ДБН Д.1.1-1-2000

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва (Правила определения стоимости строительства)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ Правила определения стоимости строительства ДБН Д.1.1-1-2000 с изменениями внесенными в соответствии с Дополнением № 3 утвержденными приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 № 80; Изменением №2 утвержденным приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 №85 Приказом Госстроя Украины от 13.06.2005 №94 Дополнительно - см. приказ Госстроя Украины от 28.12.2005 №28 Зміна № 4 Затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20.03.2008 р. № 135 та введено в дію 20.03.2008 р. Киев – 2000 РАЗРАБОТАНЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ И ВНЕСЕНЫ НА УТВЕРЖДЕНИЕ: Научно-производственной фирмой «Инпроект» Управлением реформирования ценообразования методологии экспертизы и контроля стоимости строительства Госстроя Украины УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Госстроя Украины от 27.08.2000 № 174 и введены в действие с 1 октября 2000 года Дополнение № 3 – Приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 № 80 и введено в действие с 1 июля 2002 года Изменение № 2 – Приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 № 85 и введено в действие с 1 июля 2003 года Зміни згідно з Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства №94 від 13.06.2005 в кінці документа Приказ Госстроя Украины от 28.12.2005 №28 Зміна № 4 Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20.03. 2008 р. № 135 та введено в дію 20.03.2008 р.   Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства Н А К А З 13.06.2005 № 94 Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України від 10.06.2005 N 28 та з метою достовірного відображення вартості будівництва за статтями витрат при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації Н А К А З У Ю: 1. Затвердити та рекомендувати до застосування з 01.07.2005 уточнені показники загальновиробничих та адміністративних витрат що використовуються при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації. 2. Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. : - забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених показників до заінтересованих організацій; - встановити постійний моніторинг загальновиробничих та адміністративних витрат і за необхідності вносити пропозиції щодо уточнення їх показників. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 13.06.2005 N 94 Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації трудовитрат працівників заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат в розрахунку на 1 люд.-год. нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт які передбачаються у прямих витратах замість Додатка 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 Таблиця -------------------------------------------------------------------------- | N |Види будівельних і монтажних| Усереднені | Усереднені | |п/п | робіт | коефіцієнти | показники для | | | | переходу від | визначення | | | | нормативно- | коштів на | | | | розрахункової | покриття решти | | | | кошторисної | статей | | | | трудомісткості |загальновиробничих | | | | робіт які | витрат | | | | передбачаються у | грн./люд.-год. | | | | прямих витратах | | | | | до трудовитрат | | | | | працівників | | | | | заробітна плата | | | | |яких враховується | | | | | у загальновироб- | | | | | ничих витратах | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |1 |Загальнобудівельні роботи | 0 120 | 1 05 | | | крім відокремлених | | | | |----------------------------+------------------+-------------------| | |а земляні роботи | 0 098 | 0 85 | | |----------------------------+------------------+-------------------| | |б оздоблювальні роботи | 0 088 | 0 83 | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |2 |Гірничорозкривні роботи | 0 090 | 0 87 | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |3 |Буропідривні роботи | 0 121 | 1 19 | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |4 |Влаштування бурових | 0 106 | 1 01 | | |свердловин на воду | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |5 |Захист будівельних | 0 087 | 0 83 | | |конструкцій та обладнання | | | | |від корозії | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |6 |Монтаж металевих | 0 088 | 0 85 | | |конструкцій | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |7 |Внутрішні | 0 105 | 1 02 | | |санітарно-технічні | | | | |роботи в тому числі | | | | |вентиляція | | | | |і кондиціонування | | | | |-------------------------------------------------------------------| | | | |----+-------------------------------------------------------------------| |8 |Зовнішні мережі водопровід | 0 094 | 0 85 | | |каналізація | | | | |теплопостачання | | | | |газопровід | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |9 |Магістральні та промислові | 0 102 | 0 90 | | |трубопроводи | | | | |газонафтопродуктів | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |10 |Теплоізоляційні роботи | 0 092 | 0 87 | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |11 |Електроосвітлення будівель і| 0 097 | 0 93 | | |електромонтажні роботи | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |12 |Наземні інженерні споруди | 0 102 | 0 90 | | | автомобільні дороги | | | | |залізниці аеродроми | | | | |трамвайні колії | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |13 |Мости | 0 146 | 1 19 | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |14 |Тунелі та метрополітени | 0 181 | 1 88 | | | роботи з спорудження | | | | |тунелів і метрополітенів | | | | |відкритим способом до | | | | |улаштування перекриття | | | | |та колійні роботи на | | | | |поверхні | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |15 |Прокладання і монтаж мереж | 0 088 | 0 83 | | |зв'язку | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |16 |Прокладання і монтаж | 0 138 | 1 17 | | |міжміських ліній зв'язку | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |17 |Монтаж радіотелевізійного і | 0 077 | 0 75 | | |електронного устаткування | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |18 |Гірничопрохідницькі підземні| 0 214 | 1 34 | | |роботи крім тунелів та | | | | |метрополітенів | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |19 |Конструкції гідротехнічних | | | | |споруд: | | | | |----------------------------+------------------+-------------------| | |- земляні бетонні та | 0 098 | 0 93 | | |залізобетонні кам'яні | | | | |дерев'яні; | | | | |----------------------------+------------------+-------------------| | |- металеві | 0 092 | 0 87 | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |20 |Гідроізоляційні роботи в | 0 102 | 0 98 | | |гідротехнічних спорудах | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |21 |Берегоукріплюючі роботи | 0 097 | 0 93 | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |22 |Судновозні колії стапелів і | 0 096 | 0 93 | | |сліпів | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |23 |Підводно-будівельні | 0 098 | 0 87 | | | водолазні роботи | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |24 |Промислові печі і труби | 0 105 | 1 02 | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |25 |Монтаж устаткування | 0 079 | 0 76 | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |26 |Монтаж устаткування та | 0 105 | 0 98 | | |електромонтажні роботи на | | | | |атомних електростанціях | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |27 |Улаштування сигналізації | 0 082 | 0 78 | | |централізації блокування і | | | | |зв'язку на залізницях | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |28 |Те саме при електрифікації | 0 098 | 0 93 | | |діючих залізниць | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |29 |Улаштування засобів посадки | 0 087 | 0 82 | | |літаків і систем управління | | | | |повітряним рухом | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |30 |Озеленення. Захисні | 0 088 | 0 85 | | |лісонасадження. Багаторічні | | | | |плодові насадження | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |31 |Поточний ремонт житла | 0 094 | 0 87 | | |об'єктів соціальної | | | | |сфери і комунального | | | | |призначення та | | | | |благоустрою | | | |----+----------------------------+------------------+-------------------| |32 |Пусконалагоджувальні роботи | 0 087 | 0 62 | -------------------------------------------------------------------------- --------------- Примітки: 1. Показники наведені у пунктах 8 9 12 13 15 16 застосовуются по всьому комплексу робіт включаючи будівельні роботи земляні спорудження телефонної каналізації тощо . 2. Показники наведені у пункті 17 застосовуються по всьому комплексу робіт включаючи електромонтажні роботи. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 13.06.2005 N 94 РОЗПОДІЛ спеціальних будівельних робіт для визначення трудовитрат працівників заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат замість Додатка 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 Таблиця -------------------------------------------------------------------- | N | Найменування робіт | Усереднені | Усереднені | |кошторисних | | коефіцієнти |показники для | | норм | | переходу від | визначення | |ДБН Д.2.2-99| | нормативно- | коштів на | | | | розрахункової |покриття решти| | | | кошторисної | статей | | | | трудомісткості |загальновироб-| | | | робіт які |ничих витрат | | | | передбачаються |грн./люд.-год.| | | | у прямих | | | | | витратах до | | | | | трудовитрат | | | | | працівників | | | | |заробітна плата | | | | | яких | | | | | враховується у | | | | | загальновироб- | | | | | ничих витратах | | |------------+---------------------+----------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 9-50-1 |Контроль якості | 0 079 | 0 76 | |по 9-51-12; |зварних з'єднань | | | |з 39-5-1 | | | | |по 39-5-6 | | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 11-29-1 |Улаштування покриття | 0 088 | 0 85 | |по 11-30-1 |підлоги із механічно | | | | |оброблених чавунних | | | | |і сталевих плит | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |14-17-1; з |Виготовлення і | 0 088 | 0 85 | |14-26-1 |установлення | | | |по 14-26-3; |огородження боксів | | | |14-33-1; |із сталевих труб для | | | |14-37-1 |утримання великої | | | | |рогатої худоби | | | | |сталевих і | | | | |алюмінієвих каркасів | | | | |і огородження | | | | |теплиць | | | | |установлення | | | | |коткових і нерухомих | | | | |опор під | | | | |трубопроводи | | | | |опалення | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 14-28-1 |Установлення вузлів | 0 079** | 0 76** | |по 14-28-7; |механізмів і валів | | | |14-29-1 |приладів відкривання | | | | |і закривання | | | | |кватирок теплиць | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 17-7-1 |Установлення баків | 0 079 | 0 76 | |по 17-7-2 1 |металевих для води | | | |з 17-7-3 |масою більше 0 6 т | | | |по 17-7-4 | місткістю більше | | | | |4 куб.м | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 18-1-1 |Установлення котлів | 0 079 | 0 76 | |по 18-2-10 |опалювальних | | | | |теплопродуктивністю | | | | |до 1 6 МВт | | | | | 1 Гкал/год. з | | | | |температурою | | | | |нагрівання води до | | | | |115 град.C або тиском| | | | |пари до 0 7 МПа | | | | | 0 7 кгс/кв.см | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 18-3-1 |Установлення | 0 079* | 0 76* | |по 18-5-4; |водопідігрівачів | | | |з 18-13-1 |швидкісних поверхнею | | | |по 18-13-5 |нагріву однієї | | | | |секції до 30 кв.м | | | | |ємкісних місткістю | | | | |до 6 куб.м в теплових| | | | |пунктах і в | | | | |котельних що | | | | |обладнані котлами | | | | |теплопродуктивністю | | | | |до 1 16 МВт | | | | | 1 Гкал/год. з | | | | |температурою | | | | |нагрівання води до | | | | |115 град.C або тиском| | | | |пари до 0 07 МПа | | | | | 0 7 кгс/кв.см ; | | | | |насосів відцентрових | | | | |з електродвигуном на | | | | |одній осі або на | | | | |клинопасовій | | | | |передачі при | | | | |загальній масі | | | | |агрегату до 0 75 т | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |19-1-3; |Установлення | 0 079 | 0 76 | |19-1-4 |ресторанних плит | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |19-3-10 |Установлення | 0 079** | 0 76** | | |газопальних | | | | |пристроїв | | | | |продуктивністю | | | | |більше 500 куб.м/год.| | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 20-15-1 |Установлення | 0 079** | 0 76** | |по 20-16-4; |заслінок і клапанів | | | |з 20-43-1 |повітряних з | | | |по 20-53-10;|електричним і | | | |з 20-55-1 |пневматичним | | | |по 20-57-8 |приводом | | | | |кондиціонерів | | | | |центральних | | | | |продуктивністю 10- | | | | |-250 тис. куб.м/год. | | | | |на системах | | | | |кондиціонування | | | | |повітря і | | | | |вентиляції а також | | | | |окремих секцій цих | | | | |кондиціонерів на | | | | |системах повітряного | | | | |опалення вентиляції | | | | | в тому числі і в | | | | |приточних камерах | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 20-31-5 |Установлення | 0 079 | 0 76 | |по 20-31-10;|вентиляторів дахових | | | |20-32-6; |і радіальних масою | | | |20-33-4; |більше 0 4 т | | | |з 20-34-1 |осьових - масою | | | |по 20-34-3; |більше 0 3 т з | | | |20-36-1; |електродвигуном на | | | |з 20-39-4 |одній осі або | | | |по 20-39-7; |клинопасовій | | | |20-40-1; |передачі; агрегатів | | | |з 20-42-1 |повітряноопалювальних| | | |по 20-42-16;|і вентиляційних | | | |з 20-54-1 |пиловловлювальних; | | | |по 20-54-6 |циклонів масою | | | | |більше 1 т; | | | | |кондиціонерів-довод- | | | | |ників ежекційних; | | | | |камер приточних | | | | |типових | | | | |продуктивністю до | | | | |150 тис. куб.м/год.; | | | | |приєднування | | | | |трубопроводів до | | | | |зрошувальної системи | | | | |блоку | | | | |тепломасообміну | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 25-58-1 |Прокладання | 0 097 | 0 93 | |по 25-58-4 |дренажного кабелю | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |25-64-1; |Установлення | 0 088 | 0 83 | |25-64-2 |блок-боксів на | | | | |магістральних | | | | |трубопроводах | | | | |нафтових і газових | | | | |промислах | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 28-107-1 |Установлення | 0 088 | 0 85 | |по 28-113-1 |сталевих конструкцій | | | | |опор контактної | | | | |мережі жорстких | | | | |поперечок | | | | |світлофорних | | | | |містків оглядових | | | | |люльок консолей і | | | | |підкосів до них а | | | | |також траверс | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 28-202-1 |Підвішування | 0 082 | 0 78 | |по 28-202-3;|проводів захист | | | |з 28-205-1 |кабелю | | | |по 28-205-5 | | | | | |---------------------+----------------+--------------| | |Те саме при | 0 098 | 0 93 | | |електрифікації | | | | |діючих залізниць | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 29-6-1 |Усі роботи що | 0 236 | 2 05 | |по 29-186-1;|виконуються при | | | |з 29-220-1 |спорудженні тунелів | | | |по 29-248-1;|і метрополітенів | | | |з 29-275-1 |закритим способом а | | | |по 29-275-7;|також відкритим | | | |з 29-275-10 |способом після | | | |по |улаштування | | | |29-275-11; |перекриття тунелю | | | |з 29-275-13 |включаючи | | | |по |загальнобудівельні | | | |29-275-17; |роботи які | | | |з 29-275-19 |нормуються по інших | | | |по 29-277-1 |збірниках | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |30-17-1; |Установлення | 0 088 | 0 85 | |30-17-2; |сталевих опорних | | | |з 30-42-1 |частин для | | | |по 30-43-4; |залізобетонних | | | |30-31-1; |прогонових споруд | | | |30-31-2; |складання і | | | |30-50-1; |установлення | | | |30-50-2; |сталевих прогонових | | | |30-73-1; |споруд повздовжнє і | | | |30-81-1; |поперечне | | | |з 30-88-1 |пересування сталевих | | | |по 30-88-3 |прогонових споруд з | | | | |установленням на | | | | |опорні частини; | | | | |улаштування | | | | |оглядових пристроїв | | | | |металевих поручнів | | | | |перекриття | | | | |деформаційних швів | | | | |ковзним листом | | | | |сталеві риштування і | | | | |пірси | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 33-10-1 |Установлення | 0 088 | 0 85 | |по 33-13-8; |сталевих опор | | | |з 33-30-1 |повітряних ліній | | | |по 33-30-20;|електропередачі | | | |з 33-204-1 |сталевих конструкцій | | | |по 33-210-6;|розподільних | | | |з 33-215-1 |улаштувань сталевих | | | |по 33-215-4;|опор контактної | | | |з 33-218-1 |мережі промислового | | | |по 33-219-1;|і міського | | | |з 33-251-9 |транспорту | | | |по | | | | |33-251-16; | | | | |33-253-3; | | | | |33-253-4 | | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 33-16-1 |Підвішування | 0 097 | 0 93 | |по 33-23-1; |проводів і | | | |з 33-108-1 |грозозахисних | | | |по 33-112-7;|тросів установлення | | | |з 33-114-1 |світильників | | | |по 33-115-2 | | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 33-116-1 |Установлення | 0 097** | 0 93** | |по 33-117-6 |лінійного | | | | |устаткування і | | | | |комплектних | | | | |трансформаторних | | | | |підстанцій | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 34-12-1 |Монтаж сталевих | 0 088 | 0 85 | |по 34-15-3; |конструкцій | | | |з 34-17-1 |радіощогл і | | | |по 34-23-2; |радіобашт | | | |з 34-52-1 |повнозбірних | | | |по 34-52-4 |будинків із | | | | |алюмінієвих панелей | | | | |термокамер сталевих | | | | |підземних | | | | |підсилювальних | | | | |пунктів що не | | | | |обслуговуються | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |35 |Гірничопрохідницькі | 0 214 | 1 34 | | |підземні роботи | | | | | включаючи всі види | | | | |кріплення виробок | | | | |буріння свердловин | | | | |із підземних виробок | | | | |і підземні | | | | |будівельні роботи | | | | |які нормуються по | | | | |інших збірниках . | | | | |Транспортування | | | | |гірничої маси від | | | | |шахтових стволів до | | | | |відвалів при | | | | |виконанні підземних | | | | |гірничо-капітальних | | | | |робіт | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 39-1-1 |Установлення | 0 088 | 0 85 | |по 39-3-12; |металевих | | | |з 39-6-1 |конструкцій | | | |по 39-7-5; |гідротехнічних | | | |з 39-7-10 |споруд | | | |по 39-8-5; | | | | |з 39-8-8 | | | | |по 39-8-13; | | | | |з 39-11-1 | | | | |по 39-11-4 | | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 44-22-1 |Прокладання кабелю в | | | |по 44-23-1; |підводні траншеї: | | | |з 44-73-1 |---------------------+----------------+--------------| |по 44-74-1 |а міжміського | 0 104 | 1 24 | | |зв'язку | | | | |---------------------+----------------+--------------| | |б електропередачі | 0 097 | 0 93 | |------------+---------------------+----------------+--------------| |з 44-24-1 |Опускання металевих | 0 088 | 0 85 | |по 44-24-4; |оболонок оголовків | | | |з 44-49-1 |водозабірних і | | | |по 44-49-4; |водоскидних споруд | | | |з 44-75-1 | | | | |по 44-75-4 | | | | |------------+---------------------+----------------+--------------| |45-65-1; |Установлення | 0 088 | 0 85 | |з 45-66-1 |металевих деталей | | | |по 45-66-5 |промислових труб | | | -------------------------------------------------------------------- --------------- 1 Показники наведені в графах 3 4 застосовуються тільки при масі баків більше 0 6 т. Примітки: 1. При установленні санітарно-технічного устаткування для технічного водоохолодження на радіооб'єктах позначеного знаком * показники для визначення трудовитрат працівників заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах та коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат приймаються у розмірі відповідно 0 097 та 0 93. 2. Підвісні ізолятори і лінійна арматура для ВЛ-35-750 кВ штирові ізолятори гаки і штирі для ВЛ-30-35 кВ підвісні ізолятори для ВЛ-6-35 кВ затискачі для ВЛ-0 4-35 кВ а також розрядники роз'єднувачі і масляні вимикачі які установлюються на опорах враховуються як устаткування. 3. По роботах позначених знаком ** інженерне обладнання і пристрої враховуються як устаткування. 4. Показники для визначення трудовитрат працівників заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на роботи що виконуються із застосуванням панелей із сталевого та алюмінієвого листа з утеплювачем приймаються у розмірі встановленому для загальнобудівельних робіт відповідно 0 120 та 1 05. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 13.06.2005 N 94 Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій в розрахунку на 1 люд.-год. загальної кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт* замість Додатка 13 до ДБН Д.1.1-1-2000 --------------- * Поняття загальної кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт наведено у пункті 3.1.16.7 ДБН Д.1.1-1-2000. ------------------------------------------------------------------ | N | Види будівництва | Усереднені | |п/п| | показники для | | | | визначення | | | | розміру | | | |адміністративних| | | | витрат | | | | будівельно- | | | | монтажних | | | | організацій | | | | грн./люд.-год. | |---+-------------------------------------------+----------------| | 1 |Складні інженерні споруди у тому числі | 0 73 | | |ГЕС АЕС шахти метрополітени тунелі | | | |мости аеродроми гідротехнічні споруди | | | |тощо унікальні технічно складні | | | |громадські будівлі та споруди залізниці | | | |магістральні і регіональні автодороги | | | |магістральні мережі у тому числі | | | |магістральні трубопроводи і споруди | | | |газонафтопродуктів міжміські лінії | | | |зв'язку високовольтні мережі тощо | | |---+-------------------------------------------+----------------| | 2 |Промислові підприємства та об'єкти | 0 62 | | |виробничого призначення | | |---+-------------------------------------------+----------------| | 3 |Житлові будинки громадські будівлі та | 0 56 | | |споруди крім унікальних технічно | | | |складних | | |---+-------------------------------------------+----------------| | 4 |Дороги благоустрій озеленення об'єкти | 0 50 | | |інженерної інфраструктури інженерні | | | |мережі та споруди в міській зоні та в | | | |сільській місцевості. Ремонт житла | | | |об'єктів соціальної сфери комунального | | | |призначення та благоустрою | | |---+-------------------------------------------+----------------| | 5 |Пусконалагоджувальні роботи | 0 42 | ------------------------------------------------------------------ --------------- Примітка. Показниками не враховано податки збори та іншіобов'язкові платежі передбачені законодавством. Про уточнення показників кошторисного прибутку адміністративних витрат вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві та розряду виконання робіт за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих витрат на стадії складання інвесторської кошторисної документації Наказ від 28 грудня 2005 р. № 28 З метою відображення у вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації економічних чинників впливу наказую: 1. Затвердити і рекомендувати до застосування з 1 січня 2006 року уточнені показники кошторисного прибутку адміністративних витрат та усереднену вартість людино-години за розрядами складності робіт у будівництві що додаються. 2. Виходячи з Галузевої угоди між Центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури України будівельними корпораціями "Укрбуд" "Укрбудматеріали" "Укрмонтажспецбуд" концерном "Укрцемент" та Центральним комітетом профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України рівень заробітної плати інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих витрат визначати виходячи з 6 - го розряду складності робіт у будівництві. 3. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених показників до заінтересованих організацій. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А.Беркуту. МІНІСТР П. КАЧУР * * * ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Мінбуду України 28.12.05 № 28 Усереднена вартість людино-години за розрядами складності робіт у будівництві* Станом на 01січня 2006 року Розряд робіт що виконуються Вартість люд./год. грн. Розряд робіт що виконуються Вартість люд./год. грн. Розряд робіт що виконуються Вартість люд./год. грн. 1 6 89 3 4 8 58 5 8 12 02 1 1 6 92 3 5 8 69 5 9 12 21 1 2 7 00 3 6 8 80 6 0 12 35 1 3 7 08 3 7 8 91 6 1 12 55 1 4 7 10 3 8 9 02 6 2 12 74 1 5 7 17 3 9 9 10 6 3 12 94 1 6 7 23 4 0 9 21 6 4 13 13 1 7 7 30 4 1 9 36 6 5 13 33 1 8 7 32 4 2 9 51 6 6 13 52 1 9 7 41 4 3 9 63 6 7 13 71 2 0 7 49 4 4 9 77 6 8 13 91 2 1 7 52 4 5 9 92 6 9 14 10 2 2 7 60 4 6 10 07 7 0 14 30 2 3 7 68 4 7 10 19 7 1 14 52 2 4 7 75 4 8 10 34 7 2 14 74 2 5 7 83 4 9 10 49 7 3 14 96 2 6 7 90 5 0 10 63 7 4 15 18 2 7 7 98 5 1 10 78 7 5 15 40 2 8 8 01 5 2 10 97 7 6 15 61 2 9 8 09 5 3 11 15 7 7 15 83 3 0 8 16 5 4 11 31 7 8 16 05 3 1 8 27 5 5 11 49 7 9 16 27 3 2 8 39 5 6 11 69 8 0 16 49 3 3 8 50 5 7 11 83     * Вартісні показники наведені в додатку обчислені виходячи з середньомісячної заробітної плати 1500 грн. що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві в цілому - 3 8. Примітки: 1. Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови праці при 40-годинному робочому тижні. При іншій тривалості робочого тижня вартість людино-години визначається із застосуванням наступних коефіцієнтів: * 39-годинний робочий тиждень - 1 0231; * 38 5-годинний робочий тиждень - 1 0364; * 36-годинний робочий тиждень - 1 1083; * 33-годинний робочий тиждень - 1 2091; * 30-годинний робочий тиждень - 1 3300; * 25-годинний робочий тиждень - 1 5960; * 24-годинний робочий тиждень - 1 6625; * 20-годинний робочий тиждень - 1 995; * 18-годинний робочий тиждень - 2 2167. 2. Задля розрахунку заробітної плати на будівництві тунелів та метрополітенів до вартості людино-години відповідного розряду наведеної у цьому додатку застосовуються коефіцієнти: а при закритому способі робіт включаючи улаштування колії в тунелях а також всі роботи після влаштування перекриття тунелів станцій і вестибулів метрополітену що будуються відкритим гірничим способом - 1 80 б при відкритому способі робіт включаючи улаштування колії на поверхні - 1 35 в при виконанні робіт на шахтній поверхні - 1 23 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ П. ГУБЕНЬ * * * ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Мінбуду України 28.12.05 № 28 Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку Таблиця 1 - Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за видами будівництва № з/п Види будівництва Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку грн/люд.-год. 1 Складні інженерні споруди у тому числі ГЕС АЕС шахти метрополітени тунелі мости аеродроми гідротехнічні споруди тощо унікальні технічно складні громадські будівлі та споруди залізниці магістральні та регіональні автодороги магістральні мережі у тому числі магістральні трубопроводи і споруди газонафтопродуктів міжміські лінії зв'язку високовольтні мережі тощо 7 76 2 Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4 6 7 10 11 16 19 21 2 71 3 Будівництво мереж зв'язку 6 28 4 Промислові підприємства та об'єкти виробничого призначення 6 20 5 Будинки органів управління прокуратури будинки страхових компаній банки ресторани тощо 3 78 6 Житлові будинки у тому числі готелі гуртожитки будинки-інтернати 3 82 7 Будинки навчальних закладів охорони здоров'я і відпочинку у тому числі школи дитячі садки лікарні санаторії будинки відпочинку фізкультурно-оздоровчі комплекси стадіони басейни 3 38 8 Будинки культурно-освітніх і видовищних закладів у тому числі бібліотеки театри клуби кінотеатри цирки музеї виставки культові споруди 2 96 9 Будинки науково-дослідних установ у тому числі науково-дослідні інститути проектні інститути та конструкторські бюро лабораторії 2 90 10 Будинки транспорту у тому числі вокзали всіх видів транспорту 2 89 11 Будинки зв'язку у тому числі відділення зв'язку радіо- та телецентри телеграфи поштамти 2 87 12 Будинки комунального господарства та побутового обслуговування будинки торгівлі у тому числі лазні пральні будинки побуту перукарні їдальні магазини 2 99 13 Дороги благоустрій озеленення об'єкти інженерної інфраструктури інженерні мережі та споруди     в міській зоні 2 84   в сільській місцевості 3 77 14 Ремонт житла об'єктів соціальної сфери комунального призначення та благоустрою 2 71 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ П. ГУБЕНЬ * * * ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Мінбуду України 28.12.05 № 28 Таблиця 2 - Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за видами робіт № з/п Види робіт Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку грн/люд.-год. 1 Земляні роботи 3 25 2 Фундаменти:     - стрічкові 6 16   - пальові 3 31 3 Загальнобудівельні роботи крім оздоблювальних 4 84 4 Оздоблювальні роботи крім робіт з облицювання природними матеріалами 1 52   Роботи з облицювання природними матеріалами 1 74 5 Внутрішні сантехнічні роботи крім вентиляції та кондиціонування повітря 5 01 6 Вентиляція та кондиціонування повітря 6 30 7 Електромонтажні роботи на унікальних і технічно складних будівлях та спорудах віднесених до п.1 таблиці 1 6 02 8 Електромонтажні роботи та монтаж слабкострумкових систем промислових підприємств 4 03 9 Зовнішнє електроосвітлення електромонтажні роботи та монтаж слабострумкових систем об'єктів житла і соціальної сфери 2 82 10 Монтаж ліфтів 2 10 11 Монтаж технологічного устаткування та технологічних трубопроводів 2 50 12 Реставраційно-відновлювальні роботи вартість яких визначається за збірниками норм на реставраційно-відновлювальні роботи РЕКНрв крім збірників №№ 4 6 7 10 11 16 19 21 1 31 13 Пусконалагоджувальні роботи 0 82 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ П. ГУБЕНЬ * * * ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Мінбуду України 28.12.05 № 28 Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій в розрахунку на 1 люд.-год. загальної кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт п/п Види будівництва Усереднені показники для розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій грн./люд.-год 1 Складні інженерні споруди у тому числі ГЕС АЕС шахти метрополітени тунелі мости аеродроми гідротехнічні споруди тощо унікальні технічно складні громадські будівлі та споруди залізниці магістральні і регіональні автодороги магістральні мережі у тому числі магістральні трубопроводи і споруди газонафтопродуктів міжміські лінії зв'язку високовольтні мережі тощо 1 06 2 Промислові підприємства та об'єкти виробничого призначення 0 90 3 Житлові будинки громадські будівлі та споруди крім унікальних технічно складних 0 82 4 Дороги благоустрій озеленення об'єкти інженерної інфраструктури інженерні мережі та споруди в міській зоні та в сільській місцевості. Ремонт житла об'єктів соціальної сфери комунального призначення та благоустрою 0 73 5 Пусконалагоджувальні роботи 0 61 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ П. ГУБЕНЬ Про затвердження Зміни № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 Наказ від 20 березня 2008 р. № 135 З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України та на виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 19.03.08 № 32 «Про затвердження Зміни № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000» наказую: 1. Затвердити Зміну № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва». 2. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. забезпечити доведення інформації про затвердження зазначеної Зміни до відома заінтересованих організацій. 3. Доручити видання та розповсюдження Зміни № 4 за умови використання коштів отриманих від її реалізації на виконання робіт із стандартизації розвитку науково-технічної бази ст. 19 Закону України “Про стандартизацію” Науково-виробничій фірмі “Інпроект”. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту. МІНІСТР В. КУЙБІДА * * * Зміна № 4 до «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20.03. 2008 р. № 135 та введено в дію 20.03.2008 р. ТЕКСТ ЗМІНИ Абзац четвертий пункту 3.1.19 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва викласти в такій редакції: «Розмір цих коштів залежить від стадії проектування виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1-12 ЗКР по графах 4 5 6 7 8». Абзац третій пункту 3.1.20 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами викласти в такій редакції: «Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва із зазначенням в графах 4 5 6 8.». Додатки А Б И та 18 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 викласти в редакції що додається. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІ П.ГУБЕНЬ Додаток А Обов’язковий Форма № 1 назва організації що затверджує Затверджено Зведений кошторисний розрахунок в сумі тис.грн. В тому числі зворотних сум тис.грн. посилання на документ про затвердження « » 200 р. ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА № найменування будови Складений в поточних цінах станом на « » 200 р. № п/п Номери Кошто-рисів і кошто-рисних розра-хунків Найменування глав об’єктів робіт і витрат Кошторисна вартість тис.грн. Інші витрати тис.грн. Загальна кошто- рисна вартість тис.грн. будівельних робіт монтажних робіт Устат-куван-ня меблів та інвентарю 1 2 3 4 5 6 7 8 Разом по главах 1–12 + + + + + Кошторисний прибуток П + + – – + Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій АВ – – – + + Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Р + + + + + Кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами І + + + - + Разом гл.1–12 + П + АВ + Р + І + + + + + Податки збори обов’язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва без ПДВ – – – + + Разом + + + + + Податок на додану вартість – – – + + Всього по зведеному кошторисному розрахунку + + + + + Зворотні суми – – – – + Директор або головний інженер проектної організації [підпис ініціали прізвище ] Головний інженер проекту [підпис ініціали прізвище ] Начальник відділу найменування [підпис ініціали прізвище ] Узгоджено: Замовник [посада підпис ініціали прізвище ] Примітки: 1. Приблизну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку Б. 2.Загальна кошторисна вартість вказана в графі 8 складається з кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт устаткування меблів інвентарю та інших витрат гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 Додаток Б Обов'язковий Приблизна номенклатура зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва № п/п Номери кошторисів та кошторисних розрахунків Найменування глав об’єктів робіт та витрат Кошторисна вартість тис.грн. Інші витрати тис. грн. Загальна кошто- рисна вартість тис.грн. будівельних робіт монтажних робіт устаткування меблів та інвентарю 1 2 3 4 5 6 7 8 .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Закінчення додатку Б 1 2 3 4 5 6 7 8 Разом по главах 1–12 + + + + + Кошторисний прибуток П + + – – + Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій АВ – – – + + Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Р + + + + + Кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами І + + + - + Разом гл.1–12+П+АВ+Р+І + + + + + Податки збори обов’язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва без ПДВ – – – + + Разом + + + + + Податок на додану вартість – – – + + Всього по зведеному кошторисному розрахунку + + + + + Зворотні суми – – – – + Примітка: За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва крім зворотних сум наводяться вартісні показники за їх наявності на конкретному будівництві наведені в пунктах 2.8.18.1 – 2.8.18.5 Розділу 2 цих норм. Додаток И Обов'язковий Форма № 6 найменування будови ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ Найменування об’єктів будівель і споруд та витрат що включені до пускового комплексу Загальна кошторисна вартість об’єктів та витрат по проекту тис.грн. Кошторисна вартість об’єктів та витрат що включені до пускового комплексу тис.грн. Всього в тому числі Всього в тому числі кошторисна вартість інші ви-трати кошторисна вартість інші ви-трати буді- вельно-монтаж-них робіт устаткування буді- вельно-монтаж-них робіт устаткування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Об’єкти пускового комплексу глави 2 – 7 : + + + + + + + + + + + + + + + + …..…..…..…..…..… ….. ……. ……. … … …… ….. … Разом + + + + + + + + Кошти передбачені в главах 1 8 – 12 зведеного кошторисного роз-рахунку + + + + + + + + Разом по главах 1 – 12 + + + + + + + + Кошторисний прибуток П + + – – + + – – Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій АВ + – – + + – – + Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Р + + + + + + + + Кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами І + + + - + + + - Разом гл.1–12+П+АВ+Р+І + + + + + + + + Податки збори обов’язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва без ПДВ + – – + + – – + Разом + + + + + + + + Податок на додану вартість + – – + + – – + Всього по пусковому комплексу + + + + + + + + Зворотні суми + – – – + – – – Головний інженер проекту генеральної проектної організації [підпис ініціали прізвище ] Додаток 18 Довідковий макет Замовник назва організації Підрядник назва організації ДОГОВІРНА ЦІНА на будівництво найменування будови її черги пускового комплексу об'єкта що здійснюється в 200 році Вид договірної ціни Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 Складена в поточних цінах станом на « » 200 р. № п/п Обгрунтування Найменування витрат Вартість тис. грн. всього у тому числі: Будівель-них робіт Монтаж-них робіт інших витрат 1 2 3 4 5 6 7 1 Прямі витрати + + + – в т.ч. Розр. №1 Заробітна плата + + + – Розр. №2 Вартість матеріальних ресурсів + + + – Розр. №3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів + + + – 2 Розр. №4 Загальновиробничі витрати + + + – 3 Розр. №5 Витрати на зведення пристосування та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд + + + – в т.ч. зворотні суми + + + – 4 Розр. №6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період на обсяги робіт що плануються до виконання у зимовий період + + + – 5 Розр. №7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період на обсяги робіт що плануються до виконання у літній період + + + – 6 Розр. №8 Інші супутні витрати + + + + Разом + + + + 7 Прибуток + + + – 8 Розр. №9 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації + – – + 9 Розр. №10 Кошти на покриття ризику* + + + + Разом пп. 1 – 9 + + + + 10 Розр. №11 Податки збори обов'язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва крім ПДВ + – – + Разом договірна ціна + + + + 11 Податок на додану вартість + – – + Всього договірна ціна + + + + в т. ч. Розр. №12 зворотні суми + – – – Керівник підприємства Керівник генеральної організації – замовника підрядної організації підпис ініціали прізвище підпис ініціали прізвище печатка печатка * Кошти на покриття ризику враховуються в договірній ціні за порядком наведеним у п.3.2.13 цього ДБН. Надруковано: “Інформаційний бюлетень Мінбуду” №4 квітень 2008 р. К.: “Укрархбудінформ” Содержание Раздел 1 Система ценообразования в строительстве 8 1.1 Основные задачи сметного нормирования и ценообразования в строительстве 8 1.2 Виды сметных нормативов входящих в систему ценообразования в строительстве и область их применения 8 1.3 Требования к сметным нормативам 10 1.4 Система ценообразования в строительстве 11 1.5 Порядок разработки согласования и утверждения сметных нормативов 13 Раздел 2 Правила составления инвесторской сметной документации 15 2.1 Элементы строительства 15 2.2 Виды инвесторской сметной документации 16 2.3 Состав инвесторской сметной документации 17 2.4 Порядок составления локальных смет и ведомостей ресурсов к ним 18 2.5 Порядок составления объектных смет 21 2.6 Порядок составления локальных и объектных сметных расчетов 22 2.7 Порядок составления сметных расчетов на отдельные виды затрат 23 2.8 Порядок составления сводных сметных расчетов стоимости строительства 23 2.9 Порядок составления сводок затрат 27 2.10 Основные правила составления расчетов стоимости строительства 28 2.11 Порядок составления ведомости сметной стоимости строительства объектов входящих в пусковой комплекс 29 2.12 Дополнительные требования к разработке сметной документации на расширение реконструкцию и техническое переоснащение предприятий зданий и сооружений 30 2.13 Общие правила оформления инвесторской сметной документации 30 Раздел 3 Правила определения стоимости строительства 32 3.1 Определение сметной стоимости строительства 33 3.2 Цена тендерного предложения 43 3.3 Особенности согласования договорных цен и расчетов за объемы выполненных работ 53 Раздел 4 Правила определения общепроизводственных и административных расходов 58 4.1 Общие положения 58 4.2 Порядок определения общепроизводственных расходов 58 Приложения обязательные Приложение А Форма сводного сметного расчета стоимости строительства 61 Приложение Б Примерная номенклатура сводного сметного расчета стоимости строительства образец заполнения 63 Приложение В Форма сводки затрат 73 Приложение Г Форма объектной сметы 74 Приложение Д Форма локальной сметы 75 Приложение Е Форма локальной сметы на приобретение оборудования 75 Приложение Ж Форма ведомости ресурсов к локальной смете 77 Форма ведомость ресурсов к сводному сметному расчету стоимости строительства 78 Приложение И Форма ведомости сметной стоимости строительства объектов входящих в пусковой комплекс 79 Приложение К Форма индивидуальной ресурной элементной сметной нормы 81 Приложение М Перечень работ и затрат которые относятся к титульным временным зданиям и сооружениям и учитываются усредненными показателями 82 Приложения справочные Приложение 1 Усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ в строительстве 85 Приложение 2 Перечень отдельных профессий рабочих занятых на управлении и обслуживании мощных и особо сложных строительных машин и механизмов к заработной плате которых можно применять повышающие коэффициенты 86 Приложение 3 Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации трудозатрат работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов в расчете на 1 чел-ч нормативно-расчетной трудоемкости строительно-монтажных работ предусматриваемых в прямых затратах Ошибка! Закладка не определена. Приложение 4 Распределение специальных строительных работ для определения трудозатрат работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов Ошибка! Закладка не определена. Приложение 5 Усредненные показатели для определения дополнительных затрат по стоимости оборудования 94 Приложение 6 Усредненные показатели для определения лимита средств на титульные временные здания и сооружения в инвесторской сметной документации на строительство кроме ремонтно-строительных работ 95 Приложение 7 Усредненные показатели для определения лимита средств на титульные временные здания и сооружения в инвесторской сметной документации на ремонтно-строительные работы 99 Приложение 8 Усредненные показатели для определения лимита средств на дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ кроме ремонтно-строительных в зимний период в инвесторской сметной документации 101 Приложение 9 Усредненные показатели для определения лимита средств на дополнительные затраты при выполнении ремонтно-строительных работ в зимний период в инвесторской сметной документации 109 Приложение 10 Разделение территории Украины по температурным зонам с указанием зимних периодов и коэффициентов к среднегодовым процентным показателям 111 Приложение 11 Усредненные показатели на временное отопление 113 Приложение 12 Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли 114 Приложение 13 Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации размера административных расходов строительно-монтажных организаций в расчете на 1 чел.-ч общей сметной трудоемкости строительно-монтажных работ Ошибка! Закладка не определена. Приложение 14 Усредненные показатели размера средств на покрытие риска всех участников строительства для учета в инвесторской сметной документации 117 Приложение 15 Средние расстояния перевозок строительных материалов изделий и конструкций 120 Приложение 16 Усредненные показатели трудоемкости при перевозке 1 тонны грунта и строительного мусора автомобилями-самосвалами 121 Приложение 17 Усредненные показатели для определения в составе инвесторской сметной документации расчетной трудоемкости работ по возведению и разборке титульных временных зданий и сооружений и по производству строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды 122 Приложение 18 Макет договорной цены 123 Приложение 19 Перечень общепроизводственных расходов учтенных усредненными показателями Госстроя приведенными в приложениях 3 и 4 125 Дополнение №1 к ДБН Д.1.1-1-2000 с изменениями внесенными в соответствии с Дополнением № 3 Особенности определения стоимости пусконаладочных работ 128 Приложение Н Форма сводного сметного расчета стоимости пусконаладочных работ 133 Приложение П Форма объектной сметы 134 Приложение Р Форма локальной сметы 135 Приложение С Форма индивидуальной ресурсной элементной сметной нормы 136 Государственный комитет строительства архитектуры и жилищной политики Украины Госстрой Украины Государственные строительные нормы Украины ДБН Д.1.1-1-2000 с учетом Изменения №2 * Правила определения стоимости строительства Взамен ДБН IV-16-98 части I II Настоящие строительные нормы устанавливают основные правила определения стоимости нового строительства расширения реконструкции и технического переоснащения предприятий зданий и сооружений ремонта жилья объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства** и носят обязательный характер при определении стоимости строек объектов строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности. По стройкам объектам строительство которых осуществляется за счет других источников финансирования данные нормы носят рекомендательный характер и их применение обусловливается контрактом. Правила распространяются на подрядный хозяйственный и смешанный способы осуществления строительства. Настоящие нормы могут применяться для определения стоимости ремонтно-строительных работ которые осуществляются на стройках объектах промышленного и другого назначения с учетом соответствующих отраслевых и технологических особенностей. Решения по этому вопросу принимаются соответствующими министерствами и другими центральными органами исполнительной власти по согласованию с Госстроем. Раздел 1 Система ценообразования в строительстве Положения данного раздела устанавливают: - основные задачи сметного нормирования и правила ценообразования в строительстве; - виды сметных нормативных документов?; - требования к сметным нормативам; - систему ценообразования в строительстве; - порядок разработки согласования и утверждения сметных нормативов. Система ценообразования в строительстве содержит сметные нормативы правила определения стоимости строительства и составления инвесторской сметной документации. Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм которые объединяются в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями содержащими необходимые требования они служат для определения стоимости строительства. Инвесторская сметная документация - это совокупность смет сметных расчетов ведомостей сметной стоимости пусковых комплексов очередей строительства сводок затрат пояснительных записок к ним и ведомостей ресурсов составленных на стадии разработки проектной документации. Документы детализирующие основные правила и положения содержащиеся в сметных нормативах класса «Д» в соответствии с «Классификацией нормативных документов Украины в области строительства» могут выпускаться как вспомогательные в виде инструкций методических указаний пособий и других материалов которые также используются при определении стоимости строительства. 1.1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 1.1.1 Основной задачей сметного нормирования и ценообразования в строительстве является: - обеспечение посредством системы ценообразования в строительстве определения стоимости строительства на всех стадиях инвестирования; - повышение эффективности капитальных вложений обеспечение экономии финансовых и других ресурсов внедрение достижений науки техники передового отечественного и зарубежного опыта в строительном производстве применение новых материалов изделий и конструкций организационных мероприятий и т. п. 1.2 ВИДЫ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 1.2.1 Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: - общегосударственные строительные сметные нормативы; - ведомственные сметные нормативы; - сметные нормативы для отдельных строек; - индивидуальные сметные нормы. В соответствии с ДБН А.1.1-1-93 “Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения” сметные нормативы относятся к классу “Д”. 1.2.2 Общегосударственные строительные сметные нормативы обязательны для применения всеми организациями учреждениями и предприятиями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности при определении стоимости строек объектов строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности. 1.2.3 К ведомственным сметным нормативам относятся сметные нормативы которые разрабатываются в обоснованных случаях когда по принятой для специализированного строительства технологии и организации работ затраты трудовых и материально-технических ресурсов отличаются от уровня принятого в общегосударственных нормах. Данные нормативы применяются в той отрасли для которой они разработаны. Ведомственные сметные нормативы обязательны для организаций учреждений и предприятий министерства или другого центрального органа исполнительной власти утвердившего данные нормативы. Для организаций учреждений и предприятий которые входят в сферу управления других министерств и органов исполнительной власти эти нормативы могут быть обязательными при условии принятия ими соответствующего решения. Ведомственные сметные нормативы не должны противоречить общегосударственным или дублировать их. 1.2.4 Для отдельных строек в обоснованных случаях когда по принятой для этих строек технологии и организации работ затраты трудовых и материально-технических ресурсов отличаются от уровня принятого в общегосударственных нормах могут разрабатываться ресурсные элементные сметные нормы на стройку. Решение о разработке таких норм принимается застройщиком по согласованию с Госстроем Украины. 1.2.5 Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы разрабатываются в составе инвесторской сметной документации на отдельные конструкции и работы предусмотренные в проекте рабочем проекте при отсутствии соответствующих норм в действующих сборниках ресурсных элементных сметных норм. Данные нормы утверждаются в составе проекта рабочего проекта с обязательным проведением соответствующей экспертизы и применяются только для стройки объекта по данному проекту. Разработка указанных норм осуществляется на основании «Методических рекомендаций по разработке ресурсных элементных сметных норм» одобренных решением Научно-технического совета Госстроя Украины от 12.04.2002 № 21. пункт 1.2.5 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 1.2.6 Все сметные нормативы по степени укрупнения подразделяются на элементные и укрупненные. 1.2.6.1 К элементным сметным нормативам относятся: - ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы РЭСН ДБН Д.2.2-99 ; - ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования РЭСНМО ДБН Д.2.3-99 ; - ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы РЭСНр ДБН Д.2.4-2000 ; - ресурсные элементные сметные нормы на реставрационно-восстановительные работы РЭСНрв ДБН Д.2.5-2001 ; - ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы РЭСНпн ДБН Д.2.6-2000 ; - ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов РСНЭМ ДБН Д.2.7-2000 . 1.2.6.2 К укрупненным сметным нормативам относятся укрупненные ресурсные сметные нормы УРСН : - на здания и сооружения в целом; - на части зданий и сооружений конструкции и виды работ. 1.3 ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНЫМ НОРМАТИВАМ 1.3.1 Сметные нормативы должны соответствовать только требованиям которые имеют прямое отношение к определению стоимости строительства. Они должны: - соответствовать основным задачам сметного нормирования и ценообразования в строительстве обеспечивая достоверное определение стоимости строительства; - быть технически и экономически обоснованными обеспечивая оптимальные затраты необходимых ресурсов рациональное использование окружающей среды; - учитывать достижения строительной техники и передовой опыт стимулируя научно-технический прогресс в строительстве; - иметь максимальную простоту и удобство в применении давать возможность широкого использования электронно-вычислительной техники и других средств автоматизации. 1.3.2 Исходными данными для разработки сметных нормативов являются: - наиболее рациональные технические решения в проектах; - технология строительного производства и строительные машины и механизмы соответствующие последним достижением научно-технического прогресса; - действующие стандарты на материалы изделия и конструкции а также оборудование. 1.3.3 Действие сметных нормативов сохраняется в течение периода между переходами на новые сметные нормы. Переход на новые сметные нормы обусловливается изменениями в сфере организации строительства экономической политики государства и сопровождается переработкой всей системы сметных нормативов. 1.3.4 Сметной нормой называется совокупность ресурсов трудозатрат времени работы строительных машин и механизмов затрат материалов изделий и конструкций установленная на принятый измеритель строительных или монтажных работ а также конструкций выраженная как правило в натуральных физических величинах или в относительной форме в виде коэффициентов . Состав и количество ресурсов в сметных нормах должны соответствовать последним достижениям в области технологии и организации строительного производства современному уровню технического оснащения строительных и монтажных организаций отражать накопленный в строительстве опыт а также прогрессивные проектные решения материалы изделия и конструкции. Главная функция сметных норм - определение нормативного количества ресурсов необходимых для выполнения соответствующего вида работ как основы для последующего перехода к стоимостным показателям. 1.3.4.1 В сметных нормах учтен полный комплекс операций необходимых для выполнения определенного вида работ в усредненных условиях. 1.3.4.2 Сметные нормы предназначены для: - определения состава и количества ресурсов при осуществлении строительства; - определения прямых затрат в стоимости строительства; - расчетов за объемы выполненных работ; - разработки укрупненных ресурсных показателей по конструктивным элементам и видам работ на функциональную единицу измерения. Сметные нормативы могут также использоваться при разработке текущих единичных расценок определении продолжительности работ составлении технологической документации ПОС ППР и т.п. установлении норм списания материалов. 1.3.4.3 В необходимых случаях сметные нормативы могут быть использованы для экономической оценки и сравнения отдельных проектных решений а также для анализа структурных изменений капитальных вложений. 1.3.5 Сметными нормами предусмотрено выполнение работ в обычных условиях не усложненных внешними факторами*. При выполнении работ в осложненных условиях например загазованность расположение вблизи действующего оборудования ограниченные условия складирования материалов и т.п. - к сметным нормам применяются коэффициенты приведенные в общих положениях соответствующих нормативов. Коэффициенты к нормативным показателям приведенные в отдельных сборниках сметных норм не применяются к нормам других сборников сметных норм за исключением случаев обусловленных в технических частях соответствующих сборников. 1.3.6 Параметры отдельных величин длина диаметр площадь и т.п. приведенные в таблицах сметных норм с характеристикой «до» следует исчислять включая указанный предел. 1.3.7 В сметных нормах приводится средний разряд работы используемый при определении заработной платы рабочих-строителей и монтажников а также звена рабочих занятых на работах по доставке монтажу демонтажу и на управлении обслуживании и ремонте в дальнейшем «управление и обслуживание» строительных машин и механизмов. 1.4 СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 1.4.1 Система ценообразования в строительстве базируется на нормативно-расчетных показателях и текущих ценах трудовых и материально-технических ресурсов. Нормативными показателями являются ресурсные элементные сметные нормы. На основании этих норм и текущих цен на трудовые и материально-технические ресурсы определяются прямые затраты в стоимости строительства. Остальные затраты которые учитываются в стоимости строительства определяются не по нормам а расчетно. К таким затратам относятся: - общепроизводственные расходы; - средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений или приспособление и использование существующих и вновь построенных зданий и сооружений постоянного типа; - дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период; - дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27 ?С; - другие затраты заказчика и подрядных строительно-монтажных организаций связанные с осуществлением строительства; - затраты на содержание службы заказчика* и авторский надзор; - подготовка эксплуатационных кадров; - проектные и изыскательские роботы; - сметная прибыль; - средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций ** - средства на покрытие риска всех участников строительства; - средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами. 1.4.2 Ресурсные элементные сметные нормы являются первичными сметными нормативами предназначенными для определения нормативного количества ресурсов необходимых для выполнения различных видов строительных монтажных ремонтных и реставрационных работ прямых затрат в стоимости строительства а также для разработки текущих единичных расценок. Нормы дифференцированно отражают в своем составе показатели трудозатрат времени работы строительных машин и механизмов а также затраты материалов изделий и конструкций. Правила применения РЭСН РЭСНМО РЭСНр РЭСНрв РЭСНпн и РСНЭМ при определении: - трудовых и материально-технических ресурсов - приведены в технических частях к нормам и Указаниях по применению норм; - прямых затрат в стоимости строительства - приведены в Разделе 3. 1.4.3 Сметные нормы трудоемкости работ выполняемых рабочими-строителями монтажниками и средние разряды работ приведенные в РЭСН РЭСНМО РЭСНр РЭСНрв РЭСНпн расчетные показатели трудоемкости по перевозке грунта и строительного мусора и расчетная трудоемкость строительно-монтажных работ которые выполняются за счет общепроизводственных расходов и текущая стоимость человеко-часа соответствующего разряда являются нормативно-расчетной базой для определения сметной заработной платы рабочих-строителей монтажников и работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах. Правила определения сметной заработной платы рабочих-строителей и монтажников изложены в Разделе 3. 1.4.4 Нормативно-расчетной базой для определения прямых затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов в том числе заработной платы рабочих занятых на управлении и обслуживании этих машин являются: - сметные нормы времени работы строительных машин и механизмов приведенные в ресурсных элементных сметных нормах; - сметные нормы ресурсов необходимых для их работы приведенные в ресурсных сметных нормах эксплуатации строительных машин и механизмов; - текущие цены машино-часа которые рассчитываются на основании ресурсных сметных норм эксплуатации строительных машин и механизмов. Правила определения стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов изложены в Разделе 3. 1.4.5 Сметные нормы затрат строительных материалов изделий и конструкций приведенные в РЭСН РЭСНМО РЭСНр РЭСНрв и текущие цены на них являются нормативно-расчетной базой для определения прямых затрат на материальные ресурсы. Правила определения стоимости материальных ресурсов изложены в Разделе 3. 1.4.6 Нормативно-расчетной базой для определения общей сметной трудоемкости строительства является сумма сметной нормативной трудоемкости работ приведенной в РЭСН РЭСНМО РЭСНр РЭСНрв РЭСНпн и РСНЭМ которая учитывает трудозатраты рабочих-строителей монтажников и рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов* расчетной трудоемкости при перевозке грунта и строительного мусора которая учитывает трудозатраты рабочих занятых на управлении и обслуживании автотранспортных средств и расчетных трудозатрат работников заработная плата которых предусматривается в общепроизводственных расходах средствах на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений средствах на сезонные зимние и летние удорожания стоимости строительно-монтажных работ. Нормативная сметная трудоемкость предусматривает выполнение работ в обычных условиях при плюсовой температуре наружного воздуха но не более +270 С в летний период под открытым небом и умеренном ветре скоростью до 10 м/ с . пункт 1.4.6 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 1.4.7 Нормативно-расчетной базой для определения прямых затрат могут также служить текущие единичные расценки на строительные монтажные ремонтно-строительные реставрационно- восстановительные и пусконаладочные работы составленные на основе РЭСН РЭСНМО РЭСНр РЭСНрв РЭСНпн и РСНЭМ а также текущих цен на материалы изделия и конструкции машино-часа строительных машин и механизмов и текущей стоимости человеко-часа соответствующего разряда. 1.4.8 Нормы применяемые для определения прямых затрат предусматривают расход ресурсов при выполнении строительно-монтажных работ в условиях плюсовой температуры наружного воздуха но не более +27 0 С в летний период под открытым небом и умеренного ветра. Правила расчета дополнительных затрат связанных с выполнением строительных и монтажных работ при температуре наружного воздуха ниже нуля и сильном ветре скоростью более 10 м/с или в летний период под открытым небом более +270 С приведены в Разделе 3. 1.4.9 В сметной документации на строительство стоимость оборудования указывается отдельно относительно стоимости строительных и монтажных работ. В Разделе 3 приведены правила определения сметной стоимости оборудования и порядок включения в инвесторскую сметную документацию строек средств необходимых для приобретения оборудования. 1.4.10 Основные правила и положения по определению сметной стоимости строительства которыми необходимо руководствоваться при составлении инвесторской сметной документации а также принципы определения цены предложения претендента на выполнение работ и уточнения стоимостных показателей при проведении расчетов за объемы выполненных работ приведены в Разделе 3. 1.5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ 1.5.1 Разработка согласование и утверждение сметных нормативов осуществляется: - по общегосударственным - Госстроем Украины; - по ведомственным и отдельным стройкам -соответствующими министерствами и другими центральными органами исполнительной власти с экспертизой и согласованием с Госстроя Украины; - по индивидуальным - в соответствии с п. 1.2.5. 1.5.2 Проекты сметных нормативов которые готовятся к утверждению рассматриваются в следующем порядке. 1.5.2.1 Рассмотрение проектов сметных нормативов производится с участием ответственных представителей организаций-составителей этих нормативов. 1.5.2.2 Проекты ведомственных сметных нормативов и сметных нормативов для отдельных строек утверждаются и рассматриваются в порядке установленном органами которые их утверждают. 1.5.3 Сметные нормативы должны утверждаться решением постановлением приказом и т.п. органа который их утверждает. 1.5.4 Порядок разработки построения изложения и оформления ресурсных элементных сметных нормативов общегосударственных ведомственных для отдельных строек индивидуальных и дополнений к ним должен отвечать требованиям Государственной системы стандартизации Украины ДСТУ 1.5-93 и ДБН А.1.1-2-93 «Порядок разработки требования к построению изложению и оформлению нормативных документов». 1.5.5 Информация об утвержденных Госстроем Украины сметных нормативах и о внесенных в них изменениях а также о дополнениях к сборникам сметных нормативов осуществляется Госстроем Украины путем ежегодного опубликования Перечня действующих нормативных сметных документов утвержденных Госстроем Украины. Раздел 2 Правила составления инвесторской сметной документации В настоящем разделе приведены основные правила составления инвесторской сметной документации которые предусматривают: - элементы строительства; - виды инвесторской сметной документации; - состав инвесторской сметной документации; - порядок составления: • локальных смет и ведомостей ресурсов к ним; • объектных смет; • локальных и объектных сметных расчетов; • сметных расчетов на отдельные виды затрат; • сводных сметных расчетов стоимости строительства; • сводки затрат; • ведомостей сметной стоимости объектов входящих в пусковой комплекс; - основные правила составления расчетов стоимости строительства; - дополнительные требования к разработке сметной документации на реконструкцию и техническое переоснащение предприятий зданий и сооружений; - общие правила оформления инвесторской сметной документации. 2.1 ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА Формы сметной документации позволяют составлять ее в определенной последовательности постепенно переходя от мелких к более крупным элементам строительства которые представляют собой вид работ затрат : объект - пусковой комплекс - очередь строительства - строительство стройка в целом. 2.1.1 Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание производственный корпус или цех склад жилой дом и т.п. или сооружение мост туннель платформа и т.п. со всеми устройствами галереями эстакадами и т.п. оборудованием мебелью инвентарем подсобными и вспомогательными устройствами относящимися к нему а также при необходимости с прилегающими к нему инженерными сетями. На строительство объекта должен быть составлен отдельный проект и смета или сметный расчет объектная смета или объектный сметный расчет . При строительстве предприятий производственных или жилищно-гражданских комплексов отдельными объектами входящими в состав стройки являются внешние сети с обслуживающими и вспомогательными сооружениями на них водоснабжение канализация теплофикация газификация энергоснабжение и т.п. подъездные пути внутризаводские или внутриквартальные дороги другие общеплощадочные работы. Если на строительной площадке по проекту возводится только один объект основного назначения без строительства подсобных и вспомогательных объектов например: в промышленности - здание цеха основного назначения; на транспорте - здание железнодорожного вокзала; в жилищно-гражданском строительстве - жилой дом театр здание школы и т.п. то понятие объекта строительства совпадает с понятием стройки. 2.1.2 Пусковым комплексом является совокупность объектов или их частей основного производственного вспомогательного и обслуживающего назначения энергетического транспортного и складского хозяйств связи инженерных коммуникаций очистных сооружений благоустройства охраны окружающей среды от загрязнения и других объектов являющихся частью стройки или ее очереди введение которых в эксплуатацию обеспечивает: выпуск продукции или оказание услуг в объеме предусмотренном проектной документацией для данного пускового комплекса; условия труда соответствующие действующим нормам. 2.1.3 Очередью строительства является определенная проектной документацией совокупность объектов производственного назначения или их частей введение в действие которых обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг и безопасную эксплуатацию этих объектов. Она может состоять из одного или нескольких пусковых комплексов. 2.1.4 Стройкой является совокупность зданий и сооружений объектов различного назначения строительство которых осуществляется как правило по единой проектно-сметной документации со сводным сметным расчетом стоимости строительства расчетом стоимости строительства или в соответствующих случаях со сводкой затрат и на которые в установленном порядке утверждается отдельный титул стройки. 2.2 ВИДЫ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий зданий сооружений или их очередей составляется инвесторская сметная документация следующих видов: 2.2.1 Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основании объемов которые определились при разработке рабочей документации рабочих чертежей . 2.2.2 Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам вместо локальных смет в тех случаях когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению. 2.2.3 Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет. 2.2.4 Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению. 2.2.5 Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях когда необходимо определить как правило в целом по стройке средства необходимые для возмещения затрат не учтенных сметными нормативами например: компенсации в связи с изъятием земель под застройку; затраты связанные с применением льгот и доплат установленных правительственными решениями получением архитектурно-планировочных заданий технических условий экспертных заключений и т.п. . 2.2.6 Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий зданий сооружений или их очередей составляются на основе объектных смет объектных сметных расчетов и сметных расчетов на отдельные виды затрат. 2.2.7 Сводка затрат - это сметный документ объединяющий сводные сметные расчеты стоимости строительства.. Сводка затрат составляется в случаях когда одновременно со строительством производственных объектов предусматривается строительство объектов жилищно-гражданского назначения или базы строительной индустрии профтехучилищ профилакториев объектов подсобного сельского хозяйства и бытового обслуживания населения городского наземного пассажирского транспорта дорог путепроводов и подобных инженерных сооружений а также объектов строительство которых осуществляется за счет средств на производственное строительство. Сводкой затрат могут объединяться два и больше сводных сметных расчета стоимости строительства непроизводственного назначения. 2.2.8 Ведомость сметной стоимости строительства объектов входящих в пусковой комплекс составляется в том случае когда осуществление строительства и введение в эксплуатацию предприятия здания или сооружения предусматривается отдельными пусковыми комплексами. Эта ведомость содержит в себе сметную стоимость объектов общеплощадочных работ и затрат которые входят в состав пускового комплекса. 2.2.9 Ведомость сметной стоимости строительства объектов и работ по охране окружающей среды составляется в том случае когда при строительстве предприятия здания или сооружения предусматривается осуществление мероприятий по охране окружающей среды. При этом в ведомости как правило сохраняется нумерация объектов и работ принятая в сводном сметном расчете. В ведомость включается только стоимость объектов и работ которые непосредственно касаются природоохранных мероприятий. 2.2.10 При проектировании строек строительство которых намечается осуществлять по очередям составляются: расчет общей стоимости строительства сводка затрат ; сводный сметный расчет стоимости строительства первой очереди; расчеты стоимости строительства последующих очередей; объектные расчеты стоимости. 2.2.10.1 Расчет стоимости строительства на полное развитие входит в состав проекта на строительство первой очереди и содержит в себе данные из сводного сметного расчета стоимости строительства первой очереди и расчетов стоимости строительства последующих очередей. 2.2.10.2 Расчет стоимости строительства на последующую очередь составляется на основании данных из объектных расчетов стоимости. 2.2.10.3 Объектный расчет стоимости составляется на каждый из объектов который намечается к строительству в составе последующих очередей. 2.3 СОСТАВ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Состав инвесторской сметной документации определяется в зависимости от стадийности разрабатываемой проектно-сметной документации и технической сложности объекта. 2.3.1 В составе проекта разрабатываются: - сводка затрат при необходимости ; - сводный сметный расчет стоимости строительства расчет стоимости строительства ; - объектные и локальные сметные расчеты; - сметные расчеты на отдельные виды затрат; - сметы на проектные и изыскательские работы. 2.3.2 В составе рабочего проекта разрабатываются: - сводка затрат при необходимости ; - сводный сметный расчет стоимости строительства; - объектные и локальные сметные расчеты при необходимости -см. пункт 2.6.1б ; - объектные и локальные сметы; - ведомости ресурсов к локальным сметам; - сметные расчеты на отдельные виды затрат; - сметы на проектные и изыскательские работы. 2.3.3 В составе рабочей документации разрабатываются: - объектные и локальные сметы; - ведомости ресурсов к локальным сметам. 2.3.4 При разработке предпроектной документации технико-экономические обоснования инвестиций и эскизные проекты определяется расчетная стоимость строительства и составляются локальные объектные расчеты и сводный расчет стоимости строительства. Указанные расчеты составляются по соответствующим формам сметной документации. При этом состав инвесторской сметной документации может быть сокращенным по сравнению со стадией Проект при условии обеспечения достоверности определения стоимости строительства. 2.3.5 Одновременно в составе сметной документации разрабатываются ведомость сметной стоимости строительства объектов входящих в пусковой комплекс если в соответствии с заданием на проектирование выделяются пусковые комплексы и ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды при наличии соответствующей документации . При проектировании предприятий и сооружений строительство которых намечается осуществлять по очередям в составе сметной документации дополнительно разрабатываются расчеты приведенные в пункте 2.2.10. 2.3.6 К инвесторской сметной документации в составе утверждаемого проекта рабочего проекта прилагается пояснительная записка в которой должны быть приведены: - ссылка на территориальный район где расположено строительство; - сведения о том с которого года введены нормы и о ценах в каких составлена инвесторская сметная документация; - обоснование для составления расчетов прочих затрат; - размеры сметной прибыли; - ссылки на документы в соответствии с которыми разрабатывается инвесторская сметная документация; - расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений для жилищно-гражданского строительства . При необходимости приводятся другие сведения о порядке определения сметной стоимости характерные для данной стройки наличие объектов общего пользования документов о включении средств на строительство общих объектов пропорционально потребностям в их услугах и т.п. . 2.4 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ И ВЕДОМОСТЕЙ РЕСУРСОВ К НИМ 2.4.1 Локальные сметы составляются в текущем уровне цен на трудовые и материально-технические ресурсы по формам приведенным в приложениях Д Е. 2.4.2 Ведомости ресурсов к локальным сметам составляются по формам приведенным в приложении Ж. 2.4.3 При составлении локальных смет применяются: - Ресурсные элементные сметные нормы Украины; - Указания по применению ресурсных элементных сметных норм; - Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов; - текущие цены на материалы изделия и конструкции; - текущие цены машино-часа; - текущая стоимость человеко-часа соответствующего разряда работ; - текущие цены на перевозку грузов для строительства; - Правила определения общепроизводственных и административных расходов. 2.4.4 На конструкции и работы предусмотренные в проекте рабочем проекте при отсутствии для них нормативов в действующих сборниках ресурсных элементных сметных норм организация составляющая инвесторскую сметную документацию разрабатывает соответствующие индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы которые утверждаются в составе проекта рабочего проекта по форме приведенной в приложении К. 2.4.5 Ведомости ресурсов к локальным сметам содержат данные определенные на объем работ предусмотренных сметой о трудоемкости и среднем разряде работ нормативной потребности в материально-технических ресурсах в физических единицах измерения а также стоимость единицы измерения трудовых и материально-технических ресурсов принятую в смете. К локальным сметам на приобретение оборудования ведомость ресурсов не разрабатывается. 2.4.6 Применительно к особенностям отдельных видов строительства специализации подрядных строительных и монтажных организаций структуры проектной документации локальные сметы составляются: а по зданиям и сооружениям: на строительные специальные строительные работы монтаж металлоконструкций внутренние санитарно-технические роботы водопровод канализация отопление вентиляция кондиционирование воздуха и др. внутреннее электроосвещение монтаж электросиловых установок технологических трубопроводов монтаж и приобретение оборудования включая монтаж металлоконструкций связанных с установкой оборудования в проектное положение контрольно-измерительные приборы КИП и автоматику слаботочные устройства связь сигнализация и т.п. автоматизированную систему управления промышленную связь фундаменты под оборудование специальные основания обмуровку и изоляцию оборудования и трубопроводов химические защитные покрытия каналы промышленные печи и трубы гидромеханизированные горнопроходческие горновскрышные и другие работы приобретение приспособлений производственного и хозяйственного инвентаря мебели и на другие работы; б по общеплощадочным работам: на вертикальную планировку устройство инженерных сетей подъездных и межцеховых путей и дорог благоустройство и озеленение территории малые архитектурные формы и т.п. Порядок распределения работ по локальным сметам должен также обеспечивать возможность получения сметной стоимости пусковых комплексов технологических узлов и этапов работ выделенных в проекте организации строительства и сметной стоимости работ и затрат по реконструкции действующих цехов и объектов предусматриваемой в проектной документации на расширение действующих предприятий. 2.4.7 В составе локальных смет отдельные конструктивные элементы здания сооружения виды работ и устройств как правило группируются в разделы. Порядок расположения работ в локальных сметах и их группировка в разделы должны соответствовать технологической последовательности производства работ и учитывать специфические особенности отдельных видов строительства. Исходя из названных принципов группировки локальная смета на: - «строительные работы» может иметь разделы: земляные работы; фундаменты; стены; каркас; перекрытия; балконы и лоджии; перегородки; лестничные марши и площадки; полы; крыша и кровля; оконные заполнения и балконные двери; дверные заполнения; внутренняя отделка; наружная отделка; встроенная мебель; прочие работы; другие разделы; - «специальные строительные работы» может иметь разделы: фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.; - «внутренние санитарно-технические работы» может иметь разделы: водопровод; канализация; отопление; вентиляция и кондиционирование воздуха и т.п.; - «монтаж оборудования» может иметь разделы: монтаж технологического оборудования; технологические трубопроводы; металлические конструкции связанные с установкой оборудования и т.п. Кроме того при составлении локальных смет как правило следует выделять в отдельные разделы работы относящиеся к: подземной части здания раздел А ; надземной части здания раздел Б . 2.4.8 Допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных смет при проектировании сложных зданий и сооружений при разработке технической документации для строительства несколькими проектными организациями а также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам. 2.4.9 Сметная стоимость работ на строительстве жилых домов первые цокольные и подвальные этажи которых предназначаются для размещения магазинов предприятий общественного питания и культурно-бытового обслуживания включая книжные магазины аптеки и др. а также жилых домов с пристроенными к ним для размещения указанных предприятий помещениями определяется локальными сметами которые составляются отдельно для жилой и нежилой частей дома. 2.4.10 Отнесение затрат к жилой и нежилой частям дома осуществляется в следующем порядке: 2.4.10.1 В сметную стоимость каждой из этих частей дома жилой и нежилой наряду с затратами на устройство основных конструктивных элементов и на выполнение работ относящихся к ним непосредственно стены перегородки заполнение оконных и дверных проемов полы санитарно-технические и электротехнические устройства отделочные роботы и т.п. включаются также соответствующие доли общих для этих частей дома затрат на выполнение работ нулевого цикла земляные работы фундаменты стены и перекрытия над техническими подпольями и подвалами и на устройство крыши в размерах пропорциональных строительным объемам жилой и нежилой только встроенной частей дома. Затраты на выполнение работ нулевого цикла и на устройство крыш и покрытий по пристраиваемым к жилым домам помещениям для указанных предприятий засчитывают целиком в сметную стоимость строительства нежилой части дома. 2.4.10.2 Затраты по устройству конструктивных элементов и оборудования обеспечивающих возможность эксплуатации дома лестничные клетки технические этажи лифтовые шахты лифты и др. распределяются между частями здания исходя из степени использования этих элементов при эксплуатации жилой и нежилой части дома. 2.4.10.3 Затраты на технологическое оборудование встроенных помещений хозяйственный инвентарь и приспособления для эксплуатационных нужд предприятий включаются в отдельную смету и целиком засчитываются в сметную стоимость нежилых помещений. 2.4.10.4 Общая сметная стоимость строительства жилого дома с встроенными встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями определяется как сумма стоимости его жилой и нежилой частей. 2.4.11 В тех случаях когда в соответствии с проектными данными осуществляется разборка конструкций металлических железобетонных и др. снос зданий и сооружений в результате чего намечается получение конструкций изделий и материалов пригодных для повторного применения или производится сопутствующая строительству добыча отдельных материалов камень гравий лес и др. за итогом локальных смет на разборку снос перенос зданий и сооружений и других работ справочно приводятся возвратные суммы учитывающие реализацию таких материальных ресурсов. Возвратные суммы показываются отдельной строкой под названием «возвратные суммы» и определяются на основании номенклатуры и количества конструкций материалов и изделий получаемых для последующего использования *. Стоимость таких конструк- * Конструкции материалы и изделия учитываемые в возвратных суммах следует отличать от так называемых оборачиваемых материалов опалубка крепление и т.п. которые применяются в соответствии с технологией строительного производства по несколько раз при выполнении отдельных видов строительных работ. Неоднократная их оборачиваемость учтена в сметных нормах на соответствующие конструкции и виды работ. ций материалов и изделий в составе возвратных сумм принимается как за новые по текущим отпускным ценам с применением усредненного коэффициента износа 0 5 кроме тех на которые цены реализации могут быть определены. Стоимость материалов получаемых в порядке попутной добычи при невозможности использования их на данном строительстве но при возможности реализации учитывается по текущим ценам франко-место заготовки Франко-карьер для местных материалов и ископаемых; франко-лесосека для древесины получаемой от вырубки леса и т.п. . В случае невозможности подтвержденной соответствующими документами использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается. 2.4.12 При использовании оборудования которое числится в основных фондах и намечается к демонтажу и переносу в строящееся реконструируемое здание в пределах расширяемого реконструируемого или технически переоснащаемого действующего предприятия в локальных сметах предусматриваются только средства на демонтаж и повторный монтаж этого оборудования а балансовая стоимость самого оборудования показывается справочно за итогом сметы. 2.5 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ 2.5.1 Объектные сметы составляются в текущем уровне по форме приведенной в приложении Г на объекты в целом путем суммирования данных локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных работ» «монтажных работ» «оборудования мебели и инвентаря» «прочих затрат». В объектных сметах по данным локальных смет показываются сметная трудоемкость и сметная заработная плата. 2.5.2 Если стоимость объекта может быть определена по одной локальной смете то объектная смета не составляется. В этом случае роль объектной сметы выполняет локальная смета. При совпадении понятий «объекта» и «стройки» в сводный сметный расчет стоимости строительства включаются также данные из таких локальных смет. 2.5.3 В случае предусмотренном пунктом 2.4.8 когда на один и тот же вид работ составляются две или более локальных смет все эти сметы объединяются в объектной смете в одну строку под общим названием. 2.5.4 В объектной смете построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1 м3 объема 1 м2 площади зданий и сооружений 1 пог.м протяженности сетей и т.п. 2.5.5 За итогом объектной сметы справочно показываются возвратные суммы которые являются итогом возвратных сумм определенных во всех локальных сметах относящихся к этому объекту. 2.5.6 При размещении в жилых зданиях встроенных встроенно-пристроенных или пристроенных помещений предприятий организаций торговли общественного питания и коммунально-бытового обслуживания объектные сметы составляются отдельно для жилых зданий и для встроенных встроенно-пристроенных или пристроенных помещений предприятий организаций . Распределение стоимости общих конструкций и устройств между жилой частью дома и встроенным встроенно-пристроенным или пристроенным помещением для предприятия организации производится в соответствии с изложенным в пункте 2.4.10. Допускается также составление одной общей объектной сметы но с выделением за ее итогом стоимости жилой части здания и встроенных встроенно-пристроенных или пристроенных помещений. 2.6 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ И ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ 2.6.1 Локальные и объектные сметные расчеты разрабатываются вместо локальных и объектных смет в тех случаях когда: а объемы работ и размеры затрат еще окончательно не определились и подлежат уточнению при разработке Рабочей документации рабочих чертежей ; б объемы работ характер и методы их выполнения не могут быть точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства отдельные виды работ и конструктивные элементы подводной части гидротехнических сооружений зданий и сооружений экспериментального строительства реконструируемых зданий и сооружений технологической части объектов с новыми видами производства дноуглубительные и горнопроходческие работы и т.п. . При этом на основании уточненных в процессе строительства объемов работ составляется объектная локальная исполнительная смета. 2.6.2 Локальные и объектные сметные расчеты составляются в текущем уровне цен на трудовые и материально-технические ресурсы по формам объектных и локальных смет на основании архитектурно-строительных и технологических решений Эскизного проекта ТЭО инвестиций Проекта или Рабочего проекта с использованием укрупненных ресурсных сметных норм и показателей стоимости строительства а также других укрупненных нормативов. При отсутствии укрупненных сметных нормативов для составления сметных расчетов применяются стоимостные показатели объектов-аналогов* а при их отсутствии или большой трудоемкости в применении смет объектов-аналогов допускается составление сметных расчетов с использованием укрупненных показателей стоимости отдельных конструктивных элементов и видов строительно-монтажных работ исчисленных по данным смет к рабочим чертежам объектов имеющих в своем составе аналогичные проектные решения. 2.6.3 При составлении сметных расчетов для проектируемого объекта по данным стоимостных показателей объектов-аналогов учитываются различия в технологических конструктивных объемно-планировочных других проектных решениях размерах общепроизводственных расходов путем изменения сметных данных объекта-аналога и приведения их в соответствии с нормами строительного и технологического проектирования действующими на момент разработки Эскизного проекта ТЭО инвестиций Проекта или Рабочего проекта к характеристикам проектируемого объекта. С этой целью стоимость по смете к рабочим чертежам объекта-аналога принятая за основу сметного расчета проектируемого объекта корректируется по отдельным параметрам здания или сооружения изменения числа этажей ширины и длины пролетов или шагов несущих конструкций и т.п. или по отдельным конструктивным элементам и видам работ виды заполнения проемов полы отделочные работы и т.п. . При необходимости в смету объекта-аналога включается ценовая поправка для приведения стоимостных показателей объекта-аналога к текущему уровню. Выбор единицы измерения при составлении сметных расчетов по данным смет к рабочим чертежам аналогичных объектов производится в зависимости от типа здания сооружения или вида конструктивного элемента вида работ . Например для зданий -1м3 объема или 1 м2 производственной общей рабочей площади; для подземных сооружений или подземной части зданий - 1м2 площади застройки; для линейных сооружений - 1 км длины; для конструкций перекрытий или покрытий - 1 м2 площади конструкций и т.п. Единица измерения на которую приводится стоимость по объекту-аналогу должна наиболее достоверно отражать конструктивные и объемно-планировочные особенности объекта. 2.7 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАТРАТ 2.7.1 Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются если эти виды затрат не учтены в сметных нормативах. 2.7.2 При наличии показателей на отдельные виды затрат выраженных в процентах от полной сметной стоимости сметные расчеты не составляются В этом случае в главы Сводных сметных расчетов стоимости строительства включаются отдельными строками средства по перечню и в порядке предусмотренном в подразделе 2.8. 2.8 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 2.8.1 Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий зданий сооружений или их очередей - это сметный документ определяющий полную сметную стоимость строительства всех объектов предусмотренных Проектом или Рабочим проектом включая сметную стоимость строительных и монтажных работ затраты на приобретение оборудования мебели и инвентаря а также все сопутствующие затраты. 2.8.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства разрабатывается в составе Проекта или Рабочего проекта по форме приведенной в приложении А и утверждается в установленном порядке. 2.8.3 В сводный сметный расчет стоимости строительства включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным расчетам объектным сметам и сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции Сводного сметного расчета стоимости строительства должны иметь ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта предусмотренного Проектом Рабочим проектом распределяется по графам определяющим стоимость: «строительных работ» «монтажных работ» «оборудования мебели и инвентаря»; «прочих затрат»; «общую сметную стоимость». 2.8.4 В сводных сметных расчетах стоимости производственного и непроизводственного строительства средства распределяются по следующим главам: Глава 1. Подготовка территории строительства Глава 2. Основные объекты строительства Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения Глава 4. Объекты энергетического хозяйства Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения канализации теплоснабжения и газоснабжения Глава 7. Благоустройство и озеленение территории Глава 8. Временные здания и сооружения Глава 9. Прочие работы и затраты Глава 10. Содержание службы заказчика и авторский надзор Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров Глава 12. Проектные и изыскательские работы Кроме того после итога глав 1-12 учитываются: - сметная прибыль; - средства на покрытие риска всех участников строительства; - средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций; - средства на покрытие риска всех участников строительства; - средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами; - налоги сборы обязательные платежи установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства. 2.8.5 Распределение объектов работ и затрат внутри глав представлено в Примерной номенклатуре Сводного сметного расчета стоимости строительства приведенной в приложении Б. При наличии нескольких видов законченных производств или комплексов каждый из которых имеет по несколько объектов внутри главы может быть осуществлена группировка по разделам наименование которых соответствует названию производств комплексов . В случае отсутствия объектов работ и затрат предусматриваемых соответствующей главой эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. 2.8.6 Для отдельных отраслей хозяйства Украины и видов строительства наименования и номенклатура глав сводного сметного расчета а также наименование количество и порядок расположения граф в нем и в формах другой сметной документации могут быть изменены. 2.8.7 В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются средства на работы и затраты связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К этим работам и затратам относятся: 2.8.7.1 Отвод земельного участка выдача архитектурно-планировочного задания и красных линий застройки а также затраты связанные с получением в случае необходимости прав временного пользования участком для организации строительной площадки и платой за пользование этим участком - средства определяются сметным расчетом на отдельный вид затрат? и показываются в графах 7 и 8. 2.8.7.2. Разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками - средства определяются сметными расчетами и включаются в графы 7 и 8. 2.8.7.3 Освобождение территории строительства от имеющихся на ней зданий лесонасаждений промышленных отвалов и т.п. перенос и переустройство инженерных сетей коммуникаций сооружений путей и дорог снятие и хранение плодородного слоя грунта и т.п. - средства определяются локальными сметами и включаются в графы 4 и 8 разборка вывоз материалов от разборки складирование другие работы стоимость которых определяется по РЭСН . 2.8.7.4 Компенсация стоимости зданий и насаждений которые сносятся и уничтожаются - средства определяются сметным расчетом и включаются в графы 7 и 8. 2.8.7.5 Осушение территории стройки проведение на ней других мероприятий связанных с прекращением или изменением условий водопользования а также с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства - средства определяются объектными сметными расчетами объектными сметами в соответствии с проектными решениями и включаются в графы 4-8. 2.8.7.6 Приведение земельных участков предоставленных во временное пользование на период строительства в состояние пригодное для пользования в сельском лесном рыбном хозяйстве или для других целей в соответствии с проектом восстановления рекультивации нарушенных земель. Эти средства определяются объектным сметным расчетом объектной сметой который составляется на основании проектных данных на рекультивацию и показываются в графах 4-8. В случае проведения рекультивации на нескольких территориально отделенных объектах средства для этого разрешается включать в соответствующие объектные сметные расчеты объектные сметы на возведение конкретных зданий сооружений. 2.8.7.7 Другие затраты связанные с освоением застраиваемой территории и возмещением компенсаций причитающиеся по действующему законодательству. В главе 1 учитываются также затраты на подготовку площадок для размещения и строительства временных зданий и сооружений. 2.8.8 В главу 2 «Основные объекты строительства» включается сметная стоимость зданий сооружений и видов работ основного назначения. 2.8.9 В главу 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего назначения: для промышленного строительства - здания ремонтно-технических мастерских заводоуправлений эстакады галереи складские помещения и т.п.; для жилищно-гражданского строительства -хозяйственные корпуса проходные теплицы в больничных и научных городках мусоросборники и т.п. а также стоимость зданий и сооружений социальной сферы предназначенных для обслуживания работающих отдельно стоящие поликлиники столовые магазины объекты бытового обслуживания населения другие объекты расположенные в пределах территории отведенной для строительства предприятий. В том случае когда разрабатывается отдельный Проект Рабочий проект со Сводным сметным расчетом стоимости строительства таких объектов как котельная линия электроснабжения тепловые сети благоустройство дороги и другие которые как правило включаются в главы 3-7 Сводного сметного расчета стоимости строительства к комплексному Проекту сметная стоимость этих объектов включается в главу 2 как основные объекты. 2.8.10 В главы 4-7 включаются объекты перечень которых соответствует наименованиям глав. 2.8.11 В главу 8 «Временные здания и сооружения» в графы 4 5 и 8 включаются средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений необходимых для обеспечения производственных потребностей строек а также для размещения и обслуживания работников строительства. Правила определения размера средств приведены в Разделе 3. 2.8.12 В главу 9 «Прочие работы и затраты» включаются средства на покрытие затрат заказчика и подрядных строительно-монтажных организаций а также на отдельные виды работ которые не учтены в сметных нормативах. Указанные средства определяются в целом по стройке. Примерный перечень этих затрат приведен в приложении Б. 2.8.13 В главу 10 «Содержание службы заказчика и авторский надзор» в графы 7 и 8 включаются средства в текущем уровне цен предназначенные на: - содержание службы заказчика включая затраты на технический надзор в размере 2 5% от итога глав 1-9 графа 8; - проведение авторского надзора проектными организациями. В эту же главу в графы 7 и 8 включаются средства на проведение геодезических наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений затраты заказчика связанные с проведением тендеров вводом объекта в эксплуатацию и на формирование страхового фонда документации Украины. Затраты связанные с проведением тендеров определяет заказчик. Размер этих затрат как правило не превышает 0 8% от общей сметной стоимости строительства от итога по главам 1-9 графа 8 . Затраты связанные с формированием страхового фонда документации Украины определяются в размере 0 2% от итога глав 1-9 графы 4 и 5. пункт 2.8.13 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 8.8.14 В главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включаются в графы 7 и 8 средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся предприятий. 2.8.15 В главу 12 «Проектные и изыскательские роботы» включаются: - сметная стоимость проектно-изыскательских работ; - сметная стоимость экспертизы проектно-сметной документации; - затраты связанные с испытанием свай та часть работ которая выполняется проектно-изыскательскими организациями . 2.8.16 В сводный сметный расчет стоимости строительства после итога глав 1 - 12 включаются: - сметная прибыль; - средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций; - средства на покрытие риска всех участников строительства; - средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами; - налоги сборы обязательные платежи установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства?. 2.8.17 В составе сводного сметного расчета стоимости строительства приводятся в графах 4-8 следующие итоги: - по каждой главе при наличии в главах разделов - по каждому разделу и по главам ; - суммарные по главам 1 - 7 1 - 8 1 - 9 1 - 12; - «Итого» по главам 1 - 12 с учетом сметной прибыли средств на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций средств на покрытие риска всех участников строительства средств на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами; - «Итого»; - «Налог на добавленную стоимость»; - «Всего» по сводному сметному расчету. пункт 2.8.17 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением№ 2 2.8.18 За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указываются: 2.8.18.1 Возвратные суммы учитывающие реализацию: - материалов и изделий получаемых от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% сметной стоимости временных зданий и сооружений с амортизируемой частью стоимости независимо от срока осуществления строительства; - материалов и изделий получаемых от разборки конструкций сноса и переноса зданий и сооружений в размере определяемом по расчету; - мебели оборудования и инвентаря приобретенных для меблировки жилых и служебных помещений для иностранного персонала осуществляющего шефмонтаж оборудования; - материалов получаемых в порядке попутной добычи. Указанные возвратные суммы слагаются из итогов возвратных сумм указанных справочно в объектных локальных сметах. 2.8.18.2 Суммарная по итогам объектных и локальных смет балансовая остаточная стоимость оборудования демонтируемого и переносимого в пределах действующего реконструируемого и технически переоснащаемого предприятия ? - приводится справочно только за итогом сводного сметного расчета. 2.8.18.3 Данные о долевом участии предприятий и организаций в строительстве объектов общего пользования или общеузловых объектов. 2.8.18.4 Итоговые данные о распределении общей сметной стоимости строительства микрорайона или комплекса жилых и общественных зданий по направлениям капитальных вложений в случае когда в составе этого строительства предусмотрены встроенные встроенно-пристроенные пристроенные или отдельно стоящие здания и сооружения относящиеся к различным направлениям капитальных вложений торговля и общественное питание предприятия бытового обслуживания коммунального хозяйства и т.п. . Сметная стоимость сооружений устройств и отдельных работ общих для всех объектов входящих в состав микрорайона или комплекса распределяется: - стоимость внутриквартальных дворовых сетей водоснабжения канализации тепло- и энергоснабжения и т.п. - пропорционально потребностям объектов; - стоимость работ по благоустройству и озеленению территории -пропорционально площадям участков; - остальные общие средства - пропорционально общей площади объектов. Расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений приводится в составе пояснительной записки к сводному сметному расчету стоимости строительства. 2.8.18.5 Средства на развитие собственной базы подрядных организаций а также на восстановление их парка строительных машин и механизмов. Эти средства согут учитываться по решению инвесторов в отдельных случаях в обоснованном размере. Размер указанных средств и порядок их учета подлежит согласованию по назначению государственных средств: - государственного бюджета – с главным распорядителем бюджетных средств и Госстроем и Минэкономики; - местных бюджетов – с соответствующими органами местного самоуправления; - предприятий учреждений и организаций государственной собственности – с их руководящим органом. 2.8.19 Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство независимо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных организаций принимающих участие в нем. 2.8.19.1 При осуществлении текущего ремонта если стоимость работ может быть определена по одной локальной или объектной смете сводный сметный расчет не составляется. В этом случае роль сводного сметного расчета выполняет соответственно локальная или объектная смета. 2.9 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДОК ЗАТРАТ 2.9.1 Сводка затрат составляется на строительство в целом или его очередь по форме приведенной в приложении В. 2.9.2 В сводку затрат включаются отдельными строками итоги по всем сводным сметным расчетам стоимости строительства а также по возвратным суммам с подведением соответствующих итогов. 2.9.2.1 Затраты по пусконаладочным работам включаются в сводку затрат в случае если в соответствии с действующими нормативными документами они осуществляются за счет капитальных вложений. 2.9.3 Количество граф начиная с третьей в форме № 2 может быть различной в зависимости от наличия объектов объединяемых сводкой затрат. Когда количество объектов велико допускается показывать их в объединенном виде с обобщенным наименованием в графе 6 например «Объекты непроизводственного назначения». Стоимостные показатели такой группы объектов определяются отдельным расчетом который прилагается к сводке затрат. 2.9.4 Сводка затрат утверждается в составе проектной документации на строительство. 2.10 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 2.10.1 Расчет стоимости строительства которое намечается осуществлять по очередям составляется по форме Сводного сметного расчета с указанием в нем стоимости каждой из очередей и общей стоимости. Стоимость первой очереди в этом документе указывается в строке «Итого сметная стоимость строительства первой очереди». В нее заносятся данные из конечного итога всех граф Сводного сметного расчета сводных сметных расчетов к проекту рабочему проекту на эту очередь. Второй строкой указываются возвратные суммы. Аналогичным образом в Расчет стоимости включаются данные из расчетов стоимости строительства последующих очередей. В итоговой строке «Общая стоимость строительства» в соответствующих графах суммируются данные всех очередей а в следующей строке - все итоги возвратных сумм. 2.10.2 Стоимость строительства второй и последующих очередей определяется Расчетами стоимости строительства на каждую очередь которые составляются по форме сводного сметного расчета. При этом для аналогичных объектов и производств максимально используются показатели сметной стоимости первой очереди строительства. 2.10.2.1 Расчет стоимости строительства второй и последующих очередей базируется на объектных расчетах стоимости составляемых на отдельные здания и сооружения по форме установленной для объектных смет и на общеплощадочные работы по форме установленной для локальных смет. 2.10.3 Объектные расчеты стоимости составляются в том же порядке что и объектные сметные расчеты. 2.10.3.1 Для составления расчетов применяются укрупненные показатели стоимости строительства а также стоимостные показатели объектов-аналогов 1 м2 общей площади жилья 1 посещение поликлиники 1 койко-место и т.п. . 2.10.3.2 При отсутствии укрупненных нормативов могут использоваться стоимостные показатели объектов-аналогов взятые из смет составленных по рабочим чертежам по ранее запроектированным и построенным объектам. Порядок применения стоимостных данных объектов-аналогов приведен в пункте 2.6.3. 2.10.4 Стоимость строительства предприятия и сооружения включаемая в расчеты стоимости второй и последующих очередей строительства должна определяться по полной номенклатуре глав установленной для сводных сметных расчетов стоимости к проектам рабочим проектам на строительство. Сопутствующие затраты по остальным главам сводного сметного расчета начисляются в порядке установленном для определения сметной стоимости строительства. 2.10.5 В том случае когда по предприятию сооружению строящемуся по очередям намечается выделять поочередно также и капитальные вложения на жилищно-гражданское строительство базу стройиндустрии и объекты городского наземного транспорта в составе проекта рабочего проекта первой очереди составляется сводка затрат на полное развитие предприятия сооружения по форме установленной для сводного сметного расчета стоимости строительства. В ней по строкам приводятся данные из сводных сметных расчетов сводки затрат на строительство первой очереди расчетов стоимости по каждому виду строительства на вторую и последующие очереди а также подводятся итоги по каждой очереди и общий итог. 2.11 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2.11.1 Ведомость сметной стоимости строительства объектов входящих в пусковой комплекс разрабатывается в соответствии с заданием на проектирование на основе проектных решений по форме приведенной в приложении И и включает в себя сметную стоимость входящих в состав этого комплекса объектов работ и затрат. Ведомость составляется в том случае когда осуществление строительства и ввод в эксплуатацию предприятия сооружения или их очередей предусматривается отдельными пусковыми комплексами. В ведомость включаются итоговые данные соответствующих локальных и объектных смет сметных расчетов если объект в полном объеме входит в пусковой комплекс. Когда в пусковой комплекс объект входит неполностью стоимость объема который входит в пусковой комплекс определяется расчетом выполненным на основе проектных проработок. При составлении этой ведомости в ней как правило сохраняется нумерация объектов а также работ и затрат принятая в сводном сметном расчете. Из средств предусмотренных в главах 1 8 - 12 отдельными сметными расчетами определяются размеры средств относящихся к пусковому комплексу которые суммируются и включаются одной строкой в соответствующие графы под наименованием «Средства предусмотренные в главах 1 8 - 12». Если указанные средства невозможно выделить для данного пускового комплекса то затраты относящиеся к главам 1 8 - 12 могут быть определены пропорционально доле сметной стоимости пускового комплекса в общей сметной стоимости стройки. При выделении на строительстве двух и более пусковых комплексов а также пусковых объектов эксплуатация которых необходима и возможна до полного окончания строительства ведомость дополняется соответствующими графами. В строке «Всего по пусковому комплексу» указывается полная сметная стоимость пускового комплекса и стройки в целом. 2.11.2 Проектные решения сметная стоимость строительства объектов пускового комплекса утвержденные в Проекте Рабочем проекте уточняются при разработке рабочей документации. При уточнении по рабочим чертежам ведомость составляется на каждый пусковой комплекс пусковой объект отдельно в последний год его строительства с уточнением сметной стоимости строительно-монтажных работ и оборудования по сметам составленным на основе этих чертежей и соответствующих спецификаций. Средства предусмотренные в главах 1 8-12 сводного сметного расчета сметная прибыль средства на покрытие риска всех участников строительства и на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами налоги сборы обязательные платежи также уточняются в части необходимости включения только тех средств которые относятся к данному пусковому комплексу пусковому объекту . 2.11.3 В том случае когда в состав пускового комплекса включаются здания и сооружения ввод в действие которых лишь частично необходим для обеспечения функционирования пускового комплекса а окончание их строительства может быть обеспечено только после завершения всех работ по стройке стоимость таких объектов для включения в ведомость сметной стоимости строительства пускового комплекса на стадии разработки Проекта Рабочего проекта определяется сметным расчетом. При следующем уточнении ведомости по сметам составленным по рабочим чертежам стоимость включаемого в них объекта принимается на основе объемов работ и спецификаций приведенных в рабочих чертежах. 2.12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАСШИРЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 2.12.1 Локальные сметы составляются с применением ресурсных элементных сметных норм Украины на строительные работы и монтаж оборудования или индивидуальных сметных норм. 2.12.2 В сметной документации на расширение реконструкцию и техническое переоснащение действующих предприятий зданий и сооружений сметная стоимость строительных и монтажных работ определяется по индивидуальным сметным нормам в случаях когда характер и условия их выполнения отличаются от состава и условий выполнения работ принятых в ресурсных элементных сметных нормах на строительные работы и монтаж оборудования. Основанием для разработки проектными организациями индивидуальных сметных норм могут служить акты составляемые совместно заказчиками и проектными организациями учитывающие все факторы усложняющие производство строительных и монтажных работ на конкретном объекте. 2.12.3 При определении сметной стоимости строительных и монтажных работ по действующим нормам: - нормы трудозатрат рабочих-строителей монтажников и машинистов время работы строительных машин и механизмов увеличиваются путем применения исходя из условий выполнения работ предусмотренных проектом организации строительства коэффициентов установленных Указаниями по применению сметных норм на строительные работы и Указаниями по применению сметных норм на монтаж оборудования учитывающих сложные условия производства строительных и монтажных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях; вблизи объектов находящихся под высоким напряжением; на территории с разветвленной сетью транспортных и инженерных коммуникаций и стесненными условиями для складирования материалов или другими усложненными условиями при расширении реконструкции и техническом переоснащении действующих предприятий зданий и сооружений; - общепроизводственные расходы и средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций определяются в порядке установленном в Разделе 4. 2.12.4 При определении сметной стоимости строительных и монтажных работ по индивидуальным сметным нормам: - к нормам трудозатрат рабочих-строителей монтажников и машинистов времени работы строительных машин и механизмов не применяются коэффициенты указанные в пункте 2.12.3; - общепроизводственные расходы и средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций определяются в порядке установленном в Разделе 4. 2.13 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 2.13.1 При составлении инвесторской сметной документации осуществляется ее нумерация в установленном порядке. Нумерация локальных смет локальных сметных расчетов производится при формировании объектной сметы объектного сметного расчета с учетом того в какую главу сводного сметного расчета стоимости строительства она включается. Как правило нумерация локальных смет локальных сметных расчетов производится таким образом что первые две цифры соответствуют номеру главы сводного сметного расчета вторые две цифры -номеру строки в главе и третьи две цифры означают порядковый номер локальной сметы локального сметного расчета в данной объектной смете объектном сметном расчете . Например: № 02-04-12. Номера объектных смет объектных сметных расчетов по такой системе нумерации не включают в себя последние две цифры соответствующие номерам локальных смет локальных сметных расчетов . Например: № 02-04. 2.13.2 Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации приводятся в таком порядке: - в локальных сметах локальных сметных расчетах порядковые и итоговые цифры округляются до целых гривен; - в объектных сметах объектных сметных расчетах итоговые цифры из локальных смет локальных сметных расчетов показываются в тысячах гривен с округлением до двух знаков после запятой; - в сводных сметных расчетах стоимости строительства сводка затрат итоговые суммы из объектных смет объектных сметных расчетов показываются в тысячах гривен с округлением до двух знаков после запятой. В таком же порядке приводятся результаты вычислений и итоговые данные в Расчетах стоимости строительства. Раздел 3 Правила определения стоимости строительства Положения настоящего раздела устанавливают основные правила определения сметной стоимости строительства и принципы определения цены предложения претендента на выполнение работ договорной цены и уточнения стоимостных показателей при проведении расчетов за объемы выполненных работ. Стоимость строительства определяется: - на стадии проектирования - сметная стоимость строительства в составе инвесторской сметной документации; - на стадии определения производителя работ проведения тендера – цена тендерного предложения претендента договорная цена которая может устанавливаться твердой динамичной периодичной – см. подраздел 3.3 ; - на стадии проведения взаиморасчетов - уточняются отдельные стоимостные показатели определенные на предыдущих стадиях в зависимости от вида договорной цены в порядке обусловленном в контракте. Стоимость строительства условно разделяется на непосредственные и сопутствующие затраты а также прибыль средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций средств на покрытие риска всех участников строительства средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами налоги сборы обязательные платежи. К непосредственным затратам относятся средства которые расходуются на разработку проектно-сметной документации глава 12 сводного сметного расчета стоимости строительства? и на сооружение объекта строительства как прямые затраты так и общепроизводственные расходы глава 2-7 ССР . К сопутствующим затратам относятся средства необходимые для строительства в целом которые расходуются как заказчиком так и подрядчиком: - подготовка территории строительства глава 1 ССР ; - возведение и разборка титульных временных зданий и сооружений глава 8 ССР ; - дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды глава 9 ССР ; - прочие работы и затраты глава 9 ССР ; - содержание службы заказчика и авторский надзор глава 10 ССР ; - подготовка эксплуатационных кадров глава 11 ССР . В свою очередь непосредственные и сопутствующие затраты разделяются на такие виды работ и затрат: - строительные работы; - работы по монтажу оборудования монтажные работы ; - затраты на приобретение оборудования мебели и инвентаря; - другие затраты. 3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 3.1.1 Правила определения сметной стоимости строительства приведенные в настоящем подразделе являются едиными и не зависят от способа осуществления строительства: подрядного или хозяйственного. 3.1.2 Сметная стоимость строительства определяемая в составе инвесторской сметной документации используется для планирования капитальных вложений финансирования строительства проведения тендеров. 3.1.3 При определении сметной стоимости строительства к строительным работам относятся: - работы по возведению зданий и сооружений: земляные; устройство сборных и монолитных железобетонных и бетонных кирпичных блочных металлических деревянных и других строительных конструкций полов кровель; отделочные работы; - работы горновскрышные; буровзрывные; свайные; по закреплению грунтов; по устройству опускных колодцев; по бурению скважин; по защите строительных конструкций и оборудования от коррозии; теплоизоляционные включая обмуровку и футеровку котлов промышленных печей и других агрегатов ; горнопроходческие; подводно-строительные водолазные ; - работы по электроосвещению жилых и общественных зданий; - работы по устройству внутреннего водопровода канализации отопления газоснабжения вентиляции и кондиционирования воздуха включая стоимость отопительных котлов радиаторов калориферов бойлеров и других санитарно-технических изделий и обустройств а также других внутренних трубопроводов; - работы выполняемые при специализированном строительстве в том числе: автомобильные и железные дороги; мосты и трубы; туннели и метрополитены; трамвайные пути; аэродромы; линии электропередачи; сооружения связи радиовещания и телевидения; конструкции гидротехнических сооружений; судовозные пути стапелей и слипов; промышленные печи и трубы; бурение нефтяных и газовых скважин в том числе в морских условиях ; противоэрозионные противоселевые противолавинные противооползневые и другие инженерные и природоохранные сооружения; мелиоративные работы орошение осушение обводнение ; - работы по строительству наружных сетей и сооружений водоснабжения канализации тепло- и энергоснабжения; газопроводов; магистральных трубопроводов газонефтепродуктов; сооружений для очистки сточных вод и для охраны атмосферы от загрязнения; - работы по озеленению защитным лесонасаждениям многолетним плодовым насаждениям; - работы по подготовке территории строительства: вырубка леса и кустарника корчевание пней планировка территории намывание грунта и другие работы по созданию рельефа сносу зданий и т.п.; - работы по устройству оснований фундаментов и опорных конструкций под оборудование; связанные со строительством зданий и сооружений геологические и гидрогеологические шурфование откачка воды и т.п. дноуглубительные горно-капитальные и вскрышные работы; - другие работы предусмотренные в сборниках ресурсных элементных сметных норм на строительные работы в том числе по разборке строительных конструкций выполняемые при реконструкции и техническом переоснащении предприятий зданий и сооружений. 3.1.4 При определении сметной стоимости строительства к монтажным работам относятся следующие: - сборка и установка в проектное положение на месте постоянной эксплуатации включая проверку и индивидуальное испытание всех видов оборудования в том числе компрессорных машин насосов вентиляторов электротехнических установок электрических печей приборов средств автоматизации и т.п.; - прокладка линий электроснабжения и сетей к электросиловым установкам присоединение к электрическим сетям и подготовка к сдаче под наладку электрических машин; - прокладка технологических трубопроводов и устройство подводов к оборудованию воды воздуха пара охлаждающих и других жидкостей в объемах предусмотренных сборниками расценок на монтаж оборудования; - другие роботы предусмотренные в сборниках ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования в том числе демонтаж оборудования установок машин и устройств осуществляемый при реконструкции и техническом переоснащении действующих предприятий зданий и сооружений. 3.1.5 К стоимости оборудования мебели и инвентаря учитываемой в сметах на строительство относятся: - стоимость приобретения изготовления и доставки на приобъектный склад: • комплектов всех видов монтируемого или не монтируемого технологического энергетического подъемно-транспортного насосно-компрессорного и другого оборудования в том числе нестандартизированного включая стоимость его проектирования оборудования электронно-вычислительных центров лабораторий мастерских различного назначения медицинских кабинетов; • транспортных средств технологически связанных с процессом промышленного производства включая подвижной железнодорожный состав принимаемый на баланс застройщика для перевозки грузов по путям предусмотренным проектом а также специальный подвижной состав других видов транспорта для перевозки немассовых грузов; • контрольно-измерительных приборов средств автоматизации и связи; • инструмента инвентаря штампов приспособлений оснастки запасных частей специальных контейнеров для транспортировки полуфабрикатов или готовой продукции включаемых в первоначальный фонд вводимых в действие производств; • оборудования инструмента инвентаря мебели и других предметов внутреннего убранства требующихся для первоначального оснащения общежитии объектов коммунального хозяйства просвещения культуры здравоохранения торговли стоимость конструирования машин и сложного технического оборудования разовых единичных заказов с длительным циклом изготовления; - стоимость шефмонтажа оборудования. 3.1.6 К прочим затратам относятся все остальные затраты не включаемые в стоимость строительных и монтажных работ а также оборудования мебели и инвентаря. 3.1.7 В сметной стоимости строительства здания учитываются: - затраты на общестроительные работы по зданию в целом; - сметная стоимость работ по устройству в здании водопровода канализации отопления вентиляции горячего водоснабжения газоснабжения электроосвещения телефонизации мусоропровода радиофикации телевизионных антенн и кабельных разводок в лестничных клетках; - сметная стоимость монтажных работ по установке технологического насосно-компрессорного подъемно-транспортного энергетического и другого оборудования предусмотренного проектной документацией; - сметная стоимость монтажа пассажирских и грузовых лифтов; - сметная стоимость общестроительных работ связанных с монтажом оборудования; - сметная стоимость специальных строительных работ по устройству фундаментов под оборудование возведению промышленных печей труб технологических каналов туннелей и других работ; - затраты связанные с выполнением других строительных и монтажных работ предусмотренных проектной документацией; - сметная стоимость работ по устройству вводов в здание водопровода теплофикации горячего водоснабжения газоснабжения электроснабжения и слаботочных сетей а также выпусков канализации. Точкой разделения наружных и внутренних коммуникаций при определении их сметной стоимости является: • для канализации - ближайший к зданию смотровой колодец стоимость колодца включается в смету на наружные сети ; • для водопровода газопровода теплосети - вентиль или тройник возле здания вентиль или тройник включается в сметную стоимость здания а колодец в котором они установлены учитывается в смете на наружные сети ; • кабельные концевые муфты при кабельных вводах и проходные изоляторы при воздушных вводах - муфты относятся к наружным сетям а проходные изоляторы - к внутренним. В случаях когда кабельный ввод непосредственно возле здания переходит в воздушную сеть точкой разделения является столбовая концевая муфта которая в этом случае относится к внутренним сетям. Кроме указанных затрат в сметную стоимость строительства здания или сооружения включаются общепроизводственные расходы. 3.1.8 Инвесторская сметная документация. Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий зданий сооружений или их очередей составляется инвесторская сметная документация в состав которой входят локальные сметы и ведомости ресурсов к ним локальные сметные расчеты объектные сметы объектные сметные расчеты сметные расчеты на отдельные виды затрат сводные сметные расчеты стоимости строительства сводки затрат и др. Правила составления инвесторской сметной документации приведены в Разделе 2. 3.1.9 Сметная стоимость определяемая по локальным сметам содержит в себе прямые затраты и общепроизводственные расходы. 3.1.10 Прямые затраты учитывают в своем составе заработную плату рабочих стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов стоимость материалов изделий конструкций. Они определяются в локальных сметах путем умножения определенного по ресурсным элементным сметным нормам количества трудовых и материально-технических ресурсов необходимых для выполнения объемов работ исчисленных по рабочим чертежам на соответствующие текущие цены этих ресурсов. 3.1.10.1 Текущие цены на трудовые и материально-технические ресурсы в инвесторской сметной документации принимаются по исходным данным заказчика или по его поручению из других источников в том числе по усредненным данным Госстроя . 3.1.10.2 Сметная заработная плата основная и дополнительная ? указываемая в прямых затратах в локальных сметах исчисляется отдельно для рабочих-строителей и монтажников рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов и рабочих занятых на управлении и обслуживании автотранспортных средств при перевозке грунта и строительного мусора. Расчет заработной платы выполняется на основании нормативных трудозатрат и стоимости человеко-часа соответствующего среднему нормативному разряду работ для звена рабочих-строителей монтажников и среднему нормативному разряду звена рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов. Стоимость человеко-часа указанных рабочих по стройкам объектам строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности как правило принимается в пределах рекомендованных Госстроем Украины. 3.1.10.3 При определении сметной заработной платы по строительным и монтажным работам выполняемым в подземных условиях шахтах рудниках стоимость человеко-часа рабочих-строителей монтажников и рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов следует принимать не по строительству в обычных условиях а как для выполнения работ в подземных условиях шахт с учетом продолжительности рабочей недели. 3.1.10.4 Сметная стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов занятых в строительном производстве в прямых затратах определяется исходя из нормативного времени их работы необходимой для выполнения установленного объема строительных и монтажных работ и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов за единицу времени их применения машино-час в текущих ценах. В стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов в том числе указывается заработная плата рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов. 3.1.10.5 Стоимость машино-часа в текущих ценах рассчитывается на основании трудовых и материальных ресурсов приведенных в РСНЭМ и текущих цен на них с прибавлением амортизационных отчислений на полное восстановление строительных машин и механизмов стоимости материальных ресурсов на замену быстроизнашивающихся частей ремонт и техническое обслуживание перебазировку а также налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов. По стройкам объектам строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности как правило стоимость машино-часа принимается в пределах рекомендованных Госстроем Украины. 3.1.10.6 Время использования рабочими-строителями и монтажниками механизированных орудий производства горелки газопламенные вибраторы поверхностные машины мозаично-шлифовальные машины электрозачищающие трамбовки пневматические и т.п. включено в нормы трудозатрат рабочих-строителей и монтажников и выделено в ресурсных элементных сметных нормах для расчета стоимости энергоносителей смазочных материалов и гидравлической жидкости которая учитывается в составе прямых затрат на материальные ресурсы. Амортизационные отчисления затраты на ремонт и перемещение механизированных орудий производства учтены в составе общепроизводственных расходов. 3.1.10.7 Сметная стоимость строительных материалов изделий и конструкций в прямых затратах определяется на основании нормативной потребности в них рассчитанной исходя из объемов работ предусмотренных рабочими чертежами и соответствующих текущих цен. 3.1.10.8 Текущие цены на материальные ресурсы по стройкам объектам строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности как правило принимаются на уровне сложившемся в регионе Автономной Республике Крым городах Киеве и Севастополе областях по ценам производителей. По стройкам объектам строительство которых осуществляется с привлечением средств Государственного бюджета закупка импортных материальных ресурсов и оборудования осуществляется в порядке определенном Кабинетом Министров Украины. пункт 3.1.10.8 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.1.10.9 Текущие цены на материалы для строительства определяются франко-приобъектный склад строительной площадки и на установленную единицу измерения учитывают следующие элементы стоимости: - отпускную цену; - стоимость тары упаковки и реквизита; - стоимость транспортировки и погрузочных работ; - заготовительно-складские расходы. Как приобъектный склад при определении сметной стоимости строительства принимается предусмотренное проектом организации строительства: - для материалов хранения под открытым небом - площадка используемая для их размещения на территории строительства объекта здания сооружения ; - для других материалов - склад место складирования их для данного объекта здания сооружения . 3.1.10.10 Разгрузка на приобъектном складе и внутрипостроечное транспортирование как горизонтальное так и вертикальное строительных материалов изделий конструкций от приобъектного склада к месту установки монтажа или использования в дело учтены ресурсными элементными сметными нормами за исключением случаев оговоренных в технических частях сборников РЭСН. 3.1.10.11 Если отпускные цены на материальные ресурсы не учитывают их доставку на приобъектный склад стройки в локальных сметах при определении стоимости материалов изделий и конструкций дополнительно учитываются затраты на это. Указанные затраты учитывают в единичной стоимости материалов. 3.1.10.12 Затраты на доставку материальных ресурсов исчисляются либо калькуляционным методом либо по предоставляемым Госстроем усредненным показателям стоимости транспортных затрат на 1 т соответствующего строительного груза по среднему расстоянию перевозок. 3.1.10.13 В составе сметной стоимости материальных ресурсов учитываются заготовительно-складские расходы предназначенные для покрытия затрат строительных организаций на содержание аппарата заготовительных служб конторы и отделы снабжения управления производственно-технологической комплектации строительно-монтажных организаций и материальных базовых складов а также затрат связанных с трудноустранимыми потерями и порчей материалов при их транспортировке и хранении на складах. Эти затраты рассчитываются по рекомендованному Госстроем проценту к сметной стоимости материалов франко-приобъектный склад и являются лимитом средств на возмещение этих затрат подрядчика: - для строительных санитарно-технических и электротехнических материалов изделий и конструкций - 2 процента; - для металлических конструкций - 0 75 процента. Масса заготовительно-складских расходов определенная по приведенным показателям в среднем обеспечивает покрытие указанных затрат. 3.1.11 В локальных сметах и сводном сметном расчете стоимости строительства указывается дата по состоянию на которую принимаются текущие цены на трудовые и материально-технические ресурсы. 3.1.12 Общепроизводственные расходы определяются в порядке установленном в Разделе 4 и указываются за итогом прямых затрат при формировании сметы: - по разделам - в каждом разделе и в целом по смете; - без разделения на разделы - в целом по смете. 3.1.13 В сметных расчетах и сметах на строительство предприятий зданий и сооружений должна быть учтена стоимость предусмотренного проектом рабочим проектом оборудования монтируемого и немонтируемого необходимого для обеспечения деятельности предприятий а также эксплуатации зданий и сооружений. При реконструкции и техническом переоснащении действующих предприятий и цехов потребность в отдельных видах оборудования может обеспечиваться за счет демонтированного пригодного к работе оборудования. 3.1.13.1 Сметная стоимость оборудования определяется как сумма всех затрат на приобретение и доставку данного оборудования на приобъектный склад или место его передачи к монтажу. Составляющими сметной стоимости оборудования являются: - отпускные цены; - стоимость запасных частей; - стоимость тары упаковки и реквизита; - транспортные расходы; - затраты на комплектацию; - заготовительно-складские расходы. 3.1.13.2 Текущие цены на оборудование в инвесторской сметной документации принимаются по исходным данным заказчика или по его поручению из других источников в том числе по усредненным данным Госстроя . 3.1.13.3 Если отпускные цены на оборудование не учитывают каких-либо составляющих перечисленных в пункте 3.1.13.1 затраты на это учитываются в локальных сметах дополнительно. Данные затраты исчисляются либо калькуляционным методом либо по усредненным показателям предоставляемым Госстроем. 3.1.13.4 Если по техническим условиям на изготовление оборудования при его монтаже необходимо осуществлять шефмонтаж затраты на это определяются отдельной сметой с учетом положений ДБН Д.1.1-3-99 раздел 7 и затрат связанных с организацией и оказанием таких услуг и учитываются в объектной смете в графе 6 «Оборудование мебель и инвентарь». пункт 3.1.13.4 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.1.13.5 В сметной стоимости строительства учитываются затраты по сборке и размещению немонтируемого оборудования мебели и инвентаря которые включаются в объектную смету в графу 4 «Строительные работы» в размере 0 7 процентов от общей стоимости такого оборудования мебели и инвентаря. 3.1.14 В сметной стоимости строительства учитываются средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений необходимых для проведения строительно-монтажных работ а также для обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки с учетом возможности приспособления и использования для потребностей строительства существующих и вновь построенных зданий и сооружений постоянного типа. 3.1.14.1 К временным зданиям и сооружениях относятся производственные складские вспомогательные жилые и общественные здания и сооружения необходимые для выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства которые специально строятся или приспосабливаются на период строительства. 3.1.14.2 Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные. 3.1.14.3 Перечень титульных временных зданий и сооружений приведен в приложении М. Средства на строительство титульных временных зданий и сооружений включаются в главу «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строительства. Размер упомянутых средств определяется либо калькуляционным методом по данным проекта организации строительства либо по усредненным процентным показателям предоставляемым Госстроем. 3.1.14.4 Усредненные показатели исчисленные по видам строительства и выраженные в процентах от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1 - 7 сводного сметного расчета стоимости строительства учитывают полный комплекс временных зданий и сооружений необходимых для проведения строительно-монтажных работ а также для обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки с учетом возможности приспособления и использования для потребностей строительства существующих и вновь построенных зданий и сооружений постоянного типа. 3.1.14.5 Если размер средств на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений в инвесторской сметной документации определен по усредненным показателям то это является лимитом на возмещение данных затрат подрядчику. 3.1.14.6 К нетитульным временным зданиям сооружениям приспособлениям и устройствам относятся следующие: приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров складские помещения и навесы при объекте строительства душевые кубовые неканализованные уборные и помещения для обогревания рабочих; настилы стремянки лестницы переходные мостики ходовые доски обноски при разбивке здания приспособления по технике безопасности инвентарные унифицированные средства подмащивания типа люлек вышек инвентарных площадок подмостей и т п. заборы и ограждения кроме специальных и архитектурно оформленных предохранительные козырьки укрытия при производстве буровзрывных работ; временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии воды пара газа и воздуха в пределах рабочей зоны территории в пределах до 25 м от периметра зданий или от линейных сооружений а также затраты связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий и сооружений вместо строительства указанных выше нетитульных временных зданий и сооружений. Затраты по сооружению сборке разборке амортизации текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений учитываются в общепроизводственных расходах. 3.1.15 В сметной стоимости строительства учитываются средства на дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ: - в зимний период под открытым небом и в неотапливаемых помещениях при температуре наружного воздуха ниже 0 ?С; - в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27 ?С. Размер средств определяется по усредненным показателям предоставляемым Госстроем. 3.1.15.1 Усредненные показатели зимних удорожаний стоимости СМР рассчитаны по видам строительства и выражены в процентах от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1 - 8 сводного сметного расчета стоимости строительства. Данные показатели являются среднегодовыми и учитывают все дополнительные затраты связанные с осложнением выполнения работ в зимний период в том числе: а дополнительные факторы и затраты труда влияющие на снижение производительности труда: - стесненность движений рабочих теплой одеждой и неудобство работы в рукавицах; - ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте; - наличие на рабочем месте льда и снега; - обледенение обуви материалов конструкций и инструментов; - необходимость в процессе работы периодически очищать от снега и льда рабочее место материалы и т. п.; - потери рабочего времени связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих; - снижение в зимний период производительности строительных машин и механизмов; - наличие ветра на рабочих местах скоростью до 10 м/с включительно; - усложнения в технологических процессах вызываемые низкой температурой подготовка временных сооружений для обогревания рабочих утепление временных водопроводных сетей и баков применение утепленных средств транспортировки бетона и раствора и т.п. ; б дополнительные работы и затраты вызываемые методами производства строительно-монтажных работ используемыми при отрицательной температуре наружного воздуха: - рыхление мерзлых грунтов; - предохранение грунтов от промерзания; - оттаивание грунтов; - применение быстротвердеющих бетонов и растворов; - введение в бетоны и растворы специальных добавок; - применение электропрогрева бетона; - утепления конструкций; - прогрев изделий концов труб и кабеля; - устройство разборка и отопление обычных тепляков; - ограждение рабочих мест от снежных заносов и т. п.; - уборка снега со строительных площадок; в дополнительные затраты вызываемые потерями материалов при выполнении работ в зимнее время; г дополнительные затраты связанные с временным отоплением: - использование постоянных систем отопления обеспечиваемых тепловой энергией от энергосистем блок-станций и тепловых станций котельных для временного отопления отдельных законченных вчерне зданий или их частей в течение отопительного периода для проведения внутри зданий строительных и монтажных работ которые в соответствии с техническими условиями и правилами выполнения работ нужно выполнять при температуре выше нуля; - увеличенные теплопотери вследствие охлаждения сквозь проемы и не законченные отделкой конструкции законченного вчерне здания а также усредненные затраты тепловой энергии на отогрев и сушку конструкции. 3.1.15.2 Определенный по усредненным показателям размер средств является лимитом на возмещение подрядчику указанных затрат только при выполнении работ в зимний период. 3.1.15.3 Дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27 ?С определяются по усредненному процентному показателю который составляет 0 35 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1 – 8 сводного сметного расчета стоимости строительства. Данные средства являются лимитом заказчика для доплат подрядчику только при выполнении работ при условиях приведенных в Методических рекомендациях по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27 ?С одобренных решением Научно-технического совета Госстроя Украины от 12.04.2002 № 20. 3.1.15.4 Заказчик исходя из данных о продолжительности работ и планируемых сроках их выполнения может решать вопрос о включении в сметную стоимость строительства дополнительных затрат на выполнение строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды. Указанное решение предоставляется в составе исходных данных на проектирование организации разрабатывающей инвесторскую сметную документацию. 3.1.16 Часть сопутствующих затрат учитываемых в главах 1 9 ССР определяется либо на основании действующих нормативных документов либо на основании данных проекта рабочего проекта по локальным сметам расчетам . Примерный перечень таких затрат приведен в приложении Б «Примерная номенклатура сводного сметного расчета стоимости строительства» например: дополнительные затраты связанные с выполнением противопаводковых мероприятий; затраты на содержание и восстановление по окончании строительства действующих постоянных автомобильных дорог; затраты связанные с испытанием свай строительные работы ; затраты на проведение геологоразведочных работ; затраты на приобретение хозяйственного инвентаря включая мебель для промышленного строительства; затраты на проведение маркшейдерских работ в угольной промышленности в части не учтенной общепроизводственных расходах -определяются по локальным сметам. Остальные сопутствующие работы и затраты глава 1 9 ССР характер и методы выполнения которых не могут быть точно определены при проектировании и уточняются во время определения исполнителя работ или в процессе строительства возмещаются подрядчику заказчиком за счет средств заказчика на покрытие риска предусматриваемых в сводном сметном расчете стоимости строительства. 3.1.16.1 Определение размера сопутствующих затрат учитываемых в главах 10 12 ССР устанавливается отдельными действующими нормативными документами. 3.1.16.2 Прочие затраты являются составной частью сметной стоимости строительства включаются в отдельную графу сметной документации и относятся как к строительству в целом так и к отдельным объектам и работам. 3.1.16.3 Прочие затраты относящиеся к строительству в целом учитываются в отдельных главах сводного сметного расчета стоимости строительства глава 1 9 10 11 12 ССР в графе 7 и расходуются заказчиком для возмещения компенсации соответствующих затрат. 3.1.16.4 Прочие затраты относящиеся к отдельным объектам и работам учитываются в соответствующих локальных и объектных сметах определяющих сметную стоимость вида работ или объекта. 3.1.16.5 Для возмещения прочих затрат относящихся к строительству в целом в главу 1 ССР «Подготовка территории строительства» включаются средства перечисленные в пункте 2.8.7 и на компенсацию ряда других затрат. 3.1.16.6 Средства для возмещения прочих затрат относящихся главным образом к деятельности подрядных организаций включаются в главу 9 ССР «Прочие работы и затраты». Примерный перечень таких затрат приведен в приложении Б. Например затраты по перевозке работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом рассчитываются либо калькуляционным методом на основании данных проекта организации строительства и действующих тарифов либо как лимит средств по усредненному процентному показателю составляющему 1 5% от сметной стоимости строительно-монтажных работ итог глав 1-8 ССР. 3.1.16.7 В составе инвесторской сметной документации указывается общая сметная трудоемкость строительно-монтажных работ которая определяется как сумма нормативной и расчетной трудоемкости этих работ предусматриваемых: - в прямых затратах: нормативная сметная трудоемкость определенная на основании ресурсных элементных сметных норм учитывающая трудозатраты рабочих-строителей монтажников и рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов; расчетная сметная трудоемкость при перевозке грунта и строительного мусора учитывающая трудозатраты рабочих. занятых на управлении и обслуживании автотранспорта см. приложение 16 ; - в общепроизводственных расходах – расчетная сметная трудоемкость определенная на основании усредненных расчетных показателей см. приложения 3 4 ; - в средствах на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений: расчетная сметная трудоемкость в случае если средства на указанные цели определены по усредненному процентному показателю по приложениям 6 или 7 рассчитываемая на основании усредненных показателей см. приложение 17 ; нормативная сметная трудоемкость в случае если средства на указанные цели определены по смете составленной на основании проекта организации строительства и ресурсных элементных сметных норм; - в дополнительных затратах при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период – расчетная сметная трудоемкость определенная на основании усредненных расчетных показателей см. приложение 17 ; - в дополнительных затратах при выполнении строительно-монтажных работ в летний период – расчетная сметная трудоемкость определенная на основании усредненных расчетных показателей см. приложение 17 3.1.17 В сводный сметный расчет стоимости строительства после итога глав 1-12 включаются: - сметная прибыль; - средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций; - средства на покрытие риска всех участников строительства; - средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами; - средства на страхование риска по решению заказчика . 3.1.18 Сметная прибыль - это средства учитывающие экономически обоснованную величину прибыли подрядной организации от выполнения строительных и монтажных работ. 3.1.18.1 Размер сметной прибыли зависит от вида строительства технической и технологической сложности стройки сроков строительства условий его финансирования и т.п. Определенный на основании анализа этих факторов размер сметной прибыли согласовывается с заказчиком. 3.1.18.2 По стройкам объектам строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности размер сметной прибыли принимается с учетом рекомендованных Госстроем по согласованию с Минэкономики усредненных показателей приложение 12 выраженных в гривнах в расчете на один человеко-час общей сметной трудоемкости* и указывается в график 4 5 и 8 ССР. 3.1.18.3 Сметная прибыль в инвесторской сметной документации учитывается при осуществлении строительства: - подрядным способом - в обязательном порядке; - хозяйственным способом - если предприятие планирует прибыль от такого вида деятельности. 3.1.18.4 Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций предназначены на возмещение административных расходов относящихся к строительно-монтажным работам. Размер этих средств принимается с учетом рекомендованных Госстроем усредненных показателей приложение 13 выраженных вгривнах в расчете на один человеко-час общей сметной трудоемкости и указывается в графак 4 5 и 8 ССР. 3.1.19 Средства на покрытие риска всех участников строительства предназначены на возмещение: - увеличения стоимости объемов работ и затрат характер и методы выполнения которых не могут быть точно определены при проектировании и уточняются при определении исполнителя работ проведении тендера или в процессе строительства; - увеличения стоимости строительства вызванного изменением государственных стандартов на отдельные материалы изделия конструкции оборудование и т.п. Размер этих средств зависит от стадии проектирования вида строительства и сложности стройки и определяется процентом от итога глав 1-12 ССР графа 8 с указанием в графах 7 8. 3.1.19.1 По стройкам объектам строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности размер средств на покрытие риска всех участников строительства принимается в пределах рекомендованных Госстроем усредненных показателей. 3.1.20 Средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами предназначены на возмещение увеличения стоимости трудовых и материально-технических ресурсов вызванного инфляцией которая может произойти как в начале строительства так и в течение него. Данные средства определяются путем экспертной оценки исходя из отраслевой принадлежности стройки сроков строительства прогнозного уровня инфляции и соответствующих показателей по изменению стоимости трудовых и материально-технических ресурсов в строительстве которые будут передаваться Госстроем ежеквартально. Рассчитанный таким образом размер средств по согласованию с заказчиком включается в сводный сметный расчет стоимости строительства графы 7 8. 3.1.21 Средства на страхование рисков заказчика в строительстве включаются в сводный сметный расчет стоимости строительства по его решению в обоснованном размере но не более двух процентов от общей сметной стоимости строительства от итога глав 1-12 ССР графа 8 с указанием в графах 7 8. 3.1.22 В сводный сметный расчет стоимости строительства включаются установленные действующим законодательством налоги сборы обязательные платежи не учтенные составляющими стоимости строительства. Размер этих затрат определяется исходя из норм и базы для их начисления установленных законодательством. Указанные затраты включаются отдельными строками в графы 7 8 ССР. пункт 3.1.22 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.2 ЦЕНА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Положения данного подраздела устанавливают основные принципы определения цены тендерного предложения. 3.2.1 Цена предложения за которую претендент подрядчик согласен выполнить заказ рассчитывается на основании нормативной потребности в трудовых и материально-технических ресурсах необходимых для осуществления проектных решений по объекту заказа и текущих цен на них. 3.2.2 Для расчета цены предложения претендента на строительство объекта заказа заказчик предоставляет претенденту подрядчику ведомость объемов предлагаемых работ ведомость ресурсов к ней с соответствующими сметными ценами или без цен или проектно-сметную документацию. 3.2.3 В цене предложения претендент подрядчик определяет стоимость предлагаемых к выполнению подрядных работ. 3.2.3.1 В состав этой стоимости подрядчик включает как непосредственные так и сопутствующие затраты прямые и общепроизводственные расходы на строительство объекта заказа прибыль средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций средства на покрытие риска в случаях предусмотренных в п.3.2.13 средства на уплату налогов сборов обязательных платежей. 3.2.3.2 К непосредственным затратам как прямым затратам так и общепроизводственным расходам относятся средства которые подрядчик планирует расходовать непосредственно на сооружение объекта заказа то есть на трудовые и материально-технические ресурсы. 3.2.3.3 К сопутствующим затратам относятся средства которые подрядчик планирует расходовать на строительство в целом как прямые затраты так и общепроизводственные расходы на: - подготовку территории строительства; - возведение и разборку приспособление титульных временных зданий и сооружений; - дополнительные затраты связанные с выполнением строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды если это планируется проектом организации строительства. При необходимости включаются также средства на: - перевозку работников строительно-монтажной организации автомобильным транспортом; - командирование работников строительно-монтажной организации на стройку; - перебазировку структурного производственного подразделения строительно-монтажной организации; - доплаты работникам в связи с потерями времени на проезд от места размещения строительно-монтажной организации сборного пункта к объекту строительства и обратно; - и т.п. 3.2.4 В свою очередь непосредственные и сопутствующие затраты разделяются на следующие виды работ и затрат: - строительные работы; - работы по монтажу оборудования монтажные работы ; - прочие затраты. По условиям предложенным заказчиком могут также включаться затраты по приобретению и доставке оборудования на стройку. 3.2.5 Текущие цены на материально-технические ресурсы претендент принимает на основании анализа собственного банка данных. По материалам изделиям и конструкциям цена составляется франко-приобъектный склад строительной площадки и на установленную единицу измерения учитывают следующие элементы стоимости: - отпускную цену; - стоимость тары упаковки и реквизита; - стоимость транспортировки и погрузочных работ; - заготовительно-складские расходы. При этом уровень стоимости материальных ресурсов как правило принимается в пределах сложившихся в регионе по ценам производителей. 3.2.5.1 Затраты по транспортировке материальных ресурсов рассчитываются на основании их нормативного количества расстояния перевозок и действующих тарифов. Если перевозку планируется осуществлять собственными транспортными средствами претендента подрядчика - на основании расчетов стоимости перевозок за 1 тонно-километр соответствующими транспортными средствами составленных с применением Методики определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций. Общепроизводственные и административные расходы а также прибыль учитываются в цене предложения в целом по стройке и исчисляются с учетом трудозатрат рабочих занятых на управлении и обслуживании собственного автомобильного транспорта. пункт 3.2.5.1 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.2.5.2 Заготовительно-складские расходы рассчитываются исходя из соответствующих статей данных расходов и объемов материальных ресурсов хранящихся на складах и применяемых непосредственно на стройке мощности организации и объемов работ по данной стройке или по договоренности сторон по усредненным процентным показателям предусмотренным в инвесторской сметной документации что обусловливается контрактом. 3.2.5.3 Если для выполнения строительно- монтажных работ подрядчик планирует изготовление собственными силами отдельных строительных материалов изделий и конструкций на вспомогательных и второстепенных производствах имеющихся в его структуре цена по таким материальным ресурсам принимается по соответствующей калькуляции утвержденной подрядной организацией в установленном порядке по производственной себестоимости . Прибыль учитывается в цене предложения в целом по стройке и исчисляется с учетом трудозатрат структурного подразделения подрядной организации- изготовителя этих материальных ресурсов. При этом соответствующая общая стоимость таких материальных ресурсов вместе с прибылью не должна превышать цены других производителей на те же ресурсы сложившиеся в регионе кроме случаев приведенных в пункте 3.3.4. подраздел 3.2 дополнен пунктом 3.2.5.3 в соответствии с Изменением № 2 3.2.6 Заработная плата в составе прямых затрат претендентом рассчитывается на основании нормативных трудозатрат на определенный объем работ и стоимости человеко-часа соответствующей среднему нормативному разряду этих работ для звена рабочих-строителей и монтажников и среднему нормативному разряду звена рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов. 3.2.6.1 Средний нормативный разряд по видам работ для звена рабочих-строителей и монтажников принимается по ресурсным элементным сметным нормам а для звена рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов - по ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов. Вместе с тем для расчета заработной платы в составе цены предложения претендента можно принимать также средний разряд по объекту в целом. 3.2.6.2 Стоимость человеко-часа соответствующая среднему нормативному разряду работ или по видам работ или по стройке объекту в целом определяется исходя из среднемесячной заработной платы на одного работника в режиме полной занятости которую претендент подрядчик планирует получать на объекте заказа и показателя среднемесячной нормы продолжительности рабочего времени установленного Министерством труда и рассчитывается по формуле: где ВЛ.Г. - стоимость человека-часа соответствующая среднему нормативному разряду работ грн.; ЗПП - среднемесячная заработная плата на одного работника в режиме полной занятости которую претендент планирует получать на объекте заказа грн.; ПСНТРЧ - показатель среднемесячной нормы продолжительности рабочего времени установленный Министерством труда чел.- ч. Определенная таким образом стоимость человеко-часа соответствует определенному среднему нормативному разряду работ. Для определения стоимости человеко-часа соответствующей любому другому разряду работ предусмотренному проектом к этой стоимости применяются межразрядные коэффициенты учтенные в рекомендованных Госстроем показателях усредненной стоимости человеко-часа по разрядам работ в строительстве. 3.2.6.3 По стройкам объектам строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности стоимость человеко-часа соответствующего разряда рабочих-строителей монтажников и рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов определяется с учетом показателей рекомендованных Госстроем. 3.2.6.4 Для проведения экспресс-расчета затрат на оплату труда в составе цены своего предложения претендент подрядчик может использовать следующую формулу: где ВОП - затраты на оплату труда в составе цены предложения претендента грн.; ТК - сметная трудоемкость работ предусматриваемых в прямых затратах и общепроизводственных расходах средствах на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений дополнительных затрат при выполнении строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды* чел.- ч; ПСНТРЧ - показатель среднемесячной нормы продолжительности рабочего времени определенный на основании данных Минтруда чел.- ч; ЗПП - среднемесячная заработная плата на одного работника в режиме полной занятости которую претендент планирует получать на объекте заказа грн. 3.2.6.5 Среднемесячная заработная плата на одного работника которую претендент планирует получать на объекте заказа определяется с учетом уровня цен потребительских товаров и оказываемых населению услуг. По стройкам объектам строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности среднемесячная заработная плата рассчитывается с учетом среднего по строительству уровня заработной платы на одного работника в режиме полной занятости на определенный период и рекомендаций Госстроя по согласованию с Минэкономики. 3.2.7 Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в составе прямых затрат претендент подрядчик определяет исходя из нормативного времени работы машин необходимых для выполнения предлагаемого объема работ и стоимости эксплуатации машин за единицу времени их применения машино-час в текущих ценах. В стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов в том числе показывается заработная плата рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов. 3.2.7.1 Нормативное время работы строительных машин и механизмов определяется на основании ресурсных элементных сметных норм и предлагаемых к выполнению объемов работ. 3.2.7.2 Время использования рабочими-строителями и монтажниками механизированных орудий производства горелки газопламенные вибраторы поверхностные машины мозаично-шлифовальные машины электрозачищающие трамбовки пневматические и т.п. включено в нормы трудозатрат рабочих-строителей и монтажников и выделено в нормах только для расчета стоимости энергоносителей и горюче-смазочных материалов учитываемой в составе прямых затрат на материальные ресурсы. Амортизационные отчисления затраты на ремонт и перемещение механизированных орудий производства учитываются общепроизводственными расходами. 3.2.7.3 Стоимость машино-часа собственной строительной техники подрядчика определяется на основании ресурсных показателей приведенных в ресурсных сметных нормах эксплуатации строительных машин и механизмов и соответствующих текущих цен на них. К определенной таким образом стоимости машино-часа прибавляются: - амортизационные отчисления; - затраты на замену быстроизнашивающихся частей; - стоимость материальных ресурсов на ремонт и техническое обслуживание и перебазировку машин; - другие затраты связанные с эксплуатацией и содержанием строительных машин и механизмов учитывающиеся в составе прямых затрат а именно: амортизация зданий и сооружений участков механизации и затраты на их содержание и эксплуатацию; - налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин налог на землю занимаемую участком механизации сбор за загрязнение окружающей природной среды плата за проведение периодических осмотров грузоподъемных механизмов в органах Гостехнадзора. Указанные затраты рассчитываются с применением «Методики определения стоимости эксплуатации собственных строительных машин и механизмов строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ». Общепроизводственные и административные расходы а также прибыль учитываются в цене предложения в целом по стройке и исчисляются с учетом трудозатрат рабочих занятых на управлении и обслуживании собственных машин и механизмов. Стоимость машино-часа арендуемой строительной техники принимается по цене арендодателя согласованной подрядчиком. В этом случае при исчислении общепроизводственных и административных расходов а также прибыли в целом по стройке трудозатраты рабочих занятых на управлении и обслуживании этой строительной техники не учитываются. пункт 3.2.7.3 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.2.7.4 По стройкам объектам строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности стоимость машино-часа определяется с учетом рекомендованных Госстроем усредненных цен машино-часа. 3.2.7.5 Заработная плата в составе цены машино-часа рассчитывается на основании нормативных трудозатрат звена рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов которые определяются как сумма нормативных трудозатрат машинистов и рабочих занятых на ремонте техническом обслуживании и перебазировке строительных машин и механизмов и стоимости человеко-часа соответствующего среднего разряда звена. Средний нормативный разряд для звена рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов определяется по ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов. Стоимость человеко-часа соответствующая среднему нормативному разряду звена определяется с учетом положений пунктов 3.2.6; 3.2.6.1 - 3.2.6.5. 3.2.7.6 Исключен пункт 3.2.7.6 исключен в соответствии с Изменением № 2 3.2.7.7 При расчетах стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов если вследствие объективных причин усложненные условия выполнения работ из-за ограниченности территории строительной площадки невозможности размещения подъемных механизмов отсутствия у подрядчика машин и механизмов предусмотренных нормами и т.п. строительные ремонтно-строительные работы планируется выполнять без применения машин и механизмов как для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов горизонтальной и вертикальной так и для выполнения работ или с применением имеющихся в подрядной организации не предусмотренных нормами машин и механизмов стоимость таких работ определяется с учетом измененных условий выполнения работ с соответствующими техническими в проекте производства работ и экономическими обоснованиями. В экономическом обосновании производится сопоставление стоимости эксплуатации машин и механизмов предусмотренных ресурсными элементными сметными нормами для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов и механизации технологических процессов рассчитанной на основании нормативного времени работы и стоимости машино-часа этих машин сложившейся в регионе или при их отсутствии по усредненным данным Госстроя с соответствующей стоимостью указанных работ которые планируется выполнять с применением ручного труда или имеющихся в подрядной организации машин и механизмов. Расчетами проведенными для указанного сопоставления учитываются также общепроизводственные расходы. В случае если обоснованные затраты подрядчика вызванные изменением условий выполнения работ превышают соответствующую нормативно-расчетную стоимость работ подрядчик может вносить предложения о разработке и утверждении индивидуальных ресурсных элементных сметных норм в составе проекту. 3.2.7.8 При расчете прямых затрат в составе цены предложения если вследствие объективных причин какие-либо материалы или изделия предусмотренные ресурсными элементными сметными нормами заменяются на другие и это не приводит к изменению трудовых и технических ресурсов и не влияет на качество работ стоимость таких работ определяется с учетом измененных материальных ресурсов. 3.2.8 Общепроизводственные и административные расходы в составе цены предложения претендента подрядчика исчисляются на основании положений Раздела 4 исходя из структуры этих расходов сложившейся в подрядной организации за предыдущий период с учетом мощности строительной организации - претендента. пункт 3.2.8 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением№ 2 3.2.8.1 При расчете общепроизводственных и административных расходов если претендент подрядчик планирует осуществлять собственными силами перевозку строительных грузов и выполнение строительно- монтажных работ с использованием собственной строительной техники нормативно- расчетная трудоемкость работ предусматриваемых в прямых затратах исчисляется с учетом таких работ. подраздел 3.2 дополнен пунктом 3.2.8.1 в соответствии с Изменением № 2 3.2.9 В состав цены предложения претендент подрядчик также включает средства на сопутствующие затраты необходимые для осуществления строительства в целом которые планируются на объекте заказа см. пункт 3.2.3.3 . 3.2.9.1 Затраты на подготовку территории строительства исчисляются на основании данных проекта предлагаемых объемов работ трудовых и материально-технических ресурсов к ним и соответствующих текущих цен на указанные ресурсы. 3.2.9.2 Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений необходимых для проведения строительно-монтажных работ а также для обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки исчисляются на основании данных проекта с учетом оснащенности строительной организации контейнерными и сборно-разборными мобильными инвентарными зданиями и сооружениями а также возможности приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь построенных зданий и сооружений постоянного типа. 3.2.9.3 При формировании цены предложения средства на покрытие затрат подрядчика на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений с учетом возможности приспособления и использования для этих целей существующих и новопостроенных зданий и сооружений постоянного типа могут определятся двумя способами: - калькуляционным методом по данным проекта организации строительства; - по усредненным процентным показателям по видам строительства предоставляемым Госстроем с примененнием к ним понижающего коэффициента 0 85. Способ определения указанных средств обусловливается в контракте. При этом использование второго способа – по усредненным процентным показателям – возможно только если такой способ принят в инвесторской сметной документации. подраздел 3.2 дополнен пунктом 3.2.9.3 в соответствии с Изменением № 2 3.2.10 В составе цены предложения претендент учитывает средства на дополнительные затраты связанные с выполнением строительно-монтажных работ в зимний период если это планируется. 3.2.10.1 Указанные средства определяются только на объем работ выполнение которых планируется в зимний период. 3.2.10.2 Дополнительные затраты связанные с выполнением строительно-монтажных работ в зимний период под открытым небом и в необогреваемых помещениях учитывают компенсацию дополнительных затрат: а рабочего времени рабочих-строителей и монтажников и рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов; б времени работы строительных машин и механизмов; в материальных ресурсов вызванных их повышенными потерями; г на другие дополнительные работы сопутствующие выполнению строительно-монтажных работ в зимний период. 3.2.10.3 Средства на удорожание строительно-монтажных работ выполняемых в зимний период определяются претендентом подрядчиком расчетно-калькуляционным методом на основании объемов работ выполнение которых планируется в зимний период и расчетов дополнительных затрат перечисленных в пункте 3.2.10.2. Претендент может осуществлять расчет средств на удорожание строительно-монтажных работ выполняемых в зимний период также на основании объекта-аналога собственного банка данных. пункт 3.2.10.3 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.2.10.4 Компенсацию дополнительных затрат рабочего времени рабочих-строителей и монтажников и рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов и времени работы строительных машин и механизмов связанных со снижением производительности труда при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период под открытым небом и в необогреваемых помещениях можно рассчитывать на основании усредненных коэффициентов. Коэффициенты к нормам трудозатрат рабочих строителей и монтажников рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов и нормативному времени работы строительных машин имеханизмов составляют: I температурная зона - 1 10 II температурная зона - 1 15 Разделение территории Украины по температурным зонам с указанием зимних периодов приводится Госстроем. 3.2.10.5 Коэффициенты приведенные в пункте 3.2.10.4 учитывают следующие факторы: - стесненность движений рабочих теплой одеждой и неудобство работы в рукавицах; - ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте; - усложнения в работе связанные с наличием на рабочем месте льда и снега; - обледенение обуви материалов конструкций и инструментов; - необходимость в процессе работы периодически очищать от снега и льда рабочее место материалы инструмент и т. п.; - затраты рабочего времени связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих; - снижение в зимний период производительности строительных машин и механизмов; - наличие ветра на рабочих местах скоростью до 10 м/с включительно; - усложнения в технологических процессах вызываемые низкой температурой уменьшение площади постели из раствора при кладке кирпича подготовка временных сооружений для обогревания рабочих утепление временных водопроводных сетей и баков применение утепленных средств транспортировки бетона и раствора и т.п. . 3.2.10.6 Корректировка нормативного времени работы строительных машин и механизмов и норм трудозатрат рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов с применением коэффициентов приведенных в пункте 3.2.10.4 осуществляется в тех случаях когда технологические процессы выполняются с участием рабочих подвергающихся воздействию зимних условий. 3.2.10.7 Стоимость других дополнительных работ сопровождающих выполнение строительно-монтажных работ в зимний период определяется по отдельным калькуляциям. При этом в калькуляции могут включаться затраты на: - рыхление мерзлых грунтов; - предохранение грунтов от промерзания; - оттаивание грунтов; - применение быстротвердеющих бетонов и растворов; - введение в бетоны и растворы специальных добавок; - применение электропрогрева бетона; - утепление конструкций; - прогрев изделий концов труб и кабеля; - устройство разборка и отопление обычных тепляков; - защита рабочих мест от снежных заносов и т.п.; - уборка снега со строительных площадок; - дополнительные затраты связанные с временным отоплением: - использование постоянных систем отопления обеспечиваемых тепловой энергией от энергосистем блок-станций и тепловых станций котельных для временного отопления отдельных законченных вчерне зданий или их частей в течение отопительного периода для проведения внутри зданий строительных и монтажных работ которые в соответствии с техническими условиями и правилами выполнения работ нужно выполнять при температуре выше нуля а также затраты тепловой энергии на отогрев и сушку конструкций когда это необходимо по техническим условиям. При расчетах дополнительных затрат связанных с временным отоплением возможно применение усредненных показателей предоставляемых Госстроем. Технологические схемы выполнения строительно-монтажных работ в зимний период по температурным зонам страны устанавливаются на основании правил производства и приемки работ технических условий других нормативных источников. 3.2.10.8 Если калькуляции на другие дополнительные работы сопутствующие выполнению строительно-монтажных работ в зимний период кроме рыхления мерзлых грунтов и уборки снега со строительных площадок составлены на основании ресурсных элементных сметных норм то к принятым в расчетах нормативным трудозатратам рабочих-строителей монтажников и рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов а также к нормам времени работы строительных машин и механизмов применяются коэффициенты приведенные в пункте 3.2.10.4. 3.2.10.9 Дополнительные затраты материальных ресурсов вызванные их повышенными потерями при выполнении работ в зимний период кроме рыхления мерзлых грунтов и уборки снега со строительных площадок могут определяться по усредненным показателям выраженным в процентах к нормативной потребности в материалах по основным строительно-монтажным и дополнительным сопутствующим работам в следующих размерах: - для щебня гравия песка балласта кирпича раствора бетона гравия керамзитового 0 5%; - для других материалов за исключением леса металла труб сборных строительных конструкций и изделий кровельных и лакокрасочных материалов 0 2%. 3.2.10.10 В составе цены предложения претендент подрядчик может учитывать средства на дополнительные затраты связанные с выполнением строительно-монтажных работ в летний период под открытым небом если это планируется. Данные средства в цене преложения можно определять по усредненному процентному показателю который составляет 0 35% от стоимости СМР по итогу глав 1-8 ССР. 3.2.10.11 Указанные средства являются лимитом и выплачиваются заказчиком подрядчику только за объемы работ выполняемые в летний период под открытым небом при условии повышения предельно-допустимого уровня вредных факторов производственной среды и при наличии соответствующих обоснований справки соответствующих учреждений и расчетов выполненных на основании положений Методических рекомендаций по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27 0С. 3.2.10.12 Размер средств на сезонные зимние и летние удорожания стоимости строительно-монтажных работ выполняемых в условиях за которые определены компенсации и учтенных в составе цены предложения претендента как привило не должен превышать сметный лимит. 3.2.11 Стоимость прочих работ и средства на покрытие прочих затрат которые планируются на объекте заказа определяются на основании положений действующего законодательства данных проекта исходных данных заказчика по осуществлению строительства условий выполнения строительно-монтажных работ расположения строительной организации относительно площадки строительства и т.п. Например средства на покрытие дополнительных затрат связанных с доплатами работникам выполняющим работы на объектах расположенных на значительном расстоянии от места размещения строительно-монтажной организации в связи с поездками в нерабочее время от места размещения организации сборного пункта к месту работы на объекте и обратно исчисляются отдельным расчетом исходя из количества работников направленных на выполнение работ дней в которые осуществляются поездки и надбавок к заработной плате в размерах предусмотренных коллективными договорами или по согласованию с заказчиком. Размеры надбавок работникам за день не могут превышать размер суточных затрат установленных для командировок в пределах Украины. 3.2.12 В цене своего предложения претендент подрядчик учитывает экономически обоснованную прибыль которую он планирует получить от выполнения предлагаемых работ. На размер прибыли влияет значительное количество факторов в том числе следующие: - вид строительства; - техническая и технологическая сложность стройки; - сроки строительства; - способ финансирования строительства; - конъюнктура рынка трудовых ресурсов и строительных организаций способных выполнить работы по объекту заказа в данном регионе и т.п. 3.2.12.1 По стройкам объектам строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий учреждений и организаций государственной собственности размер прибыли если она планируется как правило принимается в пределах усредненных показателей рекомендованных Госстроем по согласованию с Минэкономики. 3.2.12.2 Если для выполнения предлагаемых строительно-монтажных работ претендент подрядчик планирует осуществлять собственными силами перевозку строительных грузов изготовление отдельных материальных ресурсов и выполнение строительно-монтажных работ с использованием собственной строительной техники прибыль в таком случае исчисляется с учетом трудоемкости таких работ определенной в установленном порядке. подраздел 3.2 дополнен пунктом 3.2.12.2 в соответствии с Изменением № 2 3.2.13 В цене своего предложения претендент подрядчик может учитывать средства на покрытие риска связанного с выполнением предлагаемых работ размер которого зависит от совокупности целого ряда факторов в том числе: - стадии проектирования; - вида строительства; - технической и технологической сложности стройки; - сроков строительства; - способов финансирования строительства; - оснащенности строительной организации материально-техническими ресурсами необходимыми для выполнения работ на объекте заказа и наличия рабочих соответствующей квалификации и т.п.; - вида договорной цены предлагаемой по условиям тендера. Указанные средства учитываются: при твердой договорной цене – как правило в размере не более 1 5 %; при динамичной договорной цене – как правило не учитывается; при периодичной договорной цене – как правило в размере не более 1 0 %. Размер этих средств целиком зависит от полной информации об объекте заказа и способах выполнения работ что уменьшает опасность непредвиденных ситуаций на строительной площадке при выполнении работ. 3.2.13.1 При изучении проектной документации претендент изучает возможность возникновения риска для себя и исчисляя цену своего предложения определяет условия которые предотвращали бы возникновение рискованных ситуаций или компенсировали бы его потери в таком случае. Анализ риска проводится с целью рассмотрения возможных рискованных ситуаций вероятности наступления соответствующих событий и потерь претендента а также возможностей их компенсации которые необходимо предусмотреть в контракте. 3.2.13.2 При анализе риска который может возникнуть во время сооружения объекта целесообразно выделить следующие его группы: а риск связанный с проектной документацией. Следует учитывать вероятность того что при выполнении контракта будут возникать непредвиденные проектом работы или предусмотренные в проекте объемы работ не будут соответствовать действительности. Уменьшение такого риска можно достичь путем детальной проверки технической документации и устранения допущенных ошибок. При этом особое внимание следует уделять проблемам которые могут возникнуть на строительной площадке: непредвиденное состояние грунта наличие коммуникаций не нанесенных на генеральном плане и т.п. Во избежание таких ситуаций претендент должен проверить были ли проведены геологические изыскания и ознакомиться с их выводами. Кроме того претенденту следует самостоятельно обследовать строительную площадку и выяснить с заказчиком все необходимые вопросы. Основные действия претендента после выявления риска связанного с проектной документацией следует направить на то чтобы требовать от заказчика внесения необходимых изменений в проектную документацию. Компенсацию риска устранить который нет возможности следует учитывать в цене предложения; б риск связанный с внешними причинами и аварийными ситуациями. Следует учитывать вероятность наводнения землетрясения стихийного бедствия аварий и т.п. Названные события создают для претендента угрозу значительных материальных потерь но вероятность их наступления может оцениваться по-разному. Возмещение дополнительных затрат подрядчика в указанных случаях должно предусматриваться условиями контракта; в коммерческий риск претендента. К такому риску относятся условия которые предусмотрены в проекте контракта и могут привести к ухудшению финансового положения претендента размер авансового платежа; порядок оплаты выполненных работ и вид контрактной цены по которым будут осуществляться расчеты; порядок решения претензий заказчика и подрядчика и т.п. . Анализ коммерческого риска осуществляется путем внимательного рассмотрения всех пунктов проекта контракта в частности особых условий контракта и определения их влияния на финансовое положение подрядной организации. Рассматривая пункты проекта контракта претендент должен оценить их приемлемость для себя и риск для финансового положения с которым они связаны порядок изменений проектной документации и объемов работ в процессе строительства порядок страхования риска финансовые гарантии и т.п. . 3.2.13.3 При привлечении претендентом для выполнения предмета заказа субподрядчиков каждый из них должен анализировать собственный риск и предусматривать его компенсацию в цене предложения. 3.3 ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН И РАСЧЕТОВ ЗА ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3.3.1 Договорная цена - это смета стоимости подрядных работ за которую подрядная организация определенная исполнителем работ согласна выполнить объект заказа. Договорная цена входит в состав стоимости строительства и используется при проведении взаиморасчетов. пункт 3.3.1 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.3.2 Договорная цена на строительство объекта формируется претендентом на выполнение работ генподрядчиком с привлечением субподрядных организаций и согласовывается с заказчиком и является неотемлемой частью контракта.. пункт 3.3.2 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.3.3 Договорные цены могут устанавливаться твердыми динамичными и периодичными. 3.3.3.1 Твердая смета твердая договорная цена как правило устанавливаются для строительства продолжительностью до 1 5 лет. пункт 3.3.3.1 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.3.3.2 Твердые договорные цены устанавливаются неизменными на весь объем строительства и не уточняются за исключением случаев если: а заказчик изменяет в процессе строительства проектные решения что вызывает изменение объемов работ и стоимостных показателей; б в процессе строительства в проектной документации и инвесторских сметах выявлены бесспорные ошибки которые не были обнаружены на стадии тендерного предложения и составления договорной цены а подрядчик не является исполнителем проектно-сметной документации; в возникают обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные обстоятельства и события которые не могут быть предусмотрены сторонами при заключении договора контракта . 3.3.3.3 Приблизительная смета динамичная договорная цена устанавливаются открытыми и могут уточняться в течение всего срока строительства при этом масса прибыли учтенная в договорной цене на начало строительства не уточняется кроме случаев приведенных в пункте 3.3.3.2. Если в договорной цене подрядчик при исчислении массы прибыли учел трудозатраты на перевозку материальных ресурсов собственным автомобильным транспортом изготовление отдельных материальных ресурсов собственными силами и выполнение строительно- монтажных работ собственной строительной техникой а при выполнении работ это не произошло или произошло частично в этом случае масса прибыли также уточняется исходя из фактических условий выполнения строительно- монтажных работ. пункт 3.3.3.3 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.3.3.4 периодичные договорные цены устанавливаются открытыми и имеют элементы как динамичной так и твердой договорных цен. Особенность такой цены состоит в том что на объемы работ планируемых на определенный период как правило это годовой план устанавливается твердая договорная цена фиксированная часть цены . Формирование и применение фиксированной части периодичной договорной цены производится по правилам как для твердой договорной цены. По окончании периода в котором действовала твердая цена в составе периодичной договорной цены стоимость остатков работ может уточняться с дальнейшим установлением твердой цены на весь остаток или его часть. 3.3.4 При согласовании договорной цены заказчик рассматривая ее составляющие проверяет стоимость материальных ресурсов которая не должна превышать сложившуюся в регионе по ценам производителей кроме случаев подтвержденных соответствующими обоснованиями и расчетами. К таким случаям в частности относятся: - особые требования к техническим характеристикам и качеству материалов изделий и конструкций; - технологические условия осуществления строительства. 3.3.5 После согласования договорной цены составляется контракт на выполнение работ. В контракте указывается документ положенный в основу определения стоимостных показателей; указывается вид договорной цены: твердая динамичная или периодичная; порядок и сроки уточнения договорной цены; условия финансирования и расчетов за объемы выполненных работ; гарантии заказчика и подрядчика и т.п. 3.3.6 Уточнение динамичных договорных цен производится исходя из сопоставления региональных уровней цен материально-технических ресурсов на время согласования договорной цены среднего их изменения на момент уточнения и цен ресурсов предъявленных подрядчиком. При необходимости может проводиться уточнение стоимости отдельных составляющих стоимости строительной продукции или конкретных видов работ и ресурсов что обусловливается в контракте. Если увеличение стоимости материально-технических ресурсов предъявленных подрядчиком к оплате выше среднего увеличения цен по таким ресурсам в регионе решение об уровне уточненных стоимостных показателей и источниках покрытия разницы принимается заказчиком на основе соответствующих обоснований подрядчика. пункт 3.3.6 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.3.6.1 Уточнение динамичной части периодичной договорной цены осуществляется по правилам как для динамических договорных цен. 3.3.7 Разногласия возникающие между участниками строительства в период формирования договорных цен и взаиморасчетов за объемы выполненных работ рассматриваются соответствующими службами местных органов исполнительной власти и Госстроем Украины. Окончательное решение принимается в установленном законодательством Украины порядке. 3.3.8 Взаиморасчеты за объемы выполненных работ производятся за период установленный в контракте ежемесячно за этап и т.п. . 3.3.9 При твердой договорной цене взаиморасчеты производятся на основании выполненных объемов работ и их стоимости определенной в договорной цене. 3.3.10 При динамичной договорной цене: 3.3.10.1 Стоимость прямых затрат при взаиморасчетах за объемы выполненных работ определяется на основании нормативных затрат трудовых и материально-технических ресурсов исходя из физических объемов выполненных работ и уточненных цен ресурсов предусмотренных в договорной цене. 3.3.10.2 Средства на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов и уровень заработной платы работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах уточняются в порядке предусмотренных контрактом. 3.3.10.3 При взаиморасчетах за объемы выполненных работ средства на покрытие затрат подрядчика на возведение или приспособление временных зданий и сооружений определяются либо на основании исполнительной сметы согласованной с заказчиком и фактически построенных приспособленных зданий и сооружений с учетом решений проекта организации строительства либо по процентным показателям предоставляемым Госстроем что обусловливается контрактом. В случае если в договорной цене средства на покрытие этих затрат определены по процентному показателю который по ДБН не превышает 5 процентов при оформлении актов выполненных подрядных работ затраты по возведению временных зданий и сооружений или приспособлению для этих целей существующих подрячиком не расшифровываются и возвратные суммы не указываются. пункт 3.3.10.3 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.3.10.4 При взаиморасчетах за объемы работ выполнявшихся в зимний период предусмотренные на это в договорной цене средства уточняются на основании справок местных органов гидрометеорологической службы в следующих случаях: - когда в отдельные месяцы относящиеся к зимнему периоду наблюдается температура воздуха выше нуля в общем не менее 8 рабочих дней в месяц. На работы выполнявшиеся в такие дни не учитываются дополнительные затраты на удорожание строительно-монтажных работ в зимний период; - если наоборот в месяце не относящемся к зимнему периоду наблюдается температура воздуха ниже нуля также в общем не менее 8 рабочих дней в месяц тогда на работы выполнявшиеся в такие дни учитываются дополнительные затраты на удорожание строительно-монтажных работ в зимний период; - если местности где выполняются строительно-монтажные работы подвергаются влиянию ветров скоростью свыше 10 м/с и указанные работы выполняются на рабочих местах не защищенных от ветра к усредненным коэффициентам приведенным в п.3.2.10.4 можно применять повышающие коэффициенты в зависимости от количества ветреных дней в отчетный зимний период которые составляют: Количество ветренных дней в отчетный зимний период в процентах Коэффициенты Свыше 10 до 30 1 05 Свыше 30 1 08 пункт 3.3.10.4 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 3.3.10.5 Если в договорной цене не предусмотрены средства на дополнительные затраты связанные с выполнением строительно-монтажных работ в летний период то при взаиморасчетах при наличии указанных условий они возмещаются подрядчику дополнительно в порядке предусмотренном контрактом. 3.3.11 При периодичной договорной цене стоимость выполненных подрядных работ определяется по правилам как для твердой договорной цены. 3.3.12 Независимо от вида договорной цены и способов взаиморасчетов при выявлении в расчетах за выполненные работы формы № КБ-2в «Акт приемки выполненных подрядных работ» и № КБ-3 «Справка о стоимости выполненных подрядных работ и затратах» которые были соответственно оформлены и оплачены за предыдущий период бесспорных ошибок и нарушений действующего порядка определения стоимости строительства общая стоимость выполненных подрядных работ подлежит уточнению с момента выявления указанных ошибок. 3.3.13 При взаиморасчетах за объемы выполненных работ возвратные суммы от разборки конструкций сноса зданий и сооружений вследствие чего получены материальные ресурсы пригодные для дальнейшего использования* на той же стройке определяются на основании их номенклатуры количества и обоснованных цен. Если по договоренности сторон подрядчик выполняет работы по доведению полученных от разработки материальных ресурсов до пригодного для использования состояния и транспортировке их к месту временного складирования стоимость этих работ учитывается в стоимости строительно-монтажных работ. 3.3.14 За итогом договорной цены в отдельных случаях обоснованных расчетом могут учитываться дополнительные средства на развитие собственной базы подрядных организаций а также на восстановление их парка строительных машин и механизмов. Решение по поводу выделения подрядной организации средств на указанные цели принимается инвестором в порядке указанном в пункте 2.8.18.5 Расчет обосновывающий потребность и размеры этих средств составляется с учетом сроков строительства реставрации ремонта объектов удельного веса работ выполняемых для конкретного инвестора в общем объеме работ и других факторов. Средства расходуются целевым назначением и не относятся на балансовую стоимость объекта стройки . Условия учета этих средств и их расходования обусловливаются контрактом. 3.3.15 Определенные прибыли для субподрядных организаций можно осуществлять либо исходя из общей массы прибыли на стройку объект и удельного веса объема поручаемых им для выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме строительно-монтажных работ стройки объекта либо исходя из нормативно-расчетных трудозатрат на эти объемы и усредненных показателей предоставленных Госстроем по видам работ либо любым другим способом установленным сторонами генподрядчиком и субподрядчиком и обусловленным контрактом. Раздел 4 Правила определения общепроизводственных и административных расходов Положения настоящего раздела устанавливают основные правила определения общепроизводственных и административных расходов с учетом положений Методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ утвержденных приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 № 81. В разделе приводятся: - общие положения; - порядок определения общепроизводственных и административных расходов. 4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4.1.1 Общепроизводственные расходы - это расходы строительно-монтажных организаций которые включаются в производственную себестоимость строительно-монтажных работ. Перечень общепроизводственных расходов учтенных усредненными показателями предоставленными Госстроем приведен в приложении 19. 4.1.2 Административные расходы строительно-монтажной организации учитываемые в стоимости стройки объекта - это общехозяйственные расходы направленные на обслуживание и управление строительно-монтажной организацией которые не включаются в себестоимость строительно-монтажных работ. Указанные расходы включаются в стоимость строительно-монтажных работ по строительному контракту пропорционально базе распределения которая выбирается строительно-монтажной организацией самостоятельно себестоимость соответствующего объекта затрат прямые затраты и т.п. . перечень административных расходов учтенных усредненными показателями предоставленными Госстроем приведен в разделе I приложения 2 кроме пунктов 7 13 15 16 и расходов по операционной аренде и страхованию имущества к Методическим рекомендациям по формированию себестоимости строительно-монтажных работ. 4.1.3 Правила расчета расходов указанных в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 применяются при определении стоимости строительства и не зависят от ведомственной принадлежности подрядной организации. 4.2 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 4.2.1 Для расчета общепроизводственных ОП расходов их перечень приведенный в приложении 19 группируется в 3 блока: - средства на заработную плату работников; - отчисления на социальные мероприятия в соответствии с законодательством; - остальные статьи ОП расходов. 4.2.1.1 Средства на заработную плату работников рассчитываются исходя из трудозатрат этих работников указанных в приложении 19 и соответствующей стоимости человеко-часа. В инвесторских сметах трудозатраты работников указанных в приложении 19 определяются по формуле: ТЗВ = ТПВ х К где ТЗВ - трудозатраты работников указанных в приложении 19 чел.-ч; ТПВ - нормативно-расчетная сметная трудоемкость работ предусматриваемых в прямых затратах учитывающая трудозатраты рабочих занятых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов чел.-ч; К - усредненный коэффициент перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ предусматриваемых в прямых затратах к трудозатратам работников указанных в приложении 19. При определении средств на заработную плату на стадии составления инвесторской сметы стоимость человеко-часа принимается в размере рекомендованном Госстроем для строительства по пятому нормативному разряду на выполнение работ. В инвесторских сметах усредненный коэффициент перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ предусматриваемых в прямых затратах к трудозатратам работников указанных в приложении 19 принимаются в размерах рекомендованных Госстроем. 4.2.1.2 Отчисления на социальные мероприятия определяются исходя из норм установленных законодательством и сметной заработной платы. Сметная заработная плата определяется как сумма заработной платы: - рабочих занятых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов; - работников указанных в приложении 19. 4.2.1.3 На стадии составления инвесторской сметной документации средства на покрытие остальных статей ОП расходов рассчитываются исходя из нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ предусматриваемых в прямых затратах и усредненных показателей для определения средств на покрытие остальных статей ОП расходов исчисленных в денежном выражении на человеко-час указанной трудоемкости. Эти показатели предоставляются Госстроем. Средства на покрытие остальных статей ОП расходов определяются по формуле: КР.ЗВ = ТПВ х П где КР.ЗВ - средства на покрытие остальных статей ОП расходов грн.; ТПВ – нормативно-расчетная сметная трудоемкость работ предусматриваемых в прямых затратах учитывающая затраты труда рабочих занятых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов чел.-ч.; П - усредненный показатель для определения средств на покрытие остальных статей ОП расходов грн./чел -ч. 4.2.1.4 Усредненные показатели рекомендуемые Госстроем для определения трудозатрат работников средства на заработную плату которых предусматривается в ОП расходах и средств на покрытие остальных статей ОП расходов предназначены для осуществления строительства подрядным способом. При осуществлении строительства хозяйственным способом к показателям рекомендованным Госстроем для подрядного способа строительства применяется понижающий коэффициент 0 6. 4.2.1.5 При составлении предложений по определению стоимости строительства подрядные организации - претенденты на выполнение строительно-монтажных работ - расчетно-аналитическим методом определяют средства на: - заработную плату работников указанных в приложении 19 с учетом структурного состава организации и уровня заработной платы которую планируют получать на объекте заказа; - покрытие остальных статей ОП расходов исходя из затрат предыдущего отчетного периода по этим статьям с учетом мощности организации и объема предлагаемых к выполнению работ. В цену предложения также включаются отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от заработной платы рабочих занятых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов и работников средства на заработную плату которых учитываются в ОП расходах. 4.2.1.6 На основании расчетов подрядной организации выполненных на стадии определения цены предложения усредненные показатели для определения общепроизводственных расходов предоставленные Госстроем могут уточняться на стадии согласования договорной цены в порядке установленном контрактом. 4.3 В инвесторской сметной документации средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций определяются на основании усредненных показателей предоставленных Госстроем учитывающих эти затраты в части относящейся к строительно-монтажным работам и могут уточняться на стадии согласования договорной цены. 4.3.1 При уточнении размера этих затрат не учитываются административные расходы связанные с расходами на сбыт и другими операционными затратами строительно-монтажной организации. Приложение А Обязательное Форма № 1 наименование утверждающей организации Утверждено Сводный сметный расчет в сумме тыс.грн. В том числе возвратных сумм тыс.грн. ссылка на документ об утверждении « » 200 г. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № наименование стройки Составлен в текущих ценах по состоянию на « » 200 г. № п/п Номера смет и сметных расчетов Наименование глав объектов работ и затрат Сметная стоимость тыс.грн. Прочие затраты тыс.грн. Общая сметная стоимость тыс.грн. строительных работ монтажных работ оборудования мебели и инвентаря 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого по главам 1-12 + + + + + Сметная прибыль П + + - - + Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций АР + + - - + Средства на покрытие риска всех участников строительства Р - - - + + Средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами И - - - + + Итого гл.1-12+П+АР+Р+И + + + + + Окончание приложения А 1 2 3 4 5 6 7 8 Налоги сборы обязательные платежи установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства без НДС - - - + + Итого + + + + + Налог на добавленную стоимость - - - + + Всего по сводному сметному расчету + + + + + Возвратные суммы - - - - + Директор или главный инженер проектной организации [подпись инициалы фамилия ] Главный инженер проекта [подпись инициалы фамилия ] Начальник отдела наименование [подпись инициалы фамилия ] Согласовано: Заказчик [должность подпись инициалы фамилия ] Примечания: 1. Примерная номенклатура сводного сметного расчета стоимости строительства и порядок его заполнения приведены в приложении Б 2 Общая сметная стоимость указанная в графе 8 состоит из сметной стоимости строительных и монтажных работ оборудования мебели инвентаря и прочих затрат |гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7 Приложение Б Обязательное* Образец заполнения Примерная номенклатура сводного сметного расчета стоимости строительства № п/п Номера смет и сметных расчетов Наименование глав объектов работ и затрат Сметная стоимость тыс.грн. Прочие затраты тыс. грн. Общая сметная стоимость тыс.грн. строительных работ монтажных работ оборудования мебели и инвентаря 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. Глава 1. Подготовка территории строительства Оформление земельного участка и разбивочные работы Отведение земельного участка выдача архитектурно-планировочного задания красных линий застройки и технических условий Разбивка основных осей зданий и сооружений перенос их в натуру и закрепление на местности пунктами и знаками - - - - - - + + + + Освоение территории строительства 3. Компенсация и затраты по сносу зданий сооружений обустройств зеленых насаждений и посевов находящихся на территории строительства с рубкой деревьев и корчеванием пней + - - + + Продолжение приложения Б 1 2 3 4 5 6 7 8 4. 5. Возмещение убытков вызванных проведением водохозяйственных мероприятий прекращением или изменением условий водопользования Снятие и складирование плодородного слоя почвы + + - - - - + - + + 6. Осушение территории противооползневые мероприятия противопаводковые и противоселевые сооружения нагорные канавы подсыпка и намыв грунта другие работы по созданию рельефа + + + + + 7. Рекультивация земельных участков предоставленных во временное пользование + + + + + 8. Налог за земельный участок отведенный под строительство может включаться - - - + + 9. Арендная плата за временное использование земли за пределами участка строительства - - - + + Итого по главе 1 + + + + + Глава 2. Основные объекты строительства 10. Здания и сооружения предназначенные для выполнения основных технологических функций предприятий отраслей хозяйства Украины + + + + + Продолжение приложения Б 1 2 3 4 5 6 7 8 11. Специализированные цехи по выпуску товаров народного потребления предприятий машиностроения и других предприятий отраслей хозяйства Украины + + + + + 12. Объекты социальной сферы + + + + + 13. Жилые здания + + + + + Итого по главе 2 + + + + + Глава 3. Объекты подсобного и обслуживаю-щего назначения 14. Здания ремонтно-технических мастерских деревообрабатывающих инструментальных модельных цехов станции производства защитных газов газогенераторные кислородные компрессорные всякого рода складские помещения эстакады галереи здания заводоуправлений лабораторий и другие аналогичные здания и сооружения + + + + + 15. Противосорняковые мероприятия природоохранные работы водолазные станции охрана памятников культуры + + + + + 16. Хозяйственные корпуса проходные теплицы в больницах и научных городках мусоросборники и др. + + + + + Итого по главе 3 + + + + + Продолжение приложения Б 1 2 3 4 5 6 7 8 Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 17. Электростанции трансформаторные подстанции и киоски линии электроснабжения и др. + + + + + Итого по главе 4 + + + + + Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 18. Железнодорожные подъездные пути земляное полотно верхнее строение пути мосты и трубы устройство пути сигнализация централизация блокировка и связь + + + + + 19. Автомобильные подъездные и внутренние дороги + - - - + 20. Здания и сооружения по обслуживанию транспорта: депо гаражи площадки для стоянки автомашин и дру-гих транспортных средств + + + + + 21. Наружные работы по уст-ройству всех видов связи -внешней телефонизация и др. и внутренней диспетчерская селекторная абонентская и др. а также наружные работы по радио-фикации и часификации зданий и сооружений + + + + + 22. Здания для размещения устройств связи + + + + + Итого по главе 5 + + + + + Продолжение приложения Б 1 2 3 4 5 6 7 8 Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения канализации теплоснабжения и газоснабжения 23. Плотины водозаборные сооружения насосные станции напорные линии водоснабжения здания перекачки водонапорные башни фильтры разводная сеть с кранами гидроколонками и другими обустройствами резервуарами шахтными колодцами и др. . Системы водооборота с градирнями + + + + + 24. Наружная сеть канализации со смотровыми колодцами. Очистные сооружения и др. + + + + + 25. Здания котельных со вспомогательными сооружениями бойлерная мазутопроводы резервуары и др. + + + + + 26. Тепловые сети + - - - + 27. Газоснабжение газораспределительные пункты ГРП + + + + + Итого по главе 6 + + + + + Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 28. Вертикальная планировка территории устройство дорожек малые архитектурные формы спортивные и игровые площадки спортивные соору-жения ограждение террито-рий наружное освещение посадка деревьев кустов устройство клумб газонов + + - - + Итого по главе 7 + + - - + Итого по главам 1-7 + + + + + Продолжение приложения Б 1 2 3 4 5 6 7 8 Глава 8. Временные здания и сооружения 29. Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений производственного и вспомогательного назначения предусмотренных данным проектом рабочим проектом + + - - + Итого по главе 8 + + - - + Итого по главам 1-8 + + + + + Глава 9. Прочие работы и затраты 30. Дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период + + - - + 31. Дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27?С + + - - + 32. Дополнительные затраты связанные с выполнением противопаводковых мероприятий + - - - + 33. Содержание и восстановление после окончания строительства действующих постоянных автомобильных дорог + - - - + 34. Затраты связанные с испытанием свай строительные работы + - - - + 35. Затраты на проведение после-осадочного ремонта поддержания подземных выработок при строительстве реконструкции подготовке новых горизонтов угольных и сланцевых шахт а также железорудных и других рудных шахт + - - - + Продолжение приложения Б 1 2 3 4 5 6 7 8 36. Затраты на проведение геологоразведочных работ + - - - + 37. Затраты связанные с организацией для работников строительных организаций специальных маршрутов городского пассажирского транспорта - - - + + 38. Средства на доплаты работникам в связи с потерями времени на проезд от места размещения строительно-монтажной организации сборного пункта до объекта строительства и обратно - - - + + 39. Затраты по перевозке работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом - - - + + 40. Затраты связанные с командированием работников подрядных организаций на стройки - - - + + 41. Затраты связанные с выполнением научно-исследовательских экспериментальных или опытных работ для осуществления принятых в проекте технических решений - - - + + 42. Затраты на перебазировку строительно-монтажных организаций или их структурных производственных подразделений - - - + + 43. Затраты по шефмонтажу импортного оборудования - - - + + 44. Дополнительные затраты связанные с организацией работ вахтовым методом всего - - - + + в том числе - содержание вахтового поселка - - - + + - содержание гостиниц в аэропортах - - - + + Продолжение приложения Б 1 2 3 4 5 6 7 8 - содержание диспетчерских служб по авиаперевозкам - - - + + - аренда каналов связи - - - + + - содержание дополнительных мастеров и других инженерно-технических работников - - - + + - выплата установленных компенсаций в связи со сверхнормативной ежедневной продолжительностью работ - - - + + - выплата суточных или надбавок за передвижной характер работ - - - + + - стоимость проезда работников к месту работы и обратно к месту жительства а также суточные за время пребывания в пути - - - + + 45. Затраты на приобретение хозяйственного инвентаря включая мебель для промышленного строительства - - - + + 46. Затраты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами агрегатами и производствами не обеспеченными в составе комплекта поставки оборудования такими системами в том числе разработки программного обеспечения конкретных систем для вновь строящихся и реконструируемых производственных предприятий - - - + + 47. Затраты на проведение маркшейдерских работ в угольной промышленности в части не учтенной в накладных расходах - - - + + Продолжение приложения Б 1 2 3 4 5 6 7 8 48. Другие затраты борьба с сили-козом радиоактивностью и т.д. - - - + + Итого по главе 9 + + + + + Итого по главам 1-9 + + - + + Глава 10. Содержание службы заказчика и авторский надзор 49. Содержание службы заказчика включая затраты на технический надзор - - - + + 50. Осуществление авторского надзора - - - + + 51. Проведение геодезических наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений - - - + + 52. Затраты заказчика связанные с проведением тендеров - - - + + 53. Средства для оказания услуг связанных с подготовкой к производству работ их осуществлением и вводом объектов в эксплуатацию и формированием страхового фонда документации - - - + + Итого по главе 10 - - - + + Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров 54. Подготовка эксплуатационных кадров - - - + + Итого по главе 11 - - - + + Глава 12. Проектные и изыскательские работы 55. Сметная стоимость проектно-изыскательских работ - - - + + Окончание приложения Б 1 2 3 4 5 6 7 8 56. Сметная стоимость комплексной государственной экспертизы проектно-сметной документации - - - + + 57 Сметные затраты связанные с испытанием свай работы выполняемые проектными и изыскательскими организациями - - - + + Итого по главе 12 - - - + + Итого по главам 1-12 + + + + + Сметная прибыль П + + - - + Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций АР + + - - + Средства на покрытие риска всех участников строительства Р - - - + + Средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами И - - - + + Итого гл.1–12 + П+АР + Р + И + + + + + Налоги сборы обязательные платежи установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства без НДС - - - + + Итого + + + + + Налог на добавленную стоимость - - - + + Всего по сводному сметному расчету + + + + + Возвратные суммы - - - - + Примечание: За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства кроме возвратных сумм приводятся стоимостные показатели при их наличии на конкретном строительстве приведенные в пунктах 2.8.18.1-2.8.18.5 Раздела 2 настоящих норм. Приложение В Обязательное Форма № 2 наименование утверждающей организации Утверждено Сводка затрат в сумме тыс.грн. В том числе возвратных сумм тыс.грн. ссылка на документ об утверждении « » 200 г. СВОДКА ЗАТРАТ наименование стройки Составлена в текущих ценах по состоянию на « » 200 г. № п/п Наименование затрат Объекты производ-ственного назначения Объекты жилищно-граждан-ского назначения Объекты базы строительной индустрии Объекты городского наземного пассажирского транспорта дороги путепроводы и другие инженерные сооружения Всего 1 2 3 4 5 6 7 1. а Сметная стоимость тыс.грн.: - строительных и монтажных работ + + + + + - оборудования мебели и инвентаря + + + + + - пусконаладочные работы + + + + + б прочие затраты тыс.грн. + + + + + в общая сметная стоимость а + б тыс.грн. + + + + + возвратные суммы + + + + + Директор или главный инженер проектной организации [подпись инициалы фамилия ] Главный инженер проекта [подпись инициалы фамилия ] Начальник отдела наименование [подпись инициалы фамилия ] Согласовано: Заказчик [должность подпись инициалы фамилия ] Приложение Г Обязательное с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 Форма № 3 наименование стройки ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № на строительство наименование объекта Сметная стоимость тыс.грн. Сметная трудоемкость тыс.люд.-год. Сметная заработная плата тыс.грн. Измеритель единичной стоимости № п/п Номера смет и сметных расчетов Наименова-ние работ и затрат Сметная стоимость тыс.грн. Смет-ная трудоемкость тыс. чел.-ч Сметная заработная плата тыс.грн. Показатели единичной стоимости строительных работ монтажных работ оборудования мебели и инвентаря прочих зат-рат всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Главный инженер проекта [подпись инициалы фамилия ] Начальник отдела наименование [подпись инициалы фамилия ] Составил [должность подпись инициалы фамилия ] Проверил [должность подпись инициалы фамилия ] Приложение Д Обязательное Форма № 4 наименование стройки Локальная смета № на наименование работ и затрат наименование объекта Основание: Сметная стоимость тыс.грн. чертежи спецификации № Сметная трудоемкость тыс.люд.-год. Сметная заработная плата тыс.грн. Средний разряд работ разряд Составлена в текущих ценах по состоянию на « » 200 г. № п/п Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат единица измерения Количество Стоимость единицы грн. Общая стоимость грн. Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживанием машин Всего эксплуатации машин Всего заработной платы эксплуатации машин обслуживающих машины заработной платы в том числе заработной платы в том числе заработной платы на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого прямые затраты в том числе: стоимость материалов изделий и конструкций всего заработная плата Общепроизводственные расходы трудоемкость в общепроизводственных расходах заработная плата в общепроизводственных расходах Всего по смете Сметная трудоемкость Сметная заработная плат Составил [должность подпись инициалы фамилия ] Проверил [должность подпись инициалы фамилия ] Приложение Е Обязательное Форма № 5 наименование стройки Локальная смета № на приобретение оборудования вид оборудования и работ наименование объекта Основание: чертежи спецификации № Сметная стоимость тыс.грн. Составлена в текущих ценах по состоянию на « » 200 г. № п/п Шифр и номер по-зиции нор-матива Наименование и харак-теристика оборудования единица измерения и масса единицы оборудо-вания Количество Стоимость единицы грн. Общая стоимость грн. 1 2 3 4 5 6 Итого Дополнительные затраты связанные с транспортировкой тарой и упаковкой заготовительно-складскими расходами а также на комплектацию и запчасти Всего по смете Составил [должность подпись инициалы фамилия ] Проверил [должность подпись инициалы фамилия ] Приложение Ж Обязательное Форма № 4а ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № п/п Шифр ресурса Наименование Единица измерения Количество Текущая цена за единицу грн. в том числе: отпускная цена грн. транспортная составляющая грн. заготови-тельно-складские расходы грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Затраты труда 1 + Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч + + - - - 2 - Средний разряд работ выполняемых рабочими-строителями разряд + - - - - 3 + Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч + + - - - 4 - Средний разряд работ выполняемых рабочими-монтажниками разряд + - - - - 5 + Затраты труда рабочих занятых управлением и обслуживанием машин чел.-ч + + - - - 6 - Средний разряд звена рабочих занятых управлением и обслуживанием машин разряд + - - - - 7 + Затраты труда рабочих занятых управлением и обслуживанием автотранспорта при перевозке грунта и строительного мусора чел.-ч + + - - - 8 + Затраты труда работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах чел.-ч + + - - - Итого сметная трудоемкость чел.-ч + - - - - Средний разряд работ по смете разряд + - - - - II. Строительные машины и механизмы + + Машины и механизмы маш.-ч + + - - - + + Перевозка грунта т + + - - - IІІ. Строительные материалы изделия и конструкции + + Строительные материалы изделия и конструкции + + +* * + + + Текущие цены материальных ресурсов приняты по состоянию на Составил [должность подпись инициалы фамилия ] Проверил [должность подпись инициалы фамилия ] Условные обозначения: « + » - заполняется; «-» - не заполняется. Продолжение приложение Ж Форма № 4б ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № п/п Шифр ресурса Наименование Единица измерения Количество Текущая цена за единицу грн. в том числе: отпускная цена грн. транспортная составляющая грн. заготови-тельно-складские расходы грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Затраты труда 1 + Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч + + - - - 2 - Средний разряд работ выполняемых рабочими-строителями разряд + - - - - 3 + Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч + + - - - 4 - Средний разряд работ выполняемых рабочими-монтажниками разряд + - - - - 5 + Затраты труда рабочих занятых управлением и обслуживанием машин чел.-ч + + - - - 6 - Средний разряд звена рабочих занятых управлением и обслуживанием машин разряд + - - - - 7 + Затраты труда рабочих занятых управлением и обслуживанием автотранспорта при перевозке грунта и строительного мусора чел.-ч + + - - - 8 + Затраты труда рабочих заработная плата которых учитывается в составе: чел.-ч + + - - - 8.1 + общепроизводственных расходов чел.-ч + + - - - 8.2 + средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений чел.-ч + - - - - дополнительных затрат при выполнении строительно-монтажных работ: 8.3 + в зимний период чел.-ч + - - - - 8.4 + в летний период чел.-ч + - - - - Итого сметная трудоемкость чел.-ч + - - - - Средний разряд работ разряд + - - - - II. Строительные машины и механизмы + + Машины и механизмы маш.-ч + + - - - + + Перевозка грунта т + + - - - IІІ. Строительные материалы изделия и конструкции + + Строительные материалы изделия и конструкции + + +* * + + + Текущие цены материальных ресурсов приняты по состоянию на Составил [должность подпись инициалы фамилия ] Проверил [должность подпись инициалы фамилия ] Условные обозначения: « + » - заполняется; «-» - не заполняется. Приложение И Обязательное Форма № 6 наименование стройки ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС Наименование объектов зданий и сооружений и затрат включенных в пусковой комплекс Общая сметная стоимость объектов и затрат по проекту тыс.грн. Сметная стоимость объектов и затрат включенных в пусковой комплекс тыс.грн. Всего в том числе Всего в том числе сметная стоимость прочие затраты сметная стоимость прочие затраты строй-тельно-монтаж-ных работ оборудования строи-тельно-монтаж-ных работ оборудования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Объекты пускового комплекса главы 2 - 7 : + + + + + + + + ....................................... + ..... + .......... + ............... + .......... + ...... + .............. + ............. + ............ Итого + + + + + + + + Средства предусмотренные в главах 1 8-12 сводного сметного расчета + + + + + + + + Итого по главам 1-12 + + + + + + + + Сметная прибыль П + + - - + + - - Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций АР + + - - + + - - Средства на покрытие риска всех участников строительства Р + - - + + - - + Средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами И + - - + + - - + Итого гл. 1-12+П+АР+Р+И + + + + + .+ + + Окончание приложения И 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Налоги сборы обязательные платежи установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства без НДС + - - + + - - + Всего по пусковому комплексу + + + + + + + + Возвратные суммы + - - - + - - - Главный инженер проекта генеральной проектной организации [подпись инициалы фамилия ] Приложение К Обязательное Форма № 7 Наименование стройки Индивидуальная ресурсная элементная сметная норма № на наименование вида строительных или монтажных работ Состав работ Измеритель Шифр ресурса Наименование ресурса Единица измерения Показатель 1 Затраты труда рабочих-строителей монтажников 2 Средний разряд работ 3 Затраты труда машинистов Машины и механизмы Материалы Составил [должность подпись инициалы фамилия ] Проверил [должность подпись инициалы фамилия ] Приложение М Обязательное Перечень работ и затрат которые относятся к титульным временным зданиям и сооружениям и учитываются усредненными показателями 1 Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для обслуживания работников строительства восстановление и ремонт их по окончании использования. 2 Аренда и приспособление существующих помещений с последующей ликвидацией обустройств. 3 Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных зданий и сооружений для производственных нужд строительства восстановление и ремонт их по окончании использования. 4 Перемещение конструкций и деталей производственных складских вспомогательных жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных инвентарных зданий и сооружений на строительную площадку устройство оснований и фундаментов монтаж с необходимой отделкой монтаж оборудования ввод инженерных сетей создание и благоустройство временных поселков в том числе вахтовых разборка и демонтаж восстановление площадки перемещение конструкций и деталей на склад. 5 Устройство и содержание временных железных автомобильных и землевозных дорог в том числе соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением «усы» и проездов на строительной площадке с искусственными сооружениями эстакадами и переездами. Разборка дорог и проездов. 6 Устройство и разборка сетей связи и временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией водой теплом и т.п. на строительной площадке от распределительных устройств к отдельным объектам. 7 Устройство временных подвесных дорог и кабель-кранов для перемещения материалов и деталей и разборка их. 8 Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые отапливаемые и неотапливаемые и открытые для материалов изделий конструкций и оборудования кроме кладовых прорабов и мастеров складских помещений и навесов при объектах строительства. 9 Временные обустройства площадки платформы и т.п. для материалов изделий конструкций и оборудования а также для погрузочно-разгрузочных работ. 10 Временные производственные мастерские ремонтно-механические арматурные столярно-плотницкие и т.п. и кузницы. 11 Электростанции котельные насосные компрессорные калориферные вентиляторные и т.п. временного назначения. 12 Временные камнедробильно-сортировочные установки бетонорастворные узлы и установки для приготовления бетона и раствора с обустройствами на территории строительства или передвижные на линейном строительстве. 13 Временные установки для приготовления грунтов обработанных органическими и неорганическими вяжущими временные цементобетонные и асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с битумохранилища и т.п. 14 Полигоны для изготовления железобетонных и бетонных изделий и доборных элементов с пропарочными камерами. 15 Площадки стенды для укрупняющей и предварительной сборки оборудования. 16 Звеносборочные базы для сборки звеньев'железнодорожного пути. 17 Здания и обустройства во временных карьерах кроме дорог. 18 Устройство и разборка временных сетей сжатого воздуха воды энергоснабжения связи и других временных коммуникаций в шахтах туннелях и метрополитенах. 19 Временные лаборатории для испытания строительных материалов и изделий на строительных площадках. 20 Устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы для которых эти затраты не учтены в стоимости машино-часа кроме рельсовых путей под башенные козловые и портально-стреловые краны . 21 Временные сооружения связанные с противопожарными мероприятиями и охраной на территории строительства и в жилом поселке. 22 Временные конторы строительно-монтажных участков строительно-монтажных поездов строительных управлений или трестов-площадок. 23 Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограды в городах. Приложения 1-19 к ДБН Д.1.1-1-2000 справочные С изменениям внесенными в соответствии с Изменением № 2: 1. Приложения 1 3 4 8 12 13 17 – 19 изложены в новой редакции. 2. Приложение 2 исключено. Приложение 1 Справочное Усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ в строительстве По состоянию на « 1 » января 2002 г. Разряд выполняемых работ Стоимость чел./ч грн. Разряд выполняемых работ Стоимость чел./ч грн. Разряд выпол-няемых работ Стоимость чел./ч грн. 1 2 75 3 4 3 42 5 8 4 80 1 1 2 76 3 5 3 47 5 9 4 87 1 2 2 79 3 6 3 51 6 0 4 93 1 3 2 82 3 7 3 56 6 1 5 01 1 4 2 83 3 8 3 60 6 2 5 09 1 5 2 86 3 9 3 63 6 3 5 16 1 6 2 88 4 0 3 68 6 4 5 24 1 7 2 91 4 1 3 74 6 5 5 32 1 8 2 92 4 2 3 80 6 6 5 40 1 9 2 96 4 3 3 84 6 7 5 47 2 2 99 4 4 3 90 6 8 5 55 2 1 3 00 4 5 3 96 6 9 5 63 2 2 3 03 4 6 4 02 7 0 5 71 2 3 3 06 4 7 4 07 7 1 5 79 2 4 3 09 4 8 4 13 7 2 5 88 2 5 3 12 4 9 4 19 7 3 5 97 2 6 3 15 5 0 4 24 7 4 6 06 2 7 3 18 5 1 4 30 7 5 6 14 2 8 3 20 5 2 4 38 7 6 6 23 2 9 3 23 5 3 4 45 7 7 6 32 3 0 3 26 5 4 4 51 7 8 6 41 3 1 3 30 5 5 4 59 7 9 6 50 3 2 3 35 5 6 4 66 8 6 58 3 3 3 39 5 7 4 72 Примечания: 1. Приведенная стоимость человеко-часа учитывает обычные условия труда при сорокачасовой рабочей неделе. При другой продолжительности недели стоимость человеко-часа определяется с применением следующих коэффициентов: 38 5 – часовая рабочая неделя - 1 036; 36 – часовая рабочая неделя - 1 108; 33 – часовая рабочая неделя - 1 208; 30 – часовая рабочая неделя - 1 329; 24 – часовая рабочая неделя - 1 662; 18 – часовая рабочая неделя - 2 215. 2. Для расчета заработной платы на строительстве тоннелей и метрополитенов к стоимости человеко-часа соответствующего разряда приведенной в данном приложении применяются коэффициенты: а при закрытом способе работ включая устройство путей в тоннелях а также все работы после устройства перекрытия тоннелей станций и вестибюлей метрополитена строящихся открытым горным способом -1 80; б при открытом способе работ включая устройство путей на поверхности -1 35; в при выполнении работ на шахтной поверхности - 1 23. Приложение 2 Справочное Перечень отдельных профессий рабочих занятых на управлении и обслуживании мощных и особо сложных строительных машин и механизмов к заработной плате которых можно применять повышающие коэффициенты справочное приложение 2 исключено в соответствии с Изменением № 2 Приложение 3 Справочное Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации трудозатрат работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов в расчете на 1 чел.-ч нормативно-расчетной сметной трудоемкости строительно-монтажных работ предусматриваемых в прямых затратах Таблица № п/п Виды строительных и монтажных работ Усредненные коэффициенты перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ предусматриваемых в прямых затратах к трудозатратам работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах Усредненные показатели для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов грн./чел.-ч 1 2 3 4 1 Общестроительные работы кроме выделенных 0 120 1 05 а земляные работы 0 098 0 85 б отделочные работы 0 088 0 83 2 Горновскрышные работы 0 090 0 87 3 Буровзрывные работы 0 121 1 19 4 Устройство буровых скважин на воду 0 106 1 01 5 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 0 087 0 83 6 Монтаж металлических конструкций 0 088 0 85 7 Внутренние санитарно-технические работы в том числе вентиляция и кондиционирование 0 105 1 02 8 Внешние сети водопровод канализация теплоснабжение газопровод 0 094 0 85 9 Магистральные и промышленные трубопроводы газонефтепродуктов 0 102 0 90 10 Теплоизоляционные работы 0 092 0 87 11 Электроосвещение зданий и электромонтажные работы 0 097 0 93 12 Наземные инженерные сооружения автомобильные дороги железные дороги аэродромы трамвайные пути 0 102 0 90 13 Мосты 0 146 1 19 14 Тоннели и метрополитены работы по сооружению тоннелей и метрополитенов открытым способом до устройства перекрытия и путевые работы на поверхности 0 181 1 88 15 Прокладка и монтаж сетей связи 0 088 0 83 16 Прокладка и монтаж междугородных линий связи 0 138 1 17 17 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 0 077 0 75 18 Горнопроходческие подземные работы кроме тоннелей и метрополитенов 0 214 1 34 19 Конструкции гидротехнических сооружений: - земляные бетонные и железобетонные каменные деревянные; 0 098 0 93 - металлические 0 092 0 87 20 Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях 0 102 0 98 21 Берегоукрепительные работы 0 097 0 93 22 Судовозные пути стапелей и слипов 0 096 0 93 23 Подводно-строительные водолазные работы 0 098 0 87 24 Промышленные печи и трубы 0 105 1 02 25 Монтаж оборудования 0 079 0 76 26 Монтаж оборудования и электро-монтажные работы на атомных электростанциях 0 105 0 98 27 Устройство сигнализации централизации блокировки и связи на железных дорогах 0 082 0 78 28 То же при электрификации действующих железных дорог 0 098 0 93 29 Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением 0 087 0 82 30 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения 0 088 0 85 31 Текущий ремонт жилья объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства 0 094 0 87 32 Пусконаладочные работы 0 087 0 82 Примечания: 1. Показатели приведенные в пунктах 8 9 12 13 15 16 применяются по всему комплексу работ включая строительные работы земляные сооружение телефонной канализации и т.п. . 2. Показатели приведенные в пункте 17 применяются по всему комплексу работ включая электромонтажные работы. Приложение 3 заменено приказом Госстроя Украины № 94 от 13.06.2005. Приложение 4 Справочное Распределение специальных строительных работ для определения трудозатрат работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов взамен Приложения 4 к ДБНД. 1.1-1-2000 Таблица № сметных норм ДБН Д.2.2-99 Наименование работ Усредненные коэффициенты перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ предусматриваемых в прямых затратах к трудозатратам работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах Усредненные показатели для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов грн./чел.-ч 1 2 3 4 с 9-50-1 по 9-51-12; с 39-5-1 по 39-5-6 Контроль качества сварных соединений 0 079 0 76 с 11-29-1 по 11 –30-1 Устройство покрытия пола из механически обработанных чугунных и стальных плит 0 088 0 85 14-17-1; с 14-26-1 по 14-26-3; 14-33-1; 14-37-1 Изготовление и установка ограждений боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота стальных и алюминиевых каркасов и ограждений теплиц установка катковых и неподвиж-ных опор под трубопроводы отопления. 0 088 0 85 с 14-28-1 по 14-28-7; 14-29-1 Установка узлов механизмов и валов приборов открывания и закрывания форточек теплиц 0 079** 0 76** с 17-7-1 по 17-7-21 с 17-7-3 по 17-7-4 Установка баков металлических для воды массой более 0 6 т емкостью более 4м3 0 079 0 76 1 2 3 4 с 18-1-1 по 18-2-10 Установка котлов отопительных теплопроизводительнос-тью до 1 6 МВт 1 Гкал/ч с температурой нагрева воды до 115 С или давлением пара до 0 7 МПа 0 7 кгс/см2 0 079 0 76 с 18-3-1 по 18-5-4; с 18-1 3-1 по 18-13-5 Установка водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 емкостных емкостью до 6 м3 в тепловых пунктах и в котельных оборудованных котлами теплопроизводительностью до 1 16 МВт 1Гкал/ч с температурой нагрева воды до 115о С или давлением пара до 0 07 МПа 0 7 кгс/см2 ; насосов центробежных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче при общей массе агрегата до 0 75 т 0 079* 0 76* 19-1-3; 19-1-4 Установка ресторанных плит 0 079 0 76 19-3-10 Установка газогорелочных устройств производительностью более 500 м3/ч 0 079** 0 76** с 20-15-1 по 20-16-4; с 20-43-1 по 20-53-10; с 20-55-1 по 20-57-8 Установка заслонок и клапанов воздушных с электрическим и пневматическим приводом кондиционеров центральных производительностью 10-250 тыс.м3 /ч на системах кондиционирования воздуха и вентиляции а также отдельных секций этих кондиционеров на системах воздушного отопления вентиляции в том числе и в приточных камерах 0 079** 0 76** с 20-31-5 по 20-31-10; 20-32-6; 20-33-4; с 20-34-1 по 20-34-3; 20-36-1; с 20-39-4 по 20-39-7; 20-40-1; с 20-42-1 по 20-42-16; с 20-54-1 по 20-54-6 Установка вентиляторов крышных и радиальных массой более 0 4 т осевых массой более 0 3 т с электродвигателем на одной оси или клиноременной передаче; агрегатов воздушноотопительных и вентиляционных пылеулавливающих; циклонов массой более 1 т; кондиционеров-доводчиков эжекционных; камер приточных типовых производительностью до 150 тыс.м3/час; присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена 0 079 0 76 с 25-58-1 по 25-58-4 Прокладка дренажного кабеля 0 097 0 93 25-64-1; 25-64-2 Установка блок-боксов на магистральных трубопроводах нефтяных и газовых промыслах 0 088 0 83 с 28-1 07-1 по 28-1 13-1 Установка стальных конструкций опор контактной сети жестких поперечин светофорных мостиков смотровых люлек консолей и подкосов к ним а также траверс 0 088 0 85 с 28-202-1 по 28-202-3; Подвеска проводов защита кабеля 0 082 0 78 с 28-205-1 по 28-205-5 То же при электрификации действующих железных дорог 0 098 0 93 с 29-6-1 по 29-186-1; с 29-220-1 по 29-248-1; с 29-275-1 по 29-275-7; с 29-275-10 по 29-275-11; с 29-275-13 по 29-275-17; с 29-275-19 по 29-277-1 Все работы выполняемые при сооружении тоннелей и метрополитенов закрытым способом а также открытым способом после устройства перекрытия тоннеля включая общестроительные работы которые нормируются по другим сборникам 0 236 2 05 30-17-1; 30-17-2; с 30-42-1 по 30-43-4; 30-31-1; 30-31-2; 30-50-1; 30-50-2; 30-73-1; 30-81-1; с 30-88-1 по 30-88-3 Установка стальных опорных частей для железобетонных пролетных сооружений сборка и установка стальных пролетных сооружений продольная и поперечная передвижка стальных пролетных сооружений с установкой на опорные части; устройство смотровых приспособлений металлических поручней перекрытия деформационных швов скользящим листом стальные леса и пирсы 0 088 0 85 с 33-10-1 по 33-13-8; с 33-30-1 по 33-30-20; с 33-204-1 по 33-210-6; с 33-215-1 по 33-215-4; с 33-21 8-1 по 33-21 9-1; с 33-251-9 по 33-251-16; 33-253-3; 33-253-4 Установка стальных опор воздушных линий электропередачи стальных конструкций распределительных устройств стальных опор контактной сети промышленного и городского транспорта 0 088 0 85 с 33-16-1 по 33-23-1; с 33-108-1 по 33-112-7; с 33-114-1 по 33-115-2 с 33-116-1 по 33-117-6 Подвеска проводов и грозозащитных тросов установка светильников Установка линейного оборудования и комплектных трансформаторных подстанций 0 097 0 097** 0 93 0 93** с 33-16-1 по 33-23-1; с 33-108-1 по 33-112-7; с 33-114-1 Подвеска проводов и грозозащитных тросов установка светильников 0 097 0 93 по 33-115-2 с 33-116-1 по 33-117-6 Установка линейного оборудования и комплектных трансформаторных подстанций 0 097** 0 93** с 34-1 2-1 по 34-1 5-3; с 34-17-1 по 34-23-2; с 34-52-1 по 34-52-4 Монтаж стальных конструкций радиомачт и радиобашен полно-сборных зданий из алюминиевых панелей термокамер стальных подземных не обслуживаемых усилительных пунктов 0 088 0 85 35 Горнопроходческие подземные роботы включая все виды крепления выработок бурение скважин из подземных выработок и подземные строительные работы нормируемые по другим сборникам . Транспортировка горной массы от шахтных стволов до отвалов при выполнении подземных горно-капитальных работ 0 214 1 34 с 39-1-1 по 39-3-12; с 39-6-1 по 39-7-5; с 39-7-10 по 39-8-5; с 39-8-8 по 39-8- 13; с 39-11-1 по 39-11-4 Установка металлических конструкций гидротехнических сооружений 0 088 0 85 с 44-22-1 по 44-23-1; с 44-73-1 по 44-74-1 Прокладка кабеля в подводные траншеи: а междугородной связи 0 104 1 24 б электропередачи 0 097 0 93 с 44-24-1 по 44-24-4; с 44-49-1 по 44-49-4; с 44-75-1 по 44-75-4 Опускание металлических оболочек оголовков водозаборных и водосбрасывающих сооружений 0 088 0 85 45-65-1; с 45-66-1 по 45-66-5 Установка металлических деталей промышленных труб 0 088 0 85 Примечания: 1. При установке санитарно-технического оборудования для технического водоохлаждения на радиообъектах обозначенного знаком* показатели для определения трудозатрат работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов принимаются в размере соответственно 0 097 и 0 93. 2. Подвесные изоляторы и линейная арматура для ВЛ-35-750 кВ штыревые изоляторы крюки и штыри для ВЛ-30-35 кВ подвесные изоляторы для ВЛ-6-35 кВ зажимы для ВЛ-0 4-35 кВ а также разрядники разъединители и масляные выключатели устанавливаемые на опорах учитываются как оборудование. 3. По работам обозначенным знаком ** инженерное оборудование и устройства учитываются как оборудование. Показатели для определения трудозатрат работников заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов на работы выполняемые с применением панелей из стального и алюминиевого листа с утеплителем принимаются в размере установленном для общестроительных работ соответственно 0 120 та 1 05. Приложение 4 заменено приказом Госстроя Украины № 94 от 13.06.2005. Приложение 5 Справочное Усредненные показатели для определения дополнительных затрат по стоимости оборудования № пункта Наименование показателей Показатели в процентах 1 2 3 1 Транспортные расходы 3 0 2 Затраты на тару упаковку и реквизит 0 5 3 Запасные части 1 0 4 Комплектация 0 4 5 Заготовительно-складские расходы 0 9 Приложение 6 Справочное Усредненные показатели для определения лимита средств на титульные временные здания и сооружения в инвесторской сметной документации на строительство кроме ремонтно-строительных работ Таблица Виды строительства предприятий зданий и сооружений Показатель % 1 2 Промышленное строительство 1. Предприятия черной металлургической промышленности кроме горнодобывающих 3 1 2. Предприятия цветной металлургической промышленности кроме горнодобывающих 2 4 3. Объекты обустройства нефтяных газовых и газоконденсатных месторождений промыслов 3 5 4. Предприятия машиностроения и электротехническая промышленность 2 5 5. Предприятия горнодобывающей промышленности: а строительство новых угольных сланцевых шахт и рудников 4 2 б строительство обогатительных фабрик вскрытие и подготовка новых горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях 2 9 в строительство угольных сланцевых разрезов 3 2 6. Предприятия химической промышленности: а нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 3 6 б прочие объекты химической промышленности 3 1 7. Предприятия торфяной промышленности 3 9 8. Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 4 1 9. Предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности 4 1 10. Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии 2 2 11. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 3 4 12. Предприятия легкой промышленности 2 0 13. Предприятия пищевой промышленности 2 5 14 Предприятия медицинской промышленности 2 2 15 Предприятия микробиологической промышленности 3 1 Энергетическое строительство 16. Тепловые электростанции: а конденсационные с блоками 210-300 МВт мощностью до 2500 МВт; 5 5 б конденсационные с блоками 500-800 МВт мощностью до 5000 МВт 5 6 17. Атомные электростанции мощностью 4000 МВт и выше 7 2 18. Промышленно-отопительные ТЭЦ мощностью 300 МВт и выше 5 0 19. Самостоятельные котельные 3 1 20. Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 3 2 21. Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства 3 6 Продолжение таблицы 1 2 22. Воздушные линии электропередачи включая осветительные трансформаторные подстанции 0 4-35 кВ 2 4 Транспортное строительство 23. Новые железные дороги без тоннелей и мостов путепроводов длиной более 50 м 8 3 24. Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов путепроводов длиной более 50 м 5 6 25. Электрификация железнодорожных участков 4 3 26. Развитие железнодорожных узлов станций реконструкция железных дорог усиление отдельных участков и железнодорожных направлений и другие виды строительства на эксплуатируемой сети 3 6 27. Автомобильные дороги общегосударственного значения и местные с твердым покрытием 1-4 категории без тоннелей и мостов путепроводов длиной более 50 м: а при использовании для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов 5 9 б при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от действующих стационарных предприятий 3 9 28. Метрополитены 5 6 29. Железнодорожные и автодорожные мосты длиной более 50 м и путепроводы 9 1 30. Городские мосты и путепроводы: а в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 4 2 б в остальных пунктах 6 1 31. Аэродромы : а площадки аэродромов 4 8 б здания и сооружения служебно-технической зоны 2 9 32. Морские порты и портовые сооружения 4 5 33. Объекты речного транспорта 4 9 34. Коллекторные тоннели 4 6 Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках 35. Жилые дома и благоустройство: а жилые дома в том числе со встроенными помещениями магазинами прачечными и т. п. 0 95 б микрорайоны кварталы комплексы жилых и общественных зданий включая наружные сети и благоустройство 1 03 в благоустройство городов и поселков включительно с работами по устройству улиц проездов тротуаров зеленых насаждений 1 2 36. Школы детские сады ясли магазины административные здания кинотеатры театры картинные галереи и другие здания гражданского строительства 1 5 37. Учебные и лечебные здания и сооружения научно-исследовательские конструкторские и проектные институты 1 5 Продолжение таблицы 1 2 38. Объекты коммунального назначения бани прачечные крематории и т. п. 1 3 39. Наружные сети водопровода канализации тепло- и газоснабжения в черте города линейная часть 1 3 40. Водоснабжение и канализация городов комплекс инженерных сооружений в составе трубопроводов насосных станций очистных сооружений и т. п. 2 0 41. Городской электрический транспорт трамвайные депо троллейбусные депо трамвайные и троллейбусные линии тяговые подстанции конечные станции мастерские 2 4 42. Линии скоростного трамвая 3 6 43. Санатории дома отдыха турбазы пансионаты профилактории пионерские лагеря 1 9 Прочие виды строительства 44. Здания и сооружения по приемке хранению и переработке зерна и хлебозаводы 2 8 45. Объекты строительства Министерства обороны: а общевойскового и специального назначения 3 2 б жилищного казарменного коммунального и культурно-бытового назначения 2 4 46. Сети и сооружения связи: а радиорелейные линии связи 6 9 б станционные сооружения кабельные и воздушные магистрали кабельные и воздушные линии зоновой межобластной и сельской связи 4 9 в городские телефонные сети межстанционные линии связи и узлы 2 2 г прочие объекты почтамты районные узлы связи и т. п. 3 5 д объекты радиовещания и телевидения 3 5 47. Сельскохозяйственное строительство включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности кроме строительства автомобильных дорог и электрификации 3 0 48. Водохозяйственное строительство и гидротехнические сооружения рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-выростных хозяйств Государственного департамента рыбного хозяйства Министерства аграрной политики Украины 4 2 49. Магистральные трубопроводы вне городов: а водоснабжение канализация 2 7 б газопроводы и нефтепроводы: площадочные сооружения компрессорные и насосные станции газораспределительные станции 6 9 линейная часть включая электрохимизацию и технические линии связи 2 3 в тепловые сети 2 1 Окончание таблицы 1 2 50. Очистные сооружения водопроводные и канализационные станции возводимые по самостоятельному проекту 3 7 51. Предприятия снабжения 2 4 52. Предприятия прочих отраслей промышленности 2 4 Примечания: 1. Усредненные показатели данного приложения применяются для определения в инвесторской сметной документации лимита средств на возведение титульных временных зданий и сооружений при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ исчисленной на основании ресурсных элементных сметных норм введенных в действие с 1 октября 2000 года и текущих цен на трудовые и материально-технические ресурсы. 2. Усредненные показатели выражены в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ и применяются в зависимости от видов строительства предприятий зданий или сооружений устанавливаемых наименованием проекта. Дифференцировать сметные усредненные показатели по удельному весу того или иного вида строительства в объеме строительно-монтажных работ по стройке не следует. В случае если проектом предусматривается сооружение водопровода и канализации двумя способами: открытым методом и методом щитовой проходки - усредненные показатели на строительство временных зданий и сооружений следует принимать на объемы работ выполняемых способом щитовой проходки по пункту «коллекторные тоннели» а на объемы работ выполняемых открытым способом - по соответствующим пунктам таблицы: «Наружные сети водопровода канализации тепло- и газоснабжения в черте города» или же «Магистральные трубопроводы вне городов: а водоснабжение канализация». 3. В случае когда для осуществления строительства привлекаются несколько генеральных подрядчиков усредненные показатели должны приниматься: - на объемы работ выполняемых генеральным подрядчиком строящим основные объекты - соответствующие усредненные показатели без корректировки; - на объемы работ выполняемых другими генеральными подрядчиками строящими подъездные железные и автомобильные дороги ТЭЦ линии электропередачи и т. п. - соответствующие усредненные показатели с коэффициентом 0 8. 4. Применение сметных усредненных показателей в сводных сметных расчетах на расширение реконструкцию и техническое переоснащение действующих предприятий зданий и сооружений или строительство последующих очередей новых цехов производств хозяйств и коммуникаций на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках производится с коэффициентом 0 8 к показателям данного приложения. Указанный коэффициент не следует применять при расширении объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства. 5. При составлении сводных сметных расчетов на отдельные виды строительства которые отсутствуют в таблице приложения размер средств на временные здания и сооружения можно определять по расчету основанному на соответствующих данных раздела проекта или по показателям данного приложения по аналогичным видам строительства. 6. Сметные усредненные показатели учитывают строительство полного комплекса временных зданий и сооружений необходимых для производства строительно-монтажных работ а также для обслуживания рабочих строительства в пределах строительной площадки с учетом возможности приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа. В случае если проектом не предусматривается сооружение железных и автомобильных дорог инженерных коммуникаций которые могут быть использованы в период строительства стоимость возведения необходимых временных подъездных дорог и других коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией водой теплом и т. п. определяется в зависимости от длины коммуникаций от источника получения до строительной площадки их конструкции установленных проектом организации строительства по соответствующим сметными нормативам. Приложение 7 Справочное Усредненные показатели для определения лимита средств на титульные временные здания и сооружения в инвесторской сметной документации на ремонтно-строительные работы Таблица № нормы Наименование видов ремонта Норма % 1 2 3 Раздел 1. Ремонт зданий в целом 1.1. Жилые дома 0 8 1.2. Объекты коммунального и социально-культурного назначения 1 3 Раздел 2. Ремонт отдельных элементов зданий 2.1. Фасады 0 2 2.2. 2.3. Крыши кровли Ремонт отдельных элементов внутри здания полы двери отделочные работы и т.п. кроме внутренних инженерных сетей 0 3 0 2 2.4. Внутренние инженерные сети 0 2 Раздел 3. Ремонт наружных коммуникаций и объектов благоустройства 3.1. Наружные сети водопровода канализации тепло- и газоснабжения линейная часть без магистралей электроснабжение слаботочные и т. п. 1 1 3.2. Городские дороги и проезды 1 2 3.3. Озеленение 1 0 3.4. Городские мосты набережные берегоукрепление 3 2 Примечания: 1. Усредненные показатели данного приложения применяются для определения в инвесторской сметной документации лимита средств на возведение титульных временных зданий и сооружений при определении сметной стоимости ремонта жилья объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства исчисленной на основании ресурсных элементных сметных норм введенных в действие с 1 октября 2000 года и текущих цен на трудовые и материально-технические ресурсы. 2. Затраты на временные здания и сооружения при выполнении ремонтно-строительных работ определяются в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ по показателям таблицы. Показатели рассчитаны для ремонта или зданий и сооружений в целом или для отдельных элементов здания и видов работ: 1. Ремонт зданий в целом; 2. Ремонт отдельных элементов зданий; 3. Ремонт наружных коммуникаций и объектов благоустройства. 3. К ремонту зданий в целом относится комплекс ремонтно-строительных работ и организационно-технических средств по устранению морального и физического износа по объекту в целом не связанных с изменением основных технико-экономических показателей. Показатели раздела 2 таблицы применяются в случае ремонта не здания в целом а отдельных его элементов. 4. При ремонте двух или больше элементов здания затраты на временные здания и сооружения определяются по показателям в соответствии с удельным весом сметной стоимости соответствующих видов работ. Например: при общей сметной стоимости по итогу прямых затрат 18 тыс.грн. в т.ч. на ремонт фасада - 10 тыс.грн. 56% на ремонт крыши - 6 тыс. грн. 33% и ремонт внутренних инженерных сетей - 2 тыс.грн. 11% усредненный показатель средств на временные здания и сооружения рассчитывается: 0 2 х 0 56 + 0 3 х 0 33 + 0 2 х 0 11 = 0 23 5. Усредненные показатели затрат на строительство временных зданий и сооружений по разделу 3 таблицы применяются только тогда когда указанные в разделе работы предусмотрены самостоятельным сводным сметным расчетом. Приложение 8 Справочное Усредненные показатели для определения лимита средств на дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ кроме ремонтно-строительных в зимний период в инвесторской сметной документации Таблица 1 Вид будівництва Вид строительства Усредненные смет- ные показатели % Температурные зоны I II 1 2 3 4 І. Паливно-енергетичний комплекс 1. Підприємства нафтової і газової промисловості І. Топливно-энергети-ческий комплекс 1. Предприятия нефтяной и газовой промышленности 0 65 1 3 2. Підприємства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості 2. Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 0 5 1 2 3. Підприємства вугільної промисловості крім гірничопрохідницьких робіт 3. Предприятия угольной промышленности кроме горнопроходческих работ 0 6 1 3 4. Підприємства енергетичного будівництва: 4. Предприятия энергетического строительства: а теплові електростанції а тепловые электростанции 0 6 1 3 б гідроелектростанції б гидроэлектростанции 0 8 1 5 в атомні електростанції в атомные электростанции 0 7 1 5 г електричні підстанції г электрические подстанции 0 5 1 0 д теплові мережі д тепловые сети 0 4 0 9 е повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище е воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 0 2 0 5 ж повітряні лінії електропередачі 0 4-10 0 кВ ж воздушные линии электропередачи 0 4-10 0 кВ 0 3 0 8 5. Підприємства торф'яної промисловості 5. Предприятия торфяной промышленности 0 7 1 4 6. Гірничопрохідницькі роботи без загальношахтових витрат : 6. Горнопроходческие работы без общешахтных расходов : а шахтні стволи з урахуванням витрат на підігрівання повітря яке подається в шахту а шахтные стволы с учетом затрат на подогрев подаваемого в шахту воздуха 0 7 1 6 б у тому числі витрати на підігрівання повітря б в том числе затраты на подогрев воздуха 0 6 1 6 в горизонтальні і похилі виробки з урахуванням витрат на підігрівання повітря яке подається у виробки в горизонтальные и наклонные выработки с учетом затрат на подогрев подаваемого в выработки воздуха 1 0 1 8 Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 г у тому числі витрати на підігрівання повітря г в том в числе затраты на подогрев воздуха 0 9 1 7 II.Металургійний комплекс 1.Підприємства чорної ме- талургії крім гірничопрохідницьких робіт і об'єктів шахтової поверхні II. Металлургический комплекс 1. Предприятия черной металлургии кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности 0 6 0 8 2. Підприємства кольорової металургії крім гірничопрохідницьких робіт і об'єктів шахтової поверхні 2. Предприятия цветной металлургии кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности 0 5 1 0 III. Хіміко-лісовий комплекс 1. Підприємства хімічної промисловості III. Химико-лесной комплекс 1. Предприятия химической промышленности 0 5 1 0 2. Підприємства лісової деревообробної і целюлозно-паперової промисловості 2. Предприятия лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 0 5 0 9 3. Підприємства медичної промисловості 3. Предприятия медицинской промышленности 0 5 0 8 4. Підприємства мікробіологічної промисловості 4. Предприятия микробиологической промышленности 0 6 1 2 IV. Машинобудівельний комплекс IV. Машиностроительный комплекс 1. Підприємства важкого енергетичного і транспортного машинобудування 1. Предприятия тяжелого энергетического и транспортного машиностроения 0 6 1 1 2. Підприємства сільськогосподарського і тракторного машинобудування 2. Предприятия сельскохозяйственного и тракторного машиностроения 0 3 0 9 3. Підприємства електротехнічної промисловості 3. Предприятия электротехнической промышленности 0 7 1 2 4. Підприємства верстатобудівної та інструментальної промисловості 4. Предприятия станкостроительной и инструментальной промышленности 0 6 1 1 5.Підприємства приладобудування і засобів автоматизації 5. Предприятия приборостроения и средств автоматизации 0 6 1 1 6. Підприємства автомобільної та підшипникової промисловості 6. Предприятия автомобильной и подшипниковой промышленности 0 6 1 2 7. Підприємства легкого та іншого машинобудування 7. Предприятия легкого и прочего машиностроения 0 6 1 1 Продолжение таблицы 1 V. Агропромисловий комплекс 1. Сільськогосподарське будівництво ремонтні майстерні бази постачання теплично-парникові комбінати тощо V. Агропромышленный комплекс 1. Сельскохозяйственное строительство ремонтные мастерские базы снабжения теплично-парниковые комбинаты и т.п. 0 4 1 0 2. Підприємства харчової промисловості 2. Предприятия пищевой промышленности 0 6 1 1 3. Підприємства м'ясної промисловості підприємства первинної обробки сільськогосподарської продукції 3. Предприятия мясной промышленности предприятия первичной обработки сельскохозяйственной продукции 0 5 0 8 4. Підприємства молочної промисловості цукрові і консервні заводи 4. Предприятия молочной промышленности сахарные и консервные заводы 0 5 0 8 5. Підприємства рибного господарства 5. Предприятия рыбного хозяйства 0 6 1 2 6. Склади і сховища 6. Склады и хранилища 0 5 1 0 7. Елеватори із збірного залізобетону 7. Элеваторы из сборного железобетона 0 5 0 9 8. Елеватори з монолітного залізобетону 8. Элеваторы из монолитного железобетона 1 8 2 8 9. Холодильники 9. Холодильники 0 6 1 3 VI. Комплекс транспорту і зв'язку VI. Комплекс транспорта и связи 1. Будівництво нафтогазо-продуктопроводів 1. Строительство нефтега-зопродуктопроводов 0 3 1 6 2. Будівництво виробничих і службових будівель експлуатації транспорту: 2. Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации транспорта: а залізничного а железнодорожного 1 2 1 7 б автомобільного бази ремонту і обслуговування будівельних машин б автомобильного базы по ремонту и обслуживанию строительных машин 0 6 1 1 в морського в морского 0 4 1 1 г річкового г речного 0 5 1 0 д повітряного д воздушного 0 3 0 8 3. Льотні поля повітряного транспорту 3. Летные поля воздушного транспорта 0 2 0 8 4. Будівництво доріг: 4. Строительство дорог: а освоєння траси і підго-товлення території будівництва а освоение трассы и подготовка территории строительства 0 4 1 2 б земляне полотно з грунтів звичайних б земляное полотно из грунтов обыкновенных 1 8 3 3 Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 в те саме з грунтів дре-нувальних в то же из грунтов дренирующих 0 4 1 0 г те саме з грунтів скельних г то же из грунтов скальных 0 2 0 6 д зведення земляного полотна доріг гідроме-ханізованим способом д возведение земляного полотна дорог гидромеханизированным способом 1 4 2 8 е укріплення земляного полотна і регуляційних споруд е укрепление земляного полотна и регуляционных сооружений 0 2 0 6 ж великі мости із залізобетонною прогоновою спорудою ж большие мосты с железобетонным пролетным строением 1 4 2 6 з те саме з металевою прогоновою спорудою з то же с металлическим пролетным строением 0 5 1 1 й інші штучні споруди и прочие искусственные сооружения 0 7 1 6 к верхня будова колії к верхнее строение пути 0 4 0 8 л електрифікація залізниць інші енергетичні споруди та обладнання л электрификация железных дорог прочие энергетические сооружения и устройства 0 6 1 2 м будови зв'язку сигналізації централізації та блокування м устройства связи сигнализации централизации и блокировки 0 5 1 4 н споруди водопостачання і каналізації без зовнішніх трубопроводів і мереж н сооружения водоснабжения и канализации без наружных трубопроводов и внешних сетей 1 0 2 0 Дорожнє покриття: Дорожное покрытие: п із збірних залізобетонних плит п из сборных железобетонных плит 0 25 0 4 р цементно-бетонне р цементно-бетонное 1 0 1 4 с асфальтобетонне с асфальтобетонное 0 85 1 2 т чорне щебеневе т черное щебеночное 0 8 1 0 у гравійне або щебеневе у гравийное или щебеночное 0 3 0 6 5. Будівництво будівель та споруд зв'язку 5. Строительство зданий и сооружений связи 0 5 0 8 VII. Будівельний комплекс VII. Строительный комплекс 1. Підприємства промисловості будівельних матеріалів: 1. Предприятия промышленности строительных материалов: а заводи і полігони збірних залізобетонних і бетонних конструкцій та виробів а заводы и полигоны сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий 0 7 1 2 б дробильно-сортувальні заводи кар'єри глини і гравійно-піщаних матеріалів б дробильно-сортировочные заводы карьеры глины и гравийно-песчаных материалов 0 5 1 1 Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 в заводи стінових матеріалів покрівельних і гідроізоляційних матеріалів в заводы стеновых материалов кровельных и гидроизоляционных материалов 0 6 1 2 г цементні заводи підприємства азбестоцементної та санітарно-технічної промисловості г цементные заводы предприятия асбестоцементной и санитарно-технической промышленности 0 6 1 0 д підприємства скляної промисловості д предприятия стекольной промышленности 0 5 1 0 е підприємства будівельної кераміки е предприятия строительной керамики 0 4 0 9 ж підприємства полімерних будівельних матеріалів ж предприятия полимерных строительных материалов 0 45 1 1 VIII. Соціальний комплекс VIII. Социальный комплекс 1. Будівництво житлових і громадських будівель: а житлові будинки великопанельні та об'ємно-блокові 1. Строительство жилых и общественных зданий: а жилые дома крупнопанельные и объемно-блочные 0 3 0 5 б житлові будинки цегляні та з блоків б жилые дома кирпичные и из блоков 0 4 0 7 в житлові будинки дерев'яні в жилые дома деревянные 0 3 0 6 г будинки громадського призначення школи навчальні заклади клуби дитячі садки та ясла лікарні санаторії будинки відпочинку тощо і об'єкти комунального господарства г здания общественного назначения школы учебные заведения клубы детские сады и ясли больницы санатории дома отдыха и др. и объекты коммунального хозяйства 0 5 0 8 2. Будівництво метрополітена: а закритим способом з підігріванням повітря 2. Строительство метрополитена: а закрытым способом с подогревом воздуха 0 4 0 6 б те саме без підігрівання повітря б то же без подогрева воздуха 0 2 0 4 в відкритим способом в открытым способом 0 6 1 2 3. Підприємства поліграфічної промисловості 3. Предприятия полиграфической промышленности 0 4 0 7 4. Будівництво зовнішніх трубопроводів: 4. Строительство наружных трубопроводов: а водопостачання і газопроводи у м'яких грунтах із земляними роботами а водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах с земляными работами 0 4 1 0 Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 б каналізація у м'яких грунтах із земляними роботами б канализация в мягких грунтах с земляными работами 0 7 1 2 в водопостачання газопроводи або каналізація у скельних грунтах в водоснабжение газопроводы или канализация в скальных грунтах 0 3 0 6 г насосні станції водопровідні г насосные станции водопроводные 1 3 1 9 д те саме каналізаційні д то же канализационные 1 5 2 3 є очисні споруди водопровідні е очистные сооружения водопроводные 0 6 1 1 ж те саме каналізаційні ж то же канализационные 0 8 1 4 IX. Галузі які не входять у комплекс IX. Отрасли не входящие в комплекс 1. Підприємства легкої промисловості 1. Предприятия легкой промышленности 0 6 1 0 2. Меліоративне і водогосподарське будівництво: 2. Мелиоративное и водохозяйственное строительство: а зрошення а орошение 1 0 1 7 б осушення б осушение 1 5 2 4 3. Підприємства авіаційної та оборонної промисловості загального машинобудування 3. Предприятия авиационной и оборонной промышленности общего машиностроения 0 5 1 0 4. Підприємства суднобудівної промисловості 4. Предприятия судостроительной промышленности 0 6 1 1 5. Підприємства промисловості засобів зв'язку радіо та електроніки 5. Предприятия промышленности средств связи радио и электроники 0 5 1 0 6. Інші види будівництва: 6. Прочие виды строительства: а колектори для підземних комунікацій а коллекторы для подземных коммуникаций 0 6 1 1 б пішохідні підземні переходи б пешеходные подземные переходы 0 5 1 0 в берегоукріплення та спорудження набережних в берегоукрепление и сооружение набережных 0 2 0 5 г садіння і пересадження дерев і чагарників з під-готовленням садильних місць включаючи вартість дерев і чагарників г посадка и пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест включая стоимость деревьев и кустарников 0 6 1 3 Примечания: 1. Усредненные сметные показатели данного приложения применяются для определения в инвесторской сметной документации лимита дополнительных затрат при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период сметная стоимость которых исчислена на основании ресурсных элементных сметных норм введенных в действие с 1 октября 2000 года и текущих цен на трудовые и материально-технические ресурсы. 2. Усредненными сметными показателями учтены все дополнительные затраты связанные с усложнением производства работ в зимний период перечень которых приведен в ДБН Д.1.-1-1-2000 раздел 3 пункт 3.1.15.1. 3. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат дифференцированы по температурным зонам в зависимости от условий зимнего периода. 4. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат определены в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 Сводного сметного расчета выполняемых при температуре окружающей среды выше 0°С. Эти показатели приведены в таблице 1. 5. Температурная зона и продолжительность расчетного зимнего периода для каждой конкретной стройки определяется в соответствии с местом ее нахождения согласно приложению 10. 6. В местностях расположенных южнее I зоны дополнительные затраты вызванные специфическими условиями производства работ в зимний период года могут возмещаться организациям выполняющим работы по нормам установленным для I зоны за рабочие дни со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С. При этом сумма дополнительных затрат исчисленная на весь объем выполненных работ уменьшается пропорционально отношению числа рабочих дней со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С к общему количеству рабочих дней за период выполнения всего объема работ. Количество рабочих дней с температурой ниже 0°С следует принимать на основе данных органов метеорологической службы а при ее отсутствии в данной местности - на основе соответствующих актов согласованных с заказчиком. 7. Усредненные сметные показатели расчитаны по отдельным видам строительства. Показатели на строительство метрополитена в таблице 1 определены в процентах от сметной стоимости основных работ без обслуживающих процессов по главам 2-7 Сводного сметного расчета стоимости строительства затраты при производстве остальных работ в зимний период следует определять дополнительно по показателям таблицы 1: п. VI.4а- на работы при подготовке территории строительства глава 1 Сводного сметного расчета стоимости строительства ; п. VI.2а – на временные здания и сооружения глава 8 Сводного сметного расчета стоимости строительства . 8. Показатели таблицы 1 являются среднегодовыми. Их можно применять для определения сметного лимита на удорожание строительно-монтажных работ в зимний период. При расчетах за выполненные строительно-монтажные работы эти показатели не применяются. В показателях таблицы 1 приняты средние значения удельного веса зимнего периода в году приведенные в таблице 2. Таблица 2 Температурные зоны Удельный вес зимнего периода в году в среднем I 0 23 II 0 33 9. Продолжительность зимнего периода на отдельных частях территории отнесенной к определенной температурной зоне может отличаться от среднезональной. В связи с этим к сумме дополнительных затрат исчисленной по среднезимним показателями таблицы 1 следует применять коэффициенты приведенные в приложении 10. 10. Для жилых и общественных зданий дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимний период следует принимать по показателям п.VIII.1 таблицы 1 независимо от вида строительства в целом. 11.. Показатели дополнительных затрат приведенные в пунктах І.4а-ж V.6 V.7 V.8 VІ.4а-у VІ.5 VIII.4а-ж и ІХ.6г следует применять только тогда когда эти работы предусмотрены самостоятельным сводным сметным расчетом. В остальных случаях для указанных работ необходимо применять показатели таблицы 1 по соответствующим видам промышленного жилищно-гражданского сельскохозяйственного водохозяйственного и других видов строительства. 12. При применении показателей таблицы 1 для определения дополнительных затрат в местностях расположенных южнее I температурной зоны сумма дополнительных затрат исчисленная в порядке предусмотренном п.6 данных примечаний умножается на коэффициент 4 3 определяющий отношение длительности года в днях к продолжительности зимнего периода в I температурной зоне. 13. Для объектов строительства не предусмотренных в таблице 1 можно применять показатели дополнительных затрат аналогичных видов строительства. 14. В сводных сметных расчетах стоимости строительства промышленных узлов дополнительные затраты связанные с производством строительно-монтажных работ в зимний период определяются по соответствующим показателям таблицы 1 установленным в соответствии с отраслями промышленности исходя из стоимости строительно-монтажных работ по каждому строящемуся предприятию в промышленном узле. Дополнительные затраты связанные с производством строительно-монтажных работ в зимний период при строительстве общих для группы предприятий промышленного узла объектов вспомогательных производств и хозяйств подъездных автомобильных и железных дорог сетей энергоснабжения водоснабжения канализации и других определяются для каждого такого объекта по соответствующим показателям таблицы 1. 15. Показатели дополнительных затрат на строительство объектов шахтной поверхности рудников цветной и черной металлургии следует определять по показателям установленным для предприятий угольной промышленности. 16. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат в зимний период на строительство жилых домов приведенные в п.VІІІ.Іа-в таблицы 1 установлены для жилых домов в проектах которых не учитываются наружные инженерные сети внутриквартальная планировка и проезды благоустройство озеленение и т.п. 17. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат в зимний период на строительство жилых домов в проектах которых учтены наружные инженерные сети внутриквартальная планировка и проезды благоустройство озеленение и т.п. определяются по соответствующим показателям п.VІІІ.Іа-в таблицы 1 с коэффициентами: • для жилых домов крупнопанельных объемно-блочных и деревянных К = 2; • для жилых домов кирпичных и из блоков К = 1 7. Приложение 9 Справочное Усредненные показатели для определения лимита средств на дополнительные затраты при выполнении ремонтно-строительных работ в зимний период в инвесторской сметной документации Таблица Код Виды ремонта и конструкций Температурные зоны I II Показатели % 1 2 3 4 1. Р е м о н т з д а н и й в ц е л о м 1.1 Жилые дома c кирпичными стенами 0 35 0 62 1.2 Жилые дома крупнопанельные и объемноблочные 0 33 0 55 1.3 Жилые дома деревянные и смешанные 0 41 0 84 1.4 Здания общественного назначения школы учебные заведения детские сады и ясли больницы бани прачечные и другие здания коммунального и социально-культурного назначения 0 40 0 79 2. Р е м о н т о т д е л ь н ы х э л е м е н т о в з д а н и й 2.1 Крыша кровля с покрытием из искусственных материалов 0 23 0 47 2.2 Крыша кровля с покрытием из рулонных материалов 0 76 1 46 2.3 Фасады 0 35 0 66 2.4 Ремонт отдельных элементов внутри здания полы двери отделочные работы и т.п. кроме внутренних инженерных сетей 0 17 0 30 2.5 Внутренние инженерные сети 0 15 0 26 3. Р е м о н т н а р у ж н ы х к о м м у н и к а ц и й 3.1 Газоснабжение и водоснабжение 0 30 0 77 3.2 Канализация 0 48 0 83 3.3 Тепловые сети 0 30 0 65 3.4 Сети электроснабжения и слаботочные 0 25 0 54 4. Р е м о н т о б ъ е к т о в н а р у ж н о г о б л а г о у с т р о й с т в а 4.1 Дороги с асфальтовым покрытием 0 45 0 68 4.2 Дороги с гравийным и щебеночным покрытием 0 18 0 32 4.3 Дороги из сборных железобетонных плит из каменной брусчатки и других поштучных материалов 0 21 0 37 4.4 Дороги с цементно-бетонным покрытием 0 32 0 53 4.5 Мосты железобетонные 0 68 1 31 4.6 Мосты металлические 0 27 0 59 4.7 Мосты деревянные 0 41 0 86 4.8 Набережные и подпорные стены 0 09 0 27 4.9 Озеленение 0 32 0 81 Примечания: 1. Усредненные показатели данного приложения применяются для определения в инвесторской сметной документации лимита средств на покрытие дополнительных затрат при выполнении ремонта жилья объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства в зимний период сметная стоимость которого исчислена на основании ресурсных элементных норм введенных в действие с 1 октября 2000 года и текущих цен на трудовые и материально-технические ресурсы. 2. Усредненными сметными показателями за исключением отдельно обусловленных случаев учтены все дополнительные затраты связанные с усложнением выполнения ремонтно-строительных работ в зимний период перечень которых приведен в ДБН Д.1.1-1-2000 раздел 3 пункт 3.1.15.1. 3. Дополнительные затраты при выполнении ремонтно-строительных работ в зимний период определяются по усредненным показателям выраженным в процентах и исчисляются от суммы сметной стоимости ремонтно-строительных работ и затрат на временные здания и сооружения. 4. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат по разделу 1 таблицы предназначены для определения сметной стоимости этих затрат при ремонте охватывающем здание в целом и распространяются на все виды работ относящиеся к ремонтируемому зданию в том числе на ремонт наружных сетей и элементов наружного благоустройства. 5. Усредненные сметные показатели предусмотренные разделом 2 таблицы предназначены для определения дополнительных затрат при ремонте отдельных элементов конструкций инженерных сетей жилых общественных зданий с сопутствующими работами если проектно-сметной документацией предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ только по указанным конструкциям. 6. Усредненные сметные показатели предусмотренные разделами 3 и 4 таблицы предназначены для определения дополнительных затрат при ремонте наружных коммуникаций и объектов благоустройства. 7. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат приведенные в таблице среднегодовые. Их следует применять для определения в инвесторской сметной документации лимита дополнительных затрат при выполнении строительно-ремонтных работ в зимний период. 8. При расчетах за объемы выполненных строительно-ремонтных работ усредненные сметные показатели данного приложения не применяются. Приложение 10 Справочное Разделение территории Украины по температурным зонам с указанием зимних периодов и коэффициентов к среднегодовым процентным показателям Таблица № п/п Назви областей Названия областей Температурные зоны Расчетный зимний период Коэффициенты к среднегодовым процентным показателям начало конец 1 2 3 4 5 6 7 1. Вінницька область Винницкая область II 25.ХІ 15.III 0 9 2. Волинська область Волынская область II 25.ХІ 15.III 0 9 3. Луганська область Луганская область II 20.ХІ 20.III 1 0 4. Дніпропетровська область Днепропетровская область II 25.ХІ 15.III 0 9 5. Донецька область: Донецкая область: а територія південніше лінії Червоне поле –Першотравневе – Старий Крим – Приморське –Талаканівка – Гордієнко –Нововибоєве – Веденське – Рози Люксембург – Маркіно включно ; а территория южнее линии Червонное поле – Першотравневое – Старый Крым – Приморское – Талакановка – Гордиенко – Нововыбоевое – Веденское – Розы Люксембург – Маркино включительно II 25.ХІ 10.III 0 9 б решта частини області б остальная часть области II 20.ХІ 15.III 1 0 6. Житомирська область Житомирская область II 20.ХІ 15.III 1 0 7. Закарпатська область Закарпатская область I 5.ХІІ 25.II 0 9 8. Запорізька область: Запорожская область: а територія південніше лінії Вел.Лепетиха - Мелітополь виключно - Бердянськ включно ; а территория южнее линии Вел.Лепетиха - Мелитополь исключительно - Бердянск включительно I 1.ХII 10.III 1 3 б решта частини області б остальная часть области || 25.ХІ 15.III 0 9 9. Івано-Франківська область Ивано-Франковская область I 25.ХІ 5.III 1 2 10. Київська область Киевская область II 20.ХІ 20.III 1 0 11. Кіровоградська область Кировоградская область II 25.ХІ 10.III 0 9 Окончание таблицы 1 2 3 4 5 6 7 12. Автономна Республіка Крим Автономная Республика Крым а мм. Балаклава Севастополь Феодосія Ялта; а гг. Балаклава Севастополь Феодосия Ялта I 1.I 31.I 0 4 б територія північніше лінії Євпаторія виключно -Сімферополь - Алушта включно б территория севернее линии Евпатория исключительно -Симферополь - Алушта включительно I 25.ХII 15.II 0 6 в територія півден-ніше лінії Євпаторія включно -Сімфе-рополь виключно -Алушта виключно узбереж-жя Азовського моря від м. Казан-типа до м. Керчі включно за винятком пунктів розташованих на узбережжі Чорного моря в территория южнее линии Евпатория вклю-чительно –Симферо-поль исключительно -Алушта исключительно побережье Азовского моря от г.Казантипа до г.Керчи включительно за исключением пунктов расположенных на побережье Черного моря I 25.ХІІ 15.II 0 7 13. Львівська область Львовская область I 5.ХІІ 10.III 1 1 14 Миколаївська область Николаевская область I 1.ХII 28.II 1 1 15. Одеська область Одесская область I 5.ХІІ 1.III 1 16. Полтавська область Полтавская область II 20.ХI 20.III 1 17. Рівненська область Ровенская область II 20.ХI 20.III 1 18. Сумська область Сумская область II 15.ХI 25.III 1 1 19. Тернопільська область Тернопольская область I 20.ХI 10.III 1 3 20. Харківська область Харьковская область II 20.ХI 20.III 1 21. Херсонська область Херсонская область I 10.ХII 5.III 1 22. Хмельницька область Хмельницкая область II 25.ХI 15.III 0 9 23. Черкаська область Черкасская область II 20.ХI 15.III 1 24. Чернігівська область Черниговская область II 20.ХI 20.III 1 25. Чернівецька область Черновицкая область I 25.ХI 5.III 1 2 Примечания: 1. Под термином «Побережье» в настоящем приложении подразумевается полоса суши отстоящая от моря в пределах до 10 км где температурная зона и расчетный зимний период существенно отличаются от аналогичных значений установленных для остальной материковой части области. 2. Для обособленных местностей существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны в которой они расположены местности замкнутые горным рельефом высокогорные климатические зоны и т.п. температурную зону и продолжительность зимнего периода следует устанавливать согласно Справочнику по климату а при отсутствии в нем необходимых данных - на основе справок метеорологической службы. 3. Слово «включительно» означает что пункты обозначающие границу между зонами относятся к данной зоне. Приложение 11 Справочное Усредненные показатели на временное отопление 1 Приведенные в таблице показатели предназначены для определения затрат на временное отопление отдельных законченных вчерне зданий или их частей для производства внутри зданий строительных и монтажных работ которые согласно техническим условиям и правилам производства работ необходимо выполнять при положительной температуре. 2 В показателях учтены увеличенные теплопотери вследствие охлаждения сквозь проемы и не законченные отделкой конструкции законченного вчерне здания а также усредненные расходы тепловой энергии на отогрев и сушку конструкции. 3 В показателях учтено использование постоянных систем отопления снабжаемых тепловой энергией от энергосистем блок-станций и тепловых станций котельных . 4 Затраты на временное отопление определяются исходя из проектных данных о строительном объеме зданий и необходимой по проекту организации строительства или по соответствующим расчетам проектной организации продолжительности отопления. 5 Если для ускорения сушки зданий применяются временные местные установки типа УСВ и др. то связанные с их применением затраты следует определять дополнительно к показателям таблицы на основании соответствующего расчета с учетом конкретных условий данного строительства и необходимой продолжительности сушки в пределах 15 суток . 6 Приведенные показатели расхода тепловой и электрической энергии а также затрат труда на эксплуатацию постоянных систем отопления принимаются со следующими поправками: а для малоэтажных жилых общественных и административно-бытовых зданий строительным объемом менее 10 тыс.м3 показатели расхода тепловой энергии принимаются с коэффициентом 1 5; б для крупных общественных зданий спортивных зрелищных и т.п. строительным объемом более 80 тыс.м3 показатели расхода тепловой энергии принимается с коэффициентом 0 3; в для небольших отапливаемых зданий производственного и вспомогательного назначения строительным объемом менее 30 тыс.м3 показатели расхода тепловой и электрической энергии а также затрат труда на эксплуатацию систем отопления принимаются с коэффициентом 2; г для многопролетных зданий производственного назначения высотой до затяжки ферм более 18 м и объемом свыше 800 тыс.м3 показатели расхода тепловой и электрической энергии а также затрат труда на эксплуатацию систем отопления принимаются с коэффициентом 0 5. 7. К прямым затратам на эксплуатацию систем отопления следует начислять общепроизводственные расходы. Таблица - Усредненные показатели тепловой электрической энергии на временное отопление законченных вчерне зданий Нормы на 1000 м3 зданий в месяц Характеристики зданий Единица измерения Температурные зоны I II А Жилые общественные и административно-бытовые здания 1. Тепловая энергия ГДж 25 5 26 7 2. Затраты труда на эксплуатацию систем отопления чел.-ч 4 3 4 3 Б Производственные здания промышленных предприятий 1. Тепловая энергия ГДж 19 7 21 0 2. Электрическая энергия кВт.ч 440 0 470 0 3. Затраты труда на эксплуатацию систем отопления чел.-ч 1 2 1 3 Примечание: стоимость человеко-часа по пункту 3 подраздела Б таблицы принимается по 4 разряду. Приложение 12 Справочное Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли Таблица 1 - Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли по видам строительства № п/п Виды строительства Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли грн./чел.-ч 1 Сложные инженерные сооружения в том числе ГЭС АЭС шахты метрополитены тоннели мосты аэродромы гидротехнические сооружения и т.п. уникальные технически сложные общественные здания и сооружения железные дороги магистральные и региональные автодороги магистральные сети в том числе магистральные трубопроводы и сооружения газонефтепродуктов междугородные линии связи высоковольтные сети и т.п. 3 30 2 Ремонтно-реставрационные работы на памятниках архитектуры и градостроительства 1 55 3 Строительство линий связи 2 67 4 Промышленные предприятия и объекты производственного назначения 2 64 5 Здания органов управления прокуратуры здания страховых компаний банки рестораны и т.п. 2 16 6 Жилые дома в том числе гостиницы общежития дома-интернаты 1 97 7 Здания учебные заведений здравоохранения и отдыха в том числе школы детские сады больницы санатории дома отдыха физкультурно-оздоровительные комплексы стадионы бассейны 1 91 8 Здания культурно-просветительных и зрелищных заведений в том числе библиотеки театры клубы кинотеатры цирки музеи выставки культовые сооружения 1 67 9 Здания научно-исследовательских учреждений в том числе научно-исследовательские институты проектные институты и конструкторские бюро лаборатории 1 64 10 Здания транспорта в том числе вокзалы всех видов транспорта 1 64 11 Здания связи в том числе отделения связи радио- и телецентры телеграфы почтамты 1 61 12 Здания коммунального хозяйства и бытового обслуживания здания торговли в том числе бани прачечные дома быта парикмахерские столовые магазины 1 59 13 Дороги благоустройство озеленение объекты инженерной инфраструктуры инженерные сети и сооружения : в городской зоне 1 69 в сельской местности 2 13 14 Ремонт жилья объектов социальной сферы коммунального назначения и благоустройства 1 55 Таблица 2 - Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли по видам работ № п/п Виды работ Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли грн./чел.-ч 1 Земляные работы 1 80 2 Фундаменты: - ленточные 2 80 - свайные 1 85 3 Общестроительные работы кроме отделочных 2 20 4 Отделочные работы кроме работ по облицовке природными материалами 0 76 Работы по облицовке природными материалами 1 20 5 Внутренние сантехнические работы кроме вентиляции и кондиционирования воздуха 2 30 6 Вентиляция и кондиционирование воздуха 3 20 7 Электроосвещение зданий и электромонтажные работы монтаж слаботочных сетей и сетей автоматики 1 50 8 Монтаж лифтов 0 70 9 Монтаж технологического оборудования слаботочного оборудования и технологических трубопроводов 1 10 10 Реставрационно-восстановительные работы стоимость которых определяется по сборникам норм на реставрационно-восстановительные работы РЭСНрв кроме сборников №№ 4 6 7 10 11 16 19 21 0 75 11 Пусконаладочные работы 0 60 Приложение 13 Справочное Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации размера административных расходов строительно-монтажных организаций в расчете на 1 чел .-ч общей сметной трудоемкости строительно-монтажных работ* № п/п Виды строительства Усредненные показатели для определения раз-мера административных расходов строительно-монтажных организаций грн./чел.-ч 1 Сложные инженерные сооружения в том числе ГЭС АЭС шахты метрополитены тоннели мосты аэродромы гидротехнические сооружения и т.п. уникальные технически сложные общественные здания и сооружения железные дороги магистральные и региональные автодороги магистральные сети в том числе магистральные трубопроводы и сооружения газонефтепродуктов междугородные линии связи высоковольтные сети и т.п. 0 73 2 Промышленные предприятия и объекты производственного назначения 0 62 3 Жилые дома общественные здания и сооружения кроме уникальных технически сложных 0 56 4 Дороги благоустройство озеленение объекты инженерной инфраструктуры инженерные сети и сооружения в городской зоне и в сельской местности. Ремонт жилья объектов социальной сферы коммунального назначения и благоустройства 0 50 5 Пусконаладочные работы 0 42 Примечание: показателями не учтены налоги сборы и другие обязательные платежи предусмотренные законодательством. * Понятие общей сметной трудоемкости строительно-монтажных работ приведено в пункте 3.1.16.7 ДБН Д. 1.1-1-2000. Приложение 13 заменено приказом Госстроя Украины № 94 от 13.06.2005. Приложение 14 Справочное Усредненные показатели размера средств на покрытие риска всех участников строительства для учета в инвесторской сметной документации Таблица 1 - Усредненные показатели размера средств на покрытие риска всех участников строительства применяемые в Расчетах стоимости строительства на стадиях Эскизный проект ТЭО инвестиций № П/П Характер и виды строительства Усредненные показатели в % к итогу глав 1-12 по графе 8 Расчета стоимости строительства 1 2 3 1. Объекты промышленности гидроэлектростанции атомные электростанции метрополитены тоннели разного назначения и крупные мосты с опорами глубокого заложения на сваях-оболочках или буровых сваях а также мосты с железобетонными пролетными сооружениями длинной более 80 м и металлическими пролетными сооружениями длиной более 100 м объекты мелиоративного строительства морские гидротехнические сооружения причалы молы волнорезы на глубине 13 м и более уникальные технически сложные общественные здания и сооружения 8 5 2. Остальные предприятия и сооружения объекты сельского хозяйства транспорта и связи общественные здания и сооружения кроме жилых домов 4 5 3. Жилые дома 2 5 4. Объекты реставрации и приспособления памятников архитектуры и градостроительства Украины 9 0 Таблица 2 - Усредненные показатели размера средств на покрытие риска всех участников строительства применяемые в Сводном сметном расчете стоимости строительства при двухстадийном проектировании. № п/п Характер и виды строительства Усредненные показатели в % к итогу глав 1-12 по графе 8 Сводного сметного расчета стоимости строительства 1 2 3 I. Строительство осуществляемое по индивидуальным проектам 1 Объекты промышленности гидроэлектростанции атомные электростанции метрополитены тоннели разного назначения и крупные мосты с опорами глубокого заложения на сваях-оболочках или буровых сваях а также мосты с железобетонными пролетными сооружениями длиной более 80 м и металлическими пролетными сооружениями длиной более 100 м объекты мелиоративного строительства морские гидротехнические сооружения причалы молы и волнорезы на глубине 13 м и более уникальные технически сложные общественные здания и сооружения 6 0 2 Остальные предприятия и сооружения объекты сельского хозяйства транспорта и связи общественные здания и сооружения кроме жилых домов 3 0 3 Жилые дома 1 8 4 Инженерные сети и благоустройство в том числе озеленение и вертикальная планировка по отдельным проектам 3 0 5 Объекты реставрации и приспособление памятников архитектуры и градостроительства Украины 7 5 II. Строительство осуществляемое по типовым проектам экономичным повторно применяемым индивидуальным проектам 6 Объекты производственного назначения 3 0 7 Общественные здания и сооружения жилые дома 1 2 Таблица 3 - Усредненные показатели размера средств на покрытие риска всех участников строительства применяемые в Сводном сметном расчете стоимости строительства при одностадийном проектировании № п/п Характер и виды строительства Усредненные показатели в % к итогу глав 1-12 по графе 8 Сводного сметного расчета стоимости строительства 1 2 3 1. Объекты промышленности гидроэлектростанции атомные электростанции метрополитены тоннели разного назначения и крупные мосты с опорами глубокого заложения на сваях-оболочках или буровых сваях а также мосты с железобетонными пролетными сооружениями длиной более 80 м и металлическими пролетными сооружениями длиной более 100 м объекты мелиоративного строительства морские гидротехнические сооружения причалы молы и волнорезы на глубине 13 м и более остальные предприятия и сооружения объекты сельского хозяйства транспорта и связи уникальные технически сложные общественные здания и сооружения общественные здания и сооружения кроме жилых домов 3 6 2. Жилые дома 1 8 3. Объекты ремонта 2 4 4. Инженерные сети и благоустройство в том числе озеленение и вертикальная планировка по отдельным проектам 2 0 5 Объекты реставрации и приспособление памятников архитектуры и градостроительства Украины 6 0 Приложение 15 Справочное Средние расстояния перевозок строительных материалов изделий и конструкций Таблица Место расположения стройки Среднее расстояние км Города 30 Сельская местность 80 Приложение 16 Справочное Усредненные показатели трудоемкости при перевозке 1 тонны грунта и строительного мусора автомобилями-самосвалами Расстояние км Трудоемкость чел.-ч/т Расстояние км Трудоемкость чел.-ч/т Расстояние км Трудоемкость чел.-ч/т 1 0 048 18 0 263 35 0 379 2 0 061 19 0 275 36 0 385 3 0 074 20 0 287 37 0 392 4 0 086 21 0 299 38 0 398 5 0 099 22 0 311 39 0 405 6 0 111 23 0 328 40 0 411 7 0 124 24 0 340 41 0 418 8 0 136 25 0 352 42 0 425 9 0 149 26 0 363 43 0 432 10 0 161 27 0 375 44 0 439 11 0 174 28 0 387 45 0 446 12 0 186 29 0 399 46 0 453 13 0 200 30 0 411 47 0 460 14 0 212 31 0 356 48 0 467 15 0 224 32 0 362 49 0 474 16 0 236 33 0 367 50 0 481 17 0 251 34 0 373 Примечания. 1. Приведенные в приложении показатели трудозатрат при перевозке грунта и строительного мусора автомобилями-самосвалами используются при составлении инвесторской сметной документации и при взаиморасчетах за объемы выполненных работ. При взаиморасчетах возможно уточнение указанных показателей. 2. Стоимость человеко-часа принимается по 3 разряду. Приложение 17 Справочное Усредненные показатели для определения в составе инвесторской сметной документации расчетной трудоемкости работ по возведению и разборке титульных временных зданий и сооружений* и по производству строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды № п/п Наименование Усредненные показатели и база от которой они исчисляются Показатели расчетной трудоемкости работ База от которой исчисляются показатели приведенные в графе 3 1 2 3 4 1 Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений В проценте по которому исчисляются средства в составе инвесторской сметной документации приложения 6 7 От итога нормативно-расчетной трудоемкости в прямых затратах и расчетной трудоемкости в общепроизводственных расходах 2 Средства на удорожание строительно-монтажных работ в зимний период К = 0 166 От массы средств на зимние удорожания СМР в гривнях определенной в главе 9 ССР графа 8 3 Средства на удорожание строительно-монтажных работ в летний период К = 0 25 От массы средств на удорожание СМР в летний период в гривнях определенной в главе 9 ССР графа 8 Приложение 18 Справочное макет Заказчик название организации Подрядчик название организации ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА на строительство наименование стройки ее очереди пускового комплекса объекта осуществляемое в 200 году Определена в соответствии с ДБН Д.1.1-1-2000 Составлена в текущих ценах по состоянию на « » 200 г. № п/п Обоснование Наименование затрат Стоимость тыс. грн. всего в том числе: строительных работ монтажных работ прочих затрат 1 2 3 4 5 6 7 1 Прямые затраты в т.ч. + + + - Расч. №1 Заработная плата + + + - Расч. №2 Стоимость материальных ресурсов + + + - Расч. №3 Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов + + + - 2 Расч. №4 Общепроизводственные расходы + + + - 3 Расч. №5 Затраты на возведение приспособление и разборку титульных временных зданий и сооружений в т.ч. + + + - возвратные суммы + + + - 4 Расч. №6 Средства на дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период на объемы работ планируемые к выполнению в зимний период + + + - Окончание 1 2 3 4 5 6 7 5 Расч. №7 Средства на дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в летний период на объемы работ планируемые к выполнению в летний период + + + - 6 Расч. №8 Другие сопутствующие затраты + + + + Итого + + + + 7 Прибыль + + + - 8 Расч. №9 Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажной организации + + + - 9 Расч. №10 Средства на покрытие риска* + - - + Итого пп. 1 - 9 + + + + 10 Расч. №11 Налоги сборы обязательные платежи установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства без ПДВ + - - + Итого договорная цена + + + + 11 Налог на добавленную стоимость + - - + Всего договорная цена в т. ч. + + + + Расч. №12 возвратные суммы + - - - Руководитель предприятия организации - заказчика подпись инициалы фамилия. печать Руководитель генеральной подрядной организации подпись инициалы фамилия печать Приложение 19 Справочное ПЕРЕЧЕНЬ общепроизводственных расходов учтенных усредненными показателями Госстроя приведенными в приложениях 3 и 4 I. Затраты на управление и обслуживание строительного производства 1. Затраты на основную дополнительную заработную плату любые другие денежные выплаты работников аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации руководителей специалистов служащих линейного персонала начальников участков производителей работ мастеров механиков участков; маркшейдеров** –участковых ведущих сменных и т.п. кроме тех которые включены в состав производственных бригад исчисленную по должностным окладам тарифным ставкам в соответствии с формами и системами оплаты труда установленными строительной организацией. 2. Затраты на служебные командировки персонала указанного в пункте 1 данного раздела в пределах норм предусмотренных законодательством. 3. Амортизация основных средств предназначенных для обслуживания аппарата управления обособленных структурных подразделений и линейного персонала. 4. Амортизация нематериальных активов предназначенных для обслуживания аппарата управления обособленных структурных подразделений и линейного персонала. 5. Затраты на содержание эксплуатацию и ремонт основных средств других необоротных активов общепроизводственного назначения. 6. Затраты на соблюдение правил охраны труда противопожарной и сторожевой охраны санитарно-гигиенических и других специальных требований предусмотренных правилами выполнения строительно-монтажных работ или законодательством а именно: 6.1 Амортизация затраты на проведение текущего ремонта и на перемещение нетитульных временных сооружений и помещений санитарно-бытового назначения входящих в состав основных средств. 6.2. Затраты на оборудование и содержание заграждений для машин и их подвижных частей люков отверстий сигнализации и других устройств некапитального характера обеспечивающих охрану труда. 6.3. Затраты на обеспечение работников специальной одеждой обувью и другими средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием а также материально-техническое обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований в установленном законодательством порядке. Затраты по содержанию специальных душевых комбинатов*. 6.4. Затраты на приобретение необходимых справочников плакатов и диапозитивов по охране труда предупреждение несчастных случаев и заболеваний на строительстве а также улучшение условий труда; оборудование кабинетов по охране труда; затраты на организацию докладов и лекций по охране труда. 6.5. Затраты на содержание противопожарной и сторожевой охраны строительных площадок производственных помещений и помещений где размещается аппарат управления обособленных структурных подразделений и линейный персонал: затраты на оплату труда рабочих находящихся в штате обособленного структурного подразделения; оплата услуг оказанных сторонними организациями по противопожарной и сторожевой охране в установленном законодательством порядке; приобретение содержание и износ противопожарного инвентаря и оборудования. 7. Затраты на аварийно-спасательное обслуживание объектов подземного строительства*. 8. Затраты на транспортное обслуживание строительного производства включая аппарат управления обособленных структурных подразделений линейный персонал начальников участков производителей работ мастеров механиков участков и т.п. строительной организации в том числе: основная дополнительная заработная плата и любые другие денежные выплаты водителей и других рабочих обслуживающих автомобили; содержание и эксплуатация собственных и арендованных автомобилей используемых для обслуживания строительного производства; содержание гаражей и мест стоянки парковки автомобилей энергоснабжение водоснабжение канализация и т.п. ; стоимость топливных смазочных и других эксплуатационных материалов износ и ремонт автомобильной резины. 9. Затраты связанные с оплатой услуг коммерческих банков и других кредитно-финансовых учреждений за расчетно-кассовое обслуживание в части выплат заработной платы персоналу указанному в пунктах 1 9 данного раздела и пунктах 3 4 Методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ и затраты на почтово-телеграфные услуги связанные с обслуживанием строительного производства. 10. Затраты за пользование счетно-вычислительной машинописной множительной и другой оргтехникой персоналом указанным в пункте 1 данного раздела. 11. Оплата услуг оказываемых по заказам персонала указанного в пункте 1 данного раздела сторонними организациями если в строительной организации не предусмотрены соответствующие функциональные службы включая затраты на печатные множительные копировальные вычислительные и другие работы. 12. Отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от затрат на оплату труда работников указанных в данном разделе и рабочих занятых на основном производстве строительных и монтажных работ а также рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов. II. Затраты на организацию работ на строительных площадках и усовершенствование технологии 1. Затраты на геодезические работы осуществляемые при выполнении строительно-монтажных работ включая: оплату труда работников которые проводят геодезические работы; стоимость материалов; амортизацию; износ геодезического оборудования инструментов и приборов и затраты на все виды их ремонта и на перемещение. 2. Затраты на благоустройство и содержание строительных площадок: оплата труда рабочих занятых на благоустройстве и содержании строительных площадок; затраты на уборку и очистку с вывозом мусора территории строительства обустройство дорожек мостиков и другие работы связанные с благоустройством территории строительных площадок; затраты на электроэнергию в том числе от временных электростанций оплату труда дежурных электромонтеров и другие затраты связанные с освещением территории строительства. 3. Затраты на перебазировку линейных подразделений строительных организаций на другую стройку и в пределах строительной площадки за исключением затрат связанных с перемещением строительных машин и механизмов учтенных в стоимости машино-смен . 4. Амортизация и затраты на проведение текущего ремонта устройств и оборудования входящих в состав основных средств и не предусмотренных в прямых затратах: мобильных инвентарных зданий контейнерного типа за исключением предназначенных для санитарно-бытового обслуживания ; треног приспособлений для наматывания и очистки сварочной проволоки центровочных устройств для сварки труб насосов и прессов ручных гидравлических; переносных металлических и деревянных лестниц инвентарных металлических столиков; такелажных и монтажных устройств применяемых при выполнении строительных и монтажных работ ручных лебедок домкратов и т.п.; бункеров для бетонов и растворов тачек; аппаратов для сварки проволоки воздуховодов переносных вентиляционных установок для работы с применением взрывоопасных мастик и полимерных материалов электросушилок для сушки строительных конструкций генераторов ацетиленовых кроме применяемых при монтаже оборудования ; ограждающей техники опасных зон проведения работ шлагбаумов сигнальных мачт прожекторов и т.п. 5. Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и производственный инвентарь используемые при выполнении строительно-монтажных работ и не относящиеся к основным фондам и затраты на их ремонт. 6. Амортизация нетитульных временных сооружений износ приспособлений и устройств и затраты связанные с их сооружением pемонтом содержанием разборкой и перемещением. К ним относятся: приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров; складские помещения и навесы на объекте строительства; помосты лестницы переходные мостки ходовые доски ограждения при разбивке здания; приспособления для охраны труда; инвентарные унифицированные средства подмащивания типа люлек инвентарных площадок и т.п.; заборы и ограждения необходимые для проведения работ кроме специальных и архитектурно оформленных предохранительные козырьки убежища при проведении буровзрывных работ; временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии воды пара газа и воздуха в пределах рабочей зоны; затраты связанные с приспособлением сооружаемых или существующих на строительных площадках зданий вместо строительства нетитульных временных зданий и сооружений. 7. Затраты на подготовку объектов строительства к сдаче: затраты на оплату труда дежурных слесарей-сантехников ключниц а также рабочих убирающих мусор моющих полы и окна; стоимость моющих средств и других материалов используемых при уборке объектов перед сдачей; затраты на отопление и освещение в период сдачи объектов. 8. Затраты некапитального характера связанные с усовершенствованием технологии и организации строительного производства нормативными работами включая услуги оказанные сторонними организациями по разработке проектов производства работ чертежей конструкций металлических деталей технологических деталей внедрению передовых методов организации труда нормированию труда и т.п. а также оплату труда работников проектно-сметных групп групп проектирования производства работ экономических лабораторий нормативно-исследовательских станций входящих в состав строительной организации и ее структурных подразделений. 9. Затраты некапитального характера связанные с обеспечением качества строительства: затраты на содержание производственных лабораторий входящих в состав строительной организации и ее структурных подразделений включая оплату труда работников содержание амортизацию и затраты на проведение текущего ремонта помещений оборудования и инвентаря лабораторий; стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материалов конструкций и частей сооружений кроме затрат на испытание сооружений в целом средних и больших мостов резервуаров и т.п. оплачиваемых за счет средств предусмотренных на эти цели в сметах на строительство ; затраты на проведение экспертизы и консультаций связанных с результатами испытаний материалов и конструкций; оплата услуг по испытанию материалов и конструкций оказываемых лабораториями других организаций. 10. Затраты связанные с изобретательством и рационализацией: на проведение опытно-экспериментальных работ изготовление моделей и образцов по изобретательским и рационализаторским предложениям по выполнению строительно-монтажных работ; выплата авторских вознаграждений если они не являются роялти. 11. Отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от затрат на оплату труда работников указанных в пунктах 1 - 2 7 - 9 данного раздела. III. Другие общепроизводственные расходы 1. Платежи по страхованию имущества гражданской ответственности а также отдельных категорий работников занятых на производстве соответствующих видов продукции работ непосредственно на работах с повышенной опасностью для жизни и здоровья предусмотренных законодательством. 2. Затраты связанные с подготовкой обучением и переподготовкой кадров. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ Правила определения стоимости строительства ДБН Д.1.1-1-2000 Дополнение №1 Особенности определения стоимости пусконаладочных работ с изменениями внесенными в соответствии с Дополнением № 3 утвержденным приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 № 80; Изменением № 2 утвержденным приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 № 85 РАЗРАБОТАНЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ И ВНЕСЕНЫ НА УТВЕРЖДЕНИЕ: Научно-производственной фирмой «Инпроект» Управлением реформирования ценообразования методологии экспертизы и контроля стоимости строительства Госстроя Украины УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Госстроя Украины от 04.10.2000 №220 и введены в действие с 1 января 2001 года Дополнение № 3 Приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 № 0 и введено в действие с 1 июля 2002 года Изменение № 2 приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 № 85 и введено в действие с 1 июля 2003 года Государственный комитет строительства архитектуры и жилищной политики Украины Госстрой Украины Государственные строительные нормы Украины ДБН Д.1.1-1-2000 с учетом Дополнения № 3 Изменения № 2 * Дополнение №1 Особенности определения стоимости пусконаладочных работ Взамен ДБН-97 1. Формирование стоимости работ по пуску и наладке оборудования устройств и систем** осуществляемое на основании общегосударственных ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы ДБН Д.2.6-1-2000 - ДБН Д.2.6-9-2000 при вводе в эксплуатацию объектов нового строительства расширения реконструкции и технического переоснащения предприятий зданий и сооружений отремонтированных объектов жилья социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства производится по «Правилам определения стоимости строительства» ДБН Д.1.1-1-2000 с изменениями с учетом следующих особенностей. пункт 1 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 2. При составлении сметной документации на пусконаладочные работы не допускается использование нормативов предназначенных для ремонта оборудования и различного рода услуг. 3. В состав сметной документации на пусконаладочные работы входят: - сводный сметный расчет по форме приведенной в приложении Н; - объектная смета по форме приведенной в приложении П; - локальная смета по форме приведенной в приложении Р. 4. Ресурсы необходимые для проведения пусконаладочных работ по оборудованию не предусмотренному в действующих общегосударственных ресурсных элементных сметных нормах могут определяться: - по действующим нормам на аналогичное оборудование; - по уникальному не освоенному оборудованию по серийному оборудованию впервые осваиваемому промышленностью - по действующим нормам на аналогичное оборудование с коэффициентом К = 1 2 к нормативным трудозатратам; - по оборудованию для которого в действующих сборниках ресурсных элементных сметных норм отсутствуют аналоги в составе инвесторской сметной документации разрабатываются соответствующие индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы по форме приведенной в приложении С. Эти нормы утверждаются в порядке установленном ДБН Д.1.1-1-2000 с изменениями пункт 1.2.5 . пункт 4 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 5. В случае если монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию выполняет одно и то же звено бригада работников к затратам труда необходимым для выполнения пусконаладочных работ применяется коэффициент 0 8. Этот же коэффициент применяется к трудозатратам необходимым для выполнения пусконаладочных работ в случае если указанные работы проводятся под техническим руководством предприятий-производителей или фирм-поставщиков оборудования. 6. При определении сметной стоимости строительства к пусконаладочным относятся следующие работы: - организация и инженерная подготовка работ; - изучение проектной и технической документации; - обследование объекта внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ; - участие в индивидуальных испытаниях оборудования проводимых монтажными организациями; - регулировка наладка отдельных машин входящих в состав технологических систем блоков с целью обеспечения предусмотренной проектом их взаимной работы. - пробный пуск оборудования по проектной схеме на инертной среде с проверкой готовности и наладкой работы оборудования в комплексе с системами обеспечения; - комплексное испытание оборудования с наладкой технологического процесса и выводом на постоянный технологический режим обеспечивающий выпуск первой партии продукции оказание услуг предусмотренный проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей предприятий в начальный период; - другие работы предусмотренные в сборниках ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы. 7. При разработке инвесторской сметной документации на пусконаладочные работы расчет заработной платы в прямых затратах выполняется на основании нормативных трудозатрат и стоимости человеко-часа в следующей последовательности: - определение нормативных трудозатрат осуществляется отдельно для рабочих-наладчиков и инженерно-технических работников выполняющих пусконаладочные работы на основании нормативных трудозатрат звена работников приведенных в таблицах норм и состава звена и распределения указанных трудозатрат между работниками соответствующего звена приведенных в технических частях каждого сборника; - стоимость человеко-часа рабочих-наладчиков принимается по соответствующим разрядам стоимость человеко-часа инженерно-технических работников выполняющих пусконаладочные работы принимается на уровне шестого разряда. Усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ в строительстве приведена в приложении 1 к «Правилам определения стоимости строительства» ДБН Д.1.1-1-2000 с изменениями . пункт 7 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 8. При определении стоимости пусконаладочных работ размер сметной прибыли принимается с учетом рекомендованных Госстроем по согласованию с Минэкономики усредненных показателей таблица 2 Приложения 12 к ДБН Д.1.1-1-2000 с изменениями . пункт 8 с изменениями внесенными в соответствии с Изменением № 2 9. Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений производственного и вспомогательного назначения средства на дополнительные затраты при выполнении работ в зимний и летний периоды другие работы и затраты и т. п. должны учитываться инвесторской сметной стоимостью пусконаладочных работ только в случае если такие работы и затраты необходимы для осуществления указанных работ что предусмотрено проектом организации пусконаладочных работ или ведомостью физических объемов пусконаладочных работ. дополнен пунктом 9 в соответствии с Изменением № 2 10. Если пусконаладочные работы осуществляются за счет государственных капитальных вложений инвесторская сметная документаци по определению их стоимости подлежит государственной экспертизе. дополнен пунктом 10 в соответствии с Изменением № 2 Пример расчета заработной платы в прямых затратах на единицу измерения: с изменениями внесенными в соответствии с Дополнением № 3 Сборник № 8 «Деревообрабатывающее оборудование» Норма 8-1-1 таблица 1 группа №1 Нормативные трудозатраты звена работников выполняющих работы - 480 человеко-часов. Состав звена с распределением общих нормативных трудозатрат в долях участия в процентах приведенный в технической части сборника № 8 для норм группы 1: Инженеры II категории - 25 % Рабочие V разряда - 35 % Рабочие IV разряда - 40% Усредненная стоимость человеко-часа по приложению 1 к ДБН Д.1.1-1-2000 с изменениями : Инженер II категории VI разряд - 4 93 грн. Рабочие V разряда - 4 24 грн. Рабочие IV разряда - 3 68 грн. Заработная плата в прямых затратах на единицу измерения составляет: 480 х 25 : 100 х 4 93 + 480 x 35 : 100 х 4 24 + 480 х 40 : 100 х 3 68 = 2010 48 грн. Приложение Н Обязательное Форма № 8 название утверждающей организации УТВЕРЖДЕНО Сводный сметный расчет в сумме тыс. грн. ссылка на документ об утверждении « » 200 Г. Сводный сметный расчет стоимости пусконаладочных работ наименование стройки Составлен в текущих ценах по состоянию на « » 200 г. № п/п Номера смет и сметных расчетов Наименование объектов работ затрат Сметная стоимость тыс. грн. Общая сметная стоимость тыс. грн. пусконаладочные прочие затраты 1 2 3 4 5 6 Директор или главный инженер организации разработчика сметы [подпись инициалы фамилия ] Главный инженер проекта [должность подпись инициалы фамилия ] Начальник отдела наименование [подпись инициалы фамилия ] Согласовано: Заказчик [должность подпись инициалы фамилия ] Приложение П Обязательное Форма № 9 наименование стройки Смета в сумме тыс.грн. Утверждено Заказчик [должность подпись инициалы фамилия ] « » 200 Г. Объектная смета № На наименование объекта Сметная стоимость тыс. грн. Сметная трудоемкость тыс. чел.-ч Сметная заработная плата тыс. грн. № п/п Номера смет и сметных расчетов Наименование объектов работ затрат Сметная стоимость тыс.грн. Общая сметная стоимость тыс. грн. Сметная трудоемкость тыс.чел.-ч Сметная заработная плата тыс.грн. пусконаладочные прочие затраты 1 2 3 4 5 6 7 8 Главный инженер проекта [должность подпись инициалы фамилия ] Начальник отдела наименование [подпись инициалы фамилия ] Составил [подпись инициалы фамилия ] Проверил [подпись инициалы фамилия ] Приложение Р Обязательное Форма № 10 наименование стройки Локальная смета № На наименование работ и затрат наименование объекта Сметная стоимость тыс. грн. Сметная трудоемкость тыс. чел.-ч Сметная заработная плата тыс. грн. Составлена в текущих ценах по состоянию на « » 200 г. № п/п Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат Единица измерения Количество Стоимость единицы Общая стоимость Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого прямые затраты в том числе: заработная плата Общепроизводственные расходы трудоемкость в общепроизводственных расходах заработная плата в общепроизводственных расходах Всего по смете Сметная трудоемкость Сметная заработная плата Составил [должность подпись инициалы фамилия ] Проверил [должность подпись инициалы фамилия ] Приложение С Обязательное Форма № 11 Наименование стройки Индивидуальная ресурсная элементная сметная норма № наименование и техническая характеристика налаживаемого оборудования Состав работ Измеритель Шифр ресурса Наименование работ и затрат Состав звена бригады Затраты труда чел.-ч 1 2 3 4 Составил [должность подпись инициалы фамилия ] Проверил [должность подпись инициалы фамилия ] * Изменения внесенные в соответствии с Изменением №2 напечатаны полужирным курсивом. ** Новое строительство расширение реконструкция и техническое переоснащение предприятий зданий и сооружений ремонт жилья объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства а также реставрация памятников архитектуры и градостроительства в дальнейшем именуется «строительство». ? Сметные нормативные документы в дальнейшем именуются «сметные нормативы». * Под обычными условиями выполнения работ подразумевается выполнение работ складирование и внутрипостроечная транспортировка необходимых материалов изделий и конструкций без влияния специфических факторов и условий усложняющих работу. * В настоящих ДБН под понятием «служба заказчика» следует понимать: управления отделы капитального строительства местных органов исполнительной власти соответствующие подразделения предприятий и организаций. созданные для исполнения функций заказчика строительства. ** В стоимости стройки объекта учитываются только те административные расходы строительно-монтажных организаций которые относятся к строительно-монтажным работам. * Нормативные трудозатраты рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов определяются на основании РСНЭМ как сумма затрат труда машинистов и рабочих занятых на ремонте техническом обслуживании и перебазировке строительных машин и механизмов. * Выбор аналога должен обеспечивать максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объекта-аналога по производственно-технологическому или функциональному назначению и по конструктивно-планировочной схеме. ? «Сметный расчет на отдельный вид затрат» в дальнейшем именуется «сметный расчет». ? Сбор на обязательное социальное страхование сбор на обязательное пенсионное страхование взносы в Государственный фонд содействия занятости населения учитываются в накладных расходах; налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов учитывается в стоимости машино-часа. ? Указанная балансовая стоимость переносимого оборудования учитывается в полной стоимости строительства только в случаях когда определяются технико-экономические показатели проекта. ? Сводный сметный расчет стоимости строительства далее именуется «ССР». ? Основная и дополнительная заработная плата далее именуются «заработная плата». * Понятие общей сметной трудоемкости строительно-монтажных работ приведена в пункте 3.1.16.7. * Затраты труда планируемые на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений и на выполнение строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды в составе цены предложения претендент может учитывать на уровне сметного лимита. * При решении вопроса о возможности дальнейшего использования по первоначальному или другому назначению на той же стройке полученных от разборки материалов изделий конструкций составляется трехсторонний акт заказчик проектировщик подрядчик в котором методом экспертной оценки определяются номенклатура указанных материальных ресурсов их количество технические или качественные характеристики и обоснованные цены учитывающие указанные в акте характеристики этих материальных ресурсов. * Образец заполнения обязателен в части нумерации и наименования глав и граф сводного сметного расчета разделения объектов работ и затрат по его разделам и главам а также разделения стоимостных показателей по графам сводного сметного расчета * Текущая цена за единицу указывается франко-приобъектный склад * Текущая цена за единицу указывается франко-приобъектный склад 1 Показатели приведенные в графах 3 4 применяются только при массе баков более 0 6 т. * Порядок определения расчетной трудоемкости работ при возведении и разборке титульных временных зданий и сооружений приведенный в данном приложении применяется только если указанные средства исчислены по усредненному показателю приложения 6 7 . Если указанные средства исчислены на основании сметы трудоемкость этих работ принимается по ней. * Средства на покрытие риска учитываются в договорной цене в порядке приведенном в п.3.2.13 настоящего ДБН. * Затраты обозначенные знаком * учтены показателями для строительства тоннелей метрополитенов. * Изменения внесенные в соответствии с Изменением № 2 напечатаны полужирным курсивом. ** «Оборудование устройства и системы» в дальнейшем именуются «Оборудование». ?? ?? ?? ?? 1 ДБН Д.1.1-1-2000 1 1