ДБН Д.2.5-4-2001

ДБН Д.2.5-4-2001 Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Збірник 4 Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю. ДБН Д.2.5-4-2001 Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики України /Держбуд України/ Київ 2001 РОЗРОБЛЕНІ: ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: РЕДАКТОРИ: ЗАТВЕРДЖЕНІ: Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація" Управлінням реформування ціноутворення методології експертизи і контролю вартості будівництва А.В. Беркута П.І. Губень В.Г.Іванькіна Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 4 Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю. ДБН Д.2.5-4-2001 замість ССН 84. Розділ 4 1.Технічна частина 1.1 Загальні вказівки 1.1.1 Даний збірник передбачає ресурсні елементні кошторисні норми на роботи по відновленню втрачених чи таких що прийшли в непридатність кам'яних облицювань цоколів колон сходів підлог і елементів архітектурного декору. 1.1.2 Нормами даного збірника враховано: - підготовка і прибирання робочого місця а також підтримка у порядку пристосувань; - одержання матеріалів зі складу і комор на місці роботи і здачу їх після закінчення роботи; - всі операції що є невід'ємною частиною технологічного процесу: креслення виготовлення шаблонів лекал і таке інше; - заправка присадка і заточування інструментів; - підготовка інертних матеріалів готування розчину і бетону; - одержання і піднесення матеріалів до робочого місця на відстань до 50 м по горизонталі і 7 м підйому; - перестановка переставних сходів і драбин а також збирання розбирання і пересувка риштовання. 1.1.3 Якщо ділянка руйнування захоплює кілька каменів з яких деякі заміняються цілком а інші частково ресурси на виконання цих робіт визначаються роздільно по відповідним групам. 1.1.4 Даним збірником передбачене видалення старих таких що прийшли в непридатність каменів і виготовлення нових замість старих. У випадку коли камінь використовується від розбирання з перетесуванням до норм витрат праці робітників на заготівлю застосовується коефіцієнт від 0 8 до 0 4 у залежності від трудомісткості. 1.1.5 У випадку встановлення каменів без перетесування норми витрат праці робітників на заготівлю виключити. 1.1.6 У тому випадку коли старий камінь цілком відсутній норми даної групи застосовуються лише в частині що відноситься до виготовлення й установки нових каменів. 1.1.7 Даним збірником прийняті норми витрат праці робітників по роботах з піщаниками гранітами що відносяться по трудомісткості обробки до II групи гранітів за винятком буравлення для якого прийнята III група . Об'ємна вага каменю в щільному тілі при підрахунку трудомісткості переміщення прийнята рівною для граніту 2 8 т/м3. 1.1.8 Норми витрат праці робітників для виконання робіт з вапняками прийняті для V групи. Об'ємна вага каменю в щільному тілі для вапняку прийнята 2 5 т/м3. 1.1.9 При виконанні реставраційних робіт з піщаників і гранітів інших груп не передбачених даним збірником варто застосовувати поправочні коефіцієнти зазначені в таблиці 1. ДБН.Д.2.5-4-2001 C.2 Усереднені коефіцієнти для визначення трудомісткості реставраційних робіт з порід каменю Таблиця 1. Найменування породи Група каменю за трудомісткістю обробки Коефіцієнт до витрат праці зазначених у збірнику Граніти І II III 1 4 1 0 0 8 Вапняки мармури І II III IV V 4 0 3 5 2 5 2 0 1 0 1.1.10 Приведені в таблиці 1 коефіцієнти поширюються на норми в які входять операції по видаленню каменів виготовленню каменів замість ушкоджених і втрачених установці каменів на місце готуванню розчинів і переміщенню матеріалів оправленню інструментів. 1.1.11 Нормами груп 2 4 передбачене виконання рустів на профільованій поверхні. При виконанні рустів на не профільованій поверхні до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3. п.1 1.1.12 Нормами групи 5 передбачені реставрація і відтворення конічних поверхонь з не профільованими рустами. При реставрації і відтворенні конічних поверхонь із профільованими рустами до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 п.2 . 1.1.13 Нормами групи 5 передбачений влаштування рустів фасок більш 20 мм ширина зламу по більшій проекції . При пристрої рустів фасок при ширині зламу по більшій проекції до 20 мм до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиць 3 п.3 . 1.1.14 Нормами груп 7 9 10 11 12 13 16 передбачена обробка лиця каменю піщанику і каменю вапняку шляхом чистого обтесування. При реставрації лиця піщанику з полірованою поверхнею а вапняку зі шліфованою поверхнею до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 п.п. 4-9 . 1.1.15 Нормами групи 18 передбачена кількість зламів на 1 м видимої частини периметра поперечного розрізу до 5. При кількості зламів більш 5 на 1 м видимої частини поперечного розрізу до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиць 3 п.10 . 1.1.16 Нормами груп 19 20 21 22 23 24 25 28 передбачена обробка поверхонь вапняків і гранітів чистим обтесуванням. При реставрації гранітів з полірованою поверхнею і вапняків зі шліфованою поверхнею до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 п.п.11-29 . 1.1.17 Нормами групи 29 передбачені реставрація і відтворення сходів простого профілю. При наявності прямокутного лобика чи валика з поличкою і викружкою на торцях сходів до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 п.п.30 31 32 33 . 1.1.18 Нормами групи 33 передбачені реставрація і відтворення поручнів при кількості зламів у 1 м видимої частини поперечного розрізу до 5. При кількості зламів у 1 м видимої частини поперечного розрізу більш 5 до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 п.п.34-37 . 1.1.19 Нормами груп 35 11-26 40 9-24 передбачена обробка поверхонь прямолінійних фасок і стрічок. При реставрації криволінійних фасок і стрічок до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиць 3 п.38 . 1.1.20 Нормами груп 35 41 42 45 46 49 50 40 25 26 29 30 33 34 37 1 2 5 6 9 10 передбачена обробка архітектурних прямолінійних деталей. При обробці архітектурних деталей із заворотком під внутрішнім чи під зовнішнім кутом до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 3 п.п.39 40 41 . 1.1.21 Норми групи 41 передбачають відтворення різьблення з тесаною фактурою. При відтворенні різьблення зі шліфованою поверхнею до витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 п.42 . ДБН.Д.2.5-4-2001 С.3 1.1.22 Норми групи 43 передбачають виколювання гнізд на глибину до 5 см. При виколюванні гнізд на глибину більш 5 см до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 п.п. 43 44 . 1.1.23 Нормами групи 45 передбачена реставрація каменів з тесаною фактурою. При реставрації каменів зі шліфованою чи полірованою поверхнею до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 п.п.45-50 . 1.1.24 Норми групи 55 передбачають виконання робіт на стінах. При виконанні робіт на склепіннях і арках до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 п.51 . 1.1.25 При роботі з приставних драбин до норм витрат праці робітників застосовується коефіцієнт по таблиці 3 п.52 . 1.1.26 Додаткове транспортування матеріалів і винесення сміття на відстань понад 50 м нормується додатково по Збірнику № 21 "Різні роботи". 1.1.27 При застосуванні піронів витрати необхідно додавати по проектним даним. 1.1.28 Нормами групи 14 1-4 влаштування опалубки не враховано. 1.1.29 Нормами дійсного збірника не враховані ресурси на влаштування піронів. При необхідності їхнього застосування витрата сталі визначається по проектним даним а витрати праці робітників по ДБН Д.2.2-1999 чи ДБН Д.2.4-2000. 1.2.Правила обчислення обсягів робіт 1.2.1 Обсяг робіт з реставрації лицьової частини плоских і криволінійних стін і фундаментів вимірюється по лицьовій поверхні кладки в осях швів між каменями а при зламах у плані - по осі зламу ребра внутрішнього і зовнішнього кута . 1.2.2 Обсяг робіт з реставрації лицьової частини кладки пілястр хрещатих і прямокутних стовпів вимірюються по розгорнутій лицьовій поверхні фасадним і бічним площинам у границях заміни каменів. 1.2.3 Обсяг робіт з реставрації гладких циліндричних конічних і параболічних колон вимірюється по розгорнутій лицьовій поверхні каменів шляхом множення висоти вставок на напівсуму нижньої і верхньої окружності. 1.2.4 Для кручених і канелюрованих колон замір робиться по окружностях описаних навколо нижнього і верхнього кінців вставок і обчислюється по площі циліндричної поверхні що їх огортає. 1.2.5 Відреставрована поверхня по склепіннях заміряється по нижній поверхні ділянок в осях швів між старими і знову встановленими каменями криві лінії заміряться по обгину. 1.2.6 Поверхня покриття з плит вимірюється по лицьовій видимій поверхні ділянки що підлягає реставрації в осях швів. При покриттях в напустку замір провадиться по обгину видимої частини плити. 1.2.7 Обсяг робіт по базам колон і пілястр вимірюється в одиницях площі умовної поверхні що огортає бази цілком і вставки що визначається множенням напівсуми верхнього і нижнього периметрів по обгину лиця каменю чи бази на висоту каменю чи бази по вертикалі. 1.2.8 Обсяг робіт по капітелям вимірюється в одиницях площі умовної поверхні що огортає: 1.2.8.1 Для капітелей прямокутних стовпів і пілястр - шляхом множення напівсуми верхнього і нижнього периметрів на висоту вставки капітелі . Верхній периметр вимірюється по верхньому зламу капітелі нижній - по верхньому перетині стовпа чи пілястри; 1.2.8.2 Для круглих у плані чи таких що становлять з себе частину кола капітелей вимір береться аналогічно але нижній периметр вимірюється не по обгину стовбура а по описаному довкола нього прямокутнику. Висота капітелі зверху обмежується нижньою площиною архітрава знизу - площиною що проходить: 1.2.8.3 Для капітелей типу тосканського доричного коринфського і складного композитного ордерів - по нижній границі викружки астрагала; для капітелей іонічного ордера - по нижніх крапках волют. 1.2.9 Обсяг робіт з реставрації профільованих архітектурних стінних деталей карнизів визначається: 1.2.9.1 Прямолінійні в плані - по проекції каменів на вертикальну площу стіни; 1.2.9.2 Які мають злам при розкріпленні по розгорнутій у плані середньої лінії профільованого декору карниза і т.п. помноженої на вертикальну проекцію його висоти. Середня лінія приймається на рівні середини висоти профільованого карниза. Нормами дійсного збірника передбачені три градації виносів карнизів до 20 см від 20 до 40 см від 40 до 60 см. ДБН.Д.2.5-4-2001 С.4 Кількість зламів усереднена для кожного виносу беручи до уваги чим більше винос тим складніше карниз. 1.2.10 Обсяг робіт з реставрації сходів визначається по площі видимої поверхні сходинки тобто суми площ сходинки і присхідці. За ширину присхідці з валиком приймається горизонтальна лінія обмежена прямвисними лініями проведеними через краї валиків. За висоту присхідці приймається відстань по вертикалі між рівнями присхідців сусідніх сходинок. 1.2.11 Обсяг робіт з реставрації куль береться по чистотесаній поверхні кулі. Площа поверхні кулі діаметром менш 100 мм приймається рівною поверхні кулі діаметром 100 мм. 1.2.12 Площа покривних плит визначається по площі поверхні в плані тобто шляхом множення ширини на довжину вставленого каменю в осях швів. 1.2.13 Обсяг робіт з реставрації поручнів вимірюється в погонних метрах уставленої частини поручня обмірюваної в осях швів. 1.2.14 Обсяг робіт з реставрації балясин визначається в квадратних метрах умовної поверхні що огортає яка визначається: 1.2.14.1 Для балясин прямокутного перетину в плані шляхом множення висоти балясини на периметр найбільшого перпендикулярного до осі балясини перетину. Якщо плінти мають розміри більш інших перетинів балясини периметр вимірюється по них ; 1.2.14.2 Для круглих балясин замість периметра приймається збільшений в чотири рази діаметри; 1.2.14.3 При балясинах зі змішаним характером елементів вимірювання проводиться так само по елементі найбільшого перетину по периметру чи збільшеному в чотири рази діаметру в залежності від характеру елемента . ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНІ КУЛІ І ДОВЖИНИ ОКРУЖНОСТЕЙ Таблиця 2. №№ п/п Діаметр мм Довжина мм Площа м2 №№ п/п Діаметр мм Довжина мм Площа м2 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 100 314 0 0314 22. 310 974 0 3019 2. 110 346 0 0380 23. 320 1005 0.3217 3. 120 377 0 0452 24. 330 1037 0 3421 4. 130 408 0 0531 25. 340 1068 0 3632 5. 140 440 0 0616 26. 350 1100 0 3848 6. 150 471 0.0707 27. 360 1131 0 4072 7. 160 503 0 0804 28. 370 1162 0 4301 8. 170 534 0 0908 29. 380 1194 0 4536 9. 180 566 0 1018 30. 390 1225 0 4778 10. 190 597 0 1134 31. 400 1257 0 5027 11. 200 628 0 1257 32. 450 1414 0 6362 12. 210 660 0 1385 33. 500 1571 0 7854 13. 220 691 0 1521 34. 550 1728 0 9503 14. 230 723 0 1662 35. 600 1885 1 1310 15. 240 754 0 1810 36. 650 2042 1 3273 16. 250 785 0 1964 37. 700 2190 1 5394 17. 260 817 0 2124 38. 750 2356 1 7672 18. 270 848 0 2290 39. 800 2513 2 0106 19. 280 880 0 2463 40. 850 2670 2 2698 20. 290 911 0 2642 41. 900 2827 2 5447 21. 300 942 0 2827 42. 950 2985 2 8353 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.5 1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм Таблиця 3 Умови застосування Номера груп норм Коефіцієнти до норм витрат праці робочих 1 2 3 1. Русти не профільованої поверхні 2 1 2 2 3 4 5 6 0 6 0 51 4 1 2 0 56 4 3 4 0 51 4 5 6 0 48 2.Реставрація і відтворення конічних поверхонь із профільованими рустами для вапняку V групи 5 1 3 5 1 56 піщанику II групи 5 2 4 6 1 45 3. Улаштування рустів для вапняків V групи 5 1 3 5 1 05 для піщанику II групи 5 2 4 6 1 05 4.Реставрація лиця вапняку зі шліфованою поверхнею для вапняків V групи 7 1 1 1 5. Реставрація лиця піщанику з полірованою поверхнею для піщанику II групи 7 2 1 15 6.Реставрація лиця шляхом шліфування для вапняку V групи 9 1 1 1 для піщанику II групи з полірованою поверхнею 9 2 1 16 7.Реставрація лиця зі шліфованою поверхнею для вапняків V групи 10 1 1 62 для піщанику II групи з полірованою поверхнею 10 2 2 03 8.Реставрація лиця зі шліфованою поверхнею для вапняків V групи 11 1 1 87 для піщанику II групи з полірованою поверхнею 11 2 2 23 9.Реставрація лиця: - зі шліфованою поверхнею для вапняку V групи 12 1 3 1 14 - для піщанику ІІ групи з полірованою поверхнею 12 2 4 1 23 - для вапняків V групи зі шліфованою поверхнею 13 1 1 13 - для піщанику з полірованою поверхнею 13 2 1 22 - для вапняків V групи зі шліфованою поверхнею 13 3 1 12 - для піщанику II групи з полірованою поверхнею 13 4 1 19 - для вапняків V групи зі шліфованою поверхнею 16 1 1 1 - для піщанику II групи з полірованою поверхнею 16 2 10.Кількість зламів на 1 м видимої частини периметра поперечного переріза-до 10 18 1 1 1 - до 20 зламів 18 2 1 9 11 .Реставрація і відтворення баз з вапняків зі шліфованою поверхнею 19 1 3 1 2 12. Реставрація і відтворення баз гранітних з полірованою поверхнею 19 2 4 1 5 13.Реставрація баз тосканського ордера 19 1-4 20 1-4 0 8 14.Реставрація і відтворення баз з вапняків зі шліфованою поверхнею 20 1 3 1 3 15. Те ж із граніту з полірованою поверхнею 20 2 4 1 56 І6.Те ж з вапняку зі шліфованою поверхнею 21 1 3 22 1 3 1 4 17.Те ж із граніту з полірованою поверхнею 21 2 4 1 76 18 Те ж із граніту з полірованою поверхнею 22 2.4 1 79 19 Реставрація і відтворення капітелей з вапняків V групи зі шліфованою поверхнею 23 1 3 1 66 20.Реставрація і відтворення капітелей з вапняків V групи зі шліфованою поверхнею 24 1 3 1 43 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.6 1 2 3 21.Те ж при гранітах II групи з полірованою поверхнею 24 2 4 1 75 22. Витесування різьблених прикрас на обломах візерунок з листів по каблучку і з іоників зі стрільцями по четвертому валику з вапняків V групи зі шліфованою поверхнею 24 1 3 1 12 23. Те ж при гранітах II групи з полірованою поверхнею 24 2 4 1 13 24. Реставрація і відтворення капітелей з вапняків V групи зі шліфованою поверхнею 25 1 3 1 49 25. Те ж при гранітах II групи з полірованою поверхнею 25 2 4 1 95 26. Обтесування різьблених прикрас на обломах і частинах капітелей візерунок з листів по каблучку вище валют візерунок з іоників і стрілець по четвертому валику і листи аканта по балюстрадах з вапняків V групи зі шліфованою поверхнею 25 1 3 1 34 27.Те ж при гранітах II групи з полірованою поверхнею 25 2 4 1 36 28.Реставрація і відтворення архітектурних стінних деталей з вапняку зі шліфованою поверхнею 28 1 3 1 4 29.Те ж із граніту з полірованою поверхнею 28 2 4 1 52 30.При наявності прямокутного лобика на торцях ступіней на кожен торець для вапняку В групи 29 1 3 5 7 1 06 31 .Те ж для граніту II групи 29 2 4.6 8 1 08 32.При наявності валика з поличкою і викружкою на торцях ступіней на кожен торець для вапняку В групи 29 1 3 5 7 1 07 33.Те ж для граніту II групи 29 2 4.6 8 1 09 34.При кількості зламів більш 5 на 1 м видимій частині поперечного перерізало 10 зламів для вапняку 33 1.3 1 2 35.Те ж для граніту до 10 зламів 33 2 4 1 14 Зб.Те ж для піщанику до 20 зламів 33 1 3 1 9 37.Те ж для граніту до 20 зламів 33 2 4 1 75 38.При обробці криволінійних фасок і стрічок 35 11-26 40 9-24 1 25 39.При обробці архітектурно-архітектурно-профільованих деталей із заворотком під внутрішнім кутом 35 41 42 45 46 49 50 25 26 29 30 33 34 1 5 40.Те ж під зовнішнім кутом 35 41 42 45 46 49 50 40 25 26 29 30 33 34 1 25 41.При обробці тяг із заворотом під внутрішнім кутом 37 1 2 5 6 9 10 1 5 42.При відтворенні різьблення зі шліфованою поверхнею 41 1-8 1 1 43.Виколювання гнізд на глибину 6 см 43 1-8 0 7 44.Виколювання гнізд на глибину 14 см 43 1-8 1 4 45 .Реставрація каменю зі шліфованою чи полірованою поверхнею для вапняку 45 1 1 03 46.Те ж для піщанику 45 2 1 08 47.Те ж для вапняку 45 3 1 06 48.Те ж для піщанику 45 4 1 013 49.Те ж для піщанику 45 6 1 02 50.Те ж для вапняку 45 5 1 15 51.При роботі на арках і склепіннях 55 1-3 1 1 52.При роботі з приставних драбин до всіх норм 1 15 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.7 Додаток 1 Вказівки по визначенню груп природних облицювальних каменів. 1. Камені в залежності від трудомісткості їхньої обробки розподіляються на 8 груп: граніти - на три; мармури - на п'ять. 2. Для віднесення до тієї чи іншої групи камінь піддається контрольній обробці в порядку установленому нижче. Ця обробка ведеться у виробничих умовах тобто з дотриманням того складу робіт тим же складом ланки тим же інструментом і тими ж пристосуваннями що передбачені нормою для даної операції. 3. Контрольна обробка каменю виробляється за розпорядженням начальника реставраційної майстерні. Цим же розпорядженням призначаються робітники для виконання контрольної обробки каменю і нормувальник для проведення хронометражних спостережень. 4. Про результати контрольної обробки каменю складається акт у якому крім трудовитрат на обробку вказуються породи каменю найменування його родовища а також опис фактури каменю. Акт підписується робітниками що робили контрольну обробку каменю нормувальником затверджується начальником будівництва. 5. Установлене відповідно до цих актів віднесення каменю до тієї чи іншої групи поширюється на весь камінь того ж родовища що збігає по зовнішній характеристиці будівлі кольору з перевіреним. Контрольна перевірка трудомісткості обробки каменів кожного родовища виробляється не рідше одного разу в квартал. 6. Якщо при контрольній обробці буде визначено що виявлена група каменів по трудомісткості обробки різко відрізняється від групи встановленої в класифікації каменів діючих родовищ керівник реставраційної організації призначає вторинну контрольну обробку що виробляється під керівництвом головного інженера. 7. При контрольній обробці пневматичними інструментами буравлення чисте обтесування тиск стиснутого повітря повинний складати 4 5 атм. З відхиленням у ту чи іншу сторону не більш ніж на про 25 атм. 8. При контрольній обробці каменю ведеться облік трудовитрат на виконаний обсяг роботи. Витрати робочого часу на підготовчо-заключні і допоміжні роботи а також на усі види перерв відпочинок технологічні перерви усякого виду простої і т.п. при контрольній обробці не враховуються. 9. У результаті контрольної обробки повинне бути отримано 5-7 вимірів витрат праці на одиницю виміру відповідної операції на підставі яких визначається середнє значення вимірів. При малих витратах праці на одиницю виміру кількість вимірів повинна бути збільшена для того щоб контрольна обробка у всіх випадках велася не менш двох 8-годинних змін. 10. Витрати праці на одиницю виміру відповідної операції люд.-год. зазначені в таблицях 1-3 дійсного додатка. Якщо отримане в результаті контрольної перевірки середнє значення витрат праці виявиться проміжним між нормативними даними приведеними у відповідних таблицях камінь варто відносити до найближчого по витратах праці групі по складності обробки. А. Буравлення 11. Буравлення ведеться за допомогою пневматичного молотка СМ-5 чи вручну одноручне . В обох випадках голівка буродолотяна діаметр шпуру - 25мм голівка при ручному буравленні – з вуглецевої сталі при пневматичному - армована твердими сплавами. Дані про середні витрати праці люд.-год. на буравлення 1м шпуру приведені в табл.1 Таблиця 1 № п/п Група каменю по трудомісткості обробки Спосіб буравлення пневматичний в ручну 1 І 0 65 4 6 2 II 0 42 3 4 3 III 0 26 2 2 4 IV 0 2 1 35 5 V 0 1 0 6 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.8 Б. Обтесування 12. У контрольну перевірку входить чисте обтесування плоскої поверхні каменю з попередньої грубої і напівчисте обтесування. Віднесення каменю до тієї чи іншої групи виробляється на підставі даних з ручного обтесування - для усіх видів каменю і пневматичного - для гранітів. Дані про витрати праці люд.-год. на 1 м2 обробленій поверхні приведені в табл.2 Таблиця 2 № п/п Породи каменю Група каменю по трудомісткості обробки Спосіб обтесування пневматичний вручну 1 І 5 9 11 0 2 Граніти II 3 8 8 4 3 III 2 3 7 4 4 І - 6 5 5 II - 5 4 6 Мармури III - 4 2 7 IV - 3 1 8 V - 1 55 В. Шліфування і полірування абразивна фактурна обробка 13. При шліфуванні і поліруванні обробляються розпилені камені з плоскою поверхнею площею 0 25 м2. Дані про витрати праці люд.-год. на 1 м2 відполірованій поверхні приведені в табл.3 Таблиця 3 № п/п Породи каменю Група каменю по трудомісткості обробки Обробка вручну 1 І 31 0 2 Граніти II 22 0 3 III 18 5 4 І 18 5 5 II 15 5 6 Мармури III 11 0 7 IV 8 4 8 V 4 2 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.9 2.Норми Розділ 1. Реставрація і відтворення конструкцій і деталей пам'ятників архітектури з природного каменю при необхідності повної заміни каменів. Група 1. Реставрація і відтворення лицьової частини стін і цоколів у перев'язку з внутрішньою частиною конструкції. Склад роботи: 1. Вирубка верхнього ряду каменів; 2. Розбирання рядів які лежать нижче з частковою вирубкою хвостових частин що залишилися в кладці; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Фактурна обробка граней каменю і чисте обтесування лицьової грані; 5. Установка піронів при необхідності ; 6. Установка каменів на розчини і розшивка швів; 7. Очищення стіни від патьоків розчину пилу і бруду; 8. Підгортання сміття. Вимірник - 1 м2 лицьової частини стін і цоколів. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Товщина ложкового ряду см до 30 20 15 матеріал і його група з обробки вапняк мармур V гр. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-1-4 4-1-5 4-1-6 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год 31 2 100 1 23 4 81 9 20 8 68 9 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 7 64 22 56 5 88 17 39 4 85 14 46 2. Середній розряд робіт 3 7 4 3 7 4 3 7 4 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру м2 2 07 1 39 1 08 П Плити з піщанику 11 гр. чи граніту м2 2 07 1 39 1 08 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 07 0 07 0 05 0 05 0 04 0 04 111-1305 Портландцемент загальнобудівель-ного призначення без додатків марка 400 т 0 014 0 014 0 009 0 009 0 007 0 007 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 005 0 005 0 003 0 003 0 003 0 003 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 074 0 074 0 05 0 05 0 04 0 04 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 15 0 15 0 14 0 14 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 Вага матеріалів т 0 936 1 027 0 630 0 690 0 491 0 541 Вага сміття т 1 125 1 247 0 760 0 840 0 591 0 654 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.10 Група 2. Реставрація і відтворення лицьової частини стін і цоколів із профільованими рустами в перев'язку з внутрішньою частиною конструкції. Склад роботи: 1. Вирубка верхнього ряду каменів; 2. Вирубка рядів які лежать нижче з частковою вирубкою хвостових частин що залишилися в кладці; 3. Розпазування і розкол плит; 4. Фактурна обробка граней каменю і чисте обтесування лицьової грані; 5. Архітектурна обробка зовнішніх країв плит із профілем середньої складності для створення рустів з чистою обробкою лицьової поверхні; 6. Встановлення піронів при необхідності ; 7. Встановлення каменів на розчині і розшивка швів; 8. Обчищення стін від патьоків розчину пилу і бруду; 9. Підгортання сміття. Вимірник - 1 м2 лицьової частини стін і цоколів. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Товщина ложкового ряду см до 30 20 15 матеріал і його група з обробки вапняк мармур V гр. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд. -год. 44 4 150 0 37 2 132 0 34 8 120 0 у т.ч. по видаленню старих каменів люд. -год. 7 64 22 56 5 88 17 39 4 85 14 46 2. Середній розряд робіт 4 4 4 7 4 4 4 7 4 4 4 7 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру м2 2 07 1 39 1 08 П Плити з піщанику II гр. чи граніту м2 2 07 1 39 1 08 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 07 0 07 0 05 0 05 0 04 0 04 111-1305 Портландцемент загальнобудівель-ного призначення без додатків марка 400 т 0 014 0 014 0 009 0 009 0 007 0 007 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 005 0.005 0 003 0 003 0 003 0 003 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 074 0 074 0 05 0 05 0 04 0 04 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 15 0 15 0 14 0 14 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 Вага матеріалів т 0 936 1 027 0 630 0 690 0 491 0 541 Вага сміття т 1 125 1 245 0 760 0 840 0 591 0 654 ДБН.Д.2.5-4-2001С.11 Група 3. Реставрація і відтворення лицьової частини гладких криволінійних у плані стін і цоколів у перев'язку з внутрішньою частиною конструкції. Склад роботи: 1. Вирубка верхнього ряду каменю; 2. Розбирання рядів які лежать нижче з частковою вирубкою; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Фактурна обробка граней каменю і чисте обтесування лицьової грані; 5. Установка піронів при необхідності ; 6. Установка каменів на розчині і розшивка швів; 7. Очищення стіни від патьоків розчину пилу і бруду. Підгортання сміття. Вимірник- 1 м2 лицьової частини в плані стін і цоколів. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Товщина ложкового ряду см до 30 20 15 матеріал і його група з обробки вапняк мармур V гр. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-3-4 4-3-5 4-3-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 31 25 105 26 25 86 25 21 87 72 5 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 7 64 22 56 5 88 17 39 4 85 14 46 2. Середній розряд робіт 3 5 4 3 5 4 3 5 4 Матеріали П Плити піщанику II гр. чи граніту м2 2 35 1 57 1 23 П Плити вапняку V гр. чи мармуру м2 2 35 1 57 1 23 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 07 0 07 0 05 0 05 0 04 0 04 111-1305 Портландцемент загальнобудівель-ного призначення без додатків марка 400 т 0 014 0 014 0 009 0 009 0 007 0 007 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 005 0 005 0 003 0 003 0 003 0 003 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 074 0 074 0 05 0 05 0 04 0 04 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 15 0 15 0 14 0 14 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 Вага матеріалів т 0 936 1 027 0 63 0 69 0 496 0 546 Вага сміття т 1 267 1 370 0 84 0 94 0 661 0 736 ДБН.Д.2.5-4-2001 С. 12 Група 4. Реставрація і відтворення лицьової частини гладких криволінійних у плані стін і цоколів із профільованими рустами у перев'язку з внутрішньою частиною конструкції . Склад роботи: 1. Вирубка верхнього ряду каменів; 2. Розбирання рядів що лежать нижче з частковою вирубкою хвостових частин що залишились в кладці; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Фактурна обробка граней каменю і чисте обтесування лицьової грані; 5. Архітектурна обробка зовнішніх крайок плит профілем середньої складності для створення рустів ; 6. Установка піронів при необхідності ; 7. Установка каменів на розчині і розшивка швів; 8. Очищення стін від патьоків розчину пилу і бруду; 9. Підгортання сміття. Вимірник - 1 м2 лицьової частини в плані стін і цоколів. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Товщина ложкового ряду см до 30 20 15 матеріал і його група з обробки вапняк мармур V гр. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-4-1 4-4-2 4-4-3 4-4-4 4-4-5 4-4-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 52 5 175 46 25 156 25 42 5 143 75 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 7 64 22 56 5 88 17 39 4 85 14 46 2. Середній розряд робіт 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 Матеріали П Плити з вапняку V гр. Чи мармуру м2 2 35 1 57 1 23 П Плити з піщанику II гр. Чи граніту м2 2 35 1 57 1 23 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 07 0 07 0 05 0 05 0 04 0 04 111-1305 Портландцемент загальнобудівель-ного призначення без додатків марка 400 т 0 014 0 014 0 009 0 009 0 007 0 007 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 005 0 005 0 003 0 003 0 003 0 003 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 074 0 074 0 05 0 05 0 04 0 04 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 15 0 15 0 14 0 14 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 004 0 004 0 004 0 004 0.004 0 004 Вага матеріалів т 0 936 1 027 0 630 0 690 0 496 0 546 Вага сміття т 1 267 1 370 0 84 0 94 0 661 0 736 ДБН.Д.2.5-4-2001 С. 13 Група 5. Реставрація і відтворення лицьової частини цоколів і стін з конічною поверхнею в перев'язку з внутрішньою частиною конструкції при радіусі криволінійності від 2 до 10 м . Склад роботи: 1. Вирубка верхнього ряду каменів; 2. Розбирання рядів які лежать нижче з частковою вирубкою хвостових частин що залишились в кладці; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Фактурна обробка граней каменю і чисте обтесування лицьової грані; 5. Установка піронів при необхідності ; 6. Установка каменів на розчині і розшивка швів; 7. Очищення стіни від патьоків розчину пилу і бруду; 8. Підгортання сміття. Вимірник- 1 м2 лицьової грані стін і цоколя Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Товщина ложкового ряду см до 30 20 15 матеріал і його група з обробки вапняк мармур V гр. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-5-1 4-5-2 4-5-3 4-5-4 4-5-5 4-5-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 32 5 111 25 26 25 58 4 22 5 76 25 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 7 64 22 56 5 88 17 39 4 85 14 46 2. Середній розряд робіт 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи з мармуру м2 2 35 ... 1 57 ... 1 23 ... П Плити з піщанику 11 гр. чи з граніту м2 ... 2 35 ... 1 57 ... 1 23 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 07 0 07 0 05 0 05 0 04 0 04 111-1305 Портландцемент загальнобудівель-ного призначення без додатків марка 400 т 0 014 0 014 0 009 0 009 0 007 0 007 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 005 0 005 0 003 0 003 0 003 0 003 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 074 0 074 0 05 0 05 0 04 0 04 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 15 0 15 0 14 0 14 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 Вага матеріалів т 0 936 1 027 0 63 0 69 0 496 0 546 Вага сміття т 1 267 1 37 0 84 0 94 0 661 0 736 ДБН.Д.2.5-4-2001 С. 14 Група 6. Реставрація і відтворення лицьової частини кладки пілястр і хрещатих стовпів в перев'язку з внутрішньою частиною конструкції. Склад роботи: 1. Вирубка верхнього ряду каменів; 2. Розбирання рядів які лежать нижче з частковою вирубкою хвостових частин що зосталися в кладці; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Фактурна обробка граней каменю і чисте обтесування граней що виходять на видимі площини; 5. Встановлення піронів при необхідності ; 6. Встановлення каменів на розчині і розшивка швів; 7. Очищення поверхні від патьоків розчину пилу і бруду; 8. Підгортання сміття. Вимірник : 1 м2 лицьової грані пілястр. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. Піщаник граніт ІІ гр. 4-6-1 4-6-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 24 7 92 3 в т.ч. з видалення старих каменів люд.-год. 5 85 17 48 2. Середній розряд робіт 3 5 3 75 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру м2 1 55 П Плити з піщанику II гр. чи граніту м2 1 55 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 053 0 053 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 01 0 01 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 005 0 005 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 055 0 055 142-10-2 Вода м3 0 12 0 12 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 003 0 003 Вага матеріалів т 0 7 0 77 Вага сміття т 0 84 0 94 Група 7. Реставрація і відтворення лицьової частини плоских пілястр з каннелюрами. Склад роботи: 1. Вирубка верхнього ряду каменів; 2. Розбирання рядів які лежать нижче з частковою вирубкою хвостових частин що залишились в кладці; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Фактурна обробка граней каменю і всіх граней що виходять на видимі поверхні; 5. Виконання каннелюр; 6. Встановлення піронів при необхідності ; 7. Встановлення каменів на розчині і розшивка швів; 8. Очищення поверхні від патьоків розчину пилу і бруду; 9. Підгортання сміття. ДБН.Д.2.5-4-2001 С. 15 Вимірник: 1м2 проекції на вертикальну площину кожної грані пілястр. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. Піщаник граніт ІІ гр. 4-7-1 4-7-2 1 2 3 4 5 1. Витрати туди робітників люд.-год. 58 5 208 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 5 78 17 42 2. Середній розряд робіт 5 5 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру м2 1 55 П Плити з піщанику II гр. чи граніту м2 1 55 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 мЗ 0 053 0 053 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 01 0 01 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорті т 0 005 0 005 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 055 0 055 142-10-2 Вода мЗ 0 12 0 12 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 003 0 003 П Кріплення сталеві пірони кг 1 50 1 50 Вага матеріалів т 0 665 0 732 Вага сміття т 0 88 0 99 Група 8. Реставрація і відтворення лицьової частини прямокутних у плані стовпів пілонів і вертикальних граней контрфорсів у перев'язку з внутрішньою частиною конструкцій. Склад роботи: 1. Вирубка верхнього ряду каменів; 2. Розбирання рядів які лежать нижче з частковою вирубкою хвостових частин що залишилися в кладці; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Фігурна оброб.ка граней каменю і чисте обтесування всіх граней що виходять на видимі площини; 5. Встановлення піронів при необхідності ; 6. Встановлення каменів на розчині і розшивка швів; 7. Очищення поверхні від патьоків розчину пилу і бруду; 8. Підгортання сміття. Вимірник: 1 м2 проекції на вертикальну площину кожної грані стовпів і контрфорсів. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. Піщаник граніт ІІ гр. 4-8-1 4-8-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 23 4 76 7 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 5 62 16 80 2. Середній розряд робіт 3 7 4 0 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру м2 1 42 П Плити з піщанику II гр. чи граніту м2 1 42 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 048 0 048 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 009 0 009 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 003 0 003 1421-0634 Пісок природний рядовий м3 0 05 0 05 142-10-2 Вода м3 0 11 0 11 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 003 0 003 Вага матеріалів т 0 638 0 766 Вага сміття т 0 762 0 845 ДБН.Д.2.5-4-2001 С. 16 Група 9. Реставрація і відтворення лицьової частини прямокутних у плані стовпів пілонів з каннелюрами при розмірі сторін стовпів до 1 5 м . Склад роботи: 1. Вирубка верхнього ряду каменів; 2. Розбирання рядів які лежать нижче з частковою вирубкою хвостових частин що залишилися в кладці; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Фактурна обробка граней каменю і всіх граней що виходять на видні поверхні; 5. Виконання каннелюр; 6. Встановлення піронів при необхідності ; 7. Встановлення каменів на розчині і розшивка швів; 8. Очищення поверхні від патьоків розчину пилу і бруду; 9. Підгортання сміття. Вимірник - 1 м2 проекції на вертикальну площину кожної грані стовпа. Шифр ресуру Назва ресурсу Одиниця виміру Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. Піщаник граніт ІІ гр. 4-9-1 4-9-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 57 2 188 5 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 5 62 16 80 2. Середній розряд робіт 5 5 4 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру м2 1 42 П Плити з піщанику II гр. чи граніту м2 1 42 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 мЗ 0 048 0 048 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 009 0 009 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 003 0 003 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 05 0 05 142-10-2 Вода мЗ 0 11 0 11 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 003 0 003 П Кріплення сталеві пірони кг 1 36 1 36 Вага матеріалів т 0 605 0 665 Вага сміття т 0 802 0 885 Група 10. Реставрація і відтворення гладких циліндричних конічних і двоякої кривизни ентазісом стовбурів колон декоративного характеру які встановлені в обрамленнях віконних і дверних прорізів і т.п. діаметром до 20 см із плит. Склад роботи: 1. Вирубка верхньої і нижньої частини стовбура каменю на висоту закладання пірона в тіло стовбура; 2. Зняття стовбура; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Чисте обтесування лицьової поверхні і фактурних постілей; 5. Встановлення нового каменю стовбура на розчин і пірони; 6. Очищення лицьової поверхні від патьоків розчину пилу і бруду; 7. Підгортання сміття. ДБН.Д.2.5-4-2001 С. 17 Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхні. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. Піщаник граніт ІІ гр. 4-10-1 4-10-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 14 3 42 9 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 2 77 8 09 2. Середній розряд робіт 5 5 4 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру м2 0 5 П Плити з піщанику II гр. чи граніту м2 0 5 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 004 0 004 П Кріплення сталеві пірони кг 0 8 0 8 Вага матеріалів т 0 106 0 118 Вага сміття т 0 131 0 146 Група 11. Реставрація і відтворення кручених колон декоративного характеру що встановлюються в обрамленнях віконних і дверних прорізів у балюстрадах і т.п. діаметром до 20 см із плит. Склад роботи: 1. Вирубка верхньої і нижньої частини стовбура каменю на висоту закладення пірона в тіло стовбура; 2. Зняття стовбура. 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Чисте обтесування лицьової поверхні і фактурних постілей; 5. Встановлення нового каменю стовбура на розчин і пірони; 6. Очищення лицьової поверхні від патьоків розчину пилу і бруду; 7. Підгортання сміття. Вимірник - 1 м2 циліндричної поверхні що обертає. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-11-1 4-11-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 16 25 58 5 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 2 77 8 09 2. Середній розряд робіт 5 5 3 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру м2 0 5 П Плити з піщанику II гр. чи граніту м2 0 5 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 004 0 004 П Кріплення сталеві пірони кг 0 8 0 8 Вага матеріалів т 0 106 0 118 Вага сміття т 0 131 0 146 ДБН.Д.2.5-4-2001 С. 18 Група 12. Реставрація і відтворення круглих трьохчвертних у плані циліндричних колон складених з тесаних каменів до 4-х у ряді і колон з каннелюрами діаметром до 1 м . Склад роботи: 1. Вирубка залишків старих каменів; 2. Розкриття пазів і розкол плит; 3. Чисте обтесування лицьової поверхні напівчисте постілей і бічних граней до розц.1 ; 4. Фактурна обробка граней каменю і всіх площин що виходять на лице до розц.2 ; 5. Виконання каннелюр для розц.2 ; 6. Встановлення піронів при необхідності ; 7. Встановлення каменів на розчині і розшивка швів; 8. Очищення лиця колон від патьоків розчину пилу і бруду; 9. Підгортання сміття. Вимірник - 1 м2 поверхні лиця колони. Шифр ресурсу Назва ресурсу Оди ниця виміру Колони які складені з тесаних каменів до 4-х в ряду Колони з каннелюрами діаметром до 1 м матеріал і його група з обробки вапняк мармур V rp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур V rp. піщаник граніт II гр. 4-12-1 4-12-2 4-12-3 4-12-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 36 4 122 2 67 6 227 5 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 8 96 33 15 8 96 33 15 2. Середній розряд робіт 4 4 3 5 5 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру м2 1 92 1 92 П Плити з піщанику II гр. чи граніту м2 1 92 1 92 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 мЗ 0 05 0 05 0 05 0 05 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 01 0 01 0 01 0 01 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 004 0 004 0 004 0 004 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 054 0 054 0 054 0 054 142-10-2 Вода мЗ 0 116 0 116 0 116 0 116 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 003 0 003 0 003 0 003 П Кріплення сталеві пірони кг 1 46 1 46 1 46 1 46 Вага матеріалів т 0 685 0 752 0 652 0 72 Вага сміття т 1 107 1 227 1 162 1 285 Група 13. Реставрація і відтворення круглих і трьочвертних у плані конічних і з поверхнею двоякої кривизни ентазисом колон складених з тесаних каменів до 4-х штук у ряді діаметром до 1м і колон з каннелюрами діаметром до 1м . Склад роботи: 1. Вирубка залишків старих каменів; 2. Розкриття пазів і розкол плит; 3. Чисте обтесування лицьової поверхні напівчисте постель і бічних граней для розц.1 ; 4. Фактурна обробка граней каменю і всіх площин що виходять на лице для розц.2 ; 5. Виконання каннелюр для розц.2 ; 6. Встановлення піронів при необхідності ; 7. Встановлення мкаменів на розчині і розшивка швів;. 8. Очищення лиця колон від патьоків розчину пилу і бруду;. 9. Підгортання сміття. ДБН.Д.2.5-4-2001С.19 Вимірник : 1 м2 огортаючої поверхні лиця колон. Шифр ресурсу Назва ресурсу Оди ниця виміру Колони з тесаних каменів Колони з каннелюрами Матеріал і його група з обробки вапняк мармур V rp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур V rp. піщаник граніт II гр. 4-13-1 4-13-2 4-13-3 4-13-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 41 6 149 5 93 6 312 у т.ч. з видалення старих каменів люд.-год. 8 96 33 15 8 96 33 15 2. Середній розряд робіт 4 4 5 5 4 5 4 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру м2 1 92 1 92 П Плити з піщанику II гр. чи граніту м2 1 92 1 92 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 мЗ 0 05 0 05 0 05 0 05 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 01 0 01 0 01 0 01 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 004 0 004 0 004 0 004 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 054 0 054 0 054 0 054 142-10-2 Вода мЗ 0 116 0 116 0 116 0 116 111-0219 Гіпсове в'яжуче Г-3 т 0 003 0 003 0 003 0 003 П Кріплення сталеві пірони кг 1 46 1 46 1 46 1 46 Вага матеріалів т 0 685 0 752 0 652 0 730 Вага сміття т 1 107 1 227 1 165 1 285 Група 14. Реставрація зводів і відтворення зводів що зруйнувалися при виготовленні нових каменів із блоків кар'єрної обробки; товщина зводу до 0 4м при розмірах каменів близьких до товщини зводу. Склад роботи: 1. Видалення старих каменів для розц.1 ; 2. Буравлення шпурів по периметру розколу і розкол блоку; 3. Фактурна обробка граней каменю і чисте обтесування лицьової грані; 4. Установка каменів на розчині і розшивка швів; 5. Очищення зводу від патьоків розчину; 6. Підйом каменю на висоту до 10м і переміщення по горизонталі на відстань до 10м; 7. Підгортання сміття; Вимірник: 1м2 розгорнутої нижньої лицьової поверхні зводу. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Реставрація заводів Відтворення заводів Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІгр. 4-14-1 4-14-2 4-14-3 4-14-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 49 4 169 37 7 136 5 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 10 02 13 74 2. Середній розряд робіт 3 5 4 0 4 4 Матеріали П Блоки кар'єрної обробки з вапняку V гр. чи мармуру м3 0 84 0 84 П Блоки кар'єрної обробки з піщанику II гр. чи граніту м3 0 84 0 84 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 07 0 07 0 07 0 07 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 014 0 014 0 014 0 014 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 005 0 005 0 005 0 005 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 074 0 074 0 074 0 074 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 Вага матеріалів т 1 141 1 261 1 141 1 261 Вага сміття т 2 241 2 491 1 1 1 230 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.20 Група 15. Реставрація і відтворення покриття підлог дахів сходових майданчиків і т.п. із прямокутних чисто тесаних плит з'єднаних упритул з розмірами в плані 0 5х0 5м виготовлених з пиляних плит з неокантованими крайками. Склад роботи: 1. Вирубка до 1/3 площі покриття; 2. Розбирання іншої частини покриття; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Фактурна обробка поверхні; 5. Покриття шаруючим розчином до 2 5мм; 6. Укладання плит із заповненням швів розчином; 7. Очищення поверхні плит від бруду і слідів розчину; 8. Підгортання сміття. Вимірник :1 м2 поверхні покриття Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Товщина покриття см от 5 до 7 от 8 до 12 от 13 до 17 Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІгр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур V гр. піщаник граніт ІІ гр. 4-15-1 4-15-2 4-15-3 4-15-4 4-15-5 4-15-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 7 93 26 10 27 35 1 12 22 41 25 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 1 35 4 13 2 28 6 73 3 43 10 08 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 4 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 6-8 см м2 1 34 П Плити з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 10-12 см м2 1 34 П Плити з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 15-17 см м2 1 34 П Плити з піщанику II гр. чи граніту товщ. 6-8 см м2 1 34 П Плити з піщанику II гр. чи граніту товщ. 10-12 см м2 1 34 П Плити з піщанику II гр. чи граніту товщ. 15-17 см м2 1 34 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 111-1305 Портландцемент загальнобудівель-ного призначення без додатків марка 400 т 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 142-10-2 Вода м3 0 07 0 07 0 07 0 07 0 07 0 07 Вага матеріалів т 0 183 0 2 0 305 0 336 0 46 0 5 Вага сміття т 0 235 0 255 0 39 0 43 0 58 0 64 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.21 Група 16. Реставрація і відтворення покриття підлог дахів сходових майданчиків і ін. із прямокутних чисто тесаних плит з'єднаних у чверть з розміром у плані 0 5х0 5м виготовлених з пиляних плит з неокантованими крайками. Склад роботи: 1. Вирубка до 1/3 площі покриття; 2. Розбирання іншої частини покриття; 3. Розкриття пазів і розкол плит; 4. Фактурна обробка поверхні; 5. Покриття шаруючим розчином до 2 5мм; 6. Укладання плит із заповненням швів розчином; 7. Очищення поверхні плит від бруду і слідів розчину; 8. Підгортання сміття. Вимірник - 1 м2 поверхні покриття Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Товщина покриття см от 5 до 7 от 8 до 12 от 13 до 17 Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. 4-16-1 4-16-2 4-16-3 4-16-4 4-16-5 4-16-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 18 2 63 7 26 94 9 36 4 130 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 1 35 4 13 2 28 6 73 3 43 10 08 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 4 Матеріали П Плити з вапняку V гр. чи мармуру товщ.6-8 см м2 1 37 ---- П Плити з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 10-12 см м2 1 39 П Плити з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 15-17див м2 1 42 П Плити з піщанику II гр. чи граніту товщ. 6-8 см м2 1 37 П Плити з піщанику II гр. чи граніту товщ. 10-12 см м2 1 39 П Плити з піщанику 11 гр. чи граніту товщ. 15-17 см м2 1 42 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 142-10-2 Вода м3 0 07 0 07 0 07 0 07 0 07 0 07 Вага матеріалів т 0 183 0 2 0 305 0 336 0 46 0 5 Вага сміття т 0 235 0 256 0 39 0 43 0 58 0 64 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.22 Група 17. Зміна окремих плит у мармуровому облицюванні підлог. Склад роботи: 1. Вирубка залишків старої плити і затверділого розчину з очищенням гнізда і крайок старих плит; 2. Підбор плити по сорту розміру і тону; 3. Розкриття пазів плити з обрубанням двох крайок; 4. Обтесування обдирання і шліфування підрублених країв; 5. Укладання плити на розчин на місце; 6. Правка інструмента при обробці плити. Вимірник: одна плита. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Розмір плити см від 20х30 до 30х30 від 30 1х30 1 до 40х40 від 40 1х40 1 до 60х60 II III II III II III 4-17-1 4-17-2 4-17-3 4-17-4 4-17-5 4-17-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 3 9 3 51 5 59 4 94 10 4 9 36 2. Середній розряд робіт 3 5 3 3 5 3 3 5 3 Матеріали П Плити мармурові м2 0 07 0 07 0 135 0 135 0 275 0 275 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 0008 0 0008 0 0018 0 0018 0 0034 0 0034 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 002 0 002 0 004 0 004 0 008 0 008 1112-27 Карборунд кг 0 005 0 005 0 011 0 007 0 03 0 018 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 011 0 007 0 015 0 01 0 04 0 024 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 001 0 001 0 001 0 001 0 003 0 002 142-10-2 Вода м3 0 011 0 011 0 025 0 025 0 05 0 05 Вага матеріалів кг 10 74 10 74 21 19 21 19 42 67 42 67 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.23 Група 18. Реставрація і відтворення плит для покриття на парапетах зубцях і т.д. товщиною до 10 см виготовлених з пилених плит з окантованими крайками до 5 зламів на 1 м видимої частини периметра поперечного перерізу . Склад роботи: 1. Видалення старих каменів; 2. Розкриття пазів і розкол плит; 3. Фактурна обробка поверхні відповідно до характеристики конструкції; 4. Встановлення плит на розчині; 5. Заповнення швів розчином; 6. Очищення поверхні плит від бруду і розчину. Вимірник : 1 м2 поверхні в плані. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Поверхні прямолінійні криволінійні Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. 4-18-1 4-18-2 4-18-3 4-18-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15 6 54 6 16 9 62 4 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 1 00 2 07 1 00 2 07 2. Середній розряд робіт 4 5 5 5 4 5 5 5 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру м2 1 34 1 41 П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту м2 1 34 1 41 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 03 0 03 0 03 0 03 111-1305 Портандцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 005 0 005 0 005 0 005 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 002 0 002 0 002 0 002 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 03 0 03 0 03 0 03 142-10-2 Вода м3 0 07 0 07 0 07 0 07 Вага матеріалів т 0 305 0 336 0 305 0 336 Вага сміття т 0 39 0 47 0 41 0 452 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.24 Група 19. Реставрація і відтворення баз доричного ордера з чистотесаною фактурою прямокутних у плані колон і пілястр виготовлених із блоків кар'єрної обробки. Склад роботи: 1. Вирубка залишків старих каменів; 2. Буравлення шпурів і розкол блоку; 3. Фактурна обробка граней і профілю лиця; 4. Встановлення каменів на розчині з розшивкою швів; 5. Очищення лиця каменю від бруду і патьоків розчину Вимірник: 1 м2 умовної поверхні що обертає Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Висота бази м 0 5 і більше до 0 5 Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт IIгр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. 4-19-1 4-19-2 4-19-3 4-19-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 53 3 162 5 54 6 175 5 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 15 44 58 03 15 44 58 03 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 4 Матеріали П Блоки з вапняку V гр. кар'єрної чи обробки мармуру м3 0 48 0 48 П Блоки з піщанику II гр. кар'єрної чи обробки граніту м3 0 48 0 48 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 083 0 083 0 083 0 083 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 012 0 012 0 012 0 012 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 006 0 006 0 006 0 006 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 085 0 085 0 085 0 085 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 Вага матеріалів т 0 95 1 04 0 95 1 04 Вага сміття т 1 358 1 488 1 358 1 488 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.25 Група 20. Реставрація і відтворення баз доричного ордера з чисто тесаною фактурою круглих і трьохчвертних у плані колон виготовлених із блоків кар'єрної обробки. Склад роботи: Вирубка залишків старих каменів; Буравлення шпурів і розкол блоку; Фактурна обробка граней і профілю швів; Встановлення каменів на розчині з розшивкою швів; Очищення лиця від бруду і патьоків розчину. Вимірник: 1 м2 умовної поверхні що обертає Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Висота бази м 0 5 і більше до 0 5 Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. 4-20-1 4-20-2 4-20-3 4-20-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 54 6 169 55 9 182 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 13 60 50 7 13 60 50 7 2. Середній розряд робіт 4 4 3 4 4 3 Матеріали П Блоки з вапняку V гр. кар'єрної чи обробки мармуру м3 0 48 ... 0 48 ... П Блоки з піщанику II гр. кар'єрної чи обробки граніту м3 ... 0 48 ... 0 48 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 083 0 083 0 083 0 083 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 012 0 012 0 012 0 012 111-0253 Вапно будівельне негашене рудкове сорт 1 т 0 006 0 006 0 006 0 006 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 085 0 085 0 085 0 085 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 Вага матеріалів т 0 95 1 04 0 95 1 04 Вага сміття т 1 358 1 488 1 358 1 488 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.26 Група 21. Реставрація і відтворення баз іонічних і коринфських ордерів з чисто тесаною фактурою прямокутних у плані колон і пілястр виготовлених із блоків кар'єрної обробки. Склад роботи: 1. Вирубка залишків старих каменів; 2. Буравлення шпурів і розкол блоку; 3. Фактурна обробка граней і профілю лиця; 4. Встановлення каменів на розчині з розшивкою; 5. Очищення лиця від бруду і патьоків розчину. Вимірник: 1 м2 умовно обертає поверхні Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Висота бази м 0 5 і більше до 0 5 Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур V гр. піщаник граніт II гр. 4-21-1 4-21-2 4-21-3 4-21-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 71 5 234 76 7 253 5 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 15 44 58 04 15 44 58 04 2. Середній розряд робіт 4 7 5 4 7 5 Матеріали П Блоки кар'єрної обробки з вапняку V гр. чи мармуру м3 0 48 0 48 П Блоки кар'єрної обробки з піщанику II гр. чи граніту м3 0 48 0 48 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 083 0 083 0 083 0 083 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 012 0 012 0 012 0 012 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 006 0 006 0 006 0 006 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 085 0 085 0 085 0 085 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 Вага матеріалів т 0 95 1 04 0 95 1 04 Вага сміття т 1 358 1 488 1 358 1 488 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.27 Група 22. Реставрація і відтворення баз іонічних і коринфських ордерів з чисто тесаною фактурою круглих і трьохчвертних колон виготовлених із блоків кар'єрної обробки. Склад роботи: 1. Вирубка залишків старих каменів; 2. Буравлення шпурів і розкол блоку; 3. Фактурна обробка граней і профілю лиця; 4. Встановлення каменів на розчині з розшивкою швів; 5. Очищення лиця від бруду і підтоків розчину. Вимірник - 1 м2 умовно обертає поверхні Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Висота бази м 0 6 і більше до 0 6 матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp піщаник граніт II гр. 4-22-1 4-22-2 4-22-3 4-22-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 72 8 240 5 79 3 260 у т.ч. по видаленню старих каменів люд-год. 13 6 50 7 13 6 50 7 2. Середній розряд робіт 4 7 4 5 4 7 4 5 Матеріали П Блоки кар'єрної обробки з вапняку V гр. чи мармуру м3 0 48 0 48 П Блоки кар'єрної обробки з піщанику 11 гр. чи граніту м3 0 48 0 48 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 083 0 083 0 083 0 083 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 012 0 012 0 012 0 012 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 006 0 006 0 006 0 006 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 085 0 085 0 085 0 085 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 Вага матеріалів т 0 95 1 04 0 95 1 04 Вага сміття т 1 358 1 488 1 358 1 488 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.28 Група 23. Реставрація і відтворення капітелей колон стовпів і пілястр тосканського ордера при виготовленні каменів із блоків кар'єрної обробки. Склад роботи: 1. Вирубка залишків старих каменів до 1/3 первісного обсягу; 2. Буравлення шпурів і розкол блоку; 3. Фактурна обробка граней і профілю лиця; 4. Встановлення каменів на розчин; 5. Підйом матеріалів на висоту до 10м; 6. Підгортання сміття. Вимірник : 1 м2 умовно обертає поверхні Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Висота капітелей м 0 6 і більше до 0 6 матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. 4-23-1 4-23-2 4-23-3 4-23-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 71 5 214 5 89 7 273 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 15 44 58 04 15 44 58 04 2. Середній розряд робіт 4 3 4 7 4 3 4 7 Матеріали П Блоки кар'єрної обробки з вапняку V гр. чи мармуру м3 0 48 0 48 П Блоки кар'єрної обробки з піщанику II гр. чи граніту м3 0 48 0 48 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 083 0 083 0 083 0 083 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 012 0 012 0 012 0 012 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 006 0 006 0 006 0 006 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 085 0 085 0 085 0 085 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 2 0 2 0 2 0 2 0 Вага матеріалів т 0 95 1 04 0 95 1 04 Вага сміття т 1 358 1 488 1 358 1 488 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.29 Група 24. Реставрація і відтворення капітелей колон стовпів і пілястр доричного ордера при виготовленні каменів із блоків кар'єрної обробки. Склад роботи: 1. Вирубка залишків старих каменів до 1/3 первісного обсягу; 2. Буравлення шпурів і розкол блоку; 3. Фактурна обробка граней каменю і профілю лиця; 4. Встановлення каменів на розчині; 5. Підйом матеріалу на висоту до 10м. 6. Підгортання сміття. Вимірник - 1 м2 умовно обертає поверхні Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Висота капітелей м 0 55 і більше до 0 55 матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. 4-24-1 4-24-2 4-24-3 4-24-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 85 8 273 100 1 325 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 15 44 58 04 15 44 58 04 2. Середній розряд робіт 4 7 5 5 5 4 Матеріали П Блоки кар'єрної обробки з вапняку V гр. чи мармуру м3 0 48 0 48 П Блоки кар'єрної обробки з піщанику II гр. чи граніту м3 0 48 0 48 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 083 0 083 0 083 0 083 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 012 0 012 0 012 0 012 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 006 0 006 0 006 0 006 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 085 0 085 0 085 0 085 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 2 0 2 0 2 0 2 0 Вага матеріалів т 0 95 1 04 0 95 1 04 Вага сміття т 1 358 1 488 1 358 1 488 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.30 Група 25. Реставрація і відтворення капітелей колон стовпів і пілястр коринфського ордера і складних ордерів при виготовленні каменів із блоків кар'єрної обробки. Склад роботи: 1. Вирубка залишків старих каменів до 1/3 первісного обсягу; 2. Буравлення шпурів і розкол блоку; 3. Фактурна обробка граней каменю і профілю лиця; 4. Встановлення каменів на розчині з кріпленням; 5. Підйом матеріалів на висоту до 10м; 6. Підгортання сміття. Вимірник: 1 м2 умовно обертає поверхні Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Висота капітелей м 0 5 і більше до 0 5 матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. 4-25-1 4-25-2 4-25-3 4-25-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 104 351 122 2 384 у тому числі по видаленню старих каменів люд.-год. 15 44 58 04 15 44 58 04 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 3 Матеріали П Блоки кр'єрної обробки з вапнякуV гр. чи мармуру м3 0 48 0 48 П Блоки кар'єрної обробки з піщанику II гр. чи граніту м3 0 48 0 48 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементо-вапняний марка М50 м3 0 083 0 083 0 083 0 083 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 011 0 011 0 011 0 011 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 006 0 006 0 006 0 006 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 085 0 085 0 085 0 085 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 1 9 1 9 1 9 1 9 Вага матеріалів т 0 95 1 04 0 95 1 04 Вага сміття т 1 358 1.488 1 358 1 488 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.31 Група 26. Реставрація і відтворення капітелей колон стовпів і пілястр іонічного ордера при виготовленні каменів із блоків кар'єрної обробки. Склад роботи: 1. Вирубка залишків старих каменів до 1/3 первісного обсягу; 2. Буравлення шпурів і розкол блоку; 3. Фактурна обробка граней каменю і профілю лиця; 4. Встановлення каменю на розчині; 5. Підгортання сміття. Вимірник: 1 м2 умовно обертає поверхні Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Висота капітелей м 0 5 і більше до 0 5 матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур V гр. піщаник граніт II гр. 4-26-1 4-26-2 4-26-3 4-26-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 78 324 112 80 384 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 15 44 58 10 15 44 58 10 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 4 Матеріали П Блоки кар'єрної обробки з вапняку V гр. чи мармуру м3 0 48 0 48 П Блоки кар'єрної обробки з піщанику II гр. чи граніту м3 0 48 0 48 1425- 11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 083 0 083 0 083 0 083 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 012 0 012 0 012 0 012 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 006 0 006 0 006 0 006 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 085 0 085 0 085 0 085 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Кріплення сталеві пірони кг 2 0 2 0 2 0 2 0 Вага мтеріалів т 0 95 1 04 0 95 1 04 Вага сміття т 1 358 1 488 1 358 1 488 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.32 Група 27. Реставрація водометів пінаклей пальметок кронштейнів Склад роботи: 1. Видалення старих каменів; 2. Розкриття пазів і розкол плит блоків; 3. Виготовлення шаблонів; 4. Підготовка деталей по наявних чи зразках кресленням з фактурною обробкою граней і профілю в старій техніці; 5. Вивірка розмірів у процесі роботи; 6. Встановлення на розчині і піронах при необхідності ; 7. Очищення деталей від патьоків пилу і бруду. Вимірник - 1 м2 горизонтальної поверхні 1 ; 1 м2 умовної поверхні що обертає Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Матеріал і його група з обробки-вапняк мармур V гр. водомети пінаклі пальметки кронштейни Висота деталі см до 40 більше 40 складність деталей проста середня складна проста середня складна 4-27-1 4-27-2 4-27-3 4-27-4 4-27-5 4-27-6 4-27-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Витрати праці робітників люд.-год. 88 45 5 64 88 31 48 71 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 5 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 18-20 см м2 1 3 П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру товщ. до 30 см м3 0 08 0 08 0 08 0 15 0 15 0 15 1425-11702 Розчин цементно-вапняний марка 50 м3 0 08 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 142-10-2 Вода м3 0 15 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 1 6 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 Вага матеріалів т 0 61 0 22 0 22 0 22 0 38 0 38 0 38 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.33 Група 28. Реставрація і відтворення архітектурних стінових деталей з виготовленням каменів з пиляних плит з не окантованими крайками. Склад роботи: Видалення старих каменів шляхом розбирання з часткової до 30% вирубкою; Фактурна обробка граней каменю й лиця профілю ; Встановлення каменів на розчині; Очищення стіни і карниза від патьоків розчину і бруду. Вимірник : 1 м2 проекції на вертикальну площину стіни. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Винос деталі до 20 см включно Гладкі архітектурні деталі Прямолінійні пояса тяги міжповерхові карнизи криволінійні архівольти карнизи арки лучкові фронтони споруд віконні і дверні обрамлення портиків матеріал і його группа з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-28-1 4-28-2 4-28-3 4-28-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 60 234 62 286 у т.ч. по видаленню старих каменів люд -год. 17 7 66 8 17 70 66 8 2. Середній розряд робіт 4 3 5 4 3 5 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру м2 2 1 ... 2 21 ... П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту м2 ... 2 1 ... 2 21 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 05 0 05 0 05 0 05 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 007 0 007 0 007 0 007 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 004 0 004 0 004 0 004 1421-10534 Пісок природний рядовий м3 0 055 0 055 0 055 0 055 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Деталі кріплння сталеві пірони кг 1 6 1 6 1 6 1 6 Вага матеріалів т 1 0 1 114 1 05 1 2 Вага сміття т 1 354 1 5 1 42 1 58 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.34 Продовження групи 28 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Винос деталі до 20 см включно Гладкі архітектурні деталі прямолінійні пояса тяги міжповерхові карнизи кордони камені що підтримують частини карнизів що вінчають тригліфи криволінійні архівольти карнизи арки лучкові фронтони споруд віконні і дверні обрамлення портиків Матеріал і група його по обробці вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-28-5 4-28-6 4-28-7 4-28-8 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 81 325 91 390 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 17 7 66 8 17 7 66 8 2. Середній розряд робіт 4 3 5 4 3 5 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру м2 2 1 … 2 21 … П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту м2 … 2 1 ... 2 21 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 05 0 05 0 05 0 05 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 007 0 007 0 007 0 007 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 004 0 004 0 004 0 004 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 055 0 055 0 055 0 055 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 1 6 1 6 1 6 1 6 Вага матеріалів т 1 0 1 114 1 05 1 2 Вага сміття т 1 354 1 5 1 42 1 58 Продовження групи 28 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Винос деталі от 21 до 40 см включно профільовані архітектурні деталі прямолінійні карнизи камені виступаючих частин і т.д. криволінійні карнизи і др. Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-28-9 4-28-10 4-28-11 4-28-12 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 95 351 106 373 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 15 42 45 3 15 42 45 3 2. Середній розряд робіт 4 3 4 5 4 3 4 5 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру м2 4 3 4 55 П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту м2 4 3 4 55 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 07 0 07 0 07 0 07 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 01 0 01 0 01 0 01 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 006 0 006 0 006 0 006 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 075 0 075 0 075 0 075 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 2 3 2 3 2 3 2 3 Вага матеріалів т 2 201 2 45 2 3 2 6 Вага сміття т 2 616 2 926 2 75 3 1 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.35 Закінчення групи 28 норми з 13 по 16 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Винос деталі от 41 до 60 см включно Профільовані архітектурні деталі прямолінійні карнизи криволінійні карнизи Матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-28-13 4-28-14 4-28-15 4-28-16 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 123 432 136 520 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 22 2 71 13 22 2 71 13 2. Середній розряд робіт 4 3 5 3 4 3 5 3 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру м2 8 05 8 5 П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту м2 8 05 8 5 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 105 0 105 0 105 0 105 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 015 0 015 0 015 0 015 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 009 0 009 0 009 0 009 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 055 0 055 0 055 0 055 142-10-2 Вода м3 0 11 0 11 0 11 0 11 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 3 5 3 5 3 5 3 5 Вага матеріалів т 3 707 4 317 3 9 4 35 Вага сміття т 4 27 4 927 4 65 5 15 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.36 Група 29. Реставрація і відтворення прямолінійних ступіней виготовлених з пиляних плит з неокантованими крайками. Склад роботи: 1. Вирубка до 30% обсягу каменю і розбирання іншої частини; 2. Розкриття пазів і розкол плит; 3. Обтесування поверхні і фактурна обробка; 4. Встановлення ступіней на розчині з підйомом до 5м; 5. Підгортання сміття. Вимірник:1 м2 видимої поверхні. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Брускові ступені гладкі Трикутні ступені без лобика і валика матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-29-1 4-29-2 4-29-3 4-29-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд -год. 14 3 37 8 18 8 54 6 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 2 44 5 75 1 6 1 65 2. Середній розряд робіт 4 4 5 5 5 3 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 14-16 см м2 1 25 0 88 П Плити без обобки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту товщ. 14-16 см м2 1 25 0 88 1425-11688 Розчиндля кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 055 0 055 0 055 0 055 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 008 0 008 0 008 0 008 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 004 0 004 0 004 0 004 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 059 0 059 0 059 0 059 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 2 0 2 0 2 0 2 0 Вага матеріалів т 0 491 0 548 0 23 0 26 Вага сміття т 0 581 0 636 0 38 0 37 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.37 Продовження групи 29 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Брускові ступені з чвертю в нижній частині підступінка Брускові ступені з прямокутним лобиком в верхній частині підступінка матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-29-5 4-29-6 4-29-7 4-29-8 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників будівельників люд.-год. 16 9 49 19 5 57 6 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 2 44 5 75 2 44 5 75 2. Середній розряд робіт 4 5 5 4 5 5 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 14-16 см м2 1 25 1 25 П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту товщ. 14-16 см м2 1 25 1 25 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 055 0 055 0 055 0 055 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 008 0 008 0 008 0 008 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 004 0 004 0 004 0 004 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 059 0 059 0 059 0 059 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 2 0 2 0 2 0 2 0 Вага матеріалів т 0 491 0 548 0 491 0 548 Вага сміття т 0 581 0 636 0 581 0 636 Закінчення групи 29 норми 9 10 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Брускові ступені профільовані з валиком полочкою і викружкою в верхній частині підступи. матеріал і його група з обробки вапняк мармур V гр піщаник граніт II гр. 4-29-9 4-29-10 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 20 8 61 1 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 2 44 5 75 2. Середній розряд робіт 4 6 5 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 14-16 див м2 1 25 П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту товщ. 14-16 див м2 1 25 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 055 0 055 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 008 0 008 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 004 0 004 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 059 0 059 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 2 0 2 0 Вага матеріалів т 0 491 0 546 Вага сміття т 0 581 0 636 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.38 Група 30. Реставрація і відтворення криволінійних ступіней виготовлених з пиляних плит з не окантованими крайками Склад роботи: 1. Вирубка до 30% обсягу каменю і розбирання іншої частини; 2. Розкриття пазів і розкол плит; 3. Обтесування поверхні і фактурна обробка; 4. Встановлення ступіней на розчині з підйомом до 5м; 5. Підгортання сміття. Вимірник: 1 м2 видимої поверхні. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Брускові ступені гладкі Брускові ступені з чвертю в нижній частині підступінка матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-30-1 4-30-2 4-30-3 4-30-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників будівельників люд.-год. 14 85 41 6 18 7 52 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 2 44 5 75 2 44 5 75 2. Середній розряд робіт 4 4 5 4 5 5 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. товщ. 14-16 см м2 1 31 1 31 П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту товщ. 14-16 см м2 1 31 1 31 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 055 0 055 0 055 0 055 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 008 0 008 0 008 0 008 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 004 0 004 0 004 0 004 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 059 0 059 0 059 0 059 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Кріплення сталеві пірони кг 2 0 2 0 2 0 2 0 Вага матеріалів т 0 514 0 571 0 514 0 571 Вага сміття т 0 604 0 661 0 604 0 661 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.39 Закінчення групи 30 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Брускові ступені з прямолінійним лобиком в верхній частині підступінка Брускові ступені профільовані з валиком поличкою і викружкою в верхній частині підступінка матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-30-5 4-30-6 4-30-7 4-30-8 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати роботи робітників люд.-год. 21 4 65 23 4 71 5 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 2 44 5 75 2 44 5 75 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 14-16 см м2 1 31 1 31 П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту товщ. 14-16 см м2 1 31 1 31 1425-11688 Розчин для кладки важкий цементно-вапняний марка М50 м3 0 055 0 055 0 055 0 055 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 008 0 008 0 008 0 008 111-0253 Вапно будівельне негашене грудкове сорт 1 т 0 004 0 004 0 004 0 004 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 059 0 059 0 059 0 059 142-10-2 Вода м3 0 16 0 16 0 16 0 16 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 2 0 2 0 2 0 2 0 Вага матеріалів т 0 514 0 571 0 514 0 571 Вага сміття т 0 604 0 661 0 604 0 661 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.40 Група 31. Реставрація і відтворення куль з обтесуванням фактурної поверхні виготовлених із блоків кар'єрної обробки діаметром до 250 мм із плит 250 мм і більш із блоків кар'єрної обробки . Склад робіт: Видалення старих каменів зі спуском з висоти до 10м; Буравлення шпурів і розкол блоку; Фактурна обробка поверхні сніп по заданому діаметрі; Встановлення куль на пірони з підйомом до 10м по вертикалі за допомогою піднімальних пристосувань. Вимірник: 1 м2 поверхні кулі. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Матеріал і його група з обробки вапняк мармур V гр. піщаник граніт ІІ гр. шари діаметром мм менше 250 от 250 до 500 501 і більше менше 250 от 250 до 500 501 і більше 4-31-1 4-31-2 4-31-3 4-31-4 4-31-5 4-31-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 34 36 47 135 143 195 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 1 54 1 83 1 54 1 83 1 54 1 83 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали П Блоки кар'єрної обробки з вапняку V гр. чи мамуру м3 0 152 0 453 П Блоки кар'єрної обробки з піщанику II гр. чи граніту м3 0 152 0 453 П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. товщ. 20-22см. м2 0 06 П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту товщ. 20-22см м2 0 06 П Деталі кріплення сталеві пірони кг 5 0 2 5 3 25 5 0 2 5 3 25 Вага матеріалів т 0 02 0 275 0 828 0 025 0 310 0 930 Вага сміття т 0 03 0 38 1 13 0 035 0 425 1 28 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.41 Група 32. Зміна мармурових підвіконь. Склад роботи: 1. Розбирання старої дошки з виносом сміття; 2. Розкриття пазів мармурової шліфованої плити по 2-м сторонам; 3. Обколювання бічних крайок плит під кутом ; 4. Обтесування сльозника на тильній стороні дошки. 5. Чисте обтесування фаски по периметрі дошки при гладкій крайці чи чисте обтесування профілю на крайці дошки; 6. Виправлення інструмента при обробці плити; 7. Шліфування і полірування профільованої чи гладкої крайки дошки; 8. Лощіння і накатка глянцю по поверхні дошки; 9. Встановлення на місце підвіконної дошки з підношенням до місця установки; 10. Промивання встановленої дошки від розчину. Вимірник: 1 м2 підвіконної дошки Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Дошки з гладкою кромкою шириною см от 20 до 30 от 30 1 до 40 от 40 1 до 50 група каменю II III II III II III 4-32-1 4-32-2 4-32-3 4-32-4 4-32-5 4-32-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 45 35 38 27 32 23 2. Середній розряд робіт 5 4 4 5 5 4 5 4 Матеріали П Плита мармурова шліфована м2 1 32 1 32 1 24 1 24 1 19 1 19 114-92 Повсть будівельний т 0 0011 0 0011 0 0011 0 0011 0 0011 0 0011 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 015 0 015 0 015 0 015 0 015 0 015 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 035 0 035 0 035 0 035 0 035 0 035 111-1636 Камінь природний шліфувальний "Печора" кг 0 105 0 063 0 074 0 044 0 06 0 035 1112-27 Карборунд кг 0 13 0 09 0 09 0 065 0 07 0 05 111-1635 Камінь брусковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 01 0 01 0 007 0 007 0 006 0 006 111-1892 Шліфкруги шт. 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 26 0 26 0 24 0 24 0 22 0 22 142-10-2 Вода м3 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 0 048 0 048 Вага матеріалів кг 167 28 167 19 161 43 161 38 157 80 157 75 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.42 Закінчення групи 32 норми з 7 по 12 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Дошки з профільованою кромкою шириною см от 20 до 30 от 30 1 до 40 от 40 1 до 50 група каменю II III II III II III 4-32-7 4-32-8 4-32-9 4-32-10 4-32-11 4-32-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 48 41 45 32 39 28 2. Середній розряд робіт 5 4 5 5 4 5 5 4 5 Матеріали П Плита мармурова шліфована м2 1 47 1 47 1 37 1 37 1 30 1 30 114-92 Повсть будівельний т 0 0011 0 0011 0 0011 0 0011 0 0011 0 0011 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 015 0 015 0 015 0 015 0 015 0 015 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 035 0 035 0 035 0 035 0 035 0 035 1112-0027 Карборунд кг 0 13 0 08 0 09 0 06 0 07 0 05 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 16 0 09 0 11 0 07 0 08 0 06 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 013 0 01 0 002 0 007 0 007 0 006 111-1892 Шліфкруги шт. 0 19 0 18 0 185 0 18 0 18 0 17 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 26 0 26 0 24 0 24 0 22 0 22 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 0 048 0 048 Вага матеріалів кг 178 15 178 0 170 75 170 77 165 75 165 70 Група 33. Реставрація і відтворення поручнів виготовлених з пилених плит з неокантованими крайками до 5 зламів на 1м видимій частині периметра поперечного переріза . Склад роботи: 1. Видалення старих каменів; 2. Розкриття пазів і розкол плит; 3. Фактурна обробка поверхні відповідно до характеристики конструкції; 4. Встановлення поручня; 5. Заповнення вертикальних швів; 6. Очищення поверхні від бруду. Вимірник: 1м у плані. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Прямолінійні поручні Криволінійні поручні матеріал і його група з обробки вапняк мармур V гр. піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-33-1 4-33-2 4-33-3 4-33-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 15 99 65 19 17 22 73 8 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 1 11 2 71 1.11 2 71 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 16-18див м2 0 25 0 26 П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту товщ. 16-18див м2 0 25 0 26 П Кріплення сталеві пірони кг 1 75 1 75 1 75 1 75 Вага матеріалів т 0 09 0 1 0 09 0 1 Вага сміття т 0 108 0 12 0 113 0 126 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.43 Група 34. Реставрація і відтворення балясин виготовлених з пилених плит з не окантованими крайками. Склад роботи: 1. Вирубка верхньої і нижньої частини стовбура балясин на висоту закладення пірона; 2. Зняття балясин і относка по горизонталі на відстань до 30м; 3. Розшивка і розкол плит; 4. Заготівля балясин по шаблонах чи натурі; 5. Видалення старих піронів і розчищення гнізд; 6. Встановлення нового каменю на розчин і піронах; 7. Очищення балясин від патьоків розчину пилу і бруду. Вимірник: 1 м2 умовної поверхні що обертає Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Балясини простого типу до 7 зламів на 1м висоти балясини Балясини середньої складності до 15 зламів на 1 м висоти балясини Балясини складного профілю до 25 зламів на 1 м висоти балясини матеріал і його група з обробки вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт II гр. вапняк мармур Vrp. піщаник граніт ІІ гр. 4-34-1 4-34-2 4-34-3 4-34-4 4-34-5 4-34-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 20 91 66 42 23 99 88 56 29 52 135 3 у т.ч. по видаленню старих каменів люд.-год. 1 77 5 03 1 77 5 03 1 77 5 03 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 Матеріали П Плити без обробки бічних граней з вапняку V гр. чи мармуру товщ. 14-16 см м2 0 23 0 23 0 23 П Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. чи граніту товщ. 14-16 см м2 0 23 0 23 0 23 П Кріплення сталеві пірони кг 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Вага матеріалів т 0 052 0 063 0 052 0 063 0 052 0 063 Вага сміття т 0 062 0 076 0 062 0 076 0 062 0 076 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.44 Група 35. Обробка поверхні мармурового облицювання. Склад роботи: 1. Грубе шліфування обдирання поверхні облицювання карборундовими брусками великого зерна; 2. Шліфування поверхні послідовно карборундовими брусками середнього і дрібного зерна пемзою; 3. Лощіння поверхні облицювання брусками электрокорунда чи природними брусками; 4. Накатка глянцю після лощіння на поверхню облицювання повстяними каталками і поліруючим порошком; 5. Зволоження водою оброблюваної поверхні; 6. Підбор поліруючих порошків і складання полірувальних сумішей. Вимірник: 1 м2 облицювання 1-12 27-34 10 м 13-26 м2 розгорнутої поверхні 41-52 1м2 горизонтальної проекції 37-40 1 м 35 36 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Гладка поверхня прямолінійна випукла вогнута група каменю II III II III II III 4-35-1 4-35-2 4-35-3 4-35-4 4-35-5 4-35-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 25 83 18 45 31 98 23 37 36 90 27 06 2. Середній розряд робіт 3 3 5 5 5 5 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 45 0 3 0 45 0 3 0 45 0 3 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 6 0 4 0 6 0 4 0 6 0 4 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 05 0 04 0 05 0 04 0 05 0 04 111-1892 Шліфкруги шт. 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 0 048 0 048 Продовження групи 35 норми з 7 по 10 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Каннелюрована поверхня Прямолінійна криволінійна Група каменю II III II III 4-35-7 4-35-8 4-35-9 4-35-10 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 47 97 41 82 55 35 41 82 2. Середній розряд робіт 4 4 5 5 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 7 0 47 0 7 0 47 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 91 0 65 0 91 0 65 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 08 0 08 0 08 0 08 П Бруски електрокорундові кг 0 26 0 2 0 26 0 2 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 03 0 03 0 03 0 03 П Повстяні кола шт. 0 066 0 066 0 066 0 066 142-10-2 Вода м3 0 001 0 001 0 001 0 001 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.45 Продовження групи 35 норми з 11 по 14 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Фаски і смуги довжиною більше 40см шириною до см 2 3 Група каменю II III II III 4-35-11 4-35-12 4-35-13 4-35-14 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників будівельників люд.-год. 8 49 6 52 10 7 8 12 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 08 0 05 0 14 0 09 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 11 0 07 0 18 0 12 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 01 0 01 0 015 0 01 П Бруски електрокорундові кг 0 03 0 03 0 05 0 05 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 004 0 004 0 01 0 01 П Повстяні кола шт. 0 016 0 016 0 016 0 016 Продовження групи 35 норми з 15 по 18 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Фаски і смуги довжиною більше 40см шириною до см 5 7 Група каменю II III II III 4-35-15 4-35-16 4-35-17 4-35-18 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 14 76 11 07 19 68 13 53 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 22 0 14 0 32 0 22 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 29 0 19 0 43 0 29 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 02 0 02 0 04 0 03 П Бруски електрокорундові кг 0 07 0 07 0 11 0 11 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 004 0 004 0 01 0 01 П Повстяні кола шт. 0 016 0 016 0 032 0 032 Продовження групи 35 норми з 19 по 22 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Фаски і смуги довжиною до 40см шириною до см 2 3 Група каменю II ІІІ II III 4-35-19 4-35-20 4-35-21 4-35-22 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 10 58 8 12 13 53 10 09 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 08 0 05 0 14 0 09 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 11 0 07 0 18 0 12 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 01 0 01 0 015 0 01 П Бруски електрокорундові кг 0 03 0 03 0 05 0 05 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 004 0 004 0 01 0 01 П Повстяні кола шт. 0 016 0 016 0 016 0 016 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.46 Продовження групи 35 норми з 23 по 26 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Фаски і смуги довжиною до 40см шириною до см 5 7 Група каменю II III II III 4-35-23 4-35-24 4-35-25 4-35-26 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 19 07 14 14 24 6 17 22 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 22 0 14 0 32 0 22 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 29 0 19 0 43 0 29 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 02 0 02 0 04 0 03 П Бруски електрокорундові кг 0 07 0 07 0 11 0 11 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 004 0 004 0 01 0 01 П Повстяні кола шт. 0 016 0 016 0 032 0 032 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 Продовження групи 35 норми з 27 по 30 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Облицювання відкосів шириною до 15 см прямолінійні криволінійні Група каменю II III II III 4-35-27 4-35-28 4-35-29 4-35-30 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 47 97 31 98 72 57 47 97 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 54 0 36 0 54 0 36 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 7 0 5 0 7 0 5 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 06 0 06 0 06 0 06 П Бруски електрокорундові кг 0 2 0 15 0 2 0 15 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 024 0 024 0 024 0 024 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 Продовження групи 35 норми з 31 по 34 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Облицювання відкосів шириною от 15 1 до 30 см прямолінійні криволінійні Група каменю II III II ІІІ 4-35-31 4-35-32 4-35-33 4-35-34 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 35 67 23 37 52 89 35 67 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 54 0 36 0 54 0 36 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 7 0 5 0 7 0 5 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 06 0 06 0 06 0 06 П Бруски електрокорундові кг 0 2 0 15 0 2 0 15 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 024 0 024 0 024 0 024 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.47 Продовження групи 35 норми з 35 по 40 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Мармурові підступенки з валиком Мармурові підвіконні доски З гладкою кромкою З профільованою кромкою Група каменю II III ІІ III II III 4-35-35 4-35-36 4-35-37 4-35-38 4-35-39 4-35-40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 7 63 5 66 29 52 20 91 36 9 27 06 2. Середній розряд робіт 5 5 3 3 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 1 0 07 0 5 0 34 0 54 0 36 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 13 0 09 0 67 0 45 0 72 0 48 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 01 0 01 0 06 0 05 0 06 0 05 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 004 0 004 0 022 0 022 0 024 0 024 П Повстяні кола шт. 0 008 0 008 0 052 0 052 0 058 0 058 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 0 007 0 007 Продовження групи 35 норми з 41 по 44 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Архітектурні профільовані деталі простого профіля прямолінійні криволінійні Група каменю II III II III 4-35-41 4-35-42 4-35-43 4-35-44 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 33 21 25 83 41 82 31 98 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 54 0 36 0 54 0 36 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 7 0 5 0 7 0 5 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 06 0 06 0 06 0 06 П Бруски електрокорундові кг 0 2 0 15 0 2 0 15 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 024 0 024 0 024 0 024 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 Продовження групи 35 норми з 45 по 48 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Архітектурні профільовані деталі профілю середньої складності прямолінійні криволінійні Група каменю II III II III 4-35-45 4-35-46 4-35-47 4-35-48 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 45 51 31 98 57 81 40 59 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 54 0 36 0 54 0 36 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 7 0 5 0 7 0 5 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 06 0 06 0 06 0 06 П Бруски електрокорундові кг 0 2 0 15 0 2 0 15 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 024 0 024 0 024 0 024 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.48 Закінчення групи 35 норми з 49 по 52 Вимірник – 1 м2 розгорнутої поверхні Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Архітектурні профільовані деталі складного профілю прямолінійні криволінійні Група каменю II III II III 4-35-49 4-35-50 4-35-51 4-35-52 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників пюд.-год. 104 55 75 03 129 15 93 48 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 54 0 36 0 54 0 36 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 7 0 5 0 7 0 5 111-1635 Камінь оселковий шліфувальний дрібнозернистий кг 0 06 0 06 0 06 0 06 П Бруски електрокорундові кг 0 2 0 15 0 2 0 15 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 024 0 024 0 024 0 024 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 Група 36. Обробка поверхні гранітного облицювання. Склад роботи: 1. Грубе шліфування обдирання поверхні облицювання карборундовими брусками грубого зерна; 2. Шліфування поверхні послідовно карборундовими брусками середнього і дрібного зерна; 3. Лощіння поверхні облицювання брусками електрокорунда чи природними брусками; 4. Накатка глянцю після лощіння на поверхні облицювання повстяними каталками і поліруючим порошком; 5. Зволоження водою оброблюваної поверхні; 6. Підбор поліруючих порошків і складання поліруючих сумішей. Вимірник: 1 м2 облицювання 1-6 1 м підступенка 7 8 10м 9-24 1м2 розгорнутої поверхні 25-36 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Облицювання гладких поверхонь прямолінійна випукла Група каменю II III II III 4-36-1 4-36-2 4-36-3 4-36-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 50 43 36 9 63 96 46 74 2. Середній розряд робіт 3 3 5 5 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 21 0 15 0 21 0 15 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 25 0 2 0 25 0 2 П Бруски електрокорундові кг 0 25 0 25 0 25 0 25 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 02 0 02 0 02 0 02 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.49 Продовження групи 36 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Облицювання гладких поверхонь підступенок з валиком вогнута Група каменю II III II III 4-36-5 4-36-6 4-36-7 4-36-8 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 76 26 55 35 23 37 17 22 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 21 0 15 0 45 0 33 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 25 0 2 0 54 0 43 П Бруски електрокорундові кг 0 25 0 25 0 054 0 054 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 02 0 02 0 004 0 004 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 008 0 008 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 Продовження групи 36 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Фаски і смуги довжиною більше 40см шириною до см 2 3 Група каменю II III II III 4-36-9 4-36-10 4-36-11 4-36-12 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати роботи робітників люд.-год. 15 99 12 92 19 68 14 76 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 38 0 27 0 63 0 15 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 45 0 36 0 75 0 60 П Бруски електрокорундові кг 0 05 0 05 0 08 0 08 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 01 0 01 0 01 0 01 П Повстяні кола шт. 0 008 0 008 0 016 0 016 142-10-2 Вода м3 0 07 0 007 0 007 0 007 Продовження групи 36 норми з 13 по 16 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Фаски і смуги довжиною більше 40 см шириною до см 5 7 Група каменю II III II ІІІ 4-36-13 4-36-14 4-36-15 4-36-16 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 25 83 19 68 33 21 23 37 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 50 0 71 0 27 0 38 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 25 0 96 0 36 0 45 П Бруски електрокорундові кг 0 12 0 12 0 18 0 18 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 01 0 01 0 01 0 01 П Повстяні кола шт. 0 016 0 016 0 032 0 032 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.50 Продовження групи 36 норми з 17 по 20 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Фаски і смуги довжиною до 40 см шириною до см 2 3 Група каменю II III II III 4-36-17 4-36-18 4-36-19 4-36-20 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 20 29 15 99 24 6 18 45 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 38 0 27 0 63 0 45 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 0 45 0 36 0 75 0 60 П Бруски електрокорундові кг 0 05 0 05 0 08 0 08 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 004 0 004 0 01 0 01 П Повстяні кола шт. 0 008 0 008 0 016 0 016 142-120-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 Продовження групи 36 норми з 21 по 24 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Фаски і смуги довжиною до 40 см шириною до см 5 7 Група каменю II ІІІ II III 4-36-21 4-36-22 4-36-23 4-36-24 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 33 21 24 6 40 59 29 52 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 1 00 0 71 1 50 1 07 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 1 00 0 96 1 8 1 44 П Бруски електрокорундові кг 0 12 0 12 0 18 0 18 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 01 0 01 0 01 0 01 П Повстяні кола шт. 0 016 0 016 0 032 0 032 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 Продовження групи 36 норми з 25 по 28 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Архітектурні профільовані деталі простого профілю прямолінійні криволінійні Група каменю ІІ III II III 4-36-25 4-36-26 4-36-27 4-36-28 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 94 71 72 57 118 08 91 02 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 2 5 1 8 2 5 1 8 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 3 0 2 4 3 0 2 4 П Бруски електрокорундові кг 0 3 0 3 0 3 0 3 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 024 0 024 0 024 0 024 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.51 Продовження групи 36 норми з 29 по 32 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Архітектурні профільовані деталі профілю середньої складності прямолінійні криволінійні Група каменю II III II III 4-36-29 4-36-30 4-36- 31 4-36-32 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 135 3 100 86 166 05 123 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 2 5 1 8 2 5 1 8 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 3 0 2 4 3 0 2 4 П Бруски електрокорундові кг 0 3 0 3 0 3 0 3 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 024 0 024 0 024 0 024 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 Закінчення групи 36 норми з 33 по 36 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Архітектурні профільовані деталі складного профілю прямолінійні криволінійні Група каменю II III II III 4-36-33 4-36-34 4-36-35 4-36-36 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 307 5 233 7 381 3 295 2 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 2 5 1 8 2 5 1 8 111-1634 Камінь оселковий шліфувальний середньозернистий кг 3 0 2 4 3 0 2 4 П Бруски електрокорундові кг 0 3 0 3 0 3 0 3 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 024 0 024 0 024 0 024 П Повстяні кола шт. 0 048 0 048 0 048 0 048 142-10-2 Вода м3 0 007 0 007 0 007 0 007 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.52 Група 37. Обтесування профілю ліній старих мармурових що втратили чіткість профільованих архітектурних деталей встановлених на місці. Склад роботи: 1. Вирівнювання шпунтом граней профілю з видаленням вивітреної породи і перевіркою вирівняних поверхонь; 2. Послідовна обробка граней профілю бучардами і скарпеллю; 3. Очищення оброблюваної поверхні від кам'яної крихти і пилу; 4. Заправлення інструмента. Вимірник - 1 м2 розгорнутої поверхні. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Архітектурні профільовані деталі простого профілю прямолінійні криволінійні Група каменю II III II III 4-37-1 4-37-2 4-37-3 4-37-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 14 14 9 23 17 83 11 56 2. Середній розряд робіт 5 5 5 5 Продовження групи 37 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Архітектурні профільовані деталі профілю середньої складності прямолінійні криволінійні Група каменю II III II III 4-37-5 4-37-6 4-37-7 4-37-8 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 20 29 13 53 24 6 16 61 2. Середній розряд робіт 6 6 6 6 Закінчення групи 37 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Архітектурні профільовані деталі складного профілю прямолінійні криволінійні Група каменю II III II III 4-37-9 4-37-10 4-37-11 4-37-12 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 46 74 30 75 59 04 38 13 2. Середній розряд робіт 6 6 6 6 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.53 Група 38. Зняття й установка стародавнього мармурового облицювання камінів пілястр і інші здрібнені поверхні і виготовлення латунних піронів для кріплення облицювання. Склад роботи: 1. Для зняття й установки облицювання 1 2 : 2. Зняття облицювання з дотриманням обережності в роботі з віднесенням на 50м і складуванням; 3. Очищення і насічка тильної поверхні облицювання; 4. Обдирання і шліфування крайок плит на 50% послу розбирання й очищення від затверділого розчину; 5. Встановлення на місце старих оброблених плит з підношенням до місця установки. 6. Для виготовлення піронів 3 : 7. Розмітка і різання прутків латуні; 8. Спайка 2-х прутків; 9. Розведення і гнуття кінців; 10. Завершення прямого кінця. Вимірник- 1 м2 облицювання; 1 кг піронів Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Знімання і встановлення облицювання Виготовлення латунних піронів плити при кількості плит в 1м2 від 2 до 4шт профільовані деталі и смуги шириною від 7 до 12см 4-38-1 4-38-2 4-38-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 14 14 23 37 0 75 2. Середній розряд робіт 4 4 5 4 Матеріали П Плити мармурові м2 1 0 1 0 П Пірони латунні кг 1 0 2 0 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків марка 400 т 0 0182 0 0182 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 0 04 0 04 П Латунь пруткова діаметром 12мм кг ... 1 1 Вага матеріалів кг 143 2 144 2 1 1 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.54 Група 39. Інкрустація по мармурі кольоровими мармуровими пластинками прямолінійного геометричного малюнка. Склад роботи: 1. Для підготовки підстави з вирізкою гнізд: 2. Переклад малюнка на кальку і з кальки на мармурову плиту; 3. Процарапування малюнка інструментом; 4. Приклеювання плити на підставу гіпсовим розчином; 5. Окантовка малюнка скарпеллю з вирубкою орнаменту профільованими шпунтами; 6. Обрубка по контурі; 7. Зняття плити з підстави; 8. Шліфування торців абразивним каменем; 9. Заточення інструмента. 10. Для заготівлі і наклеювання пластинок: 11. Розпилювання мармуру на пластини на дисковій електропилці; 12. Виготовлення шаблона на папері; 13. Підбор підготовка і маркірування пластинок; 14. Приклеювання пластинок на місце в готові гнізда з готуванням мастики на епоксидній смолі; 15. Шліфування поверхні; 16. Розмітка і гравірування декоративних швів. Вимірник: 1 дм2 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Підготовка підстави з вирізкою гнізд середнього розміру 0 3 дм2 в мармурі III гр. Заготівля і наклеювання в готові гнізда пластинок середнього розміру 0 3 дм2 з мармуру III rp. 4-39-1 4-39-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 28 5 90 2. Середній розряд робіт 5 5 Машини і механізми 270-90 Пилка дискова електрична маш-год. 0 154 Матеріали П Плита мармурова підстава м2 0 012 П Плита мармурова для пластин м2 0 01 1112-0027 Карборунд кг 0 04 1113-162 Смола епоксидно-діанова ЭД-16 кг 0 02 Вага матеріалів кг 0 086 0 78 Група 40. Наковка вивітреної чи ушкодженої поверхні гранітного облицювання установленої на місці. Склад роботи: 1. Послідовна груба напівчисте і чисте обробка бучардами облицювання з перевіркою поверхні; 2. Очищення оброблюваної поверхні від кам'яної крихти і пилу. Вимірник :1 м2 поверхні. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Гладкі прямол інійні поверхні Колонки діаметром більше 400мм Колони діаметром менше ніж 400мм кулі еліпсоїди і пр. Група каменю ІІ III II ІІІ II ІІІ 4-40-1 4-40-2 4-40-3 4-40-4 4-40-5 4-40-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 7 13 5 78 10 21 8 36 15 99 13 53 2. Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 6 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.55 Група 41. Відтворення різьблення по каменю з тесаною фактурою. Склад роботи: 1. Заготівля болванок з каменю; 2. Нанесення на поверхню каменю малюнка з попередньою розміткою по наявному чи зразку кресленню в натуральну величину; 3. Вирубка різьблення скарпеллю в старій техніці; 4. Вивірка розмірів у процесі роботи; 5. Зачищення скарпеллю. Вимірник: 1 дм2 різьблення. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Рельєфна різьба вапняк мармур V гр. категорія складності І II III IV 4-41-1 4-41-2 4-41-3 4-41-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 46 2 95 4 18 4 80 2. Середній розряд робіт 6 6 6 6 Матеріали П Блоки з вапняку V гр. чи мармуру м3 0 002 0 002 0 002 0 002 Закінчення групи 41 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Об’ємна різьба вапняк мармур V гр. категорія складності І II III IV 4-41-5 4-41-6 4-41-7 4-41-8 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 3 20 3 57 4 8 6 03 2. Середній розряд робіт 6 6 6 6 Матеріали П Блоки з вапняку V гр. чи мармуру м3 0 004 0 004 0 004 0 004 Група 42. Підбір і маркірування плит. Склад роботи: 1. Підношення плит до верстата щиту на відстань до 50 м добір плит по розміру і кольору розкладка на стенді щиті з підбором по тону і малюнку і перевіркою площини сталевою лінійкою і косинцем; 2. Маркірування нумерація плит укладання плит у штабель по сортах з віднесенням на відстань до 10м. Вимірник : 1 м2 розібраних плит Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру По сорту і розміру число плит в 1м2 до : 2 3 4 Додавати на кожну наступну плиту понад 4-х 4-42-1 4-42-2 4-42-3 4-42-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 0 17 0 30 0 40 0 07 Середній розряд робіт 3 3 3 Продовження групи 42 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру По сорту розміру і тону або з набірного мармуру число плит в 1м2 до 2 3 4 Додавати на кожну наступну плиту понад 4-х 4-42-5 4-42-6 4-42-7 4-42-8 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 0 28 0 43 0 59 0 08 2. Середній розряд робіт 3 3 3 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.56 Закінчення групи 42 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру По сорту розміру тону і малюнку число плит в 1м2 до 2 3 4 Додавати на кожну наступну плиту понад 4-х 4-42-9 4-42-10 4-42-11 4-42-12 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 0 52 0 77 1 06 0 17 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Група 43. Виколювання вручну в каменях гнізд для кріплення. Склад роботи: 1. Розмітка гнізд насічка шпунтом центрів гнізд по розмітці; 2. Розколювання гнізда вирівнювання гнізда шпунтом; 3. Перевірка вертикальності бічних стінок і глибини гнізда з очищенням. Вимірник- 10 гнізд Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Порода і група каменю граніти І II III 4-43-1 4-43-2 4-43-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 3 32 2 72 2 08 2. Середній розряд робіт 4 4 4 Закінчення групи 43 норми з 4 по 8 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Порода і група каменю мармури І II III IV V 4-43-4 4-43-5 4-43-6 4-43-7 4-43-8 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 45 1 97 1 54 1 05 0 84 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Група 44. Виколювання вручну в каменях борозен і чвертей. Склад роботи: 1. Встановлення каменю в зручне положення для роботи розмітка борозен чи чвертей; 2. Сколювання маси каменю чверті закольником; 3. Виколювання чи борозен чвертей шпунтом і скарпеллю. Вимірник: 1 м борозни і чверті. Шифр Ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Борозни і чверті шириною до 10см глибиною до 3см порода і група каменю мармури І II III IV V 4-44-1 4-44-2 4-44-3 4-44-4 4-44-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 44 1 99 0 99 0 83 0 58 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Вага сміття т 0 008 0 008 0 008 0 008 0 008 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.57 Продовження групи 44 норми з 6 пo10 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Борозни і чверті шириною до 10см глибиною до 10см порода і група каменю мармури І II III IV V 4-44-6 4-44-7 4-44-8 4-44-9 4-44-10 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Витрати праці робітників люд.-год. 1 85 1 49 1 13 0 9 0 59 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Вага сміття т 0 025 0 025 0 025 0 025 0 025 Продовження групи 44 норми з 11 по 15 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Борозни і чверті шириною до 15см глибиною до 6 см порода і група каменю мармури І ІІ III IV V 4-44-11 4-44-12 4-44-13 4-44-14 4-44-15 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Витрати праці робітників люд.-год. 4 45 3 84 2 78 2 17 1 45 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Вага сміття т 0 023 0 023 0 023 0 023 0 023 Продовження групи 44 норми з 16 по 21 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Борозни і чверті шириною до 10см глибиною до 3см Борозни і чверті шириною до 10см глибиною до 10см порода і група каменю граніти I II III І II III 4-44-16 4-44-17 4-44-18 4-44-19 4-44-20 4-44-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 3 81 2 53 2 11 3 06 2 20 1 75 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 4 Вага сміття т 0 009 0 009 0 009 0 28 0 28 0 28 Закінчення групи 44 норми з 22 по 24 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Борозни і чверті шириною 15 см глибиною до 6 см порода і група каменю граніти І II III 4-44-22 4-44-23 4-44-24 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 7 28 5 43 4 10 2. Середній розряд робіт 4 4 4 Вага сміття т 0 025 0 025 0 025 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.58 Розділ 2. Реставрація частин конструкцій і деталей пам'ятників виконаних із природного каменю при заміні ділянок каменю що зруйнувалися шляхом пристрою вставок. Група 45. Реставрація частин конструкцій і деталей пам'ятників виконаних із природного каменю з лицьовою чистотесаною поверхнею при заміні ділянок каменю що зруйнувалися шляхом пристрою вставок. Склад роботи: 1. Вирубка гнізда з підвіскою внутрішніх стінок у габаритах вставки; 2. Очищення гнізда від розчину; 3. Виготовлення тіла вставки з грубим обтесуванням тильної сторони і фактурною обробкою лиця вставки; 4. Встановлення вставки в гніздо на кладочному чи клейовому розчині; 5. Зміцнення при необхідності скобами чи піронами; 6. Зачищення шва кладки між каменями; 7. Очищення лиця від пилу і патьоків розчину. Вимірник : 1 дм2 лицьової поверхні вставки. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Камені з плоскою циліндричною або конічною поверхнею Камені з профілем середньої складності Камені з складним профілем матеріал і його група з обробки вапняк мармур V гр. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур V гр. піщаник граніт ІІ гр. вапняк мармур V гр. піщаник граніт ІІ гр. 4-45-1 4-45-2 4-45-3 4-45-4 4-45-5 4-45-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Витрати праці робітників люд.-год. 0 75 2 45 0 88 3 04 1 09 3 91 2. Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 6 Матеріали П Камінь з вапняку V гр.чи мармуру м3 0 002 ... 0 002 ... 0 002 ... П Камінь піщанику ІІ гр.чи граніту м3 ... 0 002 ... 0 002 ... 0 002 Вага матеріалів т 0 003 0 003 0 003 0 003 0 003 0 003 Вага сміття т 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.59 Розділ 3 Роботи консерваційного характеру Група 46. Флюатування поверхні вапняку. Склад роботи: 1. Флюатування поверхні після реставраційних робіт вручну пензлями за 2 рази з готуванням розчину. Вимірник : 10 м2 обробленої поверхні Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Вид поверхні плоскі циліндричні профільовані Рельєфні 4-46-1 4-46-2 4-46-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 0 6 0 92 1 86 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 1113-110 Натрій кремнефтористий технічний сорт 1 т 0 0004 0 0004 0 0004 Група 47. Флюатування мармурової поверхні. Склад роботи: 2. Промивання і просушка поверхні 1 3 5 ; 3. Готування розчину з підігріванням 1 3 5 ; 4. Нанесення флюатів на поверхню з покриттям далі розчином хлористого кальцію і промиванням після реакції 1 3 5 ; 5. Підготовка суміші зі скипидару воску і каніфолі 2 4 ; 6. Нанесення суміші на поверхню за 2 рази 2 4 ; 7. Протирання поверхні до глянцю 2 4 . 8. Вимірник : 10 м2 поверхні. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Вид поверхні плоскі циліндричні профільовані рельєфні рідким склом восковою емульсією рідким склом восковою емульсією рідким склом 4-47-1 4-47-2 4-47-3 4-47-4 4-47-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 59 2 08 3 83 3 08 7 48 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Матеріали 1113-170 Скло натрієве рідке каустичне т 0 002 ... 0 002 ... 0 002 111-1571 Хлористий кальцій технічний сорт 1 т 0 0003 ... 0 0003 .. 0 0003 142-10-2 Вода м3 0 005 ... 0 005 ... 0 005 111-878 Скипидар живичний т ... 0 26 ... 0 26 ... 1546-10 Віск бджолиний кг ... 0 15 ... 0 15 ... 111-310 Каніфоль соснова т ... 0 04 ... 0 04 ... Вага матеріалів т 0 007 0 001 0 007 0 001 0 007 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.60 Група 48. Промивання поверхні деталей пам'ятника. Склад роботи: 1. Змочування поверхні теплою водою протирання промивання начисто для гранітів промивання поверхні розчином соляної кислоти . Вимірник: 10 м2 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Гладкі поверхні вид обробки фактура поверхні полірована або шліфована тесана оброблена під «шубу» 4-48-1 4-48-2 4-48-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 67 5 35 10 72 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 142-10-2 Вода м3 0 01 0 01 0 01 Продовження групи 48 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Криволінійні поверхні вид обробки фактура поверхні полірована або шліфована тесана оброблена під «шубу» 4-48-4 4-48-5 4-48-6 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 4 02 7 72 14 85 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 142-10-2 Вода м3 0 01 0 01 0 01 Закінчення групи 48 норми з 7 по 9 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Профільовані поверхні вид обробки фактура поверхні полірована або шліфована тесана оброблена під «шубу» 4-48-7 4-48-8 4-48-9 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 6 40 12 64 25 27 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 142-10-2 Вода м3 0 01 0 01 0 01 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.61 Група 49. Реставрація ушкоджених поверхонь природного каменю мастикою на епоксидній смолі. Склад роботи: 2. Розстикування вибоїв і тріщин; 3. Готування мастик на епоксидній смолі; 4. Закладення вибоїв і тріщин мастикою; 5. Розпилювання забитих місць; 6. Нанесення мастики вдруге по розполірованій поверхні. Вимірник : 1 м2 поверхні. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Профільовані поверхні Профільовані поверхні особливо складні з внутрішніми кутами в кількості 50 кутів на м2 4-49-1 4-49-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 10 95 26 4 2. Середній розряд робіт 4 4 Матеріали 1113-162 Смола епоксидно-дианова ЭД-16 т 0 0005 0 0005 1113-267 Дибутилфталат технічний 1 сорт т 0 00008 0 00008 1113-152 Поліетиленполіамін технічний марка А т 0 00005 0 00005 1421-10602-2 Дрібняк мармуровий т 0 0015 0 0015 Вага матеріалів кг 2 125 1 125 Група 50. Реставрація ушкоджених поверхонь мармуру восковою чи цементною мастикою. Склад роботи: 1. Розчищення на камені дрібних вибоїв тріщин і швів до повного видалення ушкодженого шару 1-6 ; 2. Готування мастики з каніфолі воску і мармурової крихти з додаванням барвника 1 3 ; 3. Готування мастики з білого цементу мармурової крихти і барвника 2 4 ; 4. Нанесення за 2 рази мастики на зруйновані місця гарячим паяльником з розчищенням і пригладжуванням гарячим способом 1 3 ; 5. Нанесення мастики на зруйновані місця 2 4 ; 6. Відшліфування поверхні з двократною шпаклівкою кольоровою мастикою лощінням і накатом глянцю 2 4 . Вимірник: 1 м2 поверхні Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Вид поверхні Плоскі і циліндрічні профільовані восковою мастикою цементною мастикою восковою мастикою цементною мастикою 4-50-1 4-50-2 4-50-3 4-50-4 1 2 3 4 5 6 7 1. Витрати праці робітників люд.-год. 10 01 20 15 15 6 29 9 2. Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-310 Каніфоль соснова кг 0 2 ... 0 2 ... 1546-10 Віск бджолиний кг 0 4 ... 0 4 ... П Барвник кг 0 03 ... 0 03 ... 111-1608 Дрантя т 0 0001 ... 0 0001 ... 111-1331 Портландцемент декоративний білий сорт 1 марка 400 т ... 0 0006 ... 0 0006 1421-10602-2 Дрібняк мармуровий т ... 0 0018 ... 0 0018 П Окис хрому крокус-паста кг ... 0 2 ... 0 2 П Повстяні кола м2 ... 0 048 ... 0 048 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.62 Група 51. Реставрація ушкоджених поверхонь каменю цементною мастикою. Склад роботи: 1. Готування цементної мастики; 2. Нанесення мастики на розчищену поверхню зі змочуванням поверхні; 3. Наковка замастичених місць після затвердіння мастики. Вимірник : 1 м2 розгорнутої поверхні. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Вид поверхні Плоскі поверхні Профильовані деталі Орнамент середньої складності 4-51-1 4-51-2 4-51-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 2 15 3 77 12 87 2. Середній розряд робіт 3 3 4 Матеріали 111-1331 Портландцемент декоративний білий сорт 1 марка 400 т 0 0091 0 0091 0 0091 1421-10602-2 Дрібняк мармуровий т 0 034 0 034 0 034 Вага матеріалів кг 43 1 43 1 43 1 Група 52. Ручне розчищення від важковидаляємих забруднень і особливо міцних масляних фарбувань архітектурних деталей з дотриманням обережності щоб уникнути ушкодження каменю. Склад роботи: 1. Для норм 1-4: 2. Очищення поверхні інструментами до повного видалення пилу бруду масляних фарбувань різного роду нашарувань і ушкодженого шару каменю; 3. Виправлення інструменту. 4. Для норми 5: 5. Розчищення інструментом поверхні барельєфа з дотриманням особливої обережності; 6. Очищення кистю і промивання водою; 7. Вторинне обережне розчищення інструментом. Вимірник- 1 м2 розгорнутої поверхні 1-4 ; 1 дм2 5 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Гладка прямолінійна і криволінійна поверхні Профільована поверхня нескладна Поверхня з орнаментом середньої складності Профільована поверхня складна Скульптурний барельєф 4-52-1 4-52-2 4-52-3 4-52-4 4-52-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Витрати праці робітників люд.-год. 3 51 4 68 6 89 10 01 0 44 2. Середній розряд робіт 3 3 4 4 5 Група 53. Розчищення карнизних тяг з піщанику від важковидаляємих забруднень і фактурна насічка тяг з піщанику. Склад роботи: 1. Очищення тяг вручну карборундовими брусками від пилу що всоталося і бруду; 2. Наковка розчищеної поверхні тяг скарпеллю з виправленням інструмента. Вимірник - 1 м2 розгорнутої поверхні. Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Очистка карборундом Фактурна насічка скарпеллю 4-53-1 4-53-2 1 2 3 4 5 1. Витрати праці робітників люд.-год. 8 32 4 94 2. Середній розряд робіт 3 4 Матеріали 1112-27 Карборунд кг 0 72 Вага матеріалів кг 0 72 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.63 Група 54. Ручне розчищення поверхневих забруднень що легко видаляються і слабких фарбувань клейових і емульсійних архітектурних деталей з дотриманням обережності щоб уникнути ушкодження каменю. Вимірник :1 м2 розчищеної поверхні Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Вид поверхні плоска і циліндрична профільована середньої складності профільована поверхня складна 4-54-1 4-54-2 4-54-3 1 2 3 4 5 6 1. Витрати праці робітників люд.-год. 1 08 1 63 2 21 2. Середній розряд робіт 3 3 4 Група 55. 3ондаж білокамінних стін Склад роботи: 1 .Вирубка білокамінної кладки з обережністю що забезпечує схоронність іншої кладки. Вимірник: 1 зондаж площею до 1 м2 Шифр ресурсу Назва ресурсу Одиниця виміру Глибина вирубки см 15 30 50 4-55-1 4-55-2 4-55-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці люд.-год. 4 78 6 43 7 42 2 Середній розряд роботи 3 3 3 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.64 ЗМІСТ 1.ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА.................................................................................................................................. 1 Загальні вказівки................................................................................................................. .................................. 1 Усереднені коефіцієнти для визначення трудомісткості реставраційних робіт з порід каменю ..................2 1.2.Правила обчислення обсягів робіт..................................................................................................................3 1.3.Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм ........................................................................5 Додаток 1. Вказівки по визначенню груп природних облицювальних каменів. .............................................7 2.Норми.................................................................................................................................................................. 9 Розділ 1. Реставрація і відтворення конструкцій і деталей пам'ятників архітектури з природного каменю при необхідності повної заміни каменів........................................................................................... 9 Група 1. Реставрація і відтворення лицьової частини стін і цоколів у перев'язку з внутрішньою частиною конструкції..................................................................................................................... 9 Група 2. Реставрація і відтворення лицьової частини стін і цоколів із профільованими рустами в перев'язку з внутрішньою частиною конструкції........................................................................................... 10 Група 3. Реставрація і відтворення лицьової частини гладких криволінійних у плані стін і цоколів у перев’язку з внутрішньою частиною конструкції.............................................................................….......... 11 Група 4. Реставрація і відтворення лицьової частини гладких криволінійних у плані стін і цоколів із профільованими рустами у перев'язку з внутрішньою частиною конструкції .........................….............12 Група 5. Реставрація і відтворення лицьової частини цоколів і стін з конічною поверхнею в перев'язку з внутрішньою частиною конструкції при радіусі криволінійності від 2 до 10 м ….............. 13 Група 6. Реставрація і відтворення лицьової частини кладки пілястр і хрещатих стовпів в перев'язку з внутрішньою частиною конструкції.......................................................................…................. 14 Група 7. Реставрація і відтворення лицьової частини плоских пілястр з каннелюрами.........…................... 14 Група 8. Реставрація і відтворення лицьової частини прямокутних у плані стовпів пілонів і вертикальних граней контрфорсів у перев'язку з внутрішньою частиною конструкцій...............................…..................... 15 Група 9. Реставрація і відтворення лицьової частини прямокутних у плані стовпів пілонів з каннелюрами при розмірі сторін стовпів до 1 5 м .......................................................................................….16 Група 10. Реставрація і відтворення гладких циліндричних конічних і двоякої кривизни ентазісом стовбурів колон декоративного характеру які встановлені в обрамленнях віконних і дверних прорізів і т.п. діаметром до 20 см із плит. ................................................................................................................…......16 Група 11. Реставрація і відтворення кручених колон декоративного характеру що встановлю- ються в обрамленнях віконних і дверних прорізів у балюстрадах і т.п. діаметром до 20 см із плит....…..17 Група 12. Реставрація і відтворення круглих трьохчвертних у плані циліндричних колон складених з тесаних каменів до 4-х у ряді і колон з каннелюрами діаметром до 1 м ..............................................…18 Група 13. Реставрація і відтворення круглих і трьочвертних у плані конічних і з поверхнею двоякої кривизни ентазисом колон складених з тесаних каменів до 4-х штук у ряді діаметром до їм і колон з каннелюрами діаметром до 1м ......................................................................................................…..18 Група 14. Реставрація зводів і відтворення зводів що зруйнувалися при виготовленні нових каменів із блоків кар'єрної обробки; товщина зводу до 0 4м при розмірах каменів близьких до товщини зводу….19 Група 15. Реставрація і відтворення покриття підлог дахів сходових майданчиків і т.п. із прямокутних чисто тесаних плит з'єднаних упритул з розмірами в плані 0 5х0 5м виготовлених з пиляних плит з неокантованими крайками..................................................................................................................................…20 Група 16. Реставрація і відтворення покриття підлог дахів сходових майданчиків і ін. із прямокутних чисто тесаних плит з'єднаних у чверть з розміром у плані 0 5х0 5м виготовлених з пиляних плит з неокантованими крайками........................................................................................................................…..........21 Група 17. Зміна окремих плит у мармуровому облицюванні підлог......................................................…........22 Група 18. Реставрація і відтворення плит для покриття на парапетах зубцях і т.д. товщиною до 10 см виготовлених з пилених плит з окантованими крайками до 5 зламів на 1 м видимої частини периметра поперечного перерізу ...................................................................................................................................…......23 Група 19. Реставрація і відтворення баз доричного ордера з чистотесаною фактурою прямокутних у плані колон і пілястр виготовлених із блоків кар'єрної обробки.........................................................................…....24 Група 20. Реставрація і відтворення баз доричного ордера з чисто тесаною фактурою круглих і трьохчвертних у плані колон виготовлених із блоків кар'єрної обробки...................................................…...25 Група 21. Реставрація і відтворення баз іонічних і коринфських ордерів з чисто тесаною фактурою прямокутних у плані колон і пілястр виготовлених із блоків кар'єрної обробки........................................….26 Група 22. Реставрація і відтворення баз іонічних і коринфських ордерів з чисто тесаною фактурою круглих і трьохчвертних колон виготовлених із блоків кар'єрної обробки.............................................….....27 Група 23. Реставрація і відтворення капітелей колон стовпів і пілястр тосканського ордера при виго- товленні каменів із блоків кар'єрної обробки.................................................................................................…...28 ДБН.Д.2.5-4-2001 С.65 Група 24. Реставрація і відтворення капітелей колон стовпів і пілястр доричного ордера при виготовленні каменів із блоків кар'єрної обробки.......................................................................................................................…..29 Група 25. Реставрація і відтворення капітелей колон стовпів і пілястр коринфського ордера і складних ордерів при виготовленні каменів із блоків кар'єрної обробки...........................................................................….30 Група 26. Реставрація і відтворення капітелей колон стовпів і пілястр іонічного ордера при виготовленні каменів із блоків кар'єрної обробки.......................................................................................................................…..31 Група 27. Реставрація водометів пінаклей пальметок кронштейнів................................................................….32 Група 28. Реставрація і відтворення архітектурних стінових деталей з виготовленням каменів з пиляних плит з не окантованими крайками...................................................................................................................................….33 Група 29. Реставрація і відтворення прямолінійних ступіней виготовлених з пиляних плит з неокантованими крайками........................................................................................................................................…36 Група 30. Реставрація і відтворення криволінійних ступіней виготовлених з пиляних плит з не окантованими крайками....................................................................................................................................................................….38 Група 31. Реставрація і відтворення куль з обтесуванням фактурної поверхні виготовлених із блоків кар'єрної обробки діаметром до 250 мм із плит 250 мм і більш із блоків кар'єрної обробки ........................................….40 Група 32. Зміна мармурових підвіконь...................................................................................................................….41 Група 33. Реставрація і відтворення поручнів виготовлених з пилених плит з неокантованими крайками до 5 зламів на їм видимій частині периметра поперечного переріза .........................................................................….42 Група 34. Реставрація і відтворення балясин виготовлених з пилених плит з не окантованими крайками.....................................................................................................................................................................…43 Група 35. Обробка поверхні мармурового облицювання.........................................................................................44 Група 36. Обробка поверхні гранітного облицювання.............................................................................................48 Група 37. Обтесування профілю ліній старих мармурових що втратили чіткість профільованих архітектурних деталей встановлених на місці....................................................................................................…………………....52 Група 38. Зняття й установка стародавнього мармурового облицювання камінів пілястр і інші здрібнені поверхні і виготовлення латунних піронів для кріплення облицювання............................................................….53 Група 39. Інкрустація по мармурі кольоровими мармуровими пластинками прямолінійного геометричного малюнка....................................................................................................................................................................…..54 Група 40. Наковка вивітреної чи ушкодженої поверхні гранітного облицювання установленої на місці..........................................................................................................................................................................…..54 Група 41. Відтворення різьблення по каменю з тесаною фактурою...................................................................….55 Група 42. Підбір і маркірування плит.....................................................................................................................…55 Група 43. Виколювання вручну в каменях гнізд для кріплення...........................................................................…56 Група 44. Виколювання вручну в каменях борозен і чвертей........................................................................…...…56 Розділ 2. Реставрація частин конструкцій і деталей пам'ятників виконаних із природного каменю при заміні ділянок каменю що зруйнувалися шляхом пристрою вставок..................................................….... 58 Група 45. Реставрація частин конструкцій і деталей пам'ятників виконаних із природного каменю з лицьовою чистотесаною поверхнею при заміні ділянок каменю що зруйнувалися шляхом пристрою вставок............…58 Розділ 3 Роботи консерваційного характеру....................................................................................................…..59 Група 46. Флюатування поверхні вапняку............................................................................................................….59 Група 47. Флюатування мармурової поверхні......................................................................................................….59 Група 48. Промивання поверхні деталей пам'ятника............................................................................................…60 Група 49. Реставрація ушкоджених поверхонь природного каменю мастикою на епоксидній смолі.............…61 Група 50. Реставрація ушкоджених поверхонь мармуру восковою чи цементною мастикою.........................…61 Група 51. Реставрація ушкоджених поверхонь каменю цементною мастикою.............................................…….62 Група 52. Ручне розчищення від важковидаляємих забруднень і особливо міцних масляних фарбувань. архітектурних деталей з дотриманням обережності щоб уникнути ушкодження каменю..............................…..62 Група 53. Розчищення карнизних тяг з піщанику від важковидаляємих забруднень і фактурна насічка тяг з піщанику.........................................................................................................................................................…...62 Група 54. Ручне розчищення поверхневих забруднень що легко видаляються і слабких фарбувань клейових і емульсійних архітектурних деталей з дотриманням обережності щоб уникнути ушкодження каменю.....................................................................................................................................................................…...63 Група 55.Зондаж білокамінних стін.....................................................................................................................…....63 ЗМІСТ.......................................................................................................................................................................….64