Наказ N 262 від 28.11.2000 р.

Наказ N 262 від 28.11.2000 р. Зміна N 2 до ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення"

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держбуду України від 28 листопада 2000 р. N 262  Зміна N 2 до ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" Дата введення 01.01.2001 р. Текст зміни Додаток 1. Підклас Д.2 класу Д Схеми класифікації нормативних документів України в галузі будівництва доповнити комплексами Д.2.7 Д.2.8 і викласти у вигляді: СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ нормативних документів України в галузі будівництва Зображення має графічний характер. Не наводиться   Таблицю "Класифікація нормативних документів України в галузі будівництва" доповнити рядками такого змісту: Шифр  Найменування класів підкласів та комплексів документів  Напрямки стандартизації та нормування  Д.2.7  Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів  Ресурсні кошторисні нормативи на експлуатацію будівельних машин і механізмів  Д.2.8  Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт устаткування  Ресурсні елементні кошторисні нормативи на ремонт устаткування