Методика визначення вартості перебазування баштових кранів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

  Методика визначення  вартості  перебазування баштових кранів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги ви конаних   робіт 1   Методика призначена для визначення вартості перебазування баштових кранів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків між генпідрядними і субпідрядними організаціями. 2  Договірна ціна перебазування визначається по статтях витрат: а прямі витрати; б непрямі витрати: -   загальновиробничі витрати; -   додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди якщо таке планується; -   прибуток; -   адміністративні витрати; -   кошти на покриття ризику визначаються у відповідності з п.3.2.13 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» із змінами та доповненнями ; -   податки збори обов'язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості експлуатації будівельних машин і механізмів. 3. Розрахунок договірної ціни на перебазування баштових кранів здійснюється на підставі: -  збірника ресурсних елементних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів РКНЕМ ДБН Д.2.2-7-2000 із змінами та доповненнями надалі - ДБН ; -  збірника поточних цін експлуатації будівельних машин і механізмів надалі - збірник поточних цін що надається Держбудом; -  «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 із змінами та доповненнями . 3.1 Прямі витрати на перебазування визначаються за статтями витрат. 3.1.1 Заробітна плата робітників зайнятих на демонтажі монтажі навантаженні супроводженні та вивантаженні вузлів баштового крану та баласту розраховується на підставі нормативних трудовитрат та вартості людино-години яка відповідає середньому нормативному розряду ланки і визначається за формулою: 3.1.2 Витрати на експлуатацію допоміжної будівельної техніки автомобільного та гусеничного кранів при демонтажі монтажі навантаженні супроводженні вивантаженні визначаються за формулою: 3.1.3 Витрати на транспортування баштового крану та баласту автотранспортними засобами визначаються: а окремим розрахунком при перевезенні власним автомобільним транспортом будівельних організацій на підставі положень «Методики визначення вартості перевезень будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій в розрахунку на 1 тонно-кілометр»; б за тарифами автотранспортного підприємства мінімальна погодинна сплата 4  Непрямі витрати ЗагальновиробничІ витрати додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди якщо таке планується прибуток адміністративні витрати кошти на покриття ризику податки збори обов'язкові платежі встановлені законодавством І не враховані складовими вартості експлуатації будівельних машин і механізмів визначаються у відповідності з «Правилами визначення вартості будівництва» ДБН Д 1.1 1-2000 із змінами та доповненнями . Показники трудомісткості робіт по монтажу демонтажу транспортуванню та супроводженню баштових кранів Таблиця 1 Показники тривалості  роботи будівельної техніки на монтажі демонтажі транспортуванні та супроводженні баштових кранів Таблиця 2 Необхідно додатково враховувати тривалість роботи автокрана КС-4561 при супроводженні елементів баштового крану при транспортуванні В графі «Тривалість одного перевезення» наведені дані гри дальності транспортування на відстань 20 км При цьому тривалість транспортування з вантажем зі швидкістю 20 км/год складає 1 годину тривалість повернення без вантажу зі швидкістю 30 км/год -0 7 години тривалість навантаження-розвантаження -1 8 години. При дальності транспортування на відстань що відрізняється від 20 км дані колонки «Тривалість одного перевезення» повинні бути уточнені.