ДБН Д.2.5-13-2001

ДБН Д.2.5-13-2001 Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Збірник 13 Реставрація і відтворення різьблення по дереву ДБН Д.2.5-13-2001 Державний комітет будівництва архітектури і житлової політики України /Держбуд України/ Київ 2001 РОЗРОБЛЕНІ: ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: РЕДАКТОРИ: ЗАТВЕРДЖЕНІ: Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація" Управлінням реформування ціноутворення методології експертизи і контролю вартості будівництва А.В. Беркута П.І. Губень В.Г.Іванькіна Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 13 Реставрація і відтворення різьблення по дереву ДБН Д.2.5-13-2001 Замість ССН 84. Розділ 13 1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 1.1 Загальні вказівки 1.1.1 Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставрацію ушкодженого і відтворення втраченого декоративного художнього різьблення по дереву в пам'ятниках культури. 1.1.2 Норми збірника передбачають виконання робіт з використанням деревини м'яких порід. До м'яких порід відносяться липа вільха береза звичайна осика і тополя. До твердих порід - дуб горіх карагач груша клен береза карельська і т.п. При проведенні робіт з використанням твердої деревини до витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 п. 1.3.16 ; При проведенні робіт з дуже твердою деревиною витрати праці робітників визначаються по індивідуальних нормах . 1.1.3 Роботи з реставрації і відтворення декоративного художнього різьблення виконуються різьблярами - реставраторами по: - збереженим окремим деталям різьблення; - об'ємним гіпсовим пластиліновим чи глиняним моделям 1.1.4 Нормами збірника передбачена наступна класифікація складності орнаментального різьблення : І категорія - просте різьблення повторюваного прямолінійного геометричного малюнку що включає наступні види робіт: - для плоского різьблення - гравірування простого геометричного малюнка і прості геометричні візерунки з утопленим рельєфом; - для рельєфного і прорізного різьблення - прості геометричні прямолінійні орнаменти плетінки меандр і профільовані тяги складних конфігурацій; - для об'ємного різьблення - складно - профільовані об'ємні деталі грановані й оброблені простими орнаментами II категорія - різьблення середньої складності повторюваного криволінійного малюнка що включає наступні основні види робіт: - для простого рельєфного і прорізного різьблення - прості порізки з листів іоніки намист і вірьовочки прості розетки криволінійні плетінки ланцюжки і зображення простих ваз; - для об'ємного різьблення - вази ніжки столів кронштейни та інші деталі оброблені лускою крученими і простими канелюрами віночками з простих листів простими порізками і найпростіші капітелі III категорія -складне різьблення криволінійного малюнка що включає наступні основні види робіт: - для плоского рельєфного і наскрізного різьблення - фризи порізки розетки пальметки і орнаменти що складаються з акантових дубових і пальмових листів складного малюнка зображення квітів іонічні і коринфські пілястрові капітелі; - для об'ємного різьблення - те ж на об'ємних вазах фустах колон ніжках столів постаментах об'ємні іонічні і коринфські капітелі і кронштейни з складним орнаментом ДБН Д.2.5-13-2001 С.2 IV категорія - різьблення великої складності неповторюваного складного криволінійного малюнка що включає наступні види робіт: - для плоского різьблення - зображення складних гірлянд квітів ваз архітектурних елементів арматур і пейзажів; - для рельєфного різьблення - рокайли картуші складні арматури емблеми рослинні й інші натюрморти пілястрові капітелі складного ордера складного орнаменту картинні і дзеркальні рами й орнаменти з пейзажними зображеннями; - для об'ємного різьблення - наскрізний - бра постаменти капітелі і вази стилю Ренесанс і Бароко кручені з гірляндами русти колон вівтарні сіни і врата наскрізного двостороннього рельєфу а також зображення пейзажного характеру на поверхні об'ємних ваз. Особливо складне різьблення - орнаментальні композиції в стилі Бароко Рококо Ампір і Ренесанс маски людей і тварин. Барельєфи с зображенням тварин птахів і людей і дуже дрібне орнаментальне різьблення що утримує 20 і більш деталей в одному квадратному дециметрі 1.1.5. Норми груп 1 і 2 враховують рельєфне наскрізне й об'ємне різьблення з висотою рельєфу до 5 см. При збільшенні висоти рельєфу до вартості трудовитрат застосовувати коефіцієнти по таблиці 1 п.1.3.1; п.1.3.2; п.1.3.3 . При висоті рельєфу менш 5 см у дрібних складних деталях так само застосовувати коефіцієнти по таблиці 1 п.1.3.4 . 1.1.6. Нормами групи 7 передбачена обробка поверхні різьблення . 1.1.7. Нормами збірника не враховується виконання робіт із захисного покриття різьблення . Ресурси на виконання таких робіт враховуються по нормах ДБН Д.2.5-14 1.1.8. Нормами збірника враховано: - перенесення виробів і підношення матеріалів у межах робочого приміщення до 50 м; - підготовка робочого місця; - заправлення й заточення інструмента; - заготівля болванок; - висота рельєфу 5 см для наскрізного рельєфного й об'ємного різьблення. 1.1.9 Норми збірника враховують різьблення що має від 1 до 6 деталей малюнка в 1 дм2 під деталлю мається на увазі закінчений фрагмент-лист геометрична фігура . При зміні кількості деталей у 1 дм2 до витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 п. 1.3.15 . 1.1.10 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних людей тварин і птахів нормується по нормах 13-1-15 і 13-2-15 з урахуванням поправочних коефіцієнтів по таблиці 1 п.1.3.2-:-1.3.14 . 1.1.11 Норми групи 6 передбачають розчищення поверхонь різьблення від масляно - лакових покрить з кількістю шарів до 5. При збільшенні кількості шарів до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 п.1.3.15 . 1.1.12 При відсутності моделі точної по малюнку і розмірам і при необхідності творчої доробки різьблення наприклад різьблення правої і лівої дзеркальної деталі по одній моделі до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1 п. 1.3.8 . 1.1 Правила обчислення обсягів робіт 1.2.1. Площа різьблення визначається: - для плоскої рельєфної і наскрізної - по проекції основи обмеженої лінією проведеною по найбільш наближеним виступаючим крапкам без заліку замкнутих порожнеч ; - для об'ємного різьблення і скульптур підрахунок проводиться шляхом перемноження двох вимірів один з яких висота - береться по проекції а другий ширина - по огибу що являється середнім значенням декількох вимірів. 1.2.2. Висота рельєфу визначається по висоті заготовки болванки форма якої повинна бути найбільш наближеною до форми готового виробу. ДБН Д.2.5-13-2001 С.3 1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм Таблиця 1 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм Умови застосування Номери груп норм Коефіцієнти до норм витрат праці робітників 1 2 3 1.3.1 Збільшення висоти рельєфу від 5 до 8см 1 6-15 2 6-15 1 15 1.3.2 Збільшення висоти рельєфу від 8 до 12 см 1 6-15 2 6-15 1 3 1.3.3 Збільшення висоти рельєфу від 12 до 15 см 1 6-15 2 6-15 1 5 1.3.4 Висота рельєфу менше 5 см у дрібних складних деталях 1 6-15 2 6-15 1 25 1.3.5 Кількість деталей малюнка в 1 дм2 від 4 до 5 шт. 1 2 1 1 1.3.6 Кількість деталей малюнка в 1 дм2 від 6 до 10 шт. 1 2 1 2 1.3.7 Кількість деталей малюнка в 1 дм2 від 11 до 15 шт. 1 2 1 25 1.3.8 Відтворення народного різьблення з вибіркою й обробкою тла 8 1 15 1.3.9 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних людей тварин і птахів при розмірі фігур менш 10 см 1 15 2 15 1 75 1.3.10 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних горельєфів людей тварин і птахів при розмірі фігур від 10 до 20 см 1 15 2 15 1 50 1.3.11 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних горельєфів людей тварин і птахів при розмірі фігур від 21 до 30 см 1 15 2 15 1 25 1.3.12 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних горельєфів людей тварин і птахів при розмірі фігур від 31 до 40 см 1 15 2 15 1 0 1.3.13 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних горельєфів людей тварин і птахів при розмірі фігур від 41 до 60 см 1 15 2 15 0 8 1.3.14 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних горельєфів людей тварин і птахів при розмірі фігур більш 61 см 1 15 2 15 0 6 1.3.15 Розчищення поверхні різьблення від масляно-лакових покрить на кожні наступні 3 шари понад 5 6 0 35 1.3.16 При використанні деревини твердих порід до всіх норм 1 5 1.3.17 При відсутності моделі точної малюнку і розмірам а також при необхідності творчої доробки різьблення наприклад різьблення правої і лівої дзеркальної деталі по одній моделі 1 2 3 5 8 1 2 ДБН Д.2.5-13-2001 C.4 2 НОРМИ Група 1. Відтворення втраченого декоративного художнього різьблення Склад роботи: 1. Підбір матеріалу й виготовлення болванок. 2. Нанесення малюнка. 3. Виконання різьблення з передачею характеру роботи старих майстрів. 4. Зачищення поверхні різьблення. Вимірник: 1 дм2 різьблення Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру плоске різьблення категорія складності I II III IV особливо складна 13-1-1 13-1-2 13-1-3 13-1-4 13-1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 84 3 00 3 62 4 70 7 2 Середній розряд робіт 4 5 5 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 003 0 003 0 003 0 003 0 003 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщиною 35 мм і більш сорт 1 м3 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 Продовження групи 1 норми з 6 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру рельєфне різьблення категорія складності I II III IV особливо складна 13-1-6 13-1-7 13-1-8 13-1-9 13-1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 25 3 67 4 95 6 05 8 64 2 Середній розряд робіт 4 5 5 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщиною 35 мм і більш сорт 1 м3 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 Закінчення групи 1 норми з 11 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру об'ємне наскрізне різьблення категорія складності I II III IV особливо складна 13-1-11 13-1-12 13-1-13 13-1-14 13-1-15 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 66 4 35 5 91 7 40 10 14 2 Середній розряд робіт 4 5 5 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 003 0 003 0 003 0 003 0 003 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщиною 35 мм і більш сорт 1 м3 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 ДБН Д.2.5-13-2001 С.5 Група 2. Реставрація утрачених фрагментів декоративного художнього різьблення в процесі реставрації Склад роботи: 1. Розташування на композиції збережених фрагментів і замальовок фотографій втрачених фрагментів різьблення. 2. Підрізування і зачищення місць втрат авторського різьблення. 3. Виготовлення болванок для відтворення утрачених фрагментів. 4. Нанесення малюнка на заготовці. 5. Виконання різьблення з передачею характеру роботи автора. 6. Зачищення відтворених фрагментів. Вимірник: 1 дм2 різьблення Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру плоске різьблення категорія складності I II III IV особливо складна 13-2-1 13-2-2 13-2-3 13-2-4 13-2-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 09 3 84 4 33 5 11 7 62 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 003 0 003 0 003 0 003 0 003 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщиною 35 мм і більш сорт 1 мЗ 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 Продовження групи 2 норми з 6 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Рельєфне різьблення категорія складності I II III IV особливо складна 13-2-6 13-2-7 13-2-8 13-2-9 13-2-10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 51 4 68 5 39 6 58 9 40 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщиною 35 мм і більш сорт 1 мЗ 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 Закінчення групи 2 норми з 11 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру об'ємне і наскрізне різьблення категорія складності I II III IV особливо складна 13-2-11 13-2-12 13-2-13 13-2-14 13-2-15 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 03 4 95 6 56 8 27 11 35 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщиною 35 мм і більш сорт 1 мЗ 0 003 0 003 0 003 0 003 0 003 ДБН Д.2.5-13-2001 С.6 Група 3. Реставрація дрібних утрат зколів тріщин і т.п. Склад роботи: 1. Підготовка місць втрат авторського різьблення. 2. Виготовлення закладень з підбором по кольору й текстурі та встановлення їх на місце. 3. Шпатлювання дрібних дефектів. 4. Доробка закладень у характері існуючого різьблення. 5. Зачищення відреставрованого різьблення. Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру до 10% утрат категорія складності I II III IV особливо складна 13-3-1 13-3-2 13-3-3 13-3-4 13-3-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 09 0 15 0 28 0 48 0 66 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 0015 0 0015 0 0015 0 0015 0 0015 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщиною 35 мм і більше сорт 1 мЗ 0 00008 0 00012 0 00015 0 00018 0 00018 111-1642 Клей казеїновий кг 0 003 0 003 0 003 0 003 0 003 Продовження групи 3 норми з 6 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру до 25 % утрат категорія складності I II III IV особливо складна 13-3-6 13-3-7 13-3-8 13-3-9 13-3-10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 20 0 31 0 49 0 84 1 19 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщиною 35 мм і більше сорт 1 мЗ 0 0002 0 0003 0 0004 0 0005 0 00055 111-1642 Клей казеїновий кг 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 Продовження групи 3 норми з 11 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру До 50% утрат категорія складності 1 II III IV особливо складна 13-3-11 13-3-12 12-3-13 13-3-14 13-3-15 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 38 0 66 1 0 1 38 2 05 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5м товщиною 35 мм і більш сорт 1 мЗ 0 0003 0 0004 0 0005 0 0006 0 0006 111-1642 Клей казеїновий кг 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 ДБН Д.2.5-13-2001 С.7 Група 4. Зняття й встановлення різьблення Склад роботи: 1. Зняття старого різьблення з дотримання особливої обережності і його маркірування. 1-4 . 2. Розмітка місць встановлення. 5-8 . 3. Закріплення виготовленого чи знову відреставрованого різьблення на клеї дрібних шурупах чи дерев'яних нагелях. 5-8 Вимірник: 1 деталь 1-4 1 дм2 різьблення 5-8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Зняття різьблення площа деталі дм2 до 1 до 5 до10 понад 10 13-4-1 13-4-2 13-4-3 13-4-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 16 0 08 0 06 0 036 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Продовження групи 4 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Установка різьблення площа деталі дм2 до 1 до 5 до10 понад 10 13-4-5 13-4-6 13-4-7 13-4-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 10 0 07 0 049 0 03 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Група 5. Виконання малюнка в натуральну величину Склад роботи: 1. Підбір архівних матеріалів. 2. Підготовка картону папера . 3. Виготовлення малюнка з урахуванням розмірів. 4. Промальовування деталей і уточнення розмірів. Вимірник: 1 дм2 малюнка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру По архівних матеріалах По моделях чи аналогах із використанням копіювального верстата 13-5-1 13-5-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 36 0 91 2 Середній розряд роботи 5 5 Матеріали 111-316 Картон будівельний лицювальний марка Л м2 0 012 0 012 ДБН Д.2.5-13-2001 С.8 Група 6. Видалення непридатних масляно-лакових покрить хімічним способом Склад роботи: 1. Багаторазове нанесення змивки на поверхню яка реставрується з встановленням компресів. 2. Видалення розм'якшеного масляно-лакового покриття після кожного нанесення змивки. 3. Обробка поверхні яка реставрується розчинником після кожного розчищення. 4. Доочищення поверхні від залишків непридатного масляно-лакового покриття. 5. Вирівнювання розчищеної поверхні з видаленням шліфувального пилу. Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру категорія складності різьблення I II III IV особливо складна 13-6-1 13-6-2 13-6-3 13-6-4 13-6-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 26 0 39 0 62 0 91 1 33 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 111-1720 Плівка поліетиленова м2 0 0012 0 0012 0 0012 0 0012 0 0012 111-843 Розчинник універсальний №645 кг 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 П Змивка для лаків емалей грунтівок і шпаклівок кг 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 П Вата бавовняна технічна кг 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 111-0583 Марля побутова сурова арт.6437 10м 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 Група 7. Відтворення оздоблювальних покрить Склад роботи: 1. Шліфування різьблення. 2. Готування барвного розчину і тонування втрат колірної гами. 3. Покриття лаком три рази з проміжними шліфуваннями. 4. Розрівнювання лакового покриття. Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Лакування шеллачним лаком категорія складності різьблення I II III IV особливо складна 13-7-1 13-7-2 13-7-3 13-7-4 13-7-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 32 0 39 0 48 0 70 0 83 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 0023 0 0023 0 0023 0 0023 0 0023 1546-98 Шелак кг 0 0036 0 0036 0 0036 0 0036 0 0036 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 П Вата бавовняна технічна кг 0 0005 0 0005 0 0005 0 0005 0 0005 111-622 Міткаль суровий арт.6944 10м 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 111-0583 Марля побутова сурова арт.6439 10м 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 1113-180 Спирт етиловий технічний сорт 1 кг 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 ДБН Д.2.5-13-2001 С.9 Продовження групи 7 норми з 6 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Лакування нітролаком Категорія складності різьблення I II III IV особливо складна 13-7-6 13-7-7 13-7-8 13-7-9 13-7-10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 22 0 27 0 36 0 57 0 68 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 0023 0 0023 0 0023 0 0023 0 0023 111-1660 Лак меблевий НЦ-221 кг 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 1546-98 Шелак кг 0 0001 0 0001 0 0001 0 0001 0 0001 111-843 Розчинник універсальний №645 кг 0 0009 0 0009 0 0009 0 0009 0 0009 111-1657 Фарби сухі для внутрішніх робіт кг 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 П Вата бавовняна технічна кг 0 0005 0 0005 0 0005 0 0005 0 0005 111-622 Міткаль суворий суровье арт.6944 10м 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 111-0583 Марля побутова сурова арт.6439 10м 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 1113-180 Спирт етиловий технічний сорт 1 кг 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 Продовження групи 7 норми з 11 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Полірування ґрунтування шеллачним лаком Категорія складності різьблення I II III IV особливо складна 13-7-11 13-7-12 13-7-13 13-7-14 13-7-15 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 59 0 69 0 84 1 18 1 37 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 0031 0 0031 0 0031 0 0031 0 0031 1546-98 Шелак кг 0 0012 0 0012 0 0012 0 0012 0 0012 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 02 0 002 0 002 0 002 0 002 111-1657 Фарби сухі для внутрішніх робіт кг 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 П Політура лужна кг 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 П Вата бавовняна технічна кг 0 0005 00005 0 0005 0 0005 0 0005 111-622 Міткаль суровий арт.6944 10м 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 111-0583 Марля побутова сурова арт.6439 10м 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 1113-180 Спирт етиловий технічний сорт 1 кг 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 П Пемза кг 0 0012 0 0012 0 0012 0 0012 0 0012 111-1881 Тальк мелений кг 0 00016 0 00016 0 00016 0 00016 0 00016 1546-41 Олія вазелінова кг 0 00015 0 00015 0 00015 0 00015 0 00015 ДБН Д.2.5-13-2001 С.10 Продовження групи 7 норми з 16 по 20 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Полірування ґрунтування нітролаком категорія складності різьблення I II III IV особливо складна 13-7-16 13-7-17 13-7-18 13-7-19 13-7-20 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 55 0 63 0 79 1 11 1 29 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 003 0 003 0 003 0 003 0 003 1546-98 Шелак кг 0 00009 0 00009 0 00009 0 00009 0 00009 111-843 Розчинник універсальний №645 кг 0 0008 0 0008 0 0008 0 0008 0 0008 П Пемза шлакова щебінь пористий з металургійного шлаку марка 600 фракція від 5 до 10 мм кг 0 0012 0 0012 0 0012 0 0012 0 0012 П Політура лужна кг 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 111-1881 Тальк мелений кг 0 00016 0 00016 0 00016 0 00016 0 00016 П Вата бавовняна технічна кг 0 0005 0 0005 0 0005 0 0005 0 0005 111-622 Міткаль суровий арт.6944 10 м 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 111-583 Марля побутова сурова арт. 6439 10 м 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 1113-180 Спирт етиловий технічний сорт 1 кг 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 1546-41 Олія вазелінова кг 0 00015 0 00015 0 00015 0 00015 0 00015 Закінчення групи 7 норми з 21 по 25 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вощіння категорія складності різьблення I II III IV особливо складна 13-7-21 13-7-22 13-7-23 13-7-24 13-7-25 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 16 0 23 0 30 0 46 0 55 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 6 Матеріали П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 00075 0 00075 0 00075 0 00075 0 00075 1546-98 Шелак кг 0 0011 0 0011 0 0011 0 0011 0 0011 111-1657 Фарби сухі для внутрішніх робіт кг 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 111-0878 Скипидар живичний кг 0 00034 0 00034 0 00034 0 00034 0 00034 1546-10 Віск бджолиний кг 0 00017 0 00017 0 00017 0 00017 0 00017 114-92 Повсть будівельна м2 0 0003 0 0003 0 0003 0 0003 0 0003 П Вата бавовняна технічна кг 0 0004 0 0004 0 0004 0 0004 0 0004 111-622 Міткаль суровий арт.6944 10м 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 111-0583 Марля побутова сурова арт.6439 10м 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 0 00007 1113-180 Спирт етиловий технічний сорт 1 кг 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 0 00004 ДБН Д.2.5-13-2001 С.11 Група 8. Випилювання орнаменту в дерев'яних елементах будинку ручним способом народне різьблення Склад роботи: 1. Виготовлення шаблону по старому зразку з підготовкою загального малюнка орнаменту 2. Розмітка по шаблону 3. Випилювання орнаменту 4. Острожка зачищення прошкурення і прооліфлення Вимірник: 1 дм2 орнаменту Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Складність орнаменту простий середній складний 13-8-1 13-8-2 13-8-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 85 2 53 3 41 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщиною 35 мм і більш сорт 1 м3 0 003 0 003 0 003 П Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий 0В-120 м2 0 003 0 004 0 005 111-1668 Оліфа натуральна кг 0 002 0 002 0 002 ДБН Д.2.5-13-2001 С.12 Зміст 1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА...........................................................................................................................1 1.1 Загальні вказівки..................................................................................................................................1 1.1 Правила обчислення обсягів робіт.....................................................................................................2 1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних нормам........................................................3 2 НОРМИ...................................................................................................................................................... 4 Група 1. Відтворення втраченого декоративного художнього різьблення.......................................... 4 Група 2.Реставрація утрачених фрагментів декоративного художнього різьблення в процесі реставрації.................................................................................................................................. 5 Група 3. Реставрація дрібних утрат зколів тріщин і т.п. ..................................................................... 6 Група 4. Зняття й встановлення різьблення............................................................................................. 7 Група 5. Виконання малюнка в натуральну величину........................................................................... 7 Група 6. Видалення непридатних масляно-лакових покрить хімічним способом............................... 8 Група 7. Відтворення оздоблювальних покрить...................................................................................... 8 Група 8. Випилювання орнаменту в дерев'яних елементах будинку ручним способом.....................11 народне різьблення .................................................................................................................................. 11 Зміст ...............................................................................................................................................................12