ДБН Д.2.5-23-2001

ДБН Д.2.5-23-2001 Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Збірник 23 Реставрація і відтворення тканин і шпалер ДБН Д.2.5-23-2001 Державний комітет будівництва архітектури і житлової політики України /Держбуд України/ Київ 2001 РОЗРОБЛЕНІ: ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: РЕДАКТОРИ: ЗАТВЕРДЖЕНІ: Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація" Управлінням реформування ціноутворення методології експертизи і контролю вартості будівництва А.В. Беркута П.І. Губень В.Г.Іванькіна Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 23 Реставрація і відтворення тканин і шпалер ДБН Д.2.5-23-2001 Замість ССН 84. Розділ 23 1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 1.1 Загальні вказівки 1.1.1 Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційне - відновлю вальні роботи витрати праці робітників кошторисні норми витрати будівельних матеріалів необхідні для визначення потреби в ресурсах при реставрації і відтворенні тканин і шпалер по збережених зразках і історико-архівних документах. 1.1.2 Специфічною умовою відтворення тканин і шпалер являється виготовлення їх на ручному жаккардівому верстаті що забезпечує необхідну схоронність техніки виконання щільності складності структури малюнка. 1.1.3 Нормами дійсного збірника передбачено виготовлення шаблонів технічного малюнка і жаккардівого картону у залежності від складності структури тканини відповідно до характеристики таблиці 1. Таблиця 1. Структура тканини Категорія складності І II ІІІ IV 1 2 3 4 5 Основа Одна Одна або дві Дві Одна або більш Уток Один Один або один-два Три і більш Один і більш Спосіб виготовлення технічного малюнка Заливання з частковою насічкою картону з ярлика Заливання Заливання з частковим обробленням переплетень що не рапортуються по тлу і візерунку Повне оброблення всіх переплетень по тлу і візерунку Схоронність зразка тканини Гарна Гарна Середня Погана Колірне співвідношення тла і малюнка Контрастні кольори Один або трохи близьких по тоні кольорів Один або трохи близьких по тоні кольорів Одноколірна різниця в кольорах за рахунок переплетень Примітка: 1. При відтворенні тканини по наявному зразку складність визначається по його структурі/ 2. При виготовленні тканини по проекті складеному на основі історико-архітектурних документів складність визначається за структурою майбутньої тканини/ 1.1.4 Нормами дійсного збірника передбачено наступні категорії складності художнього штопання шпалер: - І категорія - художнє штопання ділянок шпалер без малюнка по тлу із збереженою основою; - II категорія - художнє штопання ділянок шпалер без малюнка по тлу із незакріпленою основою або без основи; - III категорія - художнє штопання ділянок шпалер по малюнку з незакріпленою чи основою без основи 1.1.5 Нормами дійсного збірника передбачена реставрація й відтворення шпалер на ручному верстаті в залежності від їхньої складності - у відповідності з наступною класифікацією: - І категорія - ткацтво кольорового площинного орнаменту з відтінком кожного кольору півтону до 3-х. Товщина нитки до № 9/1. - II категорія - ткацтво кольорового орнаменту з об'ємної розробкою малюнка із відтінками кожного з кольорів півтонів від 4 до 6. Товщина нитки до 32/2. - IІІ категорія - ткацтво малюнка із зображенням облич і фігур людей а також фігур тваринних і інших об'ємних зображень із кількістю відтінків кожного кольору більше 6. Товщина нитки 32/2 і вище. ДБН Д.2.5-23-2001 С.2 1.1.6 Норами дійсного збірника не враховано: - дослідження на об'єкті для визначення первісного стану оббивки стін і меблів з описом характеру і технічного стану тканини; - складання історичної довідки по інтер'єру пам'ятника на основі вивчення літературних і архівних джерел і розробка рекомендацій з відтворення тканин; - підбір ілюстрованого матеріалу й систематизація його анотація інші науково дослідницькі роботи - Ресурси на виконання цих видів робіт варто визначати по збірнику № 28 "Реставрація монументального і станкового живопису" ДБН Д.2.5-28-2001 2 НОРМИ Група 1. Відтворення малюнка тканини Склад роботи: Норма 1. При розробці малюнка тканини: 1. Вивчення техніки структури тканин підбір архівних матеріалів фотодокументів аналогій копій замальовок і інше. 2. Виробництво домальовувань інтер'єрів копіювання на кальку малюнка справжніх тканин розробка ескізів малюнка тканини в кольорі відповідно до архітектурного стиля і художнього оформлення інтер'єра 3. Виконання чистого малюнка в натуральну величину Норма 2. При технологічному аналізі і заправному розрахунку зразка тканини: 1. Визначення рапорту візерунка по основі й утку у см . 2. Визначення кількості використовуваних гачків у жаккардівому верстаті і кількості ниток основи від одного гачка. 3. Визначення кількості карт у візерунку. 4. Визначення заправного розрахунку з повним описом заправлення й схемами переплетень Норми 3-6. При знятті шаблона з малюнка тканини: 1. Накласти кальку на зразок або малюнок тканини 2. Перенести зображення одного рапорту малюнка на кальку тушшю з точним зображенням усіх елементів малюнка 3. Розмітити кальку по заданому розрахунку тканини на необхідне число кліток по вертикалі й горизонталі 4. Розграфити клітки кольоровою тушшю й пронумерувати їх по вертикалі й горизонталі Вимірник: 1 малюнок 1 ; 1 зразок 2 1 дм 2 3-6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розробка малюнка тканини Технологічний аналіз і заправний розрахунок зразку тканини Зняття шаблона з малюнка тканини категорія складності малюнка І II III IV 23-1-1 23-1-2 23-1-3 23-1-4 23-1-5 23-1-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 1994 09 1289 72 12 88 14 60 15 68 17 81 2 Середній розряд робіт 6 6 5 5 5 6 Матеріали П Папір креслярський лист 12 - 0 5 0 5 0 5 0 5 111-0106 Папір писальний кг 0 12 0 1 - - - - П Калька під олівець м 12 5 0 1 0 1 0 1 0 1 П Фарби художні коробки 0.3 - - - - - ДБН Д.2.5-23-2001 С.3 Група 2. Виготовлення технічного малюнка тканини Склад роботи: 1. Розрахунок канвового папера для даного малюнка тканини з нанесенням номерів кліток і вказівкою ярусів 2. Нанесення контуру малюнка тканини на канвовий папір олівцем збільшуючи його відповідно розрахунку канвового папера 3. Зафарбовування акварельними фарбами технічного малюнка тканини по олівцевому контуру необхідним кольором Вимірник: 1 карта Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Категорія складності малюнка - 1 Кількість гачків шт. до 400 600 800 1000 1320 1760 23-2-1 23-2-2 23-2-3 23-2-4 23-2-5 23-2-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 0 28 0 40 0 72 0 81 0 90 0 99 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 5 П Фарба акварельна кг П П П П П П Продовження групи 2 норму з 7 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Категорія складності малюнка - II Кількість гачків шт. до 400 600 800 1000 1320 1760 23-2-7 23-2-8 23-2-9 23-2-10 23-2-11 23-2-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 0 49 0 54 1 01 1 16 1 31 1 50 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 6 П Фарба акварельна кг П П П П П П Продовження групи 2 норми з 13 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Категорія складності малюнка - III Кількість гачків шт. до 400 600 800 1000 1320 1760 23-2-13 23-2-14 23-2-15 23-2-16 23-2-17 23-2-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 1 42 1 70 1 93 2 65 3 05 3 73 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 6 П Фарба акварельна кг П П П П П П Закінчення групи 2 норми з 19 по 24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Категорія складності малюнка - 4 Кількість гачків шт. до 400 600 800 1000 1320 1760 23-2-19 23-2-20 23-2-21 23-2-22 23-2-23 23-2-24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 1 67 2 41 3 44 4 07 4 73 5 58 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 6 П Фарба акварельна кг П П П П П П ДБН Д.2.5-23-2001 С.4 Група 3. Відтворення шпалер на ручному верстаті. Склад роботи: 1. Натяжка основи на раму верстата 2. Проклейка желатиновим клеєм 10 шарів з інтервалом 10-15 хв. Остаточне висихання сушіння . 3. Прокладка цінових паличок для утворення гарнітурного переплетення 4. Прокладка вторинного зіва повітряні ремізи . 5. Обробка основи 6. Установка малюнка 7. Ручне ткацтво: установка розтягання для збереження ширини шпалери з'єднання Вимірник: 1 дм Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Категорія складності І II III 23-3-1 23-3-2 23-3-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці люд.-год. 47 04 59 36 88 26 2 Середній розряд робіт 5 6 6 Матеріали 1631-21 Желатин харчовий кг 0 00015 0 00015 0 00015 Група 4. Видалення старого штопання Склад роботи: 1. Підрізування ниток старого штопання 2. Видалення штопання ножицями або пінцетом Вимірник: 1 дм Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 23-4-1 1 2 3 4 1 Витрати праці люд.-год. 26 43 2 Середній розряд робіт 5 Група 5. Художнє штопання шпалер Склад роботи: 1. Зміцнення шпалери на тканину 2. Натяжка на п'яльці. 3. Підбор кольору і номера нитки. 4. Укріплення основи. 5. Художнє штопання з підбором малюнка для II і III категорії . Вимірник 1 дм2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Категорія складності І II III 23-5-1 23-5-2 23-5-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці люд.-год. 18 82 25 98 36 29 2 Середній розряд робіт 5 6 6 ДБН Д.2.5-23-2001 С.5 Група 6. Очищення шпалер хімічним розчином Склад роботи: 1. Занурення в розчин шпалер із наступним полосканням 2. Підвіска для сушіння Вимірник: 1 м2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 23-6-1 1 2 3 4 1 Витрати праці люд.-год. 3 56 2 Середній розряд робіт 4 П Розчин хімічний кг П Група 7. Підготовка жаккардівого картону до ткацтва. Склад роботи: Норми 1-12. При насічці жаккардівого картону: Нарізати з рулонного чи листового картону карти необхідного розміру. Просікти в картах отвори для шипів і в'язання. Просікти в картах отвори для механа і фланок з ярлика засікти карти з технічного малюнка. Пронумерувати всі насічені карти. Норми 13 14. При в'язанні жаккардівого картону: 1. Заправити картов'язальну машину шнуром для в'язання картону. 2. Зв'язати жаккардівий картон. 3. Розправити і скласти картон у складки по 7-8 карт. Норми 15 16. При в'язанні прутків у картон 1. Вв'язати прутки в картон тонким арканом через кожні 14-16 карт. 2. Вирівняти й натягнути картон. 3. Скласти в складки по 7-8 карт. Норма 17. При проробленні жаккардівого картону: 1. Проробити картон на верстаті. 2. Відмітити помилки на картах. 3. Проробити перевірений картон. Вимірник: 1 карта 1-12 ; 100 карт 3-17 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Насічка жаккардівого картону Категорія складності технічного малюнка тканини I II І Кількість секцій у машині 2 3 2 3 23-7-1 23-7-2 23-7-3 23-7-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці люд.-год. 0 35 0 54 0 57 0 73 2 Середній розряд робіт 5 5 6 6 Матеріали П Картон электропришпан марка ЭВ-05 кг 0 015 0 025 0 015 0 025 Продовження групи 7 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Насічка жаккардівого картону Категорія складності технічного малюнка тканини III IV Кількість секцій у машині 2 3 2 3 23-7-5 23-7-6 23-7-7 23-7-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці люд.-год. 0 63 0 82 0 95 1 30 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали П Картон электропришпан марка ЭВ-05 КГ 0 015 0 025 0 015 0 025 ДБН Д.2.5-23-2001 С.6 Продовження групи 7 норму з 9 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Насічка жаккардівого картону карти фонові від планок викладні кількість секцій у машині 2 3 2 3 23-7-9 23-7-10 23-7-11 23-7-12 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці люд.-год. 0 22 0 27 0 31 0 32 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Матеріали П Картон электропришпан марка ЭВ-05 кг 0 015 0 025 0 015 0 025 Закінчення групи 7 норми з 13 по 17 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру В'язання жакардівого каргону В'язання прутків у картон Пророблення жаккардівого картону з виведенням помилок Кількість пров’язок у картоні 3 4 3 4 23-7-13 23-7-14 23-7-15 23-7-16 23-7-17 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці люд.-год. 2 34 2 45 2 45 2 61 18 93 2 Середній розряд робіт 5 6 5 6 6 Матеріали П Шнур бортовий м 75 100 П Нитки багатокручені аркат капроновий №34 5/6 кінці 50 100 Група 8. Підготовка жаккардівого верстата Склад роботи: Норма 1. Підготовка машини: 1. Зрізати і розібрати старе заправлення 2. Розібрати машину складаючи один по одному рядів гачки і голки 3. Прочистити машину зібрати машину 4. Підхльоснути рамник. 5. Установити машину на місце Норма 2. Підвіска фланок до гачків: 1. Підготувати необхідний шнур 2. Простягнути шнур в отвір фланок і касейної дошки 3. Підхльоснути шнур до рамника. 4. Затягти вузли і вирівняти фланки Норми 3-5. Обробка верстата виведенням помилок пробірки: 1. Установити навой з основою. 2. Натягнути основи на товарний валик 3. Підвісити вантаж 4. Обробити верстат гладдю одночасно виводячи помилки проборки. Вимірник: гачок 1 ; 1 фланка 2 ; 1 верстат 3-5 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Підготовка машини Підвіска фланок до гачків Обробка верстата виведенням помилок проборки Кількість основ одна дві три 23-8-1 23-8-2 23-8-3 23-8-4 23-8-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці люд.-год. 0 31 6 03 64 06 73 14 82 32 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 Матеріали П Шнур шторний капроновий м 15 П Мотузка х/б діаметром 2 см або плоский ремінь м 10 20 30 ДБН Д.2.5-23-2001 С.7 Група 9. Заправлення жаккардівого верстата Склад роботи: 1. Сновка і петляння арката. 2. Підхльостка арката до рамника. 3. Проборка арката в касейну дошку 4. Ручне в'язання жаккардівих лиць з металевими вічками 5. Підхльостка підвісу до лиць з вирівнюванням і чищенням підвісу 6. Ручне в'язання петельного нитяного ремізу 7. Підхльостка лиця каркату. 8. Підрівнювання лиць 9. Наборка цін для лиць 10.Наборка лиця на фланки 11.Проборка основи до заправки. 12.Проборка основи в бердо. Вимірник: 100 ниток основи Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Заправлення жаккардієвського верстата зняття і петляние арката підхльостка арката до рамника проборка арката в касейну дошку ручне в'язання жаккардівих лиць з металевими вічками підхльостка підвісу до лиць з вирівнюванням і чищенням підвісу 23-9-1 23-9-2 23-9-3 23-9-4 23-9-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці люд.-год. 4 44 2 89 3 56 9 44 4 77 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 Матеріали П Нитки багатокручені аркат капроновий №34 5/6 кінці 110 1545-156 Нитки швейні лощені №10 котушка 20 Продовження групи 9 норми з 6 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Заправлення жаккардієвського верстата ручне в'язання петельного нитяного ремізу підхльостка лиця до аркату підрівнювання лиця наборка цін для лиць наборка лиця на фланки 23-9-6 23-9-7 23-9-8 23-9-9 23-9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці люд.-год. 9 00 3 47 9 53 4 14 1 19 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 Матеріали П Нитки капронові №600 кг 0 0015 - - - - Закінчення групи 9 норми з 11 по 13 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Заправлення жаккардієвського верстата добірка основи в заправлення добірка основи в бердо Усього 23-9-11 23-9-12 23-9-13 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці люд.-год. 11 65 1 66 65 74 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали П Нитки капронові кг 0 0015 П Нитки багато кручені аркат капроновий кінці 110 1545-156 Нитки швейні котушка 20 ДБН Д.2.5-23-2001 С.8 Група 10. Підготовка сировини до ткацтва. Склад роботи: Норма 1. Розмотування пряжі: 1. Одержання мотків пряжі по вазі і котушок з комори. 2. Розправлення мотка і надягання його на крону 3. Зняття з мотка цінових пров'язок. 4. Знайти кінець нитки мотка і заправити котушку 5. Розмотування пряжі з мотка на котушку 6. Здача котушки і рвони по вазі Норма 2. Шпульовка : 1. Одержання по вазі котушки з утоковою пряжею . 2. Установка на стійці необхідну кількість котушок 3. Заправлення встановленого числа кінців ниток і закріплення їх на шпулі 4. Наматування шпулі правильної форми з заданим числом кінців утокової пряжі 5. Закріплення кінця на шпулі Норма 3. Сновка : 1. Одержання мотків пряжі по вазі для основи на котушках і розрахунок основи 2. Постановка котушки на стійку і набір ціни 3. Виконання сновки основи заданої довжини проклавши ціни через кожні 40-45 метрів 4. Перевиття основи зі снувального барабана на навой перекладаючи основу картоном Норма 4. Просучка основи : 1. Перевірка наявності цінових шнурів 2. Присучування нитки нової основи до ниток старої основи по встановленому порядку 3. Протягування присученої основи в заправлення і бердо 4. Ліквідація обривів ниток основи і обробка стрічечки - 3 5 см. Вимірник: 1 кг сировини Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одииця виміру Розмотування пряжі вид і номер пряжі лляна бавовняна 22/1-28/1 40/2 54/2 85/2 основа 23-10-1 23-10-2 23-10-3 23-10-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці люд.-год. 18 26 18 05 11 98 15 57 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Продовження групи 10 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розмотування пряжі вид і номер пряжі бавовняна 10/1-16/1 16/1-18/1 20/1-24/1 28/1-34/1 уток 23-10-5 23-10-6 23-10-7 23-10-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці люд.-год. 5 73 5 30 7 45 13 22 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Продовження групи 10 норми з 9 по 11 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розмотування пряжі вид і номер пряжі шовк натуральний кручениф фарбований 643/2 429/2 429/3 основа 23-10-9 23-10-10 23-10-11 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці люд.-год. 176 51 140 67 121 52 2 Середній розряд робіт 4 4 4 ДБН Д.2.5-23-2001 С.9 Продовження групи 10 норми з 12 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розмотування пряжі вид і номер пряжі шовк натуральний кручений фарбований 643/4 643/4 643/4 643/4 уток кількість кінців до: 2 4 6 8 23-10-12 23-10-13 23-10-14 23-10-15 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці люд.-год. 89 15 90 83 89 15 88 37 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Продовження групи 10 норми з 16 по 19 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розмотування пряжі Вид і номер пряжі Шовк натуральний кручений фарбований 643/6 429/5 429/5 429/5 уток Кількість кінців до: 6 1 2 5 23-10-16 23-10-17 23-10-18 23-10-19 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці люд.-год. 79 97 66 98 67.87 68 77 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Продовження групи 10 норми з 20 по24 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпульовка Вид і номер пряжі лляна бавовняна 22/1-28/1 10/1-16/1 16/ 1-18/ l 20/1-24/1 28/1-34/1 уток 23-10-20 23-10-21 23-10-22 23-10-23 23-10-24 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці люд.-год. 6 75 5 34 5 81 6 04 6 70 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 5 Продовження групи 10 норми з 25 по 28 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпульовка Вид і номер пряжі Шовк натуральний кручений фарбований 643/4 643/4 643/4 643/4 уток Кількість кінців до: 2 4 6 8 23-10-25 23-10-26 23-10-27 23-10-28 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці люд.-год. 33 71 27 22 22 85 18 82 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 Продовження групи 10 норми з 29 по 32 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Шпульовка вид і номер пряжі шовк натуральний кручений фарбований 643/6 429/5 429/5 429/5 уток кількість кінців до 6 1 2 5 23-10-29 23-10-30 23-10-31 23-10-32 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці люд.-год. 16 91 50 74 25 31 16 8 2 Середній розряд робіт 5 5 5 5 ДБН Д.2.5-23-2001 С.10 Продовження групи 10 норми з 33 по 38 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Сновка вид і номер пряжі бавовняна Шовк натуральний кручений фарбований 40/2 54/2 85/2 643/2 429/2 429/3 основа 23-10-33 23-10-34 23-10-35 23-10-36 23-10-37 23-10-38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 8 31 9 98 12 66 235 31 144 48 114 35 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 6 Закінчення групи 10 норми з 39 по 44 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Присучка основи бавовняна Шовк натуральний 40/2 54/3 85/2 643/2 429/2 429/3 23-10-39 23-10-40 23-10-41 23-10-42 23-10-43 23-10-44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 2 20 2 74 3 28 7 08 6 00 5 69 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 6 Група 11. Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті чисто шовкові тканини Склад роботи: Норми 1-22. Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті: 1. Догляд за основою чищення основи ручне шліхтування й ін. . 2. Підтримка необхідного натягу основи 3. Заправлення човника й оправлення шпулі 4. Проступ ногою для утворення зева за допомогою жаккардівого верстата 5. Перевірка правильності проступання фланок і черговості кидки човників робота "механа" 6. Ліквідація обривів ниток основи 7. Навішення і виправлення картону 8. Дотримання заданої щільності по утку на контрольній стрічці і номерам карт жаккардівого картону 9.Усунення дрібних розладнань жаккардівого верстата обриви арката і рамників . 10. Зрізання готової тканини і введення нового куску Норма 23. Чищення тканини після ткацтва: 1. Очищення ножицями з двох сторін від кінців і вузлів ниток основи й утку 2. Прасування тканини Вимірник: 1 м2 тканини Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті чисто шовкові тканини ширина тканини см. до: 45 50 55 60 65 70 23-11-1 23-11-2 23-11-3 23-11-4 23-11-5 23-11-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 229 63 218 96 212 53 206 64 200 58 194 10 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 6 Продовження групи 11 норми з 7 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті чисто шовкові тканини ширина тканини см. до: 75 80 85 90 95 100 23-11-7 23-11-8 23-11-9 23-11-10 23-11-11 23-11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 188 13 181 62 175 95 169 31 162 96 156 58 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 6 ДБН Д.2.5-23-2001 C.11 Продовження групи 11 норми з 13 по 18 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті чисто шовкові тканини ширина тканини см. до: 105 110 115 120 125 130 23-11-13 23-11-14 23-11-15 23-11-16 23-11-17 23-11-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 150 53 144 36 138 73 132 61 128 07 120 17 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 6 6 Закінчення групи 11 норми з 19 по 23 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті чисто шовкові тканини ширина тканини см. до: Чищення тканини після ткацтва 135 140 145 150 23-11-19 23-11-20 23-11-21 23-11-22 23-11-23 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці люд.-год. 113 51 108 57 102 14 94 84 1 55 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 4 Група 12. Природне і хімічне фарбування натурального шовку шовкової пряжі льна шерсті Склад роботи: 1. Відварка. 2. Травлення при природному фарбуванні . 3. Фарбування Вимірник:3 кг сировини Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Природнє фарбування Хімічне фарбування шовк натуральний шовкова пряжа бавовняна вовняна лляна пряжа шовк натуральний шовкова пряжа бавовняна вовняна лляна пряжа 23-13-1 23-13-2 23-13-3 23-13-4 23-13-5 23-13-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці люд.-год. 123 87 125 9 140 89 90 72 94 7 76 38 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 4 Матеріали П Гексаметафосфат натрію кг 0 125 0 125 0 125 0 125 111-626 Нашатирний спирт кг 0 125 0 125 0 125 0 125 Мило олеинове кг 1 300 1 300 1 300 1 300 111-963 Сода кальцинована кг 0 1 0 1 0 5 0 1 0 1 0 175 1546-60 Порошок пральний кг 0 625 0 625 0 625 0 625 П Сіль поварена кг 2 5 2 5 2 5 П Барвники кг 0 2 0 2 0 2 1546-19 Кислота оцтова 98% кг 0 5 0 5 0 5 П Стеорокс-6 кг 0 2 0 2 1113- 111 Натрій сірчанокислий сульфат натрію технічний марка А сорт 1 кг 0 15 0 15 0 15 ДБН Д.2.5-23-2001 С.12 Група 13. Крутіння основи і качка натурального шовку Склад роботи: Норми 1-3. Основа: 1. Замочка 2. Розмотування на котушки 3. Крутіння І. 4. Запарка 5. Крутіння II. 6. Запарка 7. Розмотування на мотки Норми 4-7. Уток: 1. Замочка 2. Розмотування шовку сирцю з мотків на котушки 3. Крутіння. 4. Запарка 5. Розмотування з котушок на мотки Вимірник: 1 кг сировини Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Крутіння основи натурального шовку номер пряжі 643/2 429/3 429/2 23-14-1 23-14-2 23-14-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці люд.-год. 314 83 214 7 218 29 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали П Мило олеинове кг 0 04 0 04 0 04 1546-41 Олія вазелінове кг 0 015 0 015 0 015 П Гексаметофосфат натрію кг 0 01 0 01 0 01 111-963 Сода кальцинована кг 0 005 0 005 0 005 Закінчення групи 14 норми з 4 по 7 Шифр ресурсу Одиниця ресурсу Одиниця виміру Крутіння основи натурального шовку номер пряжі 643/4 429/5 429/3 429/2 23-14-4 23-14-5 23-14-6 23-14-7 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 174 72 132 38 141 23 145 82 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 Матеріали П Мило олеінове кг 0 04 0 04 0 04 0 04 1546-41 Олія вазелінове кг 0 015 0 015 0 015 0 015 П Гексаметафосфат натрію кг 0 01 0 01 0 01 0 91 111-963 Сода кальцинована кг 0 005 0 005 0 005 0 005 ДБН Д.2.5-23-2001 С. 13 ЗМІСТ 1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА................................................................................................................. 1 1. 1. Загальні вказівки 1 2 НОРМИ.................................................................................................................................. 2 Група 1. Відтворення малюнка тканини.................................................................................. 2 Група 2. Виготовлення технічного малюнка тканини............................................................... 3 Група 3. Відтворення шпалер на ручному верстаті.................................................................. 4 Група 4. Видалення старого штопання............................................................................................ 4 Група 5. Художнє штопання шпалер................................................................................................... 4 Група 6. Очищення шпалер хімічним розчином ................................................................................. 5 Група 7. Підготовка жаккардівого картону до ткацтва.................................................................... 5 Група 8. Підготовка жаккардівого верстата...................................................................................... 6 Група 9. Заправлення жаккардівого верстата ......................................................................... 7 Група 10. Підготовка сировини до ткацтва.......................................................................... 8 Група 11. Вироблення тканини на ручному жаккардівому верстаті чисто шовкові тканини ......... 10 Група 12. Природне і хімічне фарбування натурального шовку шовкової пряжі льна шерсті...... 11 Група 13. Крутіння основи і качка натурального шовку 12 ЗМІСТ................................................................................................................................................ 13