожного відсіку необхідно улаштовувати не менше двох воріт з дверима для евакуації людей а у верхній частині цих стін вікна з рамами фрамугами що відчиняються для димовида-лення . Відкривання цих вікон фрамуг слід передбачати за допомогою дистанційних або ручних пристроїв які необхідно розташовувати в межах робочої чи обслуговуючої зони приміщення. Якщо з технологічних причин улаштування вікон неможливо то для димовидалення необхідно передбачати спеціальні шахти згідно з СНиП 2.04.05-91. 3.5. Конторські та побутові приміщення мають бути ввідділені від складських приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу без отворів і мати самостійний вихід назовні. 3.6. Силоси для безтарного зберігання цукру-піску необхідно виконувати з негорючих матеріалів. Стіни перекриття та інші будівельні конструкції силосів повинні мати поверхню яка недопускає накопичення пилу. Для попередження зростання напруженості електричного поля будівельні конструкції в місцях накопичення пилу не повинні мати гострих металевих частин. 3.7. Із підсилослих і надсилосних приміщень галерей необхідно передбачати не менше двох евакуаційних виходів. Один з евакуаційних виходів із надсилосних приміщень може виконуватися по транспортній галереї в сходову клітку елеваторної башти а другий - на драбину 3-го типу завширшки не менше 0 7 м та з уклоном 1:1 яка повинна доходити до покриття надсилосного приміщення. Вихід на зовнішню драбину допускається виконувати по містку прокладеному по покриттю силосу. На виході з надсилосного приміщення та на вході в сходову клітку елеваторної башти і на зовнішню драбину необхідно розміщувати написи з освітленням "Евакуаційний вихід". 3.8. У місцях примикання транспортних галерей до елеваторної башти по яких транспортується цукор-пісок необхідно передбачати протипожежні перегородки 1-го типу а отвори через які проходять конвеєри слід захищати швидкодіючими протипожежними клапанами 2-го типу. 3.9. Приміщення елеваторів необхідно відокремлювати від коридорів сходових кліток ліфтів та інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу з улаштуванням тамбур-шлюзів в місцях отворів. Сходові клітки елеваторної башти повинні відповідати вимогам СНиП 2.01.02-85* та СНиП 2.09.02-85* в тому числі з питань забезпечення їх незадимлення. 3.10. У перекритті силосу зовнішніх огороджуючих конструкціях підсилосних і надсилосних приміщень транспортних галерей та елеваторних приміщень що відносяться до вибухопожежонебезпечних за ОНТП 24-86 необхідно улаштовувати легкоскидальні конструкції відповід но до СНиП 2.09.02-85* . Норії елеваторів необхідно обладнувати вибуховими клапанами з відводом вихлопної труби назовні. 3.11. По периметру зовнішніх стін силосів висотою більше 10 м необхідно встановлювати огорожу висотою не менше 0 6 м із негорючих матеріалів. 4. Інженерне обладнання 4.1. Установками автоматичної пожежної сигналізації повинні бути обладнані приміщення зберігання цукру у тарі а також приміщення безтарного зберігання цукру підсилосні надсилосні транспортні галереї та приміщення елеваторної башти незалежно від площі. 4.2. Склади для зберігання цукру необхідно забезпечіувати внутрішнім і зовнішнім протипожежним водопостачанням згідно з чинними будівельними нормами. У приміщеннях зберігання цукру у тарі та інших приміщеннях з наявністю цукру підсилосні надсилосні транспортні галереї елеваторна башта внутрішній протипожежний водопровід слід виконувати сухотрубним з установкою електрозасувок поза цими приміщеннями. Електрозасувки протипожежного водопроводу повинні мати автоматичне від систем автоматичної пожежної сигналізації дистанційне від кнопок встановлених біля пожежних кранів та ручне управління. 4.3. Для силосів побудованих із незахищєних металевих конструкцій необхідно передбачати додаткові до нормативних витрати води на внутрішнє та зовнішнє пожежогасіння згідно зі СНиП 2.04.01-85 та СНиП 2.04.02-84. 4.4. На силосі у місці розташування зовнішньої металевої драбини необхідно встановлювати стояки-сухотру-би діаметром 80 мм із з'єднувальними головками на верхньому та нижньому кінцях стояка для приєднання поженених рукавів та подавання води на пожежогасіння від поженених машин. 4.5. З підсилосних приміщень коридорів елеваторної башти підземних галерей для транспортування цукру та інших приміщень і шляхів евакуації які не забезпечені природним освітленням необхідно виконувати ди-мовидалення. 4.6. У місцях пересипання цукру-піску а конвеєра на конвейєр висипання його в силос та в інших місцях з виділенням цукрового пилу необхідно встановлювати місцеві вентиляційні витяжки. Вентиляційне обладнання систем місцевих витяжок цукрового пилу повинно бути у вибухозахищеному виконанні. Повітря від місцевих витяжок слід очищувати в пи-леуловлювачах які повинні встановлюватися згідно з вимогами СНиП 2.04.05-91. 4.7. У приміщеннях зберігання цукру-піску в системах водяного та парового опалення необхідно застосовувати прилади опалення з поверхнею що піддається легкому очищенню від пилу. 4.8. Електроустановки будівель споруд і приміщень для зберігання цукру повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок ПУЕ Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕ і Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів ПТБ . 4.9. Електрообладнання приміщень зберігання цукру у тарі повинно відповідати класу П-ІІа а силоси для безтарного зберігання цукру - В-ІІ. 4.10. Апарати загального відключання силових та освітлювальних мереж приміщень для зберігання цукру у тарі потрібно розміщувати поза межами цих приміщень і встановлювати в ящиках з негорючих матеріалів на негорючій стіні або опорі які мають пристосування для пломбування та замикання. 4.11. Для захисту від накопичення і розрядів статичної електрики корпуси металевих силосів конвеєри повітропроводи циклони продуктопроводи трубопроводи апарати агрегати металеві будівельні конструкції направляючі ліфтів і т. ін. заземлюють згідно з вимогами "Правил защиты от статического электричества в сахарной промышленности". Стрічки конвеєрів повинні бути обладнані знімачами статичної електрики. Усі металеві елементи приєднуються до контуру заземлення шляхом зварювання. 4.12. Будинки та споруди для зберігання цукру обладнуються блискавкозахистом згідно з РД 34.21.122-87. Перевірка стана пристрою блискавкозахисту проводиться: для складів силосного типу - один раз на рік; для складів зберігання цукру у тарі - один раз на три роки. За результатами перевірок повинні складатися акти в яких вказуються виявлені дефекти. Для виключення заносу високого потенціалу в приміщення які захищаються по підземних металевих комунікаціях заземлювачі для захисту від прямих ударів блискавки повинні бути по можливості віддалені від цих комунікацій на максимальні відстані що допускаються технологічними потребами. 4.13. Конвеєри які застосовуються в місцях зберігання цукру повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.022-80. Через конвеєри довжиною більше 50 м а в галереях і на естакадах довжиною більше 100 м необхідно встановлювати містки переходи із негорючих матеріалів завширшки не менше 1 м. 5. Організаційяо-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 5.1. На підприємстві повинні бути визначені особи відповільні за пожежну безпеку місць для зберігання цукру а також технологічного та інженерного устаткування яке використовується в цих місцях їх обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки мають бути відображені у відповідних посадових документах функціональних обов'язках інструкціях положеннях тощо . 5.2. На кожне приміщення де зберігається цукор повинна бути розроблена інструкція про заходи пожежної безпеки яка вивішується на видних місцях. Персонал що працює в цих приміщеннях має бути ознайомлений з вимогами інструкції. 5.3. Особи що працюють у складах безтарного зберігання цукру-піску при прийнятті на роботу повинні проходити спеціальне навчання за програмою пожежно-технічний мінімум а потім щорічно - перевірку знань. Працівники зайняті на роботах в приміщеннях для зберігання цукру в тарі повинні проходити відповідні протипожежні інструктажі. Порядок проведення протипожежних інструктажів спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму та ; перевірки знань з питань пожежної безпеки встанов-I люється Типовим положенням про спеціальне навчання І інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях України яке затверджено наказом МВС України від 17.11.94 № 628. 5.4. Зберігання цукру на відкритих площадках як правило забороняється. В окремих випадках допускається тимчасове зберігання цукру у тарі на відкритих площадках підприємств під навісами з негорючих матеріалів або під брезентом з дотриманням протипожежних розривів до будинків та споруд. 5.5. Для кожної секції складу зберігання цукру в тарі повинен бути розроблений і затверджений адміністрацією план укладання штабелів який має вивішуватися на і видному місці. У планах необхідно вказувати проходи місця знаходження засобів пожежогасіння розташування драбин тощо. Згідно з розробленим планом в кожній секції складу слід виконувати розмітку підлоги з позначенням меж штабелів проходів і проїздів між ними. 5.6. Під час укладання штабелів у складських приміщеннях необхідно залишати такі відстані: - по периметру складів від стін або конструкцій що мають виступ - не менше 0 8 м; - між штабелями і конвеєром - не менше 1 м; - навпроти воріт - не менше їх ширини; - при суцільному укладанні штабелів через кожні 10-12 м по довжині складу між штабелями не менше 1 м. Ширина проїзду для руху штабелеукладачів та інших механізмів повинна бути на 1 м більше від їх максимальної ширини. Відстань від мішків верху штабеля до елементів електричного освітлення повинна бути не менше 0 5 м. 5.7. Дерев'яні конструкції горищ у складських приміщеннях повинні бути оброблені вогнезахисними речовинами. Стан вогнезахисної обробки конструкцій необхідно щорічно перевіряти в разі необхідності - відновлювати. 5.8. На вхідних дверях воротах приміщень зберігання цукру повинні бути виконані написи із зазначенням категорії приміщень по вибухопожежній та пожежній небезпеці та класів приміщень по ПУЕ а також написи "Не користуватися відкритим вогнем" "Не палити". 5.9. У кожному складському приміщенні повинна бути вивішена табличка із зазначенням прізвища та посади особи відповідальної за пожежну безпеку. 5.10. Відповідальний за пожежну безпеку приміщення перед закінченням роботи повинен оглянути його ліквідувати недоліки які можуть привести до виникнення пожежі та відключити напругу з усіх електроустановок та електроприладів а також з мереж їхнього живлення за винятком протипожежних установок а також електроустановок що за вимогами технології працюють цілодобово . 5.11. Будівлі споруди та приміщення зберігання цукру мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76* Цвета сигнальные и знаки безопасности. 5.12. Усі приміщення складів для зберігання цукру повинні постійно утримуватися в чистоті та періодично очищуватися від цукрового пилу що осів не рідше одного разу на місяць . Очищення від цукрового пилу вентиляційних систем транспортного та іншого технологічного обладнання і будівельних конструкцій повинно проводитися у терміни що встановлені технологічним регламентом або інструкцією. Технологічне і транспортне обладнання повинно проходити поточний та капітальний ремонт згідно з графіком затвердженим керівником підприємства або уповноваженою на це особою. 5.13. У місцях інтенсивного виділення цукрового пилу та в силосах необхідно здійснювати контроль повітряного середовища. Періодичність контролю встановлюється технологічним регламентом. 5.14. У місцях зберігання цукру забороняється: зберігання продукції навалом чи впритул до приладів і труб опалення; паління та застосування відкритого вогню і електричних нагрівальних приладів; - зберігання мішків та іншої тари піддонів матеріалів речовин і обладнання яке не застосовується для укладання штабелів і зберігання цукру; стоянка транспортних засобів та ремонт транспортно-укладального обладнання пов'язаних з проведенням вогневих робіт; - застосування транспорту з двигунами внутрішнього згорання без іскрогасників а також штабелеукладачів з двигунами внутрішнього згорання; - залишення транспорту на території біля складів після закінчення роботи; - встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів; - проведення робіт по упаковці та розпаковці цукру безпосередньо в приміщеннях складу; - проведення ремонтних робіт особливо зварювальних в період експлуатації складів безтарного зберігання цукру-піску; - загрузка цукру-піску в силоси під час передгрозового стану атмосфери та при грозі; - носіння одягу із синтетичних тканин та взуття яке дає механічну іскру персоналом що працює в приміщеннях небезпечних в можливості накопичення зарядів статичної електрики. 6. Первинні засоби пожежогасіння 6.1. Приміщення для зберігання цукру у тарі та без тари у тому числі підсилосні надсилосні приміщення і галереї приміщення елеваторних башт транспортних галерей подачі упакованого та неупакованого цукру повинні забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння незалежно від наявності автоматичної пожежної сигналізації і внутрішнього протипожежного водопроводу. 6.2. Вказані приміщення слід забезпечувати порошковими чи пінними вогнегасниками із розрахунку: два пінних вогнегасники ємкістю не менше 10 л на кожні 400 м" площі або два порошкових - місткістю по 5 л кожний . 6.3. У приміщеннях або біля будинків для тарного зберігання цукру а також біля силосів для безтарного зберігання цукру необхідно розміщувати пожежні щити стенди з набором відповідного пожежного інвентарю та інструменту з розрахунку: один щит на кожні 2500 м2 площі складу на кожний відсік між протипожежними стінами тарного зберігання цукру та на кожний силос для безтарного зберігання цукру. 6.4. Розміщення первинних засобів пожежогасіння повинно здійснюватися відповідно до ГОСТ 12.4.009-83. ССВТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ ТИМЧАСОВІ ПОЛОЖЕННЯ щодо заходів пожежної безпеки для місць зберігання цукру 1. РОЗРОБЛЕНІ Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки УкрНДШЗ МВС України В.В.Нехаєв В.А.Лопатинський за участю управління :пожежної профілактики Управління Державної пожежної охорони УДПО МВС України І.А.Кріса Ю.М.Федюк 2. ВНЕСЕНІ Управлінням пожежної профілактики УДПО МВС України. 3. УЗГОДЖЕНІ з Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури 20.01.95 № 17-4/5-4 концерном "Укрцукор" Державного комітету України по харчовій промисловості 20.03.95 № 23-3-20. 4. ЗАТВЕРДЖЕНІ ТА ВВЕДЕНІ В ДІЮ В. о. головного державного інспектора України з пожежного нагляду 08.06.95. 5.ВВЕДЕНІ ВПЕРШЕ.