Методика визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт (в розрахунку на 1 маш.-год.)

Методика визначення  вартості  експлуатації будівельних машин і  механізмів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт в розрахунку на 1 маш.-год.   1   Методика призначена для визначення вартості експлуатації будівельних машин І механізмів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків між генпідрядними і субпідрядними організаціями. 2  Договірна вартість однієї машино-години експлуатації будівельних машин І механізмів визначається по статтях витрат: а прямі витрати; 6} непрямі витрати: -   загальновиробничі витрати; -   додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди якщо таке планується; -   прибуток; -   адміністративні витрати; -   кошти на покриття ризику визначаються у відповідності з п.3.2.13 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будів-ництва» із змінами та доповненнями ;   -  податки збори обов'язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості експлуатації будівельних машин і механізмів. 3   Розрахунок прямих витрат в договірній ціні за одну машино-годину експлуатації будівельних машин і механізмів здійснюється на підставі: - збірника ресурсних елементних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів РКНЕМ ДБН Д.2.2-7-2000 із змінами та доповненнями надалі - ДБН ; -  збірника поточних цін експлуатації будівельних машин І механізмів надалі - збірник поточних цін що надається Держбудом; -  «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 із змінами та доповненнями . 3.1 Прямі витрати 3.1.1.Aморти за ці й ні відрахування. У збірнику поточних цін наведені середні значення амортизаційних відрахувань що можуть бути використані при визначенні договірних цін. Уточнення розміру амортизаційних відрахувань провадиться за формулою: 3.1.2 Заробітна плата машиністів зайнятих на керуванні будівельними машинами і механізмами в складі прямих витрат розраховується на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години яка відповідає середньому нормативному розряду ланки. 3.1.3 Кошти на покриття витрат на заміну частин що швидко спрацьовуються обчислюються виходячи з її нормативної необхідності яка визначається на підставі нормативних ресурсів їх використання та вартості зазначених частин на момент складання розрахунку. Номенклатура частин що швидко спрацьовуються та нормативний ресурс їх використання приймається або по паспортних даних за-водів-виробників а при відсутності таких даних - за додатком 2 до Методики. Витрати на заміну частин що швидко спрацьовуються визначаються за формулою: Коефіцієнт визначається як відношення вартості частин що швидко спрацьовуються на момент складання розрахунку до вартості цих частин на період зазначений в збірнику поточних цін за номенклатурою основних частин що швидко спрацьовуються з урахуванням конкретного парку будівельних машин і механізмів підрядної організації. 3.1.4 Витрати на бензин та дизельне паливо визначаються за формулою: При роботі двигунів на дизельному паливі додатково враховуються витрати бензину на запуск двигуна до 3 % - у літній період: до 4 5 % -у зимовий період - від норми витрат дизельного палива . 3.1.5 Витрати на електроенергію визначаються за формулою: У випадку якщо замовник надає підрядній організації електроенергію безкоштовно то зазначені витрати у розрахунку не враховуються. 3.1.6 Для машин що працюють на стисненому повітрі від стаціонарних компресорних станцій витрати на стиснуте повітря визначаються за формулою: При роботі будівельних машин і механізмів від пересувних компресорних установок витрати на стиснуте повітря не враховуються у разі якщо ресурсними елементними кошторисними нормами враховано час роботи пересувних компресорних установок. 3.1.7 Витрати на мастильні матеріали визначаються за формулою: - для машин з дизельним двигуном: де 0 044; 0 004; 0 075 - коефіцієнти до норм витрат дизельного палива відповідно на моторні масла пластичні мастила та трансмісійне масло; - для машин з карбюраторними двигунами: де 0 044; 0 004; 0 015 ~ коефіцієнти до норм витрат бензину відповідно на моторні масла пластичні мастила та трансмісійне масло; 3 1.8 Витрати на гідравлічну рідину визначаються за формулою: 3.1.9 Витрати на ремонт та технічне обслуговування будівельних машин і механізмів визначаються за формулою: 3.1.9.1 Заробітна плата робочих зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні визначається у відповідності з п.3.1.2 Методики. 3.1.9.2 Вартість матеріальних ресурсів що використовуються при проведенні ремонту і технічного обслуговування на момент складання розрахунку визначається за формулою: Коефіцієнт визначається як відношення вартості матеріальних ресурсів на момент складання розрахунку до вартості цих ресурсів на період зазначений у збірнику поточних цін по номенклатурі основних матеріальних ресурсів з урахуванням конкретного парку будівельних машин і механізмів підрядної організації. 3.1.10 Витрати на перебазування будівельних машин і механізмів на момент складання розрахунку визначаються за формулою: 3.1.10.1  Заробітна плата робочих зайнятих на перебазуванні визначається у відповідності з п.3.1.2 Методики. 3.1.10.2  Вартість матеріальних ресурсів при перебазуванні на момент складання розрахунку визначається за формулою: Коефіцієнт визначається як відношення вартості матеріальних ресурсів на момент складання розрахунку до вартості цих ресурсів на період зазначений у збірнику поточних цін по номенклатурі основних матеріальних ресурсів з урахуванням конкретного парку будівельних машин і механізмів підрядної організації. У випадку окремого розрахунку витрат на перебазування баштового крану з розрахунку вартості однієї машино-години виключається стаття «Витрати на перебазування» зазначені витрати визначаються за «Методикою визначення вартості перебазування баштових кранів в договірній ціні і при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт» 3.1.11 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів визначається виходячи з розрахунку на одну машино-годину за формулою: Разом прямі витрати: 4 Непрямі витрати ЗагальновиробничІ витрати додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди якщо таке планується прибуток адміністративні витрати кошти на покриття ризику податки збори обов'язкові платежі встановлені законодавством і не враховані складовими вартості експлуатації будівельних машин і механізмів визначаються у відповідності з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1.1-2000 із змінами та доповненнями . При використанні генпідрядною організацією власних будівельних машин та механізмів договірна вартість однієї машино-години визначається за прямими витратами. Непрямі витрати включаються в договірну ціну на об'єкт в цілому.   Додаток 1 виписка з додатку 13 доДБН В.2.8-3.95 «Технічна експлуатація будівельних машин» Середні значення коефіцієнтів внутрішньозмінного використання будівельних машин* * Наробіток будівельних машин в мото-годинах визначається за даними лічильника роботи двигуна або за коефіцієнтом використання змінного часу по фотографіях робочого дня. Власники машин можуть за допомогою цих коефіцієнтів коригувати періодичність виконання технічних обслуговувань І ремонтів або наробіток машин в машино-годинах Додаток 2 Номенклатура частин що швидко спрацьовуються та нормативний ресурсїх використання Дані норми застосовуються в тих випадках коли норми зносу частин що швидко спрацьовуються не встановлені сертифікатами паспортами заводів-виробників або Іншими чинними нормативними документами.