ДБН Д.2.5-25-2001

ДБН Д.2.5-25-2001 Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Збірник 25 Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок ДБН Д.2.5-25-2001 Державний комітет будівництва архітектури і житлової політики України /Держбуд України/ Київ 2001 РОЗРОБЛЕНІ: ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: РЕДАКТОРИ: ЗАТВЕРДЖЕНІ: Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація" Управлінням реформування ціноутворення методології експертизи і контролю вартості будівництва А.В. Беркута П.І. Губень В.Г.Іванькіна Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник № 25 Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок ДБН Д.2.5-25-2001 Замість ССН-84. Розділ 25 1 Технічна частина 1.1 Загальні вказівки 1.1.1. Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи витрати праці робітників кошторисні норми витрати будівельних матеріалів необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт з реставрації і відтворення освітлювальної арматури а також реставрації і відтворення кришталевих підвісок. 1.1.2 Нормами даного збірника поряд з основними роботами враховані наступні допоміжні роботи: - підношення матеріалів інструментів і пристосувань у межах робочої зони; - розбір креслень; - підготовка інструментів 1.1.3 Нормами збірника передбачені роботи з розбирання і збирання освітлювальної арматури в залежності від їхньої складності з наступною класифікацією: - до простих робіт відносяться розбирання і збирання деталей простої конфігурації з одним місцем кріплення гвинтом; - до робіт середньої складності відносяться розбирання і збирання деталей з конфігурацією середньої складності з двома місцями кріплення на гвинтах чи за допомогою болта з гайкою; - до складних робіт відносяться розбирання шляхом обрізки деталей кріплення розбирання і збирання деталей складної конфігурації з кількістю місць кріплення однієї деталі більше 2-х або кріпленням у паз типу "ластівчин хвіст" " квадрат" і т.д. 2 НОРМИ Група 1. Демонтаж люстр і бра Склад робіт: 1. Огляд приміщення. 2. Демонтаж електропроводу. 3. Спуск люстри чи бра. 4. Розбирання люстр на окремі вузли з маркуванням. 5. Зняття пристосувань. 6. Навантаження деталей люстр чи бра на автомашину перевезення розвантаження і перенесення до місця реставрації/ Вимірник : 1 предмет Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Предмет маса кг до 50 100 без крихких деталей з найбільшим виміром висота ширина м будь-яких розмірів з крихкими деталями без крихких деталей з найбільшим виміром висота ширина м до 1 0 більше 1 0 до 1 0 більше 1 0 25-1-1 25-1-2 25-1-3 25-1-4 25-1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-година 23 41 31 05 35 48 56 18 60 6 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 ДБН Д.2.5-25-2001 С.2 Закінчення групи 1 норми з 6 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Предмет маса кг до 100 300 500 будь-яких розмірів з крихкими деталями будь-яких розмірів без крихких деталей з крихкими деталями без крихких деталей з крихкими деталями 25-1-6 25-1-7 25-1-8 25-1-9 25-1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 71 5 93 5 116 87 233 75 302 5 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали: 111-975 Сталь смугова товщина 10-75мм при ширині 100-200мм марка Ст0 кг - 0 0007 0 0007 0 0008 0 0008 111-088 Болти із шестигранною голівкою діаметр різьблення 6 мм кг - 0 0003 0 0003 0 0003 0 0003 112-69 Дошки хвойних порід необрізні довжина 4-6 5м сорт ІІІ товщина 19.22мм м3 - - - 0 06 0 06 Група 2. Розбирання люстр і бра на окремі деталі Склад робіт: 1. Розбирання на окремі деталі 2. Маркування деталей Вимірник: 1 деталь Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розбирання люстр і бра категорія складності проста середня складна 25-2-1 25-2-2 25-2-3 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 14 0 18 0 22 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 Група 3. Попереднє складання освітлювальної арматури на окремі вузли Склад робіт: 1. Розкладка і підбір деталей 2. Складання раніше розібраних предметів 3. Визначення і виявлення відсутніх деталей Вимірник: 1 вузол 1 1 деталь 2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Складання попереднє на великі вузли предметів з окремих деталей 25-3-1 25-3-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 89 0 16 2 Середній розряд робіт 4 4 Матеріали 1545-16 Гвинт латунний М5х15 т 0.0005 0.0005 ДБН Д.2.5-25-2001 С.3 Група 4. Зняття і кріплення накладних декоративних деталей Склад робіт: 1. Зняття накладних декоративних деталей з відгвинчуванням гвинта що кріпить і випрямленням невеликих деформацій 1 . 2. Кріплення накладних декоративних деталей гвинтами 2 . Вимірник: 10 деталей Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Зняття деталей Кріплення деталей 25-4-1 25-4-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 83 0 76 2 Середній розряд робіт 3 3 5 Матеріали 1545-16 Гвинти латунні М5х15 т 0.0001 Група 5. Розбирання і складання шандалів висота шандала до 20 см . Склад робіт: При розбиранні 1 : 1. Від'єднання кінців проводу. 2. Від'єднання пластин держаків. 3. Виправлення пом'ятостей пластин. 4. Розбирання основи патрона. 5. Монтаж на дріт деталей для гальванічної обробки. При складанні 2 : 1. Нарізка різі іншого діаметра в отворах пластин замість існуючої. 2. З'єднання пластин з основою патрона за допомогою гвинтів. 3. Приєднання нарізної гільзи шайб і скоби гвинтом до підстави патрона. 4. Перевірка опору ізоляції шандала мегаометром. Вимірник: 10 шандалів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Розбирання шандалів Складання шандалів кількість деталей у шандалі шт. до 7 більше 7 до 7 більше 7 25-5-1 25-5-2 25-5-3 25-5-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 79 3 21 3 43 5 13 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали 1545-16 Гвинт латунний М5х15 т 0.0003 0.0003 Група 6. Демонтаж і монтаж заливання гіпсом стійок шандалів Склад робіт: При демонтажі стійок 1 : 1. Звільнення вручну від гіпсу стійок шандала 2. Розчищення від гіпсу стійки і стаканчика. При монтажі стійок 2 : 1. Виготовлення пристосування для установки стійок шандалів 2. Готування гіпсу для заливання стійок шандалів 3. Прокладка хлорвінілової трубки для затяжки електропроводу 4. Заливання гіпсом стійок шандалів Вимірник: 10 стійок шандала Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Демонтаж стійок шандала Монтаж стійок шандала 25-6-1 25-6-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 13 46 7 2 2 Середній розряд робіт 3 3 Матеріали 111-219 гіпсове в'яжуче Г-3 кг 2 0 Вага матеріалів кг 2 0 ДБН Д.2.5-25-2001 С.4 Група 7. Виправлення деформацій литих деталей освітлювальної арматури Склад робіт: 1. Виправлення форми скривлених литих деталей вигнутої форми 1 . 2. Розсвердлювання з'єднувальних гнізд ріжка на більший діаметр і нарізка різьби більшого діаметра 2 . 3. Скріплення шпилькою тріснутої по шву деталі з заготівлею шпильки свердління отвору для шпильки зачищенням місця кріплення 3 . Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні 1 1 отвір 2 10 шпильок 3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виправлення форми скривлених ліній Розсвердлювання і нарізка різьби Скріплення шпилькою тріснутої деталі 25-7-1 25-7-2 25-7-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 08 0 15 1 90 2. Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 111-813 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований діаметр 3 мм кг --- --- 0 05 Група 8. Виправлення деформацій деталей освітлювальної арматури виконаних методом тиску чи виколотки Склад робіт: 1. Виправлення деформацій поверхні деталей ум'ятин скривлень . Вимірник: 1 дм2 деформованої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Форма поверхні плоска опукло-вгнута 25-8-1 25-8-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 38 0 92 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 Група 9. Промивання деталей поверхнево-активними рідинами Склад робіт: 1. Готування розчину. 2. Замочування деталей в розчині. 3. Промивання в розчині щіткою із зачищенням при необхідності . 4. Промивання проточною холодною а потім гарячою водою. 5. Протирання деталей із просушуванням на електропечі. Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Форма поверхні деталі плоска опукло-вгнута рельєфна площа поверхні деталі у дм2 до 1 0 більше 1 0 до 1 0 більше 1 0 до 1 0 більше 1 0 25-9-1 25-9-2 25-9-3 25-9-4 25-9-5 25-9-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 38 0 34 0 51 0 46 0 69 0 62 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 3 3 Матеріали 1546-60 Порошок пральний кг 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 111-963 Сода кальцинована натрій вуглекислий технічна кг 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 111-626 Нашатирний спирт кг 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 111-1608 Дрантя кг 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 142-10-2 Вода м3 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 ДБН Д.2.5-25-2001 С.5 Група 10. Розчищення поверхні деталей з кольорових металів від старих нашарувань що важко видаляються Склад робіт: 1. Розчищення деталей з кольорових металів карчеткою. 2. Змочування поверхні деталей розчинником з наступним обережним зіскоблюванням нашарувань Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Форма поверхні плоска опукло-вгнута рельєфна 25-10-1 25-10-2 25-10-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 93 2 64 4 1 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 111-845 Розчинник універсальний № 647 кг 0 15 0 15 0 15 111-1608 Дрантя кг 0 05 0 05 0 05 Група 11. Реставрація ланцюжків-тяг. Склад робіт: 1. Виправлення деформацій ланок ланцюжків-тяг з повним перебиранням ланцюжків 1 . 2. Виготовлення ланок ланцюга з набиванням на шаблон і перерубуванням 2 3. Складання ланки зі здавлюванням прорізки кілець 2 Вимірник:1 ланка два кільця 1 2 1 шаблон. 3 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виправлення деформацій ланок ланцюгів Виготовлення ланцюгів з латунного дроту сталевого шаблона 25-11-1 25-11-2 25-11-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 17 0 76 1 40 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 Матеріали П Латунь діаметром 6 мм кг 0 04 0 1 1522-25 Припій олов'яно-свинцевий марка ПОС61 кг 0 03 П Флюс кг 0 05 Група 12. Виготовлення кляммерів для кріплення електропроводу по обозі Склад робіт: 1. Нарізка латунних пластин 2. Обпресування пластин 3. Обточування пластин напилком 4. Зароблення гострих кінців 5. Свердління отворів Вимірник: 10 кляммеров Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виготовлення кляммерів 25-11-1 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 14 2 Середній розряд робіт 3 5 Матеріали 1518-13 Смуги латунні марки Л63 холоднокатані тверді ширина 40-100 мм товщина 2 мм т 0 0001 ДБН Д.2.5-25-2001 С.6 Група 13. Виготовлення ізоляційної шайби Склад робіт: 1. Розмітка і розкрій листового ізоляційного матеріалу 2. Розмітка і керновка під отвори 3. Свердлення отворів на верстаті 4. Рубання шайб вручну спеціальним пристосуванням Вимірник: 10 шайб Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Виготовлення ізоляційної шайби 25-13-1 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 19 2 Середній розряд робіт 3 5 Матеріали П Пароніт листовий кг 0 3 Група 14. Виготовлення контактної скоби для шандалів . Склад роботи: 1. Розмітка і розкрій листової латуні 2. Зняття задирок на заготовках напилком 3. Розмітка і керновка отворів 4. Свердління отворів 5. Нарізка різі вручну 6. Загинання заготовок під кут 90*. 7. Округлення одного кінця пластини напилком Вимірник: 10 скоб Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 25-14-1 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 15 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 1518-25 Смуги латунні марки Л63 ширина 101-300мм товщина 1 2 мм т 0 00005 Група 15. Обрубка сталевих заводських гвинтів до потрібних розмірів Склад роботи: 1. Загвинчування заводських гвинтів в отвір заготовленої пластини 2. Зрубування гвинтів зубилом до заданого розміру 3. Вигвинчування готових підрубаних гвинтів із пластини 4. Зняття задирок зі зрубаних гвинтів напилком Вимірник: 100 шт. Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 25-15-1 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 00 2 Середній розряд робіт 3 Матеріали 111-115 Гвинти з напівкруглою голівкою довжина 50 мм т 0.0005 ДБН Д.2.5-25-2001 C.7 Група 16. Обпилювання деталей після лиття Склад роботи: 1. Зрубування напливів після лиття 2. Пророблення поверхні надфілем і напилком 3. Доробка оброблюваної поверхні шкуркою різного зерна Вимірник: 1 дм2 розгорнутої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Категорія складності деталей І II III IV 25-16-1 25-16-2 25-16-3 25-16-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 31 0 43 0 51 0 60 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 Матеріали 111-111 Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120 м2 0 01 0 01 0 01 0 01 Вага матеріалів кг 0 003 0 003 0 003 0 003 Група 17. Пайка деталей оловом Склад роботи: 1. Пайка оловом відламаних деталей з вирівнюванням і зачищенням поверхонь що спаюються з приготуванням кислоти і води Вимірник: 10 см пайки Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру 25-17-1 1 2 3 4 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0.54 2 Середній розряд робіт 4 Матеріали 1522-25 Припої олов'яно-свинцеві марка ПОС-61 кг 0 03 П Флюс кг 0 008 Вага матеріалів кг 0 031 Група 18. Покриття поверхні бронзової фарбою Склад роботи: 1. Покриття бронзовою фарбою внутрішніх видимих поверхонь позолочених деталей пензликом за 2 рази з розведенням фарби Вимірник: 1 дм2 пофарбованої поверхні Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Площа деталей дм2 Більш 1 Менш 1 25-18-1 25-18-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 08 0 19 2 Середній розряд робіт 3 3 Матеріали 111-833 Пудра бронзова для фарб БКП кг 0 003 0 003 111-845 Розчинник №647 т 0 001 0 001 ДБН Д.2.5-25-2001 С.8 Група 19. Зарядка предметів освітлювальної арматури проводом з припаюванням кінців з внутрішньою і зовнішньою проводкою Склад роботи: 1. Нарізка проводу по довжині 2. Заправлення проводу в патрон. 3. Часткове розбирання і збирання вузлів для монтажу електропроводу 4. Монтаж електропроводу в порожні кронштейни штангу обід чи в'язання електропроводу по монолітній освітлювальній арматурі 5. Скручування електропроводу в підгрупи пайка скручених місць і очищення від шлаку й ізоляції 6. Перевірка на правильність з'єднання електропроводів в підгрупах. 7. Пропайка кінців проводів 8. Відмічення проводів Вимірник: 1 світлоточка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид проволоки внутрішня зовнішня 25-19-1 25-19-4 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 33 1 85 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 Матеріали 1522-25 Припій олов'яно-свинцевий марка ПОС-61 кг 0 005 0 005 П Спирт гідролізний кг 0 05 0 05 111-310 Каніфоль соснова кг 0 03 0 03 1544-93 Стрічка ізоляційна бавовняна кг 0 01 0 01 1545-156 Нитки швейні м 7 0 7 0 1545-16 Гвинт латунний М5х15 т 0.00002 0.00002 П Трубка ПХВ кг 0 1 0 1 Група 20. Монтаж електропроводу по бра. Склад роботи: 1. Приєднання електропроводу до контактів электропатрона. 2. Встановлення і припасування шандалів чи патронів по місцю 3. Виготовлення й встановлення ізоляційних втулок в отвори для проходу електропроводу 4. Перевірка на правильність з'єднання електропроводів у підгрупи на опір ізоляції електропроводів на функціонування світлоточок. Вимірник: 1 світлоточка Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Стандартні патрони Нестандартні патрони категорія складності I II III І II III 25-20-1 25-20-2 25-20-3 25-20-4 25-20-5 25-20-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 10 47 12 53 13 35 12 31 14 1 15 2 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали 1522-25 Припій олов'яно-свинцевий марка ПОС-61 кг 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 П Спирт гідролізний кг 0 05 0 05 0 05 0 05 0 05 0 05 111-310 Каніфоль соснова кг 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 0 03 1544-93 Стрічка ізоляційна бавовняна кг 0 05 0 05 0 05 0 05 0 05 0 05 1545-156 Нитки швейні кг 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 П Трубка ПХВ кг 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ДБН Д.2.5-25-2001 С.9 Група 21. Упаковування деталей люстр в ящик. Склад робіт: 1. Упакування люстри з відмотуванням і відрізанням необхідної кількості паперу підвіскою люстри на гак закріпленням угорі паперу шпагатом підгортанням його по розміру люстри зав'язуванням шпагату перевішуванням в інше місце. 2. Укладання в ящик Вимірник: 1 ящик Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Обсяг люстр м3 до 1 0 2 5 Більш 2 5 25-21-1 25-21-2 25-21-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 84 2 05 3 42 2 Середній розряд робіт 2 2 2 Матеріали 111-102 Папір обгортковий А у рулонах маса 20 кг м2 35 65 90 111-1608 Дрантя кг 0 05 0 05 0 05 П Вата бавовняна технічна кг 0 04 0 04 0 04 111-1374 Шпагат паперовий кг 0 7 1 2 2 0 Група 22. Монтаж освітлювальної арматури люстри бра торшери ліхтарі світильники жирандолі канделябри й ін. . Склад робіт: 1. Огляд приміщення 2. Виготовлення пристосувань і підготовлення устаткування 3. Перенесення на відстань до 200 м до автомашини навантаження перевезення і перенесення до місця встановлення освітлювальної арматури 4. Кріплення пристосувань 5. Установка блоків 6. Підйом освітлювальної арматури 7. Збирання окремих вузлів 8. Навішення на штангу чи гак 9. Зняття пристосувань Вимірник: 1 деталь освітлювальної арматури Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Предмет освітлювальної арматури діаметр до 1м вага одного предмета кг до 50 100 300 500 більше 500 25-22-1 25-22-2 25-22-3 25-22-4 25-22-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 26 12 53 62 96 25 231 0 254.1 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Матеріали 111-975 Сталь смугова товщина 10-75мм при ширині 100-200мм марка СтО т 0 0007 0 0008 0 0008 111-088 Болти із шестигранною голівкою діаметр різьблення 6 мм т 0 0003 0 0003 0 0003 Вага матеріалів кг 1 0 1 1 1 1 ДБН Д.2.5-25-2001 С.10 Продовження групи 22 норми з 6 по 10 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Предмет освітлювальної арматури діаметр більше 1м вага одного предмета кг до 50 100 300 500 Більш 500 25-22-6 25-22-7 25-22-8 25-22-9 25-22-10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 28 87 57 75 118 25 307 87 354 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Матеріали 111-975 Сталь смугова товщина 10-75мм при ширині 100-200мм марка Ст0 т 0 0007 0 0008 0 0008 111-088 Болти із шестигранною голівкою діаметр різьблення 6 мм т 0 0003 0 0003 0 0003 Вага матеріалів кг 1 0 1 1 1 1 Закінчення групи 22 норми з 11 по 15 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Предмет освітлювальної арматури з порцеляновими й іншими крихкими матеріалами вага одного предмета кг до 50 100 300 500 Більш 500 25-22-11 25-22-12 25-22-13 25-22-14 25-22-15 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 33 0 74 25 118 25 306 62 337 29 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Матеріали 111-975 Сталь смугова товщина 10-75мм при ширині 100-200мм марка Ст0 т 0 0007 0 0008 0 0008 111-088 Болти із шестигранною голівкою діаметр різьблення 6 мм т 0 0003 0 0003 0 0003 Вага матеріалів кг 1 0 1 1 1 1 Глава II. Реставрація і відтворення кришталевих підвісок Група 23. Демонтаж кришталевих підвісок Склад роботи: 1. Від'єднання гірлянди від арматури люстри 2. Роз'єднання підвісок вийняти дріт з отвору . 3. Розсортовування кришталевих підвісок по видах розмірам ступеню втрати первісного виду Вимірник: 1 гірлянда Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Кількість підвісок у гірлянді шт. до 15 до 25 до 35 більше 35 25-23-1 25-23-2 25-23-3 25-23-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 10 1 58 1 98 2 51 2 Середній розряд робіт 3 3 3 3 ДБН Д.2.5-25-2001С.11 Група 24. Очищення кришталевих підвісок від забруднень Склад роботи: 1. Протирання від пилу і забруднень 2. Промивання в теплій мильній воді промивання в теплій воді без мила промивання в підсиненій воді Вимірник: 10 підвісок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Підвіски №№1-6 Підвіски №№7-14 Підвіски 100-150гр. 25-24-1 25-24-2 25-24-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 9 0 66 1 24 2 Середній розряд робіт 3 3 3 Матеріали 111-623 Мило тверде господарське 72% шт. 0 01 0 01 0 01 111-583 Марля побутова сувора арт.6437 10м 0 03 0 02 0 02 111-626 Нашатир амоній хлористий л 0 015 0 015 0 015 142-10-2 Вода м3 0 001 0 001 0 001 Група 25. Шліфування і полірування кришталевих підвісок що втратили прозорість Склад роботи: 1. Шліфування дрібних сколів 2. Полірування підвісок Вимірник: 10 підвісок 1-19 1 підвіска 20-33 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Найменування кришталевих виробів квадрат №1-3 квадрат №4-6 квадрат №7-9 квадрат №10-14 25-25-1 25-25-2 25-25-3 25-25-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 40 3 22 3 02 2 83 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 06 0 06 0 06 0 06 П Окис хрому кг 0 002 0 002 0 002 0 001 111-639 Пемза шлакова кг 0 005 0 005 0 005 0 003 Продовження групи 25 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Найменування кришталевих виробів мигдаль №1-3 мигдаль №4-6 мигдаль №7-9 мигдаль №10-14 25-25-5 25-25-6 25-25-7 25-25-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 33 3 18 3 11 1 74 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 06 0 06 0 06 0 06 П Окис хрому кг 0 002 0 002 0 002 0 001 111-639 Пемза шлакова кг 0 005 0 005 0 005 0 003 Продовження групи 25 норми з 9 по12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Найменування кришталевих виробів восьмигранник №1-3 восьмигранник №4-6 восьмигранник №7-9 восьми- гранник №10-14 25-25-9 25-25-10 25-25-11 25-25-12 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 35 3 11 2 98 2 73 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 06 0 06 0 06 0 06 П Окис хрому кг 0 002 0 002 0 002 0 001 111-639 Пемза шлакова кг 0 005 0 005 0 005 0 003 ДБН Д.2.5-25-2001 С.12 Продовження групи 25 норми з 13 по 16 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Найменування кришталевих виробів підвіска 14а підвіска 15а підвіска вагою 100гр. підвіска вагою 150гр. 25-25-13 25-25-14 25-25-15 25-25-16 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 5 34 2 98 5 30 6 48 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 08 0 08 0 08 0 08 П Окис хрому кг 0 002 0 002 0 003 0 003 111-639 Пемза шлакова кг 0 005 0 005 0 005 0 005 Продовження групи 25 норми з 17 по 19 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Найменування кришталевих виробів многогранник №1-3 многогранник №4-6 многогранник №7-14 25-25-17 25-25-18 25-25-19 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 8 3 45 3.21 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 08 0 08 0 08 П Окис хрому кг 0 003 0 003 0 003 111-639 Пемза шлакова кг 0 005 0 005 0 005 Продовження групи 25 норми з 20 по 23 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Найменування кришталевих виробів дубовий лист якір /65х45х12/ ромашка велика ромашка мала 25-25-20 25-25-21 25-25-22 25-25-23 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 26 0 15 0 08 0 07 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 08 0 08 0 08 0 08 П Окис хрому кг 0 003 0 003 0 003 0 003 111-639 Пемза шлакова кг 0 005 0 005 0 005 0 005 Продовження групи 25 норми з 24 по 26 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Найменування кришталевих виробів кулон великий кулон середній кулон малий 25-25-24 25-25-25 25-25-26 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 15 0 12 0 09 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 08 0 08 0 08 П Окис хрому кг 0 003 0 003 0 003 111-639 Пемза шлакова кг 0 005 0 005 0 005 Продовження групи 25 норми з 27 по 30 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Найменування кришталевих виробів зірочка велика зірочка мала піки 200-300мм піки 400-500мм 25-25-27 25-25-28 25-25-29 25-25-30 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 19 0 10 0 41 0 49 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 08 0 08 0 08 0 08 П Окис хрому кг 0 003 0 003 0 003 0 003 111-639 Пемза шлакова кг 0 005 0 005 0 005 0 005 ДБН Д.2.5-25-2001 С.13 Закінчення групи 25 норми з 31 по 33 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Найменування кришталевих виробів тригранна підвіска велика тригранна підвіска середня тригранна підвіска мала 25-25-31 25-25-32 25-25-33 1 2 3 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 16 0 12 0 79 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 08 0 08 0 08 П Окис хрому кг 0 003 0 003 0 003 111-639 Пемза шлакова кг 0 005 0 005 0 005 Група 26. Нарізка кришталевих плиток на основі для пресування . Склад роботи: 1. Сортування кришталевих плиток по розміру 2. Нанесення рисок на плитки по розмірах заготовок. 3. Нарізка плиток на заготовки. 4. Зважування заготовок і розсортовування їх строго по ваговій нормі 5. Підрахунок отриманих заготовок укладання їх в ящики. Вимірник: 10 шт. заготовок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Найменування кришталевих виробів підвіски №№ 1-6 квадрат мигдаль восьмигранник підвіски №№ 7-14 квадрат мигдаль восьмигранник підвіски різної конфігурації вагою від 100-150гр. 25-26-1 25-26-2 25-26-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 18 0 16 0 21 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали П Кришталеві плитки П П П Група 27. Нарізка заготовок з напівфабрикатів без наступного пресування . Склад роботи: 1. Сортування напівфабрикатів по видах і розмірам заготовок 2. Нарізка напівфабрикатів на заготовок наколювання . 3. Обробка кромок заготовок на чавунній шайбі для видалення дрібних сколів 4. Складання заготовок в ящик. Вимірник: 10 заготовок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру №№ підвісок 1-3 №№ підвісок 4 -7 найменування підвісок квадрат мигдаль восьмигранник квадрат мигдаль восьмигранник 25-27-1 25-27-2 25-27-3 25-27-4 25-27-5 25-27-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 31 0 31 0 29 0 24 0 28 0 26 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Матеріали П Скло П П П П П П ДБН Д.2.5-25-2001 С. 14 Група 28. Пресування кришталевих підвісок Склад роботи: 1. Завантаження муфельної печі заготовками для попереднього прогріву 2. Завантаження великої електропечі підігрітими заготовками 3. Пресування 4. Відпал підвісок після пресування 5. Завантаження муфельної печі після відпалу перерахування й укладання підвісок в ящик Вимірник: 10 шт. підвісок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Види підвісок Квадрат 1-2 3-4 5-6 7-14 25-28-1 25-28-2 25-28-3 25-28-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 42 0 37 0 32 0 30 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Продовження групи 28 норми з 5 по 8 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Види підвісок восьмигранник 1-2 3-4 5-6 7-14 25-28-5 25-28-6 25-28-7 25-28-8 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 43 0 40 0 30 0 26 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Закінчення групи 28 норми з 9 по 12 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Види плівок підвіски типу підвіски вагою гр. 14а 15а 100 150 25-28-9 25-28-10 25-28-11 25-28-12 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 51 0 25 0 58 0 75 2 Середній розряд робіт 4 5 4 5 4 5 4 5 Група 29. Шліфування кришталевих підвісок на чавунній і піщаній шайбах Склад роботи: 1. Шліфування підвісок на чавунній шайбі 2. Шліфування підвісок на піщаній шайбі 3. Укладання підвісок в ящик. Вимірник: 10 підвісок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру №№ підвісок з 1-3 найменування підвісок квадрат мигдаль восьмигранник 25-29-1 25-29-2 25-29-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 93 2 03 1 98 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 08 0 08 0 08 ДБН Д.2.5-25-2001 С.15 Продовження групи 29 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру №№ підвісок з 4-7 найменування підвісок квадрат мигдаль восьмигранник 25-29-4 25-29-5 25-29-6 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 86 2 06 1 98 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 06 0 06 0 06 Продовження групи 29 норми з 7 по 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру №№ підвісок з 8-14 найменування підвісок квадрат мигдаль восьмигранник 25-29-7 25-29-8 25-29-9 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 86 2 07 1 90 2 Середній розряд робіт 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 06 0 06 0 06 Закінчення групи 29 норми з 10 по 14 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Підвіски типу Багатогранні підвіски №№ підвісок 14а 15а 1-3 4-6 7-14 25-29-10 25-29-11 25-29-12 25-29-13 25-29-14 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 07 1 66 3 25 2 89 3 43 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 Група 30. Полірування кришталевих підвісок вручну. Склад роботи: 1. Перше полірування підвісок на дерев'яних колах з пемзою. 2. Друге полірування на повстяних колах з окисом хрому 3. Укладання готових підвісок в ящик. Вимірник: 10 підвісок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру №№ підвісок 1-3 №№ підвісок 4-7 найменування підвісок квадрат мигдаль восьмигранник квадрат мигдаль восьмигранник 25-30-1 25-30-2 25-30-3 25-30-4 25-30-5 25-30-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Витрати праці робітників люд.-год. 3 18 3 52 3 55 3 01 3 34 3 26 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 4 Матеріали П Окис хрому кг 0 01 0 01 0 01 0 007 0 007 0 007 111-639 Пемза шлакова кг 0 005 0 005 0 005 0 004 0 004 0 004 Закінчення групи 30 норми з 7 по 11 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру №№ підвісок 8-14 Підвіски типу найменування підвісок квадрат мигдаль восьмигранник 14а 15а 25-30-7 25-30-8 25-20-9 25-30-10 25-30-11 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 5 52 2 89 2 78 4 98 2 79 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Матеріали П Окис хрому кг 0 005 0 005 0 005 0 01 0 01 111-639 Пемза шлакова кг 0 003 0 003 0 003 0 005 0 005 ДБН Д.2.5-25-2001 С.16 Група 31. Хімічне полірування кришталевих підвісок Склад роботи: 1. Складання кислотної ванни по рецепту 2. Підготовка води для промивання 3. В'язання кришталевих підвісок на дріт 4. Завантаження в кислотну ванну 14-15 разів із промиванням у воді кожного завантаження 5. Промивання підвісок у теплій воді після хімічного полірування 6. Протирання підвісок насухо. 7. Звільнення від в'язань сортування перераховування Вимірник: 10 підвісок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Полірування Промивання Протирання 25-31-1 25-31-2 25-31-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 38 0 14 0 14 2 Середній розряд робіт 3 5 3 5 3 5 Матеріали 1546-60 Пральний порошок кг 0 01 0 01 - 111-623 Мило тверде господарське 72% шт. 0 026 0 026 - 142-10-2 Вода м3 0.010 0 010 - 111-1606 Дрантя кг 0 07 - 0.08 Група 32. Свердлення отворів у кришталевих підвісках . Склад роботи: 1. Промивання підвісок у теплій воді від окису хрому і протирання 2. Свердлення отворів зі скипидаром 3. Відбраковування після свердління 4. Промивання підвісок у теплій воді від скипидару і протирання 5. Укладання в ящик. Вимірник: 10 отворів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Отвору діаметр 2мм по 2 отвори в кожній підвісці Отвору діаметр 6-8 мм у акантових листах по 2 отвори у кожнім Отвору в розетці з зовнішніми зубцями 25-32-1 25-32-2 25-32-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 90 1 41 0 72 2 Середній розряд робіт 1 1 1 Матеріали 111-878 Скипидар живичный кг 0 01 0 01 0 01 111-583 Марля побутова сувора арт.6437 10м 0 02 0 02 0 02 111-110 Папір пакувальний мазутований кг 0 01 0 01 0 01 111-1893 Шпагат увязочный з луб'яних волокон кг 0 003 0 003 0 003 111-623 Мило тверде господарське 72% шт. 0 003 0 003 0 003 ДБН Д.2.5-25-2001 С.17 Група 33. Виготовлення спеціальних кришталевих підвісок із пластин Склад роботи: 1. Розмітка кришталевих пластин по розміру заготовок. 2. Нарізка пластин заготовок. 3. Обробка заготовок по формі-розміру на чавунній планшайбі. 4. Шліфування підвіски по всій поверхні на дерев'яному колі з пемзою. 5. Шліфування поверхні підвіски на повстяному колі з окисом хрому. 6. Полірування підвісок. Вимірник: 1 підвіска Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид підвіски дубовий лист якір ромашка велика ромашка мала 25-33-1 25-33-2 25-33-3 25-33-4 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 01 1 19 0 78 0 48 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 Матеріали П Пластини кришталеві кг 0 068 0 112 0 048 0 027 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 01 0 01 0 01 0 005 П Окис хрому кг 0 01 0 01 0 01 0 005 111-639 Пемза шлакова кг 0 01 0 01 0 01 0 01 Продовження групи 33 норми з 5 по 7 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид підвіски кулон великий середній малий 25-33-5 25-33-6 25-33-7 1 2 3 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 18 0 96 0 76 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали П Пластини кришталеві кг 0 112 0 024 0 017 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 01 0 01 0 005 П Окис хрому кг 0 01 0 01 0 005 111-639 Пемза шлакова кг 0 01 0 01 0 01 Продовження групи 33 норми з 8 по 11 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид підвіски зірочка піка мм велика мала 200-300 400-500 25-33-8 25-33-9 25-33-10 25-33-11 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 46 0 84 2 82 3 52 2 Середній розряд робіт 6 6 6 6 Матеріали П Пластини кришталеві кг 0 145 0 04 0 118 0 068 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 01 0 005 0 01 0 005 П Окис хрому кг 0 01 0 005 0 01 0 005 111-639 Пемза шлакова кг 0 01 0 01 0 01 0 01 Закінчення групи 33 норми з 12 по 14 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Вид підвіски тригранна підвіска велика тригранна підвіска середня тригранна підвіска мала 25-33-12 25-33-13 25-33-14 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 27 0 90 0 55 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали П Пластини кришталеві кг 0 118 0 068 0 027 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 01 0 01 0 01 П Окис хрому кг 0 01 0 01 0 01 111-639 Пемза шлакова кг 0 01 0 01 0 005 ДБН Д.2.5-25-2001 С.18 Група 34. Збирання кришталевих підвісок у гірлянди Склад роботи: 1. Виготовлення латунних гачків для в'язання підвісок 2. Добірка кришталевих підвісок для в'язання гірлянд по кольору і розміру . 3. В'язання гірлянд 4. Упакування гірлянд в бумагу. Вимірник: 10 шт. підвісок Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру В'язання з однієї двома трьома закрученнями В'язання м'яка з подвійними гачками 25-34-1 25-34-2 1 2 3 4 5 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 37 0 51 2 Середній розряд робіт 4 4 Матеріали 111-800 Латунний дріт діаметр 1 5мм кг 0 019 0 019 1113-72 Кислота соляна технічна кг 0 003 0 003 Група 35. Монтаж гірлянд і підвісок на освітлювальну арматуру Склад роботи: 1. Монтаж гірлянд і підвісок у відповідності з проектом. 2. Вирівнювання окремих підвісок Вимірник: 10 шт. виробів Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Підвіски довжина 150мм і вище Гірлянди довжина мм Штучні скляні чи кришталеві деталі до 600 від 601 до 1200 понад 1200 25-35-1 25-35-2 25-35-3 25-35-4 25-35-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Витрати праці робітників люд.-год. 0 29 0 61 0 81 1 23 1 68 2 Середній розряд робіт 4 4 4 4 4 Група 36. Гравірування кришталю і скла Склад роботи: 1. Підчищення краю на чавунній шайбі 2. Розмітка малюнка 3. Гравірування малюнка на ребровому верстаті 4. Полірування малюнка на ребровому верстаті Вимірник: 1 дм2 поверхні виробу Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Види гравірювання Глибоке алмазне гранування Категорія складності I II III 25-36-1 25-36-2 25-36-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 28 1 58 2 18 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали 111-1735 Порошок шліфувальний кг 0 02 0 02 0 02 П Окис хрому крокус-паста кг 0 04 0 06 0 08 ДБН Д.2.5-25-2001С.19 Продовження групи 36 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Види гравірування комбіноване гранування категорія складності І II III 25-36-4 25-36-5 25-36-6 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 03 1 14 1 35 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали 111-1735 Порошок шліфувальний кг 0 02 0 02 0 02 П Окис хрому крокус-паста кг 0 02 0 04 0 06 Закінчення групи 36 норми з 7 по 9 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Види гравірування художнє гранування категорія складності І II III 25-36-7 25-36-8 25-36-9 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 19 1 37 1 72 2 Середній розряд робіт 6 6 6 Матеріали 111-1735 Порошок шліфувальний кг 0 02 0 02 0 02 П Окис хрому кг Група 37. Різні роботи Склад робіт: 1. Зняття фасету. 1 . 2. Полірування за 2 рази 1 . 3. Обрізка дна розетки нарізка зубців обробка країв 2 4 . 4. Обробка свіч молочного скла з шліфуванням країв і припасуванням під розмір З . 5. Обробка торців тюльпана з припасуванням під розмір 5 . Вимірник: 1 м 1 1 шт. 2-5 1 виправлення 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Зняття фасету скла поліруванням Обробка кришталевих розеток під свічки з обрізуванням дна і нарізкою зубців Обробка свічок молочного скла 25-37-1 25-37-2 25-37-3 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 2 58 0 77 0 33 2 Середній розряд робіт 5 6 5 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 1 0 03 0 006 111-639 Пемза шлакова кг 0 05 П Окис хрому кг 0 03 П Скло молочне П П П Закінчення групи 37 норми з 4 по 6 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Нарізка зубців на тюльпанах плафонах 80-150мм зі шліфуванням і поліруванням Обробка гладких торців тюльпана молочного скла без нарізки зубців із припасуванням під розмір Шліфування і виправлення великих шліфувальних каменів вручну 25-37-4 25-37-5 25-37-6 1 2 3 4 5 6 1 Витрати праці робітників люд.-год. 1 83 1 33 1 03 2 Середній розряд робіт 6 5 5 Матеріали 111-1735 Порошок поліруючий кг 0 03 0 05 П Окис хрому кг 0 03 П Стекло молочне П П П ДБН Д.2.5-25-2001 С.20 ЗМІСТ 1 Технічна частина.............................................................................................................................. 1 1.1 Загальні вказівки.......................................................................................................................... 1 2 НОРМИ............................................................................................................................................... 1 Група 1. Демонтаж люстр і бра......................................................................................................... 1 Група 2. Розбирання люстр і бра на окремі деталі.......................................................................... 2 Група 3. Попереднє складання освітлювальної арматури на окремі вузли.................................. 2 Група 4. Зняття і кріплення накладних декоративних деталей...................................................... 3 Група 5. Розбирання і складання шандалів висота шандала до 20 см ........................................ 3 Група 6. Демонтаж і монтаж заливання гіпсом стійок шандалів................................................ 3 Група 7. Виправлення деформацій литих деталей освітлювальної арматури.............................. 4 Група 8. Виправлення деформацій деталей освітлювальної арматури виконаних методом тиску чи виколотки............................................................................................................................. 4 Група 9. Промивання деталей поверхнево-активними рідинами.................................................. 4 Група 10. Розчищення поверхні деталей з кольорових металів від старих нашарувань що важко видаляються............................................................................................................................. 5 Група 11. Реставрація ланцюжків-тяг............................................................................................... 5 Група 12. Виготовлення кляммєрів для кріплення електропроводу по обозі............................... 5 Група 13. Виготовлення ізоляційної шайби......................................................................................6 Група 14. Виготовлення контактної скоби для шандалів ............................................................. 6 Група 15. Обрубка сталевих заводських гвинтів до потрібних розмірів.....................................6 Група 16. Обпилювання деталей після лиття................................................................................... 7 Група 17. Пайка деталей оловом....................................................................................................... 7 Група 18. Покриття поверхні бронзовою фарбою........................................................................... 7 Група 19. Зарядка предметів освітлювальної арматури проводом з припаюванням кінців з внутрішньою і зовнішньою проводкою .............................................................................8 Група 20. Монтаж електропроводу по бра....................................................................................... 8 Група 21. Упаковування деталей люстр в ящик.............................................................................. 9 Група 22. Монтаж освітлювальної арматури люстри бра торшери ліхтарі світильники жирандолі канделябри й ін. . ................................................................................... 9 Глава II. Реставрація і відтворення кришталевих підвісок..................................................... 10 Група 23. Демонтаж кришталевих підвісок................................................................................... 10 Група 24. Очищення кришталевих підвісок від забруднень........................................................ 11 Група 25. Шліфування і полірування кришталевих підвісок що втратили прозорість ........... 11 Група 26. Нарізка кришталевих плиток на основі для пресування .......................................... 13 Група 27. Нарізка заготовок з напівфабрикатів без наступного пресування .......................... 13 Група 28. Пресування кришталевих підвісок ............................................................................... 14 Група 29. Шліфування кришталевих підвісок на чавунній і піщаній шайбах........................... 14 Група 31. Хімічне полірування кришталевих підвісок................................................................ .16 Група 32. Свердлення отворів у кришталевих підвісках ............................................................ .16 Група 33. Виготовлення спеціальних кришталевих підвісок із пластин ................................... 17 Група 34. Збирання кришталевих підвісок у гірлянди................................................................. 18 Матеріали............................................................................................................................................ 18 Група 35. Монтаж гірлянд і підвісок на освітлювальну арматуру ............................................. 18 Група 36. Гравірування кришталю і скла....................................................................................... 18 Група 37. Різні роботи...................................................................................................................... 19 ЗМІСТ.................................................................................................................................................. 20