Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАФТІ І ГАЗУ "ДЕРЖКОМНАФТОГАЗ" Н А К А З №355 від 01.11.94 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 30 листопада 1994 року vd941101 vn355 за №281/491 Про затвердження "Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України" Із змінами внесеними згідно з Наказами Держнафтогазпрому №19 z0062-95 від 28.02.95 №115 z0373-95 від 20.09.95 №103 z0329-97 від 19.06.97 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1993 р. №221-р Н А К А З У Ю: 1. Затвердити і ввести в дію "Правила подачі та використання газу в народному господарстві України" що додаються. 2. Правила є обов'язковими для всіх підприємств об'єднань і організацій зайнятих видобутком транспортуванням збутом і споживанням природного газу проектуванням систем газопостачання і газоспоживаючого обладнання та його налагоджуванням незалежно від їх відомчого підпорядкування і форми власності. 3. З введенням у дію названих Правил не застосовуються: Правила використання газу в народному господарстві затверджені Мінгазпромом СРСР 19 вересня 1985 року; Правила подачі газу магістральним газопроводам і споживачам затверджені постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 31 липня 1961 року N II-1; Правила подачі газу споживачам України затверджені Міністерством державних ресурсів України від 30 вересня 1992 року №16-62/50-1. Голова Комітету М.П.Ковалко ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомнафтогазу від 01 листопада 1994 р. №355 Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Правила є обов'язковими для усіх підприємств об'єднань і організацій зайнятих видобутком транспортуванням збутом і споживанням природного газу проектуванням систем газопостачання і газоспоживаючого обладнання та його налагоджуванням незалежно від їх відомчого підпорядкування і форми власності. 1.2. Ці Правила визначають взаємовідносини: 1.2.1. Між газопостачальними організаціями підприємствами які видобувають виробляють переробляють транспортують газ і газозбутовими організаціями. 1.2.2. Між газопостачальними організаціями і споживачами - підприємствами промисловості і сільського господарства які використовують природний газ як паливо та сировину і отримують його безпосередньо від газопостачальної організації чи постачальника. 1.2.3. Між газозбутовими організаціями і споживачами - підприємствами та організаціями що використовують природний газ як паливо і сировину. 1.2.4. Взаємовідносини між газозбутовими організаціями і населенням визначаються окремими правилами. 1.3. Правила визначають діяльність підприємств і організацій спрямовану на підвищення ефективності споживання природного газу здійснення єдиної політики в сфері його використання в народному господарстві України. 1.4. Посадові особи і спеціалісти та відповідальні за газове господарство газоспоживаючих підприємств та організацій а також працівники проектних монтажних налагоджувальних газопостачальних та газозбутових організацій викладачі курсів учбових комбінатів функціональні обов'язки яких пов'язані з видобутком транспортуванням переобладнанням збутом і споживанням природного газу повинні бути атестовані за цими Правилами та Правилами безпеки в газовому господарстві. Періодичність атестації - один раз на три роки. Працівники які обслуговують газове обладнання проходять попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці. 1.5. Контроль за використанням природного газу. 1.5.1. Контроль за раціональним і ефективним використанням природного газу у народному господарстві України здійснює Державна інспекція з ефективного використання газу Держкомнафтогазу далі Державна газінспекція та її окружні центри і дільниці. 1.5.2. Здійснення контролю за використанням природного газу не звільняє споживачів від обов'язків по підвищенню ефективності використання його на основі високого рівня автоматизації технологічних процесів використання природного газу впровадження досконалішого газоспоживаючого обладнання і використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів та підвищення точності вимірювань кількості природного газу. 1.6. Природний газ який подається газозбутовим організаціям і споживачам повинен відповідати вимогам державного стандарту та нормативним документам що обумовлюється в договорі на його поставку. 2. КІЛЬКІСТЬ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЯКИЙ ПОДАЄТЬСЯ 2.1. Кількість природного газу передбаченого для поставки визначається договором у відповідності з затвердженими для газопостачальних газозбутових організацій і споживачів річними і квартальними лімітами. Місячні ліміти поставки природного газу споживачам встановлюються на підставі квартальних лімітів виходячи з середньодобової норми споживання природного газу. Кількість постачання природного газу комунально-побутовим споживачам в тому числі для населення у I II і IV кварталах року встановлюються Кабінетом Міністрів України нерівномірно по місяцях з урахуванням ресурсів кліматичних умов і пропускної спроможності газопроводів. 2.2. За наявності понадпланових ресурсів природного газу порядок і термін поставки газу понад план визначається газопостачальною організацією та погодженням газозбутової організації. 2.3. Недобір газозбутовими організаціями і промисловими споживачами або подання їм природного газу понад встановлені об'єми не дає права сторонам вимагати збільшення або зменшення приймання природного газу проти добової норми протягом наступного планового періоду тиждень місяць квартал . 2.4. Перерозподіл квартальних планів між споживачами проводиться у виняткових випадках тільки власником фондів своїм підвідомчим організаціям не пізніше ніж за 45 днів до закінчення кварталу за умови погодження з газопостачальною та газозбутовою організаціями. 2.5. Рішення газопостачальної організації щодо режимів споживання природного газу є обов'язковими для виконання газозбутовими організаціями і споживачами. 2.6. При перевитратах добової норми відбору природного газу газозбутовою організацією понад обумовлені договором обсяги газопостачальній організації надається право здійснювати примусове обмеження подавання газу до встановленого добового об'єму через 24 години з часу попередження а газозбутовій організації щодо споживача здійснювати примусове обмеження поставки природного газу до встановленої середньодобової норми через 6 годин після попередження. Керівники підприємств організацій які допустили перевитрати добової норми відбору природного газу притягуються до адмінистративної відповідальності згідно Кодексу України про адмінистративне правопорушення. 2.7. Кількість поданого природного газу газопостачальною організацією газозбутовій організації та окремим споживачам підключеним до магістральних газопроводів і відводів визначається приладами обліку витрат природного газу Постачальника. Такими приладами повинні бути об'ємні швидкісні та інші лічильники які дозволені для застосування Держстандартом України з класом точності не гірше ніж 1.0. При застосуванні методу змінного перепаду тиску можуть бути використані дифманометри манометри та термометри з класом точності не гірше ніж 1.0. Коли Постачальник не виконує ці умови то кількість поданого газу визначається по приладам газозбутової організації або Споживача якщо ці прилади відповідають вимогам Держстандарту України і мають клас точності не гірше ніж 1 0. Кількість поданого природного газу газозбутовою організацією споживачу визначається приладами обліку витрат природного газу споживача які відповідають вимогам Держстандарту і мають клас точності не гірше ніж 1 0. Для визначення достовірності вимірювань постачальник газозбутова організація і споживач визначають місце перевірки періодичність і час знімають покази приладів обліку витрат природного газу і оформляють двосторонній акт підписаний представником газозбутової організації постачальника і споживача. Цей акт є основою для розрахунків і в необхідних випадках для перерахунку за транспортований природний газ. Пункт 2.7 із змінами внесеними згідно з Наказом Держнафтогазпрому N 103 z0329-97 від 19.06.97 2.8. Сторони мають право перевіряти правильність роботи приладів обліку природного газу і обробки картограм а також вимагати проведення позачергової державної повірки цих приладів в органах Держстандарту України. Якщо результати повірки приладів обліку природного газу негативні оплата за проведення позачергової їх повірки проводиться власником цих приладів при позитивних результатах повірки організацією яка вимагала проведення позачергової повірки. Сторони мають право спостерігати за правильністю експлуатації цих приладів у будь-який час доби. 2.9. Всі споживачі природного газу промислові сільськогосподарські комунально-побутові повинні мати прилади обліку природного газу для обліку кількості використаного природного газу. При відсутності приладів обліку клас точності яких не гірше ніж 1 0 споживачі природного газу відключаються від газових мереж. Контроль за станом проведення обліку і наявністю приладів обліку природного газу виконує Державна газінспекція та Держстандарт України. Пункт 2.9 із змінами внесеними згідно з Наказом Держнафтогазпрому №103 z0329-97 від 19.06.97 2.10. За нетривалої несправності приладів обліку природного газу у споживача кількість використаного природного газу визначається газозбутовими організаціями по проектній номінальній потужності неопломбованого газового обладнання і кількості годин роботи обладнання за період несправності цих приладів. Кожне включення та відключення пломбування та розпломбування систем і обладнань а також використання природного газу за нетривалої відсутності приладів обліку фіксується двосторонніми актами з зазначенням дати включення і відключення. Форма акта довільна. 2.11. Прилади обліку природного газу які фіксують його кількість повинні проходити періодичну державну повірку в органах Держстандарту України згідно з нормативно-технічною документацією на їх повірку. 2.12. Відповідно до діючого стандарту одиницею виміру кількості промислових природних нафтових і штучних газів при їх обліку встановлюється один кубічний метр сухого газу при температурі 20?С тиску 760 мм ртутного стовпчика. 2.13. Сторона яка не згодна з визначенням кількості транспортованого природного газу заявляє про це іншій стороні протягом 10 днів з моменту повірки. 2.14. Споживач у визначений договором термін повинен повідомляти по телефону газозбутовій організації про кількість прийнятого природного газу за минулу добу. За достовірність переданих даних відповідальність несе споживач. 2.15. Відповідальність за експлуатацію і стан приладів обліку природного газу а також за їх своєчасну повірку несуть керівники підприємств і організацій яким належать прилади. 3. ЯКІСТЬ ПОДАНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ 3.1. Якість поданого природного газу споживачам повинна відповідати державному стандарту та іншим нормативним документам. Державний нагляд за дотриманням вимог державних стандартів інших нормативних актів щодо якості поданого природного газу здійснюють органи Держстандарту України. 3.2. Порядок визначення показників якості природного газу обумовлюється у договорах на постачання газу. У випадках незгоди між постачальником та споживачем при укладенні договорів на постачання газу або при виникненні протиріч одна із сторін має право звернутися до територіальних органів Держстандарту України. Пункт 3.2 із змінами внесеними згідно з Наказом Держнафтогазпрому №103 z0329-97 від 19.06.97 3.3. Періодичність перевірки якості природного газу місце відбору проб і випробовування встановлюється у договорах. Якість природного газу визначається методами що передбачені державним стандартом та іншими нормативними актами залежно від призначення його використання. 3.4. Засоби вимірювань необхідні для визначення якісних характеристик природного газу повинні бути повірені в органах Держстандарту України. Лабораторії які проводять роботу по визначенню якості природного газу повинні бути атестовані у встановленому порядку. 4. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ ГАЗОСПОЖИВАННЯ 4.1. Основою для розробки проектів газифікації новозабудованих реконструйованих чи діючих підприємств або інших об'єктів цехів підрозділів незалежно від їх відомчого підпорядкування і форми власності є дозвіл на право споживання природного газу. 4.2. При складанні завдання на проектування підключення до магістрального газопроводу чи до розподільчих газопроводів тиском до 1 2 Мпа споживач або за його дорученням проектна організація повинні одержати від газопостачальної та газозбутової організації технічні умови на газопостачання об'єктів підприємств а також технічні умови проектування газового обладнання з урахуванням вимог раціонального використання газу - від Державної газінспекції. Технічні умови на розробку проектів газопостачання видаються при наявності у споживача дозволу на використання природного газу. Відхилення від технічних умов треба погоджувати з установами що їх видали. Термін дії технічних умов - два роки. Примітка: Не потребує спеціального рішення про можливість використання природного газу обладнанням яке споживає газ для приготування їжі плити побутові і громадського харчування для індивідуального опалення і гарячого водопостачання водонагрівачі проточні та ємнісні котли та печі опалення побутові на газові прилади об'єми використання природного газу в яких менше 1 м3 на годину обладнання яке використовує природний газ для видобутку нафти та обладнання для підготовки газу до транспортування на нафтогазовидобувних підприємствах а також котельні потужністю до 1 гкал/год включно. 4.3. Висока ефективність використання природного газу повинна бути забезпечена в проекті за рахунок: 4.3.1. Прийняття оптимальних проектних рішень вибраних на основі варіантних опрацювань та проведення метрологічної експертизи проектів. 4.3.2. Застосування економічних технологічних систем процесів і обладнання що відповідає сучасним досягненням науки і техніки та прогресивним питомим показникам. 4.3.3. Найповнішого використання тепла викидних газів за рахунок контактних економайзерів котлів-утилізаторів рекуператорів застосування автоматичних систем регулювання теплових процесів подання продуктів спалювання в установки які працюють при менших температурах дбайливої теплоізоляції обладнання і теплопроводів та ін. . 4.3.4. Застосування газових пальників що відповідають діючим нормам і пройшли державні випробування. 4.3.5. Можливості оперативного переходу з природного газу на резервний аварійний вид палива без реконструкції паливного обладнання автоматики і трубопроводів основного і резервного палива. 4.3.6. Можливості використання побічного тепла отриманого при використанні природного газу на технологічних установках. 4.3.7. Забезпечення газоспоживаючого обладнання приладами вимірювання кількості природного газу клас точності яких не гірше ніж 1 0 тепла та теплотехнічного контролю з врахуванням пріоритету автоматизованих приладів автоматизація процесу використання природного газу. Пункт 4.3.7 із змінами внесеними згідно з Наказом Держнафтогазпрому №103 z0329-97 від 19.06.97 4.3.8. Можливості використання тепла викидних димових газів в установках утилізації та глибокої утилізації. 4.4. До складу комісії по експертизі заново розроблених типових проектів котельних та інших газоспоживаючих установок і технології повинні бути включені представники Державної газінспекції Держнаглядохоронпраці та територіальних органів Держстандарту України. 4.5. Представники Державної газінспекції Держнаглядохоронпраці та Держстандарту України беруть участь у комісіях приймальних кваліфікаційних періодичних по прийманню заново розробленого та виготовлюваного газового обладнання котельне пічне утилізаційне обладнання газові пальники і автоматика регулювання процесу використання природного газу . 4.6. Державній газінспекції Держнаглядохоронпраці та Держстандарту України надається право вимагати від відповідних організацій відміну дії типового проекту газопостачання або внесення змін у випадках коли не забезпечується ефективне використання природного газу. 4.7. Усі проекти газопостачання та газифікації підприємств і обладнання перед початком будівництва підлягають узгодженню в підрозділах Держнаглядохоронпраці Державної газінспекції газопостачальних та газозбутових організаціях та Держстандарту України. 4.8. Узгоджений проект дійсний протягом двох років. Якщо роботи по реалізації проекту протягом цього часу не розпочаті то проект підлягає до повторної реєстрації. 4.9. При розробці нових типів газоспоживаючого промислового обладнання а також газових пальників автоматики регулювання спалювання і т.ін. Технічні умови ТУ або ТЗ на їх розроблення підлягають обов'язковому погодженню з Державною газінспекцією Держнаглядохоронпраці та Держстандартом України. 5. ПРИЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДО МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ВІДВОДІВ ТА ГАЗОВИХ МЕРЕЖ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 5.1. Приєднання газоспоживаючих підприємств і обладнання до газових мереж здійснюється відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів. У роботі державних робочих комісій по приєднанню підприємств і обладнання до газових мереж а також до пуску їх в промислову експлуатацію беруть участь представники Державної газінспекції з ефективного використання газу які дають технічне заключення про відповідність і готовність змонтованого обладнання до ефективного використання природного газу оформленого відповідним актом додаток №1 . 5.2. Спеціалізовані монтажно-налагоджувальні організації і налагоджувальні підрозділи підприємств які виконують налагоджувальні роботи на газоспоживаючому обладнанні повинні зареєструватися в органах Державної газінспекції в існуючому порядку і одержати від них заключення про готовність виконання ними налагоджувальних робіт необхідних для ефективного використання природного газу на газоспоживаючому обладнанні підприємства. 5.3. У налагоджувальні роботи газоспоживаючого обладнання обов'язково повинен бути включений комплекс робіт по налагоджуванню системи автоматичного регулювання теплоутилізаційного устаткування допоміжного обладнання для котельних - обладнання по хімводопідготовці визначенню еколого-теплотехнічних характеристик газоспоживаючого обладнання виконанню комплексної інвентаризації шкідливих викидів у атмосферу. 5.4. На підставі результатів проведеної роботи налагоджувальна організація видає режимні карти з графіками роботи обладнання по запроваджених формах. 5.5. За результатами налагоджувальних робіт налагоджувальні організації складають технічний звіт у якому вказують усі показники що впливають на ефективне використання природного газу у різних режимах роботи газовикористовуючого обладнання та обгрунтовані питомі норми витрати палива на одиницю виробленої продукції а також визначення еколого-теплотехнічних характеристик газоспоживаючого обладнання і комплексної інвентаризації шкідливих викидів у атмосферу. 5.6. Перевірка якості закінчених налагоджувальних робіт у частині раціонального й ефективного використання природного газу оформляється актом додаток №2 який підписують керівники підприємств де проводились налагоджувальні роботи представник Державної інспекції і представник налагоджувальної організації яка виконувала налагоджувальні роботи. Акт подається на розгляд державної робочої комісії по прийманню газоспоживаючого обладнання в експлуатацію. 5.7. Після неодноразового неякісного виконання налагоджувальних робіт налагоджувальною організацією Державна газінспекція дає заключення в органи Держкомохоронпраці про припинення дії дозволу на право виконання нею налагоджувальних робіт. 6. ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗА ВИМОГАМИ РАЦІОНАЛЬНОГО Й ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ Для надійної та економної експлуатації газоспоживаючого обладнання споживач зобов'язаний: 6.1. У встановлені строки проводити режимно-налагоджувальні роботи на кожному газоспоживаючому обладнанні мати режимні карти і графіки для кожного обладнання на робочих місцях і суворо дотримуватись їх роботи за режимними картами. 6.2. Дотримуватись затверджених норм споживання природного газу на одиницю виробленої продукції підтримувати економний режим роботи газоспоживаючого обладнання застосовувати заходи по зменшенню питомих витрат природного газу при забезпеченні необхідної якості кінцевої продукції. 6.3. Виконувати приписи органів Державної газінспекції. 6.4. Запроваджувати на газоспоживаючому обладнанні сучасні газові пальники які пройшли державне випробування і рекомендовані до застосування автоматику контролю процесу спалювання та утилізаційне обладнання із забезпеченням високої ефективності споживання газу. 6.5. Не допускати експлуатації котельних установок без автоматичного регулювання процесів використання і контролю якості спалювання природного газу. 6.6. Усі промислові і сільськогосподарські підприємства й інші організації незалежно від відомчого підпорядкування і форми власності повинні мати затверджені технічно обгрунтовані норми споживання газу в умовному перерахунку на всі види виробленої де споживається природний газ продукції або виконаних робіт а також мати затверджені інструкції по ефективному використанню природного газу. 7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ГАЗОПОСТАЧАЛЬНИМИ ГАЗОЗБУТОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І СПОЖИВАЧАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 7.1. Газопостачальна організація підтримує згідно з договором тиск на виході з газорозподільчої станції за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу. 7.2. Газопостачальники газозбутові організації і споживачі природного газу зобов'язані подавати і приймати природний газ відповідно до вимог цих Правил. 7.3. Для надійного газопостачання населення і комунально-побутових підприємств у зимовий період Кабінет Міністрів автономної республіки Крим виконавчі комітети областей і Київської та Севастопольської міських виконавчих комітетів разом з газопостачальниками газозбутовими організаціями та органами Державної інспекції розробляють і затверджують у встановленому порядку перелік підприємств електростанцій які в зимовий період переводяться на резервні види палива та порядок їх часткового або повного відключення від газових мереж з метою надійного забезпечення комунально-побутових підприємств і населення в зимовий період. 7.4. Максимальний об'єм скорочення подачі природного газу підприємствам і електростанціям у зимовий період які включені в затверджений перелік встановлюється на основі броні розробленої Державною газінспекцією для кожного підприємства де передбачено резервний вид палива. 7.5. На підставі затвердженого переліку диспетчер газопостачальної організації якщо підприємство підключене до магістрального газопроводу відводів а також диспетчер газозбутової організації якщо підприємство підключене до розподільчих газових мереж населених пунктів мають право повідомляючи про це підприємства оперативно міняти їм добовий об'єм споживання природного газу. 7.6. Вказівку про початок обмеження в подаванні природного газу і переведення підприємств на резервні види палива дає Держкомнафтогаз Кабінет Міністрів автономної республіки Крим виконавчі комітети областей і Київської та Севастопольської міських виконавчих комітетів. Контроль за переведенням підприємств на резервне паливо проводить Державна газінспекція. У разі невиконання розпорядження про обмеження підприємств які затверджені переліком Державній газінспекції надається право примусового скорочення до затверджених у переліку об'ємів природного газу. 8. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 8.1. Подача природного газу споживачам проводиться в безперервному режимі якщо укладеним із споживачем договором не передбачено такої перерви. 8.2. Газопостачальні і газозбутові організації повинні подавати споживачам природний газ рівномірно протягом місяця у межах середньодобової норми споживання згідно з договором та узгодженими між сторонами диспетчерськими графіками. 8.3. Недобір природного газу споживачами не дає газопостачальним і газозбутовим організаціям права стягнення з них плати за недобраний природний газ. 9. ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОДАЧІ ГАЗУ СПОЖИВАЧАМ Назва розділу 9 в редакції Наказу Держкомнафтогазу №115 z0373-95 від 20.09.95 9.1. Підприємствам-споживачам природного газу обмежується або припиняється подавання природного газу у випадках: 9.1.1. Несвоєчасних розрахунків за використаний природний газ. 9.1.2. Відсутності передбачених проектом приладів обліку природного газу. 9.1.3. Відсутності обліку продукції виробленої з використанням природного газу. 9.1.4. Відсутності режимних карт на газоспоживаючому обладнанні. 9.1.5. Відсутності затверджених питомих норм використання природного газу. 9.1.6. Відсутність або включення непрацездатної автоматики регулювання процесу використання природного газу. 9.1.7. Невикористання наявних вторинних паливно-енергетичних ресурсів. 9.1.8. Непідготовленість резервно-паливного господарства і газоспоживаючого обладнання до роботи на резервному паливі. 9.1.9. Припинення подачі газу споживачам здійснювати з дотриманням норм безпеки у відповідності з інструкцією що визначає порядок відключення від розподільчих газових мереж промислових та комунально-побутових споживачів газу. Розділ 9 доповнено пунктом 9.1.9 згідно з Наказом Держнафтогазпрому №103 z0329-97 від 19.06.97 9.2. Відновлення подачі природного газу споживачам після пломбування здійснюється з дозволу Державної газінспекції Держнафтогазпрому який оформляється по формі згідно з додатком 3 додається вказаних Правил і проводиться Державним газовим інспектором Державної інспекції з ефективного використання газу Держнафтогазпрому. Розділ 9 доповнено пунктом 9.2 згідно з Наказом Держкомнафтогазу №115 z0373-95 від 20.09.95 10. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ 10.1. Розрахунки за газ здійснюються за цінами та в порядку передбаченому договорами які укладаються між газопостачальною і газозбутовою організаціями та споживачами а також між газозбутовими організаціями та споживачами. 10.2. Термін оплати порядок нарахування оплати і перевірки правильності нарахування обумовлюється договором між сторонами. 11. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 11.1. За споживання природного газу понад середньодобові норми з дозволу газозбутових і газотранспортних організацій а також за неефективне його споживання підприємства сплачують в розмірах визначених відповідно Постанові Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1993 р. №699 z0228-95 Про заходи щодо ефективного використання газу в народному господарстві. 11.2. За недопоставку природного газу з вини газопостачальної газозбутової організації згідно з укладеними договорами останні сплачують споживачу пеню в розмірі 8 відсотків від вартості природного газу недопоставленого у визначений договором термін. 11.3. У випадку заборгованості за використаний природний газ споживачі сплачують газопостачальній організації 0 5 відсотка вартості використаного газу за кожну добу простроченого платежу. Пункт 11.3 із змінами внесеними згідно з Наказом Держкомнафтогазу №19 z0062-95 від 28.02.95 Додаток №1 до Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України АКТ технічного обстеження газоспоживаючого обладнання підприємств на готовність до пуску газу для проведення налагоджувальних робіт № " " 199 р. Ми нижче наіменовані представник Державної інспекції з ефективного використання газу надалі Державна інспекція П.І.Б. державного інспектора посада і представника підприємства П.І.Б. посада представника найменування підприємства його місцезнаходження телефон склали цей акт в тому що при технічному обстеженні вказати газоспоживаючі агрегати нові реконструйовані переведені з другого виду палива обладнання пройшло державні іспити чи не пройшло виявлено наступне: 1. Проект використання природного газу підприємством виконано найменування проектної організації і узгоджено найменування підрозділу Державної інспекції № узгодження і дата 2. Перелічити відхилення від затвердженого проекту доповнення 3. Паливний режим встановлено найменовання директивного органу який видав дозвіл на споживання природного газу № документа який встановлений топливний режим і для якого обладнання обсяг споживання природного газу 4. Фонди на природний газ на 199 р. виділені міністерство відомство в кількості млн.куб.метрів в тому числі по кварталам: I квартал II квартал III квартал IV квартал 5. Виділені фонди на природний газ достатні не достатні для економічної роботи газового обладнання а також для проведення налагоджувальних робіт - 6. Договір на подання природного газу заключено найменування постачальної організації № договору склад програм робіт 7. Резервне паливне господарство ПГ ємкість резервного палива вид резервного палива прийнято не прийнято від монтажної організації і забезпечує роботу найменування газового обладнання на протязі діб Газоспоживаюче обладнання найменування газового обладнання підготовлено не підготовлено до роботи на резервнім паливі Договори № від передбачено наладку РПГ і газоспоживаючого обладнання до роботи на резервнім паливі. Підприємство на 199 рік має фонди на резервне паливо т. наявність резервного палива прилади для обліку резервного палива тип приладів пройшли не пройшли держповірку 8. Газові пальники тип газових пальників відповідність їх узгодженому проекту пройшли не пройшли державні випробування і на них є нема паспортів 9. Наявність відсутність автоматики регулювання процесу використання природного газу відповідність їх узгодженому проекту 10. Облік використання газу загальний облік природного газу на підприємстві: тип приладу цеховий котельня тип приладу агрегатний тип приладу Всі прилади обліку змонтовані згідно проекту пройшли не пройшли держповірку і виміру відповідає проекту використанню природного газу 11. Прилади обліку витрат води пару тепла повернення конденсату тип приладу дата повірки клеймо 11.1. Поагрегатний облік вироблення пару тепла 11.2. Облік повернення конденсату в котельню 11.3. Облік відпуску пару тепла на сторону 11.4. Облік тепла на гаряче водопостачання 11.5. Облік витрат води через котел 11.6. Облік циркулярної води мереж подавання і повернення Всі прилади обліку витрат води пару тепла повернення конденсату змонтовані згідно проекту пройшли не пройшли держповірку межа виміру відповідає проекту 12. Хвостові поверхні нагріву тип теплообмінників встановлені згідно проекту або відсутні є нема паспортів на хвостові поверхні 13. Використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів. Обладнання змонтовано згідно проекту або відсутнє. Достатньо або не достатньо будуть використовуватись вторинні паливно-енергетичні ресурси 14. Пуско-налагоджувальні роботи в комплексі КВПіА ХВО теплотехніка інвентаризація шкідливіх викидів згідно договору № від виконує найменування налагоджувальної організації Програм робіт з Державною інспекцією погоджена № і дата погодження підрозділ державної інспекції Встановлений термін закінчення налагоджувальних робіт і подання технічного звіту дата закінчення налагоджувальних робіт і подання технічного звіту державної інспекції Налагоджувальна організація надала заключення про повну готовність обладнання пуско-налагоджувальних робіт 15. Спеціалісти атестовані протокол № від або неатестовані по "Правилах подачі і використанню газу в Україні" 16. Заключення державного інспектора яке подається на включення в акт державної робочої комісії. Газоспоживаюче обладнання підготовлено не підготовлено для підключення до газових мереж причини не підключення до газових мереж Представник державної інспекції П.І.Б. посада печатка Представник підприємства П.І.Б. посада печатка Додаток №2 до Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України АКТ обстеження технічної готовності газоспоживаючого обладнання підприємства до промислової експлуатації після проведння налагоджувальних робіт № " " 199 р. Ми нижче наіменовані представник Державної інспекції з ефективного використання газу надалі Державна інспекція П.І.Б. державного інспектора посада Представник підприємства П.І.Б. посада назва підприємства місцезнаходження телефон представник налагоджувальної організації П.І.Б. посада назва організації місцезнаходження телефон склали цей акт в тому що при обстеженні технічної готовності газоспоживаючого обладнання до промислової експлуатації вказати тип газоспоживаючого обладнання виявлено наступне: 1. Зауваження державної робочої комісії при підключенні підприємства газоспоживаючого обладнання до газових мереж в частині ефективного використання природного газу а також зауваження Державної інспекції з ефективного використання газу згідно її акту технічного обстеження газоспоживаючого обладнання до підключення його до газових мереж № від 199 р. усунені не усунені 2. Якість виконання робіт налагоджувальною організацією відобразити недоліки зазначити відповідність роботи обладнання режимних карт привести паспортні і фактичні к.к.д. обладнання по результатам "фотографії" роботи газоспоживаючого обладнання досягнуті питомі норми витрат газу чи проведені налагоджувальні роботи на резервному паливі якість роботи на резервному паливі якість використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів якість роботи приладів обліку газу теплової енергії 3. Якість технічного звіту налагоджувальної організації відобразити стан звіту об'єм його і відповідність вимогам наявність режимних карт і графіків рекомендацій по економній роботі обладнання 4. Відображення експлуатації газоспоживаючого обладняння після проведення налагоджувальних робіт роботи згідно режимних карт задіяння автоматичних процесів регулювання використання природного газу контроль якості використання природного газу робота КІПіА використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів проведення інвентаризації шкідливих викидів 5. Заключення державного інспектора яке подається на включення в акт державної робочої комісії. Газоспоживаюче обладнання підготовлено не підготовлено для промислової експлуатації в частині ефективного використання природного газу. причини не підключення до промислової експлуатації Представник державної інспекції П.І.Б. посада печатка Представник підприємства П.І.Б. посада печатка Представник налагоджувальної Організації П.І.Б. посада печатка Додаток №3 до Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України Держнафтогазпром Державна інспекція з ефективного використання газу окружний центр дільниця Дозвіл на відновлення подачі газу Підприємству назва підприємства організації місцезнаходження дозволяється з " " 199 р. подача газу та зняття пломб із засувної арматури на назва і кількість газовикористовуючого обладнання Об'єм газоспоживання в межах обумовлених договором. Підстави для видачі дозволу: 1. Акт обстеження підприємства Держгазінспекцією в частині ефективного використання природного газу. 2. Довідка газопостачальної організації про відсутність заборгованості за спожитий газ та проведення попередньої оплати № дата довідки ким видана або у виняткових випадках рішення Оперативної міжвідомчої комісії з питань паливно-енергетичного комплексу 3. Оплата за відновлення подачі природного газу та обстеження підприємства згідно з Прейскурантом №26-05-28/XIII-I част.III. Представник Держгазінспекції посада прізвище ім'я по батькові підпис Додаток №3 в редакції Наказу Держкомнафтогазу №115 z0373-95 від 20.09.95