ДБН Д.2.5-6-2001

ДБН Д.2.5-6-2001 Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Збірник 6 Реставрація і відтворення покрівель ДБН Д.2.5-6-2001 Державний комітет будівництва архітектури і житлової політики України /Держбуд України/ Київ 2001 РОЗРОБЛЕНІ: Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація" ВНЕСЕНІ ТА Управлінням реформування ціноутворення ПІДГОТОВЛЕНІ ДО методології експертизи і контролю вартості ЗАТВЕРДЖЕННЯ: будівництва РЕДАКТОРИ: А.В. Беркута П.І. Губень В.Г. Іванькіна ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 6 Реставрація і відтворення покрівель ДБН Д.2.5-6-2001 Замість ССН-84. Розділ 6 1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 1.1. Загальні вказівки 1.1.1. Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми необхідні для визначення потреби в ресурсах на реставраційно - відновлювальні роботи покрівель пам'ятників культури що відрізняються від сучасних складністю форм матеріалом покриття і способом кріплення. 1.1.2. Нормами даного збірника врахований повний комплекс основних робіт і наступні допоміжні роботи: - збирання сміття на робочому місці; - виконання операцій що є невід'ємною частиною технологічного процесу наприклад - прооліфлення покрівельної сталі висмикування і випрямлення цвяхів і т.п.; - підйом і спуск люлек; - проведення робітниками вимірів і розрахунків для виготовлення шаблонів перед розкроєм заліза; - розкрій клинів в окремих місцях порядовки для покриття неправильних у геометричному відношенні місць покриття; - ретельне припасування карт і лусок а також заготівля і розкрій всіх елементів на місці робіт; - найпростіше підмощування. 1.1.3. Нормами дійсного збірника передбачена наступна класифікація дахів: - прості - із прямолінійними схилами без розжолобків односхилі двосхилі чотирисхилі щипцові ; - середньої складності - із прямолінійними схилами мансардні вальмові з переломом схилів півовальні багатоскатні багатощипцові а також зі складним обрисом плану шатрові з положистим наметом при великій площі основи ; - складні - шатрові з круглим наметом при малій площі основи конусоподібні із криволінійними поверхнями. Купола бочки глави цибулинні шоломоподібні й інші що вимагають виколотки. 1.1.4. Нормами збірника передбачені також наступні форми покрить: 1.1.4.1 Для металевих покрівель: - рядове покриття з часткових картин з'єднаних "у гребінь" стоячим фальцом чи " у гладь" лежачим фальцом ; - покриття шашкою прямокутної чи ромбічний тобто з прямокутних чи ромбічних карт з'єднаних лежачим фальцом; - покриття "гладдю" із прямокутних карт із з'єднанням їх за допомогою рейки заводимої у фальци - покриття лускою тобто з окремих карт прямокутної чи ромбічної форми з виколоткою їх. 1.1.4.2 Для дерев'яних покрівель: - покриття тесом; - покриття дранкою; - покриття лемешем. 1.1.4.3. Для черепичних покрівель: - покриття глиняною черепицею; - покриття глазурованою черепицею. 1.1.5. Нормами дійсного збірника враховані наступні специфічні особливості виконання робіт: - нестандартність всіх елементів виготовлених із заліза - карт шашок лусок і т.п.; - виробництво робіт у стиснутих умовах; ДБН Д.2.5-6-2001 С.2 - розмаїтість шаблонів для різних форм і розмірів покрить викликуване неоднаковими розмірами порядовки карт і лусок; - відступ від основного шаблона усередині самої порядовки зв'язане з геометричної неправильністю старих архітектурних форм покрівель. 1.1.6. Нормами не враховано встановлення риштувань і підмостків а також встановлення і пересувка люльок по горизонталі за винятком особливо обговорених випадків . Встановлення риштувань і підмостків визначається додатково по нормах групи 1 ДБН Д.2.5-21 "Різні роботи". При виконанні робіт з допомогою інших допоміжних засобів до норм застосовуються коефіцієнти таблиці 1 п.п. 1.3.10; 1.3.11 . 1.1.7. Нормами збірника передбачене виконання покрить по дерев'яних латах. При виконанні покрить по інших видах лат до норм застосовуються коефіцієнти таблиці 1 п.п. 1.3.12; 1.3.13 . 1.1.8. Нормами груп 2-5 передбачене покриття покрівель листовою оцинкованою сталлю листовою холоднокатаною міддю марки М сталлю покрівельною чорною СТК-1 листовим цинком марки ЦО. При виконанні покрить з інших матеріалів до норм варто вводити коефіцієнти таблиці 1 п.п. 1.3.14; 1.3.15; 1.3.16 . 1.1.9. При покритті малих дахів площею менш 50 м2 до ресурсних норм варто вводити коефіцієнти таблиці 1 п.п.1.3.17 -:- 1.3.22 . Малими покрівлями вважаються покрівлі зазначеного розміру на окремих будівлях а також покрівлі однієї будівлі що лежать у різних рівнях і не з'єднані між собою матеріалом покриття. 1.1.10. Нормами групи 19 передбачене кріплення опорної пластини по периметру листа з 4 сторін. У випадку заміни пластини з двох сторін до норм витрат праці робітників варто вводити коефіцієнти таблиці 1 п. 1.3.5 . 1.1.11. Опуклі архітектурні деталі виготовлені шляхом виколотки нормуються по відповідним групам даного збірника 1.1.12. Нормами групи 5 передбачається покриття лускою дахів середньої складності і складних. При покритті лускою дахів простої форми застосовуються коефіцієнти таблиці 1 п. 1.3.1 . 1.1.13. Норми групи 15 19-20 не передбачають установку золочених прикрас. Для установки золочених прикрас застосовуються коефіцієнти таблиці 1 п. 1.3.2 1.1.14. Норми групи 16 1-6 передбачають паяння прямолінійних швів. При паянні швів фасонних деталей застосовуються коефіцієнти таблиці 1 п.1.3.4 . 1.1.15. Норму групи 19 п.4 можна застосовувати в тому випадку якщо в одному місці площа промивання не перевищує 0 5 м2. При збільшенні площі промивання в одному місці до 1м2 застосовувати коефіцієнт таблиці 1 п. 1.3.6 . 1.1.16. Норми груп 21 1 2 і 23 1-6 передбачають виготовлення лемеша вручну. При виготовленні лемеша з застосуванням механізації до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 1 п. 1.3.7 . 1.1.17. Нормами груп 22 1 12 24 1 2 передбачена реставрація покрить покрівель місцями більш 1 м2. При покритті покрівель окремими місцями менш 1 м2 до норм витрат праці робітників застосовується коефіцієнт таблиці 1 п. 1.3.8 . 1.1.18. При роботі в приміщеннях площею менш 5 м2 до витрат праці робітників норми групи 28 1 застосовуються коефіцієнти таблиці 1 п. 1.3.9 1.2. Правила обчислення обсягів робіт 1.2.1. Обсяг робіт з покриття покрівель варто обчислювати по повній площі покриття згідно з проектними даними без відрахування площі займаної слуховими вікнами трубами брандмауерами і парапетами. При цьому покриття слухових вікон труб брандмауерів і парапетів нормується окремо. Стоячі фальци при покритті дахів покрівельної листовою сталлю при обмірюванні площі покриття не враховуються ДБН Д.2.5-6-2001 С.3 1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм Таблиця 1.Коефіцієнти до ресурсним елементної кошторисним нормам Умови застосування Номера груп норм Коефіцієнти до норм витрат праці робітників 1.3.1. При покритті лускою дахів простої форми 5 1-45 0 85 1.3.2. При установці золочених виробів до лат 15 19-20 2 0 1.3.3. При паянні швів фасонних деталей 16 1-6 1 15 1.3.4. При подальшому золоченні паяних поверхонь 17 2 7 17 1 1 1.3.5. У випадку кріплення опорної пластини з 2-х сторін 19 0 6 1.3.6 .При збільшенні площі промивання в одному місці до 1 м2 19 4 0 5 1.3.7. При виготовленні лемеша з застосуванням механізації 21 1 2 23 1-6 0 5 1.3.8. При покритті покрівель окремими місцями менш 1 м2 22 1-12 24 1-10 26 1 2 1 2 1.3.9. При роботі в приміщеннях площею менш 5 м2 28 1 1 2 1.3.10 Виконання робіт з переносних приставних сходів драбин і т.п. До всіх норм 1 15 1.3.11 Виконання робіт на висоті більш 7 м без встановлення риштувань з особливих пристосувань підвісні люльки і т.п. До всіх норм 2 0 1.3.12 Влаштування покрить по металевих каркасах і латах До всіх норм 1 1 1.3.13 Влаштування покрить по цегельних главах безпосередньо 2-5 1 15 1.3.14 При застосуванні покрівельної сталі що була у вживанні і вимагає попереднього очищення щітками крайок 2-5 1 3 1.3.15 При застосуванні покрівельної листової сталі підвищеної марки 2-5 1 4 1.3.16 Виконання покрить з лудженої покрівельної сталі що вимагають особливої обережності при обробці з'єднань 2-5 1 1 1.3.17 Влаштування покрить з дерев'яних і штучних черепиця й ін. матеріалів площею до 10м2 До всіх норм 1 55 1.3.18 Те ж площею до 25 м2 До всіх норм 1 3 1.3.19 Те ж площею до 50 м2 До всіх норм 1 15 1.3.20 Влаштування покрить з покрівельної листової стали міді цинку площею до 10м2 До всіх норм 1 85 1.3.21 Те ж площею до 25 м2 До всіх норм 1 5 1.3.22 Те ж площею до 50 м2 До всіх норм 1 25 2 НОРМИ Глава 1. Розбирання покрівель Група 1. Розбирання покрить пам'яток з збереженням залишків первісного матеріалу Склад робіт: 1. Розбирання покрить з обережністю що забезпечує схоронність матеріалу і форм древніх елементів покриття: лусок шашок підзорів і інших елементів фігурних . 2.Укладання в штабеля матеріалів отриманих від розбирання. 3. Вибірка древніх залишків Вимірник:10 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру рядові покриття на 2-х 4-х скатних і багато скатних покрівлях складної форми з розжолобками складні покриття закомар пристінків карнизів шатрові і куполні в шашаку вид покрівлі покрівельна сталь і мідь черепична чи шиферна тесова дранковий леміш покрівельна сталь і мідь тесова дранковий леміш 6-1-1 6-1-2 6-1-3 6-1-4 6-1-5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1.01 5.83 1.01 1.37 1.22 2. Середній розряд робіт 3.1 3.1 3.1 3.5 4.5 Вага матеріалів т 0.05 0.15 0.12 0.05 0.12 ДБН Д.2.5-6-2001 С.4 Закінчення групи 1 норми з 6 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру покриття конусів підхресних куль лускаті покриття куполів глав і ін. Фігурних форм фігурні дахи глав з об'ємними вибивними прикрасами з покрівельної сталі і міді тесові дранкові леміш з покрівельної сталі і міді 6-1-6 6-1-7 6-1-8 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 41 5 46 2 73 2 Середній розряд робіт 4 4 5 Вага матеріалів т 0 05 0 12 0 06 Глава 2. Реставрація і відтворення покрить покрівель Група 2. Рядове покриття дахів Склад роботи: 1. Підготовка поверхні під покриття обмірювання розмітка і складання розрахунку креслення і виготовлення шаблонів по кресленню чи по місцеві. 2. Заготівля деталей кріплення кляммер заклепок. 2. Заготівля елементів покриття - розкрій аркушів по шаблонах із примірянням по місцеві з'єднання картин стоячим фальцом - "у гребінь" чи лежачим фальцом - " у гладь". 4. Укладання і зміцнення карнизних звисів з готових картин з установкою і пришиттям костилів. 5. Укладання і зміцнення настінних желобків з готових картин. 6. Укладання рядового покриття з готових картин із пришиттям кляммер до лата і приєднання до жолобів і разжелобкам. 7. Оброблення місць примикання до стін барабанам парапетам димовим трубам і т.п. Вимірник:1 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Листовою сталлю при вазі 1 м2 листа 4 кг 5 кг покрівлі прості середньої складності складні прості середньої складності складні 6-2-1 6-2-2 6-2-3 6-2-4 6-2-5 6-2-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 64 0 85 2 32 0 68 0 94 2 49 2 Середній розряд робіт 3 5 4 5 3 5 4 5 Матеріали: 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х60 мм т 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 111-1797 Сталь листова оцинкована товщ. 0 5 мм т 0 0051 0 0052 0 0055 111-1798 Сталь листова оцинкована товщ. 0 7 мм т 0 0064 0 0067 0 0075 Вага матеріалів т 0 006 0 006 0 007 0 007 0 008 0 009 ДБН Д.2.5-6-2001 С.5 Закінчення групи 2 норми з 7 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру листовою сталлю вага 1 м2 листа 6 кг міддю товщиною листа 1 мм подвійним фальцем складність покрівель прості середньої складності складні прості середньої складності складні 6-2-7 6-2-8 6-2-9 6-2-10 6-2-11 6-2-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год.. 0.82 0 99 2 69 0.99 1.19 3.39 2 Середній розряд робіт 3.5 4 5 3.5 4 5 Матеріали: 1517-107 Мідь листова холодно-качана тверда марка М-2 товщиною 1 мм розмір 600х1500 мм т 0 0111 0 01157 0 01230 111-1799 Сталь листова оцинкована товщина листа 0 75 мм т 0 0076 0 0078 0 0082 П Костилі гаки мідні кг - - - 0 73 0 73 0 73 П Цвяхи мідні чи заклепки кг - - - 0 012 0 012 0 012 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х60 мм т 0 00011 0 00011 0 00011 - - - 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00073 0 00073 0 00073 - - - Вага матеріалів т 0 008 0 009 0 009 0 012 0 012 0 013 Група 3. Покриття дахів у шашку прямокутну і ромбічну Склад робіт: 1. Підготовка поверхні під покриття обмірювання і розмітка складання розрахунку розбивка на них карт креслення і виготовлення шаблонів по кресленню або по місцеві. 2. Заготівля деталей кріплення кляммер заклепок. 3. Заготівля елементів покриття - розкрій шашок і карт по шаблонах із примірянням по місцеві виколотка в міру необхідності загин фальца. 4. Укладання і зміцнення карнизних звисів з готових картин з установкою і прошиванням костилів. 5. Укладання і зміцнення настінних жолобів з готових картин з розміткою і пришиттям гаків. 6. Покриття разжелобків з готових картин. 7. Укладання заготовлених елементів покриття - шашок і карт з'єднанням їх подвійним лежачим фальцом "у гладь" прибивання до лати цвяхами або заклепками приєднання покриття до жолобів і разжелобках. 8. Закладення місць примикання до стін барабанам парапетам димарям і т.п. Вимірник:1 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру листовою сталлю при вазі 1 м2 4 кг 5кг складність покрівель прості середньої складності складні прості середньої складності складні 6-3-2 6-3-2 6-3-3 6-3-4 6-3-5 6-3-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників-реставраторів люд.-год. 2.81 3.23 3.91 3.37 3.88 4.69 2 Середній розряд робіт 4 4 5 5 4 4.5 5 Матеріали: 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х60мм т 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0.00073 0.00073 0.00073 0.00073 0.00073 0.00073 111-1797 Сталь листова оцинкована товщ. 0 5мм т 0 0056 0 0060 0 0064 111-1798 Сталь листова оцинкована товщ. 0 7мм т 0 0070 0 0075 0 0080 Вага матеріалів т 0 007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 ДБН Д.2.5-6-2001 С.6 Продовження групи 3 норми з 7 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру листовою сталлю при вазі 1 м2 ю сталлю при вазі І м міддю 6 кг товщиною листа 1 мм складність покрівель прості середньої складності складні прості середньої складності складні 6-3-7 6-3-8 6-3-9 6-3-10 6-3-11 6-3-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 62 5 32 6 44 4 96 5 84 6 94 2 Середній розряд робіт 4 4 5 5 4 4 5 5 Матеріали: 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х60 мм т 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 111-1799 Сталь листова оцинкована товщ. 0 75 мм т 0 0084 0 0090 0 0096 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 1мм т 0 01235 0 01323 0 0141 Вага матеріалів т 0 009 0 01 0 01 0 013 0 014 0 015 Продовження групи 3 норми з 13 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру міддю товщиною листа в мм ОБЩИНОЮ Л иста в мм цинком 0 8 0 9 1 5 товщиною листа 1 мм щиною листа MM складність покрівель складні складні складні прості середньої складності складні 6-3-13 6-3-14 6-3-15 6-3-16 6-3-17 6-3-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 5 90 6 40 8 40 3 37 3 88 4 69 2 Середній розряд робіт 5 5 5 4 4 5 5 Матеріали: 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х60 мм т 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М-2 товщиною 1мм т 0 0111 0 0128 0 01802 1517-220 Листи цинкові загального призначення холоднотягнуті марка ЦО ширина 450 500 мм товщина 1 мм т 0 01036 0 0111 0 01184 112-0243 Дрова готові довжина 1 5-2 м м3 0 01 0 01 0 01 Вага матеріалів т 0 012 0 013 0 019 0 008 0 008 0 009 Закінчення групи 3 норми з 19 по 24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Покриття глав шашками з листової міді 0 8 мм по кам’яній підставі одинарним фальцом розмір шашок дм2 2 3 5 9 11 15 6-3-19 6-3-20 6-3-21 6-3-22 6-3-23 6-3-24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робочих люд.-год. 32 29 21 52 12 79 9 0 7 13 5 76 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Матеріали 1517-105 Листи мідні холоднокатані марка М-2 товщиною 0 8 мм т 0 01284 0 01258 0 01185 0 0108 0 01032 0 0099 П Поковки мідні кг 0 73 0 73 0 73 0 73 0 73 0 73 П Заклепки і цвяхи мідні кг 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 ДБН Д.2.5-6-2001 С.7 Група 4. Покриття дахів складних форм "на рейку" під позолоту і інші види спеціальної обробки з застосуванням особливо гладкої поверхні шляхом з'єднання аркушів спеціальною з'єднувальною рейкою заводимою фальцом з тильної сторони . Склад роботи: 1. Підготовка поверхні під покриття обмірювання і складання розрахунку розбивка на них карт креслення і виготовлення шаблонів по кресленню або по місцеві; 2. Заготівля деталей кріплення кляммер заклепок; 3. Заготівля елементів покриття - розкрій карт по шаблоні з примірянням по місцеві виколотка в міру необхідності загин фальца; 4. Укладання і зміцнення карнизних звисів з готових картин з установкою і пришиттям костилів; 5. Укладання і зміцнення настінних жолобів з готових картин з розміткою і пришиттям гаків; 6. Покриття разжелобків з готових картин; 7. Влаштування покриття з остаточною вивіркою пригоном і кріпленням карт між собою шляхом закладу знизу у фальци сполучної рейки; 8. Оброблення місць примикання до стін барабанам димарям і т.п. Вимірник : 1 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Сталлю листовою вага 1 м2 листа кг 4 5 6 чорна оцинкована чорна оцинкована чорна оцинкована 6-4-1 6-4-2 6-4-3 6-4-4 6-4-5 6-4-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 19 3 19 3 84 3 84 4 48 4 48 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1товщ. 0 8 мм т 0 0064 0 008 0 0096 111-1797 Сталь листова оцинкована товщ. 0 5 мм т 0 0064 111-1798 Сталь листова оцинкована товщ. 0 7 мм т 0 008 111-1799 Сталь листова оцинкована товщ. 0 75 мм т 0 0096 П Цвяхи покрівельні оцинковані кг 0 11 0 11 0 11 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х50 мм чорні т 0 00011 0 00011 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 028 0 028 0 028 Закінчення групи 4 норми з 7 по 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру міддю товщина листа мм ію товщина листа MN л 0 8 1 1 5 6-4-7 6-4-8 6-4-9 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 02 4 73 5 98 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 1517-105 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 0 8 мм т 0 01128 - - 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 1.0 мм т - 0 0141 - 1517-112 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 1.5 мм т - - 0 02117 П Костилі і гаки мідні кг 0 73 0 73 0 73 П Заклепки і цвяхи мідні кг 0 11 0 11 0 11 ДБН Д.2.5-6-2001 С.8 Група 5. Покриття дахів лускою Склад роботи: 1. Обмір поверхонь що підлягають покриттю обмірювання і складання розрахунків розбивка на них карт креслення і виготовлення шаблонів по кресленню або по місцеві 2. Заготівля розкрій і виколотка окремих лусочок по шаблонах 3. Заготівля деталей кріплення кляммер. Заклепок 4. Укладання лусок на місце з підрізуванням по місцеві і кріпленням до лати прибиванням цвяхами або заклепками із пристроєм опорних металевих планок і постановкою кляммер. 5. Виготовлення "клинів" із кресленням і розкроєм по місцеві "нав'язки" лусок. Вимірник: 1 м2 покриття дахів середньої складності і складних Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру чорною сталлю маса 1 м2 листа – 4 кг розмір шашок див орною сталлю маса І м ли ста -4 кг роз мір шашок д ив від 5х5 до 7х7 від 7 5х7 5 до 10х10 від 11х11 до 15х15 від 16х16 до 20х20 від 22х22 до 40х40 від 40х40 і вище 6-5-1 6-5-2 6-5-3 6-5-4 6-5-5 6-5-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 89 64 33 61 13 70 6 97 3 97 2 98 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 111-1795 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщина листа 0 5 мм т 0 0072 0 0072 0 0072 0 0072 0 0072 0 0072 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х50мм чорні т 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 045 0 045 0 045 0 045 0 045 0 045 Продовження групи 5 норми з 7 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Чорною сталю маса 1 м2 листа – 5 кг розмір шашок див жою сталлю маса І м2 лис та -5 кг роз мір шашок д ив від 5х5 до 7х7 від 7 5х 7 5 до 10х10 від 11х11 до 15х15 від 16х16 до 20х20 від 22х22 до 40х40 від 40х40 і вище 6-5-7 6-5-8 6-5-9 6-5-10 6-5-11 6-5-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год.. 100 39 40 33 16 44 8 38 4 76 3 56 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною листа 0 8мм т 0 009 0 009 0 009 0 009 0 009 0 009 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х50мм чорні т 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 045 0 045 0 045 0 045 0 045 0 045 ДБН Д.2.5-6-2001 С.9 Продовження групи 5 норми з 13 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру чорною сталлю маса 1 м2 листа - 6 кг розмір шашок див горною сталлк з маса І м2 л иста -6 кг роз мір шашок д ив від 5х5 до 7х7 від 7 5х7.5 до 10х10 від 11х11 до 15х15 від 16х16 до 20х20 від 22х22 до 40х40 від 40х40 і вище 6-5-13 6-5-14 6-5-15 6-5-16 6-5-17 6-5-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 125 5 47 05 19 18 9 77 5 56 4 15 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною листа 0 8мм т 0 0108 0 0108 0 0108 0 0108 0 0108 0 0108 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х50 мм чорні т 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 045 0 045 0 045 0 045 0 045 0 045 Продовження групи 5 норми з 19 по 24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Оцинкованою сталлю маса1 м2 листа – 4 кг розмір шашок див від 5х5 до 7х7 від 7 5х7 5 до 10х10 від 11х11 до 15х15 від 16х16 до 20х20 від 22х22 до 40х40 від 40х40 і вище 6-5-19 6-5-20 6-5-21 6-5-22 6-5-23 6-5-24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год.. 89 64 33 61 13 70 6 97 3 97 2 98 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 111-1797 Сталь листова оцинкована 0 5 мм т 0 0072 0 0072 0 0072 0 0072 0 0072 0 0072 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х50 мм чорні т 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 Продовження групи 5 норми з 25 по 30 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру оцинкованою сталлю маса 1 м2 листа – 5 кг розмір шашок див кованою CTBJ ллю маса 1 IN w2 листа-5 v <г розмір шаш ок див від 5х5 до 7х7 від 7 5х7 5 до 10х10 від 11х11 до 15х15 від 16х16 до 20х20 від 22х22 до 40х40 від 40х40 і вище 6-5-25 6-5-26 6-5-27 6-5-28 6-5-29 6-5-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 100 39 40 33 16 44 8 38 4 76 3 56 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 111-1798 Сталь покрівельною оцинкованою товщиною 0 7 мм т 0 009 0 009 0 009 0 009 0 009 0 009 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х50 мм чорні т 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 ДБН Д.2.5-6-2001 С. 10 Продовження групи 5 норми з 31 по 36 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру оцинкованою сталлю маса 1 м2 листа – 6 кг розмір шашок див від 5х5 до 7х7 від 7 5х7 5 до 10х10 від 11х11 до 15х15 від 16х16 до 20х20 від 22х22 до 40х40 від 40х40 і вище 6-5-31 6-5-32 6-5-33 6-5-34 6-5-35 6-5-36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 125 5 47 05 19 18 9 77 5 56 4 15 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 111-1799 Сталь покрівельною оцинкованою товщиною 0 8 мм т 0 0108 0 0108 0 0108 0 0108 0 0108 0 0108 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х50 мм чорні т 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 0 0007 Продовження групи 5 норми з 37 по 42 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру міддю товщина листа мм 1 1 5 від 16х16 до 20х20 від 22х22 до 40х40 від 40х40 і вище від 16х16 до 20х20 від 22х22 до 40х40 від 40х40 і вище 6-5-37 6-5-38 6-5-39 6-5-40 6-5-41 6-5-42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 10 48 5 98 4 49 13 07 7 58 5 72 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 1 0 мм т 0 01588 0 01588 0 01588 1517-112 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 1 5 мм т 0 02381 0 02381 0 02381 П Костилі і гаки мідні кг 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 П Заклепки і цвяхи мідні кг 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0.11 Закінчення групи 5 норми з 43 по 45 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру цинком товщина листа- 1 мм розмір шашок див ї листа - 1 мм розмір і шашок див від 16х16 до 20х20 від 22х22 до 40х40 від 40х40 і вище 6-5-43 6-5-44 6-5-45 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 9 32 5 47 3 98 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 1517-0220 Листи цинкові загального призначення холоднотягнуті марка ЦО ширина 450 500 мм товщина 1 мм т 0 01322 0 01322 0 01322 П Костилі і гаки цинкові кг 9 7 9.7 9 7 П Заклепки і цвяхи цинкові кг 0 11 0 11 0 11 ДБН Д.2.5-6-2001 С.11 Група 6. Покриття виступаючих частин покрівельною сталлю міддю і цинком Склад роботи: 1. Заготівля елементів і деталей покриття за зразком збережених 2. Постановка покрить на місце з укріпленням. Вимірник: 1 м покриття 1-20 1 м2 покриття 21-27 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стін фризи паски сандрики і т. п. підвіконня кокошники портали контрфорси і т. п. матеріал покриття покрівельна сталь чорна маса 1 м2 листа – 4 кг листа - 4 кг оцинкована маса 1 м2 листа – 4 кг 1 м2 листа - 4 кг ширина покриття м 0 4 0 7 0 4 0 7 6-6-1 6-6-2 6-6-3 6-6-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 56 0 83 0 56 0 83 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1795 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 5 мм т 0 00184 0 00324 - - 111-1797 Сталь листовою оцинкованою товщиною 0 5 мм т - - 0 00184 0 00324 111-1741 Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення діаметр 0 8 мм кг 0 06 0 06 0 06 0 06 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0х90 мм т - - 0 00004 0 00004 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х50 мм чорні т 0 00004 0 00004 - - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 011 0 02 - - Продовження групи 6 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру стін фризи паски сандрики і т. п. підвіконь кокошників порталів контрфорсів і т. п.; покрівельною сталлю чорної маса 1 м2 листа – 5 кг 1 м листа- 5 кг оцинкованої ME оцинкованої маса 1 м2 листа- 5 кг ширина покриття м 0 4 0 7 0 4 0 7 6-6-5 6-6-6 6-6-7 6-6-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 68 0 98 0 68 0 98 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 8мм т 0 0023 0 00405 - - 111-1798 Сталь листова оцинкована товщина листа 0 7 мм т - - 0 0023 0 00405 111-1741 Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення діаметр 0 8 мм кг 0 06 0 06 0 06 0 06 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0х 90 мм т - - 0 00004 0 00004 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х50 мм чорні т 0 00004 0 00004 - - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 01 0 02 - - ДБН Д.2.5-6-2001 С. 12 Продовження групи 6 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру покриття - стін фризи паски сандрики і т.п. підвіконь кокошників порталів контрфорсів і т. п.; матеріал покриття – покрівельна сталь чорна маса 1 м2 листа – 6 кг оцинкована маса 1 м2 листа- 6 кг ширина покриття м 0 4 0 7 0 4 0 7 6-6-9 6-6-10 6-6-11 6-6-12 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 79 1 15 0 79 1 15 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 8 мм т 0 00276 0 00486 - - 111-1799 Сталь листовою оцинкована товщиною 0 75мм т - - 0 00276 0 00486 111-1741 Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення діаметр 0 8 мм т 0 00006 0 00006 0 00006 0 00006 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0х 90 мм т - - 0 00004 0 00004 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х 50 мм чорні т 0 00004 0 00004 - - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 011 0 02 - - Продовження групи 6 норми з 13 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру покриття стін будинків п юкриття стін ^ будинків міддю цинком міддю ДЮ ширина 0 4 м товщина листа мм ширина 0 7 м товщина листа мм 0 8 1 0 1 5 1 0 0 8 1 0 6-6-13 6-6-14 6-6-15 6-6-16 6-6-17 6-6-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 56 0 66 0 80 0 59 0 86 1 03 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 4 Матеріали 1517-0220 Листи цинкові загального призначення холоднокатані марка ЦО ширина 450 500 мм товщина 1 0 мм т - - - 0 0034 - - П Заклепки і цвяхи цинкові кг - - - 0 04 - - 1517-105 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 0 8 мм т 0 00325 - - - 0 0056 - 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 1 0 мм т - 0 00406 - - - - 1517-112 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 1 5 мм т - - 0 00608 - - - 111-0801 Дріт мідний круглий електротехнічний MM м'яка діаметр 1-3 мм т 0 00006 0 00006 0 00006 0 00006 0 00006 0 00006 П Заклепки і цвяхи мідні кг 0 04 0 04 0 04 - 0 04 0 04 ДБН Д.2.5-6-2001 С. 13 Продовження групи 6 норми з 19 по 24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця покриття стін будинку покриття частин будинків- закомари парапети розкреповки стовпчики і т.п. сталлю покрівельною міддю цинком чорною оцинкованою чорною оцинкованою ширина 0 7 м товщина листа мм маса 1 м2 листа кг 1 5 1 0 4 5 6-6-19 6-6-20 6-6-21 6-6-22 6-6-23 6-6-24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 25 0 86 0 73 0 73 1 04 1 04 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 4 Матеріали 111-1795 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 5 мм т -- -- 0 0043 -- -- -- 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 8 мм т -- - -- -- 0 00537 -- 111-1797 Сталь листова оцинкована товщиною 0 5 мм т -- -- -- 0 0043 -- -- 111-1798 Сталь листовою оцинкована товщиною 0 7 мм т -- -- -- -- -- 0 00537 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0х90 мм т -- -- -- 0 00011 -- 0 00011 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х50 мм чорні т -- -- 0 00011 -- 0 00011 -- 1517-0220 Листи цинкові загального призначення холоднокатані марка ЦО ширина 450 500 мм товщина 1 0 мм т -- 0 00592 -- -- -- -- П Заклепки і цвяхи цинкові кг -- 0 04 -- -- -- -- 1517-112 Мідь листова товщиною 1 5 мм т 0 01056 -- -- -- -- 111-0801 Дріт мідний круглий електротехнічний MM м'яка діаметр 1-3 мм т 0 00006 0 00006 -- -- -- -- П Заклепки і цвяхи мідні кг 0 04 -- -- -- -- -- 111-1668 Оліфа натуральна кг -- -- 0 03 -- 0 03 -- Закінчення групи 6 норми з 25 по 27 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Покриття виступаючих частин будинків- закомари парапети розкреповки стовпчики і т.п. матеріал покриття сталь покрівельна окрівельна мідь товщина листа - 1 мм чорна оцинкована маса 1 м2 листа - 6кг 6-6-25 6-6-26 6-6-27 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 01 1 01 1 16 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 8мм т 0 00645 -- -- 111-1799 Сталь листова оцинкована товщиною 0 75 т -- 0 00645 -- 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0х90 мм т -- 0 00011 -- 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х50 мм чорні т 0 00011 -- -- 1517-112 Мідь листова товщиною 1 5 мм т -- -- 0 01274 111-0801 Дріт мідний круглий електротехнічний MM м'який діаметр 1-3 мм т -- -- 0 00011 П Заклепки і цвяхи мідні кг -- -- 0.11 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 03 -- -- ДБН Д.2.5-6-2001 С. 14 Група 7. Зміна окремих місць покрівлі при числі змінюваних аркушів не більш 5 в одному місці з чорної й оцинкованої сталі маса 1 м2 листа 4 кг Склад роботи: 1. Очищення реставруємого місця 2. Вирубка негідних частин з розгинанням фальца 3. Розмітка і різання аркушів припасування і закріплення аркушів 4. Постановка кляммер чи інших кріплень Вимірник: 1 змінюваний лист Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид покрівель середньої складності і складні прості розжелобки слухові вікна одинарний фальц чорною сталлю оцинкованою сталлю чорною сталлю оцинкованою сталлю 6-7-1 6-7-2 6-7-3 6-7-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 5 1 5 1 09 1 09 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 111-1795 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 5 мм т 0 004 - 0 004 - 111-1797 Сталь листова оцинкована товщиною 0 5 мм т - 0 004 - 0 004 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0х 90 мм т - 0 00003 - 0 00003 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х50 мм чорні т 0 00003 - 0 00003 - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 028 - 0 028 - 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т - - 0 00036 - Закінчення групи 7 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид покрівель середньої складності і складні прості розжелобки слухові вікна подвійний фальц чорною сталлю оцинкованою сталлю чорною сталлю оцинкованою сталлю 6-7-5 6-7-6 6-7-7 6-7-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 8 1 8 1 24 1 24 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 111-1795 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 5 мм т 0 00428 - 0 00428 - 111-1797 Сталь листовою оцинкована товщиною 0 5мм т - 0 00428 - 0.00428 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0х90 мм т - 0 00003 - 0 00003 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х50 мм чорні т 0 00003 - 0 00003 - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 028 - 0 028 - 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т - 0 00036 0 00036 0 00036 ДБН Д.2.5-6-2001 С. 15 Група 8. Зміна покрить настінних жолобів звисів і розжелобків Склад робіт: 1. Зняття старого покриття і завмер змінюваних елементів 2. Заготівля частин нового покриття: кляммер і картин по видах і розмірам 3. Установка картин на місце з укріпленням. Вимірник: 1 м змінюваного елемента Шифр ресурсу Найменування ресурсу жолоба жолоби і звиси розжелобки ширина 0 7 м матеріал покриття – сталь покрівельна маса 1 м2 листа – 4 кг еріал покритп в - сталь пок рівельна маса 1 м2 листа - 4 кг чорна оцинкована чорна оцинкована чорна оцинкована 6-8-1 6-8-2 6-8-3 6-8-4 6-8-5 6-8-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 82 0 82 1 09 1 09 0 71 0 71 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 111-1795 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 5 мм т 0 003 - 0 0059 - 0 003 - 111-1797 Сталь листова оцинкована товщиною 0 5 мм т - 0 003 - 0 0059 - 0 003 111-1739 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкована діаметр 2 5 кг 0 06 0 06 0 12 0 12 - - 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4.0х 90 мм т 0 000005 - 0 00001 -- 0 000018 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00033 0 00033 0 00115 0 00115 - - 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х 60 мм т 0 000005 - 0 00001 - 0 00001 8 - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 021 - 0 042 - 0 021 - Продовження групи 8 норми з 7 по 12 Шифр ресурсу Найменуваня ресурсу Одиниця виміру жолоба жолоби і звиси розжелобки ширина 0 7 м матеріал покриття - сталь покрівельна маса 1 м2 листа- 5 кг ріал покриття - сталь пок рівельна мас а 1 м2 листа - 5кг чорна оцинкована чорна оцинкована чорна оцинкована 6-8-7 6-8-8 6-8-9 6-8-10 6-8-11 6-8-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 98 0 98 1 31 1 31 0 85 0 85 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 8 мм т 0 00375 - 0 00735 - 0 00375 - 111-1798 Сталь листова оцинкована товщиною 0 7мм т - 0 00375 - 0 00735 - 0 00375 111-1739 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкована діаметр 2 5 кг 0 06 0 06 0 12 0 12 - - 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0 х 90 мм т - 0 000005 - 0 00001 - 0 000018 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00033 0 00033 0 00115 0 00115 - - 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8 х 60 мм т 0 000005 - 0 00001 -- 0 000018 - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 021 - 0 042 - 0 021 -- ДБН Д.2.5-6-2001 С. 16 Продовження групи 8 норми з 13 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру жолоба жолоби і звиси розжелобки ширина 0 7 м матеріал покриття – сталь покрівельна маса 1 м2 листа – 6 кг теріал покриття - сталь по крівельна маса м листа - 6 кг чорна оцинкована чорна оцинкована чорна оцинкована 6-8-13 6-8-14 6-8-15 6-8-16 6-8-17 6-8-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 13 1 13 1 51 1 51 0 98 0 98 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 8 мм т 0 0045 0 0088 - 0 0045 - 111-1799 Сталь листова оцинкована товщиною 0 75 мм т - 0 0045 - 0 0088 - 0 0045 111-1739 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкована діаметр 2 5 кг 0 06 0 06 0 12 0 12 - - 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані4.0х 90 мм т - 0 000005 - 0 00001 - 0 000018 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00033 0 00033 0 00115 0 00115 - - 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х 60 мм т 0 000005 - 0 00001 - 0 000018 - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 021 - 0 042 - 0 021 - Продовження групи 8 норми з 19 по 24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру жолоба жолоби і завіси і звиси матеріал покриття матеріал п окриття мідь мідь цинк мідь ДЬ товщина листа мм 0 8 1 0 1 5 1 0 0 8 1 0 6-8-19 6-8-20 6-8-21 6-8-22 6-8-23 6-8-24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 92 1 09 1 39 1 09 0 71 0 71 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 1517-0220 Листи цинкові загального призначення холоднотя гнуті марка ЦО ширина 450 500 мм товщина 1 мм т - - - 0 00555 - - П Заклепки і цвяхи цинкові кг - - - 0 005 - - 1517-105 Лісти мідні холоднокатані марки М2 товщ. 0 8мм т 0 0053 - - - 0 01044 - 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 1 0 мм т - 0 00662 - - - 0 01305 1517-112 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 1 5 мм т - - 0 00992 - - - 111-0801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ м'яка діаметр 1-3 мм т 0 00006 0 00006 0 00006 0 00006 0 00012 0 00012 П Заклепки і цвяхи мідні кг 0 005 0 005 0 005 - - - ДБН Д.2.5-6-2001 С. 17 Закінчення групи 8 норми з 25 по 30 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру жолоби і звиси звиси розжелобки ширина 0 7 м зжелобки ширина 0 7 м матеріал покриття мідь цинк мідь цинк товщина листа мм 1 5 1 0 0 8 1 0 1 5 1 0 6-8-25 6-8-26 6-8-27 6-8-28 6-8-29 6-8-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 05 1 51 0 68 0 82 1 02 0 73 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 1517-0220 Листи цинкові загального призначення холоднотягнуті марка ЦО ширина 450 500 мм товщина 1 мм т -- 0 01095 - - - 0 00555 П Заклепки і цвяхи цинкові кг - 0 01 - - - 0 018 1517-105 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 0 8 мм т - - 0 0053 - - - 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 1 0 мм т - - - 0 00662 - - 1517-112 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ. 1 5 мм т 0 01958 - - - 0 00992 - 111-0801 Дріт мідний круглий електротехнічний MM м'яка діаметр 1-3 мм т 0 00012 0 00012 - - - - П Заклепки і цвяхи мідні кг 0 01 - 0 018 0 018 0 018 - Група 9. Зміна покрить на зонтах над ґанками під'їздами і вхідними дверима Склад робіт: 1. Зняття старого покриття і вимір покрівельної поверхні; 2. Заготівля частин нового покриття шашок картин ; 3. Встановлення деталей покриття на місце з укріпленням. Вимірник: 1 м2 змінюваного покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру матеріал покриття – сталь покрівельна маса 1 м2 листа кг ал покритт я - сталь пс зкрівельна м аса 1 м2 ли ста кг 4 0 0 5 0 0 6 0 0 чорна оцинкована чорна оцинкована чорна оцинкована 6-9-1 6-9-2 6-9-3 6-9-4 6-9-5 6-9-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 42 1 42 1 69 1 69 1 98 1 98 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 111-1795 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 5мм т 0 0043 - - - - - 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 7мм т - - 0 0054 - 0 00648 - 111-1797 Сталь листова оцинкована товщиною 0 5мм т - 0 0043 - - - - 111-1798 Сталь листова оцинкована товщиною 0 7мм т - - - 0 0054 - - 111-1799 Сталь листова оцинкована товщиною 0 75 мм т - - - - - 0 00648 111-820 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкована діаметр 2 5 кг 0 05 0 05 0 05 0 05 0 05 0 05 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0х 90 мм т - 0 00004 0 00004 0 00004 - 0 00004 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х 60 мм т 0 00004 - - - 0 00004 - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 028 - 0 028 - 0 028 - ДБН Д.2.5-6-2001 С. 18 Група 10. Зміна фігурних елементів водостічних труб Склад роботи: 1. Роз'єднання елементів на частини виїмка зі стремян і зняття; 2. Виготовлення нових труб по старому зразку з ґрунтовкою; 3. Установка труб на старе місце з укріпленням; 4. Установка і пересувка лелек. Вимірник: 1 м 1 5 8 12 15 19 23 27 1 шт. 2-4 6-7 9-11 13-14 16-18 20-21 22 24-26 26 28-30 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру з чорної сталі маса 1 м2 листа 4 кг діаметр труб 14 див з чи землі з риштовання з чи землі з риштованн я з люлек труби коліна відливи воронки труби коліна воронки 6-10-1 6-10-2 6-10-3 6-10-4 6-10-5 6-10-6 6-10-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 64 1 4 1 03 1 34 1 18 2 30 2 66 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 111-1795 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 5мм т 0 00216 0 00239 0 00239 0 00234 0 00216 0 00239 0 00234 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 015 0 015 0 015 0 015 0 015 0 015 0 016 Продовження групи 10 норми з 8 по 14 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру з оцинкованої сталі маса 1 м2 листа 4 кг діаметр труб 14 див з чи землі з риштовання з чи землі з риштованн я з люлек труби коліна відливи воронки труби коліна воронки 6-10-8 6-10-9 6-10-10 6-10-11 6-10-12 6-10-13 6-10-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 64 1 4 1 03 1 34 1 18 2 30 2 66 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 111-1797 Сталь листова оцинкована товщиною 0 5мм т 0 00216 0 00239 0 00239 0 00234 0 00216 0 00239 0 00234 Продовження групи 10 норми з 15 по 21 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру з міді товщина листа 1 мм діаметр 14 см з міді товщина листа 1 мм діаметр см труби коліна відливи воронки труби коліна відливи 6-10-15 6-10-16 6-10-17 6-10-18 6-10-19 6-10-20 6-10-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 73 1 27 1 06 2 84 0 80 1 39 1 06 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщ.1мм т 0 0049 0 00327 0 0049 0 0088 0 00689 0 0048 0 00687 П Кріплення кг 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 ДБН Д.2.5-6-2001С.19 Продовження групи 10 норми з 22 по 28 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру з міді товщина листа мм 1 0 8 діаметр труб см 18 14 18 воронки труби коліна відливи воронки труби коліна 6-10-22 6-10-23 6-10-24 6-10-25 6-10-26 6-10-27 6-10-28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 91 0 62 1 08 0 90 2 42 0 66 1 18 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 1517-105 Листи мідні холоднокатані товщ. 0 8 мм марка М2 т -- 0 00392 0 00262 0 00392 0 00704 0 00551 0 00384 1517-107 Листи мідні холоднокатані товщ. 1 мм марка М2 т 0 0088 - - - - - - П Кріплення кг 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 Закінчення групи 10 норми з 29 по 30 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Мідь товщина листа 0 8 мм діаметр труб 18 див мм діаметр труб 18 див відливи воронки 6-10-29 6-10-30 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 90 2 46 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 Матеріали 1517-105 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 0 8 мм кг 0 0055 0 00704 П Кріплення кг 0 001 0 001 Група 11. Розбирання і перенавішення ринв Склад робіт: При розбиранні ринв 1 2 : 1. Відкріплення труб колін відливів і лійок від рогачів стремян ; 2. Виїмка елементів труб з рогачів стремян з розбиранням на ланки; 3. Збирання елементів труб. При зміні рогачів для ринв 3.4 : 1. Зняття старих рогачів; 2. Встановлення нових рогачів у колишні гнізда з заготівлею і заміною пробок при необхідності . Перенавішення ринв 6 7 : 1. Зняття труб з колінами і лійками; 2. Постава пом'ятих місць частин труб і кріплень; 3. Навішення труб із кріпленнями до рогачів чи дротом хомутами; 4. Заміна частини рогачів і пробок. Виготовлення кованих рогачів 8 : 1. Підготовка заготівель ; 2. Поковки штиря ; 3. Поковки смуги; 4. Обробка рогача; 5. Свердлення отворів. Вимірник: 1 м 1-2 6-7 1 шт. 3-4 5 1 рогач 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розбирання ринв ^я ринв Зміна рогачів стремян для ринв ів стремян для ринв з чи землі риштовання з люлек цегельна стіна стіна дерев’яна стіна з землі чи риштовання з люлек 6-11-1 6-11-2 6-11-3 6-11-4 6-11-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 14 0 43 0 56 1 28 0 32 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали П Рогачі кг - - 0 6 0 6 0 6 111-810 Дріт сталевий низьковуглецевий оцинкований діаметр 0 55 мм кг - - 0 003 0 003 0 003 ДБН Д.2.5-6-2001 С.20 Закінчення групи 11 норми з 6 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Перенавішення водостічних труб достічних труб Виготовлення кутих рогачів з мідного прутка для ринв з чи землі риштовання з люлек 6-11-6 6-11-7 6-11-8 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 77 1 92 2 28 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 Матеріали П Мідь кругла діаметр 25 мм кг - - 0 0025 111-1652 Кокс мелений т - - 0 0000045 111-810 Дріт сталевий низьковуглецевий оцинкований діаметр 0 55 мм т 0 000006 0 000006 - Група 12. Покриття древніх димників з кам'яними наметами Склад роботи: 1. Підготовка поверхні намету - обмір розмітка. Виготовлення шаблонів по кресленнях або збереженим зразкам заготівля елементів покриття з примірянням по місцю; 2. Виготовлення шаблонів підзорів з листової сталі; 3. Виконання підзорів по шаблонах шляхом вибивання вручну зубилом; 6. Установка всіх елементів покриття на місце на намет димника із пристроєм пристосувань при установці. Вимірник:1 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру даху да. ху прості пості складні ладні з покрівельної сталі маса 1 м2 листа – 4 кг чорна оцинкована чорна оцинкована 6-12-1 6-12-2 6-12-3 6-12-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 8 96 8 96 17 5 17 5 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1795 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 5мм т 0 0056 - 0 0064 - 111-1797 Сталь листова оцинкована товщиною 0 5мм т - 0 0056 - 0 0064 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4.0х 90 мм т - 0 000024 - 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х 60 мм MM т 0 00011 - 0 00011 - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 028 - 0 028 ДБН Д.2.5-6-2001 С.21 Продовження групи 12 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру даху прості складні з покрівельної сталі маса 1 м2 листа – 5 кг чорна оцинкована чорна оцинкована 6-12-5 6-12-6 6-12-7 6-12-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 10 75 10 75 21.0 21.0 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 8 мм т 0 007 - 0 008 - 111-1798 Сталь листова оцинкована товщиною 0 7 мм т - 0 007 - 0 008 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4.0х 90 мм т - 0 00011 - 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х 60 мм т 0 00011 - 0 00011 - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 028 - 0 028 Закінчення групи 12 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру даху прості зості складні ладні з покрівельної сталі маса 1 м2 листа – 6 кг чорна оцинкована чорна оцинкована 6-12-9 6-12-10 6-12-11 6-12-12 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год.. 12 54 12 54 24.5 24.5 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 8мм т 0 0084 -- 0 0096 - 111-1799 Сталь листова оцинкована товщиною 0 75 мм т - 0 0084 - 0 0096 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4.0х 90 мм т - 0 00011 - 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х 60 мм т 0 00011 - 0 00011 - 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 028 - 0 028 ДБН Д.2.5-6-2001 С.22 Група 13. Покриття конусів для глав Склад роботи: 1. Виготовлення шаблонів 2. Рзметка і вирізка листів по шаблоні з приміркою. 3. Зачиска і паяння листів 4. Готування деталей кріплення 5. Пригонка остаточна вивірка 6. Припаювання до місця з зачищенням швів Вимірник:1 м2 поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру З покрівельної сталі масою 1 м2 листа кг зівельноїсталі м асою І м2 лисі та кг 4 4 5 чорна оцинкована чорна оцинкована 6-13-1 6-13-2 6-13-3 6-13-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 20 15 20 15 25 9 25 9 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 111-1795 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 5мм т 0 0064 - - - 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 7 мм т - - 0 0075 - 111-1797 Сталь листова оцинкована товщиною 0 5 мм т - 0 0064 - - 111-1798 Сталь листова оцинкована товщиною 0 7мм т - - - 0 0075 1113-72 Кислота соляна технічна т - 0 00011 - 0 00011 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00073 0 00073 0 00073 0 00073 1521-013 Олово марка 01 пч т 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 028 - 0 028 Продовження групи 13 норми з 5 по 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру покрівельною сталлю маса 1 м2 листа кг міддю 6 товщина листа мм вщина листа \ ЛМ чорної оцинкованої 0 8 1 0 1 5 6-13-5 6-13-6 6-13-7 6-13-8 6-13-9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 41 40 41 40 26 29 30 92 39 0 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 7 мм т 0 009 - - - - 111-1799 Сталь листова оцинкована товщиною 0 75 мм т - 0 009 - - - 1521-013 Олово марка 01 пч т 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00023 0 00023 - - - 1113-72 Кислота соляна технічна т - 0 000014 0 000014 0 000014 0 000014 П Поковки мідні кг - - 0 23 0 23 0 23 1517-105 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 0 8 мм т - - 0 01139 - - 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 1 0 мм т - - - 0 01424 - 1517-112 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 1 5 мм т - - - - 0 0211 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 028 - - - - ДБН Д.2.5-6-2001 С.23 Група 14. Покриття підхресних куль яблук Склад робіт: 1. Виготовлення форми півовальної чи циліндричної; 2. Розмітка і розкрій листів ; 3. Видавлювання деталі за формою; 4. Зборка деталей і паяння швів. Вимірник:1 м2 поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру способом тиску матеріал покриття сталь покрівельна маса 1 м2 листа – 6 кг мідь листова товщина листа мм чорна оцинкована 0 8 1 0 6-14-1 6-14-2 6-14-3 6-14-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 98.0 98.0 107 1 126.0 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 т 0 0096 - - - 111-1799 Сталь листова оцинкована т - 0 0096 - - 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х60 мм т 0 00011 - - - 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0х 90 мм т - 0 00011 - - 1521-013 Олово марка 01 пч т 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00023 0 00023 - - 1113-72 Кислота соляна технічна т 0 000014 0 000014 0 000014 0 000014 П Поковки мідні кг - - 0 23 0 23 1517-105 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 0 8 мм т - - 0 01139 - 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 1 0 мм т - - - 0 01424 П Заклепки і цвяхи мідні кг - - 0 11 0 11 111-070 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 АИ-93 т 0 001 0 001 0 001 0 001 111-1604 Шкурка шліфувальна на паперовій основі м2 0 5 0 5 0 5 0 5 112-0121 Дошки хвойних порід обрізні довжина 2-3 75 м ширина 75-150 мм товщина 44 мм і більш ІІІ сорт м3 0 3 0 3 0 3 0 3 111-623 Мило тверде господарське 72% шт. 1 29 1 29 1 29 1 29 Закінчення групи 14 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру способом виколотки матеріал покриття сталь покрівельна маса 1 м2 листа - 6 кг мідь листова товщина листа мм чорна оцинкована 0 8 1 0 6-14-5 6-14-6 6-14-7 6-14-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 70 0 70 0 77 42 91.0 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 т 0 0096 - - - 111-1799 Сталь листова оцинкована т - 0 0096 - - 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х 60 мм т 0 00011 - - - 111-0170 Цвяхи дротові оцинковані 4 0х90 мм т - 0 00011 - - 1521-013 Олово марка 01 пч т 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 111-0782 Поковки з квадратних заготівель маса 1 8 кг т 0 00023 0 00023 - - 1113-72 Кислота соляна технічна т 0 000014 0 000014 0 000014 0 000014 П Поковки мідні кг - - 0 23 0 23 1517-105 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 0 8 мм т - - 0 01139 - 1517-107 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 1 0 мм т - - - 0 01424 П Заклепки і цвяхи мідні кг - - 0 11 0 11 ДБН Д.2.5-6-2001 C.24 Група 15. Влаштування підзорів флюгарок прапорів зірок і інших плоских вирізних прикрас Склад роботи: 1. Заготівля смуги з покрівельної сталі. 1-3 ; 2. Розмітка малюнка по кресленнях або збереженим частинам підзора. 1-3 ; 3. Вибивання малюнка зубилом із зачищенням ручними пилками 1-3 ; 4. Розкрій деталі по шаблоні. 4-7 ; 5. Виконання малюнка зубилом із зачищенням ручними пилками. 4-7 ; 6. Встановлення виробів на місце 19-20 ; 7. Зміцнення костилями і гаками 19-20 ; 8. Виготовлення кронштейнів зі штабової сталі 21 ; 9. Пробивання отворів у цегельних стінах шлямбуром до 25 мм на глибину 0 5 цегли установка пробок. 21 ; 10. Установка кронштейнів із кріпленням до них зі штабової сталі в два ряди підзорів на висоті до 25 м. 21 . Вимірник : 1 дм2 шаблона 1-3 1 м2 виробу 4-20 1 м підзора 21 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виготовлення шаблонів для вибивання плоских вірізних прикрас Виготовлення прикрас з покрівельної сталі складність малюнка адність малю нка чорної простий середній складний складність малюнка адність малю нка простий середній складний 6-15-1 6-15-2 6-15-3 6-15-4 6-15-5 6-15-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 77 1 01 1 23 32 2 40 6 50 4 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 111-1794 Сталь покрівельна марка СТК-1 товщиною 0 7 мм т 0 0066 0 0066 0 0066 111-1797 Сталь листова оцинкована товщиною 0 5 мм т 0 00009 0 00009 0 00009 Продовження групи 15 норми з 7 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виготовлення прикрас з оцинкової міді з листової міді товщина листа – 0 8 мм складність малюнка простий середній складний простий середній складний 6-15-7 6-15-8 6-15-9 6-15-10 6-15-11 6-15-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 32 2 40 6 50 4 35 7 46 13 54 74 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 111-1799 Сталь листовою оцинкована товщиною 0 75 мм т 0 0066 0 0066 0 0066 - - - 1517-105 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 0 8 мм т - - - 0 00768 0 00768 0 00768 ДБН Д.2.5-6-2001 С.25 Продовження групи 15 норми з 13 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виготовлення прикрас з листової міді товщина листа – 1 мм з листової міді товщина листа – 1 5 мм складність малюнка простий середній складний простий середній складний 6-15-13 6-15-14 6-15-15 6-15-16 6-15-17 6-15-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 42 0 51 8 64 4 54.6 63 56 85 4 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали 1545-105 Листи мідні холоднокатані марки М2 товщиною 0 8 мм т 0 0098 0 0098 0 0098 0 0145 0 0145 0 0145 Закінчення групи 15 норми з 19 по 21 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Установка виробів на місце бів на місце Виготовлення й установка каркасів для підвіски підзорів спосіб установки ановки з пайкою швів без пайки швів 6-15-19 6-15-20 6-15-21 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 7 28 4 34 3 64 2 Середній розряд робіт 5 5 3 5 Матеріали 111-975 Сталь штабова товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм марка Сто т - - 0 005 1521-013 Олово третик т 0 00003 - - 1113-072 Кислота соляна технічна т 0 0000024 - - Група 16. Паяння швів покриттів олов'яним припоєм Склад роботи: 1. Очищення і промивання швів соляною кислотою; 2. Розігрівання і підготовка паяльника; 3. Пайка швів; 4. Обробка швів розчином лугу і водою; 5. Пересування муфельної печі в процесі роботи. Вимірник: 1 м шва Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид поверхні горизонтальна і похила ьна і похила вертикальна і криволінійна криволінійна фасонні частини покрівель ини покрівель ручним паяльником електричним паяльником ручним паяльником електричним паяльником ручним паяльником електричним паяльником 6-16-1 6-16-2 6-16-3 6-16-4 6-16-5 6-16-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 27 0 13 0 37 0 18 0 55 0 203 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 4 Матеріали 1521-013 Олово третик т 0 00054 0 00054 0 00006 0 00006 0 000065 0 000065 1113- 972 Кислота соляна технічна т 0 000004 0 000004 0 000004 0 000004 0 000004 0 000004 ДБН Д.2.5-6-2001 С.26 Група 17. Паяння швів мідних бронзових і латунних з'єднань куполів конусів підхресних куль і др. Склад роботи: 1. Шабрування поверхні і зачищення наждаковим папером 1-10 ; 2. Розігрівання паяльників і підготовка муфельної печі 1-20 ; 3. Паяння швів з попереднім нанесенням рідкого флюсу кистю. Обробка швів розчином лугів і водою 1-20 ; 4. Облуживаніе внутрішньої поверхні по місцеві стику ручним паяльником 11-20 ; 5. Виготовлення обичайки з вирізкою виколоткою обслуговуванням і заклепуванням її до внутрішньої поверхні по місцеві стику 11-20 ; 6. Зачищення шва шабером рашпілем по кольоровому металі наждаковим папером при підготовці поверхні під золочення 11-20 ; 7. Очищення від окісної плівки і забруднення тонкою наждаковою шкуркою шліфування дрібнозернистими абразивними колами напилками шаберами 21-25 ; 8. Пайка срібним припоєм із прогрівом підстави і припоя газопламенем чи электродугой з дотриманням товщини шва пайки і зазору між що з'єднуються деталями до 0 08 мм 21-25 . Вимірник: 1 м шва Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Пайка фальца лежачого ПОСом довжина шва до 0 5 м товщина металу мм до 0 5 м 1 0 1 2 1 5 1 8 2 0 6-17-1 6-17-2 6-17-3 6-17-4 6-17-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 88 0 98 1 08 1 19 1 32 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 1522-26 Припої олов'яно-свинцеві в пацях безсурьм'янисті марка ПОС40 т 0.0000689 0 00007 0 000105 0 000147 0 00015 111-1886 Флюс марка Ан-22 т 0 00001 0 00001 0 00001 0 00001 0 00001 111-1604 Шкурка шліфувальна на паперовій основі м2 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 Продовження групи 17 норми з 6 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Пайка фальца лежащого ПОСом довжина шва до 0 5 м товщина металу мм 1 0 1 2 1 5 1 8 2 0 6-17-6 6-17-7 6-17-8 6-17-9 6-17-10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 49 0 55 0 60 0 66 0 73 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 1522-26 Припої олов'янно-свинцеві в пацях бессурьм'янисті марка ПОС - 40 т 0.0000689 0 00007 0 000105 0 000147 0 00015 111-1886 Флюс марка Ан-22 т 0 00001 0 00001 0 00001 0 00001 0 00001 111-1604 Шкурка шліфувальна на паперовій основі м2 0.01 0 01 0 01 0 01 0 01 Продовження групи 17 норми з 11 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Пайка шва встик ПОСом довжина шва до 1 0 м товщина металу мм 1 0 1 2 1 5 1 8 2 0 6-17-11 6-17-12 6-17-13 6-17-14 6-17-15 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 06 4 48 4 96 5 47 6 05 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 1522-26 Припої олов'яно-свинцеві в пацях бессурьм'яниісті марка ПОС-40 т 0.0002059 0 000216 0 000324 0 000454 0 000463 111-1886 Флюс марка Ан-22 т 0 00001 0 00001 0 00001 0 00001 0 00001 111-1604 Шкурка шліфувальна на паперовій основі м2 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 ДБН Д.2.5-6-2001 С.27 Продовження групи 17 норми з 16 по 20 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Пайка фальца лежачого ПОСом довжина шва більш 1 0 м товщина металу мм 1 0 1 2 1 5 1 8 2 0 6-17-16 6-17-17 6-17-18 6-1719 6-17-20 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 25 2.49 2 76 3 04 3 36 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 1522-26 Припої олов'яно-свинцеві в пацях бессурьм'яністі марка ПОС-40 т 0.0000689 0 00007 0 000105 0 000147 0 00015 111-1886 Флюс марка Ан-22 т 0 00001 0 00001 0 00001 0 00001 0 00001 111-1604 Шкурка шліфувальна на паперовій основі м2 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 Закінчення групи 17 норми з 21 по 25 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Пайка швів срібним припоєм товщина металу мм а швів срібним припоєм то вщина мета; гіу мм 1 0 1 2 1 5 1 8 2 0 6-17-21 6-17-22 6-17-23 6-17-24 6-17-25 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 45 2 73 3 22 3 36 3 64 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 1522-26 Припої олов'яно-свинцеві в пацях бессурьм'яністі марка ПОС-40 т 0.000043 0 000045 0 000067 0 000094 0 000096 111-1886 Флюс марка Ан-22 т 0 00001 0 00001 0 00001 0 00001 0 00001 111-1604 Шкурка шліфувальна на паперовій основі м2 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 Група 18. Виколотка шашок і карт лудіння покрівельної сталі Склад роботи: 1. Вибивач по шаблоні вручну розкроєних шашок і карт 1 . 2. Очищення покрівельної сталі від іржі й окалини. Закласти у ванну з кислотою для протравляння промити в холодній проточній воді пропустити через протравлену кислоту пропустити через ванну з розплавленим оловом очистити нашатирним спиртом із крейдою промити гарячою водою протерти обпилюваннями покрити лаком. 2 . Вимірник: 1 м2 покриття 1 . 1 м2 лудіння з 2-х сторін 2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виколотка шашок і карт для сферичних покрить малих діаметрів до Зм Лудіння покрівельної сталі оловом з 2-х сторін 6-18-1 6-18-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 47 4 48 2 Середній розряд робіт 5 4 Матеріали 1521-013 Олово третик т - 0 0005 1113-072 Кислота соляна технічна т - 0 0005 1631-1 Аміак рідкий кг - 0 15 1631-73 Лак пентафталевий кг - 0 15 111-0620 Крейда природна мелена т - 0 0002 ДБН Д.2.5-6-2001 С.28 Група 19. Реставрація мідних листів на куполах і главах з позолоченою поверхнею Склад роботи: 1. Зняття старих опорних пластин. 1 2. Вирубка нових пластин. 1 3. Виготовлення заклепок. І 4. Встановлення опорних пластин. І 5. Зачищення корозії 2 3 6. Вирізка дисків 2 3 . 7. Вибивач 2 3 . 8. Пропайка швів при товщині шва до 0 08 мм. 2 3 . 9. Закарбування отворів 2 3 Вимірник: 1 дм2 поверхні пластин 1 1 лист 2 4 1 дм2 3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Заміна опорних пластин Пристрій латок [латок Промивання і протирання на 1 лист площі до 0 5 м2 лист розміром 0 4 х 0 7 м на 1 дм2 6-19-1 6-19-2 6-19-3 6-19-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 46 2 74 0 92 1 57 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 1522-26 Припої олов'яносвинцеві в пацях безсурьм'янисті марка ПОС-40 т 0 000017 0 00099 0 000017 - 1113-072 Кислота соляна технічна т 0 000016 0 000009 0 000002 - 1545-108 Мідь листова т 0 00028 0.00177 0 000045 - 142-10-2 Вода м3 0.002 0.002 0 002 0 01 111-1608 Дрантя т 0 00011 0 00011 0 00011 0 00011 111-0623 Мило господарське тверде 72% шт. - - - 0 03 112-0121 Дошки хвойних порід обрізні довжина 2-3 75 м ширина 75-150 мм товщина 44 мм і більш ІІІ сорт м3 0 3 0 3 0 3 - ДБН Д.2.5-6-2001 С.29 Глава III. Реставрація і відтворення дерев'яних покрівель Група 20. Покриття дахів тесом і дранкою тріскою . Склад роботи: 1. Підбор і заготівля лісоматеріалів 2. Острожка дощок з підрівнюванням і фуговка крайок 3. Нарізка верхніх і нижніх торцевих крайок при тесових покрівлях . 4. Укладання тесу і дранки з ретельним припасуванням і кріпленням 5. Вирівнювання по звисах і постановка відливних і конькових дощок Вимірник:1 м2 покриття Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Даху простій і середньої складності / простій і се редньої склади ості покриття тесом есом покриття дранкою я дранкою в розбіжку у два шари у три шари у чотири шари 6-20-1 6-20-2 6-20-3 6-20-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 16 1 68 0 55 0 62 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 112-0053 Дошки обрізні з хвойних порід довжина 4-6 5 м ширина 75-150 мм товщина 25 мм ІІІ сорт м3 0 039 0 054 0 002 0 002 111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0 00003 0 00004 0 00014 0 00018 112-0121 Дошки хвойних порід обрізні довжина 2-3 75 м ширина 75-150 мм товщина 44 мм і більш ІІІ сорт м3 - - 0 002 0 002 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8 х 60 мм т 0 00035 0 00041 0 000025 0 000025 111-1763 Толь марка ТВК-350 м2 1 09 1 09 1 09 1 09 П Дрань покрівельна тріска 1000 шт. - - 0 11 0 147 Закінчення групи 20 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Даху складні покриття тесом тесом покриття дранкою я дранкою в розбіжку у два шари у три шари у чотири шари 6-20-5 6-20-6 6-20-7 6-20-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 06 6 02 2 03 2 59 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 112-0053 Дошки обрізні з хвойних порід довжина 4-6 5 м ширина 75-150 мм. товщина 25 мм ІІІ сорт м3 0 043 0 057 0 0022 0 0022 111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0 00003 0 00003 0 00015 0 00019 112-0121 Дошки хвойних порід обрізні довжина 2-3 75 м ширина 75-150 мм товщина 44 мм і більш ІІІ сорт м3 - - 0 0022 0 0022 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8 х 60 мм т 0 000039 0 000045 0 000028 0 000028 111-1763 Толь марка ТВК-350 м2 1 09 1 09 1 09 1 09 П Дрань покрівельна тріска 1000 шт. - - 0 12 0 12 ДБН Д.2.5-6-2001 С.30 Група 21. Покриття дахів покрівельним лемешем розміром 0 16 х 0 40 х 0 015 м Склад роботи: 1. Підбор і заготівля лісоматеріалів. Виготовлення лемеша вручну по древньому чи зразку малюнку з осикових дощок товщиною до 25 мм з антисептуванням. 2. Розбирання лемеша 3. Покриття лемешем з кріпленням до решетування з ретельним припасуванням Вимірник: на 1 шт. лемеша 1-2 1 кв.м. покриття 3-5 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виготовлення лемеша ня лемеша Покриття лемешем окриття лемеше». л даху ху даху простій і середньої складності складна простій і середньої складності складні циліндричні конуси і бочкоподібні складні купольні і цибулинні 6-21-1 6-21-2 6-21-3 6-21-4 6-21-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 23 0 31 4 48 5 88 7 98 2 Середній розряд робіт 3.5 3 5 4 5 4 5 4 5 Матеріали 111-1853 Двяхи покрівельні оцинковані т - - 0 00075 0 00075 0 00075 112-048 Дошки обрізні хвойних порід довжина 4-6 5 м ширина 75-150 мм товщина 19 22 мм сорт ІІ м3 0 002 0 002 - - - П Леміш покрівельний шт. - - 62 62 62 1113-292 Паста антисептична т 0 000002 0 000002 - - - Розділ IV. Реставрація і відтворення черепичних покрівель Група 22. Покриття дахів черепицею Склад роботи: 1. Розмітка по дерев'яному репетуванню. 2. Підбор черепиці по кольору і розміру 3. Попередня розкладка по підставі 4. Припасування черепиці з підточуванням у міру необхідності 5. Оброблення місць примикання 6. Свердлення отворів по цегельній підставі 7. Установка черепиці з кріпленням спеціальними цвяхами на розчині по цегельній підставі . 8. Підйом необхідних матеріалів через блок вручну з особою обережністю Вимірник: 1 м2 покриття 1-8 10-12 1 шт. 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру по дерев’яній основі дерев'яній ос нові по цегельній основі цегельній осн ОВІ даху проста середньої складності складна проста середньої складності складна 6-22-1 6-22-2 6-22-3 6-22-4 6-22-5 6-22-6 1 2 3 4 5 65 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 24 2 59 2 94 3 36 3 92 4 48 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 Матеріали: 111-1797 Сталь покрівельна оцинкована товщиною 0 5мм т 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 1425-11687 Розчин готовий мурувальний важкий цементно-вапняний марка М25 м3 0 025 0 025 0 025 0 025 0 025 0 025 П Черепиця спецзамовлення шт. 36 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 4 111-0181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х60 мм кг 0 0008 0 0008 0 0008 0 0008 0 0008 0 0008 ДБН Д.2.5-6-2001 С.31 Продовження групи 22 норми з 7 по 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Покриття даху жолобчастою черепицею Покриття складного даху марсельською різнобарвною черепицею Очищення знятої черепиці від атмосферних забруднень 6-22-7 6-22-8 6-22-9 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 74 5 31 0 38 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 3 Матеріали 1422-11180 Черепиця глиняна пазова штампована 1000 шт 0 04 - - 1422-11186-1 Черепиця глиняна плоска стрічкова гребнева 1000 шт 0 0004 0 0004 - П Черепиця марсельська 1000 шт - 0 04 - 142-10-2 Вода м3 - 0 05 1425-11687 Розчин готовий мурувальний важкий цементно-вапняний марка М25 м3 0 025 0 025 - 1546-55 Паста "ГОЙ" кг - - 0 025 111-1608 Дрантя т - - 0 00004 Закінчення групи 22 норми з 10 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Покриття складного даху глазурованою черепицею розміром у див: Імітація черепичної покрівлі листовою міддю 19х10 19х11 6-22-10 6-22-11 6-22-12 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 13 44 12 6 148 8 2 Середній розряд робіт 5 5 4 5 Матеріали П Черепиця глазурована 1000 шт 0 130 0 117 - 1422-11186-1 Черепиця глиняна плоска стрічкова гребнева 1000 шт 0 0004 0 0004 - 111-1484 Шурупи з напівкруглою голівкою діаметр стрижня 8 мм довжина 100 мм т 0 00234 0 002106 - 111-1746 Гумові прокладки м3 0 000247 0 000222 - 112-0073 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4-6 5 м усі ширини товщина 25 мм сорт III м3 0 00187 0 00168 0 00001 1546-63 Припой ПОС-18 т - - 0 000550 1545-108 Мідь листова т - - 0 02448 111-0112 Бура т - - 0 000350 111-0324 Кисень технічний газоподібний м3 - - 0 002 1546-6 Ацетилен технічний розчинний м3 - - 0 0016 111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т - - 0 000336 ДБН Д.2.5-6-2001 С.32 Група 23. Покриття складних дахів покрівельним лемешем Склад роботи: І.Виготовлення мідних лемешів 1-3 : 1. Підношення матеріалів. 2. Обмірювання окружності купола виготовлення шаблона. 3. Розмітка по шаблону. 4. Вирізання лемешів. 5. Загин для з'єднання у фальц. II. Виготовлення дерев'яних лемешів 4-6 : 1. Виготовлення шаблона. 2. Розпилювання дошки на заготівлі. 3. Розмітка по шаблоні. 4. Обробка циркулярної пилкою III. Установка дерев'яних і мідних лемешів 7-9 : 1. Підйом матеріалів на необхідну висоту. 2. Установка дерев'яних лемешів із припасуванням по місцеві. 3. Антисептування. 4. Установка мідних лемешів з кріпленням. IV. Виготовлення мідних рейок 10 : 1. Розмітка і різання листів. 2. Відгин крайок і заготівля фальців Вимірник: 1 м2 покриття 1-3 7-9 1 леміш 4-6 1 шт. 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виготовлення мідних лемешів лення мідних лемешів Виготовлення дерев’яних лемешів ння дерев'яни х лемешів категорія складності І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 6-23-1 6-23-2 6-23-3 6-23-4 6-23-5 6-23-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 16 5 72 7 93 0 15 0 17 0 18 2 Середній розряд робіт 5 5 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 1517-105 Мідь листова товщиною 0 8 мм т 0 0015 0 0015 0 0015 - - - 112-0076 Дошки необрізні хвойних порід довжиною 404 5 м шириною 250 мм сорт ІІ м3 - - - 0 058 0 058 0 058 Закінчення групи 23 норми з 7 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Установка дерев’яних і мідних лемешів дерев'яних і мідн их лемешів Виготовлення сполучних рейок з листової міді категорія складності ітегорія складное ті І ІІ ІІІ 6-23-7 6-23-8 6-23-9 6-23-10 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 12 09 16 9 24 18 0 13 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 3 Матеріали 1545-108 Мідь листова т - - - 0 00014 П Цвяхи латунні кг 0 15 0 15 0 15 - 111-0180 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8 х 50 мм т 0 00018 0 00018 0 00018 - 1113-292 Антисептичний розчин т 0 0006 0 0006 0 0006 - ДБН Д.2.5-6-2001 С.33 Глава V. Відтворення різних покрить дахів Група 24. Зміна покрівельного покриття на покриття цинковим листом Склад роботи: 1. Розбирання покриття з покрівельної сталі окремими ділянками площею до 10 м2. 2. Покриття даху карнизів розжолобків листовим цинком товщиною 0 3 мм при масі 1 м2 листа 5 76 кг. 3. Пропайка швів покриття Вимірник: 1 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру скатних дахів катних дахів пірамідальних дахів ^ідальних да ХІВ розбирання металевого покриття покриття листовим цинком пропайка швів розбирання металевого покриття покриття листовим цинком пропайка швів 6-24-1 6-24-2 6-24-3 6-24-4 6-24-5 6-24-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 50 0 64 0.94 0 61 9 13 1 44 2 Середній розряд робіт 3 4 4 4 4 4 Матеріали 1517-0217 Цинк листовий товщиною 0 8 мм т - 0 00806 - - 0 01073 - 111-1853 Цвяхи покрівельні оцинковані т - 0 000024 - - 0 00011 - 1546-63 Припої олов'яно-свинцеві в чушках безеурьм'янисті марка ПОС-18 т - - 0 000174 - - 0 00027 1113-072 Кислота соляна технічна т - - 0 00002 - - 0 000023 П Деталі кріплення кг - 0 73 - 0 70 - Продовження групи 24 норми з 7 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру куполів і глав у шашку конуса і завершення шпиля розбирання металевого покриття покриття листовим цинком пропайка швів покриття листовим цинком 6-24-7 6-24-8 6-24-9 6-24-10 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 61 6 23 1 44 21 45 2 Середній розряд робіт 3 5 5 5 5 5 Матеріали 1517-0217 Цинк листовий товщиною 0 8 мм т - 0 00704 - 0 00576 111-1853 Цвяхи покрівельні оцинковані т - 0 00011 - 1546-63 Припої олов'яно-свинцеві в пацях бессурьм'яністі марка ПОС- 18 т - - 0 00029 0 0002 1113-072 Кислота соляна технічна т - - 0 00002 0 000014 П Деталі кріплення кг - 0 7 - 0 23 ДБН Д.2.5-6-2001 С.34 Продовження групи 24 норми з 11 по 14 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Профільованих плетінь і інших фігурних виступаючих частин паски сандрики підвіконня портали і ін. розбирання металевого покриття покриття листовим цинком пайка швів виколотка 6-24-11 6-24-12 6-24-13 6-24-14 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 27 0 90 0 94 1 66 2 Середній розряд робіт 3 5 5 5 5 5 Матеріали 1517-0217 Цинк листовий товщиною 0 8мм т -- 0 00396 - - 111-1853 Цвяхи покрівельні оцинковані т -- 0 00011 - - 1546-63 Припої олов'яно-свинцеві в пацях безсурьм'янисті марка ПОС 18 т -- - 0 000174 - 1113-072 Кислота соляна технічна т -- - 0 00002 -- 111-9347 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкована діаметр 2 5 мм Кг - 0 15 - - Група 25. Виготовлення з цинкового листа шляхом виколотки архітектурних деталей декору складного малюнка і покриття куль Склад роботи: 1. Розкрій і розмітка листового цинку. 2. Вибивач деталей за формою з її виготовленням. 3. Пророблення малюнка карбуванням. 4. Обрізка і обточування деталей. 5. Установка деталей на місце з пропаюванням швів 2 . Вимірник: 1 м2 розгорнутої поверхи Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виколотка архітектурних деталей Покриття куль шляхом виколотки виготовлення установка виготовлення установка 6-25-1 6-25-2 6-25-3 6-25-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 122 4 9 02 63 64 9 02 2 Середній розряд робіт 6 5 6 5 Матеріали 1517-0217 Листи цинкові товщиною 0 8 мм т 0 00414 - 0 00576 - 111-865 Ролі свинцеві марка СІ товщина 1 мм. т 0 0005 -- 1113-072 Кислота соляна технічна т 0 001 0 000024 0 000014 0 000024 111-1600 Бензин розчинник т 0 025 - - 1546-63 Припої олов'яно-свинцеві в пацях безсурьм'янисті марка ПОС 18 т 0 0012 0 00003 0 0002 0 00003 1546-80 Стеарин кг 1 2 - - - 111-113 Бязь сувора арт.6804 10М2 0 7 -- - - 111-626 Нашатир т 0 0003 - -- -- 111-239 Заклепки з напівкруглою голівкою оцинковані 4х5 т - - 0 00011 - 111-787 Поковки з квадратних заготівель оцинковані маса 1 8 кг т -- - 0 00023 - ДБН Д.2.5-6-2001 С.35 Група 26. Зміна металевого покриття покрівлі на покриття листовою міддю в шашку Склад роботи: І.Покриття куполів і глав І : 1. Розбирання негідного покриття. 2. Підготовка поверхні під покриття. 3. Заготівля елементів покриття і деталей кріплення. 4. Укладання і кріплення по місцеві. II. Покриття дерев'яних профільованих і фасонних деталей 2 1. Підготовка поверхні. 2. Виготовлення шаблонів. 3. Вирізка мідних листів по шаблонах заготівля деталей кріплення. 4. Приміряння. Рихтування деталей із зачищенням і паянням швів. 5. Остаточна вивірка й установка мідних елементів на місце. Вимірник: 1 м2 1 1 м2 розгорнутої поверхні 2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру куполів і глав дерев'яних профільованих і фасонних деталей 6-26-1 6-26-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 7 95 20 37 2 Середній розряд робіт 6 6 Матеріали 1545-108 Мідь листова т 0 01432 0 0098 П Костилі і гаки мідні кг 0 73 0 23 П Цвяхи мідні кг 0 11 0 012 1546-63 Припої олов'яно-свинцеві в пацях безсурьм'янисті марка ПОС 18 т 0 00057 157-366 Дріт мідний гнучкий т 0 00002 112-261 Фанера клеєна марка ФК і ФБА сорт У/ВВ товщиною 3 мм м2 1 1 Група 27. Покриття виступаючих частин підвіконня паски сандрики і пристрій ринв. Склад роботи: 1. Заготівля елементів покриття 1 2 2. Постановка елементів покриття на місце с зміцненням 1 2 3. Виготовлення зборка і навішення елементів ринв 3 . Вимірник: 100 м2 площі фасаду Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Покриття виступаючих частин паски підвіконня сандрики Ринви чорною сталлю вага 1 м2- 5 5 кг оцинкованою сталлю при вазі 1 м2 – 5 5 кг 6-27-1 6-27-2 6-27-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 10 18 12 29 12 53 2 Середній розряд робіт 3 4 4 Матеріали 111-1798 Сталь покрівельна оцинкована товщиною 0 7 мм т 0 03 0 042 0 0414 111-1853 Цвяхи оцинковані т 0 0015 0 0015 0 0015 111-0787 Поковки з квадратних заготівель оцинковані маса 1 8 кг т - - 0 011 111-1794 Сталь покрівельна т 0 03 - - ДБН Д.2.5-6-2001 С.36 Група 28. Промазування і покриття фальців даху і ліхтаря герметиком. Покриття веж рольним свинцем Склад роботи: Промазування і покриття фальців 1 2 : 1. Очищення фальців при ширині смуги 10 см. 2. Готування герметика на основі сирої гуми отвердителя прискорювача і ацетону герметиком. Покриття веж рольним свинцем 3. Нанесення суміші герметика за 2 рази П. Покриття рольним свинцем: 1. Покриття рольним свинцем товщиною 2 мм. 2. Пропаювання швів Вимірник: 1 м фальца 1 1 м2 покриття 2 3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Промазування фальців заскленого ліхтаря даху Покриття стиків даху герметиком Покриття вежі рольним свинцем 6-28-1 6-28-2 6-28-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 87 3 22 3 32 2 Середній розряд робіт 3 3 1 4 Матеріали 111-0601 Мастика герметизуюча нетвердіюча будівельна т 0 00024 0 00007 - 1113-02 Ацетон технічний сорт вищий т 0 00004 0 00004 - 1113-180 Спирт технічний етиловий ректифікований сорті т 0 00001 0 00001 - 1631-62 Розчин універсальний № 647 кг 0 07 0 07 - 111-1608 Дрантя т 0 0001 0 0001 - 111-865 Ролі свинцеві марка 31 товщина 1 мм. т - - 0 0294 111-1853 Цвяхи будівельні оцинковані т - - 0 00011 111-878 Скипидар живичний т 0 0001 0 0001 - Група 29. Розчищення і фарбування металевих поверхонь Склад роботи: 1. Очищення металевих деталей від іржі до блиску 2. Фарбування вручну свинцевим суриком на натуральній оліфі за 2 рази. 3. Фарбування вручну пентафталевою емаллю за 2 рази. Вимірник: 10 м2 пофарбованої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розчищення і фарбування металевих поверхонь 6-29-1 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 14 07 2 Середній розряд роботи 3 Матеріали 1113-248 Емаль ПФ-115 біла т 0 0039 111-1668 Оліфа натуральна кг 1 14 1546-82 Сурик свинцевий т 0 00241 111-1604 Дрантя т 0 00002 ДБН Д.2.5-6-2001 С.37 ЗМІСТ 1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА. 1 1.1. Загальні вказівки. 1 1.2. Правила обчислення 2 1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм 3 2 НОРМИ 3 Глава 1. Розбирання покрівель 3 Група 1. Розбирання покрить пам'яток з збереженням залишків первісного матеріалу 3 Глава 2. Реставрація і відтворення покрить покрівель 4 Група 2. Рядове покриття дахів 4 Група 3.Покриття дахів у шашку прямокутну і ромбічну.......................................................... 5 Група 4. Покриття дахів складних форм "на рейку" під позолоту і інші види спеціальної обробки з застосуванням особливо гладкої поверхні шляхом з’єднання аркушів спеціальною з’єднувальною рейкою заводимою фальцом з тильної сторони 7 Група 5. Покриття дахів лускою ............................................................................................................ 8 Група 6. Покриття виступаючих частин покрівельною сталлю міддю і цинком ............................. 11 Група 7. Зміна окремих місць покрівлі при числі змінюваних аркушів не більш 5 в одному місці з чорної й оцинкованої сталі маса 1 м2 листа 4 кг ............................................................. 14 Група 8. Зміна покрить настінних жолобів звисів і розжелобків........................................ 15 Група 9. Зміна покрить на зонтах над ґанками під'їздами і вхідними дверима ........ 17 Група 10. Зміна фігурних елементів водостічних труб............................................... 18 Група 11. Розбирання і перенавішення ринв ................................................................... 19 Група 12. Покриття древніх димників з кам'яними наметами .............................................. 20 Група 13. Покриття конусів для глав........................................................................................ 22 Група 14.Покриття підхресних куль яблук ......................................................... 23 Група 15. Влаштування підзорів флюгарок прапорів зірок і інших плоских вирізних прикрас 24 Група 16.Паяння швів покриттів олов'яним припоєм 25 Група 17. Паяння швів мідних бронзових і латунних з'єднань куполів конусів підхресних куль і др. 26 Група 18. Виколотка шашок і карт лудіння покрівельної стали........................................................ 27 Група 19. Реставрація мідних листів на куполах і главах з позолоченою поверхнею.......... 28 Глава III. Реставрація і відтворення дерев'яних покрівель.......................................... 29 Група 20. Покриття дахів тесом і дранкою тріскою .......................................... 29 Група 21. Покриття дахів покрівельним лемешем розміром 0 16 х 0 40 х 0 015 м..... 30 Розділ IV. Реставрація і відтворення черепичних покрівель............................. 30 Група 22. Покриття дахів черепицею ..................................................................................... 30 Група 23. Покриття складних дахів покрівельним лемешем .............................................. 32 Глава V. Відтворення різних покрить дахів....................................................................... 33 Група 24. Зміна покрівельного покриття на покриття цинковим листом ................................. 33 Група 25. Виготовлення з цинкового листа шляхом виколотки архітектурних деталей декору складного малюнка і покриття куль 34 Група 26. Зміна металевого покриття покрівлі на покриття листовою міддю в шашку 35 Група 27. Покриття виступаючих частин підвіконня паски сандрики і пристрій ринв 35 Група 28. Промазування і покриття фальців даху і ліхтаря герметиком. Покриття веж рольним свинцем 36 Група 29. Розчинення і фарбування металевих поверхонь 36 Зміст 37