ДБН Д.2.5-21-2001

ДБН Д.2.5-21-2001 Збірник 21. Різні роботи

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Збірник 21 Різні роботи ДБН Д.2.5-21-2001 Державний комітет будівництва архітектури і житлової політики України /Держбуд України/ Київ 2001 РОЗРОБЛЕНІ: ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: РЕДАКТОРИ: ЗАТВЕРДЖЕНІ: Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація" Управлінням реформування ціноутворення методології експертизи і контролю вартості будівництва А.В. Беркута П.І. Губень В.Г.Іванькіна Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 21 Різні роботи ДБН Д.2.5-21-2001 Замість ССН 84. Розділ 21 1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 1.1 Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з влаштування і розбирання риштувань спорудженню і розбиранню опалубки для кладки склепінь арок глав закомар і перемичок навішенню і пересувці підвісних люльок піднесенню підйому і спуску матеріалів при виробництві реставраційно-відновлювальних робіт. 1.2 Нормами збірника враховані наступні допоміжні роботи: - заточення інструмента в процесі роботи; - встановлення інструмента що ріже і перевірка його в роботі усунення дрібних несправностей; - перевірка якості робіт; - переїзди з об'єкта на об'єкт; - перерви зв'язані з погодними умовами. 1.3 Нормами збірника враховані основні специфічні умови виконання реставраційних робіт: - необхідність дотримання особливої обережності при влаштуванні і розбиранні риштувань для забезпечення збереження поверхні стін стель і т.д.; - вкрай обмежені можливості застосування сучасних методів виробництва робіт. 1.4 Нормами груп 1 2 3 4 передбачена висота риштувань до 16 м. При більшій висоті риштувань до витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1. 1.5 Нормами груп 1 2 3 4 передбачено влаштування риштувань безпосередньо з землі. При влаштуванні риштувань що спираються на уступи покрівель до витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1. 1.6 Вага вантажу при підйомі чи спуску прийнято: - на електролебідці - 80 кг; - за допомогою укосин і блоків - 15 кг; - вручну - 10 кг. 1.7 Інвентарні риштування підрозділяються на: - звичайні - установлюються для будинків і частин будинків простої форми в плані і по висоті з малим виносом карнизів і інших архітектурних деталей. Відстань між стійками: уздовж фасаду - 2 5; перпендикулярно стіні - 1 4 м; - посилені - установлюються для будинків і частин будинків складної форми в плані і по висоті з великим виносом карнизів і інших архітектурних деталей. Посилення риштувань здійснюється за рахунок зменшення кроку стійок до 1 м чи додатковими ригелями звареними з 2 труб чи установкою стійок у 3 ряди. 1.8 Неінвентарні й комбіновані риштування споруджуються по індивідуальним проектам. 1.9 Влаштування неінвентарних і комбінованих риштувань виробляється при неможливості установки на об'єкті інвентарних риштувань а також при наявності складних обрисів пам'ятника в плані і по висоті. 1.10 Нормами збірника прийнята відстань між стійками: - для комбінованих риштувань уздовж стіни 2 м перпендикулярно стіні -1 2 м; - для інвентарних риштувань уздовж стіни -2м перпендикулярно стіні - 1 5 м. 1.11 Нормами групи 1 передбачено влаштування звичайних риштувань. При влаштуванні посилених риштувань до витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1 п. 1.3.1 . 1.12 Нормами групи 5 передбачено влаштування випускних риштувань і навішення сходів на висоті до 12 м. При більшій висоті до витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1 п. 1.3.2 . 1.13 Нормами груп 1 2 3 передбачений підйом матеріалів у межах висоти риштувань. При влаштуванні риштувань що спираються на уступи покрівель підйом матеріалів до нижньої позначки риштувань нормувати додатково по нормам груп 10 11 даного збірника. ДБН Д.2.5-21-2001 С.2 1.14 Нормами груп 10 11 передбачений підйом матеріалів на висоту до 10 метрів. У випадку підйому і спуску понад 10 м на кожні 5 м повні і неповні до витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1 п.1.3.3 . 1.2 Правила обчислення обсягів робіт Встановлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань обчислюється по площі вертикальної проекції їх на фасад будинку внутрішніх - по внутрішньому об'єму приміщень. При встановлені внутрішніх риштувань тільки для оздоблювання стін вздовж стін і що не мають суцільного настилу по всьому приміщенню для оздоблювання стелі площа таких риштувань обчислюється їх на стіни а витрата ресурсів на їхню установку визначається по нормі груп 1 2 4 як для зовнішніх. 1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм Таблиця 1 - Коефіцієнти до ресурсних елементних норм Умови застосування Номера груп норм Коефіцієнти до норм витрат праці робітників 1 2 3 1.3.1 Влаштування посилених риштувань 1 2 7 1.3.2 Влаштування випускних риштувань і навішення сходів на висоті понад 12 м 5 1 1 1.3.3 Підйом і спуск матеріалів па висоту більше 10 м - на кожні наступні 5 м повні і неповні 10 11 1 1 1.3.4 Влаштування наметів на висоті більше 30 м підстава намету - для кожних наступних 5 метрів висоти 9 На 10% визначаючи число 5-метрових ділянок з округленням до більшого числа ДБН Д.2.5-21-2001 С.3 2 НОРМИ РОЗДІЛ 1. РИШТУВАННЯ ТА ОПАЛУБКИ Група 1. Влаштування і розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів Склад робіт: При встановлені риштувань 1 : 1. Планування місця установки. 2. Укладання підкладок і підп'ятників. 3. Встановлення і збирання елементів риштувань. 4. Перевірка нарізних з'єднань і хомутів. 5. Випрямлення монтажних деталей при необхідності . 6. Кріплення риштувань до конструкцій стін будинку з пробиванням гнізд і установкою пробок і анкерів чи через прорізи. 7. Укладання щитів настилу з влаштуванням огороджень і сходів. 8. Піднесення деталей на відстань до 10 м з підйомом до місця установки. 9. Підвезення елементів риштувань із складу чи іншого об'єкта. При розбиранні риштувань 2 : 1. Розбирання риштувань із спуском деталей. 2. Сортування деталей з укладанням їх у штабель. 3. Відвезення елементів риштувань на склад чи інший об'єкт. Вимірник: 1 м2 вертикальної проекції риштувань на стіну Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Влаштування риштувань Розбирання риштувань 21-1-1 21-1-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 08 0 47 2 Середній розряд робіт 3 25 3 25 Матеріали 112-82 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4-6 5м усі ширини товщина 44 мм і більше IV сорт м3 0 0125 - 111-181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х60мм кг 0 06 - 111-309 Канати прядив'яні просочені кг 0 18 - 111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний діаметр 3 мм кг 0 01 - 111-824 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний діаметр 6 - 6 3 мм кг 0 02 - 111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0 0036 - Група 2. Влаштування неінвентарних риштувань для виконання реставраційних робіт на фасадах Склад роботи: При влаштуванні риштувань 1 : 1. Піднесення матеріалів на відстань до 50м. 2. Розмітка і поперечне перепилювання матеріалу. 3. Виготовлення з'єднань усіх видів довбанням врубками чи постановкою прокладок накладок і т.д. 4. Встановлення стійок по виску чи по заданому ухилі з влаштуванням спеціальних подушок- прокладок при ламаному чи круглому обрису конфігурації пам'ятника на яку спираються стійки без якого-небудь порушення конструктивних елементів крокв покрівель і кладки. 5. Встановлення і зміцнення цвяхами пачковою чи арматурною сталлю болтами хомутами і т.п. допоміжних стійок підкосів зв'язок прогонів і пальців. 6. Розшивка стійок до скріплення їх з іншими елементами. 7. Укладання настилу з влаштуванням нижнього ярусу настилу. Встановлення огороджень. Підйом всіх елементів блоками в межах висоти риштувань. ДБН Д.2.5-21-2001 С.4 При розбиранні риштувань 2 : 1. Поступове зняття по ходу розбирання всіх металевих кріплень. 2. Зняття настилу й огородження. 3. Зняття пальців прогонів підкосів і схваток. 4. Розкріплення і зняття стійок. 5. Спуск всіх елементів за допомогою блоків з особливою обережністю для запобігання ушкоджень відреставрованих конструкцій. 6. Віднесення всіх матеріалів на відстань до 50м з укладанням у штабель. Вимірник: 1 м2 вертикальної проекції риштувань Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Влаштування риштувань Розбирання риштувань 21-2-1 21-2-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 55 1 88 2 Середній розряд робіт 3 4 3 4 Матеріали 111-824 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний діаметр 6-6 3 мм кг 0 019 - 111-181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х60мм кг 0 11 - 1545-248 Скоби будівельні кг 0 95 - 112-82 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4-6 5м усі ширини товщина 44 мм і більше IV сорт м3 0 028 - 112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва довжина 3-6 5 м діаметр 14-24 см сорт II м3 0 0189 - 112-24 Бруски обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5 м ширина 75 - 150 мм товщина 40 - 75 мм сорт II м3 0 001 - 112-60 Дошки обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5 м ширина 75 - 150 мм товщина 44 мм і більше сорт II м3 0 001 - 112-78 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5 м усі ширини товщина 32 40 мм сорт IV м3 0 05 - 111-309 Канат прядив'яний просочений кг 0 18 - Група 3. Встановлення і розбирання неінвентарних риштувань у приміщеннях Склад робіт: При встановленні риштувань 1 : 1. Піднесення матеріалів на відстань до 50м. 2. Розмічування і поперечне перепилювання матеріалу. 3. Виготовлення з'єднань усіх видів довбанням врубками чи встановленням прокладок накладок і т.д. 4. Встановлення стійок по високу чи по заданому ухилі з влаштуванням спеціальних подушок-прокладок при ламаному чи круглому обрису конфігурації пам'ятника на який спираються стійки без якого-небудь порушення конструктивних елементів крокв покрівель і кладки. 5. Встановлення і зміцнення цвяхами пачковою чи арматурною сталлю болтами хомутами і т.п.. допоміжних стійок підкосів зв'язок прогонів і пальців. 6. Розшивка стійок до скріплення їх з іншими елементами. 7. Укладання настилу з влаштуванням нижнього ярусу настилу. Встановлення огороджень. Підйом всіх елементів блоками в межах висоти риштувань. 8. Укриття підлоги при необхідності поліетиленовою плівкою чи іншим матеріалом. ДБН Д.2.5-21-2001 С.5 При розбиранні риштувань 2 : 1. Поступове зняття по ходу розбирання всіх металевих кріплень. 2. Зняття настилу й огородження 3. Зняття пальців прогонів підкосів і зв'язок. 4. Розкріплення і зняття стійок. 5. Спуск всіх елементів за допомогою блоків з особливою обережністю для запобігання ушкоджень відреставрованих конструкцій. 6. Збирання накриттів плівки чи іншого матеріалу з підлоги. 7. Віднесення всіх матеріалів на відстань до 50 м з укладанням у штабель. Вимірник: 1 м3 приміщення що реставрується Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Встановлення риштувань Розбирання риштувань 21-3- 1 21-3-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 51 1 21 2 Середній розряд робіт 3 4 3 4 Матеріали 111-181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х60мм кг 0 083 - 1545-248 Скоби будівельні кг 0 714 - 112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва довжина 3 - 6 5 м діаметр 14-24 см сорт II м3 0 0142 - 112-82 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5м усі ширини товщина 44 мм і більше IV сорт м3 0 0188 - 112-60 Дошки обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5 м ширина 75 - 150 мм товщина 44 мм і більше сорт II м3 0 0031 - 111-309 Канати прядив'яні просочені кг 0 135 - 112-24 Бруски обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5 м ширина 75 - 150 мм товщина 40 - 75 мм сорт I м3 0 0008 - 112-56 Дошки обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5 м ширина 75 – 150 мм товщина 32 40 мм сорт II м3 0 0376 - 111-1720 Плівка поліетиленова м2 0 1 - 111-824 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний діаметр 6 0-6 3 мм кг 0 019 - Група 4 Встановлення і розбирання комбінованих риштувань на фасадах Склад робіт: При влаштуванні риштувань І : 1. Планування місця установки риштувань. 2. Підвезення елементів риштувань і їх розвантаження. 3. Піднесення деталей на відстань до 50 м. 4. Укладання підкладок і підп'ятників. 5. Випрямлення монтажних деталей при необхідності . 6. Підготовка пиломатеріалів розмічування розкрій а при необхідності виготовлення обрізних дощок і брусів на циркулярній пилці . 7. Огородження місця установки риштувань. 8. Встановлення і збирання елементів риштувань. 9. Кріплення риштувань до конструкції стіни будинку з пробиванням гнізд і установкою пробок і анкерів чи через прорізи. 10. Укладання щитів настилу з влаштуванням огороджень сходів і вантажних площадок. 11. Обладнання риштувань засобами пожежегасіння. 12. Влаштування блискавкозахисту. ДБН Д.2.5-21-2001 С.6 При розбиранні риштувань 2 : 1. Огородження місць розбирання риштувань. 2. Прибирання з риштувань матеріалів інвентарю і засобів пожежогасіння. 3. Поярусне розбирання всіх елементів риштувань. 4. Спуск елементів що демонтуються. 5. Сортування елементів риштувань з видаленням цвяхів з дерев'яних елементів. 6. Перенесення елементів риштувань на відстань до 50 м і їх складування. Вимірник: 1 м2 вертикальної проекції риштувань Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Встановлення риштувань Розбирання риштувань 21-4-1 21-4-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 33 0 69 2 Середній розряд робіт 3 4 3 4 Матеріали 111-824 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний діаметр 6-6 3 мм кг 0 019 - 111-181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8 х 60мм кг 0 057 - 112-82 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5м усі ширини товщина 44 мм і більше IV сорт м3 0 087 - 112-24 Бруски обрізні з хвойних порід довжина4 - 6 5 м ширина 75 - 50 мм товщина 40 - 75 мм сорт II м3 0 001 - 112-60 Дошки обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5 м ширина 75 - 150 мм товщина 44 мм і більше сорт II м3 0 001 - 112-78 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5 м усі ширини товщина 32 40 мм сорт IV м3 0 002 - 111-309 Канат прядив'яний просочений кг 0 18 - Група 5. Складання встановлення і розбирання висячих драбин і випускних риштувань Склад роботи: При влаштуванні висячих драбин 1 : 1. Скласти і поставити висячі драбини з піднесенням кріпленням до драбин верхніх і нижніх упорів; 2. Закріплення накату підйом і укріплення драбин. При влаштуванні випускних риштувань 2 : 1. Скласти і поставити випускні риштування з піднесенням і перешиванням виготовленням з'єднань установкою пальців і всіх елементів їх кріплення з влаштуванням настилу й огородження. Вимірник: 1 м сходи 1 3 ; 1 м 2 4 . Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Збирання й встановлення Розбирання висячих драбин випускних риштувань висячих драбин випускних риштувань 21-5-1 21-5-2 21-5-3 21-5-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 38 0 17 1 16 0 62 2 Середній розряд роботи 3 8 3 8 3 8 3 8 Матеріали 111-181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8 х 60мм кг 0 1 0 44 - - 1545-248 Скоби будівельні кг - 6 14 - - 112-27 Бруски обрізні з хвойних порід довжина 4-6 5 м ширина 75 -150мм товщина 40 - 75 мм сорт III м3 0 021 0 18 - - 112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва довжина 3 - 6 5 м діаметр 14-24 см сорт II м3 - 0 21 - - 112-82 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5м усі ширини товщина 44 мм і більше IV сорт м3 0 01 0 006 - - ДБН Д.2.5-21-2001 С.7 Група 6. Встановлення і розбирання підтримуючих риштувань і опалубки при реставрації кладки склепінь арок глав і закомар обсягом до 1 м3 в одному місці Склад роботи: При встановленні риштувань: 1. Огородження місця спорудження риштувань. 2. Піднесення матеріалів на відстань 50 м їхнє сортування і складування. 3. Заготівля й встановлення стійок і колод. 4. Заготівля і встановлення кружал по шаблонах. 5. Влаштування суцільної опалубки по кружалах. 6. Спорудження драбин вантажних площадок встановлення огороджень. 7. Обладнання риштувань засобами пожежогасіння. 8. Монтаж електролебідок стрілових балок і укосин. При розбиранні підтримуючих риштувань 2 : 1. Огородження місця розбирання риштувань. 2. Поступове зняття по ходу розбирання всіх металевих кріплень. 3. Зняття настилу й огородження. 4. Зняття пальців прогонів підкосів схваток. 5. Спуск усіх елементів риштувань. 6. Перенесення всіх елементів риштувань на відстань 50 м і їх складування. 7. Навантаження на автомобілі елементів риштувань з розвантаженням на складі чи іншому об'єкті. Вимірник: 1 м3 підтримуючих риштувань що споруджуються Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Встановлення риштувань і опалубки Розбирання риштувань і опалубки 21-6-1 21-6-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 31 2 39 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали: 111-181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х60мм кг 0 1647 - 1545-248 Скоби будівельні кг 0 79 - 112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва довжина 3 - 6 5 м діаметр 14-24 см сорт II м3 1 174 - 112-82 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5м усі ширини товщина 44 мм і більше IV сорт м3 0 1113 - 112-078 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5 м усі ширини товщина 32 40 мм IV сорт м3 0 0123 - 111-309 Канати прядив'яні просочені кг 0 15 - ДБН Д.2.5-21-2001 С.8 Група 7. Навішення і пересувка підвісних люльок Склад роботи: 1. Доставка люльки і троса до об'єкту зі зняттям люльки з автотранспорту. 2. Встановлення люльки. 3. Пересувка люльок по горизонталі з одного робочого місця на інше. 4. Закріплення троса за крокви з розкриттям і зворотнім закладенням покрівлі. 5. Відкріплення троса люльки від крокв спуск троса закладення покрівлі. Вимірник: 1 установка чи пересувка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Навішення і пересування підвісних люльок 21-7-1 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 5 63 2 Середній розряд робіт 4 Група 8. Обшивання каркаса риштувань фанерою з прокладкою утеплювача для провадження робіт у зимовий час Склад роботи: 1. Влаштування каркаса з прибиванням фанери. 2. Прокладка утеплювача. Вимірник: 1 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Обшивання каркаса риштувань фанерою з вкладенням утеплювача 21-8-1 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 82 2 Середній розряд робіт 4 111-181 Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1 8х60мм кг 0 3 112-261 Фанера клеєна марка ФК і ФБА сорт У/ВВ товщина 3 мм м3 0004 114-5-у Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному сполучному марка М 125 м3 0 06 Група 9. Влаштування і розбирання наметів на куполах завершеннях соборів церков веж главах із кріпленням до інвентарних металевих риштувань на висоті 30-80 м тільки для позолотних робіт . Склад роботи: При влаштуванні наметів 1 2 : 1. Відбір заготівля і підйом матеріалів на висоту 30 м. 2. Встановлення стійок підкосів ригелів обв'язок настилів із припасуванням і кріпленням до металевих інвентарних стійок риштувань і між собою. 3. Влаштування крокв риштування і м'якої покрівлі. 4. Обшивання стін каркаса оцинкованою сталлю чи листами алюмінію в закрій із влаштуванням віконних прорізів з заскленням оргсклом. При розбиранні намету З : 1. Розбирання намету покрівлі стійок прогонів ригелів настилів і т.д. . 1. Спуск матеріалів з висоти 30 м. 2. Віднесення на відстань до 50 м і укладання в штабелі. ДБН Д.2.5-21-2001 С.9 Вимірник: 1 м2 стін намету з 4-х сторін Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Встановлення наметів при обшиванні стін Розбирання оцинкованою сталлю алюмінієм 21-9-1 21-9-2 21-9-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 35 3 35 1 38 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 111-1804 Сталь листова оцинкована кг 2 009 - 1545-248 Скоби будівельні кг 0 51 0 51 - 1517-287 Листи алюмінієві марка АД1Н товщина 1мм кг 1 136 - 1545-252 Стекло органічне товщиною 10 мм т 0 016 0 016 - 112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва довжина 3 - 6 5 м діаметр 14-24 см сорт II м3 0 095 0 095 - 112-82 Дошки не обрізні з хвойних порід довжина 4 - 6 5м усі ширини товщина 44 мм і більше IV сорт м3 0 0189 0 0189 - 112-24 Бруски обрізні з хвойних порід довжина 4 – 6 5м ширина 75-150 мм товщина 40 - 75 мм II сорт м3 0 0162 0 0162 - 111-1760 Руберойд із дрібним посипанням марка РМ-3 50 м2 0 52 0 52 - РОЗДІЛ 2. ПЕРЕНЕСЕННЯ ПІДЙОМ І СПУСК ВАНТАЖІВ Група 10. Підйом і спуск вантажів за допомогою електролебідок до 10 м Склад робіт: При підйомі вантажу 1 : 1. Добір необхідних вантажів у місцях його складування. 2. Піднесення вантажу до місця підйому на відстань до 50 м. 3. Установка крокви вантажу і зміцнення відтягнення. 4. Підйом вантажу. 5. Зняття крокви вантажу і перенесення вантажу на відстань 10 м. 6. Спуск троса для наступного підйому вантажу. При спуску вантажу 2 : 1. Піднесення вантажу до місця спуска на відстань до 10 м. 2. Підготовка пакетів. 3. Установка крокви вантажу і зміцнення відтягнення. 4. Спуск вантажу. 5. Зняття крокви вантажу. 6. Перенесення вантажу на відстань до 50 м. 7. Укладання вантажу у штабель. 8. Підняття троса для наступного спуску вантажу. Вимірник: 1 підйом чи спуск Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Підйом вантажу Спуск вантажу 21-10-1 21-10-2 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 22 0 17 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 ДБН Д.2.5-21-2001 С. 10 Група 11. Підйом і спуск вантажів за допомогою каната і блоку до 10 м Склад робіт: При підйомі вантажу 1 : 1. Добір необхідних вантажів у місцях його складування. 2. Піднесення вантажу до місця підйому на відстань до 50 м. 3. Установка крокви вантажу і зміцнення відтягнення. 4. Підйом вантажу. 5. Зняття крокви вантажу і перенесення вантажу на відстань 10м. 6. Спуск тросу для наступного підйому вантажу. При спуску вантажу 2 : 1. Піднесення вантажу до місця спуска на відстань до 10 м. 2. Підготовка пакетів. 3. Установка крокви вантажу і зміцнення відтягнення. 4. Спуск вантажу. 5. Зняття крокви вантажу. 6. Перенесення вантажу на відстань до 50 м. 7. Укладання вантажу у штабель. 8. Підняття троса для наступного спуску вантажу. Вимірник: 1 підйом чи спуск Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Підйом вантажу Спуск вантажу 21-11-1 21-11-2 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 82 0 50 2 Середній розряд робіт 2 5 2 5 Група 12. Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані 50 м Склад роботи: 1. Піднесення деталей риштувань лісоматеріалів і інших матеріалів до місця складування. Вимірник: 1 т вантажу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані 50 м 21-12-1 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 18 2 Середній розряд робіт 2 0 Група 13. Встановлення маяків на тріщинах стін і склепінь Склад робіт: 1. Розчищення місця на поверхні від штукатурки і фарбувань. 2. Влаштування маяка з гіпсу з готуванням розчину. Вимірник: 1 маяк Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Встановлення маяків на стінах Встановлення маяків на склепіннях 21-13-1 21- 13-2 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 46 0 78 2 Середній розряд робіт 3 3 Матеріали 111-219 Гіпсове в'яжуче Г-3 кг 0 75 1 142-10-2 Вода м3 0 0007 0 001 ДБН Д.2.5-21-2001 С. 11 ЗМІСТ 1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА................................................................................................... 1 1.2 Правила обчислення обсягів робіт ..................................................................... 2 1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм............................................. 2 2 НОРМИ............................................................................................................................. 3 РОЗДІЛ 1. РИШТУВАННЯ ТА ОПАЛУБКИ..................................................................... 3 Група 1. Влаштування і розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів 3 Група 2. Влаштування неінвентарних риштувань для виконання реставраційних робіт на фасадах 3 Група 3 Встановлення і розбирання неінвентарних риштувань у приміщеннях........................... 4 Група 4 Встановлення і розбирання комбінованих риштувань на фасадах................................. 5 Група 5. Складання встановлення і розбирання висячих драбин і випускних риштувань......... 6 Група 6. Встановлення і розбирання підтримуючих риштувань і опалубки при реставрації кладки склепінь арок глав і закомар обсягом до 1 м3 в одному місці 7 Група 7. Навішення і пересувка підвісних люльок......................................................... 8 Група 8. Обшивання каркаса риштувань фанерою з прокладкою утеплювача для провадження робіт у зимовий час 8 Група 9. Влаштування і розбирання наметів на куполах завершеннях соборів церков веж главах із кріпленням до інвентарних металевих риштувань на висоті 30-80 м тільки для позолотних робіт 8 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕНЕСЕННЯ ПІДЙОМ І СПУСК ВАНТАЖІВ................................ 9 Група 10. Підйом і спуск вантажів за допомогою електролебідок до 10 м...................... 9 Група 11. Підйом і спуск вантажів за допомогою каната і блоку до 10 м......................... 10 Група 12. Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані 50 м ...... 10 Група 13. Встановлення маяків на тріщинах стін і склепінь .......................................... 10 ЗМІСТ................................................................................................................................ 11