Додаткова одинична розцінка N 1. Відновлення покрівель по існуючому рулонному покриттю методом підплалення рулонних матеріалів типу «Гласбіт»

Затверджено: Наказ Держбуду України від 4 березня 1999 року N 52 Додаткова одинична розцінка N 1 Вiдновлення покрiвель по iснуючому рулонному покриттю методом пiдплавлення рулонних матерiалiв типу газополум'яними пальниками з частковою замiною окремих пошкоджених дiлянок iснуючого рулонного покриття Склад робiт: 1. Очищення iснуючого покриття вiд смiття. 2. Вирубування окремих пошкоджених дiлянок iснуючого рулонного покриття. 3. Просушування вологих дiлянок основи. 4. Наклеювання додаткового шару гласбiту на окремих дiлянках замiсть знятого пошкодженого рулонного шару. 5. Приготування бiтумної грунтовки. 6. Нанесення шару бiтумної грунтовки. 7. Наклеювання рулонних матерiалiв з обробленням дiля- нок прилягання до труб шахт стiн парапетiв тощо. 8.Наклеювання додаткових шарiв рулонних матерiалiв в розжолобках. 9.Улаштування деформацiйних швiв. 10. Улаштування оброблень фартухiв та приля- гань з оцинкованої сталi. Вимiрювач: 100 м2 покрiвлi -------------------------------------------------------------------------------- |Найменування елементiв |Обгрунтува-|Одини- |Покриття одним шаром |На кожнi | витрат |ння ціни |ця |рулонного матерiалу |5 м2 | |ресурса |вимiру |типу "Гласбіт" з до- |зміни площі | | | |датковим шаром ЗОм2 |замiни пош- | | | |на замiну пошкоджених|кодженого | | | |ділянок існуючого |рулонного | | | |покриття |покриття |------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |------------------------------------------------------------------------------- |Витрати труда робiтни- | |люд.-год| 31 94 | 1 33 |кiв-будiвельникiв | | | | | | | | | |Витрати труда машинiстiв| |люд.-год| 0 80 | 0 02 | | | | | |Iншi машини | |грн. | 2 85 | 0 07 | | | | | |Бiтум нафтовий для пок- | 111-0080 |т | 0 012 | - |рiвельних мастик | | | | |марка БНМ-75/35 | | | | | | | | | |Уайт-спiрит | 111-1292 |т | 0 028 | - | | | | | |Гласбiт з армувальною |Цiна заводу|м2 | 170 0 | 5 0 |основою iз скловолокна |лист Держбу| | | |або склотканини |ду України | | | |товщина 4 0 - 4 2 мм |від | | | | |09.03.99 | | | | | 7/171 | | | | | | | | |Дошки обрiзнi з хвойних | 112-0061 |м3 | 0 18 | - |порiд довжина 4-6 5 м | | | | |ширина 75-150 мм | | | | |товщина 44 мм i | | | | |бiльше III сорт | | | | | | | | | |Сталь листова оцинкована| 1610-1174 |т | 0 03 | - |товщина листа 1 5 мм | | | | | | | | | |Iншi матерiали | |грн. | 8 50 | - | | | | | |Транспортнi витрати для | |грн. | 1 26 | - |iнших матерiалiв | | | | | | | | | |Заробiтна плата основних| |грн. | 37 53 | 1 56 |робiтникiв | | | | | | | | | |Експлуатацiя машин | |грн. | 2 85 | 0 07 | у тому числi: | | | | |заробiтна плата | |грн. | 1 46 | 0 04 |робiтникiв що обслуго- | | | | |вують машини | | | | | | | | | |Матерiальнi ресурси | |грн. | 574 54 | 16 2 | | | | | |Прямi витрати | |грн. | 614 92 | 17 83 --------------------------------------------------------------------------------