ДБН Д.2.5-3-2001

ДБН Д.2.5-3-2001 Збірник 3. Реставрація і відтворення цегельних кладок

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Збірник 3 Реставрація і відтворення цегельних кладок ДБН Д.2.5-3-2001 Державний комітет будівництва архітектури і житлової політики України /Держбуд України/ Київ 2001 РОЗРОБЛЕНІ: ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: РЕДАКТОРИ: ЗАТВЕРДЖЕНІ: Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація" Управлінням реформування ціноутворення методології експертизи і контролю вартості будівництва А.В. Беркута П.І. Губень В.Г.Іванькіна Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 3 Реставрація і відтворення цегельних кладок ДБН Д.2.5-3-2001 Замість ССН-84. Розділ 3. 1.Технічна частина 1.1. Загальні вказівки 1.1.1 Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи витрати праці робітників кошторисні норми витрати будівельних матеріалів необхідні для визначення потреби в ресурсах при реставрації і відтворенні цегельних кладок пам'яток історії і культури в нормальних умовах. 1.1.2 Норми дійсного збірника передбачають реставрацію і відтворення цегельних кладок враховуючі наступні умови виконання робіт: - розбирання тільки вручну й окремими невеликими ділянками ушкодженої і старої древньої кладки з обережністю щоб уникнути руйнувань суміжних ділянок древньої кладки що повинні бути збережені; - реставрація цегельних кладок на окремих невеликих ділянках пам'ятки з неодмінним виконанням специфічних правил суміщення нової і старої кладок з дотриманням перев'язок строго відповідних перев'язкам древньої збереженої кладки; - виконання робіт у виробничих умовах що передбачають необхідність збереження наявної в конструкції пам'ятника живопису мозаїки ліплення і т.п. що представляє історико-архітектурну і художню цінність; - необхідність точного відтворення усіх форм і порядовок старої кладки; - заготівля вручну профільованих деталей з попереднім виготовленням шаблонів і притісуванням профільованої цегли по місцеві 1.1.3 Ресурсними елементними кошторисними нормами дійсного збірника враховано: - підготовка інертних матеріалів готування розчинів і бетону; - прибирання сміття на робочому місці; - перестановка приставних сходів і драбин висотою до 3 5 м а також збирання розбирання і пересування риштовання висотою до 2-х м і від опорної площини; - операції що є невід'ємною частиною технологічного процесу підбір цегли по кольору і якості замочування її у воді приколка притісування і розгорнення цегли насухо перед кладкою її на розчин. 1.1.4 Нормами дійсного збірника передбачена реставрація і відтворення цегельної кладки стін і прямокутних стовпів арок склепінь у залежності від їхньої складності. 1.1.4.1 Стіни і прямокутні стовпи складність архітектурного оформлення : - прості - гладкого позбавленого архітектурного декору чи з найпростішими архітектурними деталями поетажні пояски сандрики русти радіаторні ніші карнизи висотою не більше 4-х рядів цегли і т.д. ; - середньої складності - кладки ускладнені деталями архітектурного декору що занижують площу що не перевищує 20% площі лицьовий сторони зовнішніх стін карнизи висотою більше 4-х рядів цегли пілястри напівколони ширінки кокошники й ін. архітектурні деталі ; - складні - кладки ускладнені деталями архітектурного декору що займають площу що не перевищує 40% площі лицьової сторони зовнішніх стін; - особливо складні - кладки ускладнені деталями архітектурного декору що займають площу більше 40% лицьової сторони зовнішніх стін. 1.1.4.2 Склепіння й арки конструктивна складність : - прості - склепіння коробові циліндричні арки й аркові перемички - напівциркульні трицентрові; - середньої складності - склепіння зімкнуті купольні шатрові лоткові повзучі і інші з невеликою кількістю розпалубок. Арки - двоякої кривизни повзучі; - складні - склепіння хрестові й інші з великим кількістю розпалубок; - особливо складні - усі звищувані склепіння й арки. ДБН Д.2.5-3-2001 С.2 1.1.5 Реставрацію віконних прорізів нормувати по нижчеперелічених групах норм: - віконні укоси по групі 2 норми з 1 по 9 групі 3 норми з 1 по 3 . - віконні лиштви по групі 4 норми з 1 по 15 . 1.1.6 Нормами сьогодення збірника передбачене виконання робіт із застосуванням цегли: - великомірної розміром 300х145х80мм вагою 7кг; - старого зразка розміром 270х130х65мм вагою 4 4кг; - стандартної розміром 250х120х65мм вагою 3 76кг. 1.1.7 Нормами групи 4 1-12 передбачена заготівля профільованих великомірних цеглин. При притісуванні профільованих деталей з цегли стандартного чи старого зразка менших розмірів до норм витрат праці застосовувати коефіцієнт таблиці 1 п. 1.2.6 . 1.1.8 Ресурсними нормами передбачені різні типи і види перев'язки кладок. 1.1.9 Нормами групи 2 передбачено реставрацію поверхні площею до 1 м2 в одному місці при площі реставрації більше 1 м2 в одному місці до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнт таблиці 1 п. 1.2.5 1.1.10 У нормах груп 1 20 21 22 23 під кладкою слабкої міцності мається на увазі кладка виконана на вапняному розчині чи інших неміцних розчинах коли ряди цегли легко знімаються скарпелью. Під кладкою середньої міцності варто мати на увазі кладку виконану на вапняному чи складному розчині коли ряди кладки за допомогою скарпелі знімаються з напруженням і потрібно застосування зубила й ударного інструмента Під кладкою великої міцності мається на увазі кладка складена на вапняному розчині особливої міцності на цементному розчині на інших розчинах аналогічної міцності що сильно утрудняють розбирання 1.1.11 Нормами групи 5 передбачена реставрація цегельної кладки стін обсягом до 5 м3 в одному місці при реставрації кладки стін обсягом в одному місці більше 5 м3 до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1 п.1.2.7; п.1.2.8; п.1.2.9 1.1.12 Нормами групи 6 7 9 передбачена реставрація цегельної кладки обсягом до 1 м3 в одному місці при реставрації цегельних кладок більше 1 м3 в одному місці до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти табл. 1 п.1.2.9; п. 1.2.10; п. 1.2.11 . 1.1.13 Нормами групи 8 передбачено реставрацію цегельних перемичок товщиною в 1 цеглу при інший товщині перемичок ресурсні норми працевитрат змінювати пропорційно товщині кладки стін. 1.1.14 Нормами на реставрацію склепінь арок глав і закомар не передбачена реставрація архітектурних деталей. Ресурси на реставрацію архітектурних деталей враховувати додатково по нормах групи 4. 1.1.15 Нормами групи 11 дійсного збірника враховане пробивання горизонтальних борозен на цегельних поверхнях. При пробиванні вертикальних похилих і фігурних борозен пробиванню борозен на стелях і склепіннях до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1 п.1.2.16; п.1.2.17; п.1.2.18 1.1.16 Нормами групи 13 дійсного збірника не передбачене очищення зв'язків чи металоконструкцій від іржі і фарбування їх після установки. Ресурси на очищення металоконструкцій від іржі і їхнє фарбування враховувати додатково по відповідним групам норм збірника № 10. Закладення цегельної кладки нормувати по відповідним нормам гр.12 дійсного збірника. 1.1.17 Нормами групи 2 при товщині закладення в 0 5 цегли мається на увазі чергування ложкових рядів у 0 5 цегли і тичкових у 1 цеглу. 1.1.18 Нормами груп 5 6 7 9 19 27 не передбачене розбирання цегельної кладки. Ресурси на розбирання цегельної кладки варто визначати по нормах груп 1 4. ДБН Д.2.5-3-2001С.3 1.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм Таблиця 1- Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм Умови застосування Номера груп норм Коефіцієнти до норм витрат праці робітників 2 3 1.2.1. При розбиранні кладки насиченої профільованими архітектурними деталями 1 1-3 1 15 1.2.2. При розбиранні цегельних фундаментів 1 1-3 1 1 1.2.3. При розбиранні кладки пізніх прибудов і закладень безпосередньо з древньою кладкою що не сполучаються і не утримуючих у собі матеріалів від розбирання древньої кладки 1 1-3 0 85 1.1.4. При виконанні робіт на арках і склепіннях 1 6-8 1 1 1.2.5.При площі реставрації більше 1 м2 в одному місці 2 1-9 0 8 1.2.6. При притісуванні цегли стандартного чи старого зразка меншого розміру 4 1-12 0 9 1.2.7. При реставрації кладки стін обсягом в одному місці більше 5 м3 5 0 9 1.2.8. При реставрації кладки стін обсягом більше 10 м3 5 0 8 1.2.9. При відтворенні великих масивів кладки стін стовпів колон склепінь арок і закомар у древній формі і конструкції 5 6 7 9 0 7 1.2.10 При реставрації цегельної кладка стовпів склепінь арок і закомар при обсязі в одному місці до 3м3 6 7 9 0 9 1.2.11. При реставрації цегельної кладки стовпів більше 3 м3 в одному місці 6 7 9 0 8 1.2.12. При роботі на особливо складних склепіннях і арках 9 3 6 9 12 15 18 1 15 1.2.13. При настиланні підлог з ухилом заданим по проекті 10 1 1 1.2.14. При настиланні підлог із криволінійним обрисом у плані радіусом до 2м 10 1 2 1.2.15 При настиланні підлог без шнура і ватерпаса під правило 10 0 55 1.2.16. При пробиванні вертикальних чи похилих борозен 11 1 15 1.2.17. При пробиванні борозен на склепіннях і стелях 11 1 25 1.2.18. При пробиванні фігурних борозен 11 1 3 1.2.17. При закладенні фігурних борозен 11 1 2 1.2.18. При розшивці профільованих поверхонь при профілі середньої складності 15 16 17 18 1 25 1.2.19. При реставрації поверхонь при складному профілі 15 16 18 1 5 1.2.20.При реставрації швів на склепіннях куполах наметах при роботі знизу 15 16 18 1 21 1.2.21.При реставрації склепінь куполів наметів при роботі знизу 17 1 2 1.2.22. При реставрації кладок що мають у плані криволінійні обриси 5 6 7 8 9 18 19 1 1 1.2.23. Похилі конусні і циліндричні кладки а також контрфорси 5 6 7 8 9 1 15 1.2.24. При роботі з приставних драбин на висоті більше 3 5 м До всіх норм 1 15 ДБН Д.2.5-3-2001 С.4 2.Норми Розділ 1. Розбирання цегельної кладки Група 1. Розбирання первісної цегельної кладки чи кладки пізніх прибудов і закладень у пам'ятниках що безпосередньо сполучаються з древньою кладкою чи утримуючих у кладці матеріали від розбирання інших частин пам'ятника Склад робіт: 1. Розбирання цегельної кладки вручну на окремі цеглини з обережністю що забезпечує збереження частини кладки що не розбирається. 2. Очищення цегли від розчину. 3. Укладання придатної цегли в штабель. 4. Підгортання половняку чи щебеню. Вимірник:1 куб. м кладка що розбирається 1-3 ; 1 м 2 підлоги і площадок 4-5 ; 1 зондаж площею до 1 м2 6-8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розбирання кладки стін стовпів склепінь арок глав і т.д. міцність кладки слабка середня велика 3-1-1 3-1-2 3-1-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 5.26 6.72 8.05 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Вага сміття т 0.58 0.70 0.92 Продовження групи 1 норми з 4 по 5 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розбирання цегельних підлог і площадок викладання на ребро плиском 3-1-4 3-1-5 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 0.92 0.66 2. Середній розряд робіт 3 3 Вага сміття т 0.09 0.04 Продовження групи 1 норми з 6 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Зондаж цегельних стін і глибина вирубки см 15 30 50 3-1-6 3-1-7 3-1-8 1. Витрати праці робітників люд.-год. 4.05 6.45 13.8 2. Середній розряд робіт 3.5 3.5 3.5 ДБН Д.2.5-3-2001С.5 Розділ 2. Реставрація і відтворення цегельної кладки Група 2. Реставрація лицьової поверхні цегельної кладки крім архітектурних деталей . Склад робіт: 1. Обережна виїмка ложкових рядів і вирубка тичкових гнізд для перев'язки з кладкою. 2. Штрабування частин стіни що примикають. 3. Промивання місця вирубки. 4. Укладання цегли на місце на розчині з підбором цегли по кольорі і якості з обробкою швів з постановкою штирів. 5. Очищення поверхні стіни від патьоків розчину Вимірник: 1 кв. м лиця цегельної кладки поверхні що фактично реставрується Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Реставрація великомірною цеглою цеглою Реставрація цеглою старого зразка глибина закладення в цеглинах 0 5 1 0 1 5 0 5 1 0 1 5 3-2-1 3-2-2 3-2-3 3-2-4 3-2-5 3-2-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 11.44 14.95 18.85 11.44 14.95 18.85 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 4 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0 042 0.077 0.109 П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.062 0.113 0.158 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 002 0 004 0 006 0 00 8 0 0037 0 0057 1425-11690 Розчин цементно-вапняковий готовий мурувальний марка 100 м3 /0 074/ /0.127/ /0.172/ /0.058/ /0.095/ /0.122/ 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок М-400 т 0.011 0.019 0.0256 0.0086 0.0142 0.0182 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0.0054 0.0098 0.0126 0.0042 0.0069 0.0089 1421-10634 Пісок для будівельних робіт природний м3 0.075 0.13 0.175 0.059 0.097 0.124 142-10-2 Вода м3 0.16 0.29 0.40 0.15 0.27 0.40 Вага матеріалів т 0.42 0.76 1.06 0.37 0.66 0.90 Вага сміття т 0.42 0.76 1.06 0.37 0.66 0.90 Закінчення групи 2 норми з 7 по 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Реставрація стандартною цеглою глибина закладення в цеглинах 0 5 1 0 1 5 3-2-7 3-2-8 3-2-9 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 11.44 14.95 18.85 2. Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла розміри 250х120х65мм марка 100 1000 шт. 0.067 0.122 0.169 111-0782 Поковки з квадратних заготовок маса 1 8 кг кг 1.70 3.50 5.20 1425-11690 Розчин цементно-вапняковий готовий кладковий марка 100 м3 /0.058/ /0.095/ /0.127/ 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок М-400 т 0.0086 0.0142 0.0182 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0.0042 0.0069 0.0089 1421-10634 Пісок для будівельних робіт природний м3 0.059 0.097 0.124 142-10-2 Вода м3 0.15 0.27 0.40 Вага матеріалів т 0 35 0.62 0.86 Вага сміття т 0.35 0.62 0.86 ДБН Д.2.5-3-2001 С.6 Група 3. Реставрація лицьової поверхні цегельної кладки окремими місцями від 1 до 10 цеглин в одному місці крім архітектурних деталей . Склад роботи: 1. Обережна виїмка ложкових рядів і вирубка тичкових гнізд для перев'язки з кладкою. 2. Штрабування частини стіни що примикає. 3. Промивання місць вирубки. 4. Укладання цегли на розчині з підбором цегли по кольору і якості з обробкою швів. 5. Очищення поверхні від патьоків розчину. Вимірник: 10 цеглин покладених у справу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид цегли велико-мірний старого зразка стандартний 3-3-1 3-3-2 3-3-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3.77 3.38 3.38 2. Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.011 П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.011 1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла розміри 250х120х65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.011 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.015 0.008 0.007 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.0022 0.0012 0.001 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.011 0.0006 0.0005 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.015 0.008 0.007 142-10-2 Вода м3 0.05 0.03 0.025 Вага матеріалів т 0.103 0.062 0.053 Вага сміття т 0.1 0.062 0.043 ДБН Д.2.5-3-2001 С.7 Група 4. Реставрація цегельних архітектурних деталей карнизів поясків лиштв і інших деталей від 1 до 10 цеглин в одному місці А. Заготівля профільованих і різьблених цеглин Склад роботи: 1. Добір цегли зі штабеля добір по кольору і якості с підношенням до робочого місця. 2. Виготовлення шаблонів на групу цеглин одного профілю . 3. Креслення по шаблоні. 4. Притісування цегли з притиранням вручну різьблення по цеглі вручну. 5. Укладання цегли в штабель після притісування. Вимірник: 10 шт. витісаної великомірної цегли Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Просте притісування Фігурне притісування середньої складності На фаску Полувал вал Трикутник і т.п. Валик з підсіканням скоція і т.п. Валик із двома підсіканнями півколо на плашку увігнутий і т.п. Вал на ребро з 2-мя підсіканнями півовал на ребро на вус з підсіканням і т.п. 3-4-1 3-4-2 3-4-3 3-4-4 3-4-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Витрати праці робітників люд -год. 1.37 2.28 2.6 6.11 7.54 2. Середній розряд робіт 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 Продовження групи 4 норми з 6 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Фігурне притісування складне Різьблення Фігурна виїмка кута 4 і більше різних профілів на 1 цеглу Те ж кут і пристінка Букви і знаки гладкі Слов’янська в’язь верьовочка Плоскі орнаментовані фігури Пелюстковий квітковий орнамент 3-4-6 3-4-7 3-4-8 3-4-9 3-4-10 3-4-11 3-4-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Витрати праці люд.- 10.79 13 16.25 37.7 62.4 92.3 130 робітників год. 2. Середній розряд 4 7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 робіт ДБН Д.2.5-4-2001 с.8 Б. Реставрація архітектурних деталей Склад роботи: 1. Обережна виїмка ложкових рядів і вирубка тичкових гнізд для перев'язки з кладкою. 2. Штрафування частини стіни що примикає. 3. Промивання місць вирубки. 4. Укладання готової профільованої раніш витісуваної цегли на розчин з обробкою швів. 5. Очищення поверхні стін від патьоків розчину. Закінчення групи 4 норми з 13 по 15 Вимірник: 10 шт. цегли покладеної в діло Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру з цегли великомірного старого зразка стандартного 3-4-13 3-4-14 3-4-15 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 4.29 3.9 3.9 2. Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0 012 П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.012 1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла розміри 250х120х65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.012 0.012 0.012 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 /0.015/ /0.008/ /0.007/ 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.0022 0.0012 0.001 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 0011 0.0006 0.0005 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.0158 0.0084 0.0074 142-10-2 Вода м3 0.05 0.03 0.025 Вага матеріалів т 0.103 0.062 0.053 Група 5. Реставрація цегельної кладки стін Склад роботи: 1. Штрабування й очищення древньої частини кладки. 2. Промивання водою частин старої кладки в місцях сполучення її з новою кладкою. 3. Кладка цегли на місце на розчині з дотриманням порядовок перев'язки зі старою кладкою товщини й обробкою швів. 4. Очищення поверхні стін від патьоків розчину Вимірник 1 м3 кладка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру великомірною цеглою простого архітектурного оформлення кількість кладки в одному місці в куб м до: 0 5 2 0 5 0 3-5-1 3-5-2 3-5-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15.7 12.74 12.22 2. Середній розряд робіт 3.5 3.5 3.5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000шт. 0.210 0.210 0.210 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.288 0.288 0.288 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.043 0.043 0.043 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.021 0.021 0.021 1421-10534 Пісок природний рядовий м3 0.3 0.3 0.3 142-10-2 Вода м3 0.92 0.92 0.92 Вага матеріалів т 1.98 1.98 1.98 ДБН Д.2.5-3-2001 С.9 Продовження групи 5 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру великомірною цеглою архітектурного оформлення середньої складності кількість кладки в одному місці в куб.м до: 0 5 2 0 5 0 3-5-4 3-5-5 3-5-6 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15.6 14.3 13.65 2. Середній розряд робіт 4.5 4.5 4.5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000шт. 0.213 0.213 0.213 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.288 0 288 0.288 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.043 0.043 0.043 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.021 0.021 0.021 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.3 0.3 0.3 142-10-2 Вода м3 0.93 0.93 0.93 Вага матеріалів т 2.0 2.0 2.0 Продовження групи 5 норми з 7 по 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру великомірною цеглою складного архітектурного oформлення кількість кладки в одному місці в куб. м до: 0.5 2.0 5.0 3-5-7 3-5-8 3-5-9 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 18.2 16.9 15.6 2. Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0 215 0.215 0.215 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.288 0.288 0.288 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.043 0.043 0.043 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.021 0.021 0.021 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.3 0.3 0.3 142-10-2 Вода м3 0.94 0.94 0.94 Вага матеріалів т 2.02 2.02 2.02 ДБН Д.2.5-3-2001 С.10 Продовження групи 5 норми з 10 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цеглою старого зразка простого архітектурного oформлення кількість кладки в одному місці в куб. м до: 0.5 2.0 5.0 3-5-10 3-5-11 3-5-12 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15.7 12.74 12.22 2. Середній розряд робіт 3.5 3.5 3.5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.347 0.347 0.347 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.252 0.252 0.252 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків. марка 400 т 0.038 0.038 0.038 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.02 0.02 0.02 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.26 0.26 0.26 142-10-2 Вода м3 0.92 0.92 0.92 Вага матеріалів т 1.98 1.98 1.98 Продовження групи 5 норми з 13 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цеглою старого зразка архітектурного оформлення середньої складності кількість кладки в одному місці в куб. м до: 0.5 2.0 5.0 3-5-13 3-5-14 3-5-15 1 2 3 4 5 б 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15.6 14.3 13.65 2. Середній розряд робіт 4.5 4.5 4.5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.351 0.351 0.351 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.252 0.252 0.252 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків. марка 400 т 0.038 0.038 0.038 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.02 0.02 0 02 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.26 0.26 0.26 142-10-2 Вода м3 0.93 0.93 0.93 Вага матеріалів т 1.99 1.99 1.99 ДБН Д.2.5-3-2001 C.11 Продовження групи 5 норми з 16 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цеглою старого зразка складного архітектурного оформлення кількість кладки в одному місці в куб.м до: 0.5 2.0 5.0 3-5-16 3-5-17 3-5-18 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 18.2 16.9 15.6 2. Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000шт. 0.356 0.356 0.356 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.252 0.252 0.252 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.038 0.038 0.038 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.02 0.02 0.02 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.26 0 26 0.26 142-10-2 Вода м3 0.94 0.94 0.94 Вага матеріалів т 2.02 2.02 2.02 Продовження групи 5 норми з 19 по 21 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стандартною цеглою простого архітектурного оформлення Кількість кладки в одному місці в куб.м до: 0.5 2.0 5.0 3-5-19 3-5-20 3-5-21 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15.7 12.74 12.22 2. Середній розряд робіт 3.5 3 5 3.5 Матеріали П Цегла керамічна звичайна 1000шт. 0.403 0.403 0.403 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.257 0.257 0.257 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.038 0.038 0.038 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.02 0.02 0.02 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 27 0.27 0.27 142-10-2 Вода м3 0.92 0.92 0.92 Вага матеріалів т 2.01 2.01 2.01 ДБН Д.2.5-3-2001 С.12 Продовження групи 5 норми з 22 по 24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стандартною цеглою архітектурного оформлення середньої складності кількість кладки в одному місці в куб.м до: 0.5 2.0 5.0 3-5-22 3-5-23 3-5-24 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15 6 14.3 13.65 2. Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічні одинарна повнотіла розміри 250х120х 65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.408 0.408 0.408 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.257 0.257 0.257 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.038 0.038 0.038 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.02 0.02 0.02 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.27 0.27 0.27 142-10-2 Вода м3 0.93 0.93 0.93 Вага матеріалів т 2.03 2.03 2.03 Закінчення групи 5 норми з 25 по 27 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стандартною цеглою складного архітектурного оформлення кількість кладки в одному місці в куб.м до: 0.5 2.0 5.0 3-5-25 3-5-26 3-5-27 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 18.2 16.9 15.6 2. Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічні одинарна повнотіла розміри 250х120х65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.413 0.413 0.413 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.257 0.257 0.257 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.038 0.038 0.038 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.02 0.02 0.02 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.27 0.27 0.27 142-10-2 Вода м3 0.94 0.94 0.94 Вага матеріалів т 2.05 2.05 2.05 ДБН Д.2.5-3-2001 С.13 Група 6. Реставрація кладки прямокутних цегельних стовпів Склад роботи: 1. Штрабування древньої частини кладки. 2. Промивання і очищення місць штрабування. 3. Необхідне притісування цегли. 4. Кладка цегли на місце на розчині з дотриманням перев'язки зі старою кладкою товщини шва і обробкою швів. 5. Очищення поверхні кладки від патьоків розчину Вимірник: 1 .м3 кладка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру великомірною цеглою перетином 1 5х1 5 цегли перетином 2х2 цегли складність Кладки архітектурного оформлення проста середня складна проста середня складна 3-6-1 3-6-2 3-6-3 3-6-4 3-6-5 3-6-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 24 05 29 9 35 1 19 5 24.05 28 6 2 Середній розряд робіт 4 4 4 5 4 4 4 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 142-10-2 Вода м3 0.94 0.96 0.97 0.94 0.96 0.97 Вага матеріалів т 1.97 1.99 2.01 1.97 1.99 2.01 Продовження групи б норми з 7 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру великомірною цеглою перетином 3х3 цегли перетином 3х3 5 цегли складність КЛадки архітектурного оформлення проста середня складна проста середня складна 3-6-7 3-6-8 3-6-9 3-6-10 3-6-11 3-6-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 16.9 20 8 25 35 12 22 15 6 18 2 2. Середній розряд робіт 4 4 4 5 4 4 4 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0 242 111-1305 Портландцемент загально будівельного призначення без домішок марка 400 т 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0 018 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 142-10-2 Вода м3 0.94 0.96 0.97 0.94 0.96 0.97 Вага матеріалів т 1.97 1.99 2.01 1.97 1.99 2.01 ДБН Д.2.5-3-2001 С. 14 Продовження групи 6 норми з 13 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цеглою старого зразка перетином 1 5х1 5 цегли перетином 2х2 цегли складність кладки архітектурного оформлення проста середня складна проста середня складна 3-6-13 3-6-14 3-6-15 3-6-16 3-6-17 3-6-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 24 05 29 9 35 1 19 5 24.05 28 6 2. Середній розряд робіт 4 4 4 5 4 4 4 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.354 0.358 0.363 0.354 0.358 0.363 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.211 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0 22 142-10-2 Вода м3 0.93 0.94 0.95 0.93 0.04 0 05 Вага матеріалів т 1.97 1.98 2.0 1.97 1.98 2.0 Продовження групи 6 норми з 19 по 24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цеглою старого зразка перетином 3х3 цегли перетином 3х3 5 цегли Складність кладки архітектурного оформлення проста середня складна проста середня складна 3-6-19 3-6-20 3-6-21 3-6-22 3-6-23 3-6-24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 16.9 20 8 25 35 12 22 15 6 18 2 2. Середній розряд робіт 4 4 4 5 4 4 4 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.354 0.358 0.363 0.354 0.358 0.363 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 111-1305 Портландцемент загально будівельного призначення без домішок марка 400 т 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 142-10-2 Вода м3 0.93 0.94 0 95 0.93 0.94 0.95 Вага матеріалів т 1.97 1.98 2.0 1.97 1.98 2.0 ДБН Д.2.5-3-2001 С.15 Продовження групи 6 норми з 25 по 30 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стандартною цеглою перетином 1 5х1 5 цегли перетином 2х2 цегли складність кладки архітектурного оформлення проста середня складна проста середня складна 3-6-25 3-6-26 3-6-27 3-6-28 3-6-29 3-6-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 16.9 20 8 25 35 12 22 15 6 18 2 2. Середній розряд робіт 4 4 4 5 4 4 4 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла розміри 250х120х65 мм марка М100 1000 шт. 0.411 0.416 0 421 0.411 0.416 0.421 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 142-10-2 Вода м3 0.93 0.94 0.95 0.93 0.94 0.95 Вага матеріалів т 1.95 1.97 2.0 1.95 1.97 2.0 Закінчення групи 6 норми з 31 по 36 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стандартною цеглою перетином 3х3 цегли перетином 3х3 5 цегли складність Кладки архітектурного оформлення проста середня складна проста середня складна 3-6-31 3-6-32 3-6-33 3-6-34 3-6-35 3-6-36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 16.9 20 8 25 35 12 22 15 6 18 2 2. Середній розряд робіт 4 4 4 5 4 4 4 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла розміри 250х.120х 65 мм марка М100 1000 шт. 0.411 0.416 0.421 0.411 0.416 0.421 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 142-10-2 Вода м3 0.93 0.94 0.95 0.93 0.94 0.95 Вага матеріалів т 1.95 1.97 2.0 1.95 1.97 2.0 ДБН Д.2.5-3-2001 С.16 Група 7. Реставрація кладки круглих багатогранних і бочкообразних колон барабанів глав обсягом до 1 м3 в одному місці Склад роботи: 1. Штрабування древньої частини кладки очищення і промивання місць штрабування. 2. Виготовлення шаблонів кривої по кресленнях. 3. Необхідне притісування цегли. 4. Кладка цегли на місце на розчині з дотриманням перев'язки зі старою кладкою товщини шва обробкою шва 5. Очищення поверхні кладки від патьоків розчину Вимірник:1 м3 кладки Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Великомірною цеглою колон діаметром 1 5х2 5 цегли складність кладки проста середньої складності складна 3-7-1 3-7-2 3-7-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 36.4 45.5 54.6 2. Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.247 0.251 0.254 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.242 0.242 0.242 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.036 0.036 0.036 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.018 0.018 0.018 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.25 0.25 0.25 142-10-2 Вода м3 1.07 1.09 1.10 Вага матеріалів т 2.20 2.22 2.24 Продовження групи 7 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Великомірною цеглою колон діаметром у три цегли складність кладки проста середньої складності складна 3-7-4 3-7-5 3-7-6 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 29 9 36 4 44 2 2. Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.247 0.251 0.254 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.242 0.242 0.242 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.036 0.036 0.036 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.018 0.018 0.018 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.25 0.25 0.25 142-10-2 Вода м3 1.07 1.09 1.10 Вага матеріалів т 2.20 2.22 2.24 ДБН Д.2.5-3-2001 С.17 Продовження групи 7 норми з 7 по 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру великомірною цеглою колон діаметром З 5 цегли і більше складність кладки проста середньої складності складна 3-7-7 3-7-8 3-7-9 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15 6 20 15 23 4 2. Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.247 0.251 0.254 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.242 0.242 0.242 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0 036 0.036 0.036 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.018 0.018 0.018 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 25 0.25 0.25 142-10-2 Вода м3 1.07 1.09 1.10 Вага матеріалів т 2.20 2.22 2.24 Продовження групи 7 норми з 10 по 12 цеглою старого зразка колон діаметром від 1 5 до 2 5 цегли Шифр Найменування Одиниця Складність кладки архітектурного оформлення ресурсу ресурсу виміру проста середньої складності складна 3-7-10 3-7-11 3-7-12 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 36.4 45.5 54.6 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.408 0.413 0.418 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.212 0.212 0.212 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.032 0032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.22 0.22 0.22 142-10-2 Вода м3 1 06 1.08 1.09 Вага матеріалів т 2.20 2.22 2.24 ДБН Д.2.5-3-2001 С.18 Продовження групи 7 норми з 13 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цеглою старого зразка колон діаметром у 3 цегли Складність архітектурного оформлення кладки проста середньої складності складна 3-7-13 3-7-14 3-7-15 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 29 9 36 4 44 2 2. Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали П Цегла старого зразка 1000 шт. 0.408 0.413 0.418 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.212 0.212 0.212 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.032 0.032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.22 0.22 0.22 142-10-2 Вода м3 1.06 1.08 1.09 Вага матеріалів т 2.20 2.22 2.24 Продовження групи 7 норми з 16 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цеглою старого зразка колон діаметром у 3 5 цегли і більше Складність архітектурного оформлення кладки проста середньої складності складна 3-7-16 3-7-17 3-7-18 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15 6 20 15 23 4 2. Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали П Цегла старого зразка 1000 шт. 0.408 0.413 0.418 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.212 0.212 0.212 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.032 0.032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.22 0.22 0.22 142-10-2 Вода м3 1.06 1.08 1.09 Вага матеріалів т 2.20 2.22 2.24 ДБН Д.2.5-3-2001С.19 Продовження групи 7 норми з 19 по 21 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стандартною цеглою колон діаметром від 1 5 до 2 5 цегли складність архітектурного оформлення кладки проста середньої складності складна 3-7-19 3-7-20 3-7-21 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 36.4 45.5 54.6 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічні одинарна повнотіла розміри 250 х120х 65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.474 0.48 0.486 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.216 0.216 0.216 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.032 0.032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.22 0.22 0.22 142-10-2 Вода м3 1.06 1.08 1.09 Вага матеріалів т 2.16 2.20 2.21 Продовження групи 7 норми з 22 по 24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стандартною цеглою колон діаметром у 3 цегли складність архітектурного оформлення кладки проста середньої складності складна 3-7-22 3-7-23 3-7-24 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 29 9 36 4 44 2 2. Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла розміри 250 х120х65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.474 0.480 0.486 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.216 0.216 0.216 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.032 0.032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0 016 0.016 0.016 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.22 0.22 0.22 Вода м3 1.06 1.08 1.09 Вага матеріалів т 2.1 2 2 2.21 ДБН Д.2.5-3-2001С.20 Закінчення групи 7 норми з 25 по 27 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Стандартною цеглою колон діаметром у 3 5 цегли і більше метром складність архітектурного оформлення проста середньої складності складна 3-7-25 3-7-26 3-7-27 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15 6 20 15 23 4 2. Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічні одинарна повнотіла розміри 250 х 120х65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.474 0.480 0.486 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.216 0.216 0.216 111-1305 Портландцемент загально будівельного призначення без додатків. марка 400 т 0.032 0.032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 1421-10634 Пісок природний рядовий м1 0.22 0.22 0.22 142-10-2 Вода м3 1.06 1.08 1.09 Вага матеріалів т 2 16 2.20 2.21 Група 8. Реставрація цегельних перемичок Склад роботи: 1. Розбирання старої кладки з очищенням придатної в діло цегли з відгрібанням сміття убік промиванням водою місць сполучення старої кладки з новою. 2. Розмітка рядів по готової опалубці. 3. Кладка цегли на розчині з обколюванням і притісуванням її й обробкою швів. 4. Очищення лицьової поверхні кладки від патьоків розчину Вимірник: 1 м2 кладки Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру великомірною цеглою конструкції перемичок одне і трицентрові 5-ти центрові і стрілчасті прямі похилі прямі похилі 3-8-1 3-8-2 3-8-3 3-8-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 9 49 11 44 12 35 14 95 2. Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.063 0.063 0.063 0.063 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.087 0.087 0.087 0.087 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.013 0.013 0.013 0.013 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.06 0.06 0.06 0.06 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.09 0.09 0.09 0.09 142-10-2 Вода м3 0.28 0.28 0.28 0.28 Вага матеріалів т 0.6 0.6 0.6 0.6 Вага сміття т 0.21 0.21 0.21 0.21 ДБН Д.2.5-3-2001 С.21 Продовження групи 8 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цеглою старого зразка конструкцїї перемичок одно і трьохцентрові 5-ти центрові і стрілчасті прямі похилі прямі похилі 3-8-5 3-8-6 3-8-7 3-8-8 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 9 49 11 44 12 35 14 95 2. Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.094 0.094 0.094 0.094 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 складний м3 0.068 0.068 0.068 0.068 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.012 0.012 0.012 0.012 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.07 0.07 0.07 0.07 142-10-2 Вода м3 0.25 0 25 0.25 0.25 Вага матеріалів т 0.54 0.54 0.54 0.54 Вага сміття т 0.19 0.19 0.19 0.19 Закінчення групи 8 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стандартною цеглою конструкції перемичок одне і трицентрові 5-ти центрові і стрілчасті прямі похилі прямі похилі 3-8-9 3-8-10 3-8-11 3-8-12 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 9 49 11 44 12 35 14 95 2. Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічні одинарна повнотіла розміри 250 х120х65 мм марка М100 1000 шт. 0.101 0.101 0.101 0.101 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.064 0.064 0.064 0.064 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.01 0.01 0.01 0.01 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.005 0.005 0.005 0.005 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.066 0.066 0.066 0.066 142-10-2 Вода м3 0.25 0.25 0.25 0.25 Вага матеріалів т 0.49 0.49 0.49 0.49 Вага сміття т 0.17 0.17 0.17 0.17 ДБН Д.2.5-3-2001 С.22 Група 9. Реставрація кладки склепінь арок глав і закомар по старим технологіям обсягом до 1 м3 в одному місці. Склад роботи: 1. Розчищення штрабування промивання в п'ятах і в місцях примикання до існуючої кладки. 2. Притісування цегли. 3. Кладка на розчині по готовій опалубці з прив'язкою до існуючої кладки. 4. Заливання кладки приском. 5. Очищення поверхні від патьоків розчину. Вимірник 1м3 кладки Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Великомірною цеглою товщина кладки у 0 5 і у цегли у 1 5 цегли і більше складність архітектурного оформлення проста середня складна проста середня складна 3-9-1 3-9-2 3-9-3 3-9-4 3-9-5 3-9-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 21 45 27 3 33 8 18 2 22 75 28 6 2. Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.227 0.227 0.227 0.216 0 216 0.216 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.26 0.26 0.26 0.297 0.297 0.297 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.039 0.039 0.039 0.044 0.044 0.044 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.019 0.019 0.019 0.022 0.022 0.022 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.27 0.27 0.27 0.31 0.31 0.31 142-10-2 Вода м3 1.0 1.0 1.0 0.96 0.96 0.96 Вага матеріалів т 2.10 2.10 2.10 2.09 2.09 2.09 Продовження групи 9 норми з 7 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цеглою старою зразка товщина кладки у 0 5 і у 1 0 цегли у 1 5 і більше цегли CKладність архітектурного оформлення кладки проста середня складна проста середня складна 3-9-7 3-9-8 3-9-9 3-9-10 3-9-11 3-9-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 21 45 27 3 33 8 18 2 22 75 28 6 2. Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.377 0 377 0.377 0.357 0.357 0.357 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.212 0.212 0.212 0.26 0.26 0.26 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.032 0.032 0.032 0.039 0.039 0.039 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.015 0.015 0.015 0.019 0.019 0.019 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.22 0.22 0.22 0 27 0.27 0.27 142-10-2 Вода м3 0.99 0.99 0.99 0.95 0.95 0.95 Вага матеріалів т 2.07 2.07 2.07 2.08 20.8 2.08 ДБН Д.2.5-3-2001 С.23 Закінчення групи 9 норми з 13 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Стандартною цеглою товщина кладки у 0 5 і у 1 0 цегли у 1 5 і більше цегли складність архітектурного оформлення проста середня складна проста середня складиа 3-9-13 3-9-14 3-9-15 3-9-16 3-9-17 3-9-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 21 45 27 3 33 8 18 2 22 75 28 6 2. Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічні одинарна повнотіла розміри 250 х 120 х 65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.44 0.44 0.44 0.415 0.415 0.415 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.223 0.223 0.223 0.265 0.265 0.265 111-1305 Портландцемент загально будівельного призначення без домішок марка 400 т 0.033 0.033 0.033 0.039 0.039 0.039 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 0.019 0.019 0.019 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.23 0.23 0.23 0.28 0.28 0.28 142-10-2 Вода м3 1.0 1.0 1.0 0.95 0.95 0.95 Вага матеріалів т 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 Група 10. Реставрація цегельних підлог площадок і східців Склад роботи: 1. Підготовка основи з підсипанням піском товщиною до 5 см. 2. Вимощування цегли в ялинку діагональних чи прямих рядів з дотриманням правильності рядів по шнурі ватерпасу . 3. Заливання швів розчином. 4. Вирівнювання вистилки. Вимірник: 1 м 2 підлоги площадки ступіней Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру вимощування плиском вимощування на ребро З цегли стандартної старого зразка велико-мірної стандартної старого зразка Велико-мірної 3-10-1 3-10-2 3-10-3 3-10-4 3-10-5 3-10-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 02 2 02 2 02 3 25 3 25 3 25 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла розміри 250х120х65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.032 --- --- 0.053 --- --- П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. --- 0.029 --- --- 0.049 --- П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. --- --- 0 021 --- --- 0 036 1425-11704 Розчин готовий оздоблювальний вапняковий 1:2 5 м3 0.008 0.008 0.008 0.023 0.024 0.029 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.002 0.002 0.003 0.006 0 006 0.006 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.06 0.06 0.06 0.075 0.075 0.075 142-10-2 Вода м3 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 Вага матеріалів т 0 22 0 23 0.25 0.33 0.34 0.38 ДБН Д.2.5-3-2001С.24 Група 11. Пробивання борозен Склад роботи: 1. Розмітка місць пробивання. 2. Пробивання борозен вручну з обережністю що забезпечує схоронність основи кладки. 3. Зачищення задньої і бічних поверхонь борозни. 4. Відгрібання сміття убік на відстань до 2-х метрів. Вимірник: 1 м пробитої борозни Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру висотою 1 5 цегли глибиною 0 25 цегли 0 5 цегли міцність кладки слабка середня велика слабка середня Велика 3-11-1 3-11-2 3-11-3 3-11-4 3-11-5 3-11-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 0.43 0 94 1 37 0 94 1 89 2 6 2. Середній розряд робіт 3 3 3 3 3 3 Вага сміття т 0.05 0.05 0.05 0.095 0.095 0.095 Продовження групи 11 норми з 7 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Борозна глибиною у 1 0 і висотою у 1 5 цегли глибиною в 0 25 і висотою в 2 0 цегли зисотою у міцність кладки слабка середня велика слабка середня Велика 3-11-7 3-11-8 3-11-9 3-11-10 3-11-11 3-11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 02 4 16 6 24 0 65 1 29 1 89 2. Середній розряд робіт 3 3 3 3 3 3 Вага сміття т 0.19 0.19 0.19 0.065 0.065 0.065 Продовження групи 11 норми з 13 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру висотою в 2 0 цегли глибина у 0 5 цегли у 1 0 цегла міцність кладки слабка середня велика слабка середня Велика 3-11-13 3-11-14 3-11-15 3-11-16 3-11-17 3-11-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 1 22 2 6 3 77 2 47 5 07 7 54 2. Середній розряд робіт 3 3 3 3 3 3 Вага сміття т 0.13 0.13 0.13 0.26 0.26 0.26 Продовження групи 11 норми з 19 по 24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру висотою у 3 0 цегли глибиною у 0 25 цеглин у 0 5 цеглин міцність кладки слабка середня велика слабка середня Велика 3-11-19 3-11-20 3-11-21 3-11-22 3-11-23 3-11-24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 0.79 1.69 2.6 1.56 3.51 5.07 2. Середній розряд робіт 3 3 3 3 3 3 Вага сміття т 0.095 0.095 0.095 0 19 0.19 0.19 ДБН Д.2.5-3-2001 С.25 Закінчення групи 11 норми з 25 по 27 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Глибиною у 1 0 цегла і висотою у 3 0 цегли міцність кладки слабка середня велика 3-11-25 3-11-26 3-11-27 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 3 12 6 89 10 27 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Вага сміття т 0.38 0.38 0.38 Група 12. Закладення борозен Склад роботи: 1. Очищення борозни з промиванням водою. 2. Підбор цегли з необхідним підтісуванням. 3. Закладення борозни цеглою на розчині з відповідною перев'язкою. 4. Очищення лиця кладки від патьоків розчину. Вимірник: 1 м борозни що зашпаровується Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру великомірною цеглою перетином у цеглинах 1 0х0 5 1 0х1 0 1 0х 1 5 1 5х1 5 2 0х 1 5 3-12-1 3-12-2 3-12-3 3-12-4 3-12-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Витрати праці робітників люд.-год. 1 49 2 .6 4 03 5 85 8 06 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.013 0.04 0.036 0.054 0.073 1425-11688 Розчин готовий кладковий важка цементно-вапняковий марка М50 м3 0.011 0.021 0.032 0.046 0.058 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.0016 0.0031 0.0048 0.006 0.008 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.0008 0.0015 0.0023 0.0032 0.0042 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.012 0.022 0.033 0.048 0.060 142-10-2 Вода м3 0.07 0.13 0.21 0.31 0.40 Вага матеріалів т 0.11 0.2 0.3 0.46 0.51 Продовження групи 12 норми з 6 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цеглою старого зразка перетин борозни в цеглинах 1 0х0 5 1 0х 1 0 1 0х 1 5 1 5х 1 5 2 0х 1 5 3-12-6 3-12-7 3-12-8 3-12-9 3-2-10 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Витрати праці робітників люд.-год. 1 49 2..6 4 03 5 85 8 06 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0 016 0.029 0.043 0.064 0.086 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50 м3 0.012 0.023 0.035 0.051 0.065 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0 0021 0.0041 0.0063 0.0091 0.0116 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.0009 0.0017 0.0026 0.0037 0.0047 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.012 0.023 0.04 0.052 0.07 142-10-2 Вода м3 0.06 0.1 0.17 0.25 0.33 Вага матеріалів т 0.09 0.17 0.26 0.37 0.50 ДБН Д.2.5-3-2001 С.26 Закінчення групи 12 норми з 11 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стандартною цеглою перетин борозни в цеглинах 1 0х0 5 1 0х 1 0 1 0х 1 5 1 5х1 5 2 0х 1.5 3-12-11 3-12-12 3-12-13 3-12-14 3-12-15 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Витрати праці робітників люд.-год. 1 49 2 .6 4 03 5 85 8 06 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічні одинарна повнотіла розміри 250х120х65 мм марка М100 1000 шт. 0.016 0.029 0.043 0 064 0.086 1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0.01 0.02 0.031 0.045 0.058 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0.0016 0.0030 0.0046 0.0067 0 0086 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.0008 0.0015 0.0023 0.0033 0.0042 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.01 0.03 0.03 0.05 0.06 142-10-2 Вода м3 0.05 0.09 0.15 0.22 0.29 Вага матеріалів т 0.08 0 16 0.21 0.33 0.43 Група 13. Зміцнення цегельних кладок шляхом закладення сталевих балок рейок затягувань зв'язків і т.п. Склад роботи: 1. 1.Укладання сталевих балок рейок і зв'язок за рівнем з розчищенням місця укладання і влаштуванням підкладок під кінці балок. 2. Для склепінь - укладання сталевих затягувань з постановкою анкерів з установкою штирів обухів засувів розклинюванням і постановкою стяжних муфт. 3. Перевірка натягу зв'язків по закінченні терміну схоплювання кладки. Вимірник: 1 т покладених балок і затягувань Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Зміцнення стін стовпів і інших конструкцій Зміцнення склепінь сталевими затягуваннями 3-13-1 3-13-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 180 0 202 8 2. Середній розряд робіт 3 4 3 4 Матеріали 122-46 Тяжи й анкера т --- 1 0 111-1844 Сталеві кріпильні елементи зі швелерів і куточків т 1 0 --- ДБН Д.2.5-3-2001 С.27 Група 14. Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами Склад роботи: 1. Розчищення і ретельне закладення чи закарбування тріщин у стінах чи склепіннях з попереднім зволоженням водою. 2. Встановлення розеток з одночасним формуванням і влаштуванням отвору в центрі розетки. 3. Триразове нагнітання розчину за допомогою ручного ін'єктора чи гідравлічного розчинонасоса з попереднім промиванням тріщин водою. 4. Зняття розеток і заправлення тріщин по лицю кладки. 5. Зачищення поверхні. 6. Ведення журналу робіт з нагнітання розчину в тріщини кладки. 7. Переміщення апаратури в межах об'єкта Вимірник: 10 м тріщин норми 1 2 10 розеток норма 3 50 літрів ін'єкційного розчину 4-7 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розчищення тріщин Формування і закладення розеток обмазка шириною 10 мм закарбування 3-14-1 3-14-2 3-14-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 15 5 98 1 43 2. Середній розряд робіт 2 7 2 7 2 7 Матеріали 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т --- 0.028 --- 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т --- 0.018 --- 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 --- 0.10 --- 111-0219 Гіпсові в'язкі Г-3 т 0.006 --- 0.008 142-10-2 Вода м3 0.04 0.05 0.004 Вага матеріалів т --- 0.26 0.009 Закінчення групи 14 норми з 4 по 7 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру ширина ін'єкційної тріщини до 5мм більше 5 мм ручним ін'єктором гідравлічнимі н'єктором ручним ін'єктором гідравлічнимі н'єктором 3-14-4 3-14-5 3-14-6 3-14-7 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 10.01 1.15 10.01 1.15 2. Середній розряд робіт 3.7 3.7 3.7 3.7 Машини і механізми 270-36 Розчинонасос ємність 1мЗ маш.-ч --- 0.08 --- 0.08 Матеріали 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.015 0.015 0.025 0.025 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.01 0.01 0.01 0.01 142-10-2 Вода м3 0.035 0.035 0.035 0.035 Вага матеріалів т 0.06 0.06 0.07 0.07 ДБН Д.2.5-3-2001 С.28 Розділ 3. Реставрація поверхонь цегельної кладки Група 15. Реставрація швів цегельної кладки шляхом заповнення спеціальним вапняним розчином Склад роботи: 1. Вибірка вивітреного розчину зі швів кладки. 2. Промивання розчищених швів водою. 3. Заповнення швів спеціальним вапняним розчином з ретельним загладжуванням терткою. 4. Остаточне зачищення поверхні - відшліфування. 5. Готування вапняного розчину по спеціальної рецептурі. Вимірник - 1м2 поверхні кладки Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру поверхні гладкі профільовані середньої складності складні 3-15-1 3-15-2 3-15-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 1.88 2.35 2.82 2. Середній розряд робіт 4 3 4 3 4 3 Матеріали 1425-11696-3 Розчин готовий кладковий важко вапняний марка 10 м3 0.004 0.004 0.004 П Тісто вапняне м3 0.00152 0.00152 0.00152 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.00102 0.00102 0.00102 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.0038 0.0038 0.0038 142-10-2 Вода м3 0.0087 0 0087 0.0087 Вага матеріалів т 0.0106 0.0106 0 0106 Група 16. Розшиття швів у старих кладках звичайним мурувальним розчином Склад роботи: 1. Розчищення швів старих кладок з ретельним промиванням водою. 2. Розшиття швів кладки розчином по заданому профілю з видаленням зайвого розчину. 3. Очищення поверхні стін від патьоків розчину Вимірник - 1 м2 розшитої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид розшивки Опукла Увігнута 3-16-1 3-16-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 0.71 0 57 2. Середній розряд робіт 5 5 Матеріали 1425-11702 Розчин готовий цементно-вапняковий 1:1: 6 м3 0.007 0.006 111-1305 Портландцемент Загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.001 0.0009 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.0005 0.00044 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.007 0.006 142-10-2 Вода м3 0.024 0.024 Вага матеріалів т 0.013 0.011 ДБН Д.2.5-3-2001 С.29 Група 17. Реставрація ушкоджених поверхонь цегельної кладки шляхом обмазки спеціальним цем'яночним розчином з відтворенням форм окремих цеглин що глибоко вивітрювалися Склад роботи: 1. Ретельне розчищення окремих глибоко вивітрених цеглин від фарбувань і забруднень металевою щіткою і кірочкою до здорової основи. 2. Ретельне промивання розчищених місць водою. 3. Накладка накидування цем'яночного розчину на ушкоджену цеглу кілька разів до 4-х із просушуванням кожного шару і відтворенням форми цегли шляхом обробки його граней 4. Готування цем'яночного розчину з товченої цегли по спеціальній рецептурі. Вимірник: 1 цегла що реставрується в стіні . Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 3-17-1 1 2 3 4 1. Витрати праці робітників люд.-год. 1.89 2. Середній розряд робіт 4 Матеріали П Розчин вапняний цем'яночний м3 0.0018 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.0005 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.0018 П Цем'янка з цегли т 0.0007 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.0001 142-10-2 Вода м3 0.001 Вага матеріалів т 0.008 Група 18. Реставрація ушкоджених поверхонь цегельної кладки без відтворення форми цеглин суцільна обмазка спеціальним вапняним розчином . Комбінована реставрація обмазка цегли цем'яночним розчином і заповнення швів вапняним розчином Склад роботи: 1. Розчищення поверхні від забруднень металевою щіткою до здорової основи. 1 2 3 2. Ретельне промивання водою розчищених місць. 1 2 3 3. Нанесення розчину з ретельним загладжуванням до гладкої поверхні. 1 3 4. Готування вапняного розчину по спеціальній рецептурі. 1 2 3 5. Вибрання вивітреного розчину зі швів. З 6. Заповнення розчином вибоїв і дрібних каверн у цеглі з розрівнюванням. 2 3 7. Обмазування з ретельним загладжуванням по гладкій поверхні реставрованої цегли. 2 3 Вимірник - 1 м 2 поверхні гладких стін Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Обмазування неушкодженої цегли Обмазування цегли ушкодженої насічкою чи що має дрібні каверни Комбінована реставрація 3-18-1 3-18-2 3-18-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 1 43 2 08 3 64 2. Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 1425-11696-3 Розчин готовий кладковий важко вапняний марка 10 м3 0.006 0.006 0.001 П Розчин вапняний цем'яночный м3 0.015 0.015 П Тісто вапняне м3 0.0023 0.0069 0.00842 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.00154 0.0045 0.00552 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.00564 0.0146 0 0184 142-10-2 Вода м3 0.00556 0.00954 0.013 П Цем'янка з цегли т 0.006 0.006 111-1305 Портландцемент загально будівельного призначення без домішок марка 400 т 0.00067 0.00067 Вага матеріалів т 0.0114 0.0285 0.036 ДБН Д.2.5-3-2001 С.30 Група 19. Реставрація зубців фортечних і монастирських стін Склад роботи: 1. Штрабування древньої частини кладки очищення і промивання місць штрабування. 2. Виготовлення шаблонів кривої по кресленнях 3. Необхідне притісування цегли 4. Кладка цегли на місце на розчині з дотриманням перев'язки зі старою кладкою товщі шва обробкою швів 5. Очищення поверхні кладки від патьоків розчину Вимірник - 1 м3 кладки Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид цегли великомірна стандартна cтарого зразка складність кладки проста складна проста складна проста складна 3-19-1 3-19-2 3-19-3 3-19-4 3-19-5 3-19-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 39 0 46 8 39 0 46 8 39 0 46 8 2. Середній розряд робіт 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.247 0.251 1422-10936 Цегла керамічні одинарна повнотіла розміри 250х120х65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.354 0.358 П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.408 0.413 1425-11702 Розчин готовий цементно-вапняний 1:1: 6 м3 0.212 0.212 0.216 0.216 0.242 0.242 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.036 0.036 0.032 0.032 0.032 0.032 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.016 0.016 0.016 0.016 0.018 0.018 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.22 0.22 0.22 0.22 0.25 0.25 142-10-2 Вода м3 1.07 1.09 1.07 1.09 1.07 1.09 Вага матеріалів т 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 Група 20. Вирубка лицьового ряду цеглин у стінах пам'ятки Склад роботи: 1. Обережна вирубка ложкового і тичкового ряду цеглин 2. Очищення поверхні від залишків розчину 3. Згрібання і підгортання сміття Вимірник: 1 м 2 поверхні що вирубується Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру товщина вирубки в 0 5 цегли міцність кладки \ слабка середня велика 3-20-1 3-20-2 3-20-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 42 2 89 3 92 2. Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 Вага сміття т 0.23 0.23 0.23 ДБН Д.2.5-3-2001 С.31 Продовження групи 20 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру товщина вирубки в 1 цеглу міцність кладки слабка середня велика 3-20-4 3-20-5 3-20-6 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 3 79 4 16 4 86 2. Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 Вага сміття т 0.44 0.44 0.44 Закінчення групи 20 норми з 7 по 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру товщина вирубки в 1 5 цегли міцність кладки слабка середня велика 3-20-7 3-20-8 3-20-9 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 7 89 8 66 9 93 2. Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 Вага сміття т 0.67 0.67 0.67 Група 21. Штрабування цегельної кладки стін пам'ятки Склад роботи: 1. Вирубка штраб через два ряди кладки з обережністю вручну на глибину в 0 5 цегли 2. Очищення поверхні від залишків розчину 3. Згрібання і підгортання сміття Вимірник : 1м 2 поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Міцність кладки слабка середня велика 3-21-1 3-21-2 3-21-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 42 2 62 2 83 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Вага сміття т 0.076 0.076 0.076 Група 22. Пробивання наскрізних отворів у цегельних стінах шлямбуром Склад роботи: 1. Розмітка місць пробивання отворів 2. Пробивання вручну шлямбуром отворів заданого діаметра з обережністю що забезпечує збереження основної кладки 3. Згрібання і підгортання сміття Вимірник - 1 м глибини отвору що пробивається Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Діаметр отвору мм 25 38 50 3-22-1 3-22-2 3-22-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 59 6 05 9 32 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Вага сміття т 0.002 0.003 0 004 ДБН Д.2.5-3-2001 С.32 Група 23. Стісування нерівностей і виступів у цегельних стінах Склад роботи: 1. Стісування нерівностей і виступів у цегельних стінах вручну при товщині шару що зрубується до 2 см. 2. Очищення поверхні від залишків розчину. 3. Згрібання і підгортання сміття. Вимірник: 1 м2 поверхні що стісується Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру міцність кладки слабка середня велика 3-23-1 3-23-2 3-23-3 1 2 3 4 5 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 0 95 1 43 2 18 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Вага сміття т 0.035 0.035 0.035 Група 24. Заповнення кладки забутування між лицьовими рядами цегли у стінах пам'ятки. Пробивання гнізд для анкерів з їх установкою Склад роботи: 1. Заповнення цеглою - половняком з посадкою на розчин. 1 2. Заливання приском після укладання кожного ряду забутування. 1 3. Пробивання гнізд для установки анкерів 2 . 4. Установка анкерів із заливанням цементним розчином з його готуванням 3 . Вимірник: 1 м3 забутовки 1 1 місце 2 3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Забутування Пробивання гнізд 12х12х34 см Установка анкерів 3-24-1 3-24-2 3-24-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 41 1 15 0.37 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 1423-11295 Половняк глиняної і силікатної цегли м3 1 03 1425-11688 Розчин цементно-вапняковий готовий кладковий важкий марка М 50 м3 0 37 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0 068 0.0028 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0 026 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 38 0 02 142-10-2 Вода м3 0 19 111-1848 Болти будівельні з гайками і шайбами т 2 74 Вага матеріалів т 2 12 ДБН Д.2.5-3-2001С.33 Група 25. Реставрація і відтворення карнизів пам'ятки Склад роботи: 1. Розбирання цегельної кладки вручну на окремі цеглини з обережністю що забезпечує збереження частини кладки що не розбирається 2. Очищення цегли від розчину 3. Укладання придатної цегли у штабель. 4. Підгортання половняка чи щебеню 5. Добір цегли зі штабеля по кольору і якості з підношенням до робочого місця 6. Виготовлення шаблонів різних профілів тесання. 7. Креслення по шаблону 8. Притісування цегли з притиранням вручну. 9. Штрабування й очищення древньої частини кладки 10. Промивання водою частин старої кладки в місцях сполучення її з новою кладкою 11. Кладка цегли на місце на розчині з дотриманням перев'язок перев'язки зі старою кладкою товщини шва й обробкою швів 12. Очищення поверхні стін і карнизів від патьоків розчину Вимірник : 1 м 2 вертикальної проекції Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Прості карнизи Фігурні карнизи Види цегли велико-мірна старого зразка стандартна велико-мірний старого зразка стандартна 3-25-1 3-25-2 3-25-3 3-25-4 3-25-5 3-25-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15 7 14 83 14 17 26 61 24 62 24 62 2. Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 5 0 5 0 5 0 Матеріали П Цегла керамічна реставраційна великомірна 1000 шт. 0.085 0.086 П Цегла керамічна реставраційна старого зразка 1000 шт. 0.140 0.142 1422-10936 Цегла керамічні одинарна повнотіла розміри 250х120х 65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0.163 0.165 1425-11688 Розчин цементно-вапняний готовий кладковий важкий марка М 50 м3 0.115 0.101 0.101 0.115 0.101 0.101 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок марка 400 т 0.017 0.015 0.015 0.017 0.015 0.015 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0.009 0.008 0.008 0.009 0.008 0 008 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.12 0.10 0.10 0.12 0.10 0.10 142-10-2 Вода м3 0.37 0.37 0.37 0.36 0.37 0.37 Вага матеріалів т 0.8 0.79 0.81 0.80 0.79 0.81 ДБН Д.2.5-3-2001 С.34 Група 26. Готування вручну вапняно-цем'яночного розчину Склад роботи: 1. Підвезення вапна тачками на відстань 20 м. 2. Завантаження розчинних ящиків 3. Напуск води перемішування вапна пропущення вапняного молока через сітку 4. Готування розчину з дозуванням складових і перемішування 2 . Вимірник - 1 м3 вапняного тіста Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Готування вапняного тіста Готування вапняно-цем'яночного розчину 3-26-1 3-26-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 32 2 72 2. Середній розряд робіт 3 3 Матеріали 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове 1 сорт т 0 756 142-10-2 Вода м3 2.31 П Вапняне тісто м3 0.46 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0.973 П Цем'янка з цегли т 0.4 Група 27. Реставрація і відтворення окремих ділянок з цегли древнього зразка плінфи при товщині шва 4 см Склад роботи: 1. Кладка цегли на вапняно - цем'яночнім розчині при товщині шва до 4 см з перев'язкою зі старою кладкою і пересувкою риштовань Вимірник: 1 м3 кладки 1 4 1 м2 перемички висотою 30 см 2 3 . 1 м2 лицьової поверхні 5 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стін і стовпів аркових перемичок підпружних арок і склепінь Лицьової поверхні поясків на фасадах і стінах обережна вирубка кладки кладка цегли 3-27-1 3-27-2 3-27-3 3-27-4 3-27-5 1 2 3 4 5 6 7 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 13 18 4.19 13 60 29 41 14 07 2. Середній розряд робіт 4 3 4 3 5 5 5 Матеріали П Цегла древнього зразка плинфа 1000 шт. 0.132 0 074 0 57 0 57 П Розчин вапняно-цем'яночньїй м3 0 50 1425-11696-3 Розчин готовий кладковий важкий вапняний марка 10 м3 0 12 0 51 0 51 П Галька дрібна м3 0 07 0 27 0 27 111-0782 Поковки з квадратних заготовок маса 1 8 кг кг 3 7 ДБН Д.2.5-3-2001 С.35 Група 28. Реставрація і відтворення лицьової поверхні складних фігурних елементів товщиною в 0 5 цегли Склад роботи: 1.Пробивання борозен 1 . 2. Фігурна кладка з добіром і сколенням цегли перев'язка зі старою кладкою 1 . 3. Виїмання цегли з обережністю. 2 4. Штрабування промивання місця вирубки. 2 . 5. Укладання цегли на місце на розчині очищення поверхні Вимірник: 1 м2 поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру складних фігурних елементів товщиною в 0 5 цегли цегельної кладки стін із плінфи при глибині закладення в 1 цеглу 3-28-1 3-28-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 13 27 15 53 2. Середній розряд робіт 4 5 4 5 Матеріали 1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла розміри 250х120х 65 мм марка Ml 00 1000 шт. 0 067 111-782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг кг 0 70 3.7 1425-11688 Розчин цементно-вапняний готовий кладковий важкий марка М50 м3 0 058 0 25 П Цегла старого зразка - плінфа 1000 шт. 0.065 Група 29. Реставрація швів кладки Склад робіт: 1. Вибірка вивітреного розчину зі швів кладки. 2. Промивання швів водою. 2. З.Заповнення швів цементним розчином 1 3. Заповнення швів спеціальним розчином з додаванням щебінки з відтворенням форми швів з очищенням поверхні від розчину 2 . Вимірник: 1 м3 кладки 1 1 м 2 стіни Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цементним розчином у цегельній кладці склепінь шляхом заповнення спеціальним розчином 3-29-1 3-29-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 4 41 1 81 2. Середній розряд робіт 4 5 4 5 Матеріали 1425- 11696-3 Розчини готові кладкові важкі вапняні марка 10 м3 0.015 142-10-2 Вода м3 0.01 1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний марка 100 м3 0 375 1421-9474 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракція 5 3 -10 мм марка М200-300 м3 0.01 ДБН Д.2.5-3-2001С.36 Група 30. Улаштування купола і тонкостінного склепіння з улаштуванням і розбиранням опалубки Склад роботи: 1. 1 .Заготівля і улаштування опалубки і підтримуючих риштувань 2. Розбирання опалубки і підтримуючих риштувань 3. Вирубка гнізда в цеглі для п'яти склепіння 4. Улаштування арматури 5. Укладання бетону. Догляд за бетоном 6. Затирання відкритих поверхонь після розпалубки 7. Установка металевих затягувань. 1 Вимірник: 1 м3 залізобетону в ділі Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Із залізобетону купол склепіння тонкостінне 3-30-1 3-30-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 197 1 26 62 2 Середній розряд робіт 4.5 4.4 Матеріали 112-284 Колоди будівельні м3 0 262 0.185 112-0052 Дошки обрізні з хвойних порід довжина 4-6 5м ширина 75-150мм товщина 25мм II сорт м3 0.082 0 056 123-514-У Щити опалубки ширина 300-750 мм. товщина 25 мм м3 - 1 76 П Арматура кг 110 110 112-081 Дошки необрізні з хвойних порід довжина 4-6 5 м усі ширини товщина 44 і більше III сорт м3 0 088 0 029 111-180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х50мм т 0 0152 0 00345 1424-11633 Суміші бетонні готові важкі клас бетону В 15 М200 крупність заповнювача 10 мм і менш м3 1 02 1 02 111-0816 Дріт сталевий низько вуглецевий різного призначення світлий діаметр 1 1 мм т 0 00014 0 00014 111-1513 Електроди діаметр 4 мм марка Э42 т 0 0047 0 004 1425-11704 Розчин готовий вапняний 1:2 5 м3 0 071 0 071 122-45 Тяги анкерні т 0 086 0 086 111-0797 Катанка гарячекатана у мотках діаметр 6 3-6 5 мм т 0 00008 0 00008 Група 31. Улаштування підлоги з плінфи і основи з піскобетону Склад роботи: 1. Підготовка основи з підсипанням піском товщиною 60 мм. 2. Улаштування покриття плінфою плиском з дотриманням правильності рядів. 3. Вирівнювання покриття. 4. Улаштування основи з піскобетону 2 . Вимірник: 1 м2 покриття 1 1 м3 основи 2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Покриття з плінфи плиском основа з піскобетону 3-31-1 3-31-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 5 1 8 2 Середній розряд робіт 3.5 3.4 Машини і механізми 233-1100 Трамбування пневматичні при роботі від компресора маш.-ч 0 85 205-0101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиск до 686 кПа 7 ат подача 2 2 м3/хв маш.-ч 0 85 Матеріали 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 06 1 12 П Плінфа розміром 30х30 см 1000 шт. 0 012 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків. марка 400 кг 350 ДБН Д.2.5-3-2001 С.37 ЗМІСТ 1.Технічна частина.............................................................................................................................................. 1 1.1. Загальні вказівки ....................................................................................................................................... 1 1.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм.................................................................... 3 2.Норми................................................................................................................................................................. 4 Розділ 1. Розбирання цегельної кладки.......................................................................................................... 4 Група 1. Розбирання первісної цегельної кладки чи кладки пізніх прибудов і закладень у пам'ятниках що безпосередньо сполучаються з древньою кладкою чи утримуючих у кладці матеріали від розбирання інших частин пам'ятника............................................................................................................. 4 Розділ 2. Реставрація і відтворення цегельної кладки ............................................................................... 5 Група 2. Реставрація лицьової поверхні цегельної кладки крім архітектурних деталей ........................ 5 Група 3 Реставрація лицьової поверхні цегельної кладки окремими місцями від 1 до 10 цеглин в одному місці крім архітектурних деталей .................................................................................................... 6 Група 4. Реставрація цегельних архітектурних деталей карнизів поясків лиштв і інших деталей від 1 до 10 цеглин в одному місці.......................................…............................................................................... 7 Група 5. Реставрація цегельної кладки стін.................................................................................................... 8 Група 6. Реставрація кладки прямокутних цегельних стовпів.................................................................... 13 Група 7. Реставрація кладки круглих багатогранних і бочкообразних колон барабанів глав обсягом до 1 м3 в одному місці..................................................................................................................................... 16 Група 8. Реставрація цегельних перемичок.................................................................................................. 20 Група 9. Реставрація кладки склепінь арок глав і закомар по старим технологіям обсягом до 1 м3 в одному місці..................................................................................................................................................... 22 Група 10. Реставрація цегельних підлог площадок і східців .................................................................... 23 Група 11. Пробивання борозен ..................................................................................................................... 24 Група 12. Закладення борозен........................................................................................................................ 25 Група 13. Зміцнення цегельних кладок шляхом закладення сталевих балок рейок затягувань зв'язків і т.п. ..................................................................................................................................................... 26 Група 14. Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами..........................................................................................................................................................27 Розділ 3. Реставрація поверхонь цегельної кладки................................................................................ 28 Група 15. Реставрація швів цегельної кладки шляхом заповнення спеціальним вапняним розчином........................................................................................................................................................... 28 Група 16. Розшиття швів у старих кладках звичайним мурувальним розчином ..................................... 28 Група 17. Реставрація ушкоджених поверхонь цегельної кладки шляхом обмазки спеціальним цем'яночним розчином з відтворенням форм окремих цеглин що глибоко вивітрювались.................................................................................................................................................. 29 Група 18. Реставрація ушкоджених поверхонь цегельної кладки без відтворення форми цеглин суцільна обмазка спеціальним вапняним розчином . Комбінована реставрація обмазка цегли цем'яночним розчином і заповнення швів вапняним розчином ................................................................ 29 Група 19. Реставрація зубців фортечних і монастирських стін................................................................ ..30 Група 20. Вирубка лицьового ряду цеглин у стінах пам'ятки................................................................... ..30 Витрати праці робітників ................................................................................................................................30 Група 21. Штрабування цегельної кладки стін пам'ятки.......................................................................... ...31 Група 22. Пробивання наскрізних отворів у цегельних стінах шлямбуром.............................................. 31 Група 23. Стісування нерівностей і виступів у цегельних стінах................................................................32 Група 24. Заповнення кладки забутування між лицьовими рядами цегли у стінах пам'ятки. Пробивання гнізд для анкерів з їх установкою.............................................................................................32 Група 25. Реставрація і відтворення карнизів пам'ятки............................................................................... 33 Група 26. Готування вручну вапняно-цем'яночного розчину .................................................................... 34 Група 27. Реставрація і відтворення окремих ділянок з цегли древнього зразка плінфи при товщині шва 4 см.............................................................................................................................................................34 Група 28. Реставрація і відтворення лицьової поверхні складних фігурних елементів товщиною в 0 5 цегли ................................................................................................................................................................ 35 Група 29. Реставрація швів кладки................................................................................................................ 35 Група 30.Улаштування купола і тонкостінного склепіння з улаштуванням і розбиранням опалубки 36 Група 31. Улаштування підлоги з плінфи і основи з піскобетону............................................................. 36 ЗМІСТ.................................................................................................................................................................. 37