ДБН Д.2.5-22-2001

ДБН Д.2.5-22-2001 Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Збірник 22 Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів ДБН Д.2.5-22-2001 Державний комітет будівництва архітектури і житлової політики України /Держбуд України/ Київ 2001 РОЗРОБЛЕНІ: ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: РЕДАКТОРИ: ЗАТВЕРДЖЕНІ: Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація" Управлінням реформування ціноутворення методології експертизи і контролю вартості будівництва А.В. Беркута П.І. Губень В.Г.Іванькіна Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 22 Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів ДБН Д.2.5-22-2001 Замість ССН 84. Розділ 22 1 Технічна частина 1.1. Загальна частина 1.1.1. Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи по стародавніх зразках втрачених віконних і дверних наборів виробів з кольорових і чорних металів реставрацію збережених стародавніх скобяних виробів. 1.1.2. Норми збірника враховують трудовитрати на виконання основних і допоміжних операцій: - топка і завантаження плавильної і сушильної печі; - очищення інструментів і пристосувань; - прибирання робочого місця; - встановлення і перестановку найпростіших пристосувань. 1.1.3. Нормами дійсного збірника не враховане виготовлення гіпсових чи дерев'яних моделей з гіпсових чи цинкових форм. У разі потреби ресурси на ці роботи варто нормувати по відповідним збірникам ДБН Д.2.5-12-2001 "Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору"; ДБН Д.2.5-2001 "Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів". 1.1.4. Нормами збірника не враховані трудовитрати на прокарбування орнаменту що втратив чіткість литих орнаментованих непридатних виробів. У випадку необхідності ресурси на виконання цих робіт варто визначати по збірнику 17 "Карбовані виколотні і давильні роботи" ДБН Д.2.5-17-2001 . 1.1.5. У збірнику передбачені ресурсні норми на комплексне виготовлення приладів і ресурсні норми на виготовлення їх окремих деталей якими варто користатися при реставрації у випадку зміни непридатних і додавань утрачених деталей. 1.1.6. Нормами дійсного збірника передбачені наступні категорії складності: - І категорія складності - деталі простої форми гладкі що складаються з 2-х і більш частин скоби з платою ручкою і розеткою замок шафовий і ящиковий петлі з облицюванням дверні і віконні петлі шафові і кватиркові косинці шпінгалети накладні засувки . - II категорія складності - деталі нескладних профілів що складаються з 3-х і більш частин прилад із двох ручок скоб замок урізний з облицюванням урізні шпінгалети з обкладкою пятники масивні дверні кутові . - III категорія складності - прилади що складаютья з деталей орнаментованих з малюнком простої і середньої складності невисокого рельєфу фігурні прилад з 2-х ручок с фалевим замком шпінгалети накладні довжиною до 2 5 м. - IV категорія складності - деталі складної конфігурації з ажурним рельєфом орнаментовані із дрібним малюнком і деталі скульптурного характеру накладні й урізні замки з двома корпусами шпінгалети наскрізні довжиною від 2 5 до 4 метрів. . 1.1.7. Нормами групи 1 1 3 5 передбачене виготовлення комплекту приладів з 2 ручок і 2 розеток. При виготовленні комплекту з однієї ручки й однієї розетки до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1 п.1.2.1 . 1.1.8. Норми групи 2 5 6 передбачають виготовлення комплекту ручок - скоб із двох сторін дверей. При виготовленні ручок-скоб з однієї сторони дверей до витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 1 п.1.2.2 . 1.1.9. Нормами групи 10 6-11 передбачене виготовлення латунного облицювання для двох карт петлі і двох пятників. При виготовленні облицювання для однієї карти петлі й одного пятника застосовувати до витрат праці коефіцієнти таблиці 1 п. 1.2.3 і п. 1.2.4 . 1.1.10. Норми групи 13 1-6 містять ресурси на реставрацію приладів із двох ручок. При реставрації приладів з однією ручкою з підручечною розеткою до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1 п.1.2.5 ДБН Д.2.5-22-2001 С.2 1.2. Коефіцієнти до елементних кошторисних норм Таблиця 1 - Коефіцієнти до елементних кошторисних норм Умови застосування Номер груп норми Коефіцієти до норм витрат праці робітників витрати матеріалів 1 2 3 4 1.2.1 Виготовлення комплекту приладів з однієї ручки й однієї розетки 1 1 3 5 0 5 0 5 1.2.2 Виготовлення ручок - скоб з однієї сторони дверей 2 5 6 0 5 0 5 1.2.3 Виготовлення латунного облицювання для однієї карти петлі 10 6-11 0 5 0 5 1.2.4 Виготовлення латунного облицювання для одного пятника 10 6-11 0 5 0 5 1.2.5 Реставрація приладів з однією ручкою з підручечною розеткою 13 1-6 0 5 0 5 ДБН Д.2.5-22-2001 С.3 2 Норми Група 1. Виготовлення комплектів дверних приладів стародавнього зразка з бронзи чи латуні Склад роботи: 1. Виливок з бронзи чи латуні по готовим чи дерев'яним чи існуючим зразкам деталей приладів 2. Обрубка літників очищення деталей від пригорілої землі зачищення опиловка і шабрування. 3. Карбування орнаменту і дрібних профілів деталей і полірування гладких поверхонь. 4. Розмітка і свердлення отворів і раззенкування. 5. Виготовлення латунних гвинтів для кріплення деталей ручок 6. Виготовлення квадратного стрижня слюсарна обробка відлитих бронзових чи латунних ручок і зборка набору. Вимірник: 1 комплект із 2 ручок і 2 розеток і на 2 ключевини 1-6 . 1 комплект з 2 ручок 2 розеток 2 ключевин чи 2 ручок і 2 накладок. 7-12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Прилади з овальними гладкими ручками Розмір 60 х 40 мм з профильо-ваними розетками ключевини діаметр 50 мм профильовані розмір 90х70 мм з профильо-ваними розетками і орнаментом ключевины діаметр 80 мм профільовані оброблені орнаментом 22-1-1 22-1-2 22-1-3 22-1-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 12 04 1 32 19 10 5 02 2 Середній розряд робіт 5 4 4 7 5 7 5 Матеріали 1522-11 1522-16 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 чи латунь ливарна в чушках марка ЛС кг 1 06 0 17 1 34 0 448 П Земля формувальна кг 7 60 1 20 9 60 3.20 ПІ-1616 Графіт здрібнений кг 0 005 0 001 0 006 0 002 П Лікоподій кг 0 019 0 003 0 024 0 008 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 86 0 14 1 08 0.36 111-246 Дрова розділенні довжиною 1 м сосна вільха м3 0 005 0 001 0 006 0 002 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 108 0 02 0 244 0 068 111-1735 Паста полірувальна кг 0 054 0 01 0 122 0 034 111-790 Смола кам'яновугільна кг 2 70 0 48 6 11 1 72 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 103 0 02 0 244 0 068 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 0 023 0 04 0 052 0 014 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка Ст0 кг 0 20 0 20 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 02 0 02 1545-16 Шурупи латунні кг 0 04 0 02 0 04 0 03 Вага кг 15 90 2 70 23 50 7 20 ДБН Д.2.5-22-2001 С.4 Продовження групи 1 норми з 5 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Прилади з овальними складно орнаментованими ручками розмір 75 х 45мм із розетками діаметр 6 мм складно орнаментованими ключевини складно орнаментовані діаметр 60 мм 22-1-5 22-1-6 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 19 24 5 02 2 Середній розряд робіт 5 7 5 Матеріали 1522-11 1522-16 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 чи латунь ливарна в чушках марка ЛС кг 1 06 0 17 П Земля формувальна кг 7 60 1 20 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 005 0 001 П Лікоподій кг 0 019 0 003 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 86 0 14 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 005 0 001 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 128 0 046 111-1735 Паста полірувальна кг 0 064 0 022 111-790 Смола кам'яновугільна кг 3.19 1 14 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 128 0 046 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 0 027 0 01 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 0 20 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 02 1545-16 Шурупи латунні М5?15 кг 0 03 0 02 Вага кг 16 45 3 44 Продовження групи 1 норми з 7 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Прилад із профільованих деталей розміром ручки 11 см з розетками і ключевинами з накладками 22-1-7 22-1-8 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 7 53 7 67 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 1522-11 1522-16 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 чи латунь ливарна в чушках марка ЛС кг 1 23 1 34 П Земля формувальна кг 8 80 9 60 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 006 0 006 П Лікоподій кг 0 022 0 024 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 1 00 1 08 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 006 0 006 111-790 Смола кам'яновугільна кг 3 85 5 10 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 154 0 204 111-1735 Паста поліруюча кг 0 077 0 102 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 154 0 204 111-634 Парусина сувора арт 2007 м2 0 033 0 048 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 0 20 0 20 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 02 0 02 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 05 0 04 Вага кг 19 34 21 80 ДБН Д.2.5-22-2001 С.5 Продовження групи 1 норми з 9 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Прилад із гладких фігурних деталей частково орнаментованих розмір ручки 13 см з розетками і ключевинами з накладками 22-1-9 22-1-10 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 17 7 14 87 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 1522-11 1522-16 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 чи латунь ливарна в чушках марка ЛС кг 1 23 1 79 П Земля формувальна кг 8 80 12 80 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 006 0 008 П Лікоподій кг 0 022 0 032 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 1 00 1 44 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 006 0 008 111-790 Смола кам'яновугільна кг 7 00 8 17 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 28 0 327 111-1735 Паста полірувальна кг 0 14 0 163 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 28 0 327 111-634 Парусина сувора арт 2007 м2 0 06 0 069 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 0 20 0 020 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 02 0 02 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 05 0 04 Вага кг 22 95 30 50 Закінчення групи 1 норми з 11 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Прилад з орнаментованих деталей середньої складності з розетками і ключевинами з накладками 22-1-11 22-1-12 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 27 01 26 96 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 1522-11 1522-16 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 чи латунь ливарна в чушках марка ЛС кг 1 34 1 90 П Земля формувальна кг 9 60 13 60 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 007 0 009 П Лікоподій кг 0 024 0 034 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 1 09 1 53 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 007 0 009 111-790 Смола кам'яновугільна кг 8 90 11 42 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 356 0 457 111-1735 Паста полірувальна кг 0 178 0 228 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 356 0 457 111-634 Парусина сувора арт 2007 м2 0 067 0 097 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 0 020 0 020 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 02 0 02 1545-16 Гвинти латунні М5х15 кг 0 05 0 05 Вага кг 26 55 35 80 ДБН Д.2.5-22-2001 С.6 Група 2. Виготовлення приладів зі складно орнаментованими фігурними ручками -фалями і накладками Склад роботи: 1. Виливок у готових гіпсових формах зняття гіпсових чи дерев'яних чи моделей існуючих зразків воскових моделей деталей набору. 2. Пророблення орнаменту на воскових відливах з виправленням малюнка і додачею йому різкості. 3. Лиття в бронзі чи латуні по восковій моделі фігурних деталей з занутреннями. 4. Лиття в бронзі чи латуні звичайним способом по готових гіпсових чи дерев'яних чи моделях існуючих зразків деталей не потребуючих воскових моделей. 5. Обрубка літників зачищення деталей опиловка і шабрування. 6. Карбування орнаменту і полірування гладких частин. 7. Розмітка і свердлення отворів з раззенковкою. 8. Виготовлення латунних гвинтів для кріплення ручок. 9. Виготовлення квадратного стрижня слюсарний виливок ручок чи зборка набору. Вимірник: 1 комплект із 2 ручок і 2 накладок 1 2 ; 1 комплект із 1 скоби і 1 накладки 3 4 2 ручок-скоб 5 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Прилад зі складно орнаментованих фігурних деталей Прилад з фігурних складно орнаментованих ручок із профільованою фігурною рамкою і складно орнаментованими накладками 22-2-1 22-2-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 69 3 68 15 2 Середній розряд робіт 5 7 5 7 Матеріали 111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 кг 0 142 0 142 1546-80 Стеарин кг 0 142 0 1 1522-11 1522-16 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 чи латунь ливарна в чушках марка ЛС кг 2 47 2 47 1113-170 Стекло натрієве рідке каустичне кг 0 265 0 266 1113-180 Спирт етиловий ректифікаційний технічний сорт 1 кг 0 119 0 119 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 85 0 85 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 011 0 011 П Земля формувальна кг 8 40 6 40 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 004 0 004 П Лікоподій кг 0 016 0 016 111-790 Смола кам'яновугільна кг 13 30 13 07 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 588 0 522 111-1735 Паста полірувальна кг 0 266 0 261 111-111 Папір для шліфувальних шкурок Вологостійкий ОВ-120 м2 0 533 0 523 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 1 13 1 11 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 0 20 0 20 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 02 0 02 1546-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 04 0 04 Вага кг 33 50 33 30 ДБН Д.2.5-22-2001 С.7 Продовження групи 2 норми з 3 по 4 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Бронзова фігурна ручка-скоба розмір 13 см із гладкою накладкою 25 х 5см Ручка-скоба розмір 22 см з дубовим стрижнем і бронзовими цапфами з накладкою 25 х 5см 22-2-3 22-2-4 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 12 63 18 69 2 Середній розряд робіт 5 3 5 3 Матеріали 111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 кг 0 115 0 121 1546-80 Стеарин кг 0 115 0 121 1522-11 1522-16 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 чи латунь ливарна в чушках марка ЛС кг 1 46 1 68 1113-170 Стекло натрієве рідке каустичне кг 0 10 0 133 1113-180 Спирт етиловий ректифікаційний кг 0 043 0 06 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 77 0 78 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 007 0 011 П Земля формувальна кг 6 40 6 40 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 004 0 004 П Лікоподій кг 0 016 0 016 111-790 Смола кам'яновугільна кг 3.25 3 73 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0.13 0 15 111-1735 Паста полірувальна кг 0 065 0 07 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 13 0 16 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 0 23 0 32 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 02 0 02 1546-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 04 0 04 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщина 35 мм і більш сорт 1 м3 0 0001 П Бейц м3 0 0001 111-878 Скипидар живичный кг 0 002 1546-34 Лак спиртовий кг 0 001 111-16про8 Дрантя кг 0 0003 114-1-У Вата мінеральна марка А кг 0 0003 111-583 Марля побутова сувора арт.6437 м2 0 0013 1546-10 Віск бджолиний кг 0 001 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка Ст0 кг 0 15 Вага кг 17 40 20 80 ДБН Д.2.5-22-2001 С.8 Закінчення групи 2 норми з 5 по 6 . Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ручки-скоби розмір 46 см з дубовим стрижнем і бронзовими цапфами профільованими орнаментованими 22-2-5 22-2-6 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 45 95 58 25 2 Середній розряд робіт 5 3 5 3 Матеріали 1522-11 1522-16 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 чи латунь ливарна в чушках марка ЛС кг 3 92 4 59 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 3 16 3 70 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 018 0 022 П Земля формувальна кг 28 0 32 80 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 018 0 022 П Лікоподій кг 0 07 0 082 111-790 Смола кам'яновугільна кг 7 52 0 68 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 30 0 346 111-1735 Паста полірувальна кг 0 15 0 173 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 345 0 39 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 0 64 0 74 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг - 0 12 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 05 0 05 112-287 Дошки обрізні дубові довжина 2-6 5 м товщина 35 мм і більш сорт 1 м3 0 001 0 001 П Бейц м3 0 0004 0 0004 111-878 Скипидар живичный кг 0 011 0 011 1546-34 Лак спиртової кг 0 006 0 006 111-1608 Дрантя кг 0 002 0 002 114-1-У Вата мінеральна марка А кг 0 002 0 002 111-583 Марля побутова сувора арт.6437 м2 0 002 0 002 1546-10 Віск бджолиний кг 0 004 0 004 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52- 70 мм марка СтО кг 0 60 0 60 Вага кг 55 95 65 80 Група 3 . Виготовлення віконних і дверних шпінгалетів наскрізних накладних з чорного металу Склад роботи: 1. Виготовлення металевих деталей шпінгалета відповідно до існуючого зразка чи проекту з виправленням заліза розміткою вирізкою і рихтуванням деталей зі слюсарною обробкою бортового заліза для одержання нестандартних перетинів що вимагаються у випадку необхідності . 2. Розмітка і свердлення отворів для монтажних шурупів з раззенковкою. 3. Зборка шпінгалетів Вимірник: 1 шпінгалет Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети з поворотною ручкою і гачком довжина м 1 5 до 2 5 з 10 деталей 2 55 до 4 з 12 деталей 22-3-1 22-3-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 17 99 22 47 2 Середній розряд робіт 6 6 Матеріали 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 3 0 4 0 111-1477 Шурупи з напівкруглою голівкою 2 5х20 мм кг 0 03 0 045 1521-13 Олово третник марка про 1 пч кг 0 13 0 13 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 08 0 08 Вага кг 3 24 4.26 ДБН Д.2.5-22-2001 С.9 Продовження групи 3 норми з 3 по 4 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети з розсувним механізмом довжина м 1 5 до 2 5 на 12 деталей 2 55 до 4 з 14 деталей 22-3-3 22-3-4 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 25 59 28 64 2 Середній розряд робіт 6 6 Матеріали 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 3 70 4 30 111-1477 Шурупи з напівкруглою голівкою 2 5х20 мм кг 0 03 0 045 1521-13 Олово третник кг 0 13 0 13 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 08 0 08 Вага кг 3 94 5 16 Група 4. Виготовлення віконних і дверних шпінгалетів наскрізних накладних з кольорового металу з гладкими деталями Склад роботи: 1. Виготовлення деталей шпінгалета що згідно існуючого зразка чи проекту з розміткою латуні і сортового заліза вирізкою і рихтуванням слюсарною обробкою і виточуванням деталей. 2. Шліфування і полірування гладких і полірованих латунних деталей. 3. Виливок профільованої ручки і коробки для розсувного механізму з карбуванням і поліруванням відлитих деталей. 4. Оцінка і свердлення отворів для монтажних шурупів з раззенковкою. 5. Зборка шпінгалетів і виготовлення кріпильних гвинтів. Вимірник: 1 шпінгалет Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети з поворотною ручкою і гачком довжина м від 1 5 до 2 5 з 15 деталей 2 55 до 4 з 19 деталей 22-4-1 22-4-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 42 9 49 55 2 Середній розряд робіт 6 6 Матеріали 1518-16 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 101-300 мм товщина 3 мм кг 1 94 2 67 1518-10 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 101-300 мм товщина 1 5 мм кг 0 16 0 24 1518-18 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 мм товщина 4 мм кг 1 00 1.50 1545-265 Трубка мідна кг 1 50 2 10 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 0 35 0 35 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 1 23 1.70 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 06 0 08 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 100 0 140 1521-13 Олово третник кг 0.13 0 13 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 08 0 08 Вага т 6 55 9 00 ДБН Д.2.5-22-2001 С. 10 Закінчення групи 4 норми з 3 по 4 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети з розсувними механізмами ширина м від 1 5 до 2.5 з 19 деталей від 2 5 до 4 з 23 деталей 22-4-3 22-4-4 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 48 25 54 98 2 Середній розряд робіт 5 4 5 4 Матеріали 1518-16 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 101-300мм товщина 3 мм кг 1 94 2 67 15-18-10 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 101-300 мм товщина 1 5 мм кг 0 16 0 24 1518-18 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 мм товщина 4 мм кг 1 00 1.50 1545-265 Трубка мідна кг 1 50 2 10 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 0 67 0 67 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 1 70 2 16 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 09 0 11 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 10 0 14 1521-13 Олово третник марка 01 пч кг 0.13 0 13 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 08 0 08 П Земля формувальна кг 4 80 4 80 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 003 0 003 П Лікоподій кг 0 012 0 012 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 54 0 54 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха кг 0 003 0 003 111-790 Смола кам'яновугільна кг 1 68 1 68 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 067 0.068 111-1735 Паста полірувальна кг 0 034 0 034 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий 0В-120 м2 0 07 0 07 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 0 14 0 14 Вага т 16 45 18 95 Група 5. Виготовлення шпінгалетів наскрізних накладних з кольорового металу з орнаментованими литими деталями з виливком складно орнаментованих деталей Склад роботи: 1. Виготовлення деталей шпінгалета згідно існуючого зразка чи проекту з розміткою; вирізкою і рихтуванням листової латуні і сортового заліза слюсарної обробкою й облицюванням стрижня латунню 2. Виливок по готовим моделям існуючим зразкам чи з виливком воскових моделей у готових гіпсових формах орнаментованих бронзових деталей. 3. Обрубка очищення опиловка і шабрування литих деталей. 4. Слюсарна обробка середників після лиття. 5. Карбування орнаменту і полірування гладких частин литих деталей і латунним облицюванням стрижня. 6. Виготовлення латунних кріпильних гвинтів. 7. Свердління отворів для монтажних шурупів. 8. Зборка шпінгалетів. ДБН Д.2.5-22-2001 C. 11 Вимірник: 1 шпінгалет Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети з розсувним механізмом бронзовими литими деталями середньої складності довжиною м: від 1.5 до 2 5 з 15 деталей від 2 55 до 4 з 17 деталей 22-5-1 22-5-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 64 48 70 88 2 Середній розряд робіт 5 7 5 7 Матеріали 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 5 42 7 46 1518-5 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 101-300 мм товщина 0 8 мм кг 0 462 0 642 1521-21 Свинець марка 3 кг 0 15 0 206 1521-13 Олово третник марка 01 пч кг 0 392 0 539 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 34 0 47 111-583 Марля побутова сувора арт. 6437 дм2 20 2 27 8 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 6 05 7 34 111-626 Нашатир у порошку кг 0 058 0 08 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 3 36 3 81 П Земля формувальна кг 24 00 27 2 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 015 0 019 П Лікоподій кг 0 060 0 068 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 2 70 3 06 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 015 0 017 111-790 Смола кам'яновугільна кг 9 25 10 57 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 37 0 423 111-1735 Паста полірувальна кг 0 185 0 211 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 37 0 423 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 10 0 10 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 08 0 12 Вага кг 62 40 63 55 ДБН Д.2.5-22-2001 С. 12 Продовження групи 5 норми з 3 по 4 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалет з розсувним механізмом із бронзовими складно – орнаментованими литими деталями з виливком по воскових моделях довжиною м: від 1 5 до 2 5 з 15 деталей від 2 55 до 4 з 17 деталей 22-5-3 22-5-4 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 82 28 125 1 2 Середній розряд робіт 5 7 5 7 Матеріали 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка Ст0 кг 7 81 10 74 1518-23 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тведі ширина 101-300 мм товщина 0 8 мм кг 0 622 0 857 1521-21 Свинець марка 3 кг 0 16 0 22 1521-13 Олово третник марка 01 пч кг 0 416 0 572 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 36 0 50 1546-80 Стеарин кг 0 596 0 714 111-583 Марля побутова сувора арт.6437 дм2 21 6 29 7 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 6 96 8 08 111-626 Нашатир у порошку кг 0 064 0 088 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 3 58 4 25 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 29 0 35 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 016 0 019 111-790 Смола кам'яновугільна кг 15 10 18 26 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 604 0 78 111-1735 Паста полірувальна кг 0 302 0 365 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 604 0 78 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 10 0 10 1545-16 Гвинт латунний М5х15 к г 0 06 0 10 111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 кг 0 596 0 714 1113-170 Стекло натрієве рідке каустичне кг 0 61 0 72 1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний сорт 1 кг 0 27 0 32 Вага кг 49 01 60 23 ДБН Д.2.5-22-2001 С. 13 Продовження групи 5 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Накладні засувки- шпінгалети з профільованою литий ручкою діаметром 25 мм зі стрижнем довжиною см Урізні дверні шпінгалети с латунної облицюванням довжиною 80см до 30 більш 30 більш 30 прямокутним круглим 22-5-5 22-5-6 22-5-7 22-5-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 22 26 20 5 11 95 11 54 2 Середній розряд робіт 5 7 5 7 5 7 5 3 Матеріали 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 1 68 1 06 0 37 0 25 1518-16 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 мм товщина 3 мм кг 1 20 0 78 0 32 0 236 1518-10 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 мм товщина 1 5 мм кг 0 38 0 38 0 26 0 26 1518-23 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 101-300 мм товщина 30 8 мм кг 0 38 0 24 0 984 0 056 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 0 224 0 224 0 224 0 224 П Земля формувальна кг 1 60 1.60 1 60 1 60 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 001 0 001 0 001 0 001 П Лікоподій кг 0 004 0 004 0 004 0 004 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 18 0 18 0 18 0 18 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 001 0 001 0 001 0 001 111-790 Смола кам'яновугільна кг 0 33 0 33 0 33 0 33 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 013 0 013 0 013 0 013 1546-55 Паста полірувальна кг 0 007 0 007 0 007 0 007 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 013 0 013 0 013 0 013 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 3 75 2 37 0 86 0 58 111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий оцинкований різного призначення діаметр 1 1 мм кг 0 04 0 04 0 04 0 04 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 02 0 02 0 02 0 02 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 03 0 03 0 02 0 02 1521-21 Свинець марка 3 кг 0 105 0 066 0 023 0 016 1521-13 Олово третник кг 0 274 0 173 0 061 0 041 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 228 0 15 0 053 0 035 111-583 Марля побутова сувора арт. 6437 дм2 14 20 8 90 3 15 2 10 111-626 Нашатир у порошку кг 0 042 0 026 0 009 0 008 Вага кг 11 40 8 50 5 14 4 50 ДБН Д.2.5-22-2001 С. 14 Група 6. Виготовлення петель дверних і віконних з латунним облицюванням і латунні косинці Склад роботи: 1. Виготовлення петлі зі сталі з розміткою рубанням гнуттям по лекалу і куванням карт із заготівлею монтажних отворів виготовленням штиря з нарізкою і зборкою петлі 2. Виготовлення латунного облицювання чи латунних косинців з розміткою вирізкою свердлінням і раззенковкою отворів поліруванням і виколоткою латунного облицювання і конфігурації петлі. 3. Виготовлення латунних гвинтів для кріплення облицювання петлі. 4. Виготовлення з бронзи по готовій моделі чи існуючому зразку ковпачків для петлі з виливком карбуванням свердлінням отвору в ковпачках і нарізкою внутрішнього різьблення . 5. Пригін і зборка виготовлених деталей петлі. Вимірник: 1 штука Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Дверна петля розмір карти 175x50 мм Віконна петля розмір карти 125х40 мм із профільованими ковпачками з орнаментованими ковпачками із профільованими ковпачками з орна-метовапими ковпачками 22-6-1 22-6-2 22-6-3 22-6-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 8 97 10 05 7 87 8 96 2 Середній розряд робіт 5 5 3 4 7 5 3 Матеріали 111-975 Сталь смугова товщина 10-75 мм ширина 100-200мм марка СтО кг 0 60 0 60 0 43 0 43 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 0 10 0 10 0 06 0 06 1518-7 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 мм товщина 1 2 мм кг 0 323 0 323 1518-23 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 мм товщина 0 8 мм кг 0 18 0 18 1521-21 Свинець марка 3 кг 0 017 0 017 0 011 0 011 1521-13 Олово третник кг 0 04 0 04 0 027 0 027 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 034 0 034 0 023 0 023 111-583 Марля побутова сувора арт.6437 м2 0 023 0 023 0 016 0 016 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 0 73 0 73 0 50 0 50 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 08 0 08 0 06 0 06 111-1477 Шурупи з напівкруглою голівкою 2 5х20 мм кг 0 05 0 05 0 04 0 04 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 0 168 0 168 0 168 0 168 П Земля формувальна кг 1 20 1 20 1 20 1.20 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 001 0 001 0 001 0 001 П Лікоподій кг 0 003 0 003 0 003 0 003 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 14 0 14 0 14 0 14 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 001 0 001 0 001 0 001 111-790 Смола кам'яновугільна кг 0.30 0 30 0 30 0.30 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0.012 0 012 0.012 0 012 111-1735 Паста полірувальна кг 0 006 0 006 0 006 0 006 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 012 0 01 0 012 0 012 Вага кг 4 40 4 40 3.78 3 78 ДБН Д.2.5-22-2001 С.15 Закінчення групи 6 норми з 5 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Петля латунна разм. 60х75мм Косинець латунний разм. 180х180мм шир.30мм 22-6-5 22-6-6 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 5 91 3 12 2 Середній розряд робіт 6 6 Матеріали 1518-7 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40- 100 мм товщина 1 2 мм кг 0 06 1518-18 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина40-100мм товщина 4 мм кг 0 39 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 03 0 03 1546-55 Паста "ГОИ" шліфувальна кг 0 02 0 04 111-1735 Паста полірувальна кг 0 01 0 02 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 02 0 04 1545-110 Мідь кругла діаметр 25 мм кг 0 05 Вага кг 0 20 0 50 Група 7. Виготовлення пятників дверних з латунним облицюванням і воротних наборів Склад робіт: Для дверних пятників: 1 2 1. Виготовлення кованих сталевих корпусів із шабруванням після кування пробиванням і оправленням отворів для штирів з нарізкою внутрішнього різьблення. 2. Виготовлення штирів з нарізкою різьблення і оформлення голівки і сталевого кільця. 3. Виготовлення сталевих пластинок і кріплення їх до кутого корпуса з опиловкою і зварюванням. 4. Виготовлення латунного облицювання пластинок і корпусів з розміткою вирізкою свердлінням і раззенковкою отворів поліруванням і виколоткою облицювання по конфігурації корпусів. 5. Виготовлення латунних гвинтів для кріплення облицювання. 6. Пригін і зборка виготовлених деталей. Для шафових пятників 3 1. Виготовлення з латуні пластинок і штирів пятників з розміткою вирізкою опиловкою і обточуванням шліфуванням і поліруванням деталей свердління і раззенковка отворів. Для приладів і фігурних сталевих накладок на воротах 4 : 1. Виготовлення з стали листовий фігурних накладок з розміткою вирізкою по лекалу опиловкою і свердлінням отворів 2. Виготовлення з стали сортової засувок з направляючими пластинками і куванням фігурних стрижнів. ДБН Д.2.5-22-2001 С. 16 Вимірник: комплект для навішення однієї полотнини двері 1 2 3 1 кг виробу 4 . Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Дверні пятники з пластинами довжиною 30 см з латунним облицюванням з корпусом розміром 8 5 см: Латунні пятники для шаф Ковані прилади і фігурні накладки для воріт прямі кутові 22-7-1 22-7-2 22-7-3 22-7-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 36 71 57 60 5 03 1 56 2 Середній розряд робіт 5 3 5 3 6 5 5 Матеріали 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 2 30 2.30 1 093 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 0 13 0 13 111-975 Сталь смугова товщина 10-75 мм ширина 100-200 мм марка Ст0 кг 5 30 10 50 1518-16 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 мм товщина 3 мм кг 1 92 3 05 0 504 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 0 56 0 56 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 132 0.21 0 04 111-1735 Паста полірувальна кг 0 132 0 21 0 04 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м 0 066 0 105 0 02 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0.20 0 32 0 04 111-1482 Шурупи з напівкруглою голівкою 5 х 70 мм кг 0 30 0 60 1545-16 Гвинт латунний М%х15 кг 0 08 Вага кг 11 0 18 0 0 70 1 09 Група 8. Виготовлення замків урізиих з облицюванням планок латунню і накладні замки з кольорового металу Склад робіт: Для урізних замків 1 2 1. Виготовлення замка з розміткою вирубкою свердленням отворів слюсарною обробкою деталей зборкою і перевіркою дії. 2. Виготовлення латунного облицювання планок з розміткою різанням свердлінням і раззенковкою отвору і виготовлення латунних шурупів для кріплення планок. 3. Виготовлення 2-х ключів до замка. Для накладних замків з кольорових металів 3 4 5 : 1. Виливок по готових гіпсових чи дерев'яних моделях чи по існуючих зразках бронзових корпусів. 2. Обрубка літників очищення деталей опиловка і шабрування. 3. Карбування орнаменту і полірування гладких частин. 4. Виготовлення механізму замка з двома ключами. 5. Слюсарна обробка бронзових корпусів із пристроєм прорізів і свердлінням отворів. 6. Виготовлення нижніх металевих пластинок з розміткою і свердлінням отворів. 7. Виготовлення засувки з фігурним латунним движком для замка з засувкою . 8. Зборка заготовлених деталей і механізмів замка. ДБН Д.2.5-22-2001 С. 17 Вимірник: 1 замок з 2 ключами 1 2 3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Замки урізні Замки накладні складні прості шафової латунний 22-8-1 22-8-2 22-8-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 31 43 17 79 8 35 2 Середній розряд робіт 5 4 4 Матеріали 111-975 Сталь смугова товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм марка Ст0 кг 2 00 1 50 0 2 111-964 Сталь круглий чи квадратна розмір 52-70 марка Ст0 кг 0 50 0 40 1518-18 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 мм товщина 4 мм кг 0.35 0 35 0.15 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 08 0 08 0 04 111-1482 Шурупи чорні з напівкруглою голівкою 5х70 мм кг 0 04 0 04 1521-13 Олово третник кг 0 05 0 03 0 015 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 045 0 025 0 01 Вага кг 3 07 2 43 0.42 Закінчення групи 8 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Замки накладні Ключ із замком стародавнього зразка гладкі з 2 корпусами з засувкою з орнаментом середньої складності з 2 корпусами 22-8-4 22-8-5 22-8-6 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 34 93 41 88 0 95 2 Середній розряд робіт 4 75 4 7 3 Матеріали 111-975 Сталь смугова товщина 10-75мм ширина 100-200 мм марка Ст0 кг 2 00 1 5 0 25 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка Ст0 кг 0 40 0 40 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка Ст0 кг 0 500 1518-16 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 мм товщина 3 мм кг 0.05 111-1477 Шурупи з напівкруглою голівкою 2 5х20 мм кг 0 04 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 06 0 05 1521-13 Олово третик кг 0 03 0 03 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 025 0 025 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 1 944 2 24 П Земля формувальна кг 13 6 16 0 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 01 0 01 П Лікоподій кг 0 034 0 04 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 1 53 1 80 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 0085 0 001 111-790 Смола кам'яновугільна кг 5 8 10 0 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 212 0.4 111-1735 Паста полірувальна кг 0 106 0 2 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 212 0 4 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 0 45 0 85 Вага кг 30 60 39 55 0 25 ДБН Д.2.5-22-2001 С. 18 Група 9. Виготовлення відсутніх деталей стародавніх дверних наборів із бронзи і латуні Склад робіт: 1. Виливок у готових гіпсових формах знятих з гіпсових чи дерев'яних моделей чи з існуючих зразків воскових моделей для фігурних деталей з зануреннями . 2. Пророблення орнаменту на воскових відливах з виправленням малюнка і додачею йому різкості. 3. Лиття в бронзі по воскових моделях чи по готових гіпсових чи дерев'яних моделях чи існуючим зразкам . 4. Обрубка літників зачищення деталей опиловка і шабрування. 5. Карбування орнаменту і полірування гладких частин. 6. Розмітка і свердлення отворів з раззенковкою. 7. Слюсарна обробка відлитих ручок із пригоном до існуючого квадратного стрижня Вимірник: 1 штука Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ручки овальні діаметром мм: 50 80 60 гладкі 3 орнаментом на рамках складно орнаментовані з профільованою рамкою 22-9-1 22-9-2 22-9-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 12 4 55 4 88 2 Середній розряд робіт 5 3 5 3 5 5 Матеріали 1522-11 1522-16 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 чи латунь ливарна в чушках марка ЛС кг 0 157 0 448 0 448 П Земля формувальна кг 3 20 3 20 3 20 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 002 0 002 0 002 П Лікоподій кг 0 008 0 008 0 008 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 36 0 36 0 36 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 002 0 002 0 002 111-790 Смола кам'яновугільна кг 1 20 2 21 1 03 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 048 0 088 0 041 111-1735 Паста полірувальна кг 0 024 0 044 0 021 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 048 0 088 0 041 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 0 10 0 19 0 09 Вага кг 6.30 7 75 6.40 ДБН Д.2.5-22-2001 С.19 Продовження групи 9 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ручки довгастої форми профільована розмір 11см гладкі фігурні з орнаметованими деталями і профільованою рамкою розмір 18см орнаментовані середньої складності 22-9-4 22-9-5 22-9-6 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 89 6 38 10 96 2 Середній розряд робіт 5 25 5 5 25 Матеріали 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 0 448 0 448 0 504 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 002 0 002 0 0023 П Лікоподій кг 0 008 0 008 0 009 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 86 0 86 0.41 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 002 0 002 0 0023 111-790 Смола кам'яновугільна кг 1 46 2 37 3 57 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 056 0 095 0 143 111-1735 Паста полірована кг 0 029 0 047 0 071 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 059 0 095 0 143 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Экстра" АИ-93 кг 0 12 0 20 0 20 1545-265 Трубка мідна латунна кг 0 01 0 01 0 01 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 005 Вага кг 6 90 7 95 10 00 Продовження групи 9 норми з 7 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ручки довгастої форми з виливком по воскових моделях орнаментовані складного малюнка Фігурні складного орнаменту з профільованою рамкою 22-9-7 22-9-8 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 17 05 16 52 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 0 78 0 78 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 03 0 063 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 004 0 04 111-790 Смола кам'яновугільна кг 3 16 3 04 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 126 0 122 111-1735 Паста полірувальна кг 0 063 0 061 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 126 0 122 111-70 Бензин автомобільний АИ-98.АИ-95 "Екстра" АИ-93 кг 0 27 0 26 111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 кг 0 07 0 07 1546-80 Стеарин кг 0 07 0 07 1113-170 Рідке натрієве скло каустичне кг 0 133 0 133 1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний сорт 1 кг 0 06 0 06 Вага кг 7 72 7 60 ДБН Д.2.5-22-2001 С.20 Продовження групи 9 норми з 9 по 11 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розетки чи ключевини діаметр см 5 8 6 профільовані з обробкою орнаментом орнаментовані дрібного малюнка 22-9-9 22-9-10 22-9-11 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 68 2 58 2 58 2 Середній розряд робіт 4 7 5 4 7 Матеріали 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 0 084 0 224 0 084 П Земля формувальна кг 0 60 1 60 0 60 П Лікоподій кг 0 002 0 004 0 002 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 07 0 18 0 07 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 0004 0 001 0 0004 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 0004 0 001 0 0004 111-790 Смола кам'яновугільна кг 0 24 0 86 0 57 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 01 0 034 0 023 111-1735 Паста полірувальна кг 0 005 0 017 0.011 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 01 0.034 0 023 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Екстра" АИ-93 кг 0 02 0 07 0 05 Вага кг 1 30 3 60 1 65 Закінчення групи 9 норми з 12 по 14 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Накладки розмір см 22 х 6 5 20х5 25х7 орнамент середньої складності гладкі чи з простим профілем складно орнаментовані 22-9-12 22-9-13 22-9-14 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 5 05 1 39 14 88 2 Середній розряд робіт 4 7 4 7 5 Матеріали 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 0 448 0 224 0 443 П Земля формувальна кг 3 20 1 60 3 20 П Лікоподій кг 0 008 0 004 0 008 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 36 0 18 0 36 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 002 0 001 0 002 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 002 0 001 0 002 111-790 Смола кам'яновугільна кг 2 15 1 10 3.50 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 086 0 044 0 14 111-1735 Паста полірувальна кг 0 043 0 022 0 07 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 86 0 044 0 14 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Екстра" АИ-93 кг 0 18 0 09 0 30 Вага кг 7 76 3 90 9 87 ДБН Д.2.5-22-2001 С.21 Група 10. Виготовлення відсутніх деталей стародавніх віконних і дверних шпінгалетів Склад робіт: 1. Виготовлення деталі відповідно до існуючого зразка чи проекту з виправленням заліза розміткою вирізкою пайкою свердлінням і обробкою отворів виточуванням дрібних частин і слюсарною обробкою сортового заліза для одержання нестандартних перетинів що вимагаються у разі потреби . 1-5 2. Виготовлення деталей відповідно до існуючого зразка чи проекту з листової чи пруткової латуні з розміткою вирізкою свердлінням і обробкою отворів нарізкою різьблення і поліруванням. 6-8 Вимірник: 1 штука чи комплект Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Деталі з чорного металу Гладка ручка для шпінгале- та гачок із зачепом для шпінгалета з поворотною ручкою Комплект деталей для розсувного механізму шпінгалета черевичок верхній чи нижній для шпінгалета с розсувним механізмом пластинка з гладкою втулкою 22-10-1 22-10-2 22-10-3 22-10-4 22-10-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 08 2 92 5 49 1 16 1 36 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 Матеріали 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка Ст0 кг 0 35 0 20 0 35 0.10 0 25 Продовження групи 10 норми з 6 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Деталі з кольорового металу крім ручок Черевичок для шпінгалета з розсувним механізмом Втулка фігурна з перехідною шийкою Втулка фігурна без перехідної шийки 22-10-6 22-10-7 22-10-8 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 16 1 76 1 30 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали 1518-18 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 товщина 4 0 мм кг 0 12 0 30 0 20 Закінчення групи 10 норми з 9 по11 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Деталі з кольорового металу крім ручок Гладкий власник для накладних шпінгалетів Черевичок-обмежник для накладних шпінгалетів Гвинт латунний 22-10-9 22-10-10 22-10-11 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 18 3 08 0 29 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали 1518-18 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 товщина 4 0мм кг 0 12 1518-10 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина40-100 мм товщина 1 5 мм кг 0 05 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 01 Вага кг 0 05 0 12 0 01 ДБН Д.2.5-22-2001 С.22 Група 11. Виготовлення ручок бронзових чи латунних для шпінгалетів Склад робіт: 1. Виливок у готових гіпсових формах знятих з гіпсових чи дерев'яних моделей чи з існуючих зразків воскових моделей для фігурних деталей з зануреннями . 2. Пророблення орнаменту на воскових відливах з виправленням малюнка і додачею йому різкості. 3. Лиття в бронзі по воскових моделях чи по готових гіпсових чи дерев'яних моделях чи існуючим зразкам . 4. Обрубка літників зачищення деталей опиловка і шабрування. 5. Карбування орнаменту і полірування гладких частин. 6. Розмітка і свердлення отворів з раззенковкою. 7. Слюсарна обробка відлитих ручок із пригоном до існуючого квадратного стрижня. Вимірник: 1 ручка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ручки діаметр см 2 5 5 0 7 7 профільовані Овальні складно орнаментовані Овальні з орнаментом середньої складності Фігурні складно орнаментовані виливок по восковій моделі 22-11-1 22-11-2 22-11-3 22-11-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 44 2 09 3 33 5 59 2 Середній розряд робіт 5 5 4 5 7 5 5 Матеріали 1522-11 1522-16 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 чи латунь ливарна в чушках марка ЛС кг 0 224 0 224 0 224 0.28 П Земля формувальна кг 1 6 1 6 1 6 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 001 0 001 0 001 П Лікоподій кг 0 004 0 004 0 004 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0 18 0 18 0 18 0 025 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 001 0 001 0 001 0 001 111-790 Смола кам'яновугільна кг 0 33 0 45 0 98 1 11 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 007 0 009 0.020 0 022 111-1735 Паста полірувальна кг 0 013 0 013 0 039 0 044 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 013 0 013 0 039 0 044 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Екстра" АИ-93 кг 0 08 0 04 0 08 0.09 111-811 Дріт сталева низьковуглецева оцинкована різного призначення діаметр 1 1 мм кг 0 04 1546-80 Стеарин кг 0 058 111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 кг 0 058 1113-170 Стекло натрієве рідке каустичне кг 0 048 111-626 Спирт нашатирний кг 0 021 Вага кг 3 00 3 13 3 73 2.55 ДБН Д.2.5-22-2001 С.23 Група 12. Виготовлення відсутніх деталей стародавніх дверних і віконних петель і пятников. Склад роботи: 1. Для бронзових ковпачків дверних і віконних петель Виливок по готових моделях карбування свердлення отворів у колпочках і нарізкою внутрішнього різьблення 2. Для латунної облицювання Розмітка вирізка виколотка по конфігурації петлі чи корпуса пятника свердління і раззенковка отворів виготовлення гвинтів для кріплення облицювання 505 потрібної кількості . 3. Для деталей "американської" петлі з чорного металу Розмітка вирізка виточування і слюсарна обробка деталі із припасуванням до корпусу петлі Вимірник: 1 штука 1-4 ; 1 петля 5 6 ; 2 пятника 7 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ковпачки бронзові для петель Деталі "американської” петлі діаметром у мм: профильовані орнаментовані 30 25 фігурні ковпачки заводне кільце 22-12-1 22-12-2 22-12-3 22-12-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 19 1 15 1 15 1 50 2 Середній розряд робіт 4 7 4 7 6 6 Матеріали 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БРОЗЦ8С4Н1 кг 0 084 0 084 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка СтО кг 0 10 0 05 П Земля формувальна кг 0 6 0 6 111-1616 Графіт здрібнений кг 0 0004 0 0004 П Лікоподій кг 0 002 0 002 111-1295 Вугілля ГЖ концентрат коксівний кг 0.07 0 07 ... 111-246 Дрова розділені довжиною 1 м сосна вільха м3 0 0004 0 0004 111-790 Смола кам'яновугільна кг 0.15 0 20 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 006 0 008 111-1735 Паста полірувальна кг 0 008 0 004 111-111 Папір для шліфувальних курок вологостійкий ОВ-120 м2 0 006 0 008 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Екстра" АИ-93 кг 0 013 0 017 Вага кг 1 17 1 23 0 10 0 05 ДБН Д.2.5-22-2001 С.24 Закінчення групи 12 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Латунне облицювання петель Пятників розмір мм дверних віконних 85х300 85х300х300 розмір карти мм прямих кутових 175х50 125х40 22-12-5 22-12-6 22-12-7 22-12-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 63 2 48 6 96 11 05 2 Середній розряд робіт 5 25 5 25 5 25 5 25 Матеріали 1518-16 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 товщина 3 0мм кг 1 92 3 06 1518-7 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 товщина 1 2мм кг 0 323 1518-5 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 товщина 0 8мм кг 0 18 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 067 0 045 0 132 0 21 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Екстра" АИ-93 кг 0 70 0 47 0 56 0 56 1521-21 Свинець марка 3 кг 0 017 0 011 0 013 0.01 1521-13 Олово третник кг 0 040 0 027 0 032 0 032 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 034 0 023 0 027 0 027 111-583 Марля побутова сувора арт. 6437 м2 2 30 1.60 1 88 1 88 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 08 0 06 0 20 0 32 Вага кг 1 30 0 85 2 90 4 25 Група 13. Реставрація стародавніх дверних і віконних наборів Склад робіт: 1. Розбирання на деталі знятого набору 2. Ручне очищення деталей наборів. 3. Полірування гладких поверхонь. 4. Покриття лаком. 5. Сборка деталей набора і зміна 50% кріпильних гвинтів і шурупів. 6. Очищення від старого оздоблювального шару і обробка знову дубових стрижнів і ручок - скоб. Вимірник: 1 комплект ручок 1-3 1 ключевина 4-6 1 ручка 7-10 1 шпінгалет 11-40 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Дверні ручки бронзові комплект із 2 ручок і підручних розеток чи накладок без замків гладкі чи профільовані з орнаментом середньої складності складно орнаментовані 22-13-1 22-13-2 22-13-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 98 3 80 5 51 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 111-1735 Паста "Гои" полірувальна кг 0 074 0 046 0 015 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 185 0 395 0 493 П Лак цапон кг 0 037 0 079 0 099 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 01 0 01 0 01 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 02 0 03 0 03 111-1608 Дрантя кг 0 019 0 04 0 049 ДБН Д.2.5-22-2001 С.25 Продовження групи 13 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Дверні бронзові ручки Ключевини діаметр см 5 3 6 гладкі чи профільовані з орнаментом середньої складності складно орнаментовані 22-13-4 22-13-5 22-13-6 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 214 0 38 0 72 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1546-55 Паста "Гои" полірувальна кг 0 005 0 003 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 012 0 043 0 029 П Лак цапон кг 0 002 0 009 0 006 1545-16 Шурупи латунні кг 0 01 0 01 0 01 111-1608 Дрантя кг 0 001 0 004 0 003 Продовження групи 13 норми з 7 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Ручки- скоби розмір см 13 22 46 46 бронзова гладка профільована з дубовим стрижнем і профільованими цапфами з гладкою накладкою із бронзовими профільованими цапфами і дубовим стрижнем із бронзовими орнаментованими цапфами і дубовим стрижнем 22-13-7 22-13-8 22-13-9 22-13-10 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 94 4 09 6 02 9 24 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 111-1735 Паста "Гои" полірувальна кг 0 065 0 075 0 075 0 064 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 168 0 137 0 188 0 217 П Лак цапон кг 0 038 0 037 0 038 0 043 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 01 0 01 0 06 0 06 1545-16 Шурупи латунні кг 0 02 0 02 0 03 0 03 111-1608 Дрантя кг 0 016 0 019 0 019 0 022 Вага кг 0.15 0.17 0.17 0.22 ДБН Д.2.5-22-2001 С.26 Продовження групи 13 норми з 11 по 14 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети наскрізні з чорного металу з поворотною ручкою довжина м: від 1 5 до 2 5 від 2 55 до 4 без ремонту механізму з ремонтом механізму без ремонту механізму з ремонтом механізму 22-13-11 22-13-12 22-13-13 22-13-14 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 23 5 59 3 58 5 88 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 343 0 343 0 415 0 415 111-322 Гас для технічних цілей марка КТ-1 КТ-2 кг 0 343 0 343 0 415 0 415 111-1477 Шурупи чорні з напівкруглою голівкою 2 5 х 20 мм кг 0 03 0 03 0 045 0 045 111-1608 Дрантя кг 0 069 0 069 0 08 0 083 Вага кг 0 45 0 45 0 55 0 55 Продовження групи 13 норми з 15 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети наскрізні з чорного металу з розсувним механізмом довжиною м від 1 5 до 2 5 від 2 55 до 4 без ремонту механізму з ремонтом механізму без ремонту механізму з ремонтом механізму 22-13-15 22-13-16 22-13-17 22-13-18 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 51 5 66 5 51 6 37 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 355 0 355 0 50 0 50 111-322 Гас для технічних цілей марка КТ-1 КТ-2 кг 0.355 0 355 0.60 0.50 111-1477 Шурупи чорні з напівкруглою голівкою 2 5 х 20 мм кг 0 03 0 03 0 045 0 045 111-1608 Дрантя кг 0 071 0 071 0 10 0 10 Продовження групи 13 норми з 19 по 22 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети наскрізні латунні гладкі з поворотною ручкою довжина м від 1 5 до 2 5 від 2 55 до 4 без ремонту механізму з ремонтом механізму без ремонту механізму з ремонтом механізму 22-13-19 22-13-20 22-13-21 22-13-22 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 8 88 9 88 10 68 11.75 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 26 0 26 0 386 0 386 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 325 0 325 0 483 0 483 П Лак цапон кг 0 13 0.13 0.198 0 198 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 03 0 03 0 04 0 04 1545-16 Шурупи латунні кг 0 05 0 05 0 07 0 07 111-1608 Дрантя кг 0 065 0 065 0 097 0 097 ДБН Д.2.5-22-2001 С.27 Продовження групи 13 норми з 23 по 26 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети наскрізні латунні гладкі з розсувним механізмом довжина м від 1 5 до 2 5 від 2 55 до 4 без ремонту механізму з ремонтом механізму без ремонту механізму з ремонтом механізму 22-13-23 22-13-24 22-13-25 22-13-26 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 10 82 11 61 12 61 13 39 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 296 0 296 0 398 0 398 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 37 0 37 0 498 0 498 П Лак цапон кг 0 148 0 148 0.199 0 199 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 05 0 05 0 06 0 06 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 05 0 05 0 07 0 07 111-1608 Дрантя кг 0 074 0 074 0 10 0 10 Вага кг 0 65 0 65 0 85 0 85 Продовження групи 13 норми з 27 по 30 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети наскрізні з бронзовими орнаментованими деталями з розсувним механізмом з орнаментом середньої складності довжина м від 1 5 до 2 5 від 2 55 до 4 Без ремонту механізму 3 ремонтом механізму Без ремонту механізму 3 ремонтом механізму 22-13-27 22-13-28 22-13-29 22-13-30 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 11 32 12 18 12 10 12 96 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 Матеріали 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 226 0 226 0 29 0 29 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 283 0 283 0 47 0 47 П Лак цапон кг 0 153 0 153 0 188 0 188 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 05 0 05 0 05 0 05 1545-16 Гвинт латунний М5х15 кг 0 04 0 04 0 06 0 06 111-1608 Дрантя кг 0 077 0 077 0 094 0 094 Вага кг 0 55 0 56 0 70 0 70 Продовження групи 13 норми з 31 по 34 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети наскрізні з бронзовими орнаментованими деталями з розсувним механізмом складно орнаментовані довжиною в мм: від 1 5 до 2 5 від 2 55 до 4 без ремонту механізму з ремонтом механізму без ремонту механізму з ремонтом механізму 22-13-31 22-13-32 22-13-33 22-13-34 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 13 03 13 88 13 75 14 61 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 Матеріали 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 171 0 171 0.28 0 28 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 47 0 528 0 733 0 733 П Лак цапон кг 0 231 0 231 0 293 0 293 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 05 0 05 0 05 0 05 1545-16 Шурупи латунні кг 0.08 0 08 0 05 0 05 111-1608 Дрантя кг 0 116 0 116 0 147 0 147 ДБН Д.2.5-22-2001 С.28 Продовження групи 13 норми з 35 по 38 Шифр Ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Накладні латунні шпінгалета- засувки довжина см: 140 90 35 25 22-13-35 22-13-36 22-13-37 22-13-38 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 37 4 30 3 37 3 29 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0.20 0.138 0 063 0 050 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0.525 0.345 0.156 0.125 П Лак цапон кг 0.105 0 069 0.032 0 025 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 01 0 01 0 01 0 01 1545-16 Шурупи латунні кг 0.015 0 015 0 01 0 01 111-1608 Дрантя кг 0 05 0 035 0 016 0 013 Вага кг 0.40 0 27 0.14 0.11 Продовження групи 13 норми з 38 по 41 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Засувка латунна розміром 6 5 х 4 5 см Урізні дверні шпінгалети з латунною обкладкою і засувкою довжиною до см: 80 40 22-13-38 22-13-39 22-13-40 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 1 5 02 4 08 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 020 0 09 0 067 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м 0 05 0 228 0 168 П Лак цапон кг 0 01 0 046 0 033 1545-16 Шурупи латунні кг 0 015 0 01 0 01 111-1447 Шурупи чорні з напівкруглою голівкою 2 5х 20мм кг 0 01 0 01 111-1608 Дрантя кг 0 005 0 023 0 017 Вага кг 0 05 0 20 0 14 Група 14. Реставрація стародавніх петель пятників замків косинців і запобіжних ґрат Склад робіт: 1. Розбирання наборів на деталі. 2. Ручне очищення деталей набору. 3. Рихтування деформації латунного облицювання латунних деталей у разі потреби . 4. Шліфування і полірування гладких поверхонь. 5. Перевірка і постава сталевих деталей для пятників . 6. Покриття лаком цапон латунних лицьових поверхонь. 7. Ремонт механізму виготовлення 2 ключів і зміна латунної обкладки для замків . 8. Зборка деталей наборів і зміна 50% кріпильних гвинтів і шурупів. ДБН Д.2.5-22-2001 С.29 Вимірник: 1 петля 1 4 6 облицювання однієї петлі 2 3 один косинець 5 2 пятника 7 8 11 облицювання 2 пятників 9 10 1 ґрати 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Петля з чорного металу з ковпачками Облицювання петлі розмір карти в мм 175х50 дверний 125х40 віконної 22-14-1 22-14-2 22-14-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 08 2 37 1 79 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 Матеріали 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 088 0 10 0 068 111-322 Гас для технічних цілей марка КТ-1 КТ-2 кг 0 088 111-1608 Дрантя кг 0 018 111-1447 Шурупи чорні з напівкруглою голівкою 2 5 х 20 мм кг 0 05 111-790 Смола кам'яновугільна кг 3 35 2 26 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Екстра" АИ-93 кг 0 385 0 226 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 067 0 045 111-1735 Паста полірувальна кг 0 084 0 023 П Лак цапон кг 0 084 0 023 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 04 0 03 Вага кг 0 16 3 90 2.60 Продовження групи 14 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Латунна петля шафова чи кватиркова Косинець латунний розміром 180 х 180мм Петля автоматична з чорного металу "американська" 22-14-4 22-14-5 22-14-6 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 72 0 36 7 74 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 023 0 030 0 283 111-322 Гас для технічних цілей марка КТ-1 КТ-2 кг 0 283 111-1608 Дрантя кг 0 002 0 057 111-1447 Шурупи чорні з напівкруглою голівкою 2 5 х 20 мм кг 0 08 111-790 Смола кам'яновугільна кг 0 99 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Екстра" АИ-93 кг 0 084 1546-55 Паста "ГОИ" шліфувальна кг 0 02 111-1735 Паста полірувальна кг 0 009 0 01 П Лак цапон кг 0 005 0 01 1545-16 Шурупи латунні кг 0.015 0 02 Вага кг 0 03 1 14 0 42 ДБН Д.2.5-22-2001 С.30 Продовження групи 14 норми з 7 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Пятники масивні дверні сталеві розміром у см Латунне облицювання пятників 8 5х80 8 5х80 кутові прямих кутових 22-14-7 22-14-8 22-14-9 22-14-10 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 6 08 7 10 5 88 8 02 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 27 0 198 0 373 0 315 111-322 Гас для технічних цілей марки КТ-1 КТ-2 кг 0 27 0 373 111-1608 Дрантя кг 0 054 0 095 111-1447 Шурупи чорні з напівкруглою голівкою 2 5х20 мм кг 0 30 0 60 111-790 Смола кам'яновугільна кг 6 60 10 50 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Екстра" АИ-93 кг 0 66 1 05 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 132 0 21 111-1735 Паста полірувальна кг 0 066 0 105 П Лак цапон кг 0 066 0 105 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 10 0 16 Вага кг 0 63 7 63 1 05 12 20 Продовження групи 14 норми з 11 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Пятники латунні шафові Запобіжні грати з кольорових металів з 5 прутків 22-14-11 22-14-12 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 4 16 15 33 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Матеріали 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 09 0 351 111-1592 Смола деревна збезводнена кг 3 00 11 71 111-70 Бензин автомобільний АИ-98 АИ-95 "Екстра" АИ-93 кг 0 995 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 06 0 234 111-1735 Паста полірувальна кг 0 08 0 117 П Лак цапон кг 0.08 0 117 1545-16 Шурупи латунні кг 0 04 0 02 Вага кг 3.20 13.20 Продовження групи 14 норми з 13 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Замки урізні Дверні складні Дверні прості шафовий чи ящиковий латунний 22-14-13 22-14-14 22-14-15 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 15 83 9 02 4 30 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали 1518-16 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 товщина 3 0мм кг 0 35 0 35 0 02 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка Ст0 кг 0 26 0 20 1521-13 Олово третник марка 01 пч кг 0 03 0 03 0 015 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 025 0 025 0 01 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 04 0 04 1545-16 Шурупи латунні кг 0 015 111-1447 Шурупи чорні з напівкруглою голівкою 2 5 х 20мм кг 0 04 0 04 Вага кг 0 75 0.70 0 06 ДБН Д.2.5-22-2001 С.31 Продовження групи 14 норми 16 по 17 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Замки накладні з кольорових металів гладкі з 2 корпусами і засувкою орнаментовані середньої складності з 2 корпусами 22-14-16 22-14-17 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 21 35 22 0 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали 111-964 Сталь сортова кругла і квадратна розмір 52-70 мм марка Ст0 кг 0 26 0 20 1521-13 Олово третник марка 01 пч кг 0 03 0 03 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 025 0 025 1545-16 Шурупи латунні кг 0 04 0 04 111-1447 Шурупи чорні з напівкруглою голівкою 2 5 х 20 мм кг 0 04 0 04 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 12 0 30 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий 0В-120 м2 0 425 0 30 111-1608 Дрантя кг 0 04 П Лак цапон кг 0 06 0.10 Вага кг 0 65 0 75 Група 15. Установка виготовлених знову чи відреставрованих приладів стародавнього зразка Склад роботи: 1. Розмітка місця установки. 2. Довбання чи ремонт гнізда для урізних наборів. 3. Установка і кріплення набору шурупами. 4. Зміцнення латунного облицювання. 5. Перевірка правильності дії набору. Вимірник: 1 прилад 1-13 1 пари петель 14 15 1 грати 16 2 пятник 17-20 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Дверні прилади і замки скоба з чи накладкою овальною ручкою ключевина Прилади з двох ручок з фалевим замком скоби з цапфами 22-15-1 22-15-2 22-15-3 22-15-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 29 0 15 1 56 1 15 2 Середній розряд робіт 3 5 5 5 5 4 Продовження групи 15 норми з 5 по 7 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Замки урізні Накладні бронзові з двома корпусами дверні з латунної облицюванням шафові чи ящикові 22-15-5 22-15-6 22-15-7 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 29 0 50 1 95 2 Середній розряд робіт 4 5 5 6 ДБН Д.2.5-22-2001 С.32 Продовження групи 15 норми з 8 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпінгалети віконні і дверні наскрізні довжиною в м до: Накладні шпінгалети засувки до 2 5 від 2 55 до 4 22-15-8 22-15-9 22-15-10 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 15 4 08 0 94 2 Середній розряд робіт 5 5 5 Продовження групи 15 норми з 11 по 13 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Урізні шпінгалети з латунною обкладкою Засувки латунні Косинець латунний 22-15-11 22-15-12 22-15-13 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 82 0 29 0 15 2 Середній розряд робіт 4 5 5 5 5 Продовження групи 15 норми з 14 по 16 Шифр ресурсу Одиниця виміру Петлі з латунним облицюванням Запобіжні грати скління двері дверні віконні 22-15-14 22-15-15 22-15-16 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 94 0 79 1 34 2 Середній розряд робіт 4 3 5 6 Продовження групи 15 норми з 17 по 20 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Пятники з латунним облицюванням шафові кватиркові масивні дверні кутові шафові 22-15-17 22-15-18 22-15-19 22-15-20 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 43 3 38 3 37 1 0 2 Середній розряд робіт 3 5 5 5 5 Група 16 . Демонтаж віконних і дверних приладів з кольорових і чорних металів Склад робіт: 1. Виїмка деталей кріплення 1-8 2. Зняття деталей кріплення . 9-16 3. Опиловка стрижня. 9-16 4. Виправлення сталевого стрижня молотком 9-16 5. Обрубка сталевого стрижня зубилом 9-16 6. Опиловка підрубленого стрижня і зняття "склянок" з ручки. 9-16 Вимірник: 1 комплект Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Зняття приладів площею до 10 дм2 категорія складності І ІІ III IV 22-16-1 22-16-2 22-16-3 22-16-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 49 0 86 1 94 2 15 2 Середній розряд робіт 4 5 5 6 ДБН Д.2.5-22-2001 С.33 Продовження групи 16 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Зняття наборів площею більш 10 дм2 Категорія складності І II III IV 22-16-5 22-16-6 22-16-7 22-16-8 1 2 3 j 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 59 1 00 2 08 2 29 2 Середній розряд робіт 4 5 5 6 Продовження групи 16 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розбирання на деталі знятого набору площею до 10 дм2 категорія складності І II III IV 22-16-9 22-16-10 22-16-11 22-16-12 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 46 0 60 1 15 1 43 2 Середній розряд робіт 4 5 5 6 Продовження групи 16 норми з 13 по 16 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розбирання на деталі знятого набору площею більш 10 дм2 категорія складності І ІІ III IV 22-16-13 22-16-14 22-16-15 22-16-16 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 49 0 68 1 22 1 79 2 Середній розряд робіт 4 5 5 6 Група 17. Зборка набору з деталей Склад роботи: 1. Зборка простих металевих деталей набору з пригоном без слюсарної обробки і виготовлення кріплення . 2. Зборка металевих складних деталей набору з пригоном без слюсарної обробки і виготовлення кріпильних гвинтів . 3. Кріплення металевих деталей набору між собою з механічною слюсарною обробкою свердлінням і обробкою отворів пайкою й ін. роботами без виготовлення кріпильних гвинтів Вимірник: 1 деталь Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Зборка деталей Без слюсарної обробки Зі слюсарною обробкою простих складних 22-17-1 22-17-2 22-17-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 59 1 33 1 82 2 Середній розряд робіт 5 6 6 Група 18. Виготовлення установка і зняття килимотримачів з кольорових металів і облицювання цоколів дверей і порогів латунню Склад робіт: І. Для килимотримачів 1. Виготовлення деталей килимотримачів з виточенням і слюсарною обробкою бронзових вузлів і голівок розміткою і нарізкою прутків і шліфуванням поверхні. 2. Установка вушка килимотримачів в ступіні з пробиванням гнізда і закарбуванням його свинцем. ДБН Д.2.5-22-2001 С.34 II. Для облицювання дверей і порогів 1. Розмітка і розкрій листової латуні виколотка шліфування і полірування поверхні. 2. Розмітка керновка свердління і раззенковка отворів. 3. Виготовлення латунного кріплення. 4. Установка облицювання на місці. Вимірник: 1 виріб 1-7 і 1 дм2 облицювання 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вушка бронзові виготовлення Виготовлення прутиків латунних із бронзовими голівками діаметром 1 6 см довжиною в см: 120 135 до 145 175 до 185 22-18-1 22-18-2 22-18-3 22-18-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 33 2 73 2 86 2 99 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 Матеріали 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 0 25 0 10 0 10 0 15 1518-18 Смуги латунні марки Л63 холоднокатана тверді ширина 40-100 мм товщина 4 мм кг 2.12 2 47 2 97 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 028 0.12 0 14 0 203 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 028 0.12 0.14 0 203 111-1735 Паста полірувальна кг 0 014 0 12 0 14 0 203 Вага кг 0 80 2 50 2 85 4 53 Продовження групи 18 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виготовлення голівки бронзової для прутка Установка вушка в кам'яну ступінь Зняття вушка з кам'яної ступіні Облицювання цоколів і порогів латунню 22-18-5 22-18-6 22-18-7 22-18-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 22 0 86 0 36 0 72 2 Середній розряд робіт 6 4 5 5 5 Матеріали 1522-11 Бронза олов'яна в чушках марка БР ОЗЦ8С4Н1 кг 0 05 1518-13 Смуги латунні марки Л63 холоднокатана тверді ширина 40-100 мм товщина 2 мм кг 0 193 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 016 - 0 02 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 016 0 04 111-1735 Паста полірувальна кг 0 008 - 0 02 1521-21 Свинець марка 3 кг 0 25 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0 015 Вага кг 0 08 0 25 0 27 Група 19. Виготовлення радіаторних чи вентиляційних решіток коминкових і каглянкових дверцят латунних клямерів з кольорового металу Склад робіт: 1. Розмітка нарізка і рихтування латунних листів 2. Розмітка кернування свердління і розпилювання отворів. 3. Зборка і клепка деталей. 4. Виправлення латунного прутка перерізування з відмірюванням довжини гнуття по шаблону і нарізка різьблення на прутках. 2 . 5. Полірування поверхні решіток. 6. Зборка решіток із заготовлених деталей з пайкою місць кріплення. ДБН Д.2.5-22-2001 С.35 Вимірник: 1м2 1 ; 1 виріб 2-6 . Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Радіаторні чи вентиляційні решітки з листової латуні Запобіжні решітки на одну полотнину дверей з 5 прутками Клямери латунні розмір 60х15мм 22-19-1 22-19-2 22-19-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 67 2 25 1 05 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали 1518-16 Смуги латунні марки Л63 холоднокатана тверді ширина 40-100 мм товщина 3 мм кг 0 43 1518-7 Смуги латунні марки Л63 холоднокатана тверді ширина 40-100 мм товщина 1 2 мм кг 0 092 0 01 1518-18 Смуги латунні марки Л63 холоднокатана тверді ширина 40-100 мм товщина 4 мм кг 2.34 0 001 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 02 0 204 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 02 0.204 111-1735 Паста полірувальна кг 0 02 0 204 1545-16 Шурупи латунні кг 0 06 Вага кг 0 152 3.24 0 011 Закінчення групи 19 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Коминкові і каглянкові дверцята з латуні без вартості литих чи точичних ручок гладкі площа кв. дм2 до 14 14 1 до 20 20 1 до 45 5 22-19-4 22-19-5 22-19-6 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 5 94 7 79 10 16 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 1518-13 Смуги латунні марки Л63 холоднокатана тверді ширина 40-100 мм товщина 2 мм кг 1 90 3 77 7 82 1518-18 Смуги латунні марки Л63 холоднокатана тверді ширина 40-100 мм товщина 4 мм кг 0 35 111-800 Дріт латунний діаметр 1 5 мм кг 0.20 0 25 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 18 0 374 0 726 1546-55 Паста "Гои" шліфувальна кг 0 18 0 374 0 726 111-1735 Паста полірувальна кг 0 18 0 374 0 726 1545-18 Мідний лист кг 0 10 0 10 0 20 Вага кг 2 56 4 87 9 82 ДБН Д.2.5-22-2001 С.36 ЗМІСТ 1 Технічна частина........................................................................................................................ 1 1.2. Коефіцієнти до елементних кошторисних норм............................................................ 2 2 Норми................................................................................................................................... 3 Група 1. Виготовлення комплектів дверних приладів стародавнього зразка з бронзи чи латуні .... 3 Група 2. Виготовлення приладів зі складно орнаментованими фігурними ручками – фалями і накладками........................................................................................................... 6 Група 3 . Виготовлення віконних і дверних шпінгалетів наскрізних накладних з чорного металу .. 8 Група 4. Виготовлення віконних і дверних шпінгалетів наскрізних накладних з кольорового металу з гладкими деталями........................................................................... 9 Група 5. Виготовлення шпінгалетів наскрізних накладних з кольорового металу з орнаментовани- ми литими деталями з виливком складно орнаментованих деталей ..................... 10 Група 6. Виготовлення петель дверних і віконних з латунним облицюванням і латунні косинці 14 Група 7. Виготовлення пятників дверних з латунним облицюванням і воротних наборів .. 15 Група 8. Виготовлення замків урізних з облицюванням планок латунню і накладні замки з кольорового металу................................................................................... 16 Група 9. Виготовлення відсутніх деталей стародавніх дверних наборів із бронзи і латуні... 18 Група 10. Виготовлення відсутніх деталей стародавніх віконних і дверних шпінгалетів.... 21 Група 11. Виготовлення ручок бронзових чи латунних для шпінгалетів........................ 22 Група 12. Виготовлення відсутніх деталей стародавніх дверних і віконних петель і пятников.... 23 Група 13. Реставрація стародавніх дверних і віконних наборів.................................. 24 Група 14. Реставрація стародавніх петель пятників замків косинців і запобіжних ґрат 28 Група 15. Установка виготовлених знову чи відреставрованих приладів стародавнього зразка.. 31 Група 16 . Демонтаж віконних і дверних приладів з кольорових і чорних металів ..... 32 Група 17. Зборка набору з деталей....................................................................... 33 Група 18. Виготовлення установка і зняття килимотримачів з кольорових металів і облицювання цоколів дверей і порогів латунню 33 Група 19. Виготовлення радіаторних чи вентиляційних решіток коминкових і каглянкових дверцят латунних клямерів з кольорового металу 34 ЗМІСТ............................................................................................................................................ 36