ДБН Д.2.5-18-2001

ДБН Д.2.5-18-2001 Збірник 18. Рестарація інкрустованих поверхонь

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Збірник 18 Реставрація інкрустованих поверхонь ДБН Д.2.5-18-2001 Державний комітет будівництва архітектури і житлової політики України /Держбуд України/ Київ 2001 РОЗРОБЛЕНІ: ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: РЕДАКТОРИ: ЗАТВЕРДЖЕНІ: Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація" Управлінням реформування ціноутворення методології експертизи і контролю вартості будівництва А.В. Беркута П.І. Губень В.Г.Іванькіна Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 18 Рестарація інкрустованих поверхонь ДБН Д.2.5-18-2001 Замість ССН 84 Розділ 18 1. Технічна частина 1.1. Загальні вказівки 1.1 Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт по реставрації дерев'яних інкрустованих поверхонь шпоною міддю бронзою і черепахою. 1.2 Норми збірника передбачають три види інкрустації 3 категоріями складності: 1.2.1. Інкрустація по дереву різними породами шпону інтарсія : - І категорія - тло малюнка зі шпони дерева однієї породи текстури кольору; - II категорія - стики елементів малюнка інкрустації прямолінійного геометричного обрису зі шпони дерева різних порід текстури кольору; - III категорія - стики елементів малюнка інкрустації криволінійного геометричного обрису зі шпони дерева різних порід текстури кольору; - IV категорія - фрагмент малюнка насичений елементами що мають складні криволінійні форми 1.2.2. Інкрустація по дереву металом маркетрі : - І категорія - прямолінійний геометричний малюнок; - II категорія - криволінійний геометричний малюнок; - III категорія - малюнок з набору дрібних фігур різної конфігурації; - IV категорія - складний малюнок з набору дуже дрібних криволінійних фігур 1.2.3. Інкрустація меблів типу "Буль" міддю бронзою черепахою та іншими матеріалами: - І категорія - орнамент із набору фігур прямолінійних обрисів виконаних з 2-х матеріалів; - II категорія - орнамент із набору фігур криволінійних обрисів площа більш 3 мм2 виконаних з 2-х матеріалів; орнамент із набору фігур криволінійних обрисів площа більш 5 мм2 виконаних більш ніж із двох матеріалів; - III категорія - орнамент із набору фігур криволінійних обрисів площа до 3 мм2 виконаних із двох матеріалів; орнамент з набору фігур криволінійних обрисів площа до 5 мм2 виконаних більш ніж з 2-х матеріалів; - IV категорія - орнамент із набору фігур різної конфігурації площа до 2 мм2 виконаних більш ніж із двох матеріалів. 1.3 Норми збірника враховують ступінь насиченості малюнка інкрустованої поверхні: - до 20% середня відстань між елементами малюнка 5 мм і більш ; - 21-50% середня відстань між елементами малюнка від 4 9 до 1 мм ; - більш 50% середня відстань між елементами малюнка менш 1 мм . При вимірі відстані між елементами малюнка тло не входить. 1.4 Нормами збірника не враховані трудовитрати на відновлення основи під паркет При необхідності відновлення основи до витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1. 1.5 Нормами групи 2 передбачене виконання малюнка інкрустації зі складальних деталей. При виконанні малюнка інкрустації з моноліту до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1. 1.6 Норми груп 2 3 не передбачають гравірування малюнка по контурі і по площі елементів орнаменту. У випадку гравірування малюнка по контурі чи по площі елемента гравірування до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1. ДБН Д.2.5-18-2001 С.2 1.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм Таблиця 1 - коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм Умови застосування Номера груп норм Коефіцієнти до норм витрат праці робітників 1 2 3 1.3.1 При виконанні малюнка інкрустації з моноліту 2 1 2 1.3.2 В випадку гравірування малюнка по контуру 2 3 1 1 1.3.3 В випадку гравірування по площі елемента орнаменту 2 3 1 2 1.3.4 При відновленні підстави під паркет 4 5 1 25 2 Норми Глава 1. Інкрустація по дереву металом маркетрі Група 1. Зміцнення збереженого орнаменту з доробкою інкрустації Склад робіт: 2. Вклейка збереженого орнаменту на задану глибину 3. Підшліфовування укріпленої інкрустованої поверхні Вимірник: 1 дм2 укріпленої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ступінь насиченості малюнком у % до 20 21-50 більш 50 18-1-1 18-1-2 18-1-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 49 0 61 0 77 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 0025 0 0025 0 0025 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 0025 0 0025 0 0025 Група 2. Відтворення втрат малюнка інкрустації Склад роботи: 1. Підготовка гнізда з проробленням орнаменту 2. Перенос малюнка на папір з наступною наклейкою папера на метал 3. Обробка даного орнаменту в металі лобзиковими пилками чи ножицями доведення надфілями різних профілів. 4. Вклеювання орнаменту. 5. Розчищення орнаменту після вклеювання з доробкою рівня орнаменту. 6. Заключне шліфування інкрустованої поверхні Вимірник: 1 дм2 інкрустованої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ступінь насиченості малюнком у % до: ь насиченості м алюнком у % до: 20 категорія складності І ІІ ІІІ ІУ 18-2-1 18-2-2 18-2-3 18-2-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 25 03 28 8 42 25 58 7 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 ДБН Д.2.5-18-2001 С.3 Продовження групи 2 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ступінь насиченості малюнком у % до: 21-50 категорія складності І ІІ ІІІ ІУ 18-2-5 18-2-6 18-2-7 18-2-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 30 06 35 03 55 00 73 34 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 Продовження групи 2 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсів Одиниця виміру Ступінь насиченості малюнком у % до: Більше 50 категорія складності І ІІ ІІІ ІУ 18-2-9 18-2-10 18-2-11 18-2-12 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 36 17 41 94 67 07 89 41 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 Група 3. Реставрація інкрустації меблів типу "буль" міддю бронзою черепцею та іншими матеріалами Склад робіт: 1. Зняття малюнка с збережених фрагментів на папіросний папір із проробленням малюнка. 2. Переведення малюнка через копірку на папір шаблон з наклеюванням паперового шаблона на поверхню заготівки. 3. Підготовка поверхонь до склеювання з цинубленієм поверхні і підбором матеріалів 4. Склеювання всіх матеріалів у багатошарову заготівлю із промазуванням клеєм і розміткою заготівлі затиском і зняттям преса. 5. Випилювання орнаменту вручну лобзиковими пилками. 6. Розмочування випиляних деталей у ванні з гарячою водою. 7. Опиловка деталей по контуру. 8. Зборка деталей орнаменту по малюнку з підгонкою. 9. Заливання орнаменту по контуру епоксидною смолою. 10. Приклеювання поверхні орнаменту гумовою стрічкою. 11. Обробка зворотної сторони орнаменту шабрування із промазуванням клеєм. 12. Розчищення поверхні інкрустованої деталі від залишків старої інкрустації і клею. 13. Наклеювання орнаменту на підготовлену поверхню з промазуванням клеєм із затиском і зняттям преса. 14. Розчищення поверхні від гумованого паперу напилком і шкуркою різного зерна убік зменшення із доробкою рівня орнаменту. 15. Шліфування інкрустованої поверхні пастою. 16. Промивання інкрустованої поверхні бензином. Вимірник: 1 дм2 інкрустованої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ступінь насиченості малюнком у % до: 20 категорія складності орнаменту І ІІ ІІІ ІV 18-3-1 18-3-2 18-3-3 18-3-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год 25 01 53 31 65 65 76 36 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 111-1604 Папір шліфувальна м2 0 005 0 005 0 005 0 005 1545-12 Папір фільтрувальний кг 0 003 0 003 0 003 0 003 1113-164 Смола епоксидна марка ЭД-20 кг 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 111-69 Бензин авіаційний Б-70 кг 0 005 0 005 0 005 0 005 ДБН Д.2.5-18-2001 С.4 Продовження групи 3 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ступінь насиченості малюнком у % до 50 категорія складності орнаменту I II III IV 18-3-5 18-3-6 18-3-7 18-3-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 30 03 61 44 75 65 87 05 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 005 0 005 0 005 0 005 1545-12 Папір фільтрувальний кг 0 003 0 003 0 003 0 003 1113-164 Смола епоксидна марка ЭД-20 кг 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 111-69 Бензин авіаційний Б-70 кг 0 005 0 005 0 005 0 005 Закінчення групи 3 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ступінь насиченості малюнком у % більш 50 категорія складності орнаменту І II III IУ 18-3-9 18-3-10 18-3-11 18-3-12 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 36 12 73 38 92 28 107 31 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 005 0 005 0 005 0 005 1545-12 Папір фільтрувальний кг 0 003 0 003 0 003 0 003 1113-164 Смола епоксидна марка ЭД-20 кг 0 0025 0 0025 0 0025 0 0025 1112-69 Бензин авіаційний Б-70 кг 0 005 0 005 0 005 0 005 Глава 2. Інкрустація по дереву різними породами шпону маркетрі Група 4. Зміцнення інкрустованої поверхні Склад роботи: 1. Проклеювання інкрустованої поверхні митаклентним папером з гарячим риб'ячим клеєм. 2. Виправлення деформацій інкрустованої поверхні з регенерацією старого клею. 3. Розкриття інкрустованої поверхні циклюванням з зволоженням залишків миткалентного паперу клею старого лакового покриття. 4. Розчищення інкрустованої поверхні зняттям гумованого папера циклюванням прошкурюванням наждаковим папером. 5. Зняття ворсу з інкрустованої поверхні 6. Перше покриття лаком лицьової і зворотньої поверхні інкрустованого виробу. 7. Друге покриття лаком інкрустованої поверхні 8. Закріпляюче покриття лаком Вимірник: 1 дм2 інкрустованої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсів Одиниця виміру Форма поверхні плоска опукло-вгнута 18-4-1 18-4-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 39 2 71 2 Середній розряд робіт 5 5 Матеріали 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 005 0 005 111-1642 Клей казеїновий кг 0 0025 0 0025 1546-34 Лак спиртовий кг 0 009 0 009 1545-12 Папір фільтрувальний кг 0 003 0 003 ДБН Д.2.5-18-2001 С.5 Група 5. Реставрація інтарсії і маркетрі Склад робіт: 1. Підготовка місць втрат авторського шпона 2. Калькування і виготовлення утрачених фрагментів з масиву дерева коштовних порід з підбором за кольором та текстурою 3. Установка виготовлених фрагментів на місце 4. Вирівнювання заповнених фрагментів Вимірник: 1 дм2 утрат Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру По плоскій поверхні категорія складності І II III IV Втрати в мм2 до: 5 18-5-1 18-5-2 18-5-3 18-5-4 1 2 3 4 5 6 7 Витрати праці робітників люд.-год. 6 06 19 8 25 72 29 68 2 Середній розряд робіт 4 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 007 0 007 0 007 0 007 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 001 0 001 0 001 0 001 П Бруски коштовних порід дерева кг 0 00009 0 00009 0 00009 0 00009 111-1678 Стрічка герметизуюча самоклеюча Герлен-Д ширина 100 мм м 0 05 0 05 0 05 0 05 Продовження групи 5 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру По плоскій поверхні категорія складності I II III IУ Втрати в мм2 від: 5 1 до 15 18-5-5 18-5-6 18-5-7 18-5-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 51 11 48 14 91 17 90 2 Середній розряд робіт 4 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 007 0 007 0 007 0 007 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 001 0 001 0 001 0 001 П Бруски коштовних порід дерева м3 0 00009 0 00009 0 00009 0 0009 111-1678 Стрічка герметизуюча самоклеюща Герлен-Д ширина 100 мм м 0 05 0 05 0 05 0 05 Продовження груп 5 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру По плоскій поверхні категорія складності I II III IV Втрати в мм2 : більш 15 0 18-5-9 18-5-10 18-5-11 18-5-12 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 07 6 52 8 49 10 15 2 Середній розряд робіт 4 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 007 0 007 0 007 0 007 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 001 0 001 0 001 0 001 П Бруски коштовних порід дерева м3 0 00009 0 00009 0 00009 0 00009 111-1678 Стрічка герметизуюча самоклеюча Герлен-Д ширина 100 мм м 0 05 0 05 0 05 0 05 ДБН Д.2.5-18-2001 С.6 Продовження групи 5 норми з 13 по 16 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру По опукло-вгнутої поверхні категорія складності I II III IV Втрати в мм2 до: 5 0 18-5-13 18-5-14 18-5-15 18-5-16 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 7 32 21 59 28 22 33 86 2 Середній розряд робіт 4 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 007 0 007 0 007 0 007 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 001 0 001 0 001 0 001 П Бруски коштовних порід дерева м3 0 00009 0 00009 0 00009 0 00009 111-1678 Стрічка герметизуюча самоклеюча Герлен-Д ширина 100мм м 0 05 0 05 0 05 0 05 Продовження групи 5 норми з 17 по 20 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру По опукло-вгнутої поверхні категорія складності І II III IV Втрати в мм2 Від 5 1 до 15 0 18-5-17 18-5-18 18-5-19 18-5-20 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 24 12 52 16 36 19 63 2 Середній розряд робіт 4 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 007 0 007 0 007 0 007 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 001 0 001 0 001 0 001 П Бруски коштовних порід дерева м3 0 00006 0 00006 0 00006 0 00006 111-1678 Стрічка герметизуюча самоклеюча Герлен-Д ширина 100 мм м 0 04 0 04 0 04 0 04 Закінчення групи 5 норми з 21 по 24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру По опукло-вгнутої поверхні категорія складності I II III IV Втрати в мм2: Більш 15 0 18-5-21 18-5-22 18-5-23 18-5-24 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 40 7 12 9 31 11 17 2 Середній розряд робіт 4 5 6 6 Матеріали 111-1642 Клей казеїновий кг 0 007 0 007 0 007 0 007 111-1604 Папір шліфувальний м2 0 001 0 001 0 001 0 001 П Бруски коштовних порід дерева м3 0 00005 0 00005 0 00005 0 00005 111-1678 Стрічка герметизуюча самоклеюча Герлен-Д ширина 100 мм м 0 02 0 02 0 02 0 02 ДБН Д.2.5-18-2001 С.7 Зміст 1. Технічна частина 1 1.1. Загальні вказівки 1 1.2. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм 2 2 НОРМИ 2 Глава 1. Інструкція по дереву металом маркетрі 2 Група 1. Зміцнення збереженого орнаменту з доробкою інкрустації 2 Група 2. Відтворення втрат малюнка інструктації 2 Група 3. Реставрація інструктації меблів типу “ буль” міддю бронзою черепцею та іншими матеріалами 3 Глава 2. Інструктація по дереву різними породами шпону маркетрі 4 Група 4. Зміцнення інструктованої поверхні 4 Група 5. Реставрація інтарсії і маркетрі 5 Зміст 7